Page 19

çocuğun yanına kadar geldi. Sanırım ölmeyi o kadar çok istemişti ki tanrı onun bu sözlerini ciddiye almış ve ölüm meleğini göndermişti. Kadın yanına kadar geldi.

etti. Melek ya da lamba cini artık her neyse, her dediğini yapacaktı. Sevdiği kız da onu sevsin diye ölümü bile göze almıştı. “Sevdiğine kavuşmak istiyorsan beyaz tavşanı takip et.” dedi melek ve ışığın içinde tekrar kay“Onu gerçekten bu kadar çok sevi- boldu. yor musun?” Çocuk şaşırdı. Nereden biliyordu ki onu? Gerçekten Beyaz tavşan mı? Sanırım melekler bir melek miydi bu karşısındabile onunla ve imkansız aşkıyla ki? Belki de bir lamba ciniydi ve dalga geçiyorlardı. Kahretsindi. üç dileğini yerine getirmek için Aynı gece, evde oturmuş gelmişti. Lamba cinleri bu kadar efkarından bir büyük devirmiş güzel miydi? Ne kadar güzel olur- şekilde camda sigara içerken sa olsun tek dışarıda beyaz tavşanı gördü. aşkının yerini tu- Gerçi beyaz tavşandan ziyade katamazdı yine de fasına peluş bir tavşan maskesi ve eğer ki üç dilek geçirmiş birisiydi bu. İçkinin tesihakkı varsa tama- riyle gördüğünü düşünüp gözlerimını sevgilisine ni açıp kapadı ama tavşan hala kavuşmak sokağın başında ona bakıyordu. için kulHızla ayakkabılarını giydi ve evden lanırdı. çıktı. Tavşan kaç oynar gibi tavşan “Sen kaçıyor çocuk tavşanı takip edikimyordu. En sonunda bir mahallede sin?”de- tavşanı yakalayabildi. Tavşan artık di çocuk. kaçmıyor olduğu yerde bekliyordu. “Ben buraya Etrafına baktı. Meleği ilk gördüğü sana yardım et- yere, okullarının önüne geri dönmeye geldim. müştü. Tavşanın yanına gitti. TavEğer dediklerimi şan elini cebine attı ve küçük bir yaparsan seni sevdi- iksir şişesi çıkarıp çocuğa uzattı. ğine kavuştururum.” Bu “Eğer bunu içersen tüm hayalteklifi seve seve kabul lerin gerçek olacak” dedi ve iksir

19

Büt Dergisi Sayı 32  

Büt Dergisi'nin 32.sayısı yayında. Derginin bu ay kapağında Kara Sevda dizisinde rol alan Rüzgar Aksoy yer aldı. Keyifli okumalar

Advertisement