Page 1

Juli 2013

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE

Bliv bedre til dansk og matematik – med løn Læs side 14

40 nye busser Læs side 5

ISO miljøcertificering af Busselskabet Læs side 6-7

Elektronisk information i nyt design Læs side 12


[Roser]

Indhold Roser

2

”Det tydeligste tegn på visdom er at bevare et godt humør”

DHL-stafetten 2013

2

Svensk ordsprog

Ændringer i køreplanerne

Af driftsleder Tommy Hansen

fra august 2013

4

40 nye busser

5

ISO miljøcertificering af Busselskabet

6

Nyt lønsystem januar 2014

8

ServiceSimon siger…

9

Ændringer i sortiment og regler for chaufførbeklædning

10

Busselskabets regnskab 2012

11

Elektronisk information i nyt design

12

Grøn kørsel siden sidst

12

Bliv bedre til dansk og matematik – med løn

14

Så er der atter revy og fest

15

Bonustal marts-maj

16

Jubilæer

18

Goddag og Farvel

19

Synspunkt

20

Midttrafik har siden sidste nummer af Inform modtaget nedenstående roser til Busselskabets chauffører.

3913 Daniel Johannes Kruse har fået ros af

en passager for sin veloplagthed og sit gode humør på en morgentur med linje 18 fra Lystrup mod byen. Passageren fortæller, at Daniels hjertelige hilsner til folk som stod på og af spredte god stemning i bussen.

2487 Hardy Aarestrup Skiffard har fået ros af en passager for den arbejdsglæde og energi han udviste på en sen aftentur. Passageren mener, at Hardy er et stort aktiv for Busselskabet. Ros til Busselskabet En passagerer ønsker at rose linjeplanlægningen i Aarhus. Passageren, som bor på havnen, roser, at det med kombinationer af bus 33, 3A, 2A, 6A og 1A stadig er muligt at aflevere børn på Hasle Skole og komme på arbejde og retur i Aarhus Nord. Passageren, som generelt udtrykker begejstring for A-linjerne, ønsker også at rose chaufførerne på linje 1A og 6A for deres overblik, hjælpsomhed, smil og humor i de ofte meget fyldte morgenbusser.

inform nr. 273 / Juli 2013 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 8361 Hasselager www.busselskabet.dk

2

Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk Oplag: 750 stk. Næste blad udkommer: September 2013 Eftertryk ikke tilladt

DHL-stafetten Verdens største firmafest. 42.000 mennesker omdanner 3 dage Mindeparken til et inferno af feststemte motionister


3744 Nawzad Sobkowicz har fået ros af en passager for sin behagelige kørsel uden hårde opbremsninger. 3632 Mogens Veis Jensen har fået ros af en passager, for sin udstrakte service, da passageren, som ikke var stedkendt, skulle finde vej til fra banegården til tandlægeskolen. Passageren kom tilfældigvis også til at køre med Mogens på vej tilbage til banegården og roser Mogens for at kunne huske, at passageren skulle af her og derfor mindede ham om det. Passageren oplevede det som en helt uventet flot service til en “turist” fra Fyn og skriver, at verden ville blive lidt mere rar at være i, hvis der var flere mennesker som Mogens. 3920 Jean Ndemba Tshisungu har fået ros af en

passager for at være flink, forstående og hjælpsom, da passageren nævnte en tidligere problematik omkring en forglemmelse af en ruteomlægning på rute 11.

3756 Jacob Thor Thinggaard Petersen har fået ros af en passager for den måde han håndterede situationen, da passageren blev voldsomt overfuset af en ældre dame i bussen. Passageren fortæller, at Jakob kom ned i bussen og sagde til damen, at hun skulle tale pænt, og at han ville tilkalde politiet, hvis hun fortsatte. Da passageren steg af, åbnede Jakob fordøren og beklagede mange gange episoden. Passageren fortæller, at episoden var noget af det værste, hun længe havde oplevet, og hun vil gerne sige tak til Jakob, fordi han ikke blot ignorerede optrinnet, men gjorde en indsats for at stoppe damen. 2886 Kristian Rundborg Mikkelsen har fået ros af en passager for at yde rigtig god service på linje 20 mod Åkrogen.

3913 Daniel Johannes Kruse har fået ros af en passager for sin venlighed og snakkesalighed og for at byde alle velkommen og sige pænt farvel. 3949 Sigurjon Pall Johnsson har fået ros af en passager for sin behagelige kørsel og høflige væremåde. 1094 Arne Emil Nissen har fået ros af en passager for sin rolige og behagelige kørsel.

3931 Thomas Buch Klitgaard har fået ros af en passager for sin rolige kørsel og for smilende at ønske god weekend, når passagererne steg af bussen. 3619 Charlotte Richter har fået ros af en passager for den måde, hvorpå hun bød alle velkommen i bussen og mindede om at passe på cyklister, når man skulle af. Passageren takker Lotte for at bringe et smil på alle passagerernes læber. 3520 Anders Fænø har fået ros af en passager for at hjælpe ældre passagerer og hilse pænt på alle. Ros til buschaufførerne: Driftscentret/Erik Staach roser chaufførerne for en positiv indstilling til opgaven med omkørsler og forsinkelser på stort set hele linjenettet i forbindelse med Aarhus Halvmarathon. Det er Eriks indtryk, at chaufførerne var velforberedte til opgaven og tog forsinkelserne pænt vel vidende, hvorfor de var der. Erik fortæller, at hans frygt for at sidde i DC i forbindelse med løbet blev gjort til skamme. Han synes, det var en god dag til trods for at hele byen var ramt. Han opfordrer til at rose chaufførerne for veludført arbejde.

DHL-stafetten 2013 Så er der atter mulighed for at få sved på panden og hygge sig med kollegerne. Kom med til DHL-STAFETTEN 2013! Busselskabet deltager torsdag den 22. august, hvor vi har 35 pladser fordelt på 3 herrehold, 2 mixhold og 2 walkhold. I år har vi igen lejet et telt på pladsen, så når stafetten eller gåturen gennem Marselisborgskoven er overstået, er der fokus på socialt samvær og hygge med madkurve, sodavand, vin, øl og musik og en afslutning med et fantastisk flot fyrværkeri.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Ingerlise Kirkegaard på ik@busselskabet.dk eller 4191 6001. Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 16. august. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Læs mere om løbet på www.aarhusmotion.dk

3


Ændringer i køreplanerne fra august 2013 Af analytiker Maja Sig Vestergaard At busserne er rettidige i forhold til køreplanerne er alfa omega for Busselskabet. Som chauffør skal man føle, at man har passende tid til at komme fra stoppested til stoppested, passagerne skal kunne regne med køreplanerne, og vi skal afregnes korrekt af Aarhus Kommune. Derfor laver vi i planafdelingen køretidsundersøgelser som evaluering af køreplanerne. Med dem i hånden har vi mulighed for at dokumentere over for Aarhus Kommune, hvor køreplanerne bør revideres. I køretidsundersøgelserne sammenholder vi data fra Falck Sirius GPS-systemerne med køreplantiderne for at se, hvor meget mere tid, der er behov for, om der skal flyttes rundt på nogle minutter, eller om vi har for meget tid. Det er et stort og tidskrævende arbejde at lave køretidsundersøgelser, så derfor må der tages udgangspunkt i stikprøver på enkelte linjer på tilfældigt udvalgte datoer hen over året. Hvad der udvælges til stikprøver afhænger af, om der er særligt mange passagerhenvendelser på en linje, om vi selv har en fornemmelse af, at der kan være problemer på en linje, eller om vi hører om problemer fra TR’ere/AMR’ere eller chauffører.

GPS vs. chaufførens oplevelse

En ting er, hvad GPS-dataene viser. Noget andet er, hvordan det opleves at køre bussen. Som chauffør skal man gerne føle, at man kan overholde køreplanen uden at skulle træde for meget på speederen. Det skal gerne være muligt at glide igennem trafikken på en måde, som både er behagelig for chaufføren og passagererne. Denne måde at køre på er også i god overensstemmelse med projekt Grøn Kørsel. Hvis det ikke er muligt at køre grønt og behageligt og samtidig overholde køreplanen, er det køreplanen, der bør korrigeres. Derfor skal chaufføren altid køre efter forholdene, og så må køreplanen justeres til efterfølgende. Dette er BAAS og Aarhus Kommune enige om. I planafdelingen hører vi meget gerne fra chauffører, som oplever en linje som stressende, eller som gentagende gange erfarer, at køreplanen er misvisende i forhold til, hvornår bussen kan være der. Hvis det samtidig giver udslag i køretidsundersøgelserne, er der gode muligheder for at få rettet køreplanen til næste periode.

Justeringer på seks linjer 4

Som følge af køretidsundersøgelser i efteråret har vi opnået nogle justeringer og mere køretid på nogle linjer. Disse ændringer som beskrives nedenfor træder i kraft pr. august 2013.

Linje 1A I dagtimerne på hverdage flyttes der rundt på minutter, således at der bliver 2 minutters mindre køretid imellem Lisbjerg og Lisbjerg Skole og til gengæld 1 minuts ekstra køretid mellem: • Hovedindgangen SS og Lisbjerg Skole • Bærmosehøjen og Ølsted • Lystrup Centervej og Elsted Byvej Linje 2A I dagtimer flyttes der rundt på minutter, således at der bliver 1 minuts mindre køretid imellem Skejby og Hovedindgangen SS og til gengæld 1 minuts ekstra køretid mellem Rosenvangsskolen og Rundhøj Centret. Linje 6A I dagtimerne på hverdage og lørdage flyttes der rundt på minutter, således at der bliver 1 minuts mindre køretid imellem DR/Olav Palmes Alle og Viborgvej/Åby Ringvej og til gengæld 1 minuts ekstra køretid mellem Søndervangs Alle og Skåde. Linje 11 På hverdage flyttes der rundt på minutter, således at der bliver 1 minuts mindre køretid imellem Årslev Kro og Årslev og til gengæld 1 minuts ekstra køretid mellem: • Viby Torv og Rosenvangsskolen på afgange fra Stavtrup Søholm til Rødlundsvej • Park Alle og Rosenvangsskolen på afgange fra Rødlundsvej til Stavtrup Søholm Linje 15 I myldretiden om morgenen på hverdage tillægges 1 ekstra minut i begge retninger. I myldretiden om eftermiddagen på hverdage gives der 3-4 minutters ekstra køretid pr. tur i begge retninger. Linje 17 Der har været forvirring om, hvor endestationen i Studstrup var, og hvordan der køres rundt i Studstrup, da der ikke har været overensstemmelse mellem oplysningerne fra hhv. Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet. Kørebogen på Busselskabets hjemmeside er rettet til, så den svarer til, hvad der findes på Midttrafiks hjemmeside. Oplysningerne fra Aarhus Kommune stemmer ligeledes overens med dette fra K13/14. Sanatorievej vil således være at finde som et stoppested på afgangen mod Studstrup. Der arbejdes desuden med analyser af køretiden på strækningen. Eventuelle ændringer som følge af disse analyser vil dog først være med virkning fra K14/15. I myldretiden om eftermiddagen på hverdage gives der


40 nye busser I august 2013 og 1. kvartal af 2014 får Busselskabet samlet set leveret 40 nye store busser Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen

3-4 minutters ekstra køretid pr. tur i begge retninger.

Linje 17

Der har været forvirring om, hvor endestationen i Studstrup var, og hvordan der køres rundt i Studstrup, da der ikke har været overensstemmelse mellem oplysningerne fra hhv. Aarhus Kommune, Midttrafik og Busselskabet. Kørebogen på Busselskabets hjemmeside er rettet til, så den svarer til, hvad der findes på Midttrafiks hjemmeside. Oplysningerne fra Aarhus Kommune stemmer ligeledes overens med dette fra K13/14. Sanatorievej vil således være at finde som et stoppested på afgangen mod Studstrup. Der arbejdes desuden med analyser af køretiden på strækningen. Eventuelle ændringer som følge af disse analyser vil dog først være med virkning fra K14/15.

I august 2013 får Busselskabet leveret 20 stk. Solaris 14,56 meter busser med EEV-motorer, hvilket er bedre end Euro V-normen. Det sker dels for at sikre flere større og nyere busser og dels fordi, der har vist sig at være et behov for flere store reservebusser og et ønske om at reducere antallet af dubleringer. Pr. 1. august 2013 øges antallet af busser i Busselskabet fra 187 til 195. Stigningen på 8 busser skyldes alene en nettostigning i antallet af 13,70/14,56 meter busser, idet der samtidig reduceres med 12 stk. Volvo 13,70 meter busser fra 2002.

Mere miljøvenlige motorer i 2014

I 1. kvartal 2014 leveres yderligere 20 store busser. Hvilke vides endnu ikke, da udbuddet ikke er afgjort, men hovedparten vil blive 13,70/14,70 meter busser evt. suppleret med et mindre antal ledbusser. I de 20 busser, vi skal have leveret i 1. kvartal 2014, vil motorerne alle overholde Euro VI normen. Det er de mest miljøvenlige motorer, der endnu er udviklet og sat i drift i herhjemme. Det samlede antal af busser forventes indtil videre ikke ændret pr. 1. kvartal 2014. De 20 nye 13,70/14,70 meter busser og eventuelle ledbusser skal således erstatte et tilsvarende antal busser fra 2002-2004 af samme størrelse.

Mærkbare forbedringer

”Med de nye busser vil vi både give ”vognparken” et stort og væsentligt kvalitets- og miljømæssigt løft og sikre en bedre overensstemmelse med kapacitetsbehovet på linjenettet”, siger produktionschef Finn Mikkelsen og fortsætter: ”forbedringer der forventes at bliver meget mærkbare for både passagererne og de ansatte i Busselskabet”. Det er endnu ikke besluttet på hvilke linjer og anlæg, de nye busser indsættes, men givet er det, at alle tre stationer vil få glæde af de nye busser, og at der i perioden kan forventes at blive placeret 14,56 meter busser på alle tre stationer. 5


Busselskabet forventer at blive ISO 14001 miljøcertificeret på Munkevejen og Stokag

ISO miljøcertificering a Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen Efter en længerevarende proces med kortlægning og fastlæggelse af en lang række procedurer og arbejdsgange, er Busselskabet nu klar til at blive ISO 14001 miljøcertificeret på Munkevejen og Stokagervej. ”I den fælleskontrakt, vi har med Midttrafik, har vi givet bindende tilsagn om at, Busselskabet inden udgangen af 2013 vil være ISO miljøcertificeret på alle stationer,” fortæller driftsleder Lars Petersen, der sammen med projektleder Preben Bach Christensen og controller Brian Riget er en af de drivende kræfter i certificeringen. ”I første omgang kommer miljøcertificeringen dog kun til at omfatte Munkevejen og Stokagervej, men når det er på plads, går vi i gang på Jegstrupvej,” tilføjer Lars Petersen.

I Busselskabet arbejdes der med 7 væsentlige miljøforhold: diesel, vand, varme, diverse olietyper, dæk, affald og energi. For at reducere Busselskabets væsentlige påvirkninger af miljøet har ledelsen fastlagt miljømål for disse forhold. Busselskabet arbejder i 2013 med at nå følgende miljømål:

• at reducere dieselforbruget (målt på kørte km / liter) med 3 % i forhold til forbruget i 2012 ved at gennemføre projekt grøn kørsel og ny dieseltype.

• at reducere forbruget af frisk nyt vand (målt på m³ frisk vand) med 3 % i forhold til forbruget i 2012 ved at gennemføre kvartalsvis opfølgningsmøder med instruktioner.

ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som Busselskabet skal bruge til at strukturere, målrette og synliggøre sit miljøarbejde.

• at reducere elektricitetsforbruget (målt på kWh) med 3 % i forhold til forbruget i 2012 ved at gennemføre lysstyring, indkøb af nye cirkulationspumper og udnyttelse af solenergi.

Miljøledelsessystemet danner grundlag og forudsætninger for, at alle i Busselskabet gennem en systematisk indsats kan arbejde mod at indfri Busselskabets overordnede miljøpolitik, miljømålsætninger og miljømål.

• at reducere varmeforbruget (målt på m³) med 3 % i forhold til forbruget i 2012 ved at gennemføre kvartalsvise opfølgningsmøder med instruktioner.

• at reducere forbruget af motorolie efterfyldninger (målt på kørte km / liter motorolie) med 1 % i forhold til forbruget i 2012 ved at gennemføre kvartalsvise opfølgningsmøder med instruktioner.

• at reducere dækforbruget (målt på kørte km / antal dæk) med 1 % i forhold til forbruget i 2012 ved at gennemføre projekt grøn kørsel.

Hvad er ISO 14001?

Miljøledelsessystemet gælder i første omgang for følgende aktiviteter i relation til Munkevejen og Stokagervej: • Klargøringen • Værkstedet • Trafikafdelingen • Ledelse og administrativ ledelse af klargøringen • Ledelse og administrativ ledelse af værkstedet • Ledelse og administrativ ledelse af trafikafdelingen • Topledelse

6

Miljømål for 2013

Miljøpolitik og miljømål revideres årligt i forbindelse med ledelsens evaluering af systemet.


ervej i sensommeren 2013

f Busselskabet Alle medarbejdere skal være bekendt med systemet Det er et krav i standarden for ISO 14001, at alle involverede medarbejdere skal være informeret om systemet. Der er lavet en informationsfolder, og chaufførerne på Vest og Nord er blevet informeret på teammøder. Desuden afholdes der fra uge 24 og fire uger frem orienteringsmøder for de chauffører på Vest og Nord, som ikke har deltaget i teammøderne.

Adgang til miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet er tilgængeligt på infostanderne på stationerne og i chaufførstuen i midtbyen. Her kan man bl.a. se de procedurer, der skal følges på de forskellige områder.

Introduktion til miljøledelsessystembet bliver fremover en fast del af chaufføruddannelsen. Projektleder Preben Bach Christensen synes miljøledelse er rigtig interessant arbejdsområde. ”Vi kan se, at meget af det, vi skal, gør vi i forvejen, men der er også områder, hvor vi kan blive bedre, og hvor vi ellers ville have fået problemer i forhold til kontrakten.” Preben håber, det kan være med til at skabe en ny kultur i forhold til energiforbrug og få folk til at tænke mere på miljøet. ”Nogle medarbejdere ryster på hovedet og siger: ’hvad skal det nu gøre godt for’”, fortæller Preben, men han oplever også, at mange er positive overfor det og meget interesserede.

Jegstrupvej skal også med

Som nævnt indgår Jegstrupvej i første omgang ikke i miljøcertificeringen. ”Implementering af et miljøledelsessystem er en større proces på Syd”, siger Lars Petersen. ”I modsætning til de andre stationer er der på Syd både karetmager- og malerværksted og dermed flere forureningskilder”, forklarer han, og tilføjer: ”men i efteråret går vi i gang på Jegstrupvej.”

7


Nyt lønsystem pr. januar 2014 Udbuddet er nu afgjort, og vinderen blev…

Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal Busselskabet valgte ved årsskiftet at sætte gang i et udbud af vores lønsystem. Som de kvikke måske husker, skiftede Busselskabet også lønsystem i efteråret 2012, da Aarhus Kommune bad Busselskabet om at træde ud af deres lønsystem. I den forbindelse, blev Busselskabet blot selvstændig kunde hos KMD, som i dag er leverandør til både Busselskabet og Aarhus Kommune. Der har desværre været en række problemer ved overgangen til at være selvstændig kunde hos KMD. Specielt fordi løsningen blev lidt arv fra Aarhus Kommunes systemer og lidt fra KMD’s gamle lønsystem. Problemerne har beklageligvis også påvirket forskellige grupper af Busselskabets medarbejdere, så der desværre har været fejl i lønudbetalinger. Dette har været meget utilfredsstillende for Busselskabet og selvfølgelig også for de berørte medarbejdere.

Fire tilbudsgivere?

Busselskabet har derfor haft et ønske om at komme over på et andet lønsystem, enten i form af KMD’s nye lønberegner, eller hos en anden leverandør. Derfor, og for at sikre den rigtige pris, blev det besluttet at lave et EUudbud. Busselskabet modtog tilbud fra fire leverandører

8

af lønsystemer som hver især har præsenteret nogle meget spændende men også meget forskellige løsninger. Efter en samlet vurdering af tilbuddene er Silkeborg Data A/S valgt som den nye leverandør af lønsystemet.

Lønsedlen bliver anderledes

At leverandøren blev Silkeborg Data betyder, at lønsedlerne fra januar 2014 vil komme til at se en del anderledes ud end i dag. Sammen med den første lønseddel fra det nye system vil der følge en læsevejledning, ligesom lønkontoret selvfølgelig også vil være til rådighed for eventuelle spørgsmål. At der kommer en ny lønleverandør, får til gengæld ingen betydning for medarbejdernes løn og pensionsindplacering. Silkeborg Data A/S er allerede i dag leverandør til 27 kommuner og 4 af de 5 regioner, og de er således godt kendt med de offentlige overenskomster og kommunal løn. Så vi har stor tillid til Silkeborg Data og glæder os meget til samarbejdet, som vi håber bliver til glæde for Busselskabet og ikke mindst for alle medarbejderne, som skal have den rette løn på det rigtige tidspunkt.


ServiceSimon siger…

Ny medarbejder i Busselskabet skal hjælpe os med at forsvare titlen som Midttrafiks bedste Busselskab

Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen Vi får snart en ny kollega. Han hedder ServiceSimon, og han er håndtegnet. ServiceSimon skal hjælpe os med at gøre servicen over for kunderne endnu bedre. Så vi kan fastholde titlen som Midttrafiks bedste busselskab. Ideen og kampagnen er udviklet i en lille arbejdsgruppe med deltagelse af Thomas Sønderskov Christensen, Chris Gade Oxholm, Ejler Møller Pedersen og undertegnede i samarbejde med firmaet Aros kommunikation – bl.a. under devisen ”Hvis det kan tegnes, kan det forklares” (citat Chris).

Hele kampagnen skal understøtte og udvikle det drive og den lyst, der allerede nu er i Busselskabet til at skabe bedre kundeservice. Således støtter kampagnen sig bl.a. til de kvalitetsstandarder, som chaufførerne udviklede under ”Fly High 1”. ”Vi er til for kunderne, og vi skal fastholde og udvikle, at de får en god oplevelse, når de er med ”de lange gule””, siger direktør Torben Høyer. Han glæder sig i øvrigt over de historier om god service, som allerede nu florerer blandt vores kunder. ServiceSimon har således egentlig en nem opgave! Så tag godt imod ham, når I efter sommerferien møder ham rundt omkring i Busselskabet!

Sæt X i kalenderen!

Kampagnen skydes i gang til efteråret med familiearrangementer i NRGI Park den 1. og 8. september. Du kan godt begynde at glæde dig!

9


Ændringer i sortiment og regler for chaufførbeklædning Af vicekontorchef Kim Homann I april og maj måned blev forårsudleveringen af chaufførbeklædning gennemført, og der er sket ændringer i både sortiment og regler. I forbindelse med det første Fly High-forløb var det et overvejende ønske fra buschaufførerne, at beklædningen skulle være mere ensartet. Beklædningsudvalget drøftede i efteråret 2012, hvordan dette kunne ske. Det resulterede i et forslag, hvor bl.a. nogle tøjgenstande udgår af sortimentet ligesom beklædning med gammelt logo skal udgå. Efter orientering på et MEDudvalgsmøde blev det bestemt, at ændringerne først skal have fuld gennemslagskraft pr. 1. maj 2014. Buschaufførerne er blevet orienteret om ændringerne på forskellig vis, dels i brevet vedr. bestillingssedlen, via opslag og nyhedsbrev samt via den elektroniske personalehåndbog. Nedenfor ridses de vigtigste ændringer op. Logo Pr. 1. maj 2014 skal alle bruge tøj med nyt logo. I overgangsperioden fra nu og frem til 1. maj 2014 er det således tilladt at bruge tøj med gammelt logo. Skjorter med gammelt logo kan derfor også benyttes frem til 1. maj 2014. Fodtøj Indtil 1. maj 2014 må der kun anvendes fodtøj i mørke farver. Fra 1. maj 2014 må der udelukkende bruges sort fodtøj i tjenesten.

10

Tøj som udgår Fra 1. maj 2014 må turtleneck-bluse, grå poloshirt, blå vindjakker og blå pjækkert ikke længere bruges i tjenesten.

Ledelsen har påtalepligt

Ved Fly High-evalueringen opfordrede buschaufførerne også til, at personalet selv har en bedre selvjustits med den personlige soignering og beklædningens tilstand. Men der var også et ønske om, at ledelsen bliver mere aktive over for de medarbejdere, der ikke selv kan finde ud af, hvornår det ikke er godt nok. Der står derfor i de redigerede regler, at ledende personale har påtalepligt, hvis reglerne ikke overholdes. Busselskabet har desuden en kontraktlig forpligtelse overfor Midttrafik i forhold til at sørge for, at personalet ser ordentligt ud. Så en opfordring: Kik på dig selv og dit tøj og vurdér kritisk, om du kan være dig selv, dine kolleger og Busselskabet bekendt. Stationslederne har allerede haft mere fokus på dette område, og det skal forventes, at de på den anden side af feriekøreplanen vil være endnu mere fokuserede på emnet.

Vi hjælper gerne

Busselskabet ønsker, at ændringerne omkring beklædningen bliver gennemført så smertefrit som muligt, og vi vil bestræbe os på at hjælpe buschauffører, som kommer i klemme i overgangsperioden. Har du problemer med din beklædning, så kontakt Ole Henriksen i Administrationen. Han vil forsøge at hjælpe dig. På et møde i august måned vil Beklædningsudvalget evaluere det hidtidige forløb med beklædningsændringerne. De samlede regler for beklædning og personlig fremtræden kan ses i personalehåndbogen på hjemmesiden under ”B”.


Busselskabets regnskab 2012 Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard Busselskabets regnskab for 2012 viser et overskud på 13,3 mio. kr. ud af en omsætning på 459,5 mio. kr. Busselskabet har de seneste år præstereret nogle fine resultater, og det gør vi stadig. De nye kontrakter, der trådte i kraft 12. februar 2012, betyder dog en nedgang i indtægterne fra busdriften og således også en nedgang i resultatet for 2012. Resultatet for 2012 endte med ca. en halvering af resultatet i forhold til 2011.

Harmonisering af kontrakterne

Efter at Busselskabet vandt 25. udbud blev det besluttet, at der skulle laves en fælleskontrakt for den samlede kørsel. Det betød bl.a. en genberegning af restproduktionskontrakten samt mindre justeringer af den allerede vundne udbudskontrakt fra 2008 – 3. udbud. Formålet var dels at sikre sammenlignelighed mellem kontrakterne og dels at lette administrationen af disse. I den forbindelse sikredes den samlet set mest optimale anvendelse af Busselskabets busser. Desuden blev der sikret ensartede principper for værdiansættelsen af busserne – uanset kontrakttilhørsforhold. Tillægskontrakten BAAS4-aftalen opsamler disse tilpasninger. Harmoniseringen af kontrakterne betyder i øvrigt, at Busselskabets samlede aktiviteter miljøcertificeres i henhold til ISO 14001, og at der sikres ensartethed i driftsopfølgningen og i indberetningen til Midttrafik. Miljøcertificeringen skal i henhold til kontrakten være på plads senest ved udgangen af 2013.

0,15 %, og har således fortsat en høj driftsstabilitet. Økonomien styres på månedsbasis efter budgetopfølgning og opfølg-ning på måltal på alle væsentlige områder, således at der kan reageres hurtigt, hvis der registreres en uhensigtsmæssig udvikling. Busselskabets incitamentsordning blev videreført i 2012 som en resultatlønsaftale. Resultatlønsaftalen for 2012 omfattede alle medarbejdergrupper med undtagelse af de tjenestemandsansatte buschauffører, som havde fravalgt aftalen. Som hidtil var det muligt at opnå en bonus for året 2012 på max. 6.000 kr., såfremt samtlige måltal blev indfriet. Udviklingen i måltallene resulterede i, at der blev udbetalt 4.844 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder.

Resultatet

Som nævnt viser Busselskabets regnskab et overskud på 13,3 mio. kr. ud af en omsætning på 459,5 mio. kr. Resultatet før renter og afskrivninger på 43,9 mio. kr. udgør 19,3 % af indtægterne, og der var budgetteret med 23,9 %. Årets overskud påvirkes af, at der er indgået en aftale med Aarhus kommune om, at der ydes en årlig rabat på 11 mio. kr. i restproduktionen fra 2012 til og med årsregnskabet 2016. Tabellen herunder viser Busselskabets resultatopgørelse for året 2012. Af tabellen fremgår det samlede resultat og det samlede budget.

Driftsresultat, økonomiske måltal ogresultatlønsaftale

Busselskabet har i 2012 haft udgået kørsel svarende til

- i 1.000 kr.

Resultatopgørelse 01.01.12-31.12.12

Forbrug

Budget

Difference

451.793

458.539

-6.746

Indtægter Indtægter, busdrift Indtægter, øvrige

7.708

6.779

929

459.500

465.318

-5.817

227.731

232.071

-4.340

83.349

85.457

-2.109

Variable produktionsomkostninger i alt

311.080

317.528

-6.449

Dækningsbidrag

148.420

147.789

631

56.411

40.725

15.686

Indtægter i alt Variable produktionsomkostninger Chaufføromkostninger Vognomkostninger

Faste omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Øvrige faste omkostninger

48.064

51.549

-3.485

Faste omkostninger i alt

104.474

92.273

12.201

Resultat før renter og afskrivninger

43.946

55.516

-11.570

Renteindtægter

510

-7.744

-8.254

Omvendt momsforpligtigelse (cross border)

530

542

-11

31.933

32.638

-705

2.093

309

-1.784

853

516

337

13.233

14.385

-1.152

Afskrivninger BAAS4-indtægt* Lønsum af skattemæssigt resultat Årets resultat

*) BAAS4 er en tillægsaftale, som indeholder de økonomiske konsekvenser af, at Busselskabets 3 kørselskontrakter er blevet harmoniseret pr. d. 12. februar 2012.

11


Elektronisk information i nyt design Busselskabet lancerede i april et elektronisk nyhedsbrev

Af kommunikationsmedarbejder Anja Lydiksen Mathiesen I en virksomhed, hvor størstedelen af medarbejderne tilbringer en stor del af deres arbejdstid alene i en bus, er det lidt af en udfordring af få information ud til alle. Formidling af information er derfor et område, hvor man løbende må forsøge at tænke nyt og finde alternative kommunikationsformer og -kanaler. Som et led i dette lancerede Busselskabet i april et elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er på sin vis en udvidelse af den såkaldte e-mailservice, men dets formål er et lidt andet. Hvor tilmeldte til e-mailservice modtager mails med links til nye opslag, nyheder mv. på hjemmesiden, skal nyhedsbrevet i højere grad formidle her og nu begivenheder i relation til Busselskabet og fortælle om små og store hændelser, aktiviteter, oplevelser mv. rundt omkring i Busselskabet.

Grøn kørsel siden sidst Faldet i antallet af sikkerhedshændelser i perioden er meget stort, og selv fra april til maj, er det lykkes for chaufførerne på alle tre stationer at nedbringe antallet af disse hændelser Af HR-chef Bjarne Larsen Siden midten af marts har der været godt gang i det grønne projekt, og chaufførerne har fået udleveret kørselsprofiler. Efter en kort ”træningslejr” har de grønne vejledere været i gang med deres snakke med kollegaerne siden begyndelsen af maj. Desuden er der siden begyndelsen af marts fyldt en ny slags diesel på busserne. På trods af en lidt højere pris, skulle det give en gevinst, således at vi kører lidt længere pr. liter diesel.

Har det medført de ønskede ændringer?

De tal, der fremgår af kørselsprofilerne, viser, at chaufførerne har taget fat på opgaven med at give passagerne den bedst mulige transportoplevelse. På modsatte side ses tallene fra februar til maj. Som det fremgår, er faldet i antallet af sikkerhedshændelser i perioden meget stort, og selv fra april til maj, er det lykkes for chaufførerne på alle tre stationer at nedbringe antallet af hændelser – flot arbejde!

12

Tomgangen er også bragt ned, hvilket vel delvis skal tilskrives det gode vejr. Der er en ambition om, at vi til næste vinter kan undgå at have busser stående så meget i tomgang på stationerne som denne vinter. Beredskabet på

dette område er ved at blive gennemstuderet, og vi skal have fundet løsninger, der betyder, at vi gør det bedre på dette område. Km pr. liter diesel viser en lille fremgang. Det kan være svært at afklare, hvilken betydning de forskellige parametre har på dette område. Men der kan konstateres en forbedring på alle tre anlæg.

Hvad nu?

Netop km pr. liter diesel vil i den kommende periode få ekstra opmærksomhed fra de grønne vejledere. Så har du ideer, forslag til kørselsadfærd på konkrete strækninger, eller bemærkninger til denne opgave, er du meget velkommen til at kontakte mig på bl@busselskabet.dk eller 41 91 60 50. De grønne vejledere vil konkret gå i gang med at køre med hos nogle af de chauffører, der har et højt niveau på dette område, så vi kan videregive eventuelle gode råd. Desuden er det besluttet at fortsætte med udlevering af kørselsprofiler. Umiddelbart fortsættes året ud, men kørselsprofiler er formodentlig kommet for at blive, da de giver den enkelte chauffør informationer, som vi ikke tidligere har kunnet levere.

Fokus på det væsentlige

Kørselsprofilerne arbejder med gennemsnit for den en-


Vores personaleblad Inform kan noget af det samme. Men produktionstiden på dette er forholdsvis lang, så mange ting vil være gammelt nyt, hvis det skal vente med at blive fortalt, til det næste Inform skal ”på gaden”. Inform egner sig også bedst til lidt længere tekster, hvorimod nyhedsbrevet fint kan give korte informationer.

Tilmeld dig

Alle som abonnerer på e-mailservice er blevet tilmeldt nyhedsbrevet. Det er dog også muligt kun at abonnere på den ene af disse ”kanaler”. Hvis du ønsker at tilmelde dig nyhedsbrevet og/eller emailservice kan du sende en mail til am@busselskabet. dk med oplysning om navn og medarbejdernummer og hvilken service, du vil tilmelde dig. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

kelte station. Derfor skal man primært holde fokus på, at ens egen profil bevæger sig i den positive retning, således at man bidrager til det gode resultat. Som tidligere nævnt kan vilkårene for den enkelte chauffør være meget forskellige, og det er vigtigt, at man ikke overfortolker en enkelt rød søjle eller et tal, der ligger over gennemsnittet. Derimod er det væsentligt, at vi får talt med hinanden om, hvordan vi leverer den bedst mulige vare til passagerne.

Derfor håber jeg, at chaufførerne får talt med hinanden om, hvordan forskellige bustyper skal køres, hvordan forskellige strækninger håndteres bedst muligt, hvordan man bedst muligt glider gennem trafikken osv. Og lad mig så til slut, en gang for alle slå fast, at kørselsprofilerne alene bruges af den enkelte chauffør og de grønne vejledere, og at dette sker i bestræbelserne på at give vore kunder den bedst mulige transport, forhåbentlig give chaufføren en mere rolig hverdag samt sikre, at vi kører så langt som muligt på literen.

Sikkerhedshændelser Station

Februar

Marts

April

Maj

Jegstrupvej

1,11

1,09

0,63

0,41

Stokagervej

1,09

1,14

0,57

0,46

Munkevejen

1,13

0,92

0,56

0,38

Februar

Marts

April

Maj

Jegstrupvej

2,34

2,35

2,37

2,39

Stokagervej

2,34

2,33

2,38

2,40

Munkevejen

2,22

2,19

2,25

2,30

Februar

Marts

April

Maj

Jegstrupvej

23

18

6

4

Stokagervej

30

20

6

3

Munkevejen

40

36

7

6

Km pr. liter diesel* Station

*) dette er fortsat en form for indeksering af tallene, og ikke de faktiske tal.

Tomgang i minutter Station

13


Bliv bedre til dansk og matematik – med løn Af HR-chef Bjarne Larsen Busselskabet har på opfordring fra tillidsrepræsentanter fra 3F og FOA og i samarbejde med AOF igangsat et projekt, der kan give alle medarbejdere i Busselskabet mulighed for at blive bedre til dansk og matematik. Det vil også være muligt at deltage i projektet, hvis man er ordblind eller har behov for at forbedre sin danske udtale. De officielle tal siger, at over 15 % af den danske befolkning falder inden for den gruppe, der vil have gavn af en opdatering på områderne. Beslutningen om igangsætning af projektet blev truffet på MEDudvalgsmødet den 11. juni. I det følgende kan du læse yderligere om projektet, som dog ikke er endeligt planlagt endnu. Men følg med i Busselskabets elektroniske nyhedsbrev, hvor der hen over sommeren vil blive informeret yderligere. Den undervisning der tilbydes, foregår indenfor rammerne af Forberedende Voksen Undervisning og OrdBlinde Undervisning.

Et godt tilbud med personlig gevinst

Fra tillidsrepræsentanternes side understreges det, at det er et individuelt godt tilbud til de kollegaer, der slås med problemer på områderne. Målet er primært, at kollegaerne personligt kan få en positiv gevinst, der kan gøre stor gavn på den private front.

Samtidig vil opkvalificeringen også gøre det nemmere for den enkelte at agere på arbejdspladsen, og der er en forventning om, at fremtiden vil kræve mere af alle på disse områder. Og tillidsrepræsentanterne ved, hvad de taler om, idet de selv allerede har gennemgået den test, der er nødvendig for at komme med i projektet.

Hvad sker der nu?

Aktuelt planlægges forløbet med AOF. Den første opgave er at give mulighed for, at alle kan blive testet. Dette vil ske ved, at AOF kommer forbi de tre stationer, hvor alle så kan tage testen og få en øjeblikkelig tilbagemelding. Derefter kan den enkelte medarbejder så tage stilling til, hvorvidt man ønsker at deltage i den konkrete undervisning. Det er aftalt i MEDudvalget, at selve undervisningen vil starte omkring den 1. oktober. Viser det sig, at der er flere, der ønsker at deltage, end der er plads til på første hold, vil der blive planlagt yderligere.

Økonomien for den enkelte

De timer, som den enkelte medarbejder bruger i projektet, vil blive registreret som arbejdstid. Der vil dog ikke blive udbetalt særydelser.

HOLD ØJE MED NYHEDSBREVET FOR MERE INFORMATION! Alle medarbejdere i Busselskabet tilbydes opkvalificering i dansk og matematik

14


Så er der atter revy og fest Revyholdet byder til årets firmafest den 5. og 12. oktober Af Revyholdet Festen afholdes på det helt nye HERMAN’S TEATER i Tivoli Friheden. Bedre rammer har vi aldrig haft, og ALLE sejl er sat for at skabe den bedste fest i Busselskabets historie. Vi starter med en velkomstdrik, hvorefter vi skal nyde en 3 retters menu efterfulgt af revy og afterparty til kl. ca. 01.30. Prisen for alt dette er KUN 150,- pr. person.

I øjeblikket kunne vi godt bruge et par folk ”backstage”, og til de forhåbentlig kommende revyer vil folk med lyst til at skrive, spille, sy, lave kulisser osv. være mere end velkomne på holdet.

Både SFBA (FOA) og Bybusklubben (3F) har denne gang besluttet at støtte revyen via et tilskud til medlemmernes billetter. Se mere om dette på opslag, medlemsblade eller hjemmesider. Billetter vil kunne købes via revyens hjemmeside www.sporvejsrevyen.dk, når denne kommer op og køre ca. den 1. juli. Men find din frilørdag og sæt et STORT X i kalenderen allerede nu.

Hvorfor en personalerevy?

Busselskabet beskæftiger mange forskellige nationaliteter og personalegrupper og har oven i købet 2 forskellige fagforeninger, der i princippet dækker det samme arbejde. Dette KAN give anledning til gruppedannelser og kliker, der ikke hjælper i dagligdagen blandt medarbejderne. En måde at løse op på dette er at få folk til at GRINE sammen, både af ledelsen, de andre og SIG SELV. Det var motivationen, der fik en lille flok til at sætte sig sammen og lave den første revy i 2010 (at det så også var sjovt, siger vi ikke til nogen). Ruteomlægningen betød, at vi valgte at springe et år over i 2011, men revyen vendte tilbage med fuld musik i 2012.

Vær med på holdet

Det er stadig revyens mål at højne sammenholdet i Busselskabet, og vi vil stadig gerne have alle med. I skrivende stund er det ”kun” overenskomstansatte chauffører, der udgør holdet, men vi vil da gerne have både mekanikere, vaskebanefolk og HK’ere med, ja selv ledelsen er velkomne HVIS DE TØR.

15


Bonustal marts-maj

MÅL: Den blå og grønne streg skal være UNDER den røde Indeksering (index 100 = måltal)

Roser Indextal for antal stk. pr. måned

0

50

50

100

100

150

150

200

200

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klager Indextal for antal stk. pr. måned

200

200

150

150

100

100

50

50

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Mødepræcision (regning)

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Indextal for antal for sent fremmødte chf. pr. måned

200

200

150

150

100

100

50

50

0

200

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Værksted Indextal for kr./km. pr. måned

0

200

150

150

100

100

50

50

0

16

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Diesel Indextal for km./l. pr. måned

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Udgået kørsel Indextal for antal procent udgået pr. måned

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Skader Indextal for antal skadeshændelser pr. måned

Jan

Feb

Mar

Sygefravær

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Indextal for sygearb.-dage pr. måned for hele BAAS

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Udarbejdet d.12. Juni 2013

0

= Månedens udvikling = Måltalslinje = Gennemsnit for 2013 = Neutralzonen


Af Økonomichef Ingerlise Kirkegaard Tallet for roser varierer ikke meget i årets første 5 måneder, og pt. ligger det på den forkerte side af neutralzonen. Antallet af klager er derimod faldet henover perioden og ligger nu meget under måltallet. Som man kan læse på side 9 igangsætter Busselskabet i efteråret en kampagne, som skal forbedre kundeservicen. Det forventes, at denne kampagne vil have en positiv effekt på antallet af roser og klager. Kurven for mødepræcision ligger i perioden et godt stykke under måltalslinjen. Gennemsnitstallet for mødepræcision vedrørende perioden har indtil maj ligget under neutralzonen, og såfremt de gode takter fra årets første tre måneder kommer tilbage kommer gennemsnitstallet sikkert under neutralzonen og vil derfor udløse ekstra bonus. Tallet for værkstedet har i de seneste måneder ligget meget stabilt, og det ligger sikkert i neutralzonen. Det samme gør sig gældende for dieselforbruget, til trods for skærpede krav til måltallet og brug af større busser. Dieselforbruget er interessant at følge både pga. projekt grøn kørsel og skiftet til fuel save diesel. Det bliver interessant at se, om udviklingen holder, når det bliver efterår og vinter igen. Indtil videre er det gennemsnitlige forbrug faldet med godt 2 % fra januar til maj.

en af udgået kørsel. Indekstallet er steget væsentligt fra 107 til 141. Det har betydet, at gennemsnitstallet har haft en negativ forskydning og nu ligger synligt over måltallet. Med undtagelse af maj, har der været et pænt fald i antallet af skadeshændelser i årets første måneder, og gennemsnitstallet for skader holder sig lige netop i neutralzonen. Tallet for sygefravær har ligget jævnt i årets første måneder og viser i maj et fald. Gennemsnitstallet for sygefravær ligger nu næsten på niveau med måltallet.

Det foreløbige bonusbeløb

Det samlede bonusbeløb for de 5 første måneder udgør 2.177,- kr., hvilket er det foreløbige beløb pr. fuldtidsansat. Der er foreløbigt, fordi bonus kan blive reguleret afhængigt af, om årets gennemsnitlige måltal ligger over eller under neutralzonen.

Bonus pr. medarbejder: Jan: Feb: Mar: Apr: Maj:

Det tal, som har haft den mest negative udvikling er andel-

500

Bonus

Månedens forløbige bidrag i kr.

6.000

Bonus

402 450 434 443 448

Akkumuleret januar: 402 Akkumuleret februar: 852 Akkumuleret marts: 1.286 Akkumuleret april: 1.729 Akkumuleret maj: 2.177

Akkumulerede månedlige bidrag i kr.

5.000

400

4.000

300

3.000

200

2.000

100

1.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

(Max bonus pr. måned er 500 kr.)

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Den foreløbige bonus kan blive reguleret, hvis der er tal, som på årsbasis ligger over hhv. under neutralzonen.

Nov

Dec

17


Vi si’r tillykke!

25 års jubilarer

10 års jubilarer

Maj

Siden sidste nummer af Inform har nedennævnte medarbejdere i Busselskabet haft 10 års jubilæum.

Følgende medarbejdere har haft 25 års jubilæum siden sidste nummer af Inform:

5113 Peter Østerbye Leth, håndværker

Juni

5103 Morten Olsen, håndværker

Maj

9611 Bjarne Foget Larsen, HR-chef

Juni

3182 Per Vinther Christensen, buschauffør

40 års jubilar

Følgende medarbejder har haft 40 års jubilæum siden sidste nummer af Inform:

Juni

572 Freddy Levone Schultz, buschauffør

Buschauffør Freddy Levone Schultz (572) ved jubilæumsreceptionen på Stokagervej den 4. juni. Freddy modtog Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for en fortjenstfuld indsats efter 40 års uafbrudt ansættelse i Busselskabet Aarhus Sporveje. Freddy kan nu se frem til en audiens hos Dronning Margrethe.

Håndværker Peter Østerbye Leth (5113) ved receptionen på Jegstrupvej den 30. maj 2013.

Håndværkser Morten Olsen (5103) ved jubilæumsarrangementet på Jegstrupvej den 7. juni 2013.


Af Ole Henriksen

Goddag og farvel April 2013

April 2013

April 2013

April 2013

April 2013

Maj 2013

6307 Kaj-Henning Hansen specialarbejder

6308 Carsten Søby specialarbejder

6309 Kim Hansen specialarbejder

6310 Jan Kallesen specialarbejder

9627 Ida Larsen analytiker (barselsvikariat)

3949 Sigurjon Pall Jonsson buschauffør

Oktober Maj 2013 2012

Maj 2013

Maj 2013

Maj 2013

Maj 2013 Oktober 2012

Juni 2013 Oktober 2012

November Juni20132012

3950 Svend Ole Pedersen buschauffør

3951 Lita Dalby buschauffør

3952 Bjarne Kristiansen buschauffør

3953 Mustafa Koca buschauffør

6311 Tony Nordhøj specialarbejder

3954 Long Huu Nguyen buschauffør

3955 Saeid Emmamgholi Babadi buschauffør

Juni 2013

Juni 2013

Juni 2013

September 2013

December 2012 April 2013

December 2012 April 2013

Nye medarbejdere april – juni 2013

Fratrådt personale fra april juni 2013

3956 Arne Carl Møller buschauffør

3957 Ricardo Danilo Arrieta Lopez buschauffør

3958 Tina Petersen buschauffør

3959 ServiceSimon buschauffør

April 2013

Maj 2013

Maj 2013

Maj 2013

Maj 2013

3354 Hayder Coban buschauffør

2760 Thuraisingham Thambimuthu buschauffør

3884 Per T. Jessen buschauffør

3931 Thomas Klitgaard buschauffør

8301 Per Nørgaard buschauffør

Juni 2013

Juni 2013

Juni 2013

3904 Frank M. Lauritsen buschauffør

5040 Peter S. Blak håndværker

Maj 2013

8307 Boran Ninkovic buschauffør

2322 Karen M. Stenfeldt buschauffør Juni 2013

3807 Dorte Stoltenborg buschauffør

Nye afløsere med tidligere ansættelse i Busselskabet 8388 8390 8391

2554 Heri I Karastovu buschauffør

1911 Jørgen R. Kudsk buschauffør

Karin Mokvist (3082) Finn Mikkelsen (2459) Finn Kriegel (2583)

19


RETURADRESSE: Busselskabet Aarhus Sporveje | Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

5 år med konkurrence, hvad skal der nu ske? Af direktør Torben Høyer Busselskabet har i dette år levet under konkurrencemæssige vilkår i 5 år. Første udbud i Aarhus blev gennemført i 2008 og det andet i 2012. Indtil videre er det gået godt, og vi har vundet udbuddene. I sidste ombæring var det ikke på ”pengene”, men på kvaliteten. Og det er jo ikke så ringe endda... Lige om lidt, det vil sige i 2017, sker der igen store omvæltninger i den kollektive trafik i Aarhus. Letbanen er planlagt til start i 2017, og Busselskabet og alle ansatte får nye udfordringer i den anledning. Da der vil ske en nedgang i behovet for buskørsel, vil det smitte af i behovet for personale. Hvor meget, hvornår og i hvilket tempo ved vi ikke på nuværende tidspunkt. En del tyder nemlig på, at der i introduktionsperioden af letbanen, vil være et ekstra behov for buskørsel. Det viser erfaringer fra bl.a. Bergens letbane.

Fyre eller hyre?

Busselskabets interesser og mål er krystalklare i forhold til udfordringerne: For det første vil vi gerne have mulighed for at byde udenfor Aarhus. Det kræver en mindre lovjustering, og hvis det går vores vej, hvilket formodentlig bliver afklaret i løbet af i år, kræver det en beslutning i Midttrafiks bestyrelse. Her skal der bl.a. fastsættes vilkår, for den praktiske gennemførsel. For det andet er vi stærkt

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

interesserede i at indgå i et forretningsfællesskab med en partner, der har erfaring med letbanekørsel. Vores opgave vil så være at fungere som driftsansvarlig på opgaven sammen med denne partner. Begge opgaver vil betyde, at vi får mulighed for at fastholde og udvide medarbejderstaben til de kommende opgaver. Alternativet er, at vi ikke får den mulighed og så må afvikle medarbejdere. Så spørgsmålet er i al sin enkelthed: Skal vi fyre, eller skal vi hyre? Vi arbejder for, at vi skal hyre! De nuværende og kommende konkurrenter er i øvrigt stort set alle internationale koncerner med national kapital bag sig. I skrivende stund er Busselskabet Aarhus Sporveje den største danskejede busoperatør i Danmark. Og det er vel lidt tankevækkende.

Inform juli 2013  

Personaleblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you