Page 1

23-122

ODENSE - MORUD - HÅRSLEV Ny køreplan - gyldig fra 15. december

Gyldig pr. 15. december 2019


BOGENSE

23 122

p

Eskilstrup Kærby

Ejlby Lunde

Ore

Maderup

Ejlskov

Gammel Gamby

Nymark

Skovsgårde

122

arndrup

89 Fjelsted

Farstrup

Hækkebølle

Skallebølle

Bred

81 Skydebjerg

Orte

Tommerup Stationsby

Frøbjerg

Ørsted

up

268

71 Brylle

Vedtofte73

Nårup

268 Holmehave

151 01 Bygmarksvej

Holte 01 Kornvej

152 01 Glamsbjerg

110

erup

268

gård

Snave

Sarup

75

1

151 268

HJALLESE

885

17

Fiskerhuse Hundslev

Bækskov

R

Marslev

58

Skt. Pågældende rute 110122Klemens Jernbane

Fraugde Kærby

Over Holluf

Urup

Hvileholm Nonnebo

Fraugde

50

Allerup

Tarup

Sønder Nærå

Nørre Lyndelse

Rønnin Kappendrup

Birkum

Kommunegrænse

Dømmestrup

Langeskov

Davinde

161 Stoppested, hvor afgangstider 162er angivet

Højby

Rolfsted

39

Hudevad

Ferritsle

Årslev

Fangel Torp

110

H

Vejruplund 19

Allerup Torup

Volderslev SIGNATURFORKLARING :

Solevad Frankfri

Killerup

Neder Holluf

111

92 Lindebjerg Havndrup 94 59 Korup Skole Lumby 92 Havrekær 94 Billeshavevej 51 92 Veflinge Freltofte Pederstrup 64 Radby 94 Slukefter / Rugårdsvej Søllinge 92 Veflinge Bystævnet 94 Rådyrvej Nørre Søby Vittinge 91 Axel Brahesvej Vejle 93 Langesøvej Sønder Højrup 35 91 Gamby 93 Havrehedskolen 141 Eskildstrup 91 Branebjerg 93 Morud Centret Ny Allested 93 Åbakkevej 91 Hårslev Skole Allested 111 91 Kærvænget 93 Frugthaven / Plantagevej 91 Sødinge Hårslev Kirke Rynkeby 93 Farstrup 60 Ståby 65 Heden 92 Banevej

Krag

Hjelmerup

Vøjstrup

Ølsted

Brobyværk Tørringe

Trunderup

111

Stoppesteder med fed skrift Strandby angiver stoppesteder, 76hvor afgangstider er vist

Brunshuse

10

Kølstrup

Birkende 885

Fangel

Skallebjerg

Haarby

L

Holev

Åsum Rågelund

195

Højme

Allerup

Skårup

122

DALUM

Bellinge

152 153 268

Akkerup Dreslette

ODENSE

Kertinge

Vester Kærby

Bullerup

Elmelund

Render

Tarup Center Verninge 153 01 Vølvesvej Langsted Dærup 01 OBC Nord Plads I 01 Tarupvej 268 01 Fuglebakken / Rugårdsvej Sø Søby01 Ejlskovsgade 01 Ny Kongevej 01 Villestofte Skovvej 01 Tyrsbjergvej Gummerup Nørre Broby Kirke 01 Søby Prinsesse Maries Allé Køng 94 Rugårdsvej 77 315 01 Stadionvej 94 Sandvadgyden Højrup 74 131 94 Elmevej 01 Jernbanevej

Voldtofte

Seden

Vejrup Ravnebjerg Ruerne

Drigstru

Lille

151 152

Skibshusene

Brændekilde

72

130 Zone Stoppested

01 01 Kongens Torv Søllested 01 TV2 / Rugårdsvej fte

TARUP

Holmstrup

Tommerup

Nyrup

131 Bukkerup OBC Syd Plads C

Villestofte

Pårup

79

Ørsbjerg

Kaslunde

122 23

Stige

Stegsted

70

Skalbjerg

Kådekilde

Bregnør

Dræby

Blommenslyst

130 131

Bregnør Fiskeleje

Munkebo

NÆSBY

1

Kelstrup Skov Ubberud

Vissenbjerg

Aarup

94

Ejlstrup

80

Klingeskov

Klintebjerg

Allesø Lumby

Korup

Koelbjerg

Daugstrup

Næsbyhoved Broby

Gammel Korup

268

Gerskov

Lumby Torp

93

Andebølle

Midskov

Mes

Østrup

140

Lunde

Hessum Ølund

Gudskov

Bredbjerg

122 23

Væde

ed

Søndersø

Rue

Etterup

Grønnemose

11

191

Stillebæk

Otterup

Fremmelev

Morud

Sletterød

Ålsbo

15

122 268 Vedby

Vigerslev

92

Hindevad

Fjellerup

Sønder Esterbølle

Ørritslev

Bladstrup

Stensby

Kosterslev

Veflinge

Gamby St.

Torup Ullerup

Hasmark

Egense

Hjadstrup

Skamby

Hemmerslev

Hårslev

91

nderup

Rostrup

Askeby

KORT / STOPPESTEDER Østerballe Bogensø

12

Kappendrup

Uggerslev

Jullerup

Vellinge Norup

Melby

95

191 Særslev 16

Huse

Holse

Ejlby

Guldbjerg

Skovby

Mejlskov

Kerte

Bederslev

Nørre Højrup

Langø

Hasmark Strand

Gundstrup

Nørre Esterbølle

Smidstrup

Kattebjerg

Krogsbølle

Roerslev

Ringe

Tofte

90

rup

9 Harritslev

13

Grindløse

14

Fælleden

66

SandholtLyndelse

Vester Hæsinge

RINGE

Gestelev Sallinge Lunde

Vantinge

Sallinge Findinge

Nybølle

Hillerslev

Herringe

Espe

Kellerup

5

Måre

38

Ell

Fjellerup

920

Brangstrup

Her

Ryslinge

Lørup

Strarup

Gislev

Sandager Ravndrup

Rudme

Gultved

Gisl

Side 3

52


23 122

HVERDAG

122 23 122 23 23 23

18.05

e irk vK rsl e

Sk ole

ev rsl Hå

y mb

e

av en

ntr et Ce 05.56 07.58 09.19 10.19 11.19 13.16 14.16 15.24 16.31 17.31 17.51 18.36 20.28 21.28 22.58

Ga

05.53 07.54 09.16 10.16 11.16 13.12 14.12 15.20 16.27 17.27 17.47 18.32 20.25 21.25 22.55

ing

05.49 07.49 09.13 10.13 11.13 13.08 14.08 15.16 16.23 17.23 17.44 18.28 20.21 21.21 22.51

Ve fl

05.48 07.47 09.11 10.11 11.11 13.07 14.07 15.15 16.22 17.22 17.42 18.27 20.19 21.19 22.49

gth

05.43 07.42 09.08 10.08 11.08 13.03 14.03 15.11 16.18 17.18 17.38 18.23 20.15 21.15 22.45

Fru

05.38 07.37 09.03 10.03 11.03 12.58 13.58 15.06 16.13 17.13 17.33 18.18 20.10 21.10 22.40

rud

es øv ej

r fte ke

Sk ole

Sk ov ve j sto f

te

ter en pC

nv ej 05.34 07.33 08.59 09.59 10.59 12.54 13.54 15.02 16.09 17.09 17.28 18.14 20.06 21.06 22.36

Mo

20.04 21.04 22.34

ng

20.00 21.00 22.30

rup

17.26

dio

2/

Ru

rds ve j

ds C Pla

yd 17.23

La

122

12.45 13.45 14.53 16.00 17.00

Slu

122

Ko

122

Vil le

23 122

07.31 08.57 09.57 10.57

Ta ru

23

07.28 08.53 09.53 10.53

Sta

23

CS

CN 05.28

TV

23

OB

122

OB

Ru

ten

r.

ord

Pla

ds I

Odense - Morud - Hårslev

05.58

06.06

06.12

06.16

06.20

13.19 14.19 15.27 16.34 17.34

13.27 14.27 15.35 16.42 17.41

13.33 14.33 15.41 16.48 17.47

13.37 14.37 15.45 16.52 17.51

13.41 14.41 15.49 16.56 17.56

18.39

18.46

18.52

18.56

19.01

Rute 23 starter i Tornbjerg, se køreplan for rute 21-22-23-24 Se også køreplan for rute 841U på FynBus.dk

Side 5


23

LØRDAG

e irk vK

Sk ole ev

y

e

av en

rsl e

10.08 12.58 14.58 15.58 19.58 22.58

10.04 12.54 14.54 15.54 19.54 22.54

rsl

10.01 12.51 14.51 15.51 19.51 22.51

09.59 12.49 14.49 15.49 19.49 22.49

mb

09.55 12.45 14.45 15.45 19.45 22.45

Ga

09.50 12.40 14.40 15.40 19.40 22.40

ing

09.46 12.36 14.36 15.36 19.36 22.36

Ve fl

09.44 12.34 14.34 15.34 19.34 22.34

gth

09.40 12.30 14.30 15.30 19.30 22.30

Fru

ntr et Ce

Mo

rud

es øv ej La

ng

r fte ke

Sk ole

Sk ov ve j

rup

sto f

te

en pC

nv ej

ter

rds ve j dio

Ru 2/

CS

Slu

23

Ko

23

Vil le

23

Ta ru

23

Sta

23

TV

23

OB

Ru

ten

r.

yd

Pla

ds C

Odense - Morud - Hårslev

Rute 23 starter i Tornbjerg, se køreplan for rute 21-22-23-24

23

SØN- OG HELLIGDAG

j

rsl

ev

Kir k

ko le vS rsl e Hå

y mb Ga

ge

en Ve flin

ng

av

10.06 15.26 19.55 22.55

Fru gth

Ce n

10.02 15.22 19.51 22.51

rud Mo

09.59 15.19 19.48 22.48

es

09.57 15.17 19.46 22.46

ke

La

fte

r

øv

ej

ole Slu

09.54 15.14 19.42 22.42

rup

09.50 15.10 19.38 22.38

sto

Ko

Sk

tre t

ov Sk fte

ter en

j dio nv e

09.46 15.06 19.34 22.34

e

ve

j

Ru gå rd

09.43 15.03 19.33 22.33

2/

09.40 15.00 19.30 22.30

CS

Vil le

23

Ta rup C

23

Sta

23

TV

23

OB

Ru ten

r.

yd

Pla

ds

sve

C

Odense - Morud - Hårslev

Rute 23 starter i Tornbjerg, se køreplan for rute 21-22-23-24

Side 7


BOGENSE

23 122

p

Eskilstrup Kærby

Ejlby Lunde

Ore

Maderup

Ejlskov

Gammel Gamby

Nymark

Skovsgårde

122

arndrup

89 Fjelsted

Vigerslev Farstrup

Hækkebølle

Skallebølle

Orte

Tommerup Stationsby

Frøbjerg

Kaslunde

Ørsted

up

Nårup

Bukkerup

91 Hårslev Kirke

91 Mosevej Søllested fte 91 Hårslev Skole Dærup 91 Branebjerg 91 Gamby Sø Søby 91 Axel Brahesvej 92 Veflinge Bystævnet 92 Veflinge Søby Kirke 92 Havrekær 74 92 Lindebjerg

268

71 Brylle

268

151 Nordfyns Gymnasium 268 Holmehave

Vøjstrup

Sarup

75

885

Bækskov

R

Marslev

Tørringe

Trunderup

111

66

SandholtLyndelse

Vester Hæsinge

H

Vejruplund 19

58

Skt. Pågældende rute 110122Klemens Jernbane

Over Holluf

Urup

Fraugde

Allerup

50

Sønder Nærå

Nørre Lyndelse

Langeskov

Davinde

Tarup

Rønnin Kappendrup

Birkum

Kommunegrænse

Rolfsted

39

Hudevad

Ferritsle

Årslev

Fangel Torp

94 Billeshavevej 59 94 Korup Skole Lumby 94 Kalørvej / RugårdsvejFreltofte Radby 94 Elmevej Nørre Søby 94 Sandvadgyden 94 Rugårdsvej 141 315 01 Tyrsbjergvej 01 Villestofte Skovvej Allested 01 Fuglebakken / Rugårdsvej 01 Tarupvej Heden 60 01 Vølvesvej Gestelev 01 Tarup Center

Havndrup 01 Bygmarksvej 01 Jernbanevej Pederstrup 01 Stadionvej Søllinge 01 Prinsesse Maries Allé 01 Åløkke Allé Sønder Højrup 35 01 Eskildstrup Seniorhuset 01 Ejlskovsgade 01 OBC Nord Plads I

Vantinge

Sallinge Findinge

Nybølle

Herringe

Espe

Krag

51

Rynkeby

RINGE

Hillerslev

Hvileholm Nonnebo

161 Stoppested, hvor afgangstider 162er angivet

Højby

Dømmestrup

Sallinge Lunde

Fraugde Kærby

Allerup Torup

Volderslev SIGNATURFORKLARING :

64 Vittinge Vejle Ny Allested 111 Ståby 65 Ølsted

Brobyværk

Stoppesteder med fed skrift Strandby angiver stoppesteder, 76hvor afgangstider er vist

Brunshuse

110

Hjelmerup

Skallebjerg

Snave

HJALLESE

Solevad Frankfri

Killerup

Neder Holluf

111

93 Åbakkevej 93 Morud Centret 93 Havrehedskolen Gummerup Nørre Broby Køng 93 Langesøvej 77 94 Rådyrvej Højrup 131 94 Slukefter

Haarby

1

Højme

Allerup

Skårup

gård

DALUM

Fangel

Akkerup Dreslette

Fiskerhuse Hundslev

Birkende 885

Elmelund

Bellinge

152 153 268

Verninge 153 93 Farstrup Langsted 268 93 Frugthaven / Plantagevej

268

10

Kølstrup

17

Holev

Åsum Rågelund

195

Render

93 Vigerslev Glamsbjerg 152

Voldtofte

110

erup

151 15

Holte

122

L

Vester Kærby

Bullerup

ODENSE

Kertinge

Vejrup Ravnebjerg Ruerne

Drigstru

Lille

151 152

Skibshusene

Brændekilde

72

Zone Stoppested

131

TARUP

Holmstrup

Tommerup

Nyrup

Vedtofte73

130

Villestofte

Pårup

79

Ørsbjerg

Bregnør

Seden

Stegsted

70

Skalbjerg

Kådekilde

Skydebjerg

122 23

Stige

Blommenslyst

130 131

Bregnør Fiskeleje

Dræby

NÆSBY

1

Kelstrup Skov Ubberud

Bred

81

94

Ejlstrup

Vissenbjerg

Aarup

Klingeskov

Klintebjerg Munkebo

Næsbyhoved Broby

Gammel Korup

80

Daugstrup

Allesø Lumby

Korup

Koelbjerg

Gerskov

Lumby Torp

Bredbjerg

268

Andebølle

Midskov

Mes

Østrup

140

Lunde

Hessum Ølund

Gudskov

93

Væde

ed

Søndersø

122 268 Vedby

122 23

Etterup

Grønnemose

11

Rue

Stillebæk

Otterup

Fremmelev

Morud

Sletterød

Ålsbo

15

191

92

Hindevad

Fjellerup

Sønder Esterbølle

Ørritslev

Bladstrup

Stensby

Kosterslev

Veflinge

Gamby St.

Torup Ullerup

Hasmark

Egense

Hjadstrup

Skamby

Hemmerslev

Hårslev

91

nderup

Rostrup

Askeby

KORT / STOPPESTEDER Østerballe Bogensø

12

Kappendrup

Uggerslev

Jullerup

Vellinge Norup

Melby

95

191 Særslev 16

Huse

Holse

Ejlby

Guldbjerg

Skovby

Mejlskov

Kerte

Bederslev

Nørre Højrup

Langø

Hasmark Strand

Gundstrup

Nørre Esterbølle

Smidstrup

Kattebjerg

Krogsbølle

Roerslev

Ringe

Tofte

90

rup

9 Harritslev

13

Grindløse

14

Fælleden

Her

Måre

38

Sødinge

01 TV2 / Rugårdsvej 01 Kongens Torv Fjellerup 01 920OBC Syd Plads B

Brangstrup Kellerup

5

Ryslinge

Lørup

Strarup

Ell

Gislev

Sandager Ravndrup

Rudme

Gultved

Gisl

Side 9

52


23 122

HVERDAG

122 23

B 09.06

11.45 12.45 13.52 14.59 16.00 17.05

11.47 12.47 13.54 15.01 16.02 17.07

11.50 12.50 13.58 15.05 16.05 17.10

11.57 12.57 14.05 15.12 16.12 17.17

23

12.04 13.04 14.11 15.18 16.19 17.24

Se også rute 841U på FynBus.dk

07.40 08.31 10.01 11.01 12.01

19.05 21.05

06.44 07.16 A A 07.26 07.48 08.36 09.41 10.06 11.06 12.06 12.41 13.41 14.49 15.56 16.56 18.01 19.11 21.11

06.59 07.35 07.49

/N iels Bo To hrs rnb Gy je All mn rg é .

bo lke Fo

EM

un

ke b

jer

gv ej

afg . ds B

06.48

SD

yd CS OB

CS

yd

Pla

Pla

ds B

ds I

05.26

OB

ord CN

gå 06.39

Pla

rds ve j

05.17 06.36 07.05 07.13 07.36 08.27 09.30 09.58 10.58 11.58 12.29 13.29 14.37 15.44 16.44 17.49 19.02 21.02

Ru

nv ej

ter en

te sto f

pC

Sk ov ve j

05.14 06.32 07.02 07.10 07.32 08.23 09.26 09.54 10.54 11.54 12.26 13.26 14.33 15.40 16.41 17.46 18.58 20.58

OB

06.40 06.46

05.10 06.28 06.58 07.04 07.27 08.19 09.22 09.50 10.50 11.50 12.22 13.22 14.29 15.36 16.37 17.42 18.54 20.54

2/

06.33 06.37

05.06 06.23 06.54 07.00 07.23 08.15 09.18 09.46 10.46 11.46 12.18 13.18 14.25 15.32 16.33 17.38 18.50 20.50

TV

06.26 06.30

05.05 06.21 06.52 06.58 07.20 08.13 09.16 09.44 10.44 11.44 12.16 13.16 14.23 15.30 16.31 17.36 18.48 20.48

dio

06.22 06.27

05.01 06.17 06.48 06.53 07.16 08.09 09.12 09.40 10.40 11.40 12.11 13.11 14.18 15.25 16.26 17.31 18.44 20.44

Sta

06.20 06.25

04.58 06.14 06.44 06.49 07.13 08.06 09.09 09.37 10.37 11.37 12.08 13.08 14.15 15.22 16.23 17.28 18.41 20.41

Vil le

04.54

Ta ru

ård ug /R ve j lør

er

Ka

122

ke ft

Slu

122

es øv ej

04.47

23

122

ntr et

04.41

23

122

ng

04.37

23

122

Ce

La

04.36

123S

23

rud

av en gth

e ing

y mb

ev rsl

vK rsl e

Mo

20

Fru

122S

Ve fl

122

Ga

23

122

Ru

ten

r.

irk

Sk ole

e

sve j

an k.

Hårslev - Morud - Odense

07.53 C

07.13 08.02

08.38

08.50

09.05

10.08 11.08 12.08

10.20 11.20 12.20

10.35 11.35 12.35

19.15 21.15

19.25 21.25

19.43 21.43

A Rute 122S afgår fra OBC Nord Plads I 07.28 på skoledage B Bussen afgår fra Nordfyns Gymnasium kl. 08.59 C Bussen fortsætter til Kold College med ank. 07.58

Skoledag (S) kører kun skoledage - se i kalenderen

Side 11


23

LØRDAG

23 23 23 23

07.14 09.14 10.59 13.29 15.29 16.29 20.30

07.18 09.18 11.03 13.33 15.33 16.33 20.33

07.21 09.21 11.06 13.36 15.36 16.36 20.36

ds B yd

Pla

rds ve j OB

CS

Ru TV

2/

nv ej

ter

pC

te sto f 07.10 09.10 10.55 13.25 15.25 16.25 20.26

dio

07.06 09.06 10.50 13.20 15.20 16.20 20.22

Sta

07.04 09.04 10.48 13.18 15.18 16.18 20.20

Ta ru

07.00 09.00 10.44 13.14 15.14 16.14 20.16

Vil le

06.57 08.57 10.41 13.11 15.11 16.11 20.13

en

Sk ov ve j

ård ug /R ve j lør

er ke ft

es øv ej

ntr et

ng

Ce rud

Ka

23

Slu

23

La

23

Mo

av en gth Fru

e ing Ve fl

mb Ga

rsl Hå

y

ev

vK rsl e Hå

Ru

ten

r.

irk

Sk ole

e

sve j

Hårslev - Morud - Odense

07.26 09.26 11.11 13.41 15.41 16.41 20.41

Rute 23 fortsætter til Tornbjerg, se køreplan for rute 21-22-23-24

23

SØN- OG HELLIGDAG

sB

j

07.21 09.21 11.06 14.06 20.36

lad yd P

CS

OB

07.19 09.19 11.03 14.03 20.34

Ru gå rd

07.16 09.16 10.59 13.59 20.30

2/

07.12 09.12 10.55 13.55 20.27

TV

Sta dio nv

ej

Ta rup C

en

ter

sve

j

ve Sk fte

07.08 09.08 10.51 13.51 20.23

sto

07.06 09.06 10.49 13.49 20.21

Vil le

07.02 09.02 10.45 13.45 20.17

lør ve

06.59 08.59 10.42 13.42 20.14

ov

Ru gå rd j/

ke fte r

ve j

et Ce ntr

ve n gth a Fru

Ve flin ge

y mb

vS

ko le Ga

rsl e Hå

rsl ev

Ka

23

Slu

23

La ng es ø

23

rud

23

Mo

23

Ru ten

r.

Kir

ke

sve

j

Hårslev - Morud - Odense

07.26 09.26 11.11 14.11 20.41

Rute 23 fortsætter til Tornbjerg, se køreplan for rute 21-22-23-24

Side 13


Kalender 2019/2020 - Regionale ruter

I kalenderen kan du se, hvilken busdrift vi tilbyder på de enkelte dage. Afgangstider finder du på de foregående sider.

DECEMBER 2019

JANUAR 2020

FEBRUAR 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

1 2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5 3

4

5

6

7

1

2

8

9

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

30 31 MARTS 2020

APRIL 2020

MAJ 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

1 2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5 4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

30 31 JUNI 2020

JULI 2020

AUGUST 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

3

4

5

6

7

1

2

8

9 10 11 12 13 14

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5 3

4

5

6

7

1

2

8

9

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

29 30 31

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBER 2020

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

7

1

2

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6 5

6

7

3

1

2

8

9 10 11

1

4 2

3

4

5

6

7

8

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29 30 31

DECEMBER 2020 man tir ons tor fre lør søn

7

1

2

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hverdag

Lørdag

Skoledag / Hverdag

Søn- og helligdag

24.december om aftenen udgår fl ere ture - se www.FynBus.dk i december for nærmere information.

Profile for BusPlan2020DK

23~122 | Odense - Morud - Hårslev | Gyldig 15~12~19 | FYNBUS  

23~122 | Odense - Morud - Hårslev | Gyldig 15~12~19 | FYNBUS

23~122 | Odense - Morud - Hårslev | Gyldig 15~12~19 | FYNBUS  

23~122 | Odense - Morud - Hårslev | Gyldig 15~12~19 | FYNBUS

Advertisement