Page 1

KØREPLAN GYLDIG FRA 2. AUGUST 2009 Trafikoplysning Øst og Vest: Tlf. 7582 9766

Vester Nebel - Bryndum - Tarp - Kjersing N - Gjesing Ø - Niels Bohrs Vej Sp. Kirkevej - Banegården - Sædding - Sønderris V - Guldager - Langliparken

Zone

6 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Vester Nebel Bryndum Tarp Byvej ved Krohaven Storebæltsvej v Oddesundv Ø Gjesingvej v Gjesing St Slåenvej Niels Bohrs Vej Områdecenter Højvang Østergade v Valdemarsgade Banegården Banegården Skolegade ved Torvet Strandbygade v P Skrams G Grådybet v. handelsskolen Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagev v Sædding Cent. Håndværkervej Sønderrisv v Skyttens Kv. Guldager Kirkeby Tobølparken Langliparken v Barken Langliparken som linje 10 Sædding Centret Banegården

af d d d d d d d d an af d d d d d d d d d an af an an

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 Første ture Faste minuttal Sidste ture 7.04 - 22.04 04 6.04 22.04 7.04 23.04 6.10 22.10 7.10 23.10 10 6.13 22.13 7.13 23.13 13 6.16 22.16 7.16 23.16 16 6.20 22.20 20 7.20 23.20 6.22 22.22 7.22 23.22 22 6.27 22.27 7.27 23.27 27 6.30 22.30 7.30 23.30 30 6.34 22.34 7.34 23.34 34 6.37 22.37 37 7.37 23.37 6.40 22.40 40 7.40 23.40 6.42 22.42 7.42 23.42 42 6.46 22.46 7.46 23.46 46 6.50 22.50 7.50 23.50 50 6.54 22.54 7.54 23.54 54 6.56 22.56 7.56 23.56 56 6.58 22.58 7.58 23.58 58 7.02 23.02 8.02 0.02 02 7.06 23.06 8.06 0.06 06 7.09 23.09 8.09 0.09 09 7.12 23.12 a 0.12 8.12 12 7.18 23.18 8.18 .... 18 7.29 23.29 8.29 .... 29 7.47 23.47 8.47 .... 47

Der er angivet tidligste afgangstider. Der kan forekomme forsinkelser - især i myldretider. Bemærk: Bussen fortsætter på linje 10 ad Strandvejen mod Sædding og Banegården (se tider ovenfor)

12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

a Stoppestedet v. Briggen betjenes efterfølgende Uden for bymæssig bebyggelse standses på anfording mellem Vester Nebel og Tarp og mellem Sønderrisvej og Hjerting

Pan Bus Tlf. 7512 0799

Vester Nebel - Bryndum - Tarp - Kjersing N - Gjesing Ø - Niels Bohrs Vej Sp. Kirkevej - Banegården - Sædding - Sønderris V - Guldager - Langliparken

Zone

6

Esbjerg bybusser

Vester Nebel Bryndum Tarp Byvej ved Krohaven Storebæltsvej v Oddesundv Ø Gjesingvej v Gjesing St Slåenvej Niels Bohrs Vej Områdecenter Højvang Østergade v Valdemarsgade Banegården Banegården Skolegade ved Torvet Strandbygade v P Skrams G Grådybet v. handelsskolen Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagev v Sædding Cent. Håndværkervej Sønderrisv v Skyttens Kv. Guldager Kirkeby Tobølparken Langliparken v Barken Langliparken som linje 10 Sædding Centret Banegården

af d d d d d d d d an af d d d d d d d d d an af an an

Lørdage samt 31/12 Faste minuttal Første ture 8.04 - 22.04 04 7.04 8.04 7.10 8.10 10 7.13 8.13 13 7.16 8.16 16 20 7.20 8.20 7.22 8.22 22 7.27 8.27 27 7.30 8.30 30 7.34 8.34 34 7.37 37 8.37 7.40 40 8.40 7.42 8.42 42 7.46 8.46 46 7.50 8.50 50 7.54 8.54 54 7.56 56 8.56 7.58 8.58 58 8.02 9.02 02 8.06 9.06 06 8.09 9.09 09 8.12 12 9.12 8.18 18 9.18 8.29 29 9.29 8.47 47 9.47

Der er angivet tidligste afgangstider. Der kan forekomme forsinkelser - især i myldretider. Bemærk: Bussen fortsætter på linje 10 ad Strandvejen mod Sædding og Banegården (se tider ovenfor)

Sidste ture 22.04 22.10 22.13 22.16 22.20 22.22 22.27 22.30 22.34 22.37 22.40 22.42 22.46 22.50 22.54 22.56 22.58 23.02 23.06 23.09 23.12 23.18 23.29 23.47

23.04 23.10 23.13 23.16 23.20 23.22 23.27 23.30 23.34 23.37 23.40 23.42 23.46 23.50 23.54 23.56 23.58 0.02 0.06 0.09 a 0.12 .... .... ....

Søn- og helligdage samt 24/12 Faste minuttal Sidste ture Første ture 9.04 - 22.04 9.04 04 22.04 23.04 8.04 9.10 22.10 23.10 8.10 10 9.13 22.13 23.13 8.13 13 9.16 22.16 23.16 8.16 16 9.20 20 22.20 23.20 8.20 9.22 22.22 23.22 8.22 22 9.27 22.27 23.27 8.27 27 9.30 22.30 23.30 8.30 30 9.34 22.34 23.34 8.34 34 9.37 22.37 37 23.37 8.37 9.40 22.40 40 23.40 8.40 9.42 22.42 23.42 8.42 42 9.46 22.46 23.46 8.46 46 9.50 22.50 23.50 8.50 50 9.54 22.54 23.54 8.54 54 9.56 22.56 56 23.56 8.56 9.58 22.58 23.58 8.58 58 10.02 23.02 0.02 9.02 02 10.06 23.06 0.06 9.06 06 10.09 23.09 0.09 9.09 09 10.12 23.12 a 0.12 12 9.12 10.18 23.18 18 .... 9.18 10.29 23.29 29 .... 9.29 10.47 23.47 47 .... 9.47

a Stoppestedet v. Briggen betjenes efterfølgende Uden for bymæssig bebyggelse standses på anfording mellem Vester Nebel og Tarp og mellem Sønderrisvej og Hjerting Bemærk: 24/12 er kørslen indstillet 18.04-22.04

Pan Bus Tlf. 7512 0799


KØREPLAN GYLDIG FRA 2. AUGUST 2009 Trafikoplysning Øst og Vest: Tlf. 7582 9766

Zone

6

Langliparken - Guldager - Sønderris V - Sædding - Banegården - Sp. Kirkevej Niels Bohrs Vej - Gjesing Ø - Kjersing N - Tarp - Bryndum - Vester Nebel Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 Første ture Faste minuttal Sidste ture 6.43 - 21.43

.... 6.10 Banegården af .... 6.24 Sædding Centret af .... 6.38 Langliparken som linje 10 an 10 Langliparken v Barken af a 5.43 6.43 d 10 Tobølparken 5.44 6.44 d 10 Guldager Kirkeby 5.47 6.47 d 10 Sønderrisv v Vægtens Kv. 5.49 6.49 d 10 Håndværkervej 5.56 6.56 d 10 Tarphagev v Sædding Cent. 5.59 6.59 d 10 Fiskeri- og Søfartsmuseet 6.01 7.01 d 10 Grådybet v. handelsskolen 6.05 7.05 d 10 Strandbygade v P Skrams G 6.09 7.09 d 10 Skolegade ved Torvet 6.13 7.13 10 Banegården an 6.17 7.17 10 Banegården af 6.20 7.20 d 10 Østergade v Valdemarsgade 6.21 7.21 d 10 Områdecenter Højvang 6.25 7.25 d 10 Niels Bohrs Vej 6.26 7.26 d 10 Slåenvej 6.30 7.30 d 10 Ø Gjesingvej v Gjesing St 6.33 7.33 d 10 Storebæltsvej v Oddesundv 6.37 7.37 d 10 Tarp Byvej ved Krohaven 6.40 7.40 d 12 Bryndum 6.43 7.43 12 Vester Nebel an 6.50 7.50 Der er angivet tidligste afgangstider. Der kan forekomme forsinkelser - især i myldretider. Bemærk: Bussen ankommer som linje 10 ad Strandvejen fra Banegården og Sædding (se tider ovenfor)

Zone

6

Esbjerg bybusser

10 21.10 22.10 24 21.24 22.24 38 21.38 22.38 43 21.43 22.43 21.44 22.44 44 21.47 22.47 47 21.49 22.49 49 21.56 22.56 56 59 21.59 22.59 22.01 23.01 01 22.05 23.05 05 22.09 23.09 09 22.13 23.13 13 17 22.17 23.17 20 22.20 23.20 22.21 23.21 21 22.25 23.25 25 22.26 23.26 26 22.30 23.30 30 33 22.33 23.33 22.37 23.37 37 22.40 23.40 40 22.43 23.43 43 50 22.50 23.50 a Stoppestedet ved Briggen betjenes 1 minut før den angivne tid Uden for bymæssig bebyggelse standses på anfording mellem Hjerting og Sønderrisvej og mellem Tarp og Vester Nebel

Pan Bus Tlf. 7512 0799

Langliparken - Guldager - Sønderris V - Sædding - Banegården - Sp. Kirkevej Niels Bohrs Vej - Gjesing Ø - Kjersing N - Tarp - Bryndum - Vester Nebel Lørdage samt 31/12 Første ture Faste minuttal 8.43 - 21.43

.... Banegården af 8.10 .... Sædding Centret af 8.24 .... Langliparken som linje 10 an 8.38 10 Langliparken v Barken af a 7.43 8.43 d 10 Tobølparken 7.44 8.44 d 10 Guldager Kirkeby 7.47 8.47 d 10 Sønderrisv v Vægtens Kv. 7.49 8.49 d 10 Håndværkervej 7.56 8.56 10 Tarphagev v Sædding Cent. d 7.59 8.59 d 8.01 10 Fiskeri- og Søfartsmuseet 9.01 d 10 Grådybet v. handelsskolen 8.05 9.05 d 10 Strandbygade v P Skrams G 8.09 9.09 d 10 Skolegade ved Torvet 8.13 9.13 10 Banegården an 8.17 9.17 10 Banegården af 8.20 9.20 d 10 Østergade v Valdemarsgade 8.21 9.21 d 10 Områdecenter Højvang 8.25 9.25 d 10 Niels Bohrs Vej 8.26 9.26 d 10 Slåenvej 8.30 9.30 d 10 Ø Gjesingvej v Gjesing St 8.33 9.33 d 10 Storebæltsvej v Oddesundv 8.37 9.37 d 10 Tarp Byvej ved Krohaven 8.40 9.40 d 12 Bryndum 8.43 9.43 12 Vester Nebel an 8.50 9.50 Der er angivet tidligste afgangstider. Der kan forekomme forsinkelser - især i myldretider. Bemærk: Bussen ankommer som linje 10 ad Strandvejen fra Banegården og Sædding (se tider ovenfor)

Sidste ture

Søn- og helligdage samt 24/12 Faste minuttal Første ture 9.43 - 21.43

10 9.10 10 21.10 22.10 .... 24 9.24 24 21.24 22.24 .... 38 9.38 38 21.38 22.38 .... 43 9.43 43 21.43 22.43 a 8.43 9.44 21.44 22.44 8.44 44 44 9.47 21.47 22.47 8.47 47 47 9.49 21.49 22.49 8.49 49 49 9.56 21.56 22.56 8.56 56 56 9.59 21.59 59 59 22.59 8.59 10.01 22.01 23.01 9.01 01 01 10.05 22.05 23.05 9.05 05 05 10.09 22.09 23.09 9.09 09 09 10.13 22.13 23.13 9.13 13 13 10.17 22.17 17 17 23.17 9.17 10.20 22.20 20 20 23.20 9.20 10.21 22.21 23.21 9.21 21 21 10.25 22.25 23.25 9.25 25 25 10.26 22.26 23.26 9.26 26 26 10.30 22.30 23.30 9.30 30 30 10.33 22.33 33 33 23.33 9.33 10.37 22.37 23.37 9.37 37 37 10.40 22.40 23.40 9.40 40 40 10.43 22.43 23.43 9.43 43 43 10.50 22.50 50 50 23.50 9.50 a Stoppestedet ved Briggen betjenes 1 minut før den angivne tid Uden for bymæssig bebyggelse standses på anfording mellem Hjerting og Sønderrisvej og mellem Tarp og Vester Nebel Bemærk: 24/12 er kørslen indstillet kl. 17.43-21.43

Sidste ture

21.10 21.24 21.38 21.43 21.44 21.47 21.49 21.56 21.59 22.01 22.05 22.09 22.13 22.17 22.20 22.21 22.25 22.26 22.30 22.33 22.37 22.40 22.43 22.50

22.10 22.24 22.38 22.43 22.44 22.47 22.49 22.56 22.59 23.01 23.05 23.09 23.13 23.17 23.20 23.21 23.25 23.26 23.30 23.33 23.37 23.40 23.43 23.50 Pan Bus Tlf. 7512 0799

Profile for BusOgTog2019DK9

Esbjerg Bybus 6 | Vester Nebel - Banegården - Langliparken | Gyldig 02.08.09 | SYDTRAFIK  

Esbjerg Bybus 6 | Vester Nebel - Banegården - Langliparken | Gyldig 02.08.09 | SYDTRAFIK

Esbjerg Bybus 6 | Vester Nebel - Banegården - Langliparken | Gyldig 02.08.09 | SYDTRAFIK  

Esbjerg Bybus 6 | Vester Nebel - Banegården - Langliparken | Gyldig 02.08.09 | SYDTRAFIK

Advertisement