Page 1

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE EFTERÅR 2019

FOKUS PÅ KLIMAET DSB vil være CO2-neutral i 2030 – side 2-3

STORE SPORARBEJDER NÆSTE ÅR Særligt Sjælland og Nord- og Østjylland bliver påvirke i løbet af 2020 – side 7

MED KUNDEAMBASSADØREN PÅ TUR Kundeambassadøren møder kunderne i toget - side 8

TRYGHED:

Mere lys, glas og gennemsigtighed og intensiveret rengøring er nogle af værktøjerne Læs mere side 6-7

Nye driftssikre toiletter i IR4 l side 5

Bedre plads til cyklerne l side 5

Unge tog toget l side 12

Foto: Jes Larsen

TRYGHEDEN PÅ DSB’S STATIONER ER STIGENDE


2

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

EFTERÅR 2019

– Det bedste vi kan gøre er at fylde vores tog op Foto: Søren Rønholt.

DSB har fuld fokus på miljøet – lige fra plastikposen i togvognen til indkøb af nye Af Niklas Roar

Det betyder, at man ikke kun forholder sig til de helt store linjer som udskiftning af det ældre materiel, herunder diesellokomotiver. Men man kigger også på, om den plastikpose, der hænger under vinduet i togvognen, overhovedet har gang på jord.

DSB’s røde S-tog er elek­ triske, og om nogle år vil hele DSB’s flåde være elektrisk, og det vil ifølge miljøchef Merete Mygind blive et af de helt store skridt mod at gøre DSB CO2-neutral i 2030.

Miljøchef i DSB, Merete Mygind, er dog ikke i tvivl om, hvilken opgave der vejer allertungest.

F A K T A Her kan du købe koppen: Ringsted, Nyborg, Holstebro, Roskilde, Høje Taastrup, Næstved, Nykøbing Falster, Randers, Sjælør og Nørrebro.

har ladet sig inspirere af ideer fra både kunder og medarbejdere. Ud med skraldet ”Vi kigger netop nu på, hvad vi kan gøre noget ved hurtigt. Og det er blandt andet den lille plastikpose, der hænger ved hver plads i toget. Vi overvejer, hvad den er lavet af i forhold til miljøet. Og spørgsmålet er, om den overhovedet behøver

at være der. Vi overvejer, om man kan håndtere affald på en anden måde, men vi er endnu ikke helt klar med løsningerne,” fortæller miljøchefen.

Tilbuddet gælder frem til den 31.12.2019. Ved genopfyldning koster alle varme drikke kr. 14, og

Man har også på baggrund af en vinderidé fra kundekonkurrencen ’Din idé til et grønnere DSB’ gennemført, at der kommer rabat på to-go kaffe både i togene og i alle

den kan genopfyldes i alle 7-Eleven butikker til denne pris.

I sommeren 2019 afholdt DSB en konkurrence, hvor kunder og medarbejdere blev inviteret til at komme med deres bud på, hvor DSB kunne blive mere klimavenlig:

1712

252

– så mange forslag kom der fra kunderne

– så mange forslag kom der fra medarbejderne

3 – aldersgrupper deltog - 0-20 år, 21-26 år og 27+

De

21-26

– årige kom med 756 forslag og dermed med flest forslag

s

Intet er for stort, og intet er for småt. DSB har kigget på sådan cirka alt i et forsøg på at forme en bæredygtig miljøstrategi frem til 2030.

Men alt bliver prioriteret i den nye miljøstrategi, der er blevet udarbejdet på baggrund af FN’s Verdensmål, ligesom man sideløbende

Og så er der naturligvis udledningerne fra de mange maskiner. Lige fra lokomotiver til arbejdskøretøjer. ”Vi kigger også på alternative brændstoffer og laver tests på, om vores gamle materiel kan tåle nye brændstofformer. Noget er eksempelvis godt til at nedbringe CO2-udledningen, mens andet nedbringer mængden af partikler,” siger Merete Mygind og understreger samtidig, at vejen går mod mere elektricitet. Og det er med nyt materiel, at man virkelig kan gøre en forskel.

elektriske tog

”Det bedste vi kan gøre for miljøet er at fylde vores tog op. For så er der flere kunder om at dele den miljøpåvirkning, togene har,” lyder den overordnede målsætning.

7-eleven resten af året, hvis man medbringer sin egen kop købt i 7-Eleven. På denne måde er man med til at reducere antallet af engangskopper.


EFTERÅR 2019

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

s

DSB har også flere nye værksteder på vej, som gradvist skal afløse de gamle værksteder og bygninger. Toget er klassens superduks At det er en miljømæssig gevinst at tage toget i sammenligning med de

andre transportformer er dog hævet over enhver tvivl. En sammenlignelig opgørelse baseret på Transportministeriets TEMA2015-model viser, at det er forbundet med meget store besparelser i CO2-regnskabet at tage toget i stedet for

bilen eller bussen. En tur fra Aarhus til København med et IC3-dieseltog udleder 26 gram CO2 per passagerkilometer, mens benzinbilen koster hele 119 gram per passagerkilometer. En endnu større besparelse ser man i de kortere ture i hovedstads-

området, hvor du som passager i et elektrisk S-tog udleder 13 gram CO2 per passagerkilometer og hele 177 af slagsen i en bil.

Tekst: Gregers Pind Lohse • Illustration: Solveig Agerbak

Toget er klimaduks Der bliver udledt markant mindre CO2 i atmosfæren, hvis man tager toget frem for bilen eller bussen. Hvor meget mindre kan du se på to udvalgte strækninger herunder:

177

200

150

HELLERUP-KØBENHAVN H

119

Så mange gram CO2 bliver der udledt pr. passagerkilometer ved en gennemsnitlig belægning i S-tog, bybus og benzinbil: Kilde: COWI for DSB

100

50

15 0

S-tog

Bybus

Benzinbil

150

119

AARHUS-KØBENHAVN H Så mange gram CO2 bliver der udledt pr. passagerkilometer ved en gennemsnitlig belægning i IC3 Lyntog, fjernbus, benzinbil og IR4 Intercity eltog*:

125

100

Kilde: COWI for DSB

75

26

6

28 0

IR4 Intercity eltog

IC3 Lyntog

Fjernbus

Benzin/dieselbil

* Tallet er et tænkt eksempel og viser CO2-udledningen fra IR4. Strækningen bliver dog først mulig at gennemføre, når banen mellem Fredericia og Aarhus er elektrificeret.

3


4

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

EFTERÅR 2019

Foto: Gitte Sofie Hansen

I årets sidste weekender kan man som pendler på S-togsnettet tage en person gratis med på sit pendlerkort.

Tag S-toget

– og tag en ven med I slutningen af 2019 kan du som pendler rejse frit på hele S-togsnettet i weekenden på dit pendlerkort og tage en ven med på rejsen uden beregning Af Karin Ryø Borberg Har du et pendlerkort med minimum én zone i zone 1 til 99 i hovedstadsområdet, så kan du i tidsrummet fra midnat natten til lørdage og frem til midnat natten til mandage tage en ven eller et familiemedlem med på rejser på hele S-togsnettet med dit pendlerkort. Tilbuddet gælder frem til midnat søndag den 29. december 2019. Og det er ikke kun et tilbud, der

gælder til en bytur, men man kan også tage på længere udflugter i weekenden i hele S-togsområdet. Man kan altid tage S-toget ”Vi vil gerne invitere vores faste kunder til at huske alle de muligheder, der er for at komme rundt med S-toget også i weekenderne – og ikke kun, når det er stresset hverdag,” siger underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen og fortsætter:

”S-togspendlerne har de senere år har oplevet flere perioder med sporarbejder og ustabil drift på S-togsnettet. Når sådan noget giver udfordringer i hverdagen, kan man godt overse muligheden for at benytte de røde tog, når man har fri, og vi vil med dette tilbud minde dem om, at togene kører året rundt det meste af døgnet. ” Udover at tage sin ven, familiemedlem, kæreste eller andre med

er det som sædvanlig også muligt at medbringe to børn under 12 år gratis, så det kan blive en større udflugt. Tilbuddet gælder kun i DSB’s S-tog. Pendler og ven skal have tilsendt en sms, før rejsen påbegyndes.

Se mere om tilbuddet på DSB.dk/ pendlerweekend

Kortere rejsetider i ny køreplan Langt størstedelen af kunderne får kortere rejsetider i DSB’s nye køreplan for 2020 Af Martin Sun Larsen

Når DSB’s nye køreplan træder i kraft søndag den 15. december 2019, kører InterCity-togene mellem København og Aalborg som noget nyt via Køge Nord i stedet for Roskilde. Med ændringen opnår langt størstedelen af kunderne kortere rejsetider og en mere robust køreplan.

InterCity-togene mellem København og Esbjerg kører uændret via Roskilde, og de standser som noget nyt på vej over Fyn i Langeskov. InterCityLyn-togene mellem Aalborg, Sønderborg, Struer og København fortsætter nu alle sammen til CPH Lufthavn.

fra Roskilde til København. Derudover kører der et nyt regionaltog om morgenen fra København til Roskilde, hvilket passer godt til mødetiden på Roskilde Universitet i Trekroner.

Flere regionaltog

Natten efter fredag og lørdag kører DSB nye nattog mellem København og Næstved hele året.

Ved køreplansskiftet indsætter DSB to regionaltog mere om morgenen

På Fyn opnår kunderne bedre for-

bindelse mellem regionaltogene på Vestfyn og InterCity-togene til og fra København. De internationale tog mellem København og Hamborg kører som noget nyt via Padborg i stedet for via Rødby-Puttgarden. De kører tre gange dagligt og standser undervejs i Ringsted, Odense, Kolding og Padborg.


PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

EFTERÅR 2019

Nye og mere driftssikre toiletter i IR4-togene Af Morten Tjerrild

For nylig forlod det sidste af 44 IR4-tog værkstedet med nye og ombyggede toiletter. Toiletternes oppetid er langt højere end de gamle toiletter

5

Opgraderingen af IC3 og IR4 kører Sommeren 2018 startede DSB en omfangsrig opgradering af to af de mest brugte togtyper, IC3 og IR4. I starten af september 2019 har DSB opgraderet 40 ud af 96 IC3-tog med blandt andet nye sæder, hattehylder, gulvtæpper, piktogrammer m.m. Alle 44 IR4-tog har blandt andet fået

Fremover vil kunderne med større sandsynlighed kunne forrette deres nødtørft, når de rejser med IR4, som er DSB’s elektriske version af IC3-toget og som primært kører mellem København og Esbjerg og København og Sønderborg. Alle 44 tog har nemlig fået udskiftet toiletterne med nye såkaldt intelligente toiletter, der bliver overvåget af en computer, der i realtid melder tilbage til værkstedet. På den måde kan værkstedet være på forkant, hvis tingene ikke fungerer, som de skal.

”Vi kan i realtid se, hvordan de enkelte toiletter performer, for eksempel om der mangler vand, og om trykket er korrekt. Det gør, at vi kan være proaktive og forebygge driftsnedbrud samt holde øje med, om toiletterne forsynes korrekt. En korrekt forsyning er en forudsætning for, at toiletsystemet fungerer optimalt,” fortæller Jimmi Granberg Mogensen.

Teamkoordinator på DSB’s IR4-værksted, Jimmi Granberg Mogensen, fortæller:

”Toiletsystemet er modulopbygget og fungerer som en slags plug’n play. Vi fjerner simpelthen kummen og sætter en ny ind. Det tager en god halv time, og så er toilettet klar til kunderne. Tidligere skulle vi bruge en hel dag til samme proces,” siger Jimmi Granberg Mogensen.

Eftersyn af det nye toiletsystem er også blevet nemmere end tidligere:

nye skilte, piktogrammer, og de vil få den resterende del af opgraderingen fra 2021. For IC3-togenes vedkommende gælder det, at alle tog er opgraderede i starten af 2021.

Østerport Station åbner igen dørene for kunder

Foto: Nicolai Perjesi

Den 19. september slog Østerport Station

Efter at de nye toiletter er blevet installeret er antallet af fejl reduceret med 50 procent.

atter dørene op for kunder. Stationen er blevet total renoveret, og i over to år har det ikke været muligt at benytte selve stationen, mens togdriften har været upåvirket. En del af ombygningen skyldes, at der åbner en ny Metrostation i umiddelbar nærhed, og det forventes, at det daglige antal mennesker, der vil benytte stationen, stiger til cirka 45.000.

Flere sporarbejder i årets sidste måneder Materielansvarlig Niels Kloppenborg Laursen justerer computeren til de nye toiletter på IR4-togene.

Skal du med toget via Ringsted i oktober, vil det være en god ide at tjekke Rejseplanen, inden du tager hjemmefra. Fra den 7. til den 27. oktober vil det meste af

Nu bliver der mere plads til cykler i S-togene

trafikken over Sjælland nemlig køre via den

Af Morten Tjerrild

periode fra den 23. november til og med

nye Ringstedbane og Køge Nord Station, da Banedanmark udfører sporarbejde i Ringsted. Lidt senere på året vil DSB i en ni-dages den 1. december køre det meste trafik via

10 millioner cykler om året i de københavnske S-tog kræver sin plads. Derfor er DSB i fuld gang med at bygge de sidste 31 S-tog om, så de kan rumme dobbelt så mange cykler som i dag. ”Vi er i fuld gang med at bygge vores 31 korte S-tog om. De kører primært på Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg, og på denne strækning er der ekstraordinært mange cykler, og derfor er det naturligt at skabe mere plads til dem. Vi går fra at have plads til syv cykler i

et togsæt til at have 14 pladser,” fortæller produktionsleder på S-togs værkstedet i Taastrup ved København, Jesper Goul. Ombygningen kræver, at man fjerner 16 af de nuværende sæder og erstatter dem med klapsæder og cykelholdere. På denne måde får man også udnyttet pladsen i togene mere effektivt. Den 30. september var ni ud af 31 togsæt blevet ombygget, og Jesper Goul forventer, at alle tog er ombygget i starten af december.

Roskilde under et tilsvarende sporarbejde i Vigerslev i København. Formålet med de to sporarbejder i Ringsted og Vigerslev er på sigt at gøre det muligt at køre flere tog via Køge Nord Station og den nye Ringstedbane. Tjek Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne.


PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

EFTERÅR 2019

Foto: Martin Stampe

6

DSB’s samarbejde med Natteravnene har fået trygheden til at stige blandt kunderne.

Af Niklas Roar

Markant større tryghed på stationerne En målrettet indsats på flere områder har været en succes, og de togrejsende oplever langt større tryghed på stationerne end tidligere

Pilen peger i den grad den rette vej. Den pil, der viser, at den generelle kundetilfredshed på togstationerne er steget markant i de seneste seks år. DSB er i perioden gået fra en samlet kundetilfredshed på 7,4 til 8,1 ud af en teoretisk topscore på 10.

Og det er sket med en målrettet indsats på flere områder, fortæller Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB. ”Vi har sammen med Banedanmark 286 stationer, og i de senere år har vi prioriteret rengøring, vedligehold og renovering på de

stationer, hvor der er kommet flest kunder, og hvor kundeoplevelsen har været dårligst. 55 procent af vores kunder kommer på de 26 største stationer, og det er lykkedes os at løfte kundetilfredsheden meget markant i de seneste år,” siger underdirektøren. Mere glas og bedre lys

6 – år har det taget at få kundetilfredsheden fra 7,4 til 8,1 på en skala fra 0-10

6 – år har det taget at få tilfredsheden med rengøringen til at stige fra 5,1 til 6,7

286 – DSB-stationer i hele landet. 26 stationer står for hele 55 procent af kunderne

Man har blandt andet arbejdet på at skabe mere gennemsigtighed på stationerne ved at bygge venterum i glas, ligesom man mange steder har skiftet til LED-belysning, som minder mere om dagslys.

s

Der er kommet kameraovervågning på de større stationer, og der er gjort en stor indsats for at skabe liv i forskellige samarbejder med lokale interesser som eksempelvis på Bramming Station, hvor


EFTERÅR 2019

s

man i samarbejde med Esbjerg Kommune nu både har en Borgerservice og café. På Sorø Station driver en lokal ildsjæl en cafe på stationen, og i Langå har man lavet en kulturstation, hvor forskellige kulturpersonligheder bruger stationen til både arrangementer og til at øve sig. Og så er der rengøringen, der betyder mere end som så. For undersøgelser viser, at områder, der er beskidte, rodede og mørke, gør os mere utrygge.

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

”Vi opfatter disse steder som forladte. Som om, at ingen holder øje med stedet. Og når ingen går rundt og gør rent og rydder op, ’så er der nok heller ingen, der passer på mig’,” forklarer Aske Wieth-Knudsen om den psykologiske mekanisme. Et samarbejde med Natteravnene er også med til at skabe øget tryghed. ”Det er typisk forældre, der går rundt i nattelivet og passer på de unge. De bruger DSB’s tog og stationer, og det er også med til

at skabe tryghed og liv,” fortæller underdirektøren, der trods succesen godt er klar over, at man ikke er nået i mål. Det kan stadig blive bedre For selv om den generelle kundetilfredshed er steget, så er der enkelte stationer, som stadig ikke opfylder de mål, man har sat sig hos DSB. Her finder man blandt andet Nørreport, som er en af Danmarks absolut mest trafikerede togstationer. ”Vi er kede af, at Nørreport ikke lever op til vores forventninger i

7

forhold til udseende, og vi arbejder sammen med Banedanmark på at gøre det bedre.” DSB følger løbende op på andre stationer, hvor trygheden er lav – ofte kan der være forhold omkring stationen, som skal løses i samarbejde med kommunen. ”Vi vil gerne ligge over otte på tryghed, for så har vi en succes. Vores fokus nu er ikke så meget at hæve det generelle niveau, men at hæve niveauet på de stationer, hvor der er mest utryghed,” lyder det fra Aske Wieth-Knudsen.

Foto: Banedanmark

Store sporarbejder på Sjælland og i Nord- og Østjylland næste år Banedanmark planlægger at udføre flere store sporarbejder i løbet af 2020. Formålene er at opnå en mere robust togdrift og at forberede kørslen med mere miljørigtige eltog Af Martin Sun Larsen

I 2020 planlægger Banedanmark at udføre adskillige store sporarbejder. Planlægningen er fortsat i gang, og der er endnu ikke sat præcise datoer på. På Ringsted Station vil Banedanmark udføre sporskiftearbejde. Det skal på sigt gøre det muligt at køre flere tog via den nye Køge Nord Station. På Slagelse Station ombygger Banedanmark spor og perroner og forbedrer bundforholdene og mellem Ringsted og Næstved flytter Banedanmark Glumsø Station og retter kurver ud, så togene på sigt kan køre 200 kilometer i timen. Mellem Fredericia og Aarhus Hovedbanegård og igen mellem Aarhus Hovedbanegård og Aalborg udfører Banedanmark broarbejde, hvor de blandt andet hæver broer og sænker spor for at gøre klar til den kommende elektrificering. I 2020 ombygger Banedanmark adskillige broer – som her i Randers – for at skaffe tilstrækkelig frihøjde til at kunne gennemføre den kommende elektrificering.

Der er ikke planlagt nogle store sporarbejder på S-banen i 2020.


8

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

EFTERÅR 2019

– Kunderne ser et mere varieret billede af DSB Fotos: Sine Fiig

Fire gange om året er DSB’s kundeambassadør, Lone Fruerskov Andersen, ude blandt kunderne for at høre deres syn på DSB og de produkter, de hver dag gør brug af. Og det giver ofte et mere varieret billede end det, man ser i medierne Af Ruth Winther Poulsen ”Goddag, jeg er DSB’s kundeambassadør. Må jeg sætte mig et øjeblik?” Lone Fruerskov Andersen viser sit DSB-medarbejderkort mod en lille gruppe af kvinder og bliver med det samme tilbudt en plads. Toget er lige kørt fra Københavns Hovedbanegård, men ikke desto mindre står der allerede vindruer og chokolade på bordet, og magasinerne ligger klar. ”Hvilke billetter rejser I med, Orange? Er I opmærksomme på, at Orange-billetterne kun gælder for én bestemt afgang,” spørger DSB’s kundeambassadør det lille selskab. En af kvinderne svarer: ”Orange-billetterne er rigtig gode, men der er én ting, der kunne blive bedre. Når man har købt Orange-billetter, hvor der er et skift inkluderet, kan det være svært at nå, når man som os er omkring 70 og har tung bagage med.” Lone Fruerskov Andersen nikker og noterer hurtigt i sin lille kinabog. Det problem, kvinden nævner, er noget, hun ikke tidligere er blevet gjort opmærksom på. ”Og så savner vi kaffen ombord på toget!”, bliver der råbt fra den anden side af gangen. Færre klager over rejsekort For kundeambassadøren har det stor betydning at komme regelmæssigt ud blandt kunderne, da det giver et mere nuanceret billede i forhold til de klager, hun hver dag får ind elektronisk. Og generelt er folk positive og åbne overfor muligheden for at tale med kundeambassadøren. ”Vi bliver altid mødt meget positivt af kunderne, der gerne deler ud af

DSB’s kundeambassadør Lone Fruerskov Andersen taler her med en studerende, der bruger toget til at pendle til og fra studiet. Foto: Sine Fiig

deres oplevelser i toget. Det er meget sjældent, at kunderne kun deler negative oplevelser med os,” siger Lone Fruerskov Andersen. ”Det er også vigtigt for os at høre om det, kunderne finder udfordrende, så vi kan hjælpe DSB med at forbedre kundeoplevelsen. De kunder, vi taler med, er dog generelt mere tilfredse med DSB, end det billede medierne har en tendens til at vise,” tilføjer hun. Kundeambassadørens statusrapport for første halvår i 2019 er netop udkommet, og den viser nogle af de samme tendenser som i 2018. Dog er klager over rejsekort halveret i forhold til samme tid sidste år. Og det på trods af et stigende antal brugere. ”Det faldende antal rejsekortklager er et tegn på, at flere klagesager i højere grad bliver færdighåndteret i DSB’s kundecenter, og derfor aldrig ender hos kundeambassadøren. Det ser vi som en positiv udvikling,” siger Lone Fruerskov Andersen.

187 – klager fik

kundeambassadøren i 2012, da ordningen blev etableret

Fire gange om året bruger DSB’s kundeambassadør Lone Fruerskov Andersen en dag på at køre i tog og tale med kunderne for at høre deres mening om DSB’s produkter.

923 – klager fik kundeambassadøren i 2018

75% – af klagerne handlede om kontrolafgifter 13% om DSB’s produkter 12% undervejs på rejsen


PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

Foto: Bjarke Ørsted

EFTERÅR 2019

9

Togfører Lene Simonsen er i gang med at tjekke billet med tog­personalets nye udstyr ”BILL”.

Har du hilst på BILL? Hvis ikke, er det på tide. For BILL er nemlig ham den nye, slanke og smarte fyr, der servicerer dig på din togrejse Af Niklas Roar

Sig velkommen til BILL Foto: Jonas Ahlstrøm

BILL er ikke en person, men derimod en app på en OnePlus-telefon, der afløser de tidligere apparater, som hjalp togpersonalet med at billettere DSB’s kunder. Og det er en klar fordel, forklarer personaleleder i DSB, Mikkel Hougaard Mikkelsen. Både for personalet og for kunderne. ”Personalet gik før både med en håndterminal og en scanner, som vi kalder en BTR samt en printer. Og så havde de også et betalingsmodul. Nu går de kun med en telefon, og så får de senere et betalingsmodul. Det betyder, at de slipper for at bære rundt på rundt regnet

”Kunderne vil opleve, at billetteringen går hurtigere og togpersonalet har mere tid til andre serviceopgaver som at hjælpe kunder,” siger togpersonaleleder i DSB Mikkel Hougaard Mikkelsen om personalets nye udstyr til at tjekke billetter.

2019 – i februar startede udrulningen af BILL

et lille kilo,” fortæller personalelederen. ”Kunderne vil opleve, at billetteringen går hurtigere og togpersonalet har mere tid til andre serviceopgaver som at hjælpe kunder, der har brug for ekstra hjælp eller vejledning i forbindelse med deres rejse,” siger Mikkel Hougaard Mikkelsen. Kunderne skal lige lære BILL at kende På nuværende tidspunkt kan BILL bruges til at tjekke kundernes billetter og rejsekort samt skrive kontrolafgifter, ligesom den bruges til indrapportering af passagertal.

1100 – så mange medarbejdere har fået udleveret BILL - og det er både togførere og S-togsrevisorer

Og på sigt skal den også bruges til at sælge billetter og kioskvarer i toget. Men det kræver i første omgang lige, at kunderne skal vænne sig til BILL, fortæller Mikkel Hougaard Mikkelsen. ”Nogle kunder har måske haft det lidt mærkeligt med, at vi nu kun kommer med en ”telefon” i stedet for det mere vanlige billetagtige udstyr, der var sat professionelt op og kun blev brugt i forbindelse med togpersonalets arbejde i toget. Men lige som personalet har taget BILL til sig, er jeg sikker på, at kunderne også vil.”

Over

100.000 – så mange billetter kan togpersonalet nå at tjekke om dagen med BILL


10

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

EFTERÅR 2019

Fjern- og Regionaltog januar-august 2019

Særligt forsinkede tog fra Sverige har påvirket resultatet, og det kan måske virke en smule fjernt for togpassagerer på Fyn og i Jylland, at forsinkede tog fra Sverige kan påvirke punktligheden i for eksempel Kolding. Men når de forsinkede svenske tog ankommer til Københavns Hovedbanegård, har det ofte påvirkning på de tog, der skal forlade stationen mod Fyn og Jylland. Mest tydeligt ses de mange forsinkelser på stræknin-

gen København H – Københavns Lufthavn Kastrup, der endte med en kundepunktlighed på 74,2 procent. Men det er ikke kun sent ankomne tog fra Sverige, der har påvirket togdriften henover sommeren. I juni måneds varme opstod der flere dage solkurver på hovedstrækningen hen over Sjælland, og det har sammen med sommerens sporarbejder været med til at strækningerne mellem København og Odense

Aarhus-Aalborg Ansvar for forsinkelse

Knap otte ud af ti passagerer er kommet frem til tiden i 2019 Med en kundepunktlighed på 79,2 procent i årets første otte måneder endte DSB’s punktlighed på Fjern- & Regionaltog under målet, som er på minimum 83,4 procent.

TO P 3 STRÆ K N IN G E R

og København og Ringsted endte på henholdsvis 72,8 og 75,5 procent. I den gode ende ligger årets hidtidige topscorerstrækning mellem Aarhus og Aalborg på en punktlighed på 91,4 procent efter den reviderede køreplan.

DSB Banedanmark Ekstern

34,4% 52,4% 13,3%

Kundepunktlighed

91,4%

Fredericia-Struer Ansvar for forsinkelse

DSB Banedanmark Ekstern

25,9% 62,7% 11,4%

Kundepunktlighed

88,4%

Odense-Svenborg Ansvar for forsinkelse

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte i årets første otte måneder på 94,7 procent. Målet er i 2019 minimum 93,4%. De fleste forsinkelser er altså uden for DSB’s indflydelse.

DSB Banedanmark Ekstern

46,4% 43,1% 10,5%

Kundepunktlighed

88,3%

B U N D 3 STRÆ K N IN G E R

København-Ringsted Ansvar for forsinkelse

DSB Banedanmark Ekstern

35,1% 49,1% 15,8%

Kundepunktlighed

75,5%

København-Kastrup Ansvar for forsinkelse

DSB Banedanmark Ekstern

27,6% 26,2% 46,3%

Kundepunktlighed

74,2%

København-Odense Ansvar for forsinkelse

DSB Banedanmark Ekstern

29,8% 53,8% 16,4%

Kundepunktlighed

72,8%

Mål 83,4 %

mod Malmø

Mål 82,9 pct. Det overordnede tal er korrigeret for force majeur.


EFTERÅR 2019

S-tog januar-august 2019

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

11

Høj punktlighed for S-tog i årets første otte måneder 92,9 procent af passagererne på S-togsnettet kom frem til tiden inden for tre minutter i de første otte måneder af 2019. Det er lidt over målet, som er på minimum 92,3 procent. Hvis man kigger på operatørpunktligheden, som er den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte den på 98,2 procent, og her er målet 97,5.

TOP 3 strækninger

KUNDEPUNKTLIGHED

Farum-Svanemøllen

93,2

Høje Taastrup-Valby

91,4

Klampenborg-Svanemøllen

91,4

BUND 3 strækninger

KUNDEPUNKTLIGHED

Køge-Dybølsbro

91,1

Frederikssund-Valby

89,7

Hillerød-Svanemøllen

89,7

Mål 92,3 pct.

Mål 92,3 % Det overordnede tal er korrigeret for force majeur.


EFTERÅR 2019

Foto: Sine Fiig

PÅ SPORET EN AVIS TIL STAMKUNDERNE

IC3-togene fylder 30 år 16. september 1989 blev MF5003 døbt og er siden blevet kendt i folkemunde som IC3. Toget var det første af 96 togsæt, som kører stadig rundt i landet her 30 år efter, og i mange år har de været DSB’s mest driftssikre tog. Hele flåden kører stadig den dag i dag med meget høj driftssikkerhed, og det er de planlagt til at skulle gøre ind til DSB har modtaget og sat de kommende elektriske tog i drift.

Stambordet

Unge tog toget i september mød pendlerrepræsentant Anders Nymand

På de fleste strækninger er der etableret pendlergrupper med en fast repræsentant, der har kontakten med DSB. Det er stamkunder, der frivilligt og ulønnet arbejder med en fælles ambition om at gøre det endnu mere attraktivt at tage toget. I dette nummer af PÅ SPORET kan du møde pendlerrepræsentant på strækningen Horsens – København, Anders Nymand. Af Ruth Winther Poulsen Hvilken strækning kører du på? Jeg kører fra Horsens til Københavns Hovedbanegård og så videre til Sydhavnen med S-tog. Jeg står op klokken 4 for at tage toget 4.38, og så er jeg på Hovedbanegården 7.08. Derefter tager jeg førstkommende S-tog, der kører på linje A eller E for at komme til Sydhavnen, hvor jeg plejer at være omkring klokken 7.20. Hvad er det, du godt kan lide ved at køre tog? For mig er det afslappende at køre med tog. Jeg bruger togturen både til at slappe af og til at arbejde. Om morgenen plejer jeg at læse avisen og sove lidt. Når jeg kører hjem, plejer jeg at bruge de 2,5 timer på at arbejde. Hvis jeg nu selv skulle køre bil, skulle jeg sidde og være anspændt hele tiden, og det behøves jeg ikke, når jeg kører med tog. Hvad synes du kunne blive bedre på togturen? Mobildækningen og opkoblingen til internettet ombord på togene kunne være bedre. Jeg ved, at der bliver arbejdet på det, men det er stadig mangelfuldt. Når det er sagt, så glæder jeg mig til, at vi på et eller andet tidspunkt får de nye tog. Personligt synes

jeg, at IC4’eren er en værre skrammelkasse, for at sige det mildt. For eksempel er støjniveauet i stillezonen meget højt. Så det bliver dejligt, når der kommer nyt materiel. Jeg glæder mig også til hele vores net bliver elektrificeret, så vi får nogle miljøvenlige tog. Ud over det glæder jeg mig også til, at det nye signalsystem kommer i drift, så vi forhåbentlig får færre nedbrud i forhold til det gamle system. Har du et favoritsted i toget? Primært vil jeg gerne sidde ved vinduet, fordi så slipper jeg for at rejse mig, når der er andre passagerer, der skal ud. Om morgenen rejser jeg primært på stillezone, så jeg kan koble lidt af og sove. Når jeg skal arbejde, foretrækker jeg familiezonen, fordi der kan jeg tale i telefon. Hvad skulle der til for, at du kørte mere i tog? Man kunne genindføre 10-turskortet! Den 1.maj fjernede man 10-turskortet, hvilket jeg synes er en skandale. Jeg ligger i det segment af rejsende, hvor det ikke kan svare sig at køre på et pendlerkort, og det er også for dyrt at køre på Rejsekort. Så fra den 1.maj blev min rejse fordyret med 10-15.000 kroner om året.

Situationen har medført, at jeg har sat mit hus til salg og flytter tilbage til Sjælland. Jeg har pendlet med DSB i 14 år, og jeg har alle dage været glad for at rejse med DSB. Jeg synes, at servicen og rettidigheden er blevet så meget bedre. Men det sidste stunt med at fjerne 10-turskortet, det fik mit bæger til at flyde over. Hvad ville du sige til chefen for det hele, hvis du kunne? Jeg ville sige til Benny Engelbrecht, at man skulle rulle beslutningen om at fjerne 10-turskortet tilbage. Og så skal man også genindføre årskortet for dem, der har lyst. Det andet er simpelthen en forringelse for de brugere, der ligger udenfor pendlergrænsen. Som pendlerrepræsentant, synes du så, at du har haft et godt samarbejde med DSB? Det synes jeg. Sommetider kan jeg blive i tvivl om, hvor meget vi bliver hørt, men jeg ved, at DSB har en forfærdelig arbejdsgiver i Folketinget. Det er jo ikke den nemmeste arbejdsgiver at have 179 meninger at forholde sig til. Men det skal siges, at vores kontaktperson Tony Bispeskov er fantastisk lydhør overfor os, så generelt synes jeg, at man bliver hørt.

PÅ SPORET udgives af DSB og uddeles på udvalgte stationer og i tog • KONTAKT: DSB Kommunikation: E-mail: paasporet@dsb.dk • ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Niels-Otto Fisker • REDAKTØR: Morten Tjerrild • I REDAKTIONEN: Karin Ryø Borberg, Niklas Roar, Martin Sun Larsen, Stine Christmas Nielsen og Ruth Winther Poulsen • PRODUKTION OG LAY-OUT: PICCOLO MEDIA GROUP APS • OPLAG: 50.000

4.000 unge har i september taget toget i en konkurrence, hvor DSB inviterede de unge til at rejse med DSB og give indsigt i deres rejsevaner i anonymiseret form. ”Med konkurrencen håber vi at få viden om, hvordan de unge studerende bruger toget. Målet er viden, så vi bedre kan levere en service, der passer til deres liv og hverdag, så toget også i fremtiden er et naturligt valg,” siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB. 6.415 deltog i konkurrencen, hvor de 4.000 rejsende, der vandt ved lodtrækning, frit kunne rejse med den kollektive transport. DSB skal nu analysere rejsemønstrene, der også omfatter kombinationen af tog, bus og metro og give indsigt i rejserne i den kollektive trafik. Deltagerne har alle været over 18 år og optaget på en SU-berettiget uddannelse.

Vidste du, at… ... den nye metrolinje, Cityringen, er indviet, så det nu er lettere at komme rundt i København, blandt andet når du kommer med toget til Københavns Hovedbanegård eller Østerport og Nørreport stationer, hvor der kører metro fra. Samtidig med indvielsen er der indført et tillæg for at køre med Metroen – på alle strækninger. Det skal du være opmærksom på, når du rejser videre. Tillægget er fastlagt i loven og en del af grundlaget for beslutningen om at etablere Cityringen. Læs mere om tillægget på DOT’s hjemmeside: dinoffentligetransport.dk eller på Metros hjemmeside: m.dk

Profile for BusOgTog2019DK65

PÅ SPORET | En avis til stamkunderne | Efterår 2019 | DSB  

PÅ SPORET | En avis til stamkunderne | Efterår 2019 | DSB

PÅ SPORET | En avis til stamkunderne | Efterår 2019 | DSB  

PÅ SPORET | En avis til stamkunderne | Efterår 2019 | DSB

Advertisement