Page 1

Composedato: 28.09.2017 Kl. 08.00

TELETAXA Brund - Rårup - Gramrode - Klejs - Juelsminde

Zone

705

C C Turnummer 07.04 104 an. Brund fra Horsens an .... 06.21 07.17 596 Brund af d 06.22 07.18 596 Skjold skole d 596 Skjold 06.23 07.19 d 595 Rårup skole 06.26 07.22 d 595 Gramrode 06.29 07.25 d 590 Klejs Mølle 06.31 07.27 d 590 Vesterby 06.34 07.30 Rute 205 mod Vejle af 06.45 07.55 d 590 Juelsminde Hallen 06.38 07.34 d 590 Petersmindevej/Klakringve 06.40 07.36 d 590 Dyrskuepladsen 06.42 07.38 590 Juelsminde rtb. an 06.44 07.40 Teletaxa. Køres kun ved henvendelse til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 senest 1 time før afgang. Telefonen har åbent alle dage fra 07.00-20.00. Afgangstider kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen. Teletaxa kører ikke 24/12 og 31/12

Zone

705

C 12.38 12.48 12.49 12.50 12.53 12.56 12.58 13.01 13.26 13.05 13.07 13.09 13.11

Skoledage C C C C C 13.55 14.34 16.02 17.00 .... 14.00 14.37 16.07 17.25 .... 14.01 14.38 .... 16.08 17.26 14.02 14.39 16.09 17.27 .... 14.05 14.42 15.25 16.12 17.30 14.08 14.45 15.28 16.15 17.33 14.10 14.47 15.30 16.17 17.35 14.13 14.50 15.33 16.20 17.38 15.00 15.54 17.54 .... .... 14.17 14.54 15.37 16.24 17.42 14.19 14.56 15.39 16.26 17.44 14.21 14.58 15.41 16.28 17.46 14.23 15.00 15.43 16.30 17.48 Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

TELETAXA Juelsminde - Klejs - Gramrode - Rårup - Brund

C C Turnummer 06.40 590 Juelsminde rtb. af 07.35 d 590 Dyrskuepladsen 06.41 07.36 d 590 Petersmindevej/Klakringve 06.43 07.38 d 590 Juelsminde Hallen 06.44 07.39 Rute 205 fra Vejle an 06.18 07.29 d 590 Vesterby 06.48 07.43 d 590 Klejs Mølle 06.51 07.46 d 595 Gramrode 06.53 07.48 d 595 Rårup skole 06.57 07.52 d 596 Skjold 07.00 07.55 d 596 Skjold skole 07.01 07.56 596 Brund an 07.03 07.58 104 mod Horsens af 07.06 08.16 Teletaxa. Køres kun ved henvendelse til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 senest 1 time før afgang. Telefonen har åbent alle dage fra 07.00-20.00. Afgangstider kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til det oplyste tidspunkt i køreplanen. Teletaxa kører ikke 24/12 og 31/12

Skoledage C C C C 13.36 14.06 15.25 16.40 13.37 14.07 15.26 16.41 13.39 14.09 15.28 16.43 13.40 14.10 15.29 16.44 13.20 15.33 16.32 .... 13.44 14.14 15.33 16.48 13.47 14.17 15.36 16.51 13.49 14.19 15.38 16.53 13.53 14.23 15.42 16.57 13.56 14.26 15.45 17.00 13.57 14.27 15.46 17.01 13.59 14.29 15.48 17.03 16.12 17.33 .... .... Kører kun 14.aug-13.okt, 23.okt-20.dec 2017, 3.jan-9.feb, 19.feb-23.mar, 3.apr-9. maj, 14.maj-4.jun og 6.jun-30.jun 2018.

Skoledage 14/8 2017 - 30/6 2018

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230 Midttrafik Teletaxa, tlf. 87 408 300

Skoledage 14/8 2017 - 30/6 2018

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230 Midttrafik Teletaxa, tlf. 87 408 300

Profile for BusOgTog2019DK35

Teletaxa 705 | Juelsminde - Klejs - Gramrode - Rårup - Brund | V*3 & Gyldig 14.08.17 | MIDTTRAFIK  

Teletaxa 705 | Juelsminde - Klejs - Gramrode - Rårup - Brund | V*3 & Gyldig 14.08.17 | MIDTTRAFIK

Teletaxa 705 | Juelsminde - Klejs - Gramrode - Rårup - Brund | V*3 & Gyldig 14.08.17 | MIDTTRAFIK  

Teletaxa 705 | Juelsminde - Klejs - Gramrode - Rårup - Brund | V*3 & Gyldig 14.08.17 | MIDTTRAFIK

Advertisement