Page 9

Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 3: Dækningsgrad med bane og højklasset bus i Herlev Kommune i dag (øverst) og i 2019 (nederst). Farverne på kortet symboliserer antal indbyggere.

Bane + højklasset busnet Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Husstande 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Arbejdspladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder Studiepladser 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder

Pct. af total 2016

Pct. af total 2019

2016

2019

Forskel

Forskel pct.

11.249

11.249

0

0

40

40

5.643

5.642

0

0

43

43

12.143

12.143

0

0

61

61

742

742

0

0

17

17

9/12

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement