Page 8

Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

I Herlev Kommune er fordelingen mellem indbyggere, husstande, arbejdspladser og studiepladser i dag følgende, jf. Danmarks Statistik: Total Herlev Kommune 2016 Antal indbyggere

28.423

Antal husstande

13.188

Antal arbejdspladser

20.062

Antal studiepladser

4.287

Dækningsgraden i dag og i 2019 er vist i figur 3 og figur 4. Som det fremgår, vil forslaget for 2019 ikke ændre dækningsgraden i forhold til i dag. Ca. 40 procent af Herlev Kommunes indbyggere er både i dag og i 2019 dækket med bane og højklasset bus. Ca. 61 procent af kommunes arbejdspladser er ligeledes dækket med bane og højklasset bus, mens kun ca. 17 procent af kommunes studiepladser er dækket. Medtages de lokale buslinjer, er dækningsgraden i Herlev Kommune høj både i dag og i 2019. Her dækkes 86 procent af kommunes indbyggere og hele 93 procent af arbejds- og studiepladserne.

Figur 3. Dækningsgrad i Herlev kommune på bane og strategisk busnet

8/12

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement