Page 5

Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Linje 5A ændrer navn i 2017 til linje 5C og forlænges fra Husum Torv ad Frederikssundsvej, Herlev Hovedgade og Ring 3 til Herlev Hospital. I 2019 foreslås linjen forlænget til Ballerup Station, således at betjeningen af Herlev Hovedgade vest for Ring 3, som i dag varetages af linje 350S, overtages af linje 5C. Linje 5C vil dog stadig også betjene Herlev Hospital, da turene kører enten til hospitalet eller videre til Ballerup. Der vil ikke længere være forbindelse mellem Herlev Hovedgade og Herlev Station i det strategiske net. Denne forbindelse varetages alene af lokale buslinjer.

5/12

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement