Page 3

Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

Figur 1. Nuværende strategisk net i Herlev

Figur 1: Nuværende strategisk busnet i Herlev Kommune (linje 300S og linje 350S), markeret med blåt. Lokale buslinjer er vist med gul.

Som det fremgår af figur 1, udgøres det strategiske busnet i Herlev Kommune i dag af: 

Linje 300S, der betjener den del af Ring 3, der er beliggende i Herlev Kommune og dermed erhvervsområdet ved Mileparken, Herlev Hospital samt Herlev Station (fra Ringvejsbroen)

Linje 350S på Herlev Hovedgade mellem kommunegrænserne til hhv. Københavns og Herlev Kommuner. Cirka hver anden tur kører dog kun mellem kommunegrænsen til Københavns Kommune og Herlev Stationsforplads. Linjen giver borgere og virksomheder langs Herlev Hovedgade forbindelse til dele af København – Frederikssundsvej og Nørrebrogade - der ikke er togbetjent.

Linje 400S betjener den del af Ring 4, der er beliggende i Herlev Kommune og giver forbindelse til Ballerup i syd og Bagsværd/Lyngby i øst.

3. Forslag til strategisk busnet i 2019 I Herlev Kommune ændres det strategiske busnet mellem Ring 3 og Ballerup Station, hvor det foreslås, at linje 5C overtager den nuværende linje 350S’s betjening.

3/12

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement