Page 12

Sagsnummer Sag-394569 Movit-3335920

3.3. Forventede passagertal og økonomi Passagertallet i busserne i Herlev Kommune vurderes ud fra trafikmodelberegninger at blive ca. 3,5 mio. pr. år, hvor af det strategiske busnet udgør ca. 1,8 mio. svarende til 52 pct. Sammenlignes tallene med 2016 ses en stigning på ca. 0,2 mio. påstigere pr. år på det strategiske busnet. Dette skyldes, at linje 5C forlænges dels til Herlev Hospital og dels til Ballerup Station. Antallet af køreplantimer i det strategiske busnet stiger fra 0til 16.000, hvilket skyldes forlængelsen af linje 5C.

12/12

Profile for BusOgTog2019DK23

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT  

Bynet 2019 | Forslag til strategisk busnet - Herlev Kommune | September 2016 | MOVIA / DOT

Advertisement