Page 1

December 2012

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE

Service og kvalitetssikring – skrappere krav i vente Læs side 8

Kurser – nu igen! Læs side 5

Ny arbejdstidsaftale for 3F chauf fører Læs side 6-7

Chauf førbeklædning til eftersyn Læs side 11


[Roser]

Indhold Roser

2

”En god latter forlænger livet”

Julegaven 2012

2

Dansk ordsprog

Grøn kørsel og Fly High I & II

4

6A tilbage på sporet

5

Kurser – nu igen!

5

Sporvognen var tilbage

6

Ny arbejdstidsaftale for 3F chauffører

6

25 og 10 års jubilarer

7

Service og kvalitetssikring – skrappere krav i vente

8

Gå så ud i solen…

9

Mon ikke vi når 5000,-

10

Chaufførbeklædning til eftersyn

11

Busselskabets leveregler

12

Lån af Aulaen til medarbejderarrangementer

13

Madautomater på de tre stationer

14

Goddag og Farvel

15

Synspunkt

16

inform nr. 271 / December 2012 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 8361 Hasselager www.busselskabet.dk

2

Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk Oplag: 750 stk. Næste blad udkommer: Marts 2013 Eftertryk ikke tilladt

Af stationsleder Tommy Hansen

2597 Karin Reifenstein har fået ros af en

passager for sin hjælp, da passageren manglede et par mønter til en billet. Karin kunne ikke veksle passagerens 500-kroneseddel, men gav i stedet passageren de mønter, denne manglede.

3913 Daniel Johannes Kruse har fået ros af en passager for at skabe god stemning i bussen med sit ”godmorgen” til de passagerer, der stod på og sit ”hav en god dag” til passagerer, som stod af. Daniel lod sig ikke begrænse af, at højttaleren ikke virkede men hævede blot stemmen, så nye passagerer kunne høre hans hilsen. Passageren fortæller, at stort set alle i bussen hilste tilbage, når de stod af. 3656 Henrik René Olsen har fået ros af

en pasagerer for den måde, hvorpå han tacklede situationen, da en beruset mand stod på bussen med en halvstor kamphund og gjorde de øvrige passagerer nervøse.

Julegaven 2012 Som tak for en god arbejdsindsats er der også i år en julegave til alle Busselskabets ansatte. Gaven kan afhentes hos din nærmeste leder i uge 50. Efter den 21. december bliver


Passageren fortæller, at Henrik venligt, men bestemt, bad manden om at stå af. Manden hidsede sig op og ville slå Henrik, men Henrik bevarede roen og blev ved med at være venlig men bestemt, indtil manden endelig stod af bussen. Da Henrik gik op for at køre videre, hoppede manden imidlertid ind i bussen igen. To passagerer bad manden om at stå af, hvilket han gjorde. Passageren roser Henrik for hans mod og evne til at være rolig og venlig men bestemt, så der kom styr på situationen, uden at den eskalerede.

3913 Daniel Johannes Kruse har fået stor ros af en passager for sin behagelige kørsel og sine venlige hilsner til både ind- og udstigende passagerer, men særligt for den måde han håndterede situationen, da bussen påkørte en bil som pludselig kørte ind foran. Passagererne blev kastet omkuld i bussen, men Daniel forklarede straks over højttaleren, hvad der var sket og opfordrede eventuelle tilskadekomne til at komme op og snakke med ham.

3913 Daniel Johannes Kruse har fået ros af en pas-

sager for sit smittende humør. Daniel bød nye passagerer velkommen og sagde farvel med tilføjelsen: ”det var en fornøjelse at køre med jer”. Det resulterede i, at alle i bussen smilede og ønskede ham en god dag.

2801 Mette Larsen-Ledet har fået ros af en passager for at vente på folk, som kom for sent til bussens afgang og kom løbende hen til stoppestedet. 3033 Fahima Nahima har fået ros af en passager for sin venlighed og hjælpsomhed.

terede situationen, da to berusede mænd chikanerede den kvindelige passager, som medbragte barnevogn og to børn i bussen. Passageren fortæller, at de to mænd nægtede at flytte sig fra klapsæderne til andre sæder i bussen, så hun kunne få plads til sin barnevogn. Mændene gav højlydt udtryk for utilfredshed med, at det er tilladt at have barnevogn med i bussen og med at folk med børn har fortrinsret til nogle bestemte pladser osv. Mohamad henvendte sig til de to mænd og påpegede, at man skal opføre sig pænt og ikke må drikke i bussen. Mændene holdt inde med deres kommentarer og puttede deres øl i tasken.

2934 Alireza Rastegari har fået ros af en passager for sin punktlighed, høflighed og smittende humør. Passageren er sikker på, at alle der kører med Alireza går ud af bussen med et smil. 3564 Frank Höppner har fået ros af Klargøringen på st. Syd, for den måde han håndterede situationen, da en meget beruset mand var med bussen til endestationen. Frank tog kontakt til Klargøringen og forklarede, at Driftscentret og Politiet var underrettet. Klargøringsfolkene understreger, at Frank ikke forlod sin bus, før Politiet havde afhentet den berusede mand, selvom kl. var 5.45. Generel ros: En passager har indsendt en generel ros til Busselskabets chauffører for behagelig og hensynsfuld kørsel. Passageren roser ligeledes linjenettet og giver særligt udtryk for tilfredshed med at have fået linje 13 tilbage på linje 7’s gamle rute og for de ekstra afgange på linje 18 i myldretiden.

3506 Mohamad El-Bacha har fået ros af en kvindelig

passager for den professionelle måde, hvorpå han hånd-

gaverne samlet på Jegstrupvej og udleveres ved henvendelse i Administrationen. Sidste frist for afhentning af gaven er fredag den 25. januar 2013.

Glædelig jul og godt nytår 3


Grøn kørsel og Fly High I & II I 1. halvdel af 2013 starter Busselskabet ”Projekt Grøn Kørsel”, og i 2. halvdel af året gennemføres Fly High II i en intensiv udgave Af direktør Torben Høyer og HR-chef Bjarne Larsen ”Projekt Grøn Kørsel”, har til formål at forene passagervenlig kørsel med mindre dieselforbrug og mindre stress for chaufføren. Den passagervenlige del hænger således i sit formål tæt sammen med Fly High-kurserne. Projekt Grøn Kørsel afvikles i første del af 2013, og giver alle deltagende chauffører en ”kørsels-profil” fra Sirius. Hvor der er behov, får man ligeledes en individuel kollegial vejledning i bedre kørsel. Den kollegiale vejledning varetages af specielt uddannede ”Grønne Vejledere”. Busselskabet vil fortsat deltage i Midttrafiks Fly High kurser, således at alle nyansatte, der ikke har Fly High I, gennemfører kurset i januar 2013. Fly High II kurset gennemføres i 2. halvdel 2013, da Busselskabet allerede har planlagt uddannelsesaktiviteter i første halvdel af 2013.

bets kvalitetsstandard på chaufførområdet, og som kan medvirke til mindre stress for chaufførerne samt en forøgelse i kørte km. pr. liter diesel.

Fly High I+II

Midttrafik har netop søsat Fly High II. I den sammenhæng har Busselskabet planlagt sin deltagelse således, at de chauffører der ikke har været på Fly High I kommer gennem dette forløb i januar 2013. Alle medarbejdere i Busselskabet har således gennemført Fly High I, inden udgangen af januar. Busselskabet har i foråret 2013 skrevet kontrakt om kurser i konflikthåndtering, manøvrering og stresshåndtering. Derfor er det planen at gennemføre Fly High II, som et intensivt forløb i 2. halvår af 2013, således at alle chauffører kommer gennem Fly High II i løbet af en periode på 3-4 måneder. En af de erfaringer vi fik med Fly High I var, at der gik for lang tid fra de første medarbejdere var på kursus til de sidste deltog. Det er derfor håbet, at vi kan gennemføre kurset over en kortere periode med kursus på alle hverdage. Forløbet er dog ikke endeligt aftalt med Midttrafik

Projekt Grøn Kørsel

Med udgangspunkt i registreringer i Falck Sirius, som giver et billede af den enkelte chaufførs kørsel, er det målet, at Busselskabet skal have en mere passagervenlig kørsel. I Projekt Grøn Kørsel vil der være fokus på antallet af opbremsninger, accelerationer og sving hos hver enkelt chauffør samt hvor ”alvorlige” disse hændelser er. Projektet vil blive gennemført med en periode, hvor alle chauffører får udleveret deres personlige ”kørselsprofil”. I denne periode vil der også blive markedsført kørselsmæssige anbefalinger, der ligger i forlængelse af Busselska4

go green with Aarhus Danish for progress


6A tilbage på sporet Stor ros til de chauffører, som kørte på linje 6A i de hektiske uger på Viby Ringvej

Af buschef Frits Vittrup Vejprojektet på Viby Ringvej ved Åhavevej er endnu ikke afsluttet, men for linje 6A er der igen normale tilstande på Viby Ringvej. Men hvordan gik det så? Vi frygtede det værste, men helt så galt gik det ikke. Aarhus Kommune havde lagt en tidsplan for omlægningen af Viby Ringvej og den blev overholdt, så stor ros til planlæggerne af projektet.

dringer for chaufførerne men også større forsinkelser på Viby Ringvej og i området omkring Viby Torv, specielt i myldretiderne. Især vil omkørslen henover det åbne terræn fra motorvejstilkørslen ned til Brabrandstien blive husket af chaufførerne som en ganske speciel udfordring. Chauffører såvel som passagererne fik sat tålmodigheden på prøve, når trafikken sneglede sig af sted forbi vejarbejdet ved Åhavevej. Men opgaven er løst, og der er al mulig grund til at rose de chauffører, som kørte på linje 6A i de hektiske uger på Viby Ringvej.

Forløbet af de 5 uger indeholdt både køretekniske udfor-

Kurser – nu igen!! Af direktør Torben Høyer ”DER ER ET PROBLEM MED KURSER. Man hører aldrig noget nyt, men kender det hele i forvejen, og man kan ikke bruge det i dagligdagen. Er man heldig, så er maden god!” Citatet er frit opfundet, men det er vel ikke helt urealistisk, at vi alle har haft den oplevelse engang imellem.

Vi kan alle lære noget

Og vi kender også den kollega, der siger det, og hvor man så tænker: “Nej, men grunden til du ikke lærte noget var nok, at du ikke kan se dine egne fejl og mangler.” Men dybest set er det jo én selv, man snakker om. For vi har jo alle fejl og mangler, og vi kan alle lære noget. Tænk blot på chaufførtræningen med de nye 14,56 meter Solarisbusser. Der lærte langt de fleste noget, men de der kunne det meste, og dem var der nogle af, ja de kan hjælpe andre kolleger på vej. Fly High kurserne var også med til at rykke servicen i Busselskabet ganske voldsomt på meget kort tid, og ingen vil vel sige, at vi ikke kunne noget før Fly High?

Lederkursus

På samme måde med det lederkursus, der er gennem-

ført for nylig. Der er blandt lederne meget forskellige opgaver og mange forskellige formelle kompetencer, og det gav selvfølgelig nogle spændende udfordringer på kurset. Men mon ikke alle efterhånden fandt ud af, at en gruppes samlede kompetencer er det, der gør gruppen stærk. Maden og forholdene generelt var vist ikke noget at skrive hjem om, men det var en del af det samlede koncept: At kunne samarbejde under pres! Jeg tror, at den generelle lærdom ved ovennævnte kurser er: Hvis du føler, at du kan lære andre kursister noget, så er det bare med at gøre det på selve kurset. Og omvendt: Hvis du føler, du har behov for hjælp, så spørg dine kolleger på kurset.

Samlet er vi de klogeste

Det gælder sådan set for alle i Busselskabet. Ingen ved det hele, samlet er vi de klogeste. Jeg håber arbejdet med ”Grøn Kørsel” og både Fly High I og II vil bære præg af, at alle hjælper hinanden, så vi kan levere en endnu bedre service til passagererne.

5


Ny arbejdstidsaftale for 3F chauffører Busselskabet og 3F har revideret arbejdstidsaftalen for de overenskomstansatte chauffører Af fuldmægtig Sanne Gaarsdal Op til sommerferien begyndte Busselskabet og 3F at gennemgå den decentrale arbejdstidsaftale for de overenskomstansatte chauffører. Formålet med arbejdet var at få tilrettet aftalen og få indskrevet de tillæg til aftalen, der er blevet indgået siden aftalens indgåelse i 2010. Den nye arbejdstidsaftale er først gældende fra sommerferieplanen 2013, da det ikke var muligt at blive færdig tidlig nok til, at planlægningsafdelingen kunne nå at tage hensyn til nye bestemmelser i den nuværende plan.

Delevagter

Der er i aftalen sket ændringer for eksempelvis delevagter.

Her vil det i sommerplanen og på særlige dage blive muligt at få mere end én ikke-delt kørende vagt på en uge. Det betyder, at hvis du kører delevagter, skal du i højere grad være indstillet på at få ikke-delte vagter i særlige perioder, og at disse delte vagter kan have en længde, der kan være op til den maksimale vagtlængde for almindelige fastansatte chauffører. Baggrunden for bestemmelsen er et ønske om, at alle medarbejdere skal tage del i arbejdet i de perioder, hvor det er attraktivt for alle at holde fri. Derfor er det aftalt, at alle chauffører, herunder også delevagter, flexjobbere, tillidsrepræsentanter og andre med specielle aftaler, skal tage fra i de pågældende perioder. Under revisionen af arbejdstidsaftalen er der desuden foretaget en række præciseringer og korrektioner. Eksem-

Sporvognen var tilbage Af direktør Torben Høyer Både billetkontrollen, TV2 og TV- Avisen (1930), Bissen, Københavner Ove og mange andre kom forbi, da Strøget i Aarhus fejrede 40 års fødselsdag. I dag er det ikke sporvognen, men de lange gule og de blå, der bringer tusinder af kunder til og fra strøgbutikkerne hver dag. Tillykke til Strøget med den runde dag!! 6


pelvis er aftalen rettet til, så det nu er et krav, at der er start/slut på alle 3F vagter. Hermed er muligheden for at få indlagt ekstra reguleringsophold for vagter uden start/slut også skrevet ud af aftalen. Definitionerne af de forskellige dagstyper er blevet indskrevet i aftalen, ligesom det er blevet præciseret, hvornår chaufførens fridøgn skal være minimum 35 timer, og hvornår det skal være 38 timer.

Kørsel af tjenestemandsvagter

I forbindelse med revisionen af arbejdstidsaftalen er der også blevet indskrevet et par nye bestemmelser. Det er eksempelvis blevet indskrevet, hvordan HD timer skal afvikles. Herudover er der indskrevet en bestemmelse om, at Busselskabet har mulighed for at indplacere en 3F chauffør i en lånt tjenestemandsturnus, i løbet af en planperiode. Det er dog stadig en forudsætning, at der hver gang, der laves nye planer, laves 3F turnusser nok til alle de på det tidspunkt ansatte 3F’er. Bliver du som overenskomstansat placeret i en lånt tjenestemandsturnus, eller får du enkelte tjenestemandsvagter, der ikke har start/slut samme sted, er bestemmelsen om 12 minutters kompensation nu indskrevet i arbejdstidsaftalen. Har du derimod tilkendegivet, at du gerne vil køre vagter på flere stationer, er bestemmelsen om ½ times kompensation ved kørsel på fremmed station også blevet en del af den lokale arbejdstidsaftale mellem 3F og Busselskabet.

Lørdagsvagter

Samtidig med forhandlingen af arbejdstidsaftalen, blev der forhandlet om kørsel på hverdage, hvor kørslen er ændret til eksempelvis lørdagskørsel. 3F ønskede i første omgang en prøveordning, hvorfor det blev aftalt at holde dette punkt uden for arbejdstidsaftalen og i stedet indgå en særskilt aftale. Aftalen betyder, at 3F chaufførerne i julen 2012 og påsken 2013 kan køre de normale lørdagsvagter på op til 10 ¼ time, mod at Busselskabet garanterer et større antal ekstra fridage til de overenskomstansatte chauffører. Efter der er samlet erfaringer med ordningen, kan det eventuelt aftales, om den fremadrettet skal gøres permanent. Busselskabet og 3F har i den sammenhæng haft konkrete drøftelser om at begrænse antallet af hverdagsvagter mellem 8¾ og 9¼ time. Busselskabet er generelt godt tilfreds med forhandlingsforløbet og de fælles resultater. Det er Busselskabets opfattelse, at ændringerne samlet set er med til at forbedre planlægningen og samtidig gøre arbejdsforholdene for chaufførerne bedre.

Vi si’r tillykke! 25 års jubilarer Følgende medarbejdere har haft 25 års jubilæum siden sidste nummer af Inform:

Oktober

2011 Jan Vorre Jørgensen, buschauffør (afholdt ikke reception) 2044 Alberto Gil, buschauffør (afholdt ikke reception) 2026 Kim Dalhoff Jensen, buschauffør

10 års jubilarer Siden sidste nummer af Inform har nedennævnte medarbejder i Busselskabet haft 10 års jubilæum, hvilket er blevet markeret med en officiel gave udleveret af nærmeste leder.

November

Alex Harry Hansen-Baun, buschauffør

Buschauffør Kim Dalhoff Jensen (2026) med sin kone ved receptionen på Station Syd den 26. oktober.

7


”Mystery shopping”, hvad er det??

Service og kvalitetssikring

– skrappere krav i vente

Af direktør Torben Høyer De mange kurser, der afvikles det næste år i Busselskabet, har samlet til formål at sikre en bedre service og kvalitet over for vores passagerer. Lederkurser, kurser i grøn kørsel, konflikthåndteringskurser og manøvrekurser er sammen med Fly High I og II er en del af den samlede buket. Det er en del af en normal udvikling af Busselskabet, at disse typer kurser gennemføres, for vi skal hele tiden have fokus på at udvikle vores serviceniveau.

Skærpet opfølgning

Aktuelt gør vi det dog også, fordi Midttrafik i hele deres geografiske område nu skærper opfølgningen i forhold til den generelle kvalitet og service i busserne. Det sker fra starten af januar 2013, og der vil være fokus på alt lige fra bussens rengøringsniveau, chaufførens kørsel og service, samt den elektroniske skiltning af busserne. Det er noget, vi ser frem til, og det er noget, der en del af kontrakten med Midttrafik.

8

I kontrakten står der bl.a. i bilag 4 om kvalitetssikring at: ”Information om kvaliteten fås bl.a. gennem indberetning fra busselskabet, stikprøvekontroller, henvendelse fra kunder, eventuelt ”Mystery shopping” og undersøgelser af kundernes tilfredshed”.

”Mystery shopping”

”Mystery shopping” kan betragtes som et anonymt test-besøg, hvor en anonym person (”mystery shopper”) tager med bussen og agerer som enhver anden kunde. Metoden er udbredt i andre servicefag f.eks. værksteder, dagligvarebutikker og andre, hvor det centrale er ”service”. Og så har vi vel alle set diverse varianter i TV, hvor anonyme testpersoner har afdækket diverse service-/kundesvigt. Så vidt vides, er metoden endnu ikke anvendt i Midttrafiks område, men det er selvfølgelig noget, vi skal være klar til. Du kan se mere om kontraktens bilag 4 om Kvalitetssikring under ”Kontrol af kvalitet” i personalehåndbogen på www.busselskabet.dk. Vi skal fokusere på at udvikle det høje niveau, vi har. Vi skal hjælpe hinanden og støtte kolleger således at den samlede kvalitet kan blive så god som overhovedet muligt. Vi kan regne med, at vi bliver fulgt tæt af Midttrafik, men som altid er de egentlige kontrollanter jo passagererne. Så det er dem, vi skal have i fokus, og det er jo en gammel historie.


Gå så ud i solen...

og nyd denne skønne efterårsdag

Af direktør Torben Høyer Overskriften var en afskedshilsen fra én af vore chauffører til en meget tilfreds passager, der i den grad blev i godt humør af en tur med en af de gule busser den 12. november om eftermiddagen. Forud var gået en bustur med de sædvanlige forsinkelser men med en chauffør, der formåede at skabe en god stemning i bussen. Det er ikke altid, det lykkes, men indimellem går det hele op i en højere enhed, og så er alle glade og tilfredse.

Kollegaer med overskud

En af de ting, der gør livet lettere for os alle, er det overskud, som gode kollegaer har og som viser sig i konkrete positive handlinger.

Både kollegaer der en sen aften, hvor de egentligt er på vej hjem, uopfordret og uegennyttigt hjælper en kollega i nød og som til overflod også hjælper værkstedet med at få den havarerede bus tilbage til garagen. Og det er ikke fordi, det er specielle kollegaer, det er faktisk langt de fleste, der er villige til at give en hånd med, når det kniber med et eller andet hverdagsbøvl. Men også kollegaer, der i almindelighed er imødekommende og som udstråler overskud og venlighed, gør jo hverdagen lidt nemmere.

Lys i hverdagen

Man ser ofte, at ældre kollegaer hjælper nye med at finde ud af tjenesteplanen eller med at komme til at forstå ”den nyeste omkørsel”. Det kan måske opfattes som almindelig hjælpsomhed, hvad det jo også er, men det er ikke noget, man bare kan tage for givet. Det er noget, der altid skal sættes pris på. Det er grundlaget for en god arbejdsplads, at den kollegiale hjælpsomhed er i førersædet, og det er den i Busselskabet. På kryds og tværs mellem faggrupper, ansættelsesformer og afdelinger, i det daglige og specielt i pressede situationer, hvor alle kan have behov for hjælp. Måske skulle vi indstifte en årlig kollegapris? For det er jo i den grad noget, der kan øge lysten til at komme på arbejde, når nogen orker at bidrage til at sætte lidt lys på hverdagen.

9


Mon ikke vi når 5000,

MÅL: Den blå streg skal være UNDER den røde Indeksering (index 100 = måltal)

100

100

110

150

200

120 Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec 250

Klager Indextal for antal stk. pr. måned

150

100

100

50

50

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Indextal for antal for sent fremmødte chf. pr. måned 200

150

150

100

100

50

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Værksted Indextal for kr./km. pr. måned

0

200 150

100

100

50

50

500

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Bonus

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Skader Indextal for antal skadeshændelser pr. måned

50

De reelle tal mangler Grafen viser kun en umiddelbar tendens

150

0

Mar

Udgået kørsel Indextal for antal procent udgået pr. måned

Jan

200

200

Feb

0 Jan

Mødepræcision

0

Jan

200

150

0

Diesel Indextal for km./l. pr. måned

90

50

200

Nov

Dec

Månedens bidrag i kr.

0

6.000

Jan

Feb

Mar

Sygefravær

Jan

Feb

Bonus

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Indextal for sygearb.-dage pr. måned for hele BÅS

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Okt

Nov

Dec

Akkumulerede månedlige bidrag i kr.

5.000

400

4.000

300

3.000

200

2.000

100

1.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

(Max bonus pr. måned er 500 kr.)

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Udarbejdet d. 14. november 2012

0

80

Roser Indextal for antal stk. pr. måned

= Månedlig udvikling af nøgletallet = Måltalslinje = Gennemsnit for 2012


Af controller Brian Prins Riget Ved udgangen af oktober har kun to af nøgletallene (mødepræcision og klager) samlet set nået måltallet, men fire nøgletal ligger meget tæt på måltallet. Kun antallet af roser og omfanget af udgået kørsel ligger langt fra måltallet. Kurven for mødepræcision er i perioden kommet et godt stykke på den rigtige side af måltalslinjen. Det har medført, at måltallet nu er opnået. I sidste periode faldt antallet af klager væsentligt. Men selvom antallet af klager ved udgangen af oktober nu kun er på niveau med måltallet, ligger gennemsnittet for 2012 dog stadig pænt på den rigtige side af måltalslinjen. Som forventeligt steg dieselforbruget igen i august, da sommerkøreplanen sluttede i denne måned. Forbruget ligger nu på niveau med tallet fra starten af året. Samlet set er målet for dieselforbruget stort set nået, og med et ekstra fokus på dieselforbrug i årets sidste par måneder, vil måltallet godt kunne nås. I de sidste 3 måneder er antallet af skader steget markant. Gennemsnittet for årets første 10 måneder ligger derfor lidt på den forkerte side af måltallet. Måltallet kan dog godt nås igen, hvis der i årets sidste par måneder sker et fald i antallet af skader. Nøgletallet for roser er i de seneste 3 måneder (august, september og oktober) marginalt forbedret, men gennemsnitstallet for 2012 ligger stadig et godt stykke fra måltallet. Nøgletallet for værkstedet faldt i august og oktober, men steg markant i september. Samlet set er der tale om en forringelse af nøgletallet, som nu ligger på den forkerte side af måltalslinjen. Tallet for sygefravær og udgået kørsel er stort set på samme niveau som i forrige periode. Gennemsnitstallet for disse 2 nøgletal vedrørende de første 10 måneder ligger dog på den forkerte side af måltalslinjen.

Bonusbeløb

På baggrund af den samlede udvikling, udgør bonusbeløbet henholdsvis 394,- kr. for august, 431,- kr. for september og 397,- kr. for oktober (ud af en månedlig max bonus på kr. 500). Det samlede bonusbeløb for de 10 første måneder udgør 4.054,- kr., hvilket er det beløb fuldtidsansatte, som minimum, er garanteret ved årets udgang.

Chaufførbeklædning til eftersyn Busselskabets chaufførbeklædning skal tilpasses tiden og selskabets udvikling Af buschef Frits Vittrup Det er efterhånden 18 år siden, at Busselskabets nuværende chaufførbeklædning blev valgt, og den fremstår i dag, på trods af flere kosmetiske ændringer gennem årene, stort set uforandret. Så måske er tiden og ikke mindst udviklingen i Busselskabet løbet fra denne beklædning. Vi har besluttet os for at give beklædningen et eftersyn, og i den forbindelse vil vi trække på det store erfaringsgrundlag som er indhentet gennem årene i forbindelse med administration af beklædningen, udsagn fra chaufførerne og ikke mindst de seneste tilkendegivelser fra Fly High kurserne. Det er målet, at vi med udgangspunkt i den nuværende beklædning får skabt en forenklet, tidløs beklædning, som samtidig klart signalerer tilhørsforholdet til Busselskabet.

Et vigtigt varemærke

Chaufførbeklædningen er et varemærke som har væsentlig betydning for kundernes samlede oplevelse af serviceniveauet ligesom bussens tekniske stand og rengøring, chaufførens adfærd og kørsel. Kundetilfredshed er grundlaget for Midttrafiks bonusordning, en bonus vi sidste gang vandt som det selskab, der havde den største stigning i kundetilfredshed. Der er en bedrift, vi gerne gentager i 2013.

Bonus pr. medarbejder: Jan: Feb: Mar: Apr: Maj: Jun: Jul: Aug: Sep: Okt:

341 357 415 429 419 437 434 394 431 397

Akkumuleret januar: Akkumuleret februar: Akkumuleret marts: Akkumuleret april: Akkumuleret maj: Akkumuleret juni: Akkumuleret juli: Akkumuleret august: Akkumuleret september: Akkumuleret oktober:

341 697 1.113 1.541 1.961 2.397 2.832 3.226 3.657 4.054

11


Busselskabets 5 leveregler forpligter både medarbejdere og ledelse til at behandle hinanden ordentligt

Busselskabets leveregler Af direktør Torben Høyer Gensidig tillid, positiv energi, samarbejde og fælles opgaveforståelse, tydelig ledelse og inddragelse af medarbejdere i udviklingen af virksomheden er grundlæggende for Busselskabet. Gensidig tillid bygger først og fremmest på respekt, men også ligeså meget på åbenhed over for konstruktiv kritik. Og det kan jo være svært for os alle. Men det hjælper, hvis vores fælles leveregler om kommunikation overholdes. Den ramme der er for kommunikationen sættes af Busselskabets leveregler: 1. Behandl andre, som du selv vil behandles.

12

2. Vi er alle forskellige. Respektér andres holdninger og grænser.

3. Gode kolleger hjælper hinanden! Tag afstand fra mobning. 4. Stress smitter - og det gør positiv energi også.

5. Din leder vil altid lytte til dig og behandle dig med respekt.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at levere den bedst mulige service. Ledelsen i hver enkelt afdeling er ansvarlig for, at det bliver lettest muligt at levere kvalitet og service til passagererne, og ledelsen generelt er ansvarlig for det samlede kvalitetskoncept. Levereglerne er udarbejdet og besluttet i Busselskabets MEDudvalg og forpligter således både medarbejdere og ledelse til at behandle hinanden ordentligt. Så det gør vi selvfølgelig!


Lån af Aulaen til medarbejderarrangementer Under overholdelse af en række betingelser, er det nu muligt at låne ”Aulaen” på Jegstrupvej til medarbejderarrangementer Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard Aulaen, dvs. mødelokalet bag ved Administrationen på Jegstrupvej, kan lånes til arrangementer (f.eks. julefrokost), hvor deltagerne udelukkende er nuværende ansatte i Busselskabet. Nedennævnte betingelser er gældende i forhold til lån af Aulaen. Aftalepart Busselskabet indgår aftale med én person, der er ansvarlig aftalepart. Denne person skal være ansat i Busselskabet på det tidspunkt lokalet bestilles og ligeledes på det tidpunkt arrangementet afholdes. Depositum Der skal betales 1000 kr. kontant ved booking. Booking sker ved personlig henvendelse i Administrationen, som herefter reserverer lokalet. En uge inden arrangementet udleveres der en nøglebrik, som er kodet til at virke på den givne dato. Såfremt lokalet, køkkenet m.v. er opryddet og i ordentlig stand og uden skader af nogen art, tilbagebetales hele depositummet. Frist for booking Aulaen skal bookes senest 2 uger før den skal bruges, og kan kun lånes, hvis lokalet ikke er booket til arbejdsrelaterede arrangementer/møder el. lign. Lokalet er først booket, når depositummet er betalt.

Deltagerantal Der må max være 50 personer i lokalet af hensyn til brandmyndighederne. Tidsrum Arrangementer på hverdage må tidligst starte kl. 16:00. Faciliteter Følgende stilles til rådighed: Lokale inkl. møblement, køleskab og projekter. Køkken ved den gamle kantine (nøglebrikken virker også der, men kun den pågældende dag). Service, pc og internetadgang stilles ikke til rådighed. Ansvar Låner har ansvaret for, at lokalet efterlades opryddet og fejet, og at inventaret er placeret, som da lokalet blev overtaget. Gang og toiletter skal ligeledes være opryddede. Bliver inventar beskadiget, skal dette erstattes. Låner har ligeledes ansvaret for at deltagerantallet ikke overskrides. Låneaftale En skriftlig låneaftale udleveres i Administrationen eller udskrives fra personalehåndbogen på hjemmesiden, under ”L” og ”Lån af mødelokale til private arrangementer”, hvor ovennævnte betingelser også er beskrevet.

13


Status på ny madordning

Madautomater på de tre stationer Af HR-chef Bjarne Larsen Siden den 1. september har vi i Busselskabet haft madautomater på alle tre stationer. Disse automater er suppleret med et par andre automater og fri adgang til kaffeautomaten, hvilket har været en stor succes. Nu er der så gået et par måneder, og jeg har talt med vores madleverandør om, hvordan det går med salget. Michael, der er indehaver af Michaels Mad og Vin, har i den første periode haft som næsten daglig punkt på dagsordenen at besøge alle tre stationer i forbindelse med at fylde automaterne op.

Dialog om sortimentet

Michaels tilbagemelding er, at det kører fornuftigt, men at han da gerne ser et øget salg. Derfor er han meget interesseret i at få en dialog om sortimentet, når man møder ham. Der er også mulighed for at sende ham en mail med forslag. Dette kan ske på post@michaelsmadogvin.dk I den periode, der er gået siden 1. september, er sortimentet justeret lidt, bl.a. med poser med gulerødder. Og i den 14

kommende periode vil der igen ske justeringer. Michael oplyser, at det prisniveau, vi har oplevet her i starten, vil kunne fastholdes i den kommende periode.

Sidste salgsdato

Automaterne bliver stort set tilset hver dag, og produkter der har overskredet sidste salgsdato bliver fjernet. Dog skal man være opmærksom på, at der på de hylder, der har ”shoppefunktion”, kan være produkter, der først fjernes dagen efter sidste salgsdato. For at man lettere kan se disse varer i automaten, har Michael indkøbt en ny etikettemaskine, der tages i brug i disse dage. Mange har spurgt til, om bakkerne ikke kunne være gennemsigtige, så man bedre kunne se maden. Desværre har Michael ikke en produktion af en sådan størrelse, at han kan overbevise leverandøren om at producere en sådan bakke. På automaterne står der et telefonnummer. Så skulle man f.eks. i weekenden opleve at automaten er tom, er man velkommen til at ringe og give besked om dette.


Af Ole Henriksen

Goddag og farvel September 2012

September 2012

September 2012

September 2012

September 2012

Oktober 2012

3922 Anita Nørgaard buschauffør (tidl. afløser 8330)

3923 Ahmed Mohamed Noor buschauffør

3924 Mogens Bak buschauffør

3925 Steen Christian Frederiksen buschauffør

3926 Sorin Costel Ciubotariu buschauffør

3927 Svend Svendsen Søndergaard buschauffør

Oktober 2012

Oktober 2012

Oktober 2012

Oktober 2012

Oktober 2012

November 2012

3928 Oday Aziz Baho buschauffør

3929 Iwan Riis buschauffør

3930 Hanna Lykke Rasmussen buschauffør

3931 Thomas Buch Klitgaard buschauffør

3932 Johannes Nissen buschauffør (tidl. afløser 8383)

3933 Poul Møller Kristiansen buschauffør

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

November 2012

3934 Peter Jørgensen buschauffør

3935 René Kistrup Petersen buschauffør

3936 Ole Thejls buschauffør

3937 Susanne Gadkjær Jensen buschauffør

3938 John Hjulmand Sørensen buschauffør

September 2012

September 2012

September 2012

Oktober 2012

Oktober 2012

Oktober 2012

2162 Michael Madsen buschauffør

3407 Farid Paydar buschauffør

3592 Abdul-Mohamed Kubey buschauffør

1037 Poul Erik Evers buschauffør

2362 Mogens J. Tiemroth buschauffør

3076 Klavs Skytte buschauffør

Oktober 2012

Oktober 2012

3668 Claus Lagoni buschauffør

3766 Sonny K. Olsen buschauffør

Nyt personale fra september til november 2012

Fratrådt personale fra september til oktober 2012

15


RETURADRESSE: Busselskabet Aarhus Sporveje | Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

Vi er alle hinandens kunder og leverandører Af direktør Torben Høyer Busselskabet fortsætter med en bonusaftale i 2013. Vi har i hvert fald sendt det første forslag ud til organisationerne. For 2013 vil den bygge nogenlunde på de samme parametre, som blev lagt frem for organisationerne i 2012. Første udkast er som nævnt sendt til drøftelse, og jeg fornemmer positive toner over hele linjen.

En kollektiv aftale

Samlet set er der tale om en model, der er adskilt fra den ”normale” lønudvikling, idet den alene afhænger af de resultater Busselskabets medarbejdere opnår i det år, som aftalen gælder for. Der er tale om en kollektiv aftale sådan at forstå, at alle ansatte principielt er omfattet, og det bygger på den gamle idé om at ”Vi er alle hinandens kunder og leverandører”. Ingen busdrift uden ordentlig administration, ingen reparation og vedligeholdelse uden ordentlig administration, og ingen buskørsel uden at busserne er repareret og rengjort ordentligt. Og endelig ingen positive vurderinger fra passagererne uden en ordentlig service fra chaufførerne. Rammen er fortsat 6000 kr. pr medarbejder og vi vil lægge os i selen for at alle kommer med i 2013.

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

Bonusordning fra Midttrafik

Midttrafik har også lavet en bonusordning for 2013. Den bygger lige som sidste gang på passagerernes vurdering af serviceniveauet, chaufførens kørsel, samt den generelle kommunikation mellem chauffør og passagerer. Midttrafik har smidt 700.000 kr. i den samlede pulje til alle busselskaber i det midtjyske område. Sidste gang vandt vi som det selskab, der havde den største stigning i kundetilfredshed. Det er der grund til at være meget stolte af. Så 2013 er året, hvor der bliver mulighed for to bonusrunder.

Profile for BusOgTog2019DK22

inform | Nr. 271 - December 2012 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 271 - December 2012 | AARHUS SPORVEJE

inform | Nr. 271 - December 2012 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 271 - December 2012 | AARHUS SPORVEJE

Advertisement