Page 1

Oktober 2011

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE

Et velforberedt busselskab klarede udfordringen Læs side 4-5

Busselskabet var ikke billigst Læs side 7

Fejret som Midttrafiks bedste busselskab Læs side 8-9

Det nye busnet påvirker incitamentsordningen Læs side 13


2

[Roser]

3

”Den som vil være med i legen, får noget af stegen”

Indhold Roser Masser af ros til chaufførerne og til Busselskabet Et velforberedt busselskab

Østjysk ordsprog

klarede udfordringen

4

Mit liv som linje 3

6

Af tidl. trafikleder Klaus Jensen

Busselskabet var ikke billigst

7

2150 Hung Thanh Luu har fået ros af en

10 års jubilarer

8

Fejret som Midttrafiks bedste busselskab

8

Til middag med Midttrafiks bedste chauffører

kunde for sin ekstraordinære service, hvor han stoppede umiddelbart efter Marienlund og tog kunden og hendes barnevogn med ud ad Grenåvej.

2441 Lise Lotte Faarborg har fået ros for 9

Chaufførerne var klar den 8. august 10

sit gode humør og sin behagelige og forudseende kørsel med masser af overskud i forhold til andre trafikanter.

Medarbejderfotos dokumenterer Aarhus’ nye busnet

11

incitamentsordningen

13

Status på afskedigelser

14

Masser af til chauffør

Goddag og Farvel

15

Af direktør Torben Høyer

Synspunkt

16

Nyt fra pensionistog efterlønsklubben

12

Det nye busnet påvirker

Busselskabet har de første næsten to måneder modtaget rigtig mange tilbagemeldinger fra chaufførerne om køretidsproblemer, ruteproblemer og overfyldte/halvtomme busser. Samtidig har Midttrafik og Aarhus Kommune modtaget mange henvendelser fra passagererne, og det betyder selvfølgelig, at der skal laves justeringer på den første variant af K11. Det havde næppe været muligt at undgå.

inform nr. 266 / Oktober 2011 Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 8361 Hasselager www.busselskabet.dk

2

Redaktion: Torben Høyer (ansv.) og Anja L. Mathiesen (red.) Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk Oplag: 900 stk. Næste blad udkommer: December 2011 Eftertryk ikke tilladt

Så det er da også meget positivt at konstatere, at der er konkret opbakning fra både Midttrafik og Aarhus Kommune til at gennemføre de nødvendige ændringer i takt med at dokumentationen kommer ind enten via Sirius/ GPS målinger og/eller indberetninger fra chauffører og passagerer.

Håndtering af kendte køretidsproblemer

Med start den 19. september og efter drøftelser med TR’erne på trafikområdet, blev det besluttet, at kendte køretidsproblemer skal håndteres på en måde, der sikrer en optimal køreplanafvikling for passagererne samt en minimal belastning af chaufførerne. Konkret var ønsket, at køretidsproblemer ikke


1899 Johanne Nissen har fået ros af en passager for

sin opmærksomhed, ifm. At en ældre passager tabte sin stok ved indstigning. Johanne kørte ikke fra stoppestedet, før damen havde fået sig sat ned. Desuden gav hun sig ekstra god tid ved afgangen fra Rutebilstationen, da en kunde lige skulle checke, om det var den rigtige bus, han skulle med.

3163 Jan Mokvist har fået ros for sin fine betjening af kunderne.

Grøn koncert: Fra Midttrafik har vi modtaget følgende: En stor tak til dem, der kørte ekstra-busserne: En stor, fleksibel og effektiv indsats med deres 12 ledbusser, til billetsælgerne for en stor salgsindsats + service samt til chaufførerne på alle de ordinære linjer som også transporterede mange koncertgæster til området ved Vestereng. 3811 Karsten Jørgensen har fået ros af en gruppe pen-

sionister, fordi han ventede på dem, da de havde fået forkerte oplysninger om afgangstider i forbindelse med en tur til Moesgård Strand.

2996 Jørgen Schakow har fået ros af de samme pensionister for sin kvalificerede hjælp i forhold til om kundernes videre transport fra Harald Jensens Plads, da de skulle hjem fra Moesgård Strand.

3420 Poul Henning Bønding har fået ros af en passager, fordi han bevarede det kølige overblik og roen på trods af ekstremt mange passagerer i linje 15.

3811 Karsten Jørgensen har fået ros fra en kunde på grund af sit gode humør, der gjorde turen fra Ikea til en positiv oplevelse. 3371 Gholam Obeid har fået ros af en passager, der var kommet med en bus for langt ud mod Helenelyst. Gholam var, efter han havde afleveret sin bus i garagen, kørt tilbage langs Edwin Rahrsvej i sin egen bil og havde kørt passageren hjem til Gudrunsvej.

3500 Torsten Erichsen har fået ros af en passager for sit store overskud til at give kunderne en kvik bemærkning på trods af meget trafik og elendigt vejr.

ros erne og til Busselskabet

– men K11 kræver løbende justeringer

skal resultere i permanente forsinkelser på en linje og ej heller i belastning for chaufføren. Siden da, har der været etableret en procedure, hvor DC eller SL’eren efter henvendelse fra en chauffør om forsinkelse, har truffet beslutning om, hvorledes en forsinkelse afhjælpes. For eksempel er det besluttet, at der fra endestationen efter endt ophold/ pause køres tom, således at bussen kommer i tur igen og dermed igen er rettidig.

Busselskabet, at få fulgt korrekt og præcist op på de konstaterede køretidsproblemer, så hverken passagererne eller chaufførerne skal ”leve med dem” vinteren over. Opsummerende satses der fortsat på ændring af faktuelt fejlagtige køretider/køreplantider senest pr. udgangen af november, og frem til da på en procedure, der sikrer pauseafholdelse og minimering af permanente forsinkelser.

Herudover er der gennemført en lang række ændringer, der alle har betydning for afvikling af køreplanen. Det drejer sig bl.a. om ændret busanvendelse, der matcher det konstaterede behov, optimering af fysiske forhold inkl. signalprioriteringer, færre stoppesteder m.v. Disse ændringer foregår fortsat ud fra de løbende registreringer.

Større ændringer ultimo november

Større ændringer så som køretidsændringer, ruteændringer, ruteafkortninger m.v. gennemføres inden udgangen af november. Der er i skrivende stund registreret køretidsproblemer på bl.a. linje 1A, 2A, 6A, 17, 18 og 20. Der kan komme yderligere til, når dokumentationen er mere sikker. På baggrund af ændringernes størrelse, vil Trafik og Veje tidligst den 25. september have færdiggjort planmaterialet til de større ændringer. Det er vigtigt, både for Midttrafik, Aarhus Kommune og

3


Et velforberedt busselskab klarede udfordringen Dagen begyndte med kaffe og rundstykker på alle stationer.

Chauffør Juan Munoz tænkte tilbage til dengang bussystemet blev omlagt i Santiago i Chile.

Af journalist Bjarne Jensen

forventer, at der bliver en del kundekontakt og service.”

Mandag den 8. august tog Inform en tur rundt i byen for at se, hvordan den store omlægning af linjenettet kom i gang.

Ved Skjoldhøjkollegiet, hvor turen skulle starte, kunne han glæde sig over, at bussens destinationsskilte var klar til de nye tider. Der stod ”4A Tranbjerg”, som der skulle.

Dagen begyndte lidt før solopgang på stationen på Munkevejen, hvor chauffører og vejledere spiste rundstykker, småsnakkede og løb kørebøgerne i gennem en sidste gang. Juan Munoz var en af de chauffører, der gjorde klar til at køre ud. Han fortalte en historie fra den gang bussystemet blev lavet om i hovedstaden Santiago i Chile, hvor han kommer fra: ”Der var total kaos. Folk var rasende, og det endte med, at nogle chauffører blev kidnappet og tvunget til at køre passagererne der hen, hvor de skulle.” Sådan regnede han dog ikke med, det ville gå i Aarhus. ”Jeg forventer, at det glider,” sagde han. Det samme gjorde stationsleder Shahram Rezagi. Han glædede sig over medarbejdernes store engagement i at blive klar til den store omlægning. Helt frem til startlinjen havde chaufførerne forberedt sig, og mange var så sent som søndag ude for at køre deres nye linjer i gennem for at være sikre på, at de kunne dem mandag morgen.

Sjov dag med kontakt og service 4

Passagerer kiggede også lige efter en ekstra gang for at være sikre på, at den rigtige bus holdt ved stoppestedet.

Forberedte og forvirrede passagerer

Flere af passagererne havde sat sig godt ind i de nye linjer, andre vidste kun lige, hvor den bus de sad i kørte hen. En kvindelig ansat på Aarhus Sygehus i Tage Hansens Gade var forvirret. Hun troede kun bussen havde fået nyt nummer, men i øvrigt kørte samme rute som den gamle 14’er. Kvinden var vant til at stå af på Viborgvej, og på vej ind ad Silkeborgvej var hun derfor i tvivl om, hvordan hun skulle komme på arbejde. En anden ansat på sygehuset, som også var med bussen, tilbød at vise vej til sygehuset ”ad bagvejen” nede fra Silkeborgvej. Og sådan var stemningen blandt mange passagerer 8. august. Man snakkede sammen om de nye buslinjer og hjalp hinanden med at finde rundt.

Pensionist på busekspedition

Chauffør Thuvaragan Kandasamy kaldet Thue følte sig

Nogle passagerer havde forberedt sig rigtig godt. En af dem mødte vi i Lystrup.

også klar, da han for første gang rullede ud med en bus med linjenummeret 4A: ”Det skal nok blive sjovt i dag. Jeg

Ved linje 1A’s endestation ved Majsmarken stod en ældre mand og fotograferede bussen, inden han steg om-


Chaufførernes store engagement i at blive klar til den 8. august gav bonus. Alt kørte stort set perfekt, da det nye busnet blev sat i gang

Chauffør Leif Knudsen syntes, det gik forrygende på linje 1A.

Den 8/8 blev en ekstraordinær flagdag i 2011.

bord. ”Jeg er lige blevet pensionist, og nu har jeg købt et månedskort, så jeg skal ud og se, hvor alle de her busser kører hen.” Manden havde lavet en ruteplan og regnede med, at han på en uges tid kunne nå at køre de fleste af de nye linjer i gennem fra den ene ende til den anden. På turen med linje 1A fik han og de andre passagerer en ny oplevelse: At køre på motorvej i en bybus fra Lystrup til Skejby. De fleste var enige om, at det var lidt spøjst, men ellers var meningerne om de nye linjer delte. En passager var glad, fordi hun kom hurtigere frem til sit arbejde. For en anden betød det nye busnet, at hun skulle hjemmefra en time før, hun mødte på arbejde mod hidtil en halv time. ”Så jeg er ikke tilfreds,” sagde hun. Alle passagerer var ikke lige begejstrede for busplanen, men når det kom til chaufførernes indsats, havde de ikke noget at klage over.

Stoppestederne var på plads

Chaufføren på linje 1A, Leif Knudsen, syntes også det rullede: ”Det går forrygende. Ingen problemer overhovedet. Jeg var lidt spændt på, om alle stoppesteder var kommet på plads, men det er i orden.” Chaufførerne klarede udfordringen med de nye linjer, og det betød, at telefonerne på hotlinecenteret på Jegstrupvej stort set var tavse. De tre vejledere kunne på skærmen følge kollegerne ude i byen. Alt kørte efter planen.

”Vi har haft ganske få opkald, typisk fra nogle, der har været lidt i tvivl om, hvor de skulle hen. Så har vi guidet dem på plads. På grund af den uddannelse, vi har givet, er der heldigvis ikke det store behov for hotlinen. Det er for at gå med livrem og seler,” sagde tidligere trafikleder Klaus Jensen.

Alle har været spændte

Samme oplevelse havde vejlederne Vagner Thomsen og Niels Thuesen i lokalet bag Turistinformationen på Banegårdspladsen. De havde købt en ordentlig stak wienerbrød til de kolleger, der kom forbi for at få vejledning, men der var ikke forsvundet meget. ”Her har været utroligt stille. Vi har haft nogle spørgsmål om linjer, stoppesteder og afløsning,” fortalte Vagner Thomsen. Han indrømmede, at han på forhånd havde været spændt på, hvordan dagen ville gå: ”Jeg tror, vi alle sammen har været spændte, for det er Danmarkshistoriens største omlægning af et busnet, men folk har virkelig været flinke til at sætte sig ind i tingene. Chaufførerne er rigtig godt forberedte.” Først på eftermiddagen sluttede Inform sin ekspedition rundt i det nye busnet. Alting kørte og intet tydede på, at det ville blive anderledes senere på dagen. Busselskabet og en flok velforberedte medarbejdere havde løst deres del af opgaven.

5


17. juli 1932 til 7. august 2011

Mit liv som linje 3 Af tidligere chauffør 5254 John E. Nielsen Foto: John E. Nielsens fotosamling

dette. Nu er jeg så pensioneret sammen med nogle få andre linjer.

Så blev jeg sendt på pension sammen med min kammerat, efter 79 år og 21 dage i Aarhus Sporvejes tjeneste. Vi var slet ikke trætte eller gamle. Vi kunne sagtens have klaret 79 år mere. Men sådan skulle det så ikke være. Jeg skylder lige at sige, at vi er linje 3 og 4 – de to første buslinjer ved Aarhus Sporveje. Vi startede helt præcis den 17. juli 1932, og som I alle ved, havde vi sidste arbejdsdag søndag den 7. august 2011.

Min første rute var i mellem Christiansbjerg og Hasle via Banegårdspladsen og forbi Hammelbanegården, der lå i Carl Blocks gade. Min endestation på bjerget var ved Højvang. Det var dengang Randersvej hed Niels Ebbesens vej, hvor vi vendte på Niels Ebbesens vej. Der gik ikke lang tid, før udviklingen gjorde, at man hele tiden måtte tilpasse ruten, således at man kunne tilgodese så mange som muligt. Min direktør besluttede, at jeg hver fjerde gang skulle køre fra Niels Ebbesens vej (Randersvej) ad Brendstrupvej til Strømøgade (i dag Møllevangs Allé). For at dette kunne lade sig gøre, og man bedre kunne holde køretiderne, kom man ikke længere ind forbi Hammelbanen.

I de mange år, der er gået, har vi selvfølgelig været med til at sætte vores præg på Aarhus by og sporvejene. Vi var fra starten en succes, og særlig linje 4, der kørte til stadion havde tit travlt på dage, hvor der var store sportskampe på stadion. Det viste sig hurtigt, at selvom man satte alle disponible busser ind, kunne man ikke klare presset til stadion. Det vil være for omfattende at berette hele min/vores livshistorie her, så jeg beretter kun lidt om livet som linje 3. Jeg begyndte med at køre mellem Christiansbjerg og Hasle. Senere kom der en del udvidelser både i Hasle og på bjerget. Den sidste og største var da linje 2 og 54 blev nedlagt, og jeg skulle overtage noget af deres kørsel til Aarhus Nord og Trige. Men jeg var stærk og klarede også

Den første linje 3: Triangel trambus fra 1932.

6

Prisen for at køre med mig var dengang 15 øre + 5 øre, hvis man ville have en omstigning til anden linje. I 1933 blev jeg forkortet lidt. Min endestation blev flyttet til Christianskirken, således at vi delte turen med hver anden vogn til Strømøgade og hver anden til Christianskirken.

1. maj 1940

Under Anden Verdenskrig blev jeg delt op i 3 ruter, da der skulle nedskæres med 50 %.

Linje 3 1955


1. Ruten MøllevangsAllé til Vennelyst: Fra Møllevangs alle ad Brendstrupvej, Randersvej, Nørrebrogade til Vennelyst. 2. Ruten Christiansbjerg til Vennelyst: Fra Christianskirken,Randersvej,Langelandsgade,Kaserneboulevarden, Ny Munkegade, Høegh Guldbergs gade til Vennelyst. Vi havde 40 minutters drift på begge ruter. 3. Ruten Hasle – Vagtelvej – Immervad: Fra Hasle og Vagtelvej ad Viborgvej, Thorvaldsensgade, Immervad. Vi havde 30 minutters drift til Vagtelvej og 60 minutters drift til Hasle.

1. december 1940

Her fik man igen en ændring, der var 30 minutters drift fra Christiansbjerg til Vennelyst. Fra Hasle og Vagtelvej kørtes der som før til Banegårdspladsen, ad Vester alle, Sønder Alle, Park Alle. Kørslen ad Åboulevarden til Immervad bortfaldt. Og sådan kan jeg fortælle meget om mit liv som linje 3. Det vil blive for omfattende at skulle fortælle hele min livshistorie her, så resten må du få en anden gang. Her på siden kan du se nogle billeder fra min ungdom og fra min sidste arbejdsdag. Er du interesseret i historie om Aarhus Sporvejes begyndelse, kan det anbefales at besøge hjemmesiden: www.sporvejsdrift.dk Blade på foto fjernes i fotoshop

Direktør Torben Høyer siger tak for turen til chauffør 2443 Gary Wogelius, som kørte den sidste linje 3 den 7/8 august 2011.

Busselskabet var ikke billigst 6 busselskaber ønsker at få kontrakt med Midttrafik om kørsel med 49 bybusser i Aarhus Af direktør Torben Høyer Den 11. august – tre dage efter starten på K11, var der aflevering og åbning af tilbud til Midttrafiks 25. udbud, som omfatter lidt mere end en fjerdedel af bybuskørslen i Aarhus. Den udbudte kørsel omfatter 49 busser og udføres fra busanlægget på Munkevejen 4 i Tilst. Ud over Busselskabet Aarhus Sporveje ønsker 5 busselskaber at få kontrakt med Midttrafik om at udføre bybuskørsel i Aarhus. Busselskabet var ikke billigst. Så vi er meget spændt på, om vi kan fortsætte kørslen, eller om der skal en anden entreprenør ind. Som bekendt er Busselskabets overenskomst god, og dyrere end de øvrige, vi konkurrerer med. Hvis vi mister kørslen, skal vi udover de 150 chauffører, der indgår i udbuddet, afgive ca. 17 øvrige medarbejdere. Så det er alvor for mange. Men vi håber, at kvaliteten af det Busselskabet hver dag leverer til borgerne i Aarhus, er så god, at vi alligevel er med i opløbet. Som man kan læse på s. 8 i dette blad blev kvalitetsstigningen i Busselskabet af vores passagerer vurderet til at være den største i Midttrafik, og det gav et dejligt rygstød. Midttrafiks bestyrelse træffer afgørelse om tildelingen af kørslen fredag den 7. oktober. Så vi får se, om den gode kvalitet er nok til at vinde. Læs mere om hvor tæt det lå på www.midttrafik.dk i pressemeddelelsen fra 11/8 under Presse.

7


På 12 uger lykkedes det chaufførhold nr. 1 fra Jegstrupvej at forbedre kundernes tilfredshed med hele 10,7 %. Det stod klart, da Midttrafiks Pink Ladies den 1. september kom forbi i deres lyserøde kassevogn

Fejret som Midttrafiks bedste busselskab Langt over bonusmålet

Af HR-chef Bjarne Larsen Den 1. september fik Busselskabet besøg af ”Pink Ladies” Fra Midttrafik. Anledningen var kåringen af hold 1 på Jegstrupvej som vinder i bonusrunden i Fly High. Hold 1, der er den ikke udbudte kørsel på Jegstrupvej, opnåede den største procentvise stigning i kundetilfredsheden blandt alle de deltagende busselskaber i konkurrenceperioden fra 1. april til 30. juni. Midttrafik havde sendt sine Pink Ladies af sted i en dekoreret kassevogn, som kørte rundt i Aarhus og omegn i dagene op til kåringen. Chaufførerne på Busselskabets tre stationer blev fejret med kage, bolsjer og badges samt flag og diplomer til opsætning på/i busserne.

Hold 3 Munkevejen

Hold 2 Linje 4/24

Hold 4 Stokagervej

Busselskabet havde tilmeldt 4 hold til Midttrafiks konkurrence. Af de 18 hold der var tilmeldt, kom de 4 hold fra Busselskabet ind mellem de første 6, når man målte på, hvem der havde den største stigning i perioden. Den energi og entusiasme, der blev lagt i projektet har båret frugt. Teori er omsat til praksis, publikum har registreret ændringen og har honoreret med flotte målinger. Dette er glædeligt for hele organisationen, som på forskellig vis har været involveret i projektet, og ikke mindst for chaufførerne, der i den direkte kontakt med kunderne har leveret varen.

Gennemsnit

Udvikling (% -point) Før måling (%) Efter måling (%)

12 81 93

14 72 86

6 87 93

10,7 %

Udvikling (% -point) Før måling (%) Efter måling (%)

10 81 91

8 71 79

6 86 92

8,0 %

Udvikling (% -point) Før måling (%) Efter måling (%)

14 80 94

4 73 77

6 88 93

Udvikling (% -point) Før måling (%) Efter måling (%)

8 85 93

5 78 83

5 89 94

Vi si’r Tillykke! 10 års jubilarer

Siden sidste nummer af Inform har nedennævnte medarbejdere i Busselskabet haft 10 års jubilæum, hvilket er ble-

90,7 %

87,3 % 7,7 % 88,0 % 6,0 % 90,0 %

vet markeret med en officiel gave udleveret af nærmeste leder.

Juli 8

Chf. venlighed og imødekommenhed

Information fra chauffør

Chaufførens kørsel Hold 1 Jegstrupvej

Alle Busselskabets bonushold lå langt over bonusmålet på 3 %. I tabellen nedenfor ses en detaljeret oversigt over resultaterne for de enkelte hold på de tre parametre, der blev målt på.

• 3082 Karin Mokvist • 3329 Keld Kramer Mønsted


Til middag med Midttrafiks bedste chauffører

 Fire af de fem chauffører, som blev kåret som Midttrafiks bedste: Lotte og Johanne fra Busselskabet og Mikael og Flemming fra Thykjær.

Af HR-chef Bjarne Larsen En udløber af Fly High er den passagerrettede kampagne ”God tur”. Her har passagerne haft mulighed for at stemme på Midttrafiks bedste chauffør. På trods af, at det er noget vanskeligere at få publikumskontakt som chauffør i bybusser contra landbusser, lykkedes det Charlotte ”Lotte” Richter (3619), og Johanne Nissen (1899), begge fra Stokagervej, at komme blandt de 5 første. Sammen med de øvrige i top 5 blev Lotte og Johanne fejret af Midttrafik på Malling Kro.  Produktionschef Finn Mikkelsen og økonomichef Ingerlise Kirkegaard tog imod, da Midttrafiks Pink Ladies kom forbi med kage, bolsjer og badges.

 Den dekorerede kassevogn som kørte rundt i Aarhus og omegn i dagene op til den 1. september.

August

• 3089 Søren Jensen Smed • 3094 Johnny Arne Mikkelsen • 5171 Carsten Nielsen

September

• 3099 Christoffer Zielinski

• 3101 Nirmalam Somasundarum • 3102 Luu Throng Nguyen • 3107 Hanne Sally Rønicke Bosse På grund af en beklagelig fejl i personalesystemet er 3033 Fahima Nahimis 10 års jubilæum ikke blevet nævnt i Inform. Fahima havde jubilæum den 18. juni.

9


NB) skal lige lave test, OM jeg kan smække disse 2 billeder pænt sammen i photoshop

Chaufførerne var klar den 8. august Chaufførerne tog den tilbudte ”uddannelsesværktøjskasse” til sig og brugte den i den udstrækning, de nu havde brug for – og var helt klar til den 8. august. Af HR-chef Bjarne Larsen Den 8. august og i dagene derefter, fik vi afklaret, om det uddannelsesprojekt, der var etableret i forbindelse med de nye linjer, var ok eller ej. Som der blev sagt mange gange på diverse møder, så var målet med uddannelsen ikke alene at lære linjerne, men også at skabe en tryghed ved at køre ud fra den 8. august. Og som rigtig mange chauffører gav udtryk for den 8/8 om morgenen, så var det med en vis spænding man startede bussen for at køre ud på de nye linjer. Efter min vurdering gik det perfekt. Dette måler jeg dels på de chaufførreaktioner, jeg fik den 8. august og dagene derefter, og dels på den minimale brug af Hotline, Driftscenter og det beredskab der var i Park Allé/Banegårdsområdet.

”Værktøjskassen”

Det kan altså konstateres, at chaufførerne havde taget den tilbudte ”uddannelsesværktøjskasse” til sig og havde brugt den i den udstrækning, de nu havde brug for, og var helt klar til den 8. august.

10

Værktøjskassen bestod af: • 30 Instruktionsmøder • 200 afklaringsmøder • dvd’er • kørebøger • specialnummer af Inform med kort • adgang til at låne busser og pizzabiler • samt en aftale om honorering

En ekstra uddannelsesform

Uddannelsen var tilrettelagt ud fra den antagelse, at vi alle lærer forskelligt, og at den enkelte chauffør bedst selv ved, hvordan vedkommende uddanner sig, og hvilke værktøjer der virker for den ham/ hende. Projektet viste, at dette var korrekt. Det viste tilmed, at der blev udviklet en ekstra uddannelsesform, hvor et antal chauffører gik sammen om at mødes f.eks. på en lørdag og så køre en række linjer igennem. Dette skete både med og uden vejleder.

Fælles vilje og ambition

I hele uddannelsesperioden oplevede jeg en meget stor fælles ambition om, at vi i Busselskabet skulle være 100 % klar, og set i forhold til deciderede fejlkørsler, så var vi 100 % klar. Det var fantastisk i uddannelsesperioden og de første driftsdage at opleve den store vilje, der var til at lære af hinanden. Linjer, endestationer, nye strækninger m.v. blev drøftet og forklaret. Der blev set på kort, studeret kørebøger og set dvd, og var man det mindste i tvivl, var der hele tiden mulighed for at få anvist den rette vej.

Tak til vejlederne

Jeg vil her gerne sige tak til vejlederne for deres deltagelse i hele forløbet. Det gælder for sparring og gode råd fra jer i opstarten, over den energiske deltagelse i uddannelsesforløbet, for at kulminere i dagene fra den 8. august og ugen ud, hvor I virkelig var en hjælp for mange af jeres kollegaer.


Vinderfotoet af 3706 Michal Markiewicz

Medarbejderfotos dokumenterer Aarhus’ nye busnet

Af 2131 Abbas Veshoshadi

Vinderen af Busselskabets fotokonkurrence er fundet Af kommunikationsmedarbejder Anja L. Mathiesen Opgaven lød: Beskriv med et foto, hvordan du oplevede den historiske omlægning af busnettet i Aarhus. Inform har fået en masse bud fra medarbejdere på, hvordan man bedst muligt med et foto kunne beskrive det nye busnet i Aarhus. Det bedste foto er valgt af Ejler Møller Petersen, Bente Mikkelsen og Torben Høyer. Det dokumenterer én af nyskabelserne i det nye busnet. Nemlig en 1A’er i rute på motorvej. Et godt eksempel på den historiske omlægning, som Busselskabets medarbejdere i øvrigt har fået meget ros for. Vinderfotoet, som ses her på siden, er taget af chauffør 3706 Michal Markiewicz, som nu er blevet den heldige ejer af et gavekort til Dansk Kroferie til en værdi af 3000,- kr.

Af 2801 Mette Larsen-Ledet

Af 2888 Orla Nielsen

Her på siden ses også et udvalg af de øvrige fotos, som Busselskabet modtog i forbindelse med konkurrencen. Der var flere gode bud på et vinderfoto. Busselskabet takker alle som deltog i konkurrencen. 11


Nyt fra pensionistog efterlønsklubben Status på arrangementer i første halvdel af 2011 Af formand Niels L. Carlsen Så har Aarhus Sporvejes pensionist- og efterlønsklub afsluttet første halvdel af 2011, og lad mig her give en status på, hvad vi har haft af arrangementer i denne periode. Vi startede den 6. januar med bankospil, hvilket vi herefter har spillet så godt som hver måned. Den 20. januar blev den årlige generalforsamling afholdt, hvor 58 medlemmer mødte op. Den 17. februar havde vi arrangeret foredrag med Jørgen Skammeritz, og den 17. marts havde vi hyggemøde. Direktør i Busselskabet Torben Høyer var inviteret med for at give en orientering om, hvad der sker i selskabet. Det var meget interessant, og der var også gode spørgsmål til Torben Høyer. Den 14. april holdt vi atter hyggemøde, og den 12. maj var der dartkonkurrence med præmier til de tre bedste i dame- og herrerækken. Den 9. juni var vi på sommertur. Den gik i år til Den Gamle By, hvor vi skulle besøge Møntmestergården. Bagefter var der frokostplatte i Simonsens have. 40 personer deltog i sommerturen.

ligt, når medlemmerne slutter op om det, vi foretager os i klubben. Nu har vi så haft en velfortjent sommerferie og starter op igen den 1. september med anden halvdel af 2011.

Programmet for resten af 2011 ser således ud: 1. sept. Bankospil 15. sept. Foredrag v/John Nielsen (tidl. 524): “Aarhus Sporveje fra begyndelsen til nu” 29. sept. Bankospil 13. okt. Bowlingkonkurrence m/spisning 27. okt. (Bowl’n’Fun i Viby) kl. 16.00 10. nov. Bankospil 24. nov. Dartkonkurrence 2. dec. Bankospil 8. dec. Julefrokost (Arion Grenåvej) kl. 12.00 Juleafslutning m/gløgg og æbleskiver Alle møder afholdes i Østergade 30, 1.sal 8000 Århus C kl. 13.00, hvis ikke andet er anført.

Vi sluttede sæsonen af med den årlige sommerfest, som også i år var hos Hanne og Bonnick Lundberg i Tranbjerg. Vejret var ikke lige det bedste i år, men heldigvis var teltene tætte, og så var der masser af mad og drikkevarer. Vi havde igen det mærke der hedder ad libitum, og det syntes at falde i god jord hos alle…52 medlemmer deltog i festen.

Vi er i dag 89 medlemmer, men der er plads til mange flere, så skulle det have din interesse at blive medlem af vores klub, er du velkommen til at rette henvendelse til os:

Der har hele vejen været stort fremmøde til vores arrangementer, og det er vi vældig godt tilfredse med. Det er dej-

Et års medlemskab koster kun 150 kr.

 Tur til Den Gamle By 9. juni 2011

 Sommerfest i Hanne og Bonnick Lundbergs have 9. juli 2011

Niels L. Carlsen: tlf. 86227445 – 40576407 Henning Frandsen: tlf. 86240223 – 30230223 Hans Dalsgaard: tlf. 86244079 – 60634204


Forventet bonus pr. medarbejder ved årets udgangJanuar: 5.353, Februar: 5.531, Marts: 5.497, April: 5.564, Maj: 5.597, Juni: 5.584, Juli: 5.617, August: 5.553 (max bonus for hele året udgør i alt 6.000 kr.)

Det nye busnet i Aarhus påvirker incitamentsordningen Som det måtte forventes, kan Danmarkshistoriens største omlægning af et busnet ses på mængden af klager, skader, udgået kørsel mv. Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard Stort set alle indekstal ligger i august måned dårligere, end de i gennemsnit har gjort i årets 7 første måneder. Det vil sige, at der er flere klager, mere udgået kørsel, flere skader, dårligere dieseløkonomi og højere sygefravær. En (stor) del af forklaringen på den negative udvikling i indekstallene ligger naturligvis i Danmarkshistoriens største omlægning af kollektiv trafik d. 8/8-11. For selv med de grundige forberedelser, der har været i Busselskabet, så ville det have været vanskeligt at tro, at det ikke ville kunne ses på klager, udgået kørsel, antallet af

skader, mv. Havde det ikke været for alle forberedelserne, så havde det sikkert også set helt anderledes ud. Derfor har der været stor ros til medarbejderne i Busselskabet fra såvel Aarhus Kommune som fra Midttrafik i denne forbindelse. Af hensyn til såvel medarbejderne i Busselskabet som til passagererne, vil der hurtigt ske diverse tiltag til forbedring af fremkommelighed som vil blive fulgt op af køreplanjusteringer indenfor de næste par måneder. Dermed forventes vilkårene for forbedring i indekstallene igen at være tilstede. Incitamentstallene for perioden januaraugust 2011 ser således ud:

MÅL: Den blå streg skal være UNDER den røde Indeksering (index 100 = måltal) Roser Indextal for antal stk. pr. måned

80

50

100

150

110

200

200

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klager Indextal for antal stk. pr. måned

120

200

150

150

100

100

50

50

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mødepræcision

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

250

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Udgået kørsel Indextal for antal procent udgået pr. måned

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Skader Indextal for antal skadeshændelser pr. måned

150

100

100

50

50

De reelle tal mangler Grafen viser kun en umiddelbar tendens Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

0 Nov

Dec

Værksted Indextal for kr./km. pr. måned

Jan

200

150

150

100

100

50

50

0

Jan

200

150

200

0

Indextal for antal for sent fremmødte chf. pr. måned

200

0

Diesel Indextal for km./l. pr. måned

90

100

250

Udarbejdet d. 13. september 2011

0

= Månedlig udvikling af nøgletallet = Måltalslinje = Gennemsnit for 2011

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Feb

Mar

Sygefravær

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Indextal for sygearb.-dage pr. måned for hele BÅS

13 Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


Status på afskedigelser Der er sket en del, siden i alt 64 medarbejdere i januar blev orienteret om, at Busselskabet var nødt til at sætte afskedigelser i gang Af HR-chef Bjarne Larsen Januar 2011 var en hård periode for mange medarbejdere i Busselskabet. 50 chauffører, 5 fra værkstedet, 4 fra klargøringen og 5 administrative medarbejdere blev orienteret om, at Busselskabet desværre var nødsaget til at sætte afskedigelser i gang på grund af den reducering i driften, der kom pr. den 8. august 2011.

Busselskabets ambition

I hele forløbet har det været Busselskabets ambition at præsentere det dårlige budskab på en ordentlig måde. Når dette så var faldet på plads, har der været et ønske om at tilbyde en anvendelig hjælp til de opsagte, således at de kunne komme videre med deres arbejdsliv. Endelig har Busselskabet ønsket, at den sidste periode, man var ansat, fortsat kunne være en god periode. I perioden frem til fratrædelsestidspunktet er der sket en del.

Chauffører

50 chauffører blev sagt op, og ved udgangen af august, fratræder der 11, der ikke har fået deres afsked annulleret. Udover de 11 er der 5, som er fratrådt inden den 31. august. I alt er der således 34 medarbejdere, der fastholder jobbet som buschauffør.

Mange tillidsrepræsentanter og ledere var involveret i dette forløb, i bestræbelserne på at gennemføre en proces så skånsomt som overhovedet muligt. På trods af opgavens karakter, har der været en meget åben drøftelse af forløb, præsentation af budskabet m.v. Efter min vurdering, blev opgaven håndteret på bedste vis på trods af, at alle helst havde set en anden løsning.

Tilbud til de opsagte

Alle opsagte medarbejdere blev i forbindelse med afskedigelsen orienteret om, at der ville komme et tilbud fra firmaet AS3, som har speciale i at hjælpe medarbejdere videre i forbindelse med en opsigelse. De opsagte fra værkstedet, klargøringen samt de administrative medarbejdere fik alle umiddelbart tilbudt et individuelt afklaringsforløb, hvor man fik et antal samtaler til rådighed, så man kunne få håndteret opsigelsen og vendt fokus mod fremtiden.

5 fra værkstedet blev sagt op, hvoraf de 4 fratrådte den 31. august, mens en er fratrådt i løbet af foråret.

For chaufførerne blev det håndteret en smule anderledes, idet der var en vis forventning til, at der ville komme annulleringer. Derfor blev der i første omgang arrangeret et par fælles møder med AS3, hvor man tog fat på den situation, de nu var i – herunder at der formodentlig ville ske annulleringer. Medio juni blev så de chauffører, der fortsat var opsagt, tilbudt et individuelt afklaringsforløb, på samme vis som andre opsagte.

I klargøringen blev 4 sagt op. Heraf er de 3 fratrådt den 31. august, mens 1 har fået afskeden annulleret.

Busselskabet vil evaluere forløbet i løbet af efteråret sammen med personalerepræsentanterne.

Værksted, klargøring, administration

14

TR- og lederinvolvering

5 administrative medarbejdere blev opsagt, og disse er alle fratrådt ved udgangen af august.


Fratrådt personale i juli-august 2011

Goddag og farvel

Af Ole Henriksen

Juli 2011

Juli 2011

Juli 2011

Juli 2011

Juli 2011

August 2011

August 2011

2591 Karsten Skjerbæk buschauffør

3401 Steen Nielsen buschauffør

3700 Jan Luca buschauffør

3857 Axel Dyhrberg-Hansen buschauffør

6295 Michael G. Sørensen specialarbejder

2437 Stefan E. Larsen buschauffør

2928 Ole Olsen buschauffør

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

2989 Niels Olesen buschauffør

3243 Poul E.M. Jørgensen buschauffør

3359 Nasi A. Muurud buschauffør

3380 Mohamed Toghraei-Dabiri buschauffør

3421 Kamal A. Amiri buschauffør

3430 Jette Jensen buschauffør

3514 Nirbhai S. Banwait buschauffør

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

3605 Louis Schartou buschauffør

3670 Fadime Simsek buschauffør

3678 Björn Hansen buschauffør

3754 Mohamed A. Ali buschauffør

3780 Abdikadir Y. Soora buschauffør

3790 Ibrahim A. Mohamed buschauffør

3842 Bent Kristensen buschauffør

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

5022 Erling Søndergaard håndværker

5063 Knud V. Kristensen håndværker

5176 Michael Birkeslund håndværker

6056 Villy R. Knudsen specialarbejder

6247 Søren Andersen specialarbejder

6259 Niels B. Jensen specialarbejder

6275 Lars B. Hansen specialarbejder

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

August 2011

Ny afløser med tidligere ansættelse i Busselskabet 8374 Troels Tønder buschauffør (0628)

6284 Tom Kristensen specialarbejder

8042 Klaus P. Jensen trafikleder

8057 Henrik Feldstein trafikleder

8364 Erik Heydorn buschauffør

8370 Kurt L. Nielsen buschauffør

9097 Lone Pihl Rasmussen assistent

15


RETURADRESSE: Busselskabet Aarhus Sporveje | Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

”Synspunkt” afspejler ikke nødvendigvis Busselskabet Aarhus Sporvejes holdninger. Busselskabet kan derfor ikke tages til indtægt for indlæggenes indhold.

Flot start, godt gået! Af direktør Torben Høyer En hæsblæsende ændringsproces er gennemført, og hverdagen er startet. Nu forestår en omhyggelig justering af køreplan, planlægning og ikke mindst køretiden. Et kæmpearbejde fra Midttrafiks, Aarhus Kommunes og ikke mindst fra medarbejderne i Busselskabets side resulterede i, at den nye trafikplan fik en start, der var bedre, end nogen havde forestillet sig. En stor tak til alle medarbejdere for den indsats. Det var helt forrygende. Inden omstillingen skrev jeg, at man som ansat i Busselskabet næppe én gang til vil være med til en så stor en ændring, som den lige gennemførte. Så, på godt og ondt er det en helt unik ændring, I alle har været med til at gennemføre. Og nu starter så hverdagen. Eller rettere, den startede sådan set allerede den 8. august. Og hverdagen er ikke som den var ”i går”. Der skal justeres i køreplanen, hvor det er nødvendigt, køretiden skal måles via GPS og justeres, passagererne skal vænne sig til det nye busnet, og ikke mindst skal man som chauffør opbygge det dybe kendskab til de nye buslinjer, som man havde til de gamle linjer. Chaufførerne vidste, hvordan

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901 bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

antallet af passagerer skiftede efter dagen, ugen, året, og de kunne tilpasse kørslen efter det, så alle fik en god rejse og en god hverdag. Dette kendskab skal den enkelte chauffør først til at bygge op nu. På samme måde med værkstederne. Busplaceringerne er ændret. Der er flere ældre busser på Stokager, end man er vant til og færre ”reserve-busser”. Det er alt sammen noget, man skal vænne sig til og have ind under huden, for at det kommer til at fungere. Ledelsen har fokus på at følge op på køreplanændringer og nye køretider, og vi har 100 % opmærksomhed på ”springer-systemet” og evalueringen af dette. Men der er ingen tvivl om, at Busselskabets medarbejdere samlet går stærkt ud af ændringsprocessen.

Profile for BusOgTog2019DK22

inform | Nr. 266 - Oktober 2011 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 266 - Oktober 2011 | AARHUS SPORVEJE

inform | Nr. 266 - Oktober 2011 | AARHUS SPORVEJE  

inform | Nr. 266 - Oktober 2011 | AARHUS SPORVEJE

Advertisement