Page 1


VISION Vi skaber, med udgangspunkt Tanzania, en platform baseret på erfaring, der kan medvirke til at sikre danske virksomheder en stærk position på de afrikanske markeder indenfor landbrugssektoren. Vi medvirker til at øge danske virksomheders eksport til de afrikanske markeder. Herved skabes en stabil vækstbase for danske virksomheder. Vi danner grundlag for investeringer i Tanzania i samarbejde mellem danske og Tanzanianske virksomheder. Derigennem medvirker vi til en positiv udvikling i Afrika, samt en varig vækst for danske virksomheder.

FORORD ”Mennesker og muligheder skal bedømmes med udgangspunkt i, hvad de kan blive og ikke i, hvad de har været”, hvilket er en af de grundlæggende overvejelser man bør gøre sig, når forretningsmulighederne i Afrika undersøges og vurderes. Med den stigende fødevarerefterspørgsel på verdensplan er Afrikas uudnyttede frodige landbrugsjord kommet i høj kurs. Den støt stigende middelklasse i Afrika efterspørger i stigende grad kvalitetsfødevarer, såsom kød og mejeriprodukter. I fremtiden vil der derfor være stigende efterspørgsel fra Afrika efter produkter til produktion af fødevarer i hele værdikæden.

Fakta om Tanzania

FOKUS

Premierminister:

Præsident , Jakaya Mrisho Kikwete siden 2005. Mizengo Pinda

Landbrugsminister:

Jumanne A. Maghembe

Hovedstad: Andre storbyer:

Dar es Salaam (4 mio indbyggere) Mwanza (500.000 indb.) Arusha (400.000 indb) Dodoma (350.00 indb.) (hovedstad)

Areal:

948.087 km2 (22 gange Danmark) Her af ca. 40 mio. hektar landbrugsjord

Indbyggertal:

45 mio. (anslået)

Befolknings tilvækst pr. år: Befolkning:

3 % (2011)

AGRI-AFRIKA er et erfaringsnetværk for danske virksomheder, der ønsker at være ledende spillere i Tanzania og Afrika.

Sprog: Religion:

Swahili og engelsk (officielt), Kristne 40 % Muslimer 40 % Forskellige lokale religioner 20%

AGRI-AFRIKA er match maker imellem danske virksomheder og de afrikanske muligheder.

BNP: Vækst i BNP

23,7 milliarder USD (2010). 6,7 % (2011 ) 6,5 % (2010) 6,0 % (2009) 1000 TZSH (Tanzanianske shilling = 3,50 DKK) (Januar 2013)

B2A (Business to Africa) fokuserer på at bibringe den nødvendige know-how og assistance til AGRI-AFRIKA, for at sikre virksomhederne i netværket en interessant og eksklusiv indgang til de afrikanske vækstområder indenfor agri -sektoren, med udgangspunkt i Tanzania.

Statsoverhoved:

Valuta: Danmarks eksport til Tanzania i 2011: Danmarks import fra Tanzania i 2011: Den samlede danske bistand til Tanzania:

ET AFRIKA-NETVÆRK

Består af omkring 120 stammer uden nogle dominerende stammer. Derfor er man Tanzanianere før sin stamme og religion

DKK 56 mio. DKK 38 mio. Tanzania er et af de lande som får det største støttebeløb fra Danmark på omkring en 0,5 mia. kr. om året.


PROGRAM 1. Introduktion Med udgangspunkt i Tanzania, introduceres det forretningsmæssige potentiale for danske agri-virksomheder, herunder forløbets indhold samt afstemning af deltagerforventninger og udbytte. Kort præsentation af de enkelte deltagere. 2. Forberedelse af fælles delegationsrejse Med udgangspunkt i netværksdeltagernes virksomheder planlægges indholdet af delegationsrejsen, indeholdende skræddersyede løsninger til de enkelte virksomheder. Ligeledes vil konkrete landbrugsprojekter, der kan gives fælles tilbud på, diskuteres og planlægges. Dette vil ske igennem 1 – 3 forberedende møder. 3. Gennemførelse af delegationsrejsen Delegationsrejsen gennemføres til udvalgte destinationer, hvilket giver netværksdeltagerne et indblik i lokale forretningsmuligheder, kulturelle, formelle og institutionelle forhold, samt at mødes med relevante lokale forretningspartnere. 4. Evaluering af delegationsrejsen Der afholdes en evalueringsworkshop, hvor indtryk, overvejelser samt konklusioner debatteres og de næste skridt aftales. Konkrete forretningsmuligheder identificeres.

UDBYTTE Adgang til et bredt netværk i Tanzania på de højeste landbrugspolitiske og samfundsmæssige niveauer. Vær blandt de første! Opnå first mover advantage på udvalgte afrikanske vækstmarkeder igennem AGRI-AFRIKA.

Mulighed for at danne partnerskaber med ledende vækstvirksomheder i Tanzania. Mulighed for at danne partnerskaber med fremtrædende aktører i det Tanzanianske erhvervsliv indenfor landbrugssektoren. Mulighed for at danne partnerskaber på tværs af dansk erhvervsliv.

5. Individuel opfølgning Der afholdes individuelle opfølgningsmøder, med oplæg til beskrivelser af det videre forløb.

Adgang til knowhow og viden omkring de afrikanske vækstmarkeder.

6. Fortsat netværksmøder Der er mulighed for opfølgende netværksmøder.

Mulighed for at drøfte overordnede tiltag på politisk og centralt niveau i Tanzania.

Medlem af en eksklusiv platform baseret på erfaringer omkring dansk erhvervsliv samt lokale afrikanske forhold.

Mulighed for kontinuerlig kvalitetssikring af de enkelte netværksvirksomheders indsats, hvor man igennem et dybere engagement på udvalgte vækstmarkeder kan udvikle sin forretning. Dette indbefatter udarbejdelsen af individuelle forretningsmodeller og handlingsplaner via individuelle samarbejdsaftaler.

ET AFRIKA-NETVÆRK


ØKONOMI Prisen for at deltage i Agri Afrika-netværket vil blive diskuteret på første møde og eventuelle tilskudsmuligheder omtalt. I forløbet indgår også en delegationsrejse til Tanzania. Rejseomkostninger afholdes særskilt. Delegationsrejsen vil være tilpasset netværksdeltagernes individuelle ønsker og forventninger.

HENVENDELSE Niels Vesterbæk Nielsen Partner B2A Kirstinelund Skæringvej 100 8520 Lystrup Tel.: +45 2515 8096 nvn@b2a.dk www.b2a.dk

Hans Ove Kræmmer Kristensen Partner B2A Kirstinelund Skæringvej 100 8520 Lystrup Tel: +45 2826 0571 hok@b2a.dk www.b2a.dk

Niels Vesterbæk Nielsen Har været bosiddende i Tanzania i 1½ år og har et indgående kendskab til landet og kulturen. Gennem det seneste år har han opbygget netværk i Tanzania indenfor landbrugssektoren. Er uddannet finansøkonom og opvokset på en gård i Vestjylland. Hans Ove Kræmmer Kristensen

Har i mere end 30 år som ingeniør og direktør arbejdet med projekt og forretningsudvikling inden for infrastruktur, industri, salg i Asien og Afrika. Om B2A B2A (Business to Africa) er en rådgivende virksomhed, der fokuserer på at skabe vækst og udvikling for danske virksomheder i Afrika. B2A fungerer som bindeleddet mellem din virksomhed og de afrikanske muligheder. B2A’s afrikanske netværk forgrener sig på tværs af brancher og samfundsniveauer, hvilket danner en interessant og eksklusiv tilgang til de afrikanske muligheder. Herved kan din virksomhed opnå en stærk position på markederne. B2A bakker din virksomhed op og følger din forretning til dørs.

Agri Afrika - Tanzania  

Netværksgruppe med fokus på eksport og investering i Afrikas landbrugssektor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you