Page 1

Välkommen till Skånes strövområden och Skåneleden! Skånes strövområden Oavsett om du är inbiten naturälskare eller bara ute efter avkoppling finns det mycket att välja mellan. Region Skåne ansvarar för 20 skogs- och strövområden där du kan fiska, paddla, bada och njuta av vacker natur. Sju av strövområdena är tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade. Mitt i Skåne ligger det nyinvigda Fulltofta Naturcentrum som är navet för Skånes strövområden. Det är ett modernt upplevelsecentrum, som berättar om naturen och hur människan påverkar den. Öppna, flytta, dra, gå igenom, lyssna, känn! Det finns hemligheter, som bara kan kännas med handen, syns när man kikar in eller hörs när man lägger örat mot. I utställningen finns även fördjupande faktablad – skrivna av experter – för den som vill veta lite mer och filmer om skånska strövområden. Här finns ett café, med fika och enkla varmrätter. När vädret känns en smula ruggigt brinner en värmande eld i eldstaden. Utanför knuten finns det sedan många stigar som leder direkt ut i det skånska landskapet. Bakom projektet står Stiftelsen Skånska Landskap och Region Skåne. För information kontakta Fulltofta Naturcentrum 0415-512 45 eller besök hemsidan www.strovomraden.se

Skåneleden Att vandra längs Skåneleden är spännande och låter Dig verkligen njuta av den otroliga mångfald av natur- och kulturupplevelser som Skåne erbjuder. Skåneleden består av cirka 100 mil vandringsled. Leden är indelad i sex delleder. Till var och en av dem finns en karta. Varje delled är indelad i olika långa etapper. På varje etapp finns lägerplats med vindskydd, eldplats, ved, torrtoa och i de flesta fall vatten. Finns inte vatten vid lägerplatsen finns det utmed leden. Skåneleden är markerad med orangemålade ringar runt träd och stolpar. Där leden ändrar riktning finns

vägriktningspilar att följa. Att vandra på Skåneleden kräver ingen dyr utrustning. Ordentliga skor eller stövlar samt regnkläder om oturen är framme. Packa gärna ner matsäck med något varmt att dricka. Skåneledskartorna omarbetas och nytrycks med några års mellanrum. Kust till Kustleden, 367 km Kust till Kustleden är den äldsta leden. Den sträcker sig från Sölvesborg i öster till Bjärehalvön i väster. Leden tar dig genom de djupa göingeskogarna, genom ålderdomliga småskaliga jordbruksmarker, över öppna jordbrukslandskap och förbi fria vyer över havet. För Kust till Kustleden finns två kartor, Kust till Kust Ost och Kust till Kust Väst.

Köp e n ham n

n

Ås till Åsleden, 140 km Som namnet anger tar dig Ås till Åsleden från Söderåsen till Linderödsåsen eller omvänt. På Söderåsen för leden dig genom den vilda Söderåsens Nationalpark, vidare genom Mellanskånes kulturbygder och i öster till Österlenleden. Ås till Åsleden finns på en karta. Nord till Sydleden, 331 km Nord till Sydleden sträcker sig från Vittsjötrakten i norra Skåne ner till Ystad, Malmö eller Trelleborg. Leden bjuder på en resa från vilda göingeskogar i norr ner till öppna slättlandskap och slutligen havet i söder. För Nord till Sydleden finns två kartor, Nord till Syd Nord och Nord till Syd Syd. Österlenleden, 165 km Österlenleden är en ringled med utgångspunkt i exempelvis Ystad. Leden för dig genom jordbruksmarker och slottsmiljöer, längs idylliska vattendrag och längs Österlens leende kulturlandskap där du vandrar “med ena foten i havet”. Till Österlenleden finns en karta.

Köp e n ham n

n

Köp kartorna på närmaste turistbyrå eller beställ på: www.skaneleden.se

Skånes Strövområden  

skånes strövområden

Skånes Strövområden  

skånes strövområden

Advertisement