Page 1

Gästnätter hotell, stugby och vandrarhem per nationalitet, valda nationer jan-apr 2011 Skåne län

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Island

Tyskland

Storbritannien

Irland

Nederländerna

651 243

41 603

9 082

4 261

564

18 724

13 296

574

5 942

Källa: SCB/Tillväxtverket

Utveckling gästnätter hotell, stugby och vandrarhem per nationalitet, valda förändring jan-apr 2011 jämfört med samma period föregående år Skåne län

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Island

Tyskland

Storbritannien

Irland

Nederländerna

39 059

3 138

-1 487

-590

178

2 598

289

-871

828

Källa: SCB/Tillväxtverket

Utveckling gästnätter hotell, stugby och vandrarhem per nationalitet, valda procentuell förändring jan-apr 2011 jämfört med samma period föregående Skåne län

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Island

Tyskland

Storbritannien

Irland

Nederländerna

6,4%

8,2%

-14,1%

-12,2%

46,1%

16,1%

2,2%

-60,3%

16,2%

Källa: SCB/Tillväxtverket

Gästnätter camping per nationalitet, valda nationer jan-apr 2011 Sverige Skåne län

73 161

Danmark 3 606

Norge

Finland 695

Island

110

Storbritannien

Tyskland 663

Irland

399

Nederländerna 56

Källa: SCB/Tillväxtverket

Utveckling gästnätter camping per nationalitet, valda nationer förändring jan-apr 2011 jämfört med samma period föregående år Sverige Danmark Norge Finland Island Skåne län 12 401 -17 84 -77 Källa: SCB/Tillväxtverket

StorTyskland britannien Irland -273 -330

Nederländerna -59

Utveckling gästnätter camping per nationalitet, valda nationer procentuell förändring jan-apr 2011 jämfört med samma period föregående Sverige Danmark Norge Finland Island Skåne län 20,4% -0,5% 13,7% -41,2% Källa: SCB/Tillväxtverket

StorTyskland britannien Irland -29,2% -45,3%

Nederländerna -51,3%

Gästnätter efter nationalitet hotell, stugby, vandrarhem, stugby och campin jan-apr 2011


StorNederSverige Danmark Norge Finland Island Tyskland britannien Irland länderna Skåne län 724 404 45 209 9 777 4 371 564 19 387 13 695 574 5 998 Källa: SCB/Tillväxtverket 0,25128117

Utveckling gästnätter hotell, stugby, vandrarhem och camping per nationa förändring jan-apr 2011 jämfört med samma period föregående år StorNederSverige Danmark Norge Finland Island Tyskland britannien Irland länderna Skåne län 51 460 3 121 -1 403 -667 178 2 325 -41 -871 769 Källa: SCB/Tillväxtverket

Utveckling gästnätter hotell, stugby och vandrarhem per nationalitet, valda procentuell förändring jan-apr 2011 jämfört med samma period föregående StorNederSverige Danmark Norge Finland Island Tyskland britannien Irland länderna Skåne län 7,6% 7,4% -12,5% -13,2% 46,1% 13,6% -0,3% -60,3% 14,7% Källa: SCB/Tillväxtverket


Polen

Frankrike

Schweiz

Italien

Spanien

Ryssland

Ungern

Tjeckien

övriga Europa

6 078

5 330

2 528

4 526

3 070

6 641

622

369

9 346

Polen

Frankrike

Schweiz

Italien

Spanien

Ryssland

Ungern

Tjeckien

övriga Europa

1 224

1 450

963

273

751

766

-214

-760

497

Polen

Frankrike

Schweiz

Italien

Spanien

Ryssland

Ungern

Tjeckien

övriga Europa

25,2%

37,4%

61,5%

6,4%

32,4%

13,0%

-25,6%

-67,3%

5,6%

USA 8 109

Japan 3 303

a nationer USA 2 145

Japan 564

a nationer e år

Polen 734

Frankrike 213

Schweiz 276

Italien

Spanien

Ryssland

Ungern

Tjeckien

70

Polen Frankrike Schweiz Italien Spanien 509 193 274 36

övriga Europa

USA

Japan

36,0%

20,6%

USA

Japan

195

Ryssland

Ungern

Tjeckien

övriga Europa USA -2 130

Japan

Ryssland

Ungern

Tjeckien

övriga Europa USA -91,6%

Japan

e år Polen Frankrike Schweiz Italien Spanien 226,2% 965,0% 13700,0% 105,9%

ng


รถvriga Polen Frankrike Schweiz Italien Spanien Ryssland Ungern Tjeckien Europa USA 6 812 5 543 2 804 4 596 3 070 6 641 622 369 9 541

8 109

Japan 3 303

2 145

Japan 564

alitet, valda nationer รถvriga Polen Frankrike Schweiz Italien Spanien Ryssland Ungern Tjeckien Europa USA 1 733 1 643 1 237 309 751 766 -214 -760 -1 633

a nationer e รฅr รถvriga Polen Frankrike Schweiz Italien Spanien Ryssland Ungern Tjeckien Europa USA Japan 34,1% 42,1% 78,9% 7,2% 32,4% 13,0% -25,6% -67,3% -14,6% 36,0% 20,6%


Kina 2 855

Kina 1 412

Kina 97,9%

Kina

övriga världen Totalt 26 047

824 113

övriga världen Totalt 9 614

61 827

övriga världen Totalt 58,5%

övriga världen

8,1%

Totalt 27

80 205

varav internationella 172 870

varav internationella 22 768

varav internationella 15,2%

varav internationella 7 044

Kina

övriga varav världen Totalt internationella -86 10 525 -1 876

Kina

övriga varav världen Totalt internationella -76,1% 15,1% -21,0%


övriga varav Kina världen Totalt internationella 2 855 26 074 904 318 179 914

övriga varav Kina världen Totalt internationella 1 412 9 528 72 352 20 892

övriga varav Kina världen Totalt internationella 97,9% 57,6% 8,7% 13,1%


Gästnätter hotell per nationalitet, valda nationer jan-apr 2011 Sverige

Danmark

Norge

Finland

Tyskland

Storbritannien

Nederländerna

Polen

Frankrike

Schweiz

Italien

Ryssland

övriga Europa

USA

Japan

övriga världen

Totalt

Skåne län

651 243

41 603

9 082

4 261

18 724

13 296

5 942

6 078

5 330

2 528

4 526

6 641

14 545

8 109

3 303

28 902

824 113

NORDOST

53 125

2 934

476

295

1 931

322

253

788

558

44

166

161

1 019

206

132

1 323

63 733

Kristianstad

35 804

2 226

314

173

1 665

221

189

566

471

26

86

25

825

142

109

1 158

44 000

Hässleholm

12 321

353

68

65

143

46

36

44

47

10

59

32

146

42

7

104

13 523

Övriga NO

5 000

355

94

57

123

55

28

178

40

8

21

104

48

22

16

61

6 210

NORDVÄST

189 010

9 402

2 227

1 033

3 696

2 353

1 710

799

900

508

710

3 361

2 099

1 151

407

4 401

223 767

Båstad

26 909

3 024

160

42

181

71

47

19

70

5

11

16

33

29

5

49

30 671

Landskrona

18 398

464

221

186

143

16

61

42

28

48

75

4

210

28

4

40

19 968

Helsingborg

98 135

3 003

1 280

652

2 969

2 092

1 082

519

715

333

513

2 665

1 544

922

104

4 071

120 599

Höganäs

7 936

1 576

55

10

65

27

29

41

17

6

9

12

50

75

3

31

9 942

22 323

713

301

67

154

66

417

130

11

75

39

622

145

31

6

16

25 116

Klippan

9 668

310

166

68

114

64

43

16

48

35

58

29

81

48

282

169

11 199

Övriga NV

5 641

312

44

8

70

17

31

32

11

6

5

13

36

18

3

25

6 272

SYDOST

44 289

3 278

221

145

733

222

132

826

88

36

102

58

371

90

27

188

50 806

Tomelilla

6 355

446

16

6

75

24

20

12

7

4

48

8

19

19

6

22

7 087

Ystad

23 693

1 998

95

25

376

105

55

613

42

12

11

12

118

21

5

48

27 229

Simrishamn

14 241

834

110

114

282

93

57

201

39

20

43

38

234

50

16

118

16 490

SYDVÄST

334 590

24 519

5 936

2 733

12 005

9 956

3 678

3 594

3 724

1 883

3 466

2 040

10 770

6 590

2 710

22 774

450 968

Malmö

248 768

20 454

5 058

2 015

9 176

8 131

2 756

3 019

2 679

1 588

2 933

1 616

8 690

5 097

2 212

17 487

341 679

Lund

62 974

2 793

580

616

2 269

1 529

624

395

945

249

389

263

1 578

1 335

445

4 797

81 781

Höör

8 445

382

23

11

157

15

134

86

3

5

10

46

216

22

0

3

9 558

Övriga SV

14 403

890

275

91

403

281

164

94

97

41

134

115

286

136

53

487

17 950

SYDKUSTEN

30 229

1 470

222

55

359

443

169

71

60

57

82

1 021

286

72

27

216

34 839

Vellinge

10 988

719

30

9

15

17

10

22

1

15

-

4

15

0

0

17

11 862

Trelleborg

9 859

506

74

31

308

164

133

48

57

37

82

58

99

65

27

199

11 747

Övriga SK

9 382

245

118

15

36

262

26

1

2

5

-

959

172

7

0

0

11 230

Ängelholm

Källa: SCB/Tillväxtverket


Förändring absoluta tal gästnätter hotell, stugby och vandrarhem per nationalitet, valda nationer jan-apr 2011 jämfört med föregående år Sverige

Danmark

Norge

Finland

Tyskland

Storbritannien

Nederländerna

Polen

Frankrike

Schweiz

Italien

Ryssland

övriga Europa

Japan

övriga världen

Skåne län

+39 059

+3 138

-1 487

- 590

+2 598

+ 289

+ 828

+1 224

+1 450

+ 963

+ 273

+ 766

- 33

Totalt

+ 564

+11 026

+61 827

NORDOST

+5 874

+1 002

- 138

- 81

+1 094

+ 118

+ 27

-8

+ 407

+ 25

+7

+ 94

+ 440

Kristianstad

+3 399

+ 824

- 178

- 53

+1 032

+ 111

+ 22

- 170

+ 348

+ 14

- 10

- 18

+ 413

+ 43

+ 110

+1 132

+10 111

+ 14

+ 104

1 048

Hässleholm

+2 073

+ 45

+ 40

- 38

+ 34

-3

+4

+ 17

+ 36

+9

+ 12

+ 24

+ 80

+6 865

+ 21

-4

71

Övriga NO

+ 402

+ 133

-

+ 10

+ 28

+ 10

+1

+ 145

+ 23

+2

+5

+ 88

+2 421

- 53

+8

+ 10

13

+ 825

NORDVÄST

+3 696

- 935

- 271

- 30

- 427

+ 268

- 47

+ 138

+ 107

+ 251

+ 133

Båstad

+1 505

- 258

- 96

+ 13

+ 51

+2

- 14

- 10

+ 58

- 17

+1

- 49

-1 779

+ 146

+ 203

+1 150

+2 518

+4

- 120

-1

-2

5

Landskrona

+1 386

- 304

- 121

+ 122

- 268

- 63

- 57

- 159

-4

+ 38

+1 121

+ 45

+3

- 164

- 19

+4

1

Helsingborg

+1 124

- 369

- 177

- 205

- 68

+ 324

- 324

+ 228

+ 33

+ 439

+ 135

+ 62

- 341

- 641

+ 120

- 71

1 133

Höganäs

-1 669

- 27

+7

-3

- 41

+7

+ 10

- 20

+ 932

+6

+2

-5

+ 10

- 32

+2

+1

8

-1 745

Ängelholm

-1 602

+ 146

+6

+ 16

- 80

-2

+ 326

Klippan

+2 138

- 92

+ 112

+ 29

+ 20

+9

-2

+ 88

- 21

+ 68

-2

+ 261

- 844

+8

-1

- 31

-1 666

+4

+ 33

+ 24

+ 37

+6

+ 24

+ 25

+ 271

112

+2 750

Övriga NV

+ 814

- 31

-2

-2

- 41

-9

+ 14

+7

+2

+1

-5

+8

-2

+ 11

+1

- 78

+ 687

SYDOST

+5 069

+ 436

- 105

+ 17

+ 283

Tomelilla

+ 467

- 17

- 12

+2

+ 12

- 46

+ 37

+ 150

- 21

+7

+ 13

+ 25

- 11

+ 41

+6

+ 78

+5 975

+ 13

+ 12

+4

+5

+4

+ 46

+8

+9

+ 15

+6

20

Ystad

+2 526

+ 424

- 66

- 16

+ 211

+ 594

- 71

+ 19

+ 160

- 14

-4

-3

+9

- 77

+9

-3

16

+3 116

Simrishamn

+2 076

+ 29

- 27

+ 31

+ 60

+ 12

+6

- 14

- 12

+7

- 30

+8

+ 57

+ 17

+3

42

+2 265

SYDVÄST

+18 346

+2 173

-1 071

- 496

Malmö

+10 156

+1 831

- 436

- 540

+2 157

- 192

+ 695

+1 221

+ 935

+ 665

+ 145

+ 609

+1 859

+1 857

+ 220

+8 710

+37 537

+2 455

+ 703

+ 606

+1 170

+1 055

+ 595

+ 248

+ 554

+1 517

+1 184

+ 66

7 770

Lund

+7 513

+ 226

- 257

+28 671

+ 44

- 221

- 847

- 64

+9

- 147

+ 50

- 173

-8

+ 112

+ 618

+ 147

879

Höör

+ 383

- 160

+7 854

- 439

-

- 158

- 15

+ 132

+ 18

+1

+3

+ 10

+ 46

+ 180

+ 22

-

- 69

Övriga SV

+ 294

- 46

+ 276

+ 61

-

+ 81

- 33

+ 21

+ 24

+ 26

+ 17

+ 60

+ 17

+ 50

+ 33

+7

130

+1 058

+6 074

+ 462

+ 98

-

- 509

+ 141

+ 116

- 277

+ 22

+ 15

- 25

+ 87

- 542

+ 58

+ 25

- 44

+5 686

- 51

+ 256

- 21

- 10

- 350

+6

+6

- 109

+1

-5

- 58

-7

- 302

-

-2

9

- 637

Trelleborg

+5 100

+ 328

+ 22

-1

- 160

+ 130

+ 105

- 61

+ 28

+ 26

+ 37

+ 58

+ 82

+ 59

+ 27

- 39

+5 727

Övriga SK

+1 025

- 122

+ 97

+ 11

+1

+5

+5

- 107

-7

-6

-4

+ 36

- 322

-1

-

- 14

+ 596

SYDKUSTEN Vellinge

Källa: SCB/Tillväxtverket

USA +2 145


Procentuell förändring gästnätter hotell, stugby och vandrarhem per nationalitet, valda nationer jan-apr 2011 jämfört med föregående år

Skåne län

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Tyskland

Storbritannien

Nederländerna

Polen

Frankrike

Schweiz

Italien

Ryssland

övriga Europa

6,4%

8,2%

-14,1%

-12,2%

16,1%

2,2%

16,2%

25,2%

37,4%

61,5%

6,4%

13,0%

-0,2%

USA 36,0%

Japan

övriga världen

Totalt

20,6%

61,7%

8,1%

NORDOST

12,4%

51,9%

-22,5%

-21,5%

130,7%

57,8%

11,9%

-1,0%

269,5%

131,6%

4,4%

140,3%

76,0%

26,4%

500,0%

592,7%

18,9%

Kristianstad

10,5%

58,8%

-36,2%

-23,5%

163,0%

100,9%

13,2%

-23,1%

282,9%

116,7%

-10,4%

-41,9%

100,2%

10,9%

2080,0%

952,7%

18,5%

Hässleholm

20,2%

14,6%

142,9%

-36,9%

31,2%

-6,1%

12,5%

63,0%

327,3%

900,0%

25,5%

300,0%

121,2%

100,0%

-36,4%

215,2%

21,8%

Övriga NO

8,7%

59,9%

0,0%

21,3%

29,5%

22,2%

3,7%

439,4%

135,3%

33,3%

31,3%

550,0%

-52,5%

57,1%

166,7%

27,1%

15,3%

NORDVÄST

2,0%

-9,0%

-10,8%

-2,8%

-10,4%

12,9%

-2,7%

20,9%

13,5%

97,7%

23,1%

-1,4%

-45,9%

14,5%

99,5%

35,4%

1,1%

Båstad

5,9%

-7,9%

-37,5%

44,8%

39,2%

2,9%

-23,0%

-34,5%

483,3%

-77,3%

10,0%

33,3%

-78,4%

-3,3%

-28,6%

11,4%

3,8%

Landskrona

8,1%

-39,6%

-35,4%

190,6%

-65,2%

-79,7%

-48,3%

-79,1%

-12,5%

380,0%

150,0%

300,0%

-43,9%

Helsingborg

1,2%

-10,9%

-12,1%

-23,9%

-2,2%

18,3%

-23,0%

78,4%

4,8%

68,2%

13,7%

-11,3%

-29,3%

Höganäs

-40,4% #DIVISION/0! 15,0%

-40,6%

2,6%

2,2%

38,6%

0,8% -14,9%

-17,4%

-1,7%

14,6%

-23,1%

-38,7%

35,0%

52,6%

-32,8%

54,5%

50,0%

-35,7%

500,0%

-39,0%

2,7%

50,0%

34,8%

Ängelholm

-6,7%

25,7%

2,0%

31,4%

-34,2%

-2,9%

358,2%

209,5%

-65,6%

971,4%

-4,9%

72,3%

-85,3%

34,8%

-14,3%

-66,0%

-6,2%

Klippan

28,4%

-22,9%

207,4%

74,4%

21,3%

16,4%

-4,4%

33,3%

220,0%

218,2%

176,2%

26,1%

42,1%

108,7%

2463,6%

196,5%

32,5%

Övriga NV

16,9%

-9,0%

-4,3%

-20,0%

-36,9%

-34,6%

82,4%

28,0%

22,2%

20,0%

-50,0%

160,0%

-5,3%

157,1%

50,0%

-75,7%

12,3%

SYDOST

12,9%

15,3%

-32,2%

13,3%

62,9%

-17,2%

38,9%

22%

-19,3%

24,1%

14,6%

75,8%

-2,9%

83,7%

28,6%

70,9%

13,3%

Tomelilla

7,9%

-3,7%

-42,9%

50,0%

19,0%

118,2%

150,0%

50,0%

250,0% #DIVISION/0!

2300,0% #DIVISION/0!

90,0%

375,0% #DIVISION/0!

1000,0%

9,1%

Ystad

11,9%

26,9%

-41,0%

-39,0%

127,9%

-40,3%

52,8%

35,3%

-25,0%

-25,0%

-21,4%

300,0%

-39,5%

75,0%

-37,5%

50,0%

12,9%

Simrishamn

17,1%

3,6%

-19,7%

37,3%

27,0%

14,8%

11,8%

-6,5%

-23,5%

53,8%

-41,1%

26,7%

32,2%

51,5%

23,1%

55,3%

15,9%

SYDVÄST

5,8%

9,7%

-15,3%

-15,4%

21,9%

-1,9%

23,3%

51,5%

33,5%

54,6%

4,4%

42,6%

20,9%

39,2%

8,8%

61,9%

9,1%

Malmö

4,3%

9,8%

-7,9%

-21,1%

36,5%

9,5%

28,2%

63,3%

65,0%

59,9%

9,2%

52,2%

21,1%

30,3%

3,1%

80,0%

9,2%

25,1%

-30,8%

-3,0%

7,6%

86,2%

49,3%

22,4%

10,6%

500,0% ######### #DIVISION/0!

-95,8%

-0,5%

36,4%

6,3%

19,5%

Lund

13,5%

8,8%

-30,7%

7,7%

-8,9%

-35,6%

-9,3%

2,3%

-13,5%

Höör

4,8%

-29,5%

-95,0%

0,0%

-50,2%

-50,0%

6600,0%

26,5%

50,0%

Övriga SV

2,1%

45,0%

28,5%

0,0%

25,2%

-10,5%

14,7%

34,3%

36,6%

150,0% ######## #DIVISION/0! 70,8%

81,1%

17,3%

SYDKUSTEN

25,1%

45,8%

79,0%

0,0%

-58,6%

46,7%

218,9%

-79,6%

57,9%

35,7%

-23,4%

9,3%

Vellinge

-0,5%

55,3%

-41,2%

-52,6%

-95,9%

54,5%

150,0%

-83,2% #DIVISION/0!

-25,0%

-100,0%

-63,6%

Trelleborg

107,2%

184,3%

42,3%

-3,1%

-34,2%

382,4%

375,0%

-56,0%

96,6%

236,4%

Övriga SK

12,3%

-33,2%

461,9%

275,0%

2,9%

1,9%

23,8%

-99,1%

-77,8%

-54,5%

Källa: SCB/Tillväxtverket

82,2% #DIVISION/0! -100,0%

3,9%

21,2%

32,0%

15,2%

-65,5%

414,3%

1250,0%

-16,9%

-95,3% #########

-100,0%

112,5%

-5,1%

482,4%

983,3% #DIVISION/0!

-16,4%

95,1%

-65,2%

-12,5% #DIVISION/0!

-100,0%

5,6%


varav internationell a 172 870

10 608 8 196 1 202 1 210

34 757 3 762 1 570 22 464 2 006 2 793 1 531 631

6 517 732 3 536 2 249

116 378 92 911 18 807 1 113 3 547

4 610 874 1 888 1 848


varav internationell a +22 768

+4 237 +3 466 + 348 + 423

-1 178 - 384 - 947 - 192 - 76 - 64 + 612 - 127

+ 906 + 127 + 590 + 189

+19 191 +18 515 + 341 - 429 + 764

- 388 - 586 + 627 - 429


varav internationell a 15,2%

66,5% 73,3% 40,7% 53,7%

-3,3% -9,3% -37,6% -0,8% -3,7% -2,2% 66,6% -16,8%

16,1% 21,0% 20,0% 9,2%

19,7% 24,9% 1,8% -27,8% 27,5%

-7,8% -40,1% 49,7% -18,8%


HOTELLMARKNADEN jan-apr 2011 Antal belagda rum Totalt

Må-To

Antal belagda Fr-Sö

bäddar

Skåne län

561 745

370 524

191 221

754 929

NORDOST

41 781

28 389

13 392

55 156

Kristianstad

28 685

18 764

9 921

39 174

Hässleholm

9 180

6 633

2 547

11 383

Övriga NO

3 916

2 992

924

4 599

NORDVÄST

Kap-utn % Rum

Ankomster

Bäddar

Sve

Stanntid

Utl

Tot

Sve

Utl

Tot

31%

381 039

80 797

461 836

1,57

1,92

1,63

36%

23%

29 617

3 952

33 569

1,55

2,31

1,64

39%

23%

19 880

2 950

22 830

1,61

2,46

1,72

35%

25%

7 210

580

7 790

1,44

1,67

1,46

22%

17%

2 527

422

2 949

1,46

2,16

1,56

45%

144 648

94 705

49 943

199 043

41%

27%

109 398

18 496

127 894

1,54

1,67

1,56

Båstad

18 638

10 914

7 724

28 749

36%

28%

19 096

2 199

21 295

1,34

1,44

1,35

Landskrona

12 011

8 680

3 331

14 445

0

0

8 627

430

9 057

1,57

2,16

1,59

Helsingborg

81 764

52 853

28 911

112 963

55%

34%

59 643

12 222

71 865

1,55

1,69

1,57

Höganäs

5 589

3 148

2 441

7 999

23%

17%

4 363

1 035

5 398

1,48

1,47

1,48

15 546

10 982

4 564

19 591

37%

24%

10 506

1 935

12 441

1,61

1,40

1,57

Klippan

8 527

6 333

2 194

11 116

0

0

4 388

492

4 880

2,19

3,09

2,28

Övriga NV

2 573

1 795

778

4 180

14%

10%

2 775

183

2 958

1,39

1,77

1,41

SYDOST

26 627

15 664

10 963

41 288

37%

27%

22 927

2 331

25 258

1,62

1,8

1,63

Tomelilla

3 557

1 955

1 602

5 584

29%

21%

3 645

336

3 981

1,39

1,56

1,40

15 317

8 973

6 344

23 839

49%

37%

12 539

1 202

13 741

1,72

1,85

1,73

7 753

4 736

3 017

11 865

27%

20%

6 743

793

7 536

1,54

1,84

1,57

Ängelholm

Ystad Simrishamn SYDVÄST

325 720

215 462

110 258

427 981

51%

35%

199 248

53 438

252 686

1,61

2,

1,69

Malmö

243 252

157 467

85 785

324 230

53%

36%

148 645

42 927

191 572

1,61

1,99

1,69

Lund

63 321

44 933

18 388

79 525

53%

42%

36 954

8 500

45 454

1,67

2,07

1,75

Höör

5 799

4 015

1 784

7 206

18%

13%

4 673

242

4 915

1,45

1,83

1,47

Övriga SV

13 348

9 047

4 301

17 020

39%

23%

8 976

1 769

10 745

1,53

1,86

1,58

SYDKUSTEN

22 969

16 304

6 665

31 461

32%

23%

19 849

2 580

22 429

1,38

1,6

1,4

Vellinge

7 990

6 063

1 927

10 484

29%

20%

6 481

689

7 170

1,49

1,19

1,46

Trelleborg

6 927

4 985

1 942

9 970

32%

23%

5 935

824

6 759

1,43

1,77

1,48

Övriga SK

8 052

5 256

2 796

11 007

36%

30%

7 433

1 067

8 500

1,23

1,73

1,29

Källa. SCB/Tillväxtverket


HOTELLMARKNADEN förändring jan-apr 2011 jämfört med motsvarande period föregående år Antal belagda rum Totalt Skåne län

+ 47 986

Antal belagda

Må-To + 26 754

Fr-Sö

bäddar

+ 21 232

Kap-utn % Rum

62 633

Ankomster

Bäddar

Sve

Stanntid

Utl

Tot

Sve

Utl

Tot

+ 3

+ 2

25 223

9 933

35 156

0,00

0,03

0,01 0,07

NORDOST

+ 6 376

+ 3 751

+ 2 625

+ 8 260

5

+ 3

+ 2 384

+ 1 451

+ 3 835

0,01

0,37

Kristianstad

+ 4 571

+ 2 701

+ 1 870

+ 5 766

+5

+ 2

+ 961

+ 1 223

+ 2 184

0,02

0,44

0,10

Hässleholm

+ 1 537

+ 920

+ 617

+ 2 281

+5

+ 4

+ 1 622

+ 136

+ 1 758

-0,05

-0,02

-0,05

Övriga NO

+ 268

+ 130

+ 138

+ 213

+3

+ 2

- 199

+ 92

- 107

0,07

0,33

0,12

+ 6 663

+ 4 100

+ 2 563

+ 7 269

+ 3

+ 2

+ 4 108

- 402

+ 3 706

+ 0

- 0

+ 0

+ 524

+ 241

+ 283

+ 933

+ 4

+ 3

+ 1 492

- 119

+ 1 373

-0,04

-0,06

-0,05

2 288 + 2 095 - 460

1 742 + 1 269 - 123

546 + 826 - 337

1 820 + 812 - 886

7 + 4 - 1

3 + 2 - 1

1 521 + 139 - 497

- 622 - 138 - 88

899 + 1 - 585

0,05 0,03 0,01

0,41 -0,06 -0,04

0,05 0,01 -0,00

+ 715

+ 185

+ 530

+ 1 311

+ 3

+ 3

+ 781

+ 588

+ 1 369

-0,07

-0,04

-0,08

1 361

687

674

2 831

6

5

366

- 7

359

0,33

1,47

0,45

Övriga NV

+ 140

+ 99

+ 41

+ 448

- 1

+ 0

+ 306

- 16

+ 290

0,02

-0,04

0,01

SYDOST

+ 3 215

+ 1 433

+ 1 782

+ 5 023

+ 4

+ 3

+ 2 673

+ 487

+ 3 160

0,00

-0,10

-0,01

Tomelilla

+ 234

- 30

+ 264

+ 591

+ 5

+ 4

+ 336

+ 90

+ 426

-0,01

0,03

-0,00

+ 1 996

+ 991

+ 1 005

+ 3 089

+ 5

+ 4

+ 1 633

+ 304

+ 1 937

-0,01

-0,25

-0,02

+ 985

+ 472

+ 513

+ 1 343

+ 3

+ 2

+ 704

+ 93

+ 797

0,01

0,05

0,01

SYDVÄST

+ 28 087

+ 14 942

+ 13 145

+ 36 428

+ 1

+ 2

+ 11 658

+ 7 845

+ 19 503

0,00

0,04

0,01

Malmö

+ 20 713

+ 11 201

+ 9 512

+ 26 285

- 1

- 0

+ 6 212

+ 7 196

+ 13 408

0,00

0,04

0,02

+ 7 071

+ 3 672

+ 3 399

+ 8 976

+ 7

+ 9

+ 5 792

+ 364

+ 6 156

-0,05

-0,00

-0,05

NORDVÄST Båstad Landskrona Helsingborg Höganäs Ängelholm Klippan

Ystad Simrishamn

Lund Höör

- 202

- 358

+ 156

+ 55

+ 0

+ 1

- 452

- 131

- 583

0,15

0,42

0,17

Övriga SV

+ 505

+ 427

+ 78

+ 1 112

+ 2

+ 1

+ 106

+ 416

+ 522

0,02

-0,02

0,03

+ 3 645

+ 2 528

+ 1 117

+ 5 653

+3

+ 2

+ 4 400

+ 552

+ 4 952

-0,03

-0,37

-0,07

- 641

- 214

- 427

- 941

-0

- 1

- 33

+ 196

+ 163

-0,10

-0,93

-0,17

Trelleborg

+ 3 871

+ 2 604

+ 1 267

+ 5 891

+ 11

+ 9

+ 3 447

+ 458

+ 3 905

0,08

-0,19

0,05

Övriga SK

+ 415

+ 138

+ 277

+ 703

+1

+ 0

+ 986

- 102

+ 884

-0,02

-0,18

-0,06

SYDKUSTEN Vellinge

Källa. SCB/Tillväxtverket


HOTELLMARKNADEN procentuell förändring jan-apr 2011 jämfört med motsvarande period föregående år Antal belagda rum Totalt Skåne län

Antal belagda

Må-To

9,3%

Fr-Sö

7,8%

bäddar

12,5%

Kap-utn % Rum

9,0%

Ankomster

Bäddar 5,9%

Sve 7,1%

Stanntid

Utl 7,1%

Tot 14,0%

Sve 8,2%

Utl 0,3%

Tot 1,8%

0,7%

NORDOST

18,0%

15,2%

24,4%

17,6%

15,2%

13,3%

8,8%

58,0%

12,9%

0,6%

19,3%

4,2%

Kristianstad

19,0%

16,8%

23,2%

17,3%

13,5%

10,9%

5,1%

70,8%

10,6%

1,6%

21,6%

6,0%

Hässleholm

20,1%

16,1%

32,0%

25,1%

17,4%

21,0%

29,0%

30,6%

29,1%

-3,4%

-1,2%

-3,2%

Övriga NO

7,3%

4,5%

17,6%

4,9%

14,6%

11,1%

-7,3%

27,9%

-3,5%

5,1%

18,2%

8,7%

NORDVÄST

4,8%

4,5%

5,4%

3,8%

6,9%

8,1%

3,9%

-2,1%

3,0%

1,2%

-0,9%

0,8%

Båstad

2,9%

2,3%

3,8%

3,4%

12,3%

13,5%

8,5%

-5,1%

6,9%

-3,1%

-4,3%

-3,3%

Landskrona

0

0

0

0

0

0

0

- 1

0

0,03

0,24

0,03

Helsingborg

2,6%

2,5%

2,9%

0,7%

7,7%

5,9%

0,2%

-1,1%

0,0%

1,7%

-3,4%

0,7%

-7,6%

-3,8%

-12,1%

-10,0%

-5,8%

-7,1%

-10,2%

-7,8%

-9,8%

0,4%

-3,0%

-0,2%

4,8%

1,7%

13,1%

7,2%

9,9%

13,6%

8,0%

43,7%

12,4%

-4,4%

-2,8%

-4,6%

0

0

0

0

0

0

0

- 0

0

0,18

0,91

0,24

Övriga NV

5,8%

5,8%

5,6%

12,0%

-6,2%

1,5%

12,4%

-8,0%

10,9%

1,7%

-2,2%

1,0%

SYDOST

13,7%

10,1%

19,4%

13,9%

13,2%

13,5%

13,2%

26,4%

14,3%

0,0%

-5,3%

-0,4%

Tomelilla

7,0%

-1,5%

19,7%

11,8%

18,4%

24,3%

10,2%

36,6%

12,0%

-0,5%

2,1%

-0,1%

Höganäs Ängelholm Klippan

Ystad

15,0%

12,4%

18,8%

14,9%

12,3%

12,1%

15,0%

33,9%

16,4%

-0,3%

-12,0%

-1,3%

Simrishamn

14,6%

11,1%

20,5%

12,8%

10,9%

9,4%

11,7%

13,3%

11,8%

0,5%

3,1%

0,8%

SYDVÄST

9,4%

7,5%

13,5%

9,3%

1,8%

4,6%

6,2%

17,2%

8,4%

0,1%

1,8%

0,9%

Malmö

9,3%

7,7%

12,5%

8,8%

-2,5%

-1,1%

4,4%

20,1%

7,5%

0,2%

2,2%

1,2%

Lund

12,6%

8,9%

22,7%

12,7%

14,1%

28,5%

18,6%

4,5%

15,7%

-2,7%

-0,1%

-2,5%

Höör

-3,4%

-8,2%

9,6%

0,8%

2,6%

5,5%

-8,8%

-35,1%

-10,6%

11,9%

30,0%

12,7%

3,9%

5,0%

1,8%

7,0%

6,2%

6,7%

1,2%

30,7%

5,1%

1,6%

-1,2%

1,8%

SYDKUSTEN

18,9%

18,4%

20,1%

21,9%

9,8%

9,4%

28,5%

27,2%

28,3%

-2,5%

-18,9%

-5,0%

Vellinge

-7,4%

-3,4%

-18,1%

-8,2%

-0,7%

-5,1%

-0,5%

39,8%

2,3%

-6,4%

-43,7%

-10,3%

Trelleborg

126,7%

109,4%

187,7%

144,4%

53,7%

68,1%

138,5%

125,1%

136,8%

6,2%

-9,9%

3,2%

Övriga SK

5,4%

2,7%

11,0%

6,8%

3,0%

1,6%

15,3%

-8,7%

11,6%

-1,5%

-9,5%

-4,3%

Övriga SV

Källa. SCB/Tillväxtverket


Logiint채kt per belagt rum 904 779 758 865 726 870 1 157 909 826 1 035 752 744 779 905 902 927 865 941 942 979 709 832 827 740 846 896


Logiint채kt per belagt rum + 48 + 15 - 8 + 65 + 55 + 52 + 81 - 3 + 69 + 56 + 22 - 20 - 92 + 11 + 56 - 2 + 8 + 53 + 71 - 10 - 1 + 21 + 55 + 41 + 103 + 28


per belagt rum 5,6% 1,9% -1,0% 8,1% 8,2% 6,3% 7,6% - 0 9,1% 5,7% 3,1% - 0 -10,5% 1,2% 6,6% -0,2% 0,9% 6,0% 8,2% -1,0% -0,1% 2,6% 7,2% 5,9% 13,8% 3,2%


VANDRARHEM, STUGBY OCH CAMPINGSTATISTIK jan-apr 2011 Gästnätter stugby/ vandrarhem Nordost 8 577 Nordväst 24 724 Sydost 9 518 Sydväst 22 987 Sydkusten 3 378 Skåne län 69 184 Källa: SCB/Tillväxtverket

Gästnätter camping 22 416 20 421 9 811 .. .. 80 205

Utveckling gästnätter vandrarhem/ stugby (%) camping 27,5% -16,1% 11,1% 5,1% .. 1,0% .. -1,2%

28,0% 51,7% 33%

15%

Rådata jan-apr 2011  

Rådata jan-apr 2011