Page 1

2012

FOTO: ANNE-MARIE VON SAROSDY


OTO: FOLKETS BIO

Kortfilmen Kiruna-Kigali av Goran Kapetanovic var med i det slutliga 足urvalet till Oscars足 nomineringarna.

FOTO: ESSF

4


2012 Den 26 maj 2012 stod det svenska bidraget Euphoria, fram­ fört av Loreen, som vinnare i Eurovision Song Contest i Baku i Azerbajdzjan. Det innebar att 2013 års final ska avgöras i Sverige. Den 8 juli stod det klart att Skåne och Malmö vunnit dragkampen mot Stockholm om att få stå värd för Eurovision Song Contest 2013. Efter den lyckade kampanjen att värva detta väldiga evenemang till Skåne har en mängd aktiviteter dragit igång för att marknadsföra Skåne när Europas blickar är riktade åt vårt håll. Skånes kontakter med Kina har stärkts genom det avtal som Region Skåne tecknat med tiomiljonersstaden Tianjin i Kina för samarbete inom life science. Det betyder att sjuk­ hus, universitet, företag och organisationer från de olika regionerna samverkar och kan dra nytta av varandras kom­ petens och resurser. Samtidigt har ett av Kinas största

företag, Tianjin Zhonghuan Electronics Information Group, genom ett dotterbolag valt att placera sitt huvudkontor för Europa i Malmö. Den skånska filmen Äta sova dö, regisserad av Gabriela Pichler fick publikpriset vid filmfestivalen i Venedig, och när guldbaggarna delades ut i januari 2013 blev det storslam med fyra baggar – Bästa film, Bästa manus, Bästa regi och Bästa kvinnliga huvudroll. Business Region Skåne har på olika sätt varit delaktiga i alla dessa händelser genom våra fyra dotterbolag. Business Region Skånes uppdrag är att föra ut Skåne till världen och att välkomna världen till Skåne. De fyra dotter­ bolagen Event in Skåne, Film i Skåne, Invest in Skåne och Tourism in Skåne arbetar på olika sätt med sina målgrupper och marknader. I denna årsrapport hittar du fördjupning och fler exempel på vårt arbete. Trevlig läsning! 5


Samarbetet mellan koncernens bolag kan säkert komma att växa liksom samverkan med andra aktörer utanför koncernen. Vi har en stor utvecklings­ potential i regionen.«

Vad kan sägas om 2012 i stort? – Konstruktionen för samarbetet mellan bolagen inom Business Region Skåne och Näringsliv Skåne hänger ihop bra och är väl fungerande. Vi har kunnat arbeta koncentrerat inom respektive område. Vi har ju satt som mål att alla bolagen ska vara en av de två främsta regionerna i landet inom respektive område 2020. Vi börjar närma oss koncernmålet redan, då fler av dotter­ bolagen redan uppnått det. – Besöksnäringen i stort utvecklas inte så som jag hade hoppats, men det är inte bara ett skånskt problem. Det hänger väl delvis ihop med ­konjunkturen i världen, inte minst i Europa.

/Hans ­Henecke, VD Business Region Skåne

Vad är värt att nämna från 2012? – Yrkes-SM i Malmö och Tutankhamun-utställningen är två stora evenemang värda att lyfta fram. Sedan är det en stor glädje att vi lyckades erövra Eurovision Song Contest, där har Event in Skåne verkligen gjort ett bra jobb. – En ny strategi för besöksnäringen har tagits fram och håller på att implementeras. – Trots alla signaler om ekonomisk kris och hotet mot telekomindustrin i Skåne upprätthåller Invest in Skåne goda siffror för nyetableringar, och Skåne försvarar positionen som en av de två starkaste regionerna i landet. – Skånes filmproduktion håller en fortsatt hög kvalitet och ett antal filmer prisades internationellt under året. Förväntningarna på 2013 är fortsatt mycket höga. Vad händer under 2013? – Samarbetet mellan koncernens bolag kan säkert komma att växa liksom samverkan med andra aktörer utanför koncernen. Vi har en stor utvecklings­ potential i regionen. En utmaning är att få upp besöksnivåerna genom ett starkare samspel mellan besöksnäringen och olika evenemang. Det kräver också att kvaliteten och utbudet hos besöksanläggningarna ökar markant. Med tanke på läge och tillgångar är potentialen mycket stor, men det finns ett stort behov av att uppgradera och professionalisera näringen. – Skåne skulle kunna betraktas som Europas motsvarighet till Kaliforniens Bay Area. Här finns livskvalitet, hälsa, miljö, tillgänglighet, entreprenörer och kunskap – vilket skapar attraktionskraft. – Vi vill vara Europas mest innovativa region. Inriktningen fram mot 2020 handlar bland annat om personlig hälsa, hållbara städer och smarta material. Men innovationskraften måste utvecklas inom alla områden.

6


7

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN


Euphoria med Loreen vann i Baku, och Euro­vision Song Contest 2013 ska avgöras i Skåne. 8


FOTO: MIKAEL PERSSON

En allt starkare eventregion När portarna slås igen för den stora Tutankhamun-utställningen på nya MalmöMässan i Hyllie kommer ungefär 175 000 människor att ha sett de tusentals replikerna från den legendomspunna egyptiska kungagraven. På samma plats samlades ett halvår tidigare hundratals yrkeskunniga ungdomar vid Yrkes-SM och tävlade om äran att vara Sveriges bästa bil­ mekaniker, elinstallatör, målare, ­svetsare, frisör, webbdesigner eller något av många andra hantverksyrken. 21 000 besökare kom för att följa tävlingarna – många skolelever som fått fri resa till evenemanget genom Event in Skånes och Skåne­trafikens försorg. De båda är exempel på event som skapar stort intresse och som stärker Skåne som eventregion. Det är vad Event in Skåne framgångsrikt arbetar med. 2012 medverkade Event in Skåne till att värva över 30 event med ett turismekonomiskt värde på över 300 miljoner kronor. Antalet internationella kongresser har fördubblats i Skåne under de fyra år som Event in Skåne har funnits. Nu tar vi steget in i 2013, ett spän­ nande år då mycket kommer att kretsa kring Eurovision Song Contest.

9


Branschen är i uppgång trots finanskrisen.«

FOTO: EWA LEVAU

/Pehr Palm, VD Event in Skåne

10


Hur beskriver du 2012? – Vi har fortsatt att arbeta med att positionera Skåne som ledande eventregion. – Branschen är i uppgång trots finanskrisen. Antalet ­kongresser har ökat med 100 procent i Skåne sedan vi startade 2008, trots att vi inte har haft någon riktig kongressanläggning i Skåne. Nu byggs en kongressanläggning i Malmö och liknan­de projekt diskuteras i Helsingborg och Lund. – Event är »det nya svarta«. I dag vill ingen kommunchef säga nej till att vara värd för event och kongresser. Det finns en helt annan förståelse än tidigare ute i kommunerna. Stolthet hos medborgarna, integration, arbetstillfällen, skatteintäkter, turismomsättning, bidrag till näringslivsutvecklingen – allt detta kan evenemang och kongresser bidra med. Viktigaste händelserna under året? – Bland de nytillkomna event som vi är stolta över kan nämnas Yrkes-SM och Tutankhamun-utställningen. – Yrkes-SM är ett mästerskap för ungdomar inom hantverks­ yrken. Det är ett viktigt evenemang som medverkar till att höja statusen för dessa yrken, och tävlingarna i sig höjer kompetens­ nivån i regionen. Det här evenemanget kan få ungdomar att överväga att utbilda sig i yrken där det finns brist på utbildad arbetskraft och kompetens. – Tutankhamun-utställningen är ett fantastiskt event som väntas ha besökts av minst 175 000 besökare när den är över i februari 2013, däribland ett stort antal besökare från Danmark och övriga Sverige. – Malmömässan och Helsingborgs nya arena öppnade under året, anläggningar som tillför ny kapacitet och skapar nya möjligheter att värva och arrangera nya stora event och kongresser. Annat som passerat under året? – Under 2011 var vi med om att ta fram en eventstrategi för Öresundsregionen. Under 2012 godkändes den av politikerna på bägge sidor av Öresund. – Vi är också igång med ett nytt samarbete med våra danska kolleger, genom nystartade Öresund Event. För att komma i

fråga för de riktigt stora evenemangen krävs mer muskler och den här typen av samarbete i regionen och över nationsgrän­ serna. – Vårt arbete med att identifiera ambassadörer, nyckelper­ soner, inom idrott och vetenskap har fortsatt med gott resultat. De har mycket stor betydelse när det gäller att sälja in Skåne som evenemangs- eller kongressvärd. – Arbetet med att höja kompetensnivån inom eventbran­ schen i Skåne har bland annat resulterat i tio nätverksträffar. Vi har också bistått tio kommuner att skriva långsiktiga event­ strategier. Det är viktigt att veta vad man ska välja och vad man ska välja bort. Samtidigt gäller det att vara väl förberedd när ett event läggs i kommunen för att få full effekt och return on investment på de ofta offentliga pengar som investeras. Genom det här samarbetet med kommunerna bidrar vi också till desti­ nationsutvecklingen i sin helhet. – Under 2012 fick vi en utmärkelse av Håll Sverige Rent för bästa region när det handlar om miljömärkta events. I branschtidningen Sport och Affärer får Event in Skåne ­omdömet »Sveriges bästa regionala samarbete«. Tendenser inom evenemangsvärlden? – En trend är att eventen flyttar in i stadsmiljön. Det ökar eventets synlighet vilket gynnar sponsorerna och bidrar till fler åskådare. – Rättighetsinnehavarna ställer i dag högre krav på arenor, lokala värdar och leverantörer. Det kräver en högre grad av professionalism i alla led. Vad händer 2013? – I maj arrangeras Eurovison Song Contest i Malmö. Det är ett av de PR-mässigt största eventen i Europa. Minst 80 000 biljetter släpps till nio shower, miljoner tv-tittare följer tävlingen och i Malmö och Skåne blir det folkfest. Det skapas spinoffeffekter, som till exempel Region Skånes satsning på en tävling för skolklasser där de ska ge sin bild av framtidens Europa. – Vi har också golftävlingen Helsingborg Open i Ladies European Tour, EM i fälttävlan och junior-VM i ishockey i Malmö. 11


12


Världens blickar mot skånsk film

Äta sova dö av ­regissören Gabriela ­Pichler tog hem fyra guldbaggar i januari 2013, bland annat för Bästa film.

FOTO: TRIART

Skåne blir alltmer uppmärksammat som framgångsrik filmregion. Gabriela Pichlers film Äta sova dö fick publikens stora pris vid filmfestivalen i Venedig. På Guldbaggegalan i januari 2013 blev det fyra guldbaggar, bland annat för Bästa film. Kortfilmen Kiruna-Kigali av Goran Kapetanovic fanns med bland kandida­ terna till Oscarsnominering till den allra sista gallringen. Filmer som samprodu­ cerats av Film i Skåne har under 2012 visats vid festivaler och andra film­ evenemang på uppåt 70 platser i ett 40-tal länder. De sista sex Wallanderfilmerna spelades in i Skåne under 2012, liksom uppföljaren till den svensk-danska samproduktionen Bron, som blivit en tv-succé över stora delar av världen. Film i Skåne arbetar också för att stärka filmkulturen på hemmaplan. Flera olika projekt verkar för att sprida kvalitetsfilm till många orter i hela Skåne. Och till Ystad Studio Film Camp kan barn och ungdomar komma för att prova på att göra film i en riktig studio med professionell utrustning.

13


Vi har lyckats med att skapa ­uppmärksamhet ute i världen. «

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN

/Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne

14


Hur var 2012 i stora drag? – I förhållande till 2011 har omsättningen minskat från 34 miljoner till 28 miljoner kronor. Men då ska man minnas att under 2011 gjordes speciella projektinsatser, till exempel BBC:s Wallandersatsning. – Sedan 2000 har vi samproducerat runt 60 långfilmer, 11 tv-serier och 400 kort- och dokumentärfilmer. – Vi har uppnått målen för hur många projekt vi ska gå in i och lyckats med att skapa uppmärksamhet ute i världen. Kan du lyfta fram några speciella projekt under 2012? – 2012 präglades av två stora projekt: Bron 2 och de sista Wallanderfilmerna. Bron har fått stor genomslagskraft ute i världen. Den har sålts till 50 länder, vann Prix Europa för bästa europeiska tv-serie och utnämndes till bästa inter­ nationella tv-produktion vid Crime Thriller Awards i ­ England. Det ska göras en remake på Bron i USA. – De sista sex Wallanderfilmerna spelades in. Samman­ lagt har det sedan 2003 spelats in 32 filmer, varav fem biograffilmer och nio BBC-filmer. – Äta sova dö av Gabriela Pichler hade urpremiär i Venedig där den vann publikpriset. Vid Guldbaggegalan fick den totalt fyra baggar, bland annat för bästa film. – Fredrik Gerttens Big Boys Gone Bananas, uppföljningen till Bananas, har vunnit många priser. Och kortfilmen KirunaKigali av Goran Kapetanovic shortlistades till Oscar.

och biografer som är till för att bredda utbudet. Det är ett projekt vi har tillsammans med ABF Skåne och Folkets Bio med bidrag från Kultur Skåne. Vi har också ett pilotprojekt med digitalisering och har testat dubbelriktad kommunika­ tion mellan biografer. Vad händer 2013? – Vi arbetar med en plattform för barnfilm, Kids Cluster, och tar ett större grepp under 2013. – Öresund Film Commission, en del av Film i Skåne, ­startade som ett interreg-projekt mellan Sverige och Dan­ mark 2003. Uppgiften för den svenska delen, som har haft bättre finansieringsmöjligheter än den danska, är att sälja Skåne som inspelningsplats och föra samman lokala kreatörer med projekt utomlands. Under 2013 satsar danskarna mer än tidigare och det kan innebära att vi tillsammans kan ta större projekt. – Vi ska utveckla samarbete med Kultur Skåne och skapa en strategi kring hela filmområdet i Skåne.

Annat som hänt under 2012? – Sveriges största kortfilmstävling som avgörs vid Skånes filmfestival Pixel, hade 170 bidrag från Skåne. M:dox, branschträffen för dokumentärfilm i Malmö, visar hur intresset för dokumentärer ökat, också publikt. Malmö är ett starkt dokumentärfilmsfäste. – Sveriges enda arabiska filmfestival, Malmö Arab Film Festival, genomfördes för andra gången. – 22 av Skånes 33 kommuner arbetade med film inom Skapande skola-verksamheten vilket visar att intresset för filmpedagogik är stort. – CineSkåne är ett visningsnätverk mellan kommuner 15


Designern Lisa Hilland hittade med Invest in Sk책nes hj채lp en tillverkare av vasen Flowerbed i Polen.


Mittens rike i centrum

FOTO: LISA HILLAND

Medan finanskrisen har dämpat den europeiska marknaden har Kina stått i fokus för Invest in Skåne under 2012. Bolaget medverkade till ett samarbetsavtal inom life science mellan Skåne och den kinesiska staden Tianjin, med tio miljoner invånare. Det innebär olika typer av sam­arbete på olika nivåer mellan offentliga och privata aktörer i de båda regionerna. Under året beslutade också, efter införsälj­ ning av Invest in Skåne, det kinesiska storföre­ taget Tianjin Zhonghuan Electronics Information Group att förlägga sitt europeiska huvudkontor i Malmö. Invest in Skåne stöttar även skånska företag med kompetens och nätverk, vilket har skapat många fruktbara samarbeten mellan Skåne och övriga Europa. Det är viktigt att stärka Skånes beredskap för de företag och människor som förväntas komma till Skåne i anslutning till de stora forskningsan­ läggningarna ESS och MAX IV i Lund. Nu finns enkel och praktisk information tillgänglig på nätet för intresserade inflyttare från utlandet, och företag som söker en plats att etablera sig i Skåne kan använda ett skånskt markregister i form av en webbaserad databas.

17


Vi får inte stå och falla med ett eller två stora ­företag.«

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN

/ Stefan J­ohansson, VD Invest in Skåne

18


Hur var 2012 i stora drag? – Året präglades av finanskrisen som innebar att vissa projekt hamnade i vänteläge och en del investeringar sköts på framtiden. – När man betänker detta så var året trots allt över för­ väntan. Det beror på att Skåne är attraktivt och har mycket att erbjuda, bland annat bra kommunikationer, kompetent arbetskraft och ett lägre kostnadsläge än både Stockholm och Köpenhamn. – Vi har haft 21 utländska investeringar under året och 10 skånska företag har fått samarbetspartner runt om i ­världen. Några konkreta resultat under året? – Vi har arbetat aktivt med Kina i 2–3 år nu och under 2012 har det gett bra resultat. Region Skåne har tecknat ett avtal med storstadsregionen Tianjin. Avtalet var en förutsättning för att Lunds universitet skulle kunna få ett avtal beträffande cancer­ forskning där kineserna ligger långt fram. Avtalet är viktigt också för skånska life science-företag. – Ett av Kinas största företag, IT-bolaget Tianjin Zhonghuan Electronics Information Group valde genom dotterbolaget Zhonghuan Hi-Tech att etablera sitt europeiska huvudkontor i Malmö. Till en början kommer Malmökontoret att arbeta med försäljning och marknadsföring samt support. På sikt vill kineserna gärna samarbeta med lokala mjukvarubolag och satsa på forskning och utveckling. – Kinesiska telekombolaget Huawei har nu 30–40 anställda i Lund och det kinesiska läkemedelsföretaget Rechon har ett 80-tal anställda i Malmö. Det var ICT- och läkemedelsindustrin. Finns det andra industrigrenar som har markerat sig under året? – Vi har över 300 företag i Skåne som arbetar inom förpack­ ningsindustrin. Invest in Skåne har ett nära samarbete med klustret Packbridge. Varje år arrangerar Packbridge en interna­ tionell förpackningskonferens, Packaging Summit, med del­ tagare från hela världen.

– I år har vi bland annat hjälpt företaget A&R Carton att etablera ett samarbete med ett företag i Indien. – Materialvetenskap är ett annat tillväxtområde i Skåne, inte minst med etableringen av ESS och MAX IV. I september deltog 100 deltagare från hela världen i en nanoteknik­ konferens i Malmö och Köpenhamn som Invest in Skåne arrangerade i samarbete med universitet och organisationer i Öresundsregionen. Det här är ett högteknologiskt område som vi hoppas mycket på. Skåne Invest arbetar också med exportfrämjande åtgärder? – Ja, vi har hjälpt ett tiotal skånska företag med att komma igång med samarbete med företag runt om i Europa. Till exem­ pel har vi medverkat till att designern Lisa Hilland har funnit en tillverkare i Polen för sina nytänkande liggande vaser. – Detta är ett exempel på hur vi använder nätverket, Enterprise European Network där vi ingår som partner. Vad har hänt internt under 2012? – Vi har bland annat färdigställt två nya webbplattformar. Markregister Syd är en databas för att hitta attraktiv tillgänglig byggbar mark i Skåne. Moving to southern Sweden är en webbplats på engelska för alla som är intresserade av att ­etablera sig i eller flytta till Skåne. Det kan vara företagare, forskare eller studerande. Det är en one stop shop-portal där man kan hitta all praktisk information som också kommuner och organisationer kan länka till. Vad händer 2013? – Jag tror 2013 blir ett något bättre år. Vi gör bland annat en extra satsning på att marknadsföra Skåne som en attraktiv plats för internationella logistikinvesteringar. – I Skåne har det gjorts en del infrastrukturinvesteringar på senare år, till exempel i Malmö Hamn (Copenhagen Malmö Port) som har betydelse. – Vi märker också ett ökat intresse från både svenska och utländska företag för att förlägga sitt huvudkontor i Skåne.

19


Eva och Steffen Brummer Pind driver Hylteberga G책rd B&B, Skandinaviens enda naturistboende.


Besöksnäring i utveckling

FOTO: JOACHIM ORRENIUS

Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Med den målbilden driver Tourism in Skåne ett intensivt arbete för att stärka professionaliteten och exportmognaden i den skånska besöksnäringen, vilket gjort att allt fler i näringen är tillgängliga för utländska besökare. Bolaget arbetar med marknadsaktiviteter både i Sverige och övriga världen, med fokus på Norge, Danmark, Tysk­ land, Storbritannien, Nederländerna och USA. Försvagade ekonomier ute i Europa samtidigt som den svenska kronan är stark innebär dock dåliga förutsätt­ ningar för besöksnäringen i Skåne. Det är dyrt för utlänningar att resa till Sverige, och för svenskarna är det relativt billigt att resa utomlands i stället för att semestra i Sverige. För att stärka tillgängligheten arbetar Tourism in Skåne även med att förenkla och utvidga möjligheterna att boka boende, resor och aktiviteter via nätet. Därför har bolaget byggt upp webbplatsen Visitskane.com, som lanserades i början av 2013.

21


Hemma arbetar vi med att göra Skåne ­exportmoget, ­ professionalisera näringen och öka ­affärsmannaskapet.«

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN

/Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne

22


Hur var 2012 i stora drag? – Vi drabbades av den dåliga ekonomin ute i Europa och världen samtidigt som den svenska kronan stärktes ytter­ ligare. Kronkursen stärktes redan under 2011 vilket fått konsekvenser speciellt för de utländska besökarna. 2012 var också ett år utan ett megaevent som VM i handboll och World Scout Jamboree, vilka lyfte besökstalen 2011. – Dessutom har de två senaste åren inneburit ett rekord­ stort resande ut ur landet, säkert delvis beroende på dåliga somrar här hemma. Svenska besökare står för nästan 80 procent av alla besökare till Skåne så därför inverkar detta på Skånes besökstal. Likaså har de varsel som drabbat Skåne gett resultat i minskat affärsresande, framför allt till Lund och Helsingborg. Antalet besökare var i princip oförändrat jämfört med 2011. Tyskarna är den största utländska besöks­ gruppen med nästan 200 000 kommersiella gäst­nätter. Vad hände mer under 2012? – Den visionära målbilden vi arbetar mot är att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. Vi har arbetat aktivt med marknadsinsatser på sammanlagt sex marknader tillsammans med Visit Sweden och då ofta i samarbete med andra områden och destinationer i Sverige. – Potentialen för tillväxt ligger i utländska besökare men vi är selektiva i våra marknads- och målgruppsval och foku­ serar på närmarknaderna i Europa. Det finns en stor tysk potential men det tar lång tid att etablera en ny destination som Skåne. Att skapa kännedom är den inledande insatsen och då är det olika typer av PR, såsom PR-event, arbete med sociala medier och pressresor som är huvudspåret. – Sedan 2011 finns en stor del av våra produkter att köpa online, i till exempel Sverige och England. Tyskarna anlitar i stor utsträckning fortfarande en resebyrå vid köptillfället, och danskarna bokar ofta inte alls i förväg utan dyker bara upp.

Hur ser det ut på hemmaplan? – Hemma arbetar vi på att göra Skåne exportmoget, ­professionalisera näringen och öka affärsmannaskapet. En rad utvecklingsinsatser har lett fram till att fler inom besöksnäringen ska klara av att ta emot utländska besökare och göra sig tillgängliga genom onlinebokning. – Vi får ny hotellkapacitet i västra Skåne vilket är positivt. I både Lund, Malmö och Helsingborg har nya hotell öppnats och fler är planerade för de närmaste åren. Ett nyttigt tillskott för att öka tillgängligheten till Skåne. – Likaså har Malmö Airport skapat ökad tillgänglighet genom ett antal nya flyglinjer från olika destinationer i Europa. Vad förväntar du dig av 2013? – Det ser fortsatt ganska tungt ut när det gäller ekonomin i Europa och världen. När det handlar om event är det viktigt under vilken del av året de infaller. Junior-VM i ishockey kommer att genom­ föras under jul och nyår 2013 vilket innebär besökare under perioder när hotellen annars hade varit stängda eller gått på sparlåga. Årets stora evenemang – och ett av världens största – Eurovision Song Contest, ligger i maj 2013 och kommer att skapa intäkter till Skåne under cirka tre veckor. – På utvecklingssidan drar vi upp tempot ganska rejält under 2013 genom ett intensifierat arbete med Utvecklings­ plattformen för besöksnäringen men också genom den implementering av vår långsiktiga strategi som nu successivt sätter igång. – Vi arbetar också tillsammans med våra danska kollegor för att hitta nya lösningar på fjärrmarknaderna, både vad gäller tillgänglighet och marknadsinsatser.

23


Skåne i världen Här är ett urval av alla de platser i världen där Skåne gjort avtryck under 2012.

Australien Sydney, ­ Melbourne Belgien Leuven Brasilien Sao Paolo Danmark ­Herning, Köpenhamn, Århus Frankrike Amiens, Aubervilliers, Brest, ­Cannes, Clermond Ferrand, ­ Grenoble, Lille, Meyland, Paris, Roissy Förenade Arabemiraten Abu Dhabi, Dubai Finland Esbo, ­Helsingfors, Åbo Holland Amsterdam Indien Ahmedabad, Chennai, Delhi, Hyderabad, Mumbai, New Delhi Irland Galway Israel Tel Aviv Island Reykjavik Italien Aousta, Salerna, Turin, Venedig Japan Tokyo, Yokohama Kanada Toronto Kina Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin Kroatien Zagreb Litauen Kaunas, Vilnius Luxemburg Luxemburg Lettland Norge Haugesund, Oslo, Trondheim


Polen Poznan, Warszawa, Torun Portugal Lissabon Schweiz Lausanne, Zürich Serbien Belgrad, Novi Sad Slovenien Ljubljana Skottland Edinburgh, Perth Spanien Badaloner, ­ Barcelona, ­ Madrid, Sevilla Storbritannien Leeds, London, ­ Sheffield Sverige Göteborg, Malmö, Stockholm Sydafrika Kapstaden Sydkorea Busan, Seoul Taiwan Taipei Tjeckien Brno, Prag Turkiet Ankara, Istanbul Tyskland Berlin, ­ Düsseldorf, Hamburg, Lübeck, Köln, München, Waldorf Ungern Budapest USA Boston, Chicago, Cleveland, ­ Los Angeles, ­ Milwaukee, ­ Minneapolis, New York, North Carolina, Palm Springs, San Juan, San Francisco, San Rafael, Sundance, ­ Washington


Skåne året som gått På följande sidor har vi gjort några nedslag bland alla a­ ktiviteter de olika bolagen varit inblandade i under året.

26


FOTO: MAGNUS PALMÉR

Ny sajt underlättar flytten till Skåne

Sex dygn i Skåne i pocketformat Pocketguiden Upplev Skåne – 6 x 24 timmar innehåller massor av spännande aktiviteter i Skåne, sorterat som ett dygn vardera för olika intressegrupper: natur­ kickaren, cityslickern, barnfamiljen, romantikern, finsmakaren och nattsuddaren. Tourism in Skåne har tagit fram guiden för att inspirera och locka läsaren att resa till Skåne. Målet är att det digra utbudet ska få besökaren att återkomma till Skåne. I den 300 sidor tjocka fickguiden finns tips om stränder, caféer, shopping, bergs­ klättring, cykelstråk, konsthantverk, nöjesfält, restauranger och massor av annat. Här kan besökaren också checka av sina besök på de 20 platser som krävs för ”den skånska klassikern” – från Ales stenar via Turning Torso till Hovs hallar.

FOTO: JOACHIM ORRENIUS

Hur funkar det när jag ska flytta till Skåne? Vilka skatteregler gäller? Hur ska jag göra för att etablera mitt företag i södra Sverige? Frågorna är många för den som funderar på att flytta från ­utlandet till Skåne för att arbeta eller studera. Nu finns webbplatsen Movingtosouthernsweden.com som ger svar på dessa frågor. Syftet är att på bästa sätt svara på de fråge­ ställningar som kan finnas och underlätta rekryteringen av kvali­ ficerad arbetskraft som kommer att behövas i Skåne och Blekinge.

27


Skåne – Köpenhamns vilda bakgård Med tre aktiviteter i Köpenhamn presenterades Skåne som ”Köbenhavns vilde baghave” (”Köpenhamns vilda bakgård”) för att stärka Skåne som resmål för Själlandsborna och fokusera på att öka antalet övernattningar. Kampanjen, med fokus på äventyr och vildmarksaktiviteter, var igång vid tre tillfällen – Torvehallerne i maj, Nordic taste i augusti och vid det danska höstlovet i oktober – och genererade närmare 40 000 unika besökare på kampanj­sajten. Under maj månad hade Skane.com en ökning av besökare från Danmark på hela 289 procent! Kampanjens app för mobiltelefoner laddades ner 854 gånger, och enligt undersökningar påverkades 53 000 personer att resa till Skåne inom den närmaste­ ­framtiden. På den danska marknaden genomfördes även en särskild satsning för att visa upp mångfalden av golfbanor i Skåne.

28

Bättre spridning med digital plattform

Stort intresse från internationell press

Inom ramen för projektet Digital infrastruktur för rörlig bild i Skåne skapades två digitala visningsrum på biblioteken i Lomma och Kävlinge. En rapport från projektet kommer att ligga klar i början av 2013. Film i Skåne påbörjade även arbetet med att ta fram en digital plattform för visning av Film i Skånes samproducerade kort- och dokumentärfilmer. Två arrangörsträffar för digitalt förmedlad kultur genomfördes där representanter för länets arrangörer fokuserade på det digitala landskapet idag, breddat publikarbete och digitala verktyg.

Skåne väcker allt större uppmärksamhet som besöksregion i utländska medier. Tourism in Skåne har varit delaktigt i ett 70-tal pressbesök från utlandet med ett beräknat pressvärde på 168 miljoner kronor, vilket är en markant ökning jämfört med 2011. Tyska medier är de flitigaste besökarna i Skåne med 14 bokförda besök under 2012. Dessa står för en tredjedel av det totala pressvärdet, 56 miljoner kronor. Tourism in Skåne har även varit delaktigt i pressbesök från Storbritannien, Danmark, USA, Nederländerna och Norge. Utländska journalister har gjort reportage om såväl hållbarhet i Malmö stad som träd­ gårdar i Nordvästskåne. Österlen har fått flera besök, liksom Malmö, Kullaberg och ­­ Söderåsen. Golf, mat, trädgård, natur och de skånska slotten är ämnen som väcker stort intresse.


Washington, Berlin, Cannes, Haugesund, Toronto, Göteborg, Los Angeles… Listan kan göras lång på platsen där Öresund Film Commission (OFC) har varit på plats för att stärka produktioner från regionen och Skåne som inspelningsplats för film och TV. Nytt för året var att Tourism in Skåne tog initiativ till att ta fram en regional strategi för fiktionstu­ rism, bland annat tillsammans med OFC och Film i Skåne, ett arbete som fortsät­ ter under 2013. Den årliga fiktionsturismkon­ferensen Mixed Reality i Ystad är en självklar del av denna strategi. Det finns ett stort internationellt intresse för skandinavisk film och skandinaviska historier, men det gäller också att hitta ekonomiska incitament för att locka till sig internationella produktioner. Den under året beslutade nya film­fonden i Köpenhamn är ett sådant incitament.

FOTO: LOVISA SUNESSON

Skånsk film sprids i världen

Kinesisk jätte valde Skåne för Europacenter Det kinesiska storkoncernen Tianjin Zhonghuan Electronics Group etablerar via ett dotterbolag sitt europeiska huvudkontor i Skåne. Hög branschkompetens och närhet till resten av Europa var två av skälen till att företagets första kontor i Europa förläggs i Malmö. Det kinesiska företaget valde Malmö – i konkurrens med Göteborg och Tyskland – efter att bland annat ha rådgjort ingående med Invest in Skåne. Inledningsvis kommer företaget Zonghuan Hi-Tech att ha fem anställda och arbeta med försäljning och marknadsföring samt support till företagets europeiska kunder. Senare kan företaget även komma att etablera ett utvecklingscenter för mjuk- och hårdvara.

Skåne bäst på miljömärkta event Event in Skåne fortsätter samarbetet med Håll Sverige Rent för att öka antalet miljöcertifierade event i land­skapet. Liksom året före blev Skåne 2012 den region i Sverige som hade flest miljömärkta event. Totalt hade 46 event i Sverige fått miljöcertifiering enligt Håll Sverige Rent. Av dessa var 13 skånska, bland annat ­Helsingborgsfestivalen, Malmö­ festivalen, Falsterbo Bird Show och Mästarnas Mästare i Båstad. Miljöcertifieringen delas ut till arrangörer som aktivt och målinriktat arbetar med att minska miljöbelastningen utifrån sina egna förut­sättningar. Arrangören måste uppnå bestämda kriterier inom bland annat inköp, transporter och avfallshantering för att få miljömärkningen. 29


FOTO: STEFAN JOHANSSON

Kristianstad årets raket som idrottskommun Sju skånska kommuner finns med på listan över Sveriges 30 bästa idrotts­kommuner 2012. Bland dem utmärker sig Kristianstad, som får utmärkelsen ”Årets raket”. Rankingen av Sveriges idrottskommuner görs av tidningen Sport & Affärer, som moti­ verar utmärkelsen till Kristianstad så här: ”Har snabbt utvecklats till en mycket stark evene­ mangsstad inom idrott (Handbolls-EM 2011), matkultur (Spirit of Foods) och större möten (World Scout Jamboree 2011). Scoutverksam­ heten utgör idag en del av utvecklingen av breddidrotten. Fokus på ”gröna” idrotter. Har en mycket modern multiarena för 5 000 besökare (Kristianstad Arena). Kommer att vara en del i evenemanget för dam-EM i handboll 2016. Har vunnit hem O-ringen 2014. Allmänt stark friluftskommun.” På listan över Sveriges idrottskommuner ligger Kristianstad på 20:e plats. De övriga skånska kommunerna på listan är Malmö (4), Vellinge (16), Båstad (17), Helsingborg (19), Lund (25) och Ängelholm (30).

30

Skane.com – Skånes officiella businessajt 2020 ska Skåne vara en av Europas mest innovativa regioner. Som ett led i denna satsning lanserades under 2012 den nya versionen av Skane.com – Skånes officiella webbplats för näringslivet i och utanför Skåne. Sajten presenterar de tjänster och erbjudanden som Business Region Skåne och Region Skåne erbjuder företagare, entreprenörer och investerare med flera. Parallellt utvecklas även Visitskane.com, den nya inspirationsoch resebokningssajten främst riktad till besökare, som lanseras under våren 2013.

Prisregn över Äta sova dö Gabriela Pichlers långfilmsdebut Äta sova dö belönades med publik­ priset på filmfestivalen i Venedig, och vid Guldbagge­galan i januari 2013 tog filmen, som medproducerats av Film i Skåne, hem fyra guldbaggar, bland annat för Bästa film. Förutom Bästa film fick Gabriela Pichler även baggar för Bästa regi och Bästa manuskript, och Nermina Lukač fick baggen för Bästa kvinnliga huvudroll. Äta sova dö vann även pris under Nordiska Filmdagarna i Lübeck och på festivaler i Sevilla och Los Angeles. Huvudrollsinnehavaren Nermina Lukač har också, förutom guldbaggen, fått pris för sin skådespelarinsats på festivalerna i Amiens, Sevilla och Stockholm (Viasat Film Rising Star), och i december blev hon utvald som en av Berlinales unga Shooting Stars 2013. Totalt har Äta sova dö under 2012 visats på 10 festivaler världen över.


FOTO: HELÉNE ÖSTBERG

Aktiva Skåne satte färg på Stockholms Central Under elva dagar i mars satte Skåne sin prägel på Sveriges största resecentrum, Stockholms Centralstation. Det aktiva och spännande Skåne visades upp på 130 kvadratmeter för de 250 000 resenärer som varje dag besöker stationen. Tourism in Skåne arrangerade evenemanget för att skapa relationer, locka till action, presentera skånska erbjudanden och locka besökare till kampanjsajten som visade upp ett aktivt och spännande Skåne. Besökarna ska uppleva Skåne som ett naturligt och spontant val av resmål. De primära målgrupperna var aktiva familjer och par med två inkomster. Efter evenemangets slut kunde man räkna till cirka 6 000 dialoger, lika många besök på kampanjsajten och ett tusental tävlingsbidrag kopplade till eventet. Antalet besökare från Stockholm på Skane.com ökade under perioden med 42 procent jämfört med motsvarande period 2011.

Enkel väg att hitta lokalisering för företag Företag som vill etablera sig i Skåne kan nu enkelt via nätet få överblick över tillgänglig industrimark – med viktiga uppgifter som avstånd till flyg­ platser och hamnar, lämpligt användnings­ område och tillgänglig markyta. Markregister Syd är ett delprojekt i ESS MAX IV – TITA, där en lång rad av regionala aktörer i Skåne och Blekinge samverkar för att förbereda regionen för etableringen av forskningsanlägg­ ningarna ESS och MAX IV i Lund. Syftet med Markregister Syd är att underlätta för industrier och företag att hitta lämplig mark i regionen där de kan etablera sitt företag.

Bredare repertoar i hela Skåne Filmrepertoaren ska bli bredare, filmevenemang ska bli tillgängliga i hela Skåne och antalet lokala arrangörer ska öka. Det är syftet med det treåriga utvecklingsprojektet CineSkåne, som inleddes 2012. Projektet erbjuder även samtal med regissör eller annan medverkande i anslutning till några av filmerna, samt nätverksträffar för deltagande arrangörer. Att öka antalet visningar och visningsorter stärker samtalet om film i Skåne, och även de professionella filmkonstnärernas och produ­ centernas möjligheter till utkomst.

31


Med en turkos leksaksspade i högsta hugg har Tourism in Skånes medarbetare Joachim Orrenius gett sig ut i Skåne på jakt efter udda anledningar att besöka vårt landskap. Resultatet presenterar han i bloggen Skåne Diggar. Den lekfullt grävande journalistiken har uppmärksam­ mat tumlarsafari vid Kullaberg, alpackatrekking på Österlen, örnsafari i Kristianstads vattenrike, Malmös nya köptempel Emporia, julmarknaden i Tykarpsgrottan, motorfester i Löddeköpinge och bed & breakfast för naturister på Hylte­ berga gård. Över 4 000 besökare har tagit del av något av de 32 inläggen på bloggen. Tourism in Skåne har även ökat aktiviteten på sociala medier, främst Facebook och Twitter. Trafiken till Skane.com från Facebook har ökat med 35 procent jämfört med 2011.

32

När designern Lisa Hilland tagit fram sin första produkt under eget varumärke, den liggande vasen ”Flowerbed” sökte hon en tillverkare som delade hennes passion för kvalitet. Via Invest in Skånes internationella nätverk har hon nu tecknat avtal med ett företag i Polen. Vasen har nu funnits på utställningar i både Paris och Milano. Den första kommersiella leve­ ransen gjordes i november 2012 till Le Bonne Marché i Paris, och köpare och distributörer står i kö för att köpa vasen. Lisa Hilland är en av många före­tagare som fått hjälp att hitta affärskontakter via Invest in Skåne och Enterprise Europe Network (EEN). – Jag fick professionella råd från Invest in Skåne och mötte stort förstående för mina särskilda önskemål som designer, säger Lisa Hilland. FOTO: LISA HILLAND

FOTO: JOACHIM ORRENIUS

Annorlunda Skåne i lekfullt grävande blogg

Skånsk designer fann sin partner i Polen


Värvade event värdefulla för Skåne Under 2012 värvade Event in Skåne tillsam­ mans med partners över 30 event med ett framtida turismekonomiskt värde på över 300 miljoner kronor. De största eventen i Skåne 2013 som bolaget medverkat till är Eurovision Song Contest, EM i fälttävlan, Helsingborg Open på Ladies European Tour i golf och junior-VM i ishockey. Event in Skåne arbetar konsekvent för att stödja de skånska kommunerna i arbetet med att ta fram och utveckla egna långsiktiga eventstrategier. Under året arrangerade företaget också 10 nätverksträffar för aktörer inom eventområdet – leverantörer, arena­ ägare och konsulter – för utbildning och nätverkande. Det är ett led i den långsiktiga regionala strategin för att höja kompetensen inom ­event­näringen.

Utveckling av skånska filmtalanger Skåne ligger långt framme i arbetet med nya och kommande filmtalanger. Den årliga skånska kortfilmsfestivalen Pixel med deltagare från de lägsta skolåldrarna och uppåt är störst i Sverige i sin art. Skånska filmare kammade hem sju priser i den nationella November­ festivalen, dit vinnarna från tävlingen Pixel kvalificerar sig. Film i Skåne drev också tillsammans med Film i Väst ett mentorsprojekt för unga kvinnor, F-starter, som bildat modell för framtida talangsatsningar för unga kvinnliga filmare.

Festivaler och filmkultur i Skåne Film i Skåne samarrangerade 13 filmkulturella evenemang under året, varav 7 filmfestivaler. Bolaget arrangerade även en studieresa till Amsterdam för kommuner, regionala samarbetsparter, biografer med flera intresserade av biograf­utveckling. Bland årets evenemang kan nämnas Malmö Arab Film Festival med gästande stjärnregissörer och skådespelare från de arabisktalande länderna på plats, Romsk filmfestival i Malmö och föreningen Ljus & Brus i Svalöv som gör crossover­arrangemang med levande och filmad musik. Studieresan till Amsterdam fokuserade på Nederländernas filminstituts nya byggnad EYE med innovativa lösningar för utställningsverksamheten och människors möten, men också på Art house cinema-nätverket Cineville och doku­ mentärfilmfestivalen IDFA. 33


Film i Skåne har en bred verksamhet för barn och unga, bland annat genom pedagogiska aktiviteter i Ystad Studios och olika program för filmvisning i skolor, ofta tillsammans med samtal med personerna bakom filmen. Ett nytt pedagogiskt program togs fram till Ystad Studios Film Camp, där grupper kan komma till studion och prova på att göra film. Nu finns möjligheten att jobba med animation i klassrummet med flyttbara animationspaket. Det har också tillkommit nya program inom projektet Elever möter filmare. Det uppskattade filmlägret för ungdomar i Ystad Studios Film Camp arrangerades även sommaren 2012. För första gången genom­ fördes tävlingen Noomaraton, som går ut på att producera en film på 24 timmar. Vinnarna går vidare till en riksfinal i Stockholm.

Fler besöker Skåne på nätet Skånes marknadsplatser på nätet fortsätter att locka allt fler be­sökare. Ungefär 100 000 fler besök gjordes på Skånes webbplats Skane.com 2012 jämför med 2011. Tourism in Skåne släppte i juli en betaversion av den nya bokningssajten för Skåne, Visitskane.com. Antalet besök från Sverige har ökat med 15 procent. Där kan man märka en särskild ökning från Stockholmsområdet, där ökningen är hela 51 procent. Även i Västra Götaland är ökningen stor, med 33 procent. Från utlandet har antalet besök ökat med blygsamma 2 procent, men både Tyskland och USA har ökningar på cirka 15 procent. Sam­ tidigt som antalet besök ökat har en viss nedgång märkts i längden på besöken och antalet sidor som besöks vid varje kontakttillfälle. Omsättningen av bokning på Skane.com är cirka 1,9 miljoner kronor 2012, vilket är en fördubbling jämför med året före.

34

FOTO: NICLAS DOVSJÖ

Lära med film – på lek och allvar

Unga tävlade med sina yrkeskunskaper Under tre dagar fylldes nya Malmö­Mässan i Hyllie av hundratals ung­domar som visade upp och tävlade med sina yrkeskunskaper. Vid Yrkes-SM deltog både yrkesverksamma och ungdomar under utbildning. Tävlingarna avgjordes i ett trettiotal olika yrken, bland dem VVS-montör, frisör, webbdesigner, målare, trädgårdsanläggare och systemadministratör av IT-nätverk. Vinnarna i de olika yrkena fick, förutom äran och medaljer, möjlighet att represen­ tera Sverige i Yrkes-EM (EuroSkills) och Yrkes-VM (WorldSkills Competition). För att inspirera skånska ungdomar att söka sig till hantverksyrken erbjöd Event in Skåne tillsammans med Skånetrafiken fria resor till evenemanget för alla klasser på högstadiet och årskurs 1 i gymnasiet i Skåne.


Skånsk film sätter spår på festivaler Bland de många skånska filmer som visats på festivaler världen över har kortfilmen Music for One X-mas and Six Drummers i regi av Ola Simonsson och Johannes Stjärne Nilsson varit flitigast. Den har visats på 22 festivaler. Bland långfilmerna leder Kyss mig i regi av Alexandra-Therese Keining (15 festivaler). Den dokumentärfilm som visats på flest festivaler är den uppmärksammade Big Boys Gone Bananas i regi av Fredrik Gertten (12 festivaler). Pernilla Augusts Svinalängorna, som kom för ett par år sedan, har fortfarande ett festivalliv och visades på 10 festivaler. Goran Kapetanovics kortfilm Kiruna – Kigali gick vidare i utgallringen inför nomineringen till Oscar för bästa kortfilm. Filmen lyckades inte ta sig in bland de fem slutligt nominerade, men det är redan en stor framgång att vara en av de elva filmer som gått till sista gallringen. Big Boys Gone Bananas och Äta sova dö har också bedömts som så i tiden intressanta att de visats i Sveriges Riksdag.

Region Skåne har tecknat ett sam­arbetsavtal inom life science med Tianjin, en av Kinas största städer. Avtalet lägger grunden för samverkan mellan universitet, sjukhus, forskningsinstitut och kommersi­ ella bolag i de båda regionerna. Avtalet, som initierats av Invest in Skåne, är det första steget i ett ökat utbyte inom medicinsk forskning, till en början inom cancerområdet. Kina väntas snart vara en av världens största marknader inom medicinteknik och life science. Tianjin ligger långt framme med sin kliniska forskning, och Kina kan med sina stora patientgrupper på kort tid ge verk­ samheter i Skåne tillgång till stor och viktig mängd data. – Detta avtal öppnar nya möjligheter för både universitet och företag inom life science, säger Carl Borrebaeck, vicerektor på Lunds universitet och ansvarig för forskningscentrumet CREATE Health.

FOTO: LOVISA SUNESSON

FOTO: ANNA SIVERTSSON, WG FILM

Fredrik Gertten i Big Boys Gone Bananas.

Samarbetsavtal mellan Skåne och Tianjin

35


Dockplatsen 26 SE-211 19 Malmö 040-675 30 00 info@skane.se skane.com

Business Region Skåne årsrapport 2012  

Årsrapport för Business Region Skåne 2012. Business Region Skåne är Skånes marknadsföringskoncern med dotterbolagen Event in Skåne, Film i S...

Advertisement