Skanderborg Kommune

Page 1

2021

SKANDERBORG KOMMUNE

TAL OM:

Erhvervslivet Arbejdskraften Tilflytterne De internationale specialister


FREKVENS 2021 er udgivet i februar 2022. Rapporten består af en statistisk beskrivelse af erhvervslivet og arbejdskraften i hver enkelt af de 12 østjyske kommuner samt i hele Business Region Aarhus. Alle analyserne er digitalt tilgængelige på: www.businessregionaarhus.dk Serien udkommer med samme frekvens en gang om året for at give et overblik over udviklingen for kommunernes fælles og individuelle indsatser. Formålet er at levere solid viden og analyser, som giver et ensartet grundlag for effektive strategier og planer. Både for den enkelte kommune og for at vise, hvordan kommunerne er forbundet med hinanden i et sammenhængende Østjylland. Udgivelse Business Region Aarhus Februar 2022 Foto Skanderborg Kommune

FORORD

STOR SAMMENHÆNGSKRAFT I BUSINESS REGION AARHUS FREKVENS boomer i år af nye tal, der gør det muligt at følge udviklingen i det østjyske erhvervsliv og blive klogere på, hvordan vi med data kan skabe værdi og vækst i Business Region Aarhus. Årets FREKVENS viser, at Business Region Aarhus er et stærkt vækstcenter med afgørende betydning for Danmark. FREKVENS fortæller, hvorfor kommunerne i Business Region Aarhus hænger tæt sammen. Det gælder for mere end hver fjerde medarbejder, at de pendler til en anden østjysk kommune end den, de bor i. Det viser, at arbejdskraften ikke stopper ved kommunegrænsen. Med FREKVENS i hånden kan du dykke ned i erhvervslivets udvikling i Business Region Aarhus både før og under COVID-19-pandemien. Du kan også læse om byregionens og de enkelte kommuners styrkepositioner og hvilken arbejdsstyrke, som det østjyske erhvervsliv råder over, inden for en realistisk pendlingsafstand. Det er nyttig viden, når det østjyske erhvervsliv vækster og efterspørger arbejdskraft.

Layout Stine Sandahl, Sandahls Grafik ApS Isabella Josefine Bennedsen Redaktion og analyse Index100

Du får i årets udgave adgang til et særtema om de internationale specialister, hvor det for første gang bliver muligt at sammenligne Business Region Aarhus med andre byregioner, når det kommer til international arbejdskraft. Rigtig god læselyst. Frands Fischer Borgmester i Skanderborg Kommune


INDHOLD s. 6

Erhvervslivet i Skanderborg Kommune

s. 26

Tilflytterne med arbejdssted i Skanderborg Kommune

s. 16

Arbejdskraften i Skanderborg Kommune

s. 32

SÆ RT EM A

De internationale specialister

Frekvens 2021

| s. 3


9,9 %

stigning i antal private arbejdspladser på fire år. 4,1 % stigning på landsplan

26 %

stigning i den private eksport på fire år. 14 % stigning på landsplan

3.696

virksomheder med mindst ét arbejdssted i kommunen

SKANDERBORG KOMMUNE I KORTE TRÆK

47.870

beskæftigede og ledige med bopæl eller arbejdssted i kommunen

s. 4 |

Frekvens 2021

4.844 flere udpendlere end indpendlere

661.077 arbejdspladser inden for én times kørsel fra Skanderborg by


SKANDERBORG OG DE ØVRIGE KOMMUNER I BUSINESS REGION AARHUS Kortet viser Skanderborg og de øvrige 11 medlemskommuner i Business Region Aarhus.

12 medlemskommuner Business Region Aarhus er et erhvervssamarbejde mellem 12 østjyske kommuner, heriblandt Skanderborg Kommune. De 12 medlemskommuner har tilsammen 631.201 indbyggere i den erhvervsaktive alder (18-66 år). Med 37.092 indbyggere i den erhvervsaktive alder står Skanderborg Kommune for 5,9 % af det samlede antal 18-66-årige i Business Region Aarhus og 1,0% af antallet på landsplan. Det samlede indbyggertal i Skanderborg var 63.390 ved indgangen til 2021. Det svarer til 1,1 % af alle indbyggere i Danmark. Alle Skanderborgs fem nabokommuner er også medlemskommuner i Business Region Aarhus

Frekvens 2021

| s. 5


ERHVERVSLIVET I SKANDERBORG KOMMUNE Virksomheder og arbejdspladser

s. 6 |

Frekvens 2021


STOR VÆKST I PRIVATE ARBEJDSPLADSER OG EKSPORT Fra 2016 til 2020 har Skanderborg Kommune oplevet solid vækst i både antallet af private arbejdspladser, den private omsætning og eksporten. Antallet af private arbejdspladser og eksporten er steget mere end i hele landet og Business Region Aarhus samlet set. Antallet af private virksomheder med hovedsæde i Skanderborg er også steget og nåede i 2020 op på 3.451 virksomheder. Flotte resultater trods COVID-19 COVID-19-pandemien har haft en effekt på erhvervslivet i hele landet, men virksomhederne i Skanderborg har klaret sig godt igennem den udfordrende tid. I 2020 leverede virksomhederne med hovedsæde i Skanderborg — i modsætning til virksomhederne på landsplan — en stabil vækst i både omsætning og eksport. Antallet af private arbejdspladser i kommunen faldt ganske vist en smule, men mindre end på landsplan. Når man stiller skarpt på udviklingen måned for måned under COVID-19-pandemien, er det tydeligt, at de to store samfundsnedlukninger i 2020 og 2021 havde en markant negativ effekt på antallet af private arbejdspladser, især inden for turismeområdet. På trods af hjælpepakkerne faldt Skanderborgs antal arbejdspladser på dette område med mere end 30 % under hver af de to nedlukninger. Heldigvis steg antallet af arbejdspladser hurtigt igen efter begge nedlukninger. I september 2021 lå antallet af private arbejdspladser i Skanderborg 3,2 % over niveauet i september 2019. På landsplan var væksten i samme periode blot 2,3 %.

“Fra 2016 til 2020 har Skanderborg Kommune oplevet solid vækst i både antallet af private arbejdspladser, den private omsætning og eksporten” Stor andel af virksomheder og arbejdspladser på landsplan Skanderborg Kommune har relativt mange private virksomheder og arbejdspladser, når tallene holdes op mod kommunens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Omvendt står virksomhederne med hovedsæde i Skanderborg for en relativt lille andel af den samlede omsætning og eksport på landsplan, set i forhold til kommunens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Alligevel skyldes hele 43,5 % af arbejdspladserne i Skanderborg eksport — direkte eller indirekte. Det er en noget højere andel end landsgennemsnittet på 38,4 %. Skanderborgs andel af alle landets arbejdspladser svinger en del mellem ni forskellige ressourceområder. På fire af områderne — IT/kommunikation, Transport, Fødevarer og Møbler/beklædning — er kommunens andel større end andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Den klart største koncentration af arbejdspladser findes inden for IT/kommunikation.

9,9 % stigning i de private arbejdspladser på fire år. 4,1 % stigning på landsplan.

26 % stigning i den private eksport på fire år. 14 % stigning på landsplan.

3.451 virksomheder med hovedsæde i kommunen.

Frekvens 2021

| s. 7


Flere og flere private virksomheder

UDVIKLING I PRIVATE VIRKSOMHEDER

Antallet af private virksomheder med hovedsæde i Skanderborg Kommune (dvs. CVR-nummer registreret i Skanderborg Kommune) er steget jævnt fra 2016 til 2020. I 2020 havde i alt 3.451 virksomheder hovedsæde i kommunen, hvilket var 66 flere end året før, svarende til en vækst på 1,9 %.

Diagrammet viser udviklingen i antallet af private virksomheders hovedsæder og arbejdssteder i Skanderborg Kommune fra 2016 til 2020.

Antallet af fysiske arbejdssteder er steget nogenlunde parallelt med antallet af hovedsæder. At der er flere arbejdssteder end hovedsæder skyldes to forhold: For det første kan den samme virksomhed have flere arbejdssteder i Skanderborg Kommune. For det andet kan virksomheder med hovedsæde i andre dele af landet have ét eller flere arbejdssteder i kommunen.

4.000 3.873 arbejdssteder

3.800 3.600

I alt 3.696 private virksomheder havde i 2020 ét eller flere arbejdssteder i Skanderborg Kommune.

3.400

Af dem havde de 245 virksomheder hovedsæde i en anden kommune.

3.200

3.451 hovedsæder ​

3.000 2.800 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

UDVIKLING I PRIVATE ARBEJDSPLADSER Diagrammet viser den procentvise udvikling i antal private arbejdspladser i Skanderborg Kommune, Business Region Aarhus og hele landet (Indeks 100 = 2016).

115

Stor stigning i antal arbejdspladser før pandemien

110

9,9% stigning i Skanderborg

105

6,0% stigning i Business Region Aarhus 4,1% stigning i hele landet

100 ​

2017

2018

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 8 |

Frekvens 2021

Skanderborg Kommune havde 20.767 private arbejdspladser i 2020, hvilket var knap 10 % flere end i 2016. Til sammenligning voksede antallet af arbejdspladser i hele Business Region Aarhus med 6 % i samme periode. På landsplan var den tilsvarende vækst i antal arbejdspladser godt 4 %.

95 90 2016

Antallet af private arbejdspladser i Skanderborg Kommune steg kraftigt fra 2016 til 2019. Herefter skete der et mindre fald i 2020, som var præget af COVID-19pandemien.

2019

2020

I 2020 faldt antallet af private arbejdspladser i Skanderborg med 205, svarende til et fald på 1,0 % i forhold til 2019. På landsplan faldt antallet af private arbejdspladser med 1,6 % i samme år.


UDVIKLINGEN I EN CORONATID SENESTE UDVIKLING I PRIVATE ARBEJDSPLADSER Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private arbejdspladser under COVID-19-pandemien (indeks 100 = september 2019).

106 104

3,3% stigning i Business Region Aarhus 3,2% stigning i Skanderborg 2,3% stigning i hele landet

102 100

96 sep nov jan mar maj 2019

De to store samfundsnedlukninger i 2020 og 2021 havde en tydelig negativ effekt på antallet af private arbejdspladser. Under begge nedlukninger nåede antallet af arbejdspladser i Skanderborg Kommune ned på ca. 96 % af niveauet i september 2019. Uden de forskellige hjælpepakker rettet mod erhvervslivet ville faldet sandsynligvis have været større. Særligt efter den anden nedlukning steg antallet af private arbejdspladser hurtigt i de følgende måneder. I september 2021 lå antallet af private arbejdspladser i Skanderborg Kommune 3,2 % over niveauet i september 2019.

98

94

COVID-19 måned for måned

jul

sep nov jan mar maj

2020

2021

jul

sep

Skanderborg Kommune Business Region Aarhus Hele landet

Samlet set har udviklingen i Skanderborg og Business Region Aarhus været lidt mere positiv end udviklingen på landsplan.

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

SENESTE UDVIKLING I PRIVATE ARBEJDSPLADSER I UDVALGTE BRANCHER Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private arbejdspladser i Skanderborg Kommune under COVID-19pandemien (indeks 100 = september 2019). 110 Turisme (9,5% stigning) 105 Øvrige områder (4,1% stigning) 100 ​ 95 Transport (5,8% fald) 90 85 80 75 70 65 32,9% fald 60 55 39,2% fald sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep

2019

2020

Svært for turisme og transport Særligt turismeområdet var hårdt ramt under de to samfundsnedlukninger i 2020 og 2021. Området omfatter blandt andet hoteller og restauranter. På trods af hjælpepakkerne faldt Skanderborgs antal arbejdspladser på turismeområdet med mere end 30 % under hver af de to nedlukninger. Næst efter turismeområdet var transportområdet ramt af den største nedgang i beskæftigelsen. På trods af de store midlertidige dyk i beskæftigelsen lå Skanderborgs antal arbejdspladser på turismeområdet i september 2021 9,5 % over niveauet to år tidligere. På transportområdet var der tale om et fald på 5,8 %.

2021

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

Frekvens 2021

| s. 9


UDVIKLING I DE PRIVATE VIRKSOMHEDERS OMSÆTNING Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private virksomheders omsætning i Skanderborg Kommune, Business Region Aarhus og hele landet (Indeks 100 = 2016). En virksomheds omsætning henregnes til Skanderborg Kommune, hvis virksomheden har hovedsæde i kommunen.

130 27% stigning i Business Region Aarhus

125 120

15% stigning i hele landet 13% stigning i Skanderborg

115 110

Stabil vækst i omsætning Virksomhederne med hovedsæde i Skanderborg Kommune har oplevet en vækst i deres omsætning på 13 % fra 2016 til 2020. Det er en lidt lavere vækst end på landsplan og noget lavere end i Business Region Aarhus. I 2020 skiller de østjyske virksomheder sig ud fra landsplan med en stabil omsætningsvækst på trods af COVID-19-pandemien. Det gælder også virksomhederne i Skanderborg Kommune. Den relativt positive udvikling i 2020 skyldes bl.a., at det hårdt ramte turismeområde fylder mindre i Skanderborg, end det gør på landsplan (se side 13).

105 100 ​

95 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private virksomheders eksport i Skanderborg Kommune, Business Region Aarhus og hele landet (Indeks 100 = 2016). En virksomheds omsætning henregnes til Skanderborg Kommune, hvis virksomheden har hovedsæde i kommunen.

130 125

26% stigning i Skanderborg

120

21% stigning i Business Region Aarhus

115

14% stigning i hele landet

110 105 ​

95 2016

2017

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 10 |

Frekvens 2021

Virksomhederne med hovedsæde i Skanderborg Kommune har øget deres eksport markant fra 2016 til 2020. Modsat landsplan er eksportvæksten fortsat ind i 2020.

UDVIKLING I DE PRIVATE VIRKSOMHEDERS EKSPORT

100

Stor vækst i eksport

2018

2019

2020

Samlet set er Skanderborg-virksomhedernes eksport vokset med 26 % fra 2016 til 2020. Det er en større procentvis vækst end i både Business Region Aarhus og på landsplan.


26 %

er virksomhedernes eksport i Skanderborg vokset med fra 2016 til 2020. Det er en højere vækst end i både Business Region Aarhus og på landsplan.

Frekvens 2021

| s. 11


En kommune med mange private virksomheder og arbejdspladser Virksomheder med hovedsæde i Skanderborg Kommune udgjorde i 2020 1,1 % af alle landets virksomheder. Til sammenligning rummede Skanderborg 1,0 % af Danmarks befolkning i den erhvervsaktive alder. Med 56,3 private arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder har Skanderborg også relativt mange private arbejdspladser sammenlignet med både landsplan og Business Region Aarhus. Men kommunens andel af den samlede omsætning og eksport er relativt lav set i forhold til andelen af den erhvervsaktive befolkning.

PRIVATE ARBEJDSPLADSER I KOMMUNERNE Diagrammet viser, hvor mange private arbejdspladser der er pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder med bopæl i kommunerne i Business Region Aarhus, i byregionen samlet set og i hele landet. Tal for 2020.

Syddjurs

KOMMUNENS ANDELE AF LANDSTOTALEN PÅ FEM CENTRALE OMRÅDER I 2020 Diagrammet viser, hvor meget Skanderborg Kommune udgør af landsplan på fem centrale mål sammenholdt med kommunens andel af alle landets borgere i den erhvervsaktive alder (1,0 %).

1,1%

1,1%

1,0%

1,0% 0,9% 0,8%

Randers

45,4

Odder

45,5

Norddjurs Favrskov Silkeborg

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

s. 12 |

Frekvens 2021

Arbejdspladser

Omsætning

Eksport

50,9 53,0 54,4

Hele landet

55,1

Viborg

55,2

Samsø

55,9

Skanderborg

56,0

Horsens

56,2

Aarhus

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

Arbejdssteder

47,5

Business Region Aarhus

Hedensted

Hovedsæder

44,2

57,9 61,6


PRIVATE ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ RESSOURCEOMRÅDER

Danmarks Statistik bruger betegnelsen ressourceområde om et sammenhængende erhvervsområde, hvor de inkluderede brancher alle medvirker i produktionen af beslægtede slutprodukter.

Diagrammet viser, hvordan de private arbejdspladser i Skanderborg Kommune fordeler sig på ressourceområder. Tal for 2020.

Energi/miljø Turisme

345

Et ressourceområde omfatter hele værdikæden fra primærproducent over forarbejdning til salg.

634

Medico/sundhed

909

Møbler/beklædning

947

Transport

Ressourceområder

Der er i alt otte ressourceområder og en stor restkategori. Restkategorien “Øvrige erhverv” dækker over en lang række forskelligartede brancher, der ikke falder naturligt ind under de otte ressourceområder.

2.183 3.100

IT/kommunikation

3.255

Fødevarer

4.309

Bygge/bolig

5.085

Øvrige erhverv Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

KOMMUNENS ANDEL AF ARBEJDSPLADSERNE PÅ LANDSPLAN Diagrammet viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser på landsplan der ligger i Skanderborg Kommune inden for de forskellige ressourceområder. Andelen er sammenholdt med Skanderborgs andel af alle erhvervaktive. Tal for 2020.

1,0% Energi/miljø Turisme Medico/sundhed Øvrige erhverv Bygge/bolig Møbler/beklædning Fødevarer Transport IT/kommunikation

0,7%

Forskellig koncentration af arbejdspladser På fire af de ni ressourceområder er Skanderborgs andel af det samlede antal private arbejdspladser på landsplan større end kommunens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Den største koncentration af arbejdspladser i Skanderborg Kommune findes på området IT/kommunikation.

0,7% 0,7%

Herefter følger områderne Transport, Fødevarer og Møbler/beklædning.

0,9% 1,0%

Modsat har Skanderborg Kommune en særligt lav andel af det samlede antal arbejdspladser inden for ressourceområderne Energi/miljø, Turisme og Medico/sundhed.

1,1% 1,2% 1,2% 1,6%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 13


ANTAL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR EN TIMES KØRSEL Figuren viser, hvor mange arbejdspladser der kunne nås inden for en times kørsel fra Skanderborg by i 2019.

Adgang til 661.077 arbejdspladser inden for en time Borgere med bopæl i Skanderborg Kommune har adgang til et stort antal arbejdspladser inden for en times kørsel i bil. Fra Skanderborg by kan man nå 661.077 arbejdspladser inden for en times kørsel. Inden for en halv times kørsel kan man nå 309.427 arbejdspladser. 72 % af de arbejdspladser, man kan nå inden for en times kørsel fra Skanderborg, er private arbejdspladser.

661.077 arbejdspladser inden for en times kørsel

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 14 |

Frekvens 2021


Mange eksportarbejdspladser

ANDELEN AF DE PRIVATE ARBEJDSPLADSER, DER SKYLDES EKSPORT Diagrammet viser andelen af de private arbejdspladser i kommunerne, der — direkte eller indirekte — skyldtes eksport i 2019.

Aarhus Randers Odder Hele landet Syddjurs Business Region Aarhus Silkeborg Samsø Norddjurs Horsens Viborg Skanderborg Favrskov Hedensted

Eksport giver direkte eller indirekte anledning til 43,5 % af arbejdspladserne i Skanderborg Kommune. Det er den tredjestørste andel eksportarbejdspladser blandt de 12 medlemskommuner i Business Region Aarhus.

35,9% 37,1% 38,2% 38,4% 38,8% 38,9% 39,1% 39,4% 39,8% 40,9% 42,8% 43,5% 43,7% 43,9%

Skanderborgs andel af de private arbejdspladser, der skyldes eksport, ligger også væsentligt over den gennemsnitlige andel på landsplan.

Patenter og varemærker Set i forhold til antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder stod virksomheder og borgere i Skanderborg for relativt få registrerede varemærker og ansøgte patenter i 2019 og 2020 sammenlignet med gennemsnittet for Business Region Aarhus og hele landet.

Kilde: Dansk Industri og Index100.

PATENTER OG VAREMÆRKER Diagrammet viser det gennemsnitlige årlige antal registrerede varemærker og ansøgte patenter hos den Europæiske Patentmyndighed med gyldighed i Danmark, opgjort pr. 100.000 indbyggere i den erhvervsaktive alder. Gennemsnit for 2019 og 2020.

Norddjurs Viborg Randers Odder Syddjurs Skanderborg Samsø Horsens Hedensted Business Region Aarhus Hele landet Silkeborg Aarhus Favrskov

Selv om virksomheder med hovedsæde i Skanderborg står for en relativt lille andel af landets samlede eksport (se side 12), så skyldes en relativt stor andel af kommunens arbejdspladser direkte eller indirekte eksport.

I 2019 og 2020 stod virksomheder og borgere i Skanderborg for gennemsnitligt 42 årlige patenter og varemærker pr. 100.000 indbyggere i den erhvervsaktive alder.

9 26 29 30 40 42 50 61 64 64 70 77 90 93

Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen og Index100.

Frekvens 2021

| s. 15


ARBEJDSKRAFTEN I SKANDERBORG KOMMUNE Udbud og kvalifikationer

s. 16 |

Frekvens 2021


STOR PENDLING IND OG UD AF KOMMUNEN I 2020 havde i alt 47.870 personer i den nationale arbejdsstyrke tilknytning til Skanderborg Kommune via enten bopæl eller arbejdssted. Denne gruppe bestod af fire undergrupper, hvoraf udpendlere og indpendlere udgjorde de to største grupper. Herefter fulgte gruppen af personer, der både bor og arbejder i Skanderborg, og endelig de ledige med bopæl i kommunen. Antallet af udpendlere var 19.226 i 2020 mod 14.382 indpendlere. Skanderborg Kommune havde altså en nettoudpendling på 4.844 beskæftigede personer i 2020. I de seneste fire år er nettoudpendlingen mindsket, da antallet af indpendlere er steget mere end antallet af udpendlere. Generelt er antallet af personer, der pendler ind og ud af kommunen i forbindelse med arbejde, steget væsentligt kraftigere i de seneste fire år end antallet af personer, der både bor og arbejder i Skanderborg. En stadig større del af arbejdsstyrken med tilknytning til Skanderborg Kommune pendler altså ind eller ud af kommunen. 77 % af Skanderborgs indpendlere bor i en af de fem nabokommuner, mens 79 % af udpendlerne har arbejdssted i en nabokommune. Arbejdskraftens løn- og uddannelsesniveau De borgere, der pendler ud af Skanderborg, har et højere løn- og uddannelsesniveau end de borgere, der pendler ind i kommunen. Udpendlernes baggrundsforhold viser, at Skanderborg er en populær bosætningskommune for højtuddannet arbejdskraft med arbejdssted uden for kommunen. Både kommunens indpendlere og udpendlere har i gennemsnit ca. 35 km fra bopæl til arbejdssted.

“Antallet af udpendlere var 19.226 i 2020 mod 14.382 indpendlere” Når beskæftigede borgere i Skanderborg skal fra deres bopæl til arbejde, kører 23 % under 10 km, mens 15 % kører 40 km eller mere. Borgerne med mindst 40 km til arbejde er kendetegnet ved et markant højere uddannelsesniveau og en markant højere gennemsnitsløn end de borgere, som bor mindre end 10 km fra deres arbejdsplads. De beskæftigede med arbejdssted i Skanderborg Kommune har næst efter Aarhus den højeste gennemsnitsløn i Business Region Aarhus. Skanderborg Kommune har samtidig den fjerdehøjeste andel beskæftigede med en lang videregående uddannelse blandt de 12 medlemskommuner. Knap en femtedel af Skanderborg Kommunes 874 ledige i 2020 havde en lang videregående uddannelse eller ph.d. Set i forhold til gennemsnittet for Business Region Aarhus har Skanderborg det højeste relative lønniveau på ressourceområderne Fødevarer, Turisme og Øvrige erhverv. På områderne Medico/sundhed og Turisme har Skanderborg en højere andel beskæftigede med lang videregående uddannelse end i hele byregionen.

47.870 personer i den danske arbejdsstyrke havde bopæl eller arbejdssted i Skanderborg Kommmune i 2020.

19.226 personer med bopæl i Skanderborg pendlede dagligt til arbejde i en anden kommune i 2020.

15 % af alle beskæftigede borgere med bopæl eller arbejdssted i Skanderborg Kommune har 40 km eller længere til arbejde.

Frekvens 2021

| s. 17


Arbejdsstyrken med tilknytning til Skanderborg Arbejdsstyrken med tilknytning til Skanderborg kan opdeles i fire undergrupper, som vist på kortet nedenfor. Den største undergruppe udgøres af beskæftigede, der bor i Skanderborg Kommune, men har arbejdssted i en anden kommune. I 2020 var Skanderborg Kommune kendetegnet ved en nettoudpendling på 4.844 personer. Når de fire grupper af arbejdskraft betragtes under ét, havde i alt 47.870 personer i den nationale arbejdsstyrke tilknytning til Skanderborg Kommune via bopæl eller arbejdssted.

UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN MED TILKNYTNING TIL SKANDERBORG Diagrammet viser udviklingen i de fire undergrupper, der tilsammen udgør arbejdsstyrken med tilknytning til Skanderborg Kommune (indeks 100 = 2016).

145

Lokale ledige (41,4% stigning)

140 135 130 125

EN ARBEJDSSTYRKE PÅ 47.870 PERSONER MED BOPÆL ELLER ARBEJDSSTED I SKANDERBORG KOMMUNE

120

Indpendlere (16,0% stigning)

115 110

Udpendlere (8,5% stigning)

105 100

Lokalt forankret arbejdskraft (2,0% stigning) ​

95 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

19.226 udpendlere

874 lokale ledige 14.382 indpendlere

s. 18 |

Frekvens 2021

13.388

lokalt forankrede beskæftigede

Vækst i antal ind- og udpendlere Antallet af indpendlere til Skanderborg er steget med 16 % fra 2016 til 2020. I samme periode er antallet af udpendlere steget med 8,5 %. Til sammenligning er antallet af borgere med både bopæl og arbejdssted i Skanderborg kun steget med 2,0 % over de fire år. En stadig større del af arbejdsstyrken med tilknytning til Skanderborg Kommune pendler altså ind eller ud af kommunen. De ledige udgør den klart mindste af de fire undergrupper. Denne gruppe steg med 41 % fra 2016 til 2020. Størstedelen af væksten lå i corona-året 2020.


ARBEJDSKRAFTENS ALDER

Udpendlere har længere uddannelser end indpendlere

Diagrammet viser gennemsnitsalderen for den aktuelle og potentielle arbejdskraft i Skanderborg Kommune. Tal for 2020.

Når man ser på uddannelsesniveauet i de fire grupper af arbejdskraft, går to tendenser igen for både 18-29-årige og 30-66-årige.

Aktuel arbejdskraft

For det første er den arbejdskraft, der både bor og arbejder i Skanderborg Kommune, lavere uddannet end de tre øvrige grupper af arbejdskraft. For det andet er både udpendlerne og de ledige i Skanderborg højere uddannet end de borgere, der pendler ind i kommunen for at arbejde.

44,0

Lokalt forankret arbejdskraft

42,0

Indpendlere

Blandt de 30-66-årige har 24,1 % af Skanderborgs udpendlere en lang videregående uddannelse, mens det samme kun gælder for 11,9 % af kommunens indpendlere. Både de unge og de ældre ledige i Skanderborg Kommune har et relativt højt uddannelsesniveau.

Potentiel arbejdskraft

43,6

Udpendlere

42,3

Lokale ledige Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

18-29-ÅRIGE ARBEJDSKRAFTS UDDANNELSE

30-66-ÅRIGE ARBEJDSKRAFTS UDDANNELSE

Diagrammet viser andelen af de 18-29-årige i den aktuelle og potentielle arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. i Skanderborg Kommune. Tal for 2020.

Diagrammet viser andelen af de 30-66-årige i den aktuelle og potentielle arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. i Skanderborg Kommune. Tal for 2020.

Aktuel arbejdskraft

Aktuel arbejdskraft

Lokalt forankret arbejdskraft

1,4%

Lokalt forankret arbejdskraft

Indpendlere

5,5%

Indpendlere

Potentiel arbejdskraft

Udpendlere Lokale ledige

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

10,4% 11,9%

Potentiel arbejdskraft

10,6%

24,1%

Udpendlere 18,4%

Lokale ledige

19,8%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 19


Ind- og udpendlere tjener mest

GENNEMSNITSLØN FOR 30-66-ÅRIGE

Når man sammenligner gennemsnitslønningerne for de tre grupper af beskæftiget arbejdskraft, skiller Skanderborgs udpendlere sig ud med den højeste gennemsnitsløn efterfulgt af kommunens indpendlere.

Diagrammet viser gennemsnitslønnen for den beskæftigede del af den aktuelle og potentielle arbejdskraft i Skanderborg Kommune i alderen 30-66 år. Tal for 2020.

De 30-66-årige udpendlere fra Skanderborg Kommune tjener knap 100.000 kr. mere om året end de borgere, der både bor og arbejder i Skanderborg Kommune.

Aktuel arbejdskraft

Indpendlerne til Skanderborg Kommune er også relativt højt lønnede i forhold til den lokalt forankrede arbejdskraft, men tjener dog i gennemsnit ca. 50.000 kr. mindre om året end udpendlerne.

Lokalt forankret arbejdskraft Indpendlere

497.402 542.170

Potentiel arbejdskraft

Udpendlere

594.714

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

PENDLINGSAFSTAND FOR 18-66-ÅRIGE Diagrammet viser den gennemsnitlige pendlingsafstand i kilometer for den beskæftigede del af den aktuelle og potentielle arbejdskraft i Skanderborg Kommune i alderen 18-66 år. Tal for 2020.

Indpendlere

6,1 35,0

Potentiel arbejdskraft

Udpendlere

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 20 |

Frekvens 2021

Skanderborg Kommunes udpendlere har i gennemsnit 36 km mellem bopæl og arbejdssted. Det er næsten samme afstand som indpendlerne, der i gennemsnit har 35 km til arbejde. De borgere, som både bor og arbejder i Skanderborg Kommune, bor i gennemsnit 6 km fra deres arbejdsplads.

Aktuel arbejdskraft

Lokalt forankret arbejdskraft

Ind- og udpendlere har lige langt til arbejde

36,0


Distancependlere har høj løn og uddannelse 23 % af de beskæftigede borgere med bopæl eller arbejdssted i Skanderborg Kommune har mindre end 10 km til arbejde. 62 % har 10-40 km til arbejde, mens de resterende 15 % har 40 km eller længere til arbejde.

GENNEMSNITSLØN FOR 30-66-ÅRIGE FORDELT PÅ PENDLINGSAFSTAND Diagrammet viser gennemsnitslønnen for beskæftigede borgere i alderen 30-66 år, der enten er bosat eller beskæftiget i Skanderborg Kommune, fordelt på pendlingsafstand. Tal for 2019.

Borgerne med mindst 40 km til arbejde er kendetegnet ved det højeste løn- og uddannelsesniveau. Herefter følger borgere med 10-40 km til arbejde. Borgerne med under 10 km til arbejde skiller sig særligt ud ved, at en relativt lille andel har en lang videregående uddannelse.

631.942 493.135

0-10 km

DEN 18-66-ÅRIGE ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ PENDLINGSAFSTAND

23%

beskæftigede borgere med bopæl eller arbejdssted i Skanderborg Kommune (18-66 år)

40+ km

UDDANNELSE FOR 30-66-ÅRIGE FORDELT PÅ PENDLINGSAFSTAND Diagrammet viser andelen af beskæftigede borgere med en lang videregående uddannelse eller ph.d. fordelt på pendlingsafstand. Fokus er på borgere i alderen 30-66 år, der enten er bosat eller beskæftiget i Skanderborg Kommune. Tal for 2019.

26.922

43.752

10-40 km

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser, hvor mange beskæftigede borgere i alderen 18-66 år der enten er bosat eller beskæftiget i Skanderborg Kommune, fordelt på pendlingsafstand. Tal for 2019.

15%

543.075

21,3% 10.137

17,4%

6.693

9,7%

62%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

0-10 km 10-40 km 40+ km

0-10 km

10-40 km

40+ km

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 21


INDPENDLERNES PRIMÆRE BOPÆLSKOMMUNER

Størst indpendling fra Aarhus

Diagrammet viser top 5 over de kommuner, som indpendlere med arbejdsplads i Skanderborg Kommune bor i. Tal for 2020.

Skanderborg Kommune oplever størst indpendling fra Aarhus Kommune.

5.461

Aarhus

77 % af Skanderborgs i alt 14.382 indpendlere bor i en af de fem nabokommuner. 88 % af indpendlerne har bopæl i Business Region Aarhus.

Silkeborg

1.863

Horsens

1.858

908

Favrskov

658

Odder

Kilde: Danmarks Statistik og Index100. Tallene er fra november 2020.

UDPENDLERNES PRIMÆRE ARBEJDSKOMMUNER

Størst udpendling til Aarhus

Diagrammet viser top 5 over de kommuner, som udpendlere med bopæl i Skanderborg Kommune arbejder i. Tal for 2020.

Hvad angår udpendlingen, er det også Aarhus, som flest Skanderborg-borgere pendler til i forbindelse med arbejde.

11.008

Aarhus

79 % af Skanderborgs i alt 19.226 udpendlere har arbejdssted i en af de fem nabokommuner. 85 % af udpendlerne har arbejdssted i Business Region Aarhus.

Horsens

1.414

Silkeborg

1.369

Favrskov

Vejle

633

453

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 22 |

Frekvens 2021


139.000 kr. Så meget højere er den gennemsnitlige årsløn for de 30-66-årige borgere, som pendler mindst 40 km til eller fra arbejde i Skanderborg Kommune, sammenlignet med de borgere, der bor mindre end 10 km fra deres arbejdsplads.

Frekvens 2021

| s. 23


Arbejdskraftens løn- og uddannelseniveau

DE 30-66-ÅRIGES LØNINDKOMST Diagrammet viser den gennemsnitlige årlige lønindkomst for alle 30-66-årige beskæftigede i Skanderborg og de øvrige medlemskommuner. Tal for 2020.

Når arbejdskraften i Business Region Aarhus fordeles på kommuner efter arbejdssted, skiller Aarhus sig ud fra de øvrige 11 medlemskommuner, både hvad angår arbejdskraftens alder, uddannelse og løn. De beskæftigede med arbejdssted i Skanderborg Kommune har næst efter Aarhus den højeste gennemsnitsløn i Business Region Aarhus. Skanderborgs andel beskæftigede med en lang videregående uddannelse ligger også i den høje ende blandt de 12 medlemskommuner. Udover Aarhus har Viborg og Silkeborg dog en højere andel beskæftigede med lang videregående uddannelse.

DE BESKÆFTIGEDES GENNEMSNITSALDER Diagrammet viser gennemsnitsalderen i år for alle beskæftigede 18-66-årige med arbejdssted i Skanderborg og de øvrige medlemskommuner. Tal for 2020.

Aarhus Business Region Aarhus Horsens Hele landet Favrskov

42,0 42,4 42,5 42,6

Silkeborg

42,9

Skanderborg

42,9

Hedensted

42,9

Viborg

43,0

Samsø

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

41,9

Odder

Syddjurs

448.810 472.645 485.833 488.985 499.054 502.679 504.843 515.519 516.400 523.020 523.399 533.138 550.430 567.069

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

DE 30-66-ÅRIGES UDDANNELSE Diagrammet viser andelen af alle 30-66-årige beskæftigede i de 12 medlemskommuner, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. Tal for 2020.

41,6

Randers

Norddjurs

s. 24 |

40,0

Samsø Norddjurs Odder Syddjurs Hedensted Randers Favrskov Horsens Viborg Silkeborg Skanderborg Business Region Aarhus Hele landet Aarhus

43,5 43,7 47,1

Hedensted Norddjurs Samsø Odder Favrskov Syddjurs Randers Horsens Skanderborg Silkeborg Viborg Business Region Aarhus Hele landet Aarhus Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

5,3% 6,3% 8,0% 9,0% 9,2% 9,3% 9,7% 10,1% 11,2% 11,7% 12,7% 15,5% 16,4% 23,4%


Ressourceområdernes lønniveauer På grund af det høje lønniveau i Aarhus ligger Skanderborgs gennemsnitsløn under gennemsnittet for byregionen, selv om kommunen har det næsthøjeste lønniveau blandt de 12 medlemskommuner.

UDDANNELSESNIVEAU FOR 30-66-ÅRIGE PÅ DE 10 RESSOURCEOMRÅDER

Det gælder på alle 10 ressourceområder i diagrammet nedenfor, hvor den offentlige sektor er medtaget som et tiende “ressourceområde” sammen med de ni private områder. Lønafstanden til regionsgennemsnittet varierer dog en del fra område til område.

Diagrammet viser andelen af alle 30-66-årige beskæftigede, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. fordelt på ressourceområder og arbejdssted. Tal for 2020.

Bygge/bolig

GENNEMSNITSLØN FOR 30-66-ÅRIGE PÅ DE 10 RESSOURCEOMRÅDER Diagrammet viser den gennemsnitlige årlige lønindkomst for alle 30-66-årige beskæftigede fordelt på ressourceområder og arbejdssted. Tal for 2020.

530.343 546.286

Bygge/bolig

635.847 532.467 533.217

Fødevarer

521.502 525.627

Medico/sundhed Møbler/beklædning

461.706 498.553

Transport

489.537 497.817

Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

17,2% 6,3%

Fødevarer

9,2% 16,9%

IT/kommunikation

22,0% 24,2% 23,3% 7,5% 9,5%

Møbler/beklædning Transport

606.123 625.441

IT/kommunikation

5,2%

Medico/sundhed

519.575

Energi/miljø

Energi/miljø

5,6% 7,8%

3,0% 3,1%

Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor

10,4% 9,6% 14,3% 17,5% 12,8% 20,2%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Skanderborg Kommune Business Region Aarhus

410.465 413.065 567.658 570.369

Ressourceområdernes uddannelsesniveauer

474.496 496.012 Skanderborg Kommune Business Region Aarhus

På tværs af kommunerne i Business Region Aarhus er ressourceområderne Medico/sundhed og IT/kommunikation kendetegnet ved de største andele beskæftigede med en lang videregående uddannelse. På to områder har Skanderborg en højere andel beskæftigede med lang videregående uddannelse end i hele byregionen. Det drejer sig om Medico/sundhed og Turisme. Frekvens 2021

| s. 25


TILFLYTTERNE MED ARBEJDSSTED I SKANDERBORG KOMMUNE Geografi og baggrundsforhold

s. 26 |

Frekvens 2021


UNGE, VELUDDANNEDE TILFLYTTERE Erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft kan blandt andet sikres ved, at borgere flytter til Business Region Aarhus i forbindelse med et job i byregionen. I perioden 2018-2020 fik 309 borgere årligt arbejdssted i Skanderborg Kommune i forbindelse med en flytning til Business Region Aarhus. Der er tale om borgere, som hverken havde bopæl eller arbejdssted i Business Region Aarhus inden flytningen, men som umiddelbart efter flytningen var beskæftiget med arbejdssted i Skanderborg Kommune. Det svarer til, at ca. 1,2 % af arbejdspladserne i Skanderborg Kommune hvert år varetages af medarbejdere, som netop er flyttet til Business Region Aarhus. Mange unge 56 % af tilflytterne med arbejdssted i Skanderborg Kommune er under 30 år. Samtidig er de beskæftigede tilflyttere over 30 år relativt unge sammenlignet med den øvrige beskæftigede befolkning over 30 år. De 30-66-årige beskæftigede tilflyttere er således gennemsnitlig set 7,1 år yngre end de øvrige 30-66-årige beskæftigede borgere med arbejdssted i Skanderborg Kommune. Bopæls- og fraflytningskommuner 40 % af de beskæftigede nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Skanderborg Kommune valgte også at bosætte sig i Skanderborg Kommune. 31 % fik bopæl i Aarhus Kommune. Silkeborg, Horsens og Hedensted var derefter de oftest valgte bopælskommuner.

De to hyppigste fraflytningskommuner for de beskæftigede tilflyttere var København og Aalborg. 10 % af de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune havde umiddelbart inden flytningen bopælsadresse i Københavns Kommune. 7 % havde bopælsadresse i Aalborg Kommune.

“56 % af tilflytterne med arbejdssted i Skanderborg Kommune er under 30 år” Mange højtuddannede Sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe er de 30-66-årige tilflyttere karakteriseret ved et højere uddannelsesniveau og en lavere gennemsnitsløn. Begge forhold hænger tæt sammen med, at tilflytterne i denne aldersgruppe gennemsnitligt er yngre end Skanderborg Kommunes øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe. Blandt de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere er der næsten lige så mange enlige som borgere i parforhold. Godt halvdelen af de beskæftigede tilflyttere i parforhold har børn. For de enlige tilflyttere er det hver tiende.

309 årlige beskæftigede tilflyttere til byregionen med arbejdssted i Skanderborg Kommune (gennemsnit for 2018-2020).

40 % af de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune valgte også at bosætte sig i Skanderborg Kommune.

31 år var gennemsnitsalderen for de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune.

Frekvens 2021

| s. 27


ALDERSFORDELING FOR BESKÆFTIGEDE TILFLYTTERE

Beskæftigede tilflyttere

Diagrammet viser, hvordan den årlige tilflytning af beskæftigede borgere med arbejdssted i Skanderborg Kommune (gennemsnit for 2018-2020) fordeler sig på 18-29-årige og 30-66-årige. Inkluderer flytninger fra udlandet.

Tilflyttere er i denne sammenhæng defineret som borgere i alderen 18-66 år, der har bopælsadresse i Business Region Aarhus i et givet år, men ikke havde det året forinden. For at blive medregnet som beskæftiget tilflytter skal man desuden være beskæftiget med arbejdssted i Skanderborg Kommune — og ikke være beskæftiget i Business Region Aarhus året forinden.

172

Det årlige antal beskæftigede tilflyttere er opgjort som gennemsnittet af tallene for tre år (2018-2020).

137

44%

309

årlige 18-66-årige beskæftigede tilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Skanderborg Kommune

Tallet på 309 årlige beskæftigede tilflyttere svarer til, at 1,2 % af arbejdspladserne i Skanderborg Kommune hvert år varetages af medarbejdere, som netop er flyttet til Business Region Aarhus.

56%

18-29-årige beskæftigede tilflyttere 30-66-årige beskæftigede tilflyttere Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

GENNEMSNITSALDER FOR BESKÆFTIGEDE TILFLYTTERE

Størst mobilitet blandt de unge

Diagrammet viser gennemsnitsalderen for beskæftigede tilflyttere og øvrige beskæftigede med arbejdssted i Skanderborg Kommune (gennemsnit for 2018-2020). Inkluderer flytninger fra udlandet.

56 % af alle beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune er under 30 år gamle. Det giver i sig selv en relativt lav gennemsnitsalder blandt tilflytterne.

18-29 årige

30-66 årige

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 28 |

Frekvens 2021

I samme retning trækker, at de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere gennemsnitlig set er 7,1 år yngre end de øvrige 30-66-årige beskæftigede borgere med arbejdssted i Skanderborg Kommune.

31,3

18-66 årige

43,0

Gennemsnitligt set er de beskæftigede tilflyttere 11,7 år yngre end de øvrige beskæftigede i Skanderborg Kommune.

23,9 23,5 40,6 47,7

Tilflyttere Øvrige beskæftigede


TILFLYTTERNES BOPÆLSKOMMUNE (TOP 5) Figuren viser top 5 over, hvilke kommuner nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Skanderborg Kommune bosatte sig i. Tallene angiver det gennemsnitlige årlige antal i perioden 2018-2020.

40 % af nytilflytterne med arbejdssted i Skanderborg slog sig ned i Skanderborg Kommune 40 % af de 309 årlige beskæftigede nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Skanderborg Kommune valgte også at bosætte sig i Skanderborg Kommune. 31 % fik bopæl i Aarhus Kommune. Silkeborg, Horsens og Hedensted var derefter de oftest valgte bopælskommuner. De to hyppigste fraflytningskommuner for de beskæftigede tilflyttere var København og Aalborg. 10 % af de bekæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune havde umiddelbart inden flytningen bopæladresse i Københavns Kommune. 7 % havde bopælsadresse i Aalborg Kommune.

FRAFLYTNINGKOMMUNE (TOP 5) Diagrammet viser top 5 over de kommuner, som nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Skanderborg Kommune kom fra. Tallene er opgjort som et gennemsnit for 2018-2020.

30

København

22

Aalborg

11

Vejle

10

Herning

Odense

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

8

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 29


1,2 %

af arbejdspladserne i Skanderborg Kommune besættes hvert år af medarbejdere, som netop er flyttet til Business Region Aarhus.

s. 30 |

Frekvens 2021


DE 30-66-ÅRIGE TILFLYTTERES UDDANNELSE

De 30-66-årige tilflytteres baggrundsforhold Sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe er de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune karakteriseret ved et højere uddannelsesniveau og en lavere gennemsnitsløn. Begge forhold hænger tæt sammen med, at tilflytterne i denne aldersgruppe gennemsnitligt er 7,1 år yngre end de øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe. Blandt de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune er der næsten lige så mange enlige som borgere i parforhold. Godt halvdelen af tilflytterne i parforhold har børn. For de enlige tilflyttere er det hver tiende.

Diagrammet viser, hvor mange af de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe. Tallene er opgjort som et årligt gennemsnit for 2018-2020.

Øvrige beskæftigede

DE 30-66-ÅRIGE TILFLYTTERES FAMILIEFORHOLD

18,5%

Tilflyttere

10,7%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune fordelt på familieforhold. Tallene er opgjort som et årligt gennemsnit for 2018-2020.

DE 30-66-ÅRIGE TILFLYTTERES ÅRSLØNNINGER 44 6

32%

54

137

40%

årlige 30-66-årige beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg

24%

Diagrammet viser den gennemsnitlige årsløn for de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Skanderborg Kommune sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede. Tallene er opgjort som et årligt gennemsnit for 2018-2020.

4%

32 Tilflyttere

Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn

Kilde: Danmarks Statistik og Index100. Differencen mellem tallene i venstre og højre side af figuren skyldes afrunding af de treårige gennemsnit.

Øvrige beskæftigede

453.833

517.281

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 31


A M E T R SÆ

DE INTERNATIONALE SPECIALISTER Geografi og baggrundsforhold

s. 32 |

Frekvens 2021


Internationale specialister I denne sammenhæng defineres en person som international specialist, hvis fire kriterier er opfyldt: •

Personen har hverken dansk statsborgerskab eller dansk oprindelse

DE INTERNATIONALE SPECIALISTERS ANDEL AF ALLE HØJTLØNNEDE

Personen har første gang fået ophold i Danmark i en alder af 18 år eller mere

Diagrammet viser andelen af alle 18+-årige med en årsløn på mindst 436.000 kr., der var internationale specialister i 2020.

Personens første opholdsgrundlag i Danmark var ikke som flygtning eller familiesammenført til en flygtning

Personen er beskæftiget med en årsløn på mindst 436.000 kr. opgjort i 2020-niveau

Lønkravet på 436.000 kr. er valgt, fordi dette var minimumslønnen, hvis man skulle have opholds- og arbejdstilladelse i 2020 under den såkaldte beløbsordning.

Odder Randers

1,9% 2,2%

Skanderborg

2,4%

Silkeborg

2,5%

Syddjurs

2,7% 3,1%

Med denne afgrænsning var der i 2020 i alt 73.769 interna­ tionale specialister i Danmark. Af dem havde de 8.839 (12 %) arbejdssted i Business Region Aarhus.

Favrskov Viborg

3,5%

I 2020 havde 303 internationale specialister arbejdssted i Skanderborg Kommune.

Norddjurs

3,6%

Dermed udgjorde internationale specialister 2,4 % af alle højtlønnede med arbejdssted i Skanderborg Kommune. Det er den tredjelaveste andel blandt de 12 medlemskommuner i Business Region Aarhus.

Hedensted Business Region Aarhus Aarhus

3,8% 3,9% 4,5%

Hele landet

5,4%

Samsø

5,4%

Horsens

6,2%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 33


A M E RT SÆ Flest internationale specialister inden for IT/kommunikation

Af Skanderborgs 303 internationale specialister arbejder de 82 inden for IT/kommunikation. Det svarer til godt en fjerdedel.

UDVIKLINGEN I DE INTERNATIONALE SPECIALISTERS ANDEL AF ALLE HØJTLØNNEDE Diagrammet viser udviklingen i andelen af alle 18+-årige med en årsløn på mindst 436.000 kr., der var internationale specialister 2016-2020.

De resterende internationale specialister er særligt koncentreret på følgende ressourceområder: Bygge/bolig, Øvrige erhverv, Offentlig sektor og Fødevarer.

4,5% 3,9% i Business Region Aarhus

4,0% 3,5% ​

3,0% 2,5%

RESSOURCEOMRÅDER MED FLEST INTERNATIONALE SPECIALISTER

2,0%

Diagrammet viser de ressourceområder, hvor der var flest internationale specialister i Skanderborg Kommune i 2020.

0,5%

34

Offentlig sektor

s. 34 |

Frekvens 2021

0,0% 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

42

Øvrige erhverv

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

1,0%

71

Bygge/bolig

Fødevarer

1,5%

82

IT/kommunikation

2,4% i Skanderborg

23

Flere internationale specialister i 2020 De internationale specialister udgør en lidt større andel af alle højtlønnede i Skanderborg Kommune i 2020, end de gjorde i 2016. Fra 2019 til 2020 steg andelen fra 2,3 % til 2,4 % i Skanderborg, mens den var uændret i Business Region Aarhus samlet set. Set over hele perioden fra 2016 til 2020 er andelen af internationale specialister steget mindre i Skanderborg end i Business Region Aarhus samlet set.


Frekvens 2021

| s. 35


PÅ SAMME FREKVENS Business Region Aarhus består af de 12 kommuner Favrskov, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus. Tilsammen er vi i Business Region Aarhus en million østjyder og en halv million arbejdspladser. Kommunerne deler befolkning, arbejdsmarked, erhvervsklynger, kultur, service, uddannelse og transport. Det er ikke en enkelt kommune og ikke en enkelt faktor, der driver udviklingen. Ved at stille ind på samme frekvens giver de et samlet og ensartet overblik over den østjyske byregion og dens vigtigste drivkræfter. Alle publikationerne kan hentes her: www.businessregionaarhus.dk

Udarbejdet af Index100 for Business Region Aarhus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.