Aarhus Kommune

Page 1

2021

AARHUS KOMMUNE

TAL OM:

Erhvervslivet Arbejdskraften Tilflytterne De internationale specialister


FREKVENS 2021 er udgivet i februar 2022. Rapporten består af en statistisk beskrivelse af erhvervslivet og arbejdskraften i hver enkelt af de 12 østjyske kommuner samt i hele Business Region Aarhus. Alle analyserne er digitalt tilgængelige på: www.businessregionaarhus.dk Serien udkommer med samme frekvens en gang om året for at give et overblik over udviklingen for kommunernes fælles og individuelle indsatser. Formålet er at levere solid viden og analyser, som giver et ensartet grundlag for effektive strategier og planer. Både for den enkelte kommune og for at vise, hvordan kommunerne er forbundet med hinanden i et sammenhængende Østjylland. Udgivelse Business Region Aarhus Februar 2022 Foto Aarhus Kommune og Aarhus Havn Layout Stine Sandahl, Sandahls Grafik ApS Isabella Josefine Bennedsen Redaktion og analyse Index100

FORORD

STOR SAMMENHÆNGSKRAFT I BUSINESS REGION AARHUS FREKVENS boomer i år af nye tal, der gør det muligt at følge udviklingen i det østjyske erhvervsliv og blive klogere på, hvordan vi med data kan skabe værdi og vækst i Business Region Aarhus. Årets FREKVENS viser, at Business Region Aarhus er et stærkt vækstcenter med afgørende betydning for Danmark. FREKVENS fortæller, hvorfor kommunerne i Business Region Aarhus hænger tæt sammen. Det gælder for mere end hver fjerde medarbejder, at de pendler til en anden østjysk kommune end den, de bor i. Det viser, at arbejdskraften ikke stopper ved kommunegrænsen. Med FREKVENS i hånden kan du dykke ned i erhvervslivets udvikling i Business Region Aarhus både før og under COVID-19-pandemien. Du kan også læse om byregionens og de enkelte kommuners styrkepositioner og hvilken arbejdsstyrke, som det østjyske erhvervsliv råder over, inden for en realistisk pendlingsafstand. Det er nyttig viden, når det østjyske erhvervsliv vækster og efterspørger arbejdskraft. Du får i årets udgave adgang til et særtema om de internationale specialister, hvor det for første gang bliver muligt at sammenligne Business Region Aarhus med andre byregioner, når det kommer til international arbejdskraft. Rigtig god læselyst. Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus Kommune


INDHOLD s. 6

Erhvervslivet i Aarhus Kommune

s. 26

Tilflytterne med arbejdssted i Aarhus Kommune

s. 16

Arbejdskraften i Aarhus Kommune

s. 32

SÆ RT EM A

De internationale specialister

Frekvens 2021

| s. 3


6,6 %

stigning i antal private arbejdspladser på fire år. 4,1 % stigning på landsplan

38 %

stigning i den private omsætning på fire år. 15 % stigning på landsplan

18.399

virksomheder med mindst ét arbejdssted i kommunen

AARHUS KOMMUNE I KORTE TRÆK

256.095

beskæftigede og ledige med bopæl eller arbejdssted i kommunen

s. 4 |

Frekvens 2021

26.159 flere indpendlere end indpendlere

584.808 arbejdspladser inden for én times kørsel fra Aarhus by


AARHUS OG DE ØVRIGE KOMMUNER I BUSINESS REGION AARHUS Kortet viser Aarhus og de øvrige 11 medlemskommuner i Business Region Aarhus.

12 medlemskommuner Business Region Aarhus er et erhvervssamarbejde mellem 12 østjyske kommuner, heriblandt Aarhus Kommune. De 12 medlemskommuner har tilsammen 631.201 indbyggere i den erhvervsaktive alder (18-66 år). Med 242.170 indbyggere i den erhvervsaktive alder står Aarhus Kommune for 38,4 % af det samlede antal 18-66-årige i Business Region Aarhus og 6,6 % af antallet på landsplan. Det samlede indbyggertal i Aarhus var 352.751 ved indgangen til 2021. Det svarer til 6,0 % af alle indbyggere i Danmark. Alle Aarhus’ fire nabokommuner er også medlemskommuner i Business Region Aarhus

Frekvens 2021

| s. 5


ERHVERVSLIVET I AARHUS KOMMUNE Virksomheder og arbejdspladser

s. 6 |

Frekvens 2021


STOR VÆKST I ARBEJDSPLADSER, OMSÆTNING OG EKSPORT Fra 2016 til 2020 har Aarhus Kommune oplevet solid vækst i både antallet af private arbejdspladser, den private omsætning og eksporten. På alle tre parametre har væksten i Aarhus været højere end i hele landet og Business Region Aarhus samlet set. Antallet af private virksomheder med hovedsæde i Aarhus er også steget og nåede i 2020 op på 16.876 virksomheder. Flotte resultater trods COVID-19 COVID-19-pandemien har haft en effekt på erhvervslivet i hele landet, men virksomhederne i Aarhus har klaret sig godt igennem den udfordrende tid. I 2020 leverede virksomhederne med hovedsæde i Aarhus — i modsætning til virksomhederne på landsplan — en stabil vækst i både omsætning og eksport. Antallet af private arbejdspladser i kommunen faldt ganske vist en smule, men mindre end på landsplan. Når man stiller skarpt på udviklingen måned for måned under COVID-19-pandemien, er det tydeligt, at de to store samfundsnedlukninger i 2020 og 2021 havde en markant negativ effekt på antallet af private arbejdspladser, især inden for turismeområdet. På trods af hjælpepakkerne faldt Aarhus’ antal arbejdspladser på dette område med mere end en tredjedel under hver af de to nedlukninger. Heldigvis steg antallet af arbejdspladser hurtigt igen efter begge nedlukninger. I september 2021 lå antallet af private arbejdspladser i Aarhus 2,0 % over niveauet i september 2019. På landsplan var væksten i samme periode 2,3 %.

“Fra 2016 til 2020 har Aarhus Kommune oplevet solid vækst i både antallet af private arbejdspladser, den private omsætning og eksporten” Stor andel af omsætning, eksport og arbejdspladser på landsplan Virksomheder med hovedsæde i Aarhus Kommune stod i 2020 for 11,4 % af den samlede danske omsætning og for 8,2 % af den samlede danske eksport i 2020. Til sammenligning rummede Aarhus 6,6 % af Danmarks befolkning i den erhvervsaktive alder. Med 57,9 private arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder har Aarhus også relativt mange private arbejdspladser sammenlignet med både landsplan og Business Region Aarhus. Til gengæld har kommunen relativt få virksomheder, både opgjort som hovedsæder og arbejdssteder. Aarhus’ andel af alle landets arbejdspladser svinger en del mellem ni forskellige ressourceområder. På fire af områderne — IT/kommunikation, Møbler/beklædning, Turisme og Øvrige erhverv — er kommunens andel større end andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Den største koncentration af arbejdspladser findes inden for IT/kommunikation.

6,6 % stigning i de private arbejdspladser på fire år. 4,1 % stigning på landsplan.

29 % stigning i den private eksport på fire år. 14 % stigning på landsplan.

16.876 virksomheder med hovedsæde i kommunen.

Frekvens 2021

| s. 7


Flere og flere private virksomheder

UDVIKLING I PRIVATE VIRKSOMHEDER

Antallet af private virksomheder med hovedsæde i Aarhus Kommune (dvs. CVR-nummer registreret i Aarhus Kommune) er steget jævnt fra 2016 til 2020. I 2020 havde i alt 16.876 virksomheder hovedsæde i kommunen, hvilket var 308 flere end året før, svarende til en vækst på 1,9 %.

Diagrammet viser udviklingen i antallet af private virksomheders hovedsæder og arbejdssteder i Aarhus Kommune fra 2016 til 2020.

Antallet af fysiske arbejdssteder er steget nogenlunde parallelt med antallet af hovedsæder. At der er flere arbejdssteder end hovedsæder skyldes to forhold: For det første kan den samme virksomhed have flere arbejdssteder i Aarhus Kommune. For det andet kan virksomheder med hovedsæde i andre dele af landet have ét eller flere arbejdssteder i kommunen.

22.500

I alt 18.399 private virksomheder havde i 2020 ét eller flere arbejdssteder i Aarhus Kommune. Af dem havde de 1.523 virksomheder hovedsæde i en anden kommune.

25.000

20.208 arbejdssteder

20.000 17.500

16.876 hovedsæder

15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

UDVIKLING I PRIVATE ARBEJDSPLADSER Diagrammet viser den procentvise udvikling i antal private arbejdspladser i Aarhus Kommune, Business Region Aarhus og hele landet (Indeks 100 = 2016).

110

Stor stigning i antal arbejdspladser

108 106

6,6% stigning i Aarhus 6,0% stigning i Business Region Aarhus

104

4,1% stigning i hele landet

102 100

2017

2018

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 8 |

Frekvens 2021

Aarhus Kommune havde 140.210 private arbejdspladser i 2020, hvilket var 6,6 % flere end i 2016. Til sammenligning voksede antallet af arbejdspladser i hele Business Region Aarhus med 6 % i samme periode. På landsplan var den tilsvarende vækst i antal arbejdspladser godt 4 %.

98 96 2016

Antallet af private arbejdspladser i Aarhus Kommune steg kraftigt fra 2016 til 2019. Herefter skete der et mindre fald i 2020, som var præget af COVID-19pandemien.

2019

2020

I 2020 faldt antallet af private arbejdspladser i Aarhus med 1.486, svarende til et fald på 1,0 % i forhold til 2019. På landsplan faldt antallet af private arbejdspladser med 1,6 % i samme år.


UDVIKLINGEN I EN CORONATID SENESTE UDVIKLING I PRIVATE ARBEJDSPLADSER Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private arbejdspladser under COVID-19-pandemien (indeks 100 = september 2019).

104

3,3% stigning i Business Region Aarhus

102

2,3% stigning i hele landet 2,0% stigning i Aarhus

100 ​

De to store samfundsnedlukninger i 2020 og 2021 havde en tydelig negativ effekt på antallet af private arbejdspladser. Under de to nedlukninger nåede antallet af arbejdspladser i Aarhus Kommune ned på ca. 96 % hhv. 95 % af niveauet i september 2019. Uden de forskellige hjælpepakker rettet mod erhvervslivet ville faldet sandsynligvis have været større. Særligt efter den anden nedlukning steg antallet af private arbejdspladser hurtigt i de følgende måneder. I september 2021 lå antallet af private arbejdspladser i Aarhus Kommune 2,0 % over niveauet i september 2019.

98 96 94

COVID-19 måned for måned

sep nov jan mar maj 2019

jul

sep nov jan mar maj

2020

2021

jul

sep

Aarhus Kommune Business Region Aarhus Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

SENESTE UDVIKLING I PRIVATE ARBEJDSPLADSER I UDVALGTE BRANCHER Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private arbejdspladser i Aarhus Kommune under COVID-19pandemien (indeks 100 = september 2019). 105 Øvrige områder (2,4% stigning) Transport (0,9% stigning) 100 ​ Turisme (1,2% fald) 95 90 85 80 75 70 65 33,9% fald 60 38,3% fald 55 Turisme 50 sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep Transport Øvrige områder 2019 2020 2021

Svært for turisme og transport Særligt turismeområdet var hårdt ramt under de to samfundsnedlukninger i 2020 og 2021. Området omfatter blandt andet hoteller og restauranter. På trods af hjælpepakkerne faldt Aarhus’ antal arbejdspladser på turismeområdet med mere end en tredjedel under hver af de to nedlukninger. Næst efter turismeområdet var transportområdet ramt af den største nedgang i beskæftigelsen. I Aarhus var nedgangen dog ikke særligt stor. På trods af de store midlertidige dyk i beskæftigelsen lå Aarhus’ antal arbejdspladser på turismeområdet i september 2021 kun 1,2 % under niveauet to år tidligere. På transportområdet var der tale om en stigning på 5,8 %.

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

Frekvens 2021

| s. 9


UDVIKLING I DE PRIVATE VIRKSOMHEDERS OMSÆTNING Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private virksomheders omsætning i Aarhus Kommune, Business Region Aarhus og hele landet (Indeks 100 = 2016). En virksomheds omsætning henregnes til Aarhus Kommune, hvis virksomheden har hovedsæde i kommunen.

145 140

38% stigning i Aarhus

135 130

27% stigning i Business Region Aarhus

125 120

15% stigning i hele landet

115

Stor vækst i omsætning Virksomhederne med hovedsæde i Aarhus Kommune har oplevet en vækst i deres omsætning på 38 % fra 2016 til 2020. Det er en højere vækst end på landsplan og i Business Region Aarhus samlet set. I 2020 skiller de østjyske virksomheder sig ud fra landsplan med en stabil omsætningsvækst på trods af COVID-19-pandemien. Det gælder også virksomhederne i Aarhus Kommune. Den relativt positive udvikling i 2020 er sket på trods af, at det hårdt ramte turismeområde fylder mere i Aarhus, end det gør på landsplan (se side 13).

110 105 100 ​

95 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser den procentvise udvikling i de private virksomheders eksport i Aarhus Kommune, Business Region Aarhus og hele landet (Indeks 100 = 2016). En virksomheds omsætning henregnes til Aarhus Kommune, hvis virksomheden har hovedsæde i kommunen.

130

29% stigning i Aarhus

125 120

21% stigning i Business Region Aarhus

115

14% stigning i hele landet

110 105 ​

95 2016

2017

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 10 |

Frekvens 2021

Virksomhederne med hovedsæde i Aarhus Kommune har øget deres eksport markant fra 2016 til 2020. Modsat landsplan er eksportvæksten fortsat ind i 2020.

UDVIKLING I DE PRIVATE VIRKSOMHEDERS EKSPORT

100

Stor vækst i eksport

2018

2019

2020

Samlet set er Aarhus-virksomhedernes eksport vokset med 29 % fra 2016 til 2020. Det er en større procentvis vækst end i både Business Region Aarhus og på landsplan.


38 %

er virksomhedernes omsætning i Aarhus vokset med fra 2016 til 2020. Det er en højere vækst end i både Business Region Aarhus og på landsplan.

Frekvens 2021

| s. 11


Virksomheder med stor omsætning og eksport Virksomheder med hovedsæde i Aarhus Kommune stod i 2020 for 11,4 % af den samlede danske omsætning og for 8,2 % af den samlede danske eksport i 2020. Til sammenligning rummede Aarhus 6,6 % af Danmarks befolkning i den erhvervsaktive alder. Med 57,9 private arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder har Aarhus også relativt mange private arbejdspladser sammenlignet med både landsplan og Business Region Aarhus. Til gengæld har kommunen relativt få virksomheder, både opgjort som hovedsæder og arbejdssteder.

PRIVATE ARBEJDSPLADSER I KOMMUNERNE Diagrammet viser, hvor mange private arbejdspladser der er pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder med bopæl i kommunerne i Business Region Aarhus, i byregionen samlet set og i hele landet. Tal for 2020.

Syddjurs

KOMMUNENS ANDELE AF LANDSTOTALEN PÅ FEM CENTRALE OMRÅDER I 2020 Diagrammet viser, hvor meget Aarhus Kommune udgør af landsplan på fem centrale mål sammenholdt med kommunens andel af alle landets borgere i den erhvervsaktive alder (6,6 %).

11,4%

8,2% 7,0% 5,3%

Randers

45,4

Odder

45,5

Norddjurs Favrskov Silkeborg

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

s. 12 |

Frekvens 2021

Arbejdspladser

Omsætning

Eksport

53,0

Hele landet

55,1

Viborg

55,2

Samsø

55,9

Skanderborg

56,0

Horsens

56,2

Hedensted

5,5%

Arbejdssteder

50,9

54,4

Kilde: Danmarks Statistik og Index100

Hovedsæder

47,5

Business Region Aarhus

Aarhus 6,6%

44,2

57,9 61,6


PRIVATE ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ RESSOURCEOMRÅDER

Danmarks Statistik bruger betegnelsen ressourceområde om et sammenhængende erhvervsområde, hvor de inkluderede brancher alle medvirker i produktionen af beslægtede slutprodukter.

Diagrammet viser, hvordan de private arbejdspladser i Aarhus Kommune fordeler sig på ressourceområder. Tal for 2020.

Energi/miljø Medico/sundhed Turisme Møbler/beklædning

2.879

Et ressourceområde omfatter hele værdikæden fra primærproducent over forarbejdning til salg.

5.646 6.880

Der er i alt otte ressourceområder og en stor restkategori. Restkategorien “Øvrige erhverv” dækker over en lang række forskelligartede brancher, der ikke falder naturligt ind under de otte ressourceområder.

7.609

Transport Fødevarer IT/kommunikation

Ressourceområder

10.443 13.363 20.927 28.167

Bygge/bolig

44.296

Øvrige erhverv Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

KOMMUNENS ANDEL AF ARBEJDSPLADSERNE PÅ LANDSPLAN Diagrammet viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser på landsplan der ligger i Aarhus Kommune inden for de forskellige ressourceområder. Andelen er sammenholdt med Aarhus’ andel af alle erhvervaktive. Tal for 2020.

6,6% Medico/sundhed Fødevarer Energi/miljø Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Turisme Møbler/beklædning IT/kommunikation

4,6%

Forskellig koncentration af arbejdspladser På fire af de ni ressourceområder er Aarhus’ andel af det samlede antal private arbejdspladser på landsplan større end kommunens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Den største koncentration af arbejdspladser i Aarhus Kommune findes på området IT/kommunikation.

4,7% 5,7%

Herefter følger områderne Møbler/beklædning, Turisme og Øvrige erhverv.

5,9% 6,6%

Modsat har Aarhus Kommune en særligt lav andel af det samlede antal arbejdspladser inden for ressourceområderne Medico/sundhed og Fødevarer.

7,6% 7,8% 8,9% 11,1%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 13


ANTAL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR EN TIMES KØRSEL Figuren viser, hvor mange arbejdspladser der kunne nås inden for en times kørsel fra Aarhus by i 2019.

Adgang til 584.808 arbejdspladser inden for en time Borgere med bopæl i Aarhus Kommune har adgang til et stort antal arbejdspladser inden for en times kørsel i bil. Fra Aarhus by kan man nå 584.808 arbejdspladser inden for en times kørsel. Inden for en halv times kørsel kan man nå 272.370 arbejdspladser. 73 % af de arbejdspladser, man kan nå inden for en times kørsel fra Aarhus, er private arbejdspladser.

584.808 arbejdspladser inden for en times kørsel

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 14 |

Frekvens 2021


Få eksportarbejdspladser

ANDELEN AF DE PRIVATE ARBEJDSPLADSER, DER SKYLDES EKSPORT Diagrammet viser andelen af de private arbejdspladser i kommunerne, der — direkte eller indirekte — skyldtes eksport i 2019.

Aarhus Randers Odder Hele landet Syddjurs Business Region Aarhus Silkeborg Samsø Norddjurs Horsens Viborg Skanderborg Favrskov Hedensted

Eksport giver direkte eller indirekte anledning til 35,9 % af arbejdspladserne i Aarhus Kommune. Det er den laveste andel eksportarbejdspladser blandt de 12 medlemskommuner i Business Region Aarhus.

35,9% 37,1% 38,2% 38,4% 38,8% 38,9% 39,1% 39,4% 39,8% 40,9% 42,8% 43,5% 43,7% 43,9%

Aarhus’ andel af de private arbejdspladser, der skyldes eksport, ligger også under den gennemsnitlige andel på landsplan.

Patenter og varemærker Set i forhold til antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder stod virksomheder og borgere i Aarhus for relativt mange registrerede varemærker og ansøgte patenter i 2019 og 2020 sammenlignet med gennemsnittet for Business Region Aarhus og hele landet.

Kilde: Dansk Industri og Index100.

PATENTER OG VAREMÆRKER Diagrammet viser det gennemsnitlige årlige antal registrerede varemærker og ansøgte patenter hos den Europæiske Patentmyndighed med gyldighed i Danmark, opgjort pr. 100.000 indbyggere i den erhvervsaktive alder. Gennemsnit for 2019 og 2020.

Norddjurs Viborg Randers Odder Syddjurs Skanderborg Samsø Horsens Hedensted Business Region Aarhus Hele landet Silkeborg Aarhus Favrskov

Selv om virksomheder med hovedsæde i Aarhus står for en relativt stor andel af landets samlede eksport (se side 12), så skyldes en relativt lille andel af kommunens arbejdspladser direkte eller indirekte eksport.

9 26

I 2019 og 2020 stod virksomheder og borgere i Aarhus for gennemsnitligt 90 årlige patenter og varemærker pr. 100.000 indbyggere i den erhvervsaktive alder. Det var det næsthøjeste antal blandt kommunerne i Business Region Aarhus.

29 30 40 42 50 61 64 64 70 77 90 93

Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen og Index100.

Frekvens 2021

| s. 15


ARBEJDSKRAFTEN I AARHUS KOMMUNE Udbud og kvalifikationer

s. 16 |

Frekvens 2021


STIGENDE PENDLING IND OG UD AF KOMMUNEN I 2020 havde i alt 256.095 personer i den nationale arbejdsstyrke tilknytning til Aarhus Kommune via enten bopæl eller arbejdssted. Denne gruppe bestod af fire undergrupper, hvoraf borgere med både bopæl og arbejdssted i kommunen udgjorde den største gruppe. Herefter fulgte grupperne af indpendlere udpendlere og endelig de ledige med bopæl i kommunen. Antallet af indpendlere var 67.594 i 2020 mod 41.435 udpendlere. Aarhus Kommune havde altså en nettoindpendling på 26.159 beskæftigede personer i 2020. I de seneste fire år er nettoindpendlingen mindsket, da antallet af udpendlere er steget mere end antallet af indpendlere. Generelt er antallet af personer, der pendler ind og ud af kommunen i forbindelse med arbejde, steget mere i de seneste fire år end antallet af personer, der både bor og arbejder i Aarhus. En stadig større del af arbejdsstyrken med tilknytning til Aarhus Kommune pendler altså ind eller ud af kommunen. 44 % af Aarhus’ indpendlere bor i en af de fire nabokommuner, mens 30 % af udpendlerne har arbejdssted i en nabokommune. Arbejdskraftens løn- og uddannelsesniveau De borgere, der pendler ud af Aarhus, har et højere lønog uddannelsesniveau end de borgere, som pendler ind i kommunen for at arbejde. Aarhus’ udpendlere har i gennemsnit 70 km mellem bopæl og arbejdssted, hvilket er noget længere end indpendlerne, der i gennemsnit har 53 km til arbejde.

“Antallet af indpendlere var 67.594 i 2020 mod 41.435 udpendlere” Når beskæftigede borgere i Aarhus skal fra deres bopæl til arbejde, kører 45 % under 10 km, mens 23 % kører 40 km eller mere. Borgerne med mindst 40 km til arbejde er kendetegnet ved en højere gennemsnitsløn end de borgere, som bor mindre end 10 km fra deres arbejdsplads. De beskæftigede med arbejdssted i Aarhus Kommune har den højeste gennemsnitsløn og det højeste uddannelsesniveau i Business Region Aarhus. Hele 42,2 % af de lokale ledige i alderen 18-29 år har en lang videregående uddannelse. For de 30-66-årige ledige er andelen med lang videregående uddannelse 28,6 %. På alle 10 ressourceområder ligger gennemsnitslønnen for beskæftigede med arbejdssted i Aarhus Kommune over gennemsnittet for hele Business Region Aarhus. Aarhus har også på alle områder en større andel beskæftigede med lang videregående uddannelse end den gennemsnitlige andel i Business Region Aarhus.

256.095 personer i den danske arbejdsstyrke havde bopæl eller arbejdssted i Aarhus Kommmune i 2020.

67.594 personer med bopæl i Aarhus pendlede dagligt til arbejde i en anden kommune i 2020.

23 % af alle beskæftigede borgere med bopæl eller arbejdssted i Aarhus Kommune har 40 km eller længere til arbejde.

Frekvens 2021

| s. 17


Arbejdsstyrken med tilknytning til Aarhus Arbejdsstyrken med tilknytning til Aarhus kan opdeles i fire undergrupper, som vist på kortet nedenfor. Den største undergruppe udgøres af beskæftigede borgere, der både bor og arbejder i Aarhus Kommune, men kommunen har også mange ind- og udpendlere. I 2020 var Aarhus Kommune kendetegnet ved en nettoindpendling på 26.159 personer. Når de fire grupper af arbejdskraft betragtes under ét, havde i alt 256.095 personer i den nationale arbejdsstyrke tilknytning til Aarhus Kommune via bopæl eller arbejdssted.

UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN MED TILKNYTNING TIL AARHUS Diagrammet viser udviklingen i de fire undergrupper, der tilsammen udgør arbejdsstyrken med tilknytning til Aarhus Kommune (indeks 100 = 2016).

145

Lokale ledige (44,2% stigning)

140 135 130 125

EN ARBEJDSSTYRKE PÅ 256.095 PERSONER MED BOPÆL ELLER ARBEJDSSTED I AARHUS KOMMUNE

120

Udpendlere (15,2% stigning)

115

105 100

95 2016

41.435 udpendlere

Indpendlere (9,2% stigning) Lokalt forankret arbejdskraft (5,2% stigning)

110

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

138.390

lokalt forankrede beskæftigede

8.676

lokale ledige

67.594 indpendlere

s. 18 |

Frekvens 2021

Vækst i antal ind- og udpendlere Antallet af indpendlere til Aarhus er steget med 9,2 % fra 2016 til 2020. I samme periode er antallet af udpendlere steget med 15,2 %. Til sammenligning er antallet af borgere med både bopæl og arbejdssted i Aarhus kun steget med 5,2 % over de fire år. En stadig større del af arbejdsstyrken med tilknytning til Aarhus Kommune pendler altså ind eller ud af kommunen. De ledige udgør den klart mindste af de fire undergrupper. Denne gruppe steg med 44 % fra 2016 til 2020. Størstedelen af væksten lå i corona-året 2020.


ARBEJDSKRAFTENS ALDER

Udpendlere har længere uddannelser end indpendlere

Diagrammet viser gennemsnitsalderen for den aktuelle og potentielle arbejdskraft i Aarhus Kommune. Tal for 2020.

Når man ser på uddannelsesniveauet i de fire grupper af arbejdskraft, er billedet forskelligt for 18-29-årige og 30-66-årige.

Aktuel arbejdskraft

Blandt de 30-66-årige har 34 % af Aarhus’ udpendlere en lang videregående uddannelse, mens det samme kun gælder for 18,4 % af kommunens indpendlere. De to øvrige grupper ligger mellem disse yderpunkter.

38,4

Lokalt forankret arbejdskraft

Blandt de 18-29-årige skiller de lokale ledige sig ud med klart den største andel med en lang videregående uddannelse. Andelen på 42,2 % ligger langt over niveauet i de øvrige medlemskommuner og hænger formentlig sammen med Aarhus’ status som universitetsby.

43,2

Indpendlere

Potentiel arbejdskraft

Også for de 18-29-årige har kommunens udpendlere et højere uddannelsesniveau end indpendlerne.

37,4

Udpendlere

36,4

Lokale ledige Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

18-29-ÅRIGE ARBEJDSKRAFTS UDDANNELSE

30-66-ÅRIGE ARBEJDSKRAFTS UDDANNELSE

Diagrammet viser andelen af de 18-29-årige i den aktuelle og potentielle arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. i Aarhus Kommune. Tal for 2020.

Diagrammet viser andelen af de 30-66-årige i den aktuelle og potentielle arbejdskraft, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. i Aarhus Kommune. Tal for 2020.

Aktuel arbejdskraft

Aktuel arbejdskraft

Lokalt forankret arbejdskraft

10,0%

Lokalt forankret arbejdskraft

Indpendlere

10,1%

Indpendlere

Potentiel arbejdskraft

Udpendlere Lokale ledige

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

26,7% 18,4%

Potentiel arbejdskraft

16,0%

34,0%

Udpendlere 42,2%

Lokale ledige

28,6%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 19


Ind- og udpendlere tjener mest

GENNEMSNITSLØN FOR 30-66-ÅRIGE

Når man sammenligner gennemsnitslønningerne for de tre grupper af beskæftiget arbejdskraft, skiller Aarhus’ udpendlere sig ud med den højeste gennemsnitsløn efterfulgt af kommunens indpendlere.

Diagrammet viser gennemsnitslønnen for den beskæftigede del af den aktuelle og potentielle arbejdskraft i Aarhus Kommune i alderen 30-66 år. Tal for 2020.

De 30-66-årige udpendlere fra Aarhus Kommune tjener godt 70.000 kr. mere om året end de borgere, der både bor og arbejder i Aarhus Kommune.

Aktuel arbejdskraft

Indpendlerne til Aarhus Kommune er også relativt højt lønnet i forhold til den lokalt forankrede arbejdskraft, men tjener dog i gennemsnit ca. 45.000 kr. mindre om året end udpendlerne.

Lokalt forankret arbejdskraft

556.134

Indpendlere

582.135

Potentiel arbejdskraft

Udpendlere

627.031

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

PENDLINGSAFSTAND FOR 18-66-ÅRIGE Diagrammet viser den gennemsnitlige pendlingsafstand i kilometer for den beskæftigede del af den aktuelle og potentielle arbejdskraft i Aarhus Kommune i alderen 18-66 år. Tal for 2020.

Indpendlere

6,2 53,2

Potentiel arbejdskraft

Udpendlere

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 20 |

Frekvens 2021

Aarhus Kommunes udpendlere har i gennemsnit 70 km mellem bopæl og arbejdssted. Det er noget længere end indpendlerne, der i gennemsnit har 53 km til arbejde. De borgere, som både bor og arbejder i Aarhus Kommune, bor i gennemsnit 6 km fra deres arbejdsplads.

Aktuel arbejdskraft

Lokalt forankret arbejdskraft

Udpendlere har længst til arbejde

69,6


Distancependlere har høj løn 45 % af de beskæftigede borgere med bopæl eller arbejdssted i Aarhus Kommune har mindre end 10 km til arbejde. 32 % har 10-40 km til arbejde, mens de resterende 23 % har 40 km eller længere til arbejde. Borgerne med mindst 40 km til arbejde har den højeste gennemsnitsløn, efterfulgt af borgerne med 10-40 km til arbejde. Selv om borgerne med under 10 km til arbejde har den laveste gennemsnitsløn af de tre grupper, så er det også i denne gruppe, at flest har en lang videregående uddannelse.

DEN 18-66-ÅRIGE ARBEJDSKRAFT FORDELT PÅ PENDLINGSAFSTAND 106.136

234.314

beskæftigede borgere med bopæl eller arbejdssted i Aarhus Kommune (18-66 år)

630.407 544.270

552.677

0-10 km

10-40 km

40+ km

UDDANNELSE FOR 30-66-ÅRIGE FORDELT PÅ PENDLINGSAFSTAND Diagrammet viser andelen af beskæftigede borgere med en lang videregående uddannelse eller ph.d. fordelt på pendlingsafstand. Fokus er på borgere i alderen 30-66 år, der enten er bosat eller beskæftiget i Aarhus Kommune. Tal for 2019.

74.563 53.615

45%

Diagrammet viser gennemsnitslønnen for beskæftigede borgere i alderen 30-66 år, der enten er bosat eller beskæftiget i Aarhus Kommune, fordelt på pendlingsafstand. Tal for 2019.

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser, hvor mange beskæftigede borgere i alderen 18-66 år der enten er bosat eller beskæftiget i Aarhus Kommune, fordelt på pendlingsafstand. Tal for 2019.

23%

GENNEMSNITSLØN FOR 30-66-ÅRIGE FORDELT PÅ PENDLINGSAFSTAND

26,9%

26,2% 20,1%

32% 0-10 km 10-40 km 40+ km Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

0-10 km

10-40 km

40+ km

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 21


INDPENDLERNES PRIMÆRE BOPÆLSKOMMUNER Diagrammet viser top 5 over de kommuner, som indpendlere med arbejdsplads i Aarhus Kommune bor i. Tal for 2020.

11.008

Skanderborg

44 % af Aarhus’ i alt 67.594 indpendlere bor i en af de fire nabokommuner.

6.846

Randers

6.272

Syddjurs

Silkeborg

Aarhus Kommune oplever størst indpendling fra Skanderborg Kommune.

76 % af indpendlerne har bopæl i Business Region Aarhus.

8.169

Favrskov

Størst indpendling fra Skanderborg

5.443

Kilde: Danmarks Statistik og Index100. Tallene er fra november 2020.

UDPENDLERNES PRIMÆRE ARBEJDSKOMMUNER

Størst udpendling til Skanderborg

Diagrammet viser top 5 over de kommuner, som udpendlere med bopæl i Aarhus Kommune arbejder i. Tal for 2020.

Hvad angår udpendlingen, er det også Skanderborg, som flest Aarhus-borgere pendler til i forbindelse med arbejde.

5.461

Skanderborg

30 % af Aarhus’ i alt 41.435 udpendlere har arbejdssted i en af de fire nabokommuner. 60 % af udpendlerne har arbejdssted i Business Region Aarhus.

3.449

Favrskov

Horsens

Randers

Silkeborg

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 22 |

Frekvens 2021

3.048

2.919

2.859


86.000 kr. Så meget højere er den gennemsnitlige årsløn for de 30-66-årige borgere, som pendler mindst 40 km til eller fra arbejde i Aarhus Kommune, sammenlignet med de borgere, der bor mindre end 10 km fra deres arbejdsplads.

Frekvens 2021

| s. 23


Arbejdskraftens løn- og uddannelsesniveau

DE 30-66-ÅRIGES LØNINDKOMST Diagrammet viser den gennemsnitlige årlige lønindkomst for alle 30-66-årige beskæftigede i Aarhus og de øvrige medlemskommuner. Tal for 2020.

Når arbejdskraften i Business Region Aarhus fordeles på kommuner efter arbejdssted, skiller Aarhus sig ud fra de øvrige 11 medlemskommuner, både hvad angår arbejdskraftens alder, uddannelse og løn. De beskæftigede med arbejdssted i Aarhus Kommune har den højeste gennemsnitsløn i Business Region Aarhus. Kommunens andel beskæftigede med en lang videregående uddannelse er også den højeste i byregionen. Som den eneste kommune i Business Region Aarhus ligger Aarhus over landsgennemsnittet, hvad angår gennemsnitsløn og andel beskæftigede med en lang videregående uddannelse.

DE BESKÆFTIGEDES GENNEMSNITSALDER Diagrammet viser gennemsnitsalderen i år for alle beskæftigede 18-66-årige med arbejdssted i Aarhus og de øvrige medlemskommuner. Tal for 2020.

Aarhus Business Region Aarhus Horsens Hele landet Favrskov

42,0 42,4 42,5 42,6

Silkeborg

42,9

Skanderborg

42,9

Hedensted

42,9

Viborg

43,0

Samsø

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

41,9

Odder

Syddjurs

448.810 472.645 485.833 488.985 499.054 502.679 504.843 515.519 516.400 523.020 523.399 533.138 550.430 567.069

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

DE 30-66-ÅRIGES UDDANNELSE Diagrammet viser andelen af alle 30-66-årige beskæftigede i de 12 medlemskommuner, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. Tal for 2020.

41,6

Randers

Norddjurs

s. 24 |

40,0

Samsø Norddjurs Odder Syddjurs Hedensted Randers Favrskov Horsens Viborg Silkeborg Skanderborg Business Region Aarhus Hele landet Aarhus

43,5 43,7 47,1

Hedensted Norddjurs Samsø Odder Favrskov Syddjurs Randers Horsens Skanderborg Silkeborg Viborg Business Region Aarhus Hele landet Aarhus Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

5,3% 6,3% 8,0% 9,0% 9,2% 9,3% 9,7% 10,1% 11,2% 11,7% 12,7% 15,5% 16,4% 23,4%


Ressourceområdernes lønniveauer På alle 10 ressourceområder i diagrammet nedenfor ligger Aarhus’ gennemsnitsløn over gennemsnittet for Business Region Aarhus. I diagrammet er den offentlige sektor medtaget som et tiende “ressourceområde” sammen med de ni private områder. Lønafstanden til regionsgennemsnittet varierer en del fra område til område.

UDDANNELSESNIVEAU FOR 30-66-ÅRIGE PÅ DE 10 RESSOURCEOMRÅDER Diagrammet viser andelen af alle 30-66-årige beskæftigede, der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. fordelt på ressourceområder og arbejdssted. Tal for 2020.

12,9%

Bygge/bolig

GENNEMSNITSLØN FOR 30-66-ÅRIGE PÅ DE 10 RESSOURCEOMRÅDER Diagrammet viser den gennemsnitlige årlige lønindkomst for alle 30-66-årige beskæftigede fordelt på ressourceområder og arbejdssted. Tal for 2020.

575.005 546.286

Bygge/bolig

Fødevarer

635.847 596.892 533.217

Møbler/beklædning

558.249 498.553

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

31,1% 23,3% 16,5% 9,5% 4,7%

Turisme Øvrige erhverv

Øvrige erhverv

28,8% 22,0%

Møbler/beklædning

563.542 525.627

Turisme

17,2% 9,2%

IT/kommunikation

Medico/sundhed

Transport

17,2%

Fødevarer

Transport

650.315 625.441

IT/kommunikation

33,5%

Energi/miljø

Medico/sundhed 779.482

Energi/miljø

7,8%

533.282 497.817

3,1% 12,9% 9,6% 26,0% 17,5% 28,4% 20,2%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Aarhus Kommune Business Region Aarhus

427.934 413.065 603.505 570.369

Ressourceområdernes uddannelsesniveauer

518.228 496.012 Aarhus Kommune Business Region Aarhus

På alle 10 ressourceområder har Aarhus en større andel beskæftigede med lang videregående uddannelse end den gennemsnitlige andel i Business Region Aarhus. Særligt inden for det lille ressourceområde Energi/miljø skiller Aarhus sig ud med et højt uddannelsesniveau i forhold til hele Business Region Aarhus. Frekvens 2021

| s. 25


TILFLYTTERNE MED ARBEJDSSTED I AARHUS KOMMUNE Geografi og baggrundsforhold

s. 26 |

Frekvens 2021


UNGE, VELUDDANNEDE TILFLYTTERE Erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft kan blandt andet sikres ved, at borgere flytter til Business Region Aarhus i forbindelse med et job i byregionen. I perioden 2018-2020 fik 5.423 borgere årligt arbejdssted i Aarhus Kommune i forbindelse med en flytning til Business Region Aarhus. Der er tale om borgere, som hverken havde bopæl eller arbejdssted i Business Region Aarhus inden flytningen, men som umiddelbart efter flytningen var beskæftiget med arbejdssted i Aarhus Kommune. Det svarer til, at ca. 2,8 % af arbejdspladserne i Aarhus Kommune hvert år varetages af medarbejdere, som netop er flyttet til Business Region Aarhus. Mange unge 73 % af tilflytterne med arbejdssted i Aarhus Kommune er under 30 år. Samtidig er de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere gennemsnitlig set 7,8 år yngre end de øvrige 30-66-årige beskæftigede borgere med arbejdssted i Aarhus Kommune. Bopæls- og fraflytningskommuner 89 % af de beskæftigede nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Aarhus Kommune valgte også at bosætte sig i Aarhus Kommune. 2 % fik bopæl i Silkeborg Kommune. Skanderborg, Randers og Favrskov var derefter de oftest valgte bopælskommuner.

af de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune havde umiddelbart inden flytningen bopæls­adresse i Københavns Kommune. 6 % havde bopælsadresse i Aalborg Kommune.

“73 % af tilflytterne med arbejdssted i Aarhus Kommune er under 30 år” Mange højtuddannede Sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe er de 30-66-årige tilflyttere karakteriseret ved et højere uddannelsesniveau og en lidt lavere gennemsnitsløn. Begge forhold hænger tæt sammen med, at tilflytterne i denne aldersgruppe gennemsnitligt er yngre end Aarhus Kommunes øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe. Blandt de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere er der lidt færre enlige end borgere i parforhold. Godt halvdelen af de beskæftigede tilflyttere i parforhold har børn. For de enlige tilflyttere er det mindre end hver tiende.

5.423 årlige beskæftigede tilflyttere til byregionen med arbejdssted i Aarhus Kommune (gennemsnit for 2018-2020).

11 % af de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune valgte at bosætte sig i en anden medlemskommune.

27 år var gennemsnitsalderen for de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune.

De to hyppigste fraflytningskommuner for de beskæftigede tilflyttere var København og Aalborg. 8 %

Frekvens 2021

| s. 27


ALDERSFORDELING FOR BESKÆFTIGEDE TILFLYTTERE

Beskæftigede tilflyttere

Diagrammet viser, hvordan den årlige tilflytning af beskæftigede borgere med arbejdssted i Aarhus Kommune (gennemsnit for 2018-2020) fordeler sig på 18-29-årige og 30-66-årige. Inkluderer flytninger fra udlandet.

Tilflyttere er i denne sammenhæng defineret som borgere i alderen 18-66 år, der har bopælsadresse i Business Region Aarhus i et givet år, men ikke havde det året forinden. For at blive medregnet som beskæftiget tilflytter skal man desuden være beskæftiget med arbejdssted i Aarhus Kommune — og ikke være beskæftiget i Business Region Aarhus året forinden.

3.934

27%

Det årlige antal beskæftigede tilflyttere er opgjort som gennemsnittet af tallene for tre år (2018-2020).

5.423

Tallet på 5.423 årlige beskæftigede tilflyttere svarer til, at 2,8 % af arbejdspladserne i Aarhus Kommune hvert år varetages af medarbejdere, som netop er flyttet til Business Region Aarhus.

årlige 18-66-årige beskæftigede tilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Aarhus Kommune

1.490

73%

18-29-årige beskæftigede tilflyttere 30-66-årige beskæftigede tilflyttere Kilde: Danmarks Statistik og Index100. Differencen mellem tallene i venstre og højre side af figuren skyldes afrunding af de treårige gennemsnit.

GENNEMSNITSALDER FOR BESKÆFTIGEDE TILFLYTTERE

Størst mobilitet blandt de unge

Diagrammet viser gennemsnitsalderen for beskæftigede tilflyttere og øvrige beskæftigede med arbejdssted i Aarhus Kommune (gennemsnit for 2018-2020). Inkluderer flytninger fra udlandet.

73 % af alle beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune er under 30 år gamle. Det giver i sig selv en relativt lav gennemsnitsalder blandt tilflytterne.

18-29 årige

30-66 årige

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

s. 28 |

Frekvens 2021

I samme retning trækker, at de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere gennemsnitlig set er 7,8 år yngre end de øvrige 30-66-årige beskæftigede borgere med arbejdssted i Aarhus Kommune.

27,4

18-66 årige

40,3

Gennemsnitligt set er de beskæftigede tilflyttere 12,9 år yngre end de øvrige beskæftigede i Aarhus Kommune.

23,2 24,3 38,6 46,4

Tilflyttere Øvrige beskæftigede


TILFLYTTERNES BOPÆLSKOMMUNE (TOP 5) Figuren viser top 5 over, hvilke kommuner nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Aarhus Kommune, bosatte sig i. Tallene angiver det gennemsnitlige årlige antal i perioden 2018-2020.

89 % af nytilflytterne med arbejdssted i Aarhus slog sig ned i Aarhus Kommune 89 % af de 5.423 årlige beskæftigede nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Aarhus Kommune valgte også at bosætte sig i Aarhus. 2 % fik bopæl i Silkeborg Kommune. Skanderborg, Favrskov og Randers var derefter de oftest valgte bopælskommuner. De to hyppigste fraflytningskommuner for de beskæftigede tilflyttere var København og Aalborg. 8 % af de beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune havde umiddelbart inden flytningen bopælsadresse i Københavns Kommune. 6 % havde bopælsadresse i Aalborg Kommune.

FRAFLYTNINGKOMMUNE (TOP 5) Diagrammet viser top 5 over de kommuner, som nytilflyttere til Business Region Aarhus med arbejdssted i Aarhus Kommune kom fra. Tallene er opgjort som et gennemsnit for 2018-2020.

458

København

351

Aalborg

225

Vejle

Herning

Odense

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

192

177

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 29


2,8 %

af arbejdspladserne i Aarhus Kommune besættes hvert år af medarbejdere, som netop er flyttet til Business Region Aarhus.

s. 30 |

Frekvens 2021


DE 30-66-ÅRIGE TILFLYTTERES UDDANNELSE

De 30-66-årige tilflytteres baggrundsforhold Sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe er de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Aarhus karakteriseret ved et højere uddannelsesniveau og en lidt lavere gennemsnitsløn. Begge forhold hænger tæt sammen med, at tilflytterne i denne aldersgruppe gennemsnitligt er 7,8 år yngre end de øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe. Blandt de 30-66-årige beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune er der næsten lige så mange enlige som borgere i parforhold. Godt halvdelen af tilflytterne i parforhold har børn. For de enlige tilflyttere er det mindre end hver tiende.

Diagrammet viser, hvor mange af de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune der har en lang videregående uddannelse eller ph.d. sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede i samme aldersgruppe. Tallene er opgjort som et årligt gennemsnit for 2018-2020.

Øvrige beskæftigede

DE 30-66-ÅRIGE TILFLYTTERES FAMILIEFORHOLD

40,8%

Tilflyttere

22,4%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune fordelt på familieforhold. Tallene er opgjort som et årligt gennemsnit for 2018-2020.

480 56

32%

597

1.490

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Diagrammet viser den gennemsnitlige årsløn for de 30-66-årige tilflyttere med arbejdssted i Aarhus Kommune sammenlignet med kommunens øvrige beskæftigede. Tallene er opgjort som et årligt gennemsnit for 2018-2020.

40% 357

årlige 30-66-årige beskæftigede tilflyttere med arbejdssted i Aarhus

24%

DE 30-66-ÅRIGE TILFLYTTERES ÅRSLØNNINGER

4%

Tilflyttere

Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn

Øvrige beskæftigede

555.549

560.347

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 31


A M E T R SÆ

DE INTERNATIONALE SPECIALISTER Geografi og baggrundsforhold

s. 32 |

Frekvens 2021


Internationale specialister I denne sammenhæng defineres en person som international specialist, hvis fire kriterier er opfyldt: •

Personen har hverken dansk statsborgerskab eller dansk oprindelse

DE INTERNATIONALE SPECIALISTERS ANDEL AF ALLE HØJTLØNNEDE

Personen har første gang fået ophold i Danmark i en alder af 18 år eller mere

Diagrammet viser andelen af alle 18+-årige med en årsløn på mindst 436.000 kr., der var internationale specialister i 2020.

Personens første opholdsgrundlag i Danmark var ikke som flygtning eller familiesammenført til en flygtning

Personen er beskæftiget med en årsløn på mindst 436.000 kr. opgjort i 2020-niveau

Lønkravet på 436.000 kr. er valgt, fordi dette var minimumslønnen, hvis man skulle have opholds- og arbejdstilladelse i 2020 under den såkaldte beløbsordning.

Odder Randers

1,9% 2,2%

Skanderborg

2,4%

Silkeborg

2,5%

Syddjurs

2,7% 3,1%

Med denne afgrænsning var der i 2020 i alt 73.769 interna­ tionale specialister i Danmark. Af dem havde de 8.839 (12 %) arbejdssted i Business Region Aarhus.

Favrskov Viborg

3,5%

I 2020 havde 4.617 internationale specialister arbejdssted i Aarhus Kommune.

Norddjurs

3,6%

Dermed udgjorde internationale specialister 4,5 % af alle højtlønnede med arbejdssted i Aarhus Kommune. Det er den tredjehøjeste andel blandt de 12 medlemskommuner i Business Region Aarhus.

Hedensted Business Region Aarhus Aarhus

3,8% 3,9% 4,5%

Hele landet

5,4%

Samsø

5,4%

Horsens

6,2%

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

| s. 33


A M E RT SÆ Flest internationale specialister i den offentlige sektor

Af Aarhus’ 4.617 internationale specialister arbejder de 1.718 i den offentlige sektor, heriblandt mange universitetsansatte forskere. Det svarer til godt en tredjedel.

UDVIKLINGEN I DE INTERNATIONALE SPECIALISTERS ANDEL AF ALLE HØJTLØNNEDE Diagrammet viser udviklingen i andelen af alle 18+-årige med en årsløn på mindst 436.000 kr., der var internationale specialister 2016-2020.

De resterende internationale specialister er særligt koncentreret på følgende ressourceområder: Øvrige erhverv, Bygge/bolig, IT/kommunikation og Fødevarer.

5,0%

2,5% 2,0% 2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

880 571

Bygge/bolig

478

IT/kommunikation 320

Kilde: Danmarks Statistik og Index100.

Frekvens 2021

3,9% i Business Region Aarhus ​

1.718

Øvrige erhverv

s. 34 |

4,0%

3,0%

Diagrammet viser de ressourceområder, hvor der var flest internationale specialister i Aarhus Kommune i 2020.

Fødevarer

4,5% i Aarhus

3,5%

RESSOURCEOMRÅDER MED FLEST INTERNATIONALE SPECIALISTER

Offentlig sektor

4,5%

Flere internationale specialister De internationale specialister udgør en større andel af alle højtlønnede i Aarhus Kommune i 2020, end de gjorde i 2016. Stigningen i andelen af internationale specialister har i denne periode været lidt højere i Aarhus Kommune end i Business Region Aarhus samlet set.


Frekvens 2021

| s. 35


PÅ SAMME FREKVENS Business Region Aarhus består af de 12 kommuner Favrskov, Aarhus, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus. Tilsammen er vi i Business Region Aarhus en million østjyder og en halv million arbejdspladser. Kommunerne deler befolkning, arbejdsmarked, erhvervsklynger, kultur, service, uddannelse og transport. Det er ikke en enkelt kommune og ikke en enkelt faktor, der driver udviklingen. Ved at stille ind på samme frekvens giver de et samlet og ensartet overblik over den østjyske byregion og dens vigtigste drivkræfter. Alle publikationerne kan hentes her: www.businessregionaarhus.dk

Udarbejdet af Index100 for Business Region Aarhus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.