__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FOKUS PÅ NÄRINGSLIVET I STAFFANSTORP 2016

Fullt utrustad med mobil arbetsplats Sidan 21


LEDARE

Våren gör sig påmind Våren gör sig påmind, med vintergäck och snödroppar i rabatter, fåglar som sjunger av glädje och solstrålar som tittar fram. Det är en härlig årstid vi går till mötes! Läget i världen, med pågående krig, hot från IS och terrorism och mängder av människor på flykt gör det något svårare att njuta av vårens tidiga signaler. Det är en orolig värld och EU möts av utmaningar utan tidigare mått mätt. Sverige och svenskarna är i allra högsta grad inblandade och många känner en stark oro inför dagen och framtiden. Vi på Business Port Staffanstorp jobbar starkt på att hitta nya företag till vår fantastiska ort i Skåne. Med nya arbetstillfällen och en stark framtidstro som följd. Våra politiker i kommunen är mycket bra att samarbeta med och företagsklimatet visar framåtanda och tilltro till Staffanstorps kommun. Staffanstorp består idag av av 2 100 registrerade företag! I en kommun med 23 000 invånare. Det är vi enormt stolta över! Business Port Staffanstorp ägs av fyra samarbetspartners och ägare: Företagsgruppen i Staffanstorp, Företagarna Öresund, LRF Ekonomi samt Staffanstorps kommun. Gemensamt letar vi utvecklingar inom näringsliv, kultur och gemenskap. Vi tror på framtiden! Med dessa ord så vill jag önska er en riktigt bra vår! Väl mött, Mårten Mårtensson Styrelseordförande, Business Port Staffanstorp

Redaktion Annika Wallin Jalgén Grafisk form: Brynell Design Studio Text & foto: Ann Mellblom, MA Text & Bild Tryck: Exakta AB, Malmö 2016 Utgivare: Business Port Staffanstorp AB Kontaktuppgifter: Business Port Staffanstorp AB, Box 77, 245 21 Staffanstorp VD, Annika Wallin Jalgén 0709-350099 annika.jalgen@businessport.se www.businessport.se

Detta är Business Port: Business port ska utifrån affärsmässiga grunder vara en plattform för samverkan mellan Staffanstorps kommun och näringslivet i Staffanstorp, med syfte att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv. Vidare ska vi genom vår verksamhet skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag i Staffanstorps kommun, samt underlätta för dem som vill nyetablera företag i kommunen, samt i övrigt stödja en positiv socialoch kulturell utveckling i kommunen.

Ägaruppgifter: Företagsgruppen i Staffanstorp, 17 procent. Företagarna Öresund, 17 procent. LRF Ekonomi AB, 17 procent. Staffanstorps kommun, 49 procent.

Innehåll 4 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 2

Kommuninfo Regionen Industri Hälsa Livsmedel Staffanstorps handel Skola & utbildning Lantbruk Entreprenör Bygg Nyföretagande Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Gilla oss på facebook!


STYRELSEN

VD har ordet Glädjande är att det finns så många privata initiativ för att öka möjligheter för våra företagare. Hjärupsgården, ett företagshotell i Hjärup, har gjort ett gott arbete med att få hit en mängd nya företagare till kommunen. Här kan man sitta i en fantastisk miljö tillsammans med andra företagare. Industrihotellet på Kometvägen där man kan hyra lageryta och kontor är ett perfekt komplement till kommunens företagshotell Kometen – på samma gata. Detta ger ett bra utbud av möjligheter för majoriteten av våra företag – de små. Under 2016 växer ett nytt koncept upp i centrum av Staffanstorp – Hälsohuset. Här samlas en mängd kompetenser inom hälsa! Till glädje för alla Staffanstorpsbor! Framtidens kommun – det är Staffanstorps ledord. För näringslivet i Staffanstorp betyder det möjligheten för den plats vi verkar i. Staffanstorp är placerat i en fantastiskt spännande region, mitt emellan Lund och Malmö med närheten till Köpenhamn! Här gäller det för Staffanstorps företagare att vara med på tåget som tar oss till en ny och modern storstadsregion! Viljan och ambitionen finns, både bland befintliga företag samt de företag som sneglar på vår kommun för att kunna etablera sig på ett läge mitt i denna fantastiska framtidsregion. Inte minst hos kommunen är viljan och ambitionen stor att få växa ikapp med regionen. Man satsar på skolor och boendemiljöer med toppklass och man ska kunna driva sina företag med bra förutsättningar och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har satsat på ny industrimark som är placerad på ett mycket bra läge utmed väg 108. Här kan man bygga lättare industri eller handel. Den service och snabbhet som kommunen ger i våra byggärenden är mycket god. Som företagare betyder det mycket att få snabb hjälp.

Business Port arbetar för att bygga de bästa förutsättningar för företagen i Staffanstorps kommun. Bolaget har tre huvudsyften: att bidra till fler nystartade företag, att skapa möjligheter för befintliga företag samt att verka för fler nyetableringar. Vi arbetar med mark- och lokalfrågor, kommunikationen mellan företagare och kommun, nätverksträffar inom olika områden, utbildningar, nyföretagande, entreprenörskap i skolor med mycket mera. Hit är du välkommen med alla frågor som rör ditt företagande! Kan vi inte hjälpa dig så slussar vi dig vidare till rätt kontakt. Business ports styrelse består 2016 av tre politiker och nio representanter ifrån näringslivet, vilket ger ett stort inflytande åt företagen. Det är en förmån att få arbeta med företagarna i Staffanstorps kommun! Här flödar entreprenörskap och man har insett att gemensamt kan vi skapa affärer och vår framtid. En framtid som ska innehålla den lilla ortens gemytlighet men storstadsregionens möjligheter! Annika Wallin Jalgén VD Business Port

Styrelsen i Business Port Staffanstorp AB 2016

Mårten Mårtensson MIMS Invest AB, Ordförande

Christian Sonesson Staffanstorps kommun

Pierre Sjöström Staffanstorps kommun

Kjell Pettersson Företagarna Öresund

Johan Gustafsson Karin Nilsson Näringslivet, Sparbanken Näringslivet, Stiftelsen Öresund Uppåkra arkeologiska center

Clas Andersson Staffanstorps kommun

Emil Sällvik LRF

Joakim Karlé Företagsgruppen i Staffanstorp

Lotta Grönvall Näringslivet, Hjärupsgården

Michael Sandin Näringslivet, Sandin Ekonomikonsult AB

Sanna Isaksson Näringslivet, DittNyaBadrum

Presentation av nyvalda styrelseledamöter Joakim Karlé är ordförande i Företagsgruppen i Staffanstorp. Joakim driver och är delägare i ELON Staffanstorp, dessutom är han delägare i AKÖKET i Staffanstorp. Båda butikerna finns på handelscentrat Rondellen.

Kjell Peterson har jobbat med marknadsföring i många år, bland annat med reklambyrån Republika. Sedan 2015 driver han dessutom foodtrucken Casseroll Food som fått stor mediauppmärksamhet som pionjär i regionen.

Sanna Isaksson äger och driver två badrumsbutiker i Staffanstorp och Lomma. Med konceptet ”nyckelfärdiga badrum till fast totalpris” renoverar de badrum i sydvästra Skåne. Med nytänk i en konservativ bransch har Sanna lyckats konceptifiera

processen att renovera badrummet. Företagen är i stark tillväxt och siktar på vidare expansion i fler orter.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

3


KOMMUNINFORMATION

Fokus på näringslivet Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande Foto: Åsa Siller

I Svenskt Näringslivs senaste ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, ligger Staffanstorp stadigt bland de tio översta procenten. – Att hamna högt upp ett år är en sak. Att ligga kvar år efter år visar på stabilitet och styrka, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

– Vi har länge haft fokus på näringslivet. Idag inser allt fler kommuner vikten av att jobba med dessa frågor. Då blir det svårare att hålla sig kvar i toppen. Samtidigt är det bra att vi blir fler och fler. Idag finns flera skånska kommuner högt upp på rankinglistan. Då ger vi draghjälp åt varandra och åt regionen, fortsätter Christian Sonesson.

Duktiga företagare Bland faktorerna som bidrar till ett gott företagsklimat nämner Christian Sonesson ett gynnsamt läge med god infrastruktur, kommunens vilja att ta emot och omfamna alla typer av företag samt effektiva och snabba beslut med korta handläggningstider. – ”Duktiga företagare” är också en starkt bidragande faktor, tilläger han.

4

Ett nytt grepp, för att ytterligare underlätta företagande i kommunen, är servicegarantier från kommun till företag. – Att vi är tydliga med vad man som företagare kan förvänta sig för typ av service, hur man får denna service och inom vilken tidsram. Vi tittar just nu på hur vi ska kunna jobba efter detta, vilket jag tycker är spännande, säger Christian Sonesson.

Plats för fler företag För att företag ska kunna och vilja etablera sig på en ort, måste det finnas tillgänglig mark. Staffanstorps kommuns policy är att aktivt jobba med markfrågor, dels för att ge befintligt näringsliv möjlighet att expandera, dels för att attrahera nyetableringar. Under fjolåret förvärvades ett

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

större område planlagd mark mellan Willy:s och Värmeverket. – Förfrågningarna är många, både för omlokalisering och nyetablering. Vi har nått så långt att vi börjar dela in området i tomter. Det är ett rätt stort område och vi kan fortfarande bereda plats åt fler verksamheter, berättar Christian Sonesson.

Ökad inpendling Staffanstorp är en utpendlingskommun, men gapet mellan utpendlingen och inpendlingen minskar. Sett under de senaste åren har inpendlingen till Staffanstorps kommun ökat och uppgår nu till mellan 3 500 och 4  000 personer. – Det är positivt, och om i varje fall en av de vuxna i familjen kan arbeta nära hemmet, blir livspusslet, med

hämtning och lämning på förskola och fritidsaktiviteter, lättare att få ihop, kommenterar Christian Sonesson. De riktigt stora företagen hittar vi inte i Staffanstorp. Företag med 100 anställda är en sällsynthet i vår kommun. Enligt Christian Sonesson är även detta en styrka: – Vi är inte beroende av en eller två stora arbetsgivare. Här finns istället ett myller av företag, idéer, kreativitet och drivande personer. Många av dem både bor och driver verksamhet här. Då månar man extra om sin kommun. Detta är en positiv kraft som inte ska underskattas!


KOMMUNINFORMATION

Kommunfakta INVÅNARE

31 december 2015 hade Staffanstorps kommun 23 119 invånare KOM MUNAL SK AT T

4:e lägst i Skåne: Kommunalskatt 19,14 krona per skattekrona PENDLING

Inpendling i kommunen: 3 535 per dag Utpendling från kommunen: 8 167 per dag SA M M ANR ÄKNAD FÖRVÄRVSINKOMST

308 000 kronor för personer över 20 år. Fjärde högst i Skåne! 277 800 kronor i riket.

VI HÅLLER LOKALER ÅT

ARBETSLÖSHET

3,9 % arbetslöshet på arbetsföra personer mellan 16 och 64 år (inkl i aktivitets-stöd). I riket: 6,4% I Skåne: 7,9%

ANDRA FÖRETAG

SKOLKOM MUN

13:e bästa kommunen i Skåne i Lärarförbundets rankning 2015. 78:e plats i riket. BÄ ST AT T BO ENLIGT TIDNINGEN FOKUS

Total ranking i Tidningen fokus var det är bäst att bo: plats 97 av 290.

www.angelica.se info@angelica.se 046-25 73 00

L ÅGA BOENDEKOSTNADER

Nils Holgersson undersökningen visar boendekostnad till den del det avser värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning: 3:e lägsta kostnaderna i Skåne 2015. (källa Staffanstorps Kommun) FÖRETAGSKLIM AT

5:e bästa kommunen i Skåne i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På plats 23 av Sveriges 290 kommuner! NYSTARTADE FÖRETAG

År 2015 År 2014 (Källa UC)

147 142

2 202 INREGISTRER ADE FÖRETAG DEN 31 DECEM BER 2015

Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Övriga (Källa UC)

49% 39% 5% 7%

FEM STÖR STA PRIVATA ARBETSGIVARE 2014 (ENDA ST AB)

E.D.P. Consult AB Puls – Planerad Underhållsservice AB St Eriks AB Söderberg & Haak Maskin AB Karaten Bygg AB (källa Justitia)

88 79 73 59 58

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

5


REGIONEN

Greater Copenhagen – Skånes chans

Carl Johan Sonesson Bild News Öresund

Greater Copenhagen är samarbetet mellan Köpenhamn, övriga Själland samt Skåne som fokuserar på tillväxt, integration och gemensam marknadsföring av regionen. Carl Johan Sonesson är regionpolitikern som ser Greater Copenhagen som Skånes chans: – Danskarna bjöd in oss. Det har inte Stockholm och Mälardalen gjort. Sedan 2000 förbinder bron Skåne med den danska huvudstaden. Integrationen, mycket tack vare bron, har gjort framsteg. Fast inte riktigt i den takt vi hade önskat. – Skånsk-danska samarbeten har pågått i många årtionden. Öresundskommittén har strävat efter ökad integration i 20 år, men det behövdes en nystart. Jag tror Greater Copenhagen kan utvecklas till något riktigt bra, säger Carl Johan Sonesson som också är en av

6

Region Skånes tre styrelseledamöter i Greater Copenhagen.

Skåne behöver en stark motor Lokalt matas vi med att vår region är ”het och dynamisk”. Stockholm och Göteborg håller inte riktigt med. Öresundsregionen har förutsättningarna, men springer för sakta. – Vi behöver en stark motor för att marknadsföra oss som en vital och attraktiv region för etableringar av multinationella företag. I Asien är

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

det ganska få som känner till Malmö eller Skåne. Köpenhamn smäller högre, även om det innebär att vi blir ”lillebror”. Samtidigt har även Köpenhamn insett att man inte är sig själv nog, att man behöver samarbetspartners, fortsätter Carl Johan Sonesson.

samarbetet, med budskapet att oavsett om man gick med eller inte, tänkte danskarna driva sin nya, effektivare version av Öresundskommittén.

Gratis för de skånska kommunerna

Flertalet av Skånes 33 kommuner ställde sig under fjolåret positiva till ett deltagande, liksom Region Skåne. In i det sista tvekade två kommuner; Malmö och Lund. Ett par veckor före jul tackade de dock ja.

Under 2014 lanserade Köpenhamn och övriga Själland begreppet Greater Copenhagen. Skåne bjöds in till

– Regionen har varit positivt inställd från början. Vi har drivit frågan i samförstånd, över partigränserna. Vi


REGIONEN

GRE ATER COPENHAGEN :

Dansk-svenskt samarbete som omfattar 79 kommuner och 3 regioner i Östdanmark och Skåne, totalt 3,9 miljoner invånare. ÅRLIG BUDGET:

11 miljoner kronor (5,5 miljoner kronor per land) ST YREL SE:

18 styrelseposter, varav 9 svenska (3 från Region Skåne, 6 från de skånska kommunerna). ORDFÖR ANDEPOSTEN :

Roterande mellan Köpenhamn, övriga Själland och Skåne, där Skåne intar ordförandeposten 4 år av 10.

Bild News Öresund

beslutade även att Region Skåne står för hela den skånska medlemskostnaden på fem och en halv miljoner kronor årligen, vilket underlättade för kommunerna att hoppa på tåget, menar Carl Johan Sonesson.

Skåne har mycket att vinna Den första januari i år blev Skåne officiellt en del av Greater Copenhagen och deltog under samma månad i sitt första styrelsemöte. Under detta beslutades att uppdra åt tjänstemännen att komma med ett batteri av tankar och idéer kring regionens gemensamma marknadsföring samt var, när och hur begreppet Greater Copenhagen bör användas. – Det ska verkligen bli spännande och det är min övertygelse att Skåne har mycket att vinna på samarbetet. Greater Copenhagen är vad det låter som, ”större än Köpenhamn”. De skånska högskolorna, MaxLab IV, så småningom ESS, våra skogar, Österlens kuster är alla delar av Greater Copenhagen och gynnas av fler arbetstillfällen, växande besöksnäring och ökad integration, menar Carl Johan Sonesson.

900 arbetstillfällen I februari uppmärksammades samarbetet internationellt. Enligt namnkunniga Financial Times har Greater Copenhagen den bästa strategin för att attrahera utländska investeringar. Därför tilldelade man det dansk-svenska samarbetet priset ”Foreign Direct Investment” i klassen för Europas mellanstora regioner. Bidragande orsaker till utmärkelsen var amerikanska Ciscos och japanska Hitachis etableringar i Köpenhamn samt IBM:s val av Malmö som bas för ett nytt utvecklingscentra. Även Greater Copenhagens fokus på tillväxtbranscher som cleantech och smart cities, bidrog. Under det senaste året har runt 900 arbetsplatser hos 30 internationella företag som etablerat sig i regionen tillkommit.

Min bank vet vad jag menar med nytänkande Björn Kayser, ägare Bilanpassning i Staffanstorp AB

– Jag är övertygad om att vi får se fler positiva effekter av Greater Copenhagen, säger Carl Johan Sonesson.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

7


INDUSTRI

Champions Mekaniska Verkstad vill växa Jonas Wendt manövrerar traversen.

Nära 50 år har gått sedan Champions Mekaniska Verkstad AB grundades i Lund. För tio år sedan gick flytten till rymliga och specialbyggda lokaler i Staffanstorp. – Växa, ja varför inte? Dock måste vi lösa två frågor för att klara av det: Trångboddhet och nyanställningar med rätt kompetens, säger VD och delägare Per Larsson. Champions, som de rätt och slätt själv kallar sig på hemsidan, tillverkar det mesta inom byggnadssmide: Större stålkonstruktioner, räcken, trappor och balkonger. Med erfarenhet, flexibilitet och kompetens tillverkar och monterar företaget allt från enkla stommar i stål till komplicerade lösningar i aluminium. Per Larsson och medarbetarna ser ljust på framtiden. Det direkta närområdet genomgår och planerar för

stora infrastrukturella investeringar. – Utbyggnaden av södra stambanan, nya järnvägsstationer, tre sjukhus, bostäder och ESS. Det sistnämnda var ett ganska smalt nålsöga att ta sig igenom för att bli certifierade, men vi har stor erfarenhet också av komplicerade arbeten, däribland polishuset i Malmö och rättspsyk i Trelleborg, understryker Per Larsson.

axla större entreprenadansvar och eventuellt utöka med närliggande branscher, som plåt. – Vi känner oss redo att inom en inte alltför avlägsen framtid ta större projekt under våra egna vingar, bekräftar Per Larsson.

Verkstaden – som Disneys tomteverkstad

Staffanstorps största företagsnätverk! Bli medlem du också!

Från kontoren på andra våningen är utsikten över verkstaden som en teaterbalkong. Aktiviteterna pågår över hela verkstadsgolvet. Hantverkare, truckar och traverser arbetar i full synergi. Skådespelet för tankarna till Disneys effektiva tomteverkstad. Det blixtrar och gnistrar från svetsarna. Gigantiska metallstommar säkras, lyfts och transporteras ovanför de anställdas huvuden, för att sedan åter sänkas och bearbetas enligt beställarnas önskemål. Beställarna har namn som JM, Skanska, MVB, Byggom, Servicepunkten, Region Skåne och tidigare nämnda ESS.

Ordförande: Joakim Karlé, Elon, 046-254030.

Gärna kvinnliga svetsare

Champions, idag med 25 anställda, vill också i högre utsträckning

Ny hemsidesadress:

fgstaffanstorp.se

Övriga styrelsen: Christian Ask, Ask Fastighetsförmedling (vice ordförande),Mats Persson, SEB (kassör), Susanne Linné-Nilsson, Handelsbanken (sekreterare), Johan Gustafsson, Sparbanken Skåne (ledamot), Stefan Svensson, Spegeln, Daniel Bengtzzon, Guldkanalen (suppleant), Håkan Fossto, Sport Fossto (suppleant), Magnus Persson, Lundabygdens Revisionsbyrå (revisor) och Mia Funder, Axion Revisionsbyrå (revisorsuppleant).

8

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Under de tio åren i Staffanstorp har företaget utvecklats i en mycket positiv riktning. Hittills har man lyckats

rekrytera duktig personal, men det blir allt svårare, säger VD: – Svetsare och monteringskunnigt folk är en stor bristvara idag. Många tycker att de kan svetsa, men därifrån till att svetsa så att även kunden tycker det ser snyggt ut, är steget ganska långt. Enligt mig beror bristen på att det inte finns någon bra utbildning. Synd, för det är ett skapande jobb, utan tunga lyft och med en för branschen bra lön. Min förhoppning, som jag också har påtalat för våra politiker, är att en kvalitativ utbildning startar och att denna kan locka fler kvinnor och unga till vår bransch. Det hade skapat ett lugnare klimat. Men trångboddheten, hur löser Champions den frågan? – För tio år sedan fick vi verkligt fin hjälp av kommunen att hitta industrimark. Vi hoppas att denna serviceanda och vilja att främja det lokala näringslivet fortfarande präglar politiker och tjänstemän i Staffanstorps kommun, svarar Per Larsson.


HÄLSA

Till hösten öppnar Hälso-huset Hälsohuset under uppbyggnad

I höst öppnar Hälsohuset i sin helhet. Gym och vårdcentral i markplan. Frisör, fotvård, massageterapi och andra hälso- och friskvårdskonsulter på andra våningen. Bakom konceptet står Angelica Fastigheter AB, som nu ser en mångårig vision bli verklighet. Att vara hälsomedveten är att ta hand om såväl kropp och själ som vårt yttre. – Vår vision har redan från början varit att under samma tak samla så många kompetenser som möjligt inom hälso- och friskvårdsbranschen. Med den sammansättning vi nu har uppnått är vi en bra bit på väg, men fler aktörer kommer att bli aktuella i framtiden. Vi har redan idag flera andra förfrågningar från företag inom hälso- och friskvårdssektorn, såsom optiker, terapeut och kiropraktor, säger Angelica Fastigheters VD Johan Erlandsson.

Alla aktörer på plats under hösten Fastigheten på Malmövägen 2 har först tjänat som bilverkstad och sedan som livsmedelsbutik. År 2013 helrenoverades fastigheten för att ge lokaler åt Studio S, ett komplett gym och friskvårdscenter.

Intentionen hade funnits där ett bra tag, men tiden skulle vara den rätta för HMC. I fjol skrevs kontraktet om 360 kvadratmeter vårdcentral, att tillskapas genom en utbyggnad av fastigheten. Under hösten 2015 påbörjade PEAB byggnadsarbetet, som sedan dess har travat på i harmoni med tidsplanen. – I juni ska PEAB vara klara och vi tar över för arbetet med ytskikten. Den första augusti har HMC tillträde till sina lokaler. Deras intention är att öppna den första september. För aktörerna på ovanvåningen tänker vi oss full drift någon gång under sen höst i år. Klart är att Mias Frisyrhörna öppnar den första november och någonstans i de faggorna startar bland annat även fotvården och massageterapin, berättar Johan Erlandsson.

Första steget i Angelica Fastigheters vision var fullbordat.

På ovanvåningen kvarstår lokaler på cirka 90 kvadratmeter. Hit flyttar Angelica Fastigheter själv, säger styrelseordföranden Hans Erlandsson:

Steg två i den spännande utvecklingen var avtalet med HMC, Hälsomedicinskt Center.

– Med investeringen växer även vi och därmed behovet av större lokaler. Vi gillar också om tanken

Vd Johan Erlandsson samt Styrelseordförande Hans Erlandsson

att befinna oss mitt bland våra hyresgäster.

På frågan när i framtiden detta blir aktuellt, svarar Johan Erlandsson:

Utbyggnad möjlig

– Vi vet att efterfrågan finns där, men det finns också ett syfte med att pröva konceptet innan man expanderar ytterligare, både ur vårt och våra blivande hyresgästers perspektiv. Vi ser dock fram emot fortsatt arbete med att utveckla fastigheten till ett komplett hälsohus. .

Hälsohuset har möjlighet att växa ytterligare. I en förlängning, när efterfrågan på BVC och mödravård visar sig stor, kan ytterligare ytor för HMC:s räkning byggas till. – I det läget bygger vi även ut ovanvåningen och kan då ge utrymme åt fler hälso- och friskvårdsaktörer. Vi vet att intresset finns, säger Hans Erlandsson.

Vi är bäst när det gäller Asiatiskt

Kinesiskt kök - Thaikök - Sushi för avhämtning

Tel 046 - 14 15 16 Storgatan 11, Staffanstorp www.hoslee.se

Öppet: Mån-Tis 11.00–14.30 Ons-Tor 11.00-14.30 & 17.00-21.00 Fre 11.00-22.00 Lör 12.00-22.00 Sön 13.00-20.00

Fullständiga rättigheter

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

9


LIVSMEDEL

År 1933 avskaffades Gästgiveristadgan. Sedan dess har många hundratals gästgiverier gått ett sorgligt öde till mötes. Vissa lever dock kvar. Ett av dem finns i Staffanstorp, med anor från mitten av 1800-talet.

Krögare Adam Thorstensson (till höger) tillsammans med souschef Glenn Göransson över en av Gästis många rykande grytor.

Det är onsdag och klockan har nyss slagit två. Ännu en lunch med drygt hundratalet serverade portioner har avverkats. En handfull gäster dröjer sig kvar. Bland dem Jimmy Olsson, som andaktsfullt har avnjutit Gästis delikata skånska köttbullar. – Köttbullarna tillhör mina favoriter här, liksom äggkakan och dansk fläskstek med rödkål och skysås, gärna i sällskap med en av mina egendesignade snapsar, säger han med en nick mot baren, där flaskor signerade Jimmy Olsson står i givakt.

Blandningen viktig trivselfaktor Staffanstorp undslapp stora gästgiveridöden. Det betyder inte att allt

10

har varit en dans på rosor. Under ett par år var här igenbommat och öde. År 2008 förvärvade familjen Thorstensson fastigheten och genomförde en genomgripande och pietetsfull renovering. Ett fåtal krögare har sedan dess avlöst varandra, tills i fjol, då Adam Thorstensson tog över. – Gästis är en central mötesplats för yrkesmänniskor och för privatpersoner. Från vardag till fest, i livets olika skeden. När Gästis öppnade igen, efter renoveringen, provade man sig fram för att hitta rätt form för ett anrikt men modernt gästis just i Staffanstorp. Inledningsvis sågs här mycket kavajer och slipsar. Idag kommer alla kategorier hit. Overallfolk

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Gästis – ett namn som förpliktigar och kostymer, sida vid sida. Det som förenar är en önskan om god mat i trevlig miljö. För mig är blandningen en viktig trivselfaktor, säger Adam Thorstensson.

Bevara och utveckla skånska mattraditioner Vissa gästgiverier har kvar fasaden utåt, men på menyn har kalops och rotmos fått skrapa på foten för pizza eller rätter med asiatiska förtecken. – Absolut inget fel varken på pizza eller asiatiskt, fast då har man frångått de skånska gästgivartraditionerna. För mig förpliktigar ordet ”gästgiveri”. Jag tycker att det bär med sig ett ansvar för att såväl bevara som utveckla de skånska mattraditionerna. Det tycker jag våra kockar lyckas med på ett utmärkt sätt. Vi märker tydligt att det också finns ett symboliskt värde i ordet gästgiveri. Har man långväga gäster, kanske från utlandet, är det hit man kommer för att visa upp våra stolta mattraditioner, man kan kalla det ”matturism”. Vi utvecklar inte bara maten, utan också evenemangen. ”After work” är knappast en gammal tradition, men här fungerar den i bästa gästgiverianda, liksom vår brunch om söndagarna. Flera av de evenemang vi har är idéer som kommer från våra gäster och som jag eller någon i personalen har snappat upp. Då sätter

vi oss ned tillsammans och knypplar ihop ett koncept som fungerar, förklarar Adam Thorstensson. Med brunch, afterwork och speciella temakvällar, fylls Gästis i Staffanstorp även under det som av hävd är lågsäsong för restaurangbranschen. – Det finns två förhållningssätt. Antingen accepterar man att det är lågsäsong, eller gör man saker som lockar hit folk trots lågsäsong. Vi väljer det sistnämnda, säger Adam Thorstensson.

Några exempel på regler för gästgiverierna under 1800-talet: • Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste matrest på sig från föregående måltider • Då servett framställes, bör den vara ren • Skär ej brödskivorna tjockare än 1/4 tum • Bjud ej resande härsket smör eller illafarna ägg • Tag bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna • Stolar, bord och sängar böra hava många ben, så att de icke behöva stöd av väggarna


LIVSMEDEL

Henry Lee: Världen behöver Kina Att prata mat med Henry Lee är som att stå framför ett dignande bord av läckerheter. Han vet i detalj hur krispig en vårrulle ska vara, när sushiriset har rätt klibbiga konsistens eller vilken typ av chili som gör Sichuanbiffen bäst rättvisa. Henry Lee

Henry Lee berättar att redan från 1984 drev familjen Lee restaurang i Staffanstorp: – År 2003 fick vi stänga, när fastigheten såldes. Det var inte utan vemod. 2005 öppnade Hos Lee igen, fast på Storgatan. Vi ville helt enkelt finnas här. Jag anser att man måste bygga sin verksamhet med lokal närvaro, själ och engagemang. Sedan tillbringar jag inte så mycket tid i restaurangen, den biten sköter min hustru Sandy med bravur.

Swedish Chinese Chamber of Commerce Henry Lee är en affärsman med många järn i elden. Lokalt är han bland annat aktiv i Företagarna Öresunds styrelse, en av näringslivets ägare i Business Port Staffanstorp. Internationellt är han ordförande i svensk-kinesiska handelskammaren och driver företaget AB Lee & Partners: – Svensk-kinesiska handelskammaren arbetar för att bygga nätverk mellan svenska och kinesiska företag. Bland annat har vi varit behjälpliga till att välkända livsmedelsföretag som Findus, Gillebagaren, Lantmännen och Spendrups idag har en fungerande export till Kina. Handelskammaren främjar också kulturutbyte. För mig är det viktigt att västvärlden ska förstå vad kineserna firar och varför. Vi har gästat ett antal svenska städer med ett digert program av seminarier och kulturinslag. Överallt drar vi fulla hus.

Business facilitater Genom AB Lee & Partners arbetar Henry Lee som business facilitater mellan Europa och Kina. Han säger att de som blundar för det kinesiska undret är självdöende och ger exempel som att ”Kina äger amerikanska statsobligationer till ett värde av 1 160 miljarder dollar, vilket motsvarar en tredjedel av Shanghais BNP”. Samtidigt avråder han från att agera på egen hand. En dörröppnare behövs, annars blir kulturkrockarna för många:

företag gå en blomstrande framtid till mötes. Jag har varit med om att knyta samman flera sådana avtal och vet på allvar hur stort intresset från kineserna är. Hur världskartan ser ut om 30 år har vi ingen aning om. Kanske

är Afrika det ekonomiska lokomotivet, men just nu behöver världen Kina och som business facilitater, med en fot i varje land och varje kultur, upplever jag en fantastiskt spännande period.

– Kinesiska företag investerar i relationer och de är förtjusta i stora, internationella events med pompa och ståt. Utan att delta i dessa och utan att investera i relationer, kommer du ingenvart i Kina. Européerna frågar sig varför kineserna inte svarar på mejl. Kineserna menar att om ”stornäsorna” är seriöst intresserade kommer de och hälsar på. Man bekantar sig en, två och tre gånger. Sedan kan man kanske börja göra affärer.

Fantastiska möjligheter för svenska företag. De kinesiska uppköparna är på hugget. För vitala svenska företag med starka varumärken, finns fantastiska möjligheter, fortsätter Henry Lee: – En typisk måltavla för kinesiska uppköpare är friska företag med välkända produkter, men som fortfarande inte tagit steget in i Kina. Med en lokal affärspartner, kan ett sådant

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

11


HANDEL

Staffanstorps Handel – vi möter framtiden Alis Frukt & Grönt

Bengts Conditori

Sedan åtta år berikar Ali Mohammed upp Torget i Staffanstorp med livlig torghandel och ett färgglatt utbud. Från eldgula pumpor och illröda tomater till rodnande jordgubbar och mörkgröna gurkor.

”Vi ses på Bengts”, säger många Staffanstorpsbor och det är självklart vad som avses – Bengts Conditori, mitt på Torget. I familjeföretaget arbetar tre generationer sida vid sida. Från Bengt själv, som har bakat i 58 år, till hustrun Kerstin, barnen Helén och Ingela samt barnbarnet My.

Att göra sina inköp hos Ali Mohammed är att också få en pratstund på köpet, kanske till och med en kram, för Ali Mohammed ser och lyssnar till sina kunder, minns en ömmande rygg eller en envis influensa.

Utbudet sträcker sig från nyttigt matiga brödlimpor till frasiga frallor. Från knäckiga småbröd till lena, välfyllda vetelängder, tårtor och bakelser lika vackra som konstverk. Välmatade smörgåsar och sallader lockar även lunchgäster till Bengts Conditori.

Att torga på sommaren är en sak, men även i bistra vindar och piskande regn finns han där. – Det är en barnlek sedan 2014, när jag fick detta fina torgstånd, säger Ali Mohammed.

My, Bengts Conditori

– Varje ort behöver mötesplatser. På Bengts Conditori har mina morföräldrar gjort sitt bästa för att ge Staffanstorps en god mötesplats. Vi fortsätter i den andan, säger My.

Blomsterstallet Blomsterstallet på Hjärupsgården är precis vad det låter som: Ett stall som har byggts om till en frodig och vacker blomsterbutik, där krukväxter, trädgårdsplantor och snittblommor blandas med presentartiklar, handgjorda kort, smycken, choklad och andra godsaker. Butikens utbud styrs av Josefin Sandberg, som driver Blomsterstallet på Hjärupsgården sedan 2011:

Ali Mohammed, Alis Frukt & Grönt

Josefin Sandberg, Blomsterstallet

– Vackra ting som man blir glad av och som man mår bra av, har sin givna plats på Blomsterstallet. Jag utför alla slags blomsterbinderier, till bröllop, begravning, fest och vardag. Blomsterstallet är också stolt återförsäljare av Majas Ljuslyktor, där tio procent går till Barncancerfonden och Ung Cancer, säger Josefin Sandberg.

Elon För snart sex år sedan utökades Staffanstorps butiksflora med Elkedjan - en välsorterad vitvaru- och elbutik i Joakim Karlés regi. Tidigt i år omvandlades butiken till Elon och ingår därmed i Sveriges största vitvarukedja, som en av 200 butiker i landet.

Jenny Schultz och Kristian Orosz, Projektansvariga DittNyaBadrum

DittNyaBadrum ”Nyckelfärdiga badrum till fast totalpris” är DittNyaBadrums koncept som, i kombination med svenska kvalitativa varumärken, har rönt stor uppskattning bland Staffanstorpsbor och tillresande. För ett drygt år sedan öppnades en systerbutik i Lomma.

– Elon på Rondellens handelsområde står för ett brett sortiment av vitvaror, ett alltäckande utbud av elmaterial, värmepumpar och mycket att välja på inom belysning, såväl för inomhus som utomhus. Vi har också egna elektriker, berättar Joakim Karlé.

– Vi märker att det finns ett stort behov av en aktör som DittNyaBadrum. Hantverkare, inredare och en mycket välsorterad butik i ett enda koncept. Vår utställning, med ett stort antal olika badrum i verklig storlek, inspirerar och gör det enkelt att välja. Hos oss finns allt från väggar, golv och möbler ner till minsta handdukskrok. Idag har kunden också möjlighet att själv, via hemsidan, boka tid för kostnadsfri ritning av det nya badrummet, säger VD Sanna Isaksson.

I butiken visas också kompletta köksmiljöer från Elons eget märke Bäcklunda kök samt småländska AKÖKET. Joakim Karlé, Elon

12

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se


HANDEL

Bil & MC

Penslar av Stål

I korsningen där Malmövägen möter Stamvägen har det skett en stor förändring. Det är Bil & MC som har gjort en ”total make over” av fasad, interiör och utemiljö.

Penslar av Stål är studion och ateljén på Hjärupsgården där tatuerarna och konstnärerna Nina Edlund Tjernberg och Sara-Li Berngarn-Lundin på kort tid har väckt stort intresse och fått fulltecknade orderböcker.

Med de båda delägarna Anders Celander och Johan Magnusson, arbetar totalt sju personer här, alla med samma känsla för motorer som Anders Celander, inte sällan sedd på sin Harley Davidson eller i sin Buick Cabriolet, och Johan Magnusson, som i somras tog MC:n till Nordkap.

– En tatuering av idag är ett unikt konstverk, som noga gås igenom tillsammans med kunden. Tiderna då man bläddrade i en katalog och valde en viss bild är förbi. Uniciteten i varje tatuering ställer höga krav på oss, och det tycker vi om. De som kommer till oss ser sin tatuering som en tavla… Vissa vill ha den på väggen. Andra vill bära den med sig alltid, säger Nina Edlund Tjernberg och Sara-Li Berngarn-Lundin.

Bil och MC är både verkstad och försäljning av begagnade, i egen verkstad genomgångna bilar. – Från det lilla ekonomiska, till fordon som tilltalar en kräsnare publik, samt transportfordon, säger Johan Magnusson och Anders Celander. Anders Celander, Bil & MC

Tirups Örtagård Redan 1975 hade Eva Falck namn om sig som örtagårdsexperten i Tirup. Med åren frodades kryddträdgården och bredde ut sig på allt större ytor. I slutet av 1990-talet tog den andra generationen över, med dottern Bente Falck i spetsen: – Vi har sakta men säkert byggt och utvecklat med café, butik och en inbjudande trädgård för lek och avkoppling. Växtutbudet idag går från kryddväxter och örter till perenner, gräs, klängväxter, träd, buskar och Medelhavsväxter. Nyheten för 2016 är fruktträd.

Sara-Li Berngarn-Lundin och Nina Edlund Tjernberg, Penslar av Stål

1970-talets blyga örtagård i Tirup är idag ett utflyktsmål dit hela familjen åker, inte sällan tre generationer, för att under flera timmar botanisera (i dubbel bemärkelse), njuta, leka och fynda rara växter till den egna täppan. Bente Falk, Tirups Örtagård

Västerlen Kiropraktik Sofie Salehi är legitimerad kiropraktor med klinik på Bråhögsplatsen i Staffanstorp. Hon behandlar och rehabiliterar onda eller spända ryggar, nackar, tennisarmbågar, knän, höfter, axlar och idrottsskador.

Tobbe Lundh hos Helena Comet i Spelbutiken

Spelbutiken på Bråhögsplatsen

– De flesta söker för rygg och nacke, men med kiropraktik kan också migrän, yrsel, domningar och utstrålande smärtor i armar och ben behandlas, förklarar Sofie Salehi.

Sedan i fjol driver Helena Comet Spelbutiken på Bråhögsplatsen. Redan klockan nio, när hon öppnar, väntar de första kunderna utanför. – I Spelbutiken står just spel i centrum. ATG och Svenska Spel, där vi även har många andelsspel. Vi säljer även tidningar, tobak, godis, läsk, glass och gratulationskort, säger Helena.

De behandlingsmetoder Sofie Salehi erbjuder är flera och alla ger goda resultat: – En 80-årig patient och en ung idrottare behandlar jag inte på samma sätt. Man skiljer på manipulationsbehandlingar och mjukare mobiliseringsbehandlingar. Dry needling utför jag också, en form av akupunktur för muskulatur. Val av behandlingsmetod sker alltid i dialog med patienten och rehabiliteringen är viktig för att ge långsiktiga resultat.

-Spelbutiken är en mötesplats, säger kunden Tobbe Lundh, här slår man sig ner med en kopp kaffe, pratar med Helena och med andra, som också är här för spelets spänning. Man tar en kopp kaffe, satsar och ser loppen i realtid på skärmarna. Efter morgonens spänningsmoment väntar Lunchtravet. – Man kan säga att vi har en form av rush här kring tolvslaget. Lunchtravet drar många spelare, säger Helena. Sofie Salehi, Västerlen Kiropraktik

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

13


SKOLA & UTBILDNING

Hvilan Utbildning – plantskola för de gröna näringarna Hvilan Utbildning går mot strömmen. Samtidigt som marknaden har gungat för flera aktörer i branschen, har verksamheten i Staffanstorps sydvästra utkant under de senaste arton månaderna etablerat sig i Stockholm och fördubblat sin omsättning. Till hösten välkomnas också den första kullen till Naturvetenskapliga programmet, inriktning miljö och samhälle.

Elisabeth Broberg Lewén

första av totalt tre utbyggnadsfaser, förklarar Elisabeth Broberg Lewén.

Fokuserar på uppdraget Sedan i fjol driver man även utbildning i Stockholm, efter att ha tagit över efter anrika trädgårdsskolan Säbyholm. En fjäder i hatten, kan tyckas.

Nybyggnation pågår

– Faktorerna som talar till vår fördel är flera. En viktig del är vår ägarbild, med GRO - Gröna näringens riksorganisation - som huvudman. De ser Hvilan Utbildning som en garanti för de gröna näringarnas framtida behov av välutbildad arbetskraft på olika nivåer, säger VD Elisabeth Broberg Lewén.

Vilka signaler sänder marknaden? Det råder en skriande brist på välutbildad arbetskraft inom trädgård, fortsätter Elisabeth Broberg Lewén, men betonar att det handlar om mer än att utbilda: – Det gäller att vi tolkar marknadens signaler rätt, ser behoven och arbetar fram verkligt bra produkter. Lägg därtill att vi ska vara en så god arbetsgivare att vi attraherar verkligt bra personal. Slutligen ska vi marknadsföra våra utbildningar genom flera kanaler och på ett sätt som gör att man känner ”aha, detta är något för mig”. Vi är erkänt duktiga

14

utbildare, det säger både skolinspektionen och våra studerande via enkäter. Samtidigt måste vi alltid hålla oss i framkant och attrahera både branschen och studerande. Efter avslutad kurs på Hvilan Utbildning är våra elever anställningsbara eller klara för vidare studier, oavsett om de har gått kortare kurser eller en gymnasieutbildning på tre år.

Beläggningen på Hvilan Utbildning är i det närmaste total, både för internatstudenter och i salarna. Med alla befintliga utbildningar samt inför framtiden är det nödvändigt att bygga om. – Vi bygger nya salar för kurser inom kemi, fysik, biologi, vi utökar med fler grupprum och uppför moduler som temporära salar. Detta är den

– Det är glädjande, men vi är noga med att inte yvas. Vi har ett uppdrag att utföra – att på bästa sätt utbilda för branschens framtida behov. Det betyder hårt arbete, nära samarbete med branschen och en stor och förstående lyhördhet för marknadens behov och önskemål. Om morgondagen vet vi inget, men visst ser vi med tillförsikt fram emot 2017 och 2018, säger Elisabeth Lewén Broberg.

Utbyggnad i tre faser På gymnasienivå erbjuder Hvilan Utbildning programmen hantverk-florist, naturbruk-trädgård, bygg och anläggning. Till höstterminen ökar utbudet med naturvetenskapliga programmet, i nära samarbete med SLU i Alnarp, som en tydlig linje in till branschens högre utbildning som hortonom, lantmästare, biolog och agronom. Härutöver bedrivs flera olika former av vuxenutbildningar - yrkesvux, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning och uppdragsutbildning - inom de gröna näringarna.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Tel 0708-88 71 17 www.renova-fastighet.se


SKOLA & UTBILDNING

Sommarlovsentreprenör 2016

Mentorslunch med Gustav Olsson, Saga Wetterberg Ranelid och Sanna Isaksson.

Vinnare 2015: Saga Wetterberg Ranelid, Gustav Olsson, Oliver Paulsson och Andreas Vidovic.

entreprenörer!” –mentor för Sommarlovsentreprenörerna 2015 Sanna Isaksson, DittNyaBadrum.

Projektet Sommarlovsentreprenör riktar sig i Staffanstorp till ungdomar i gymnasieåldern, 17-19 år. Projektet är ett utbildningskoncept som ger unga en chans att utveckla sin entreprenöriella förmåga. I Staffanstorp drivs projektet av Staffanstorps Kommun i samarbete med Business Port. Projektet ger plats till tolv nyfikna ungdomar, som får en möjlighet att prova på att vara egen företagare. Idén som ungdomarna har kan vara varierande. Under 2015 hade vi ungdomar som gjorde motionslopp, utbildningar, fritidsverksamhet, tillverkning mm och vi såg också starten av en dansagentur som i dag drivs vidare av entreprenören. Utbildningen som ungdomarna får ger dem verktyg för att skapa sitt eget företag. Men också insikter och kännedom om entreprenörskapet och spänningen det infogar i arbetslivet. Projektet startas direkt efter skolavslutningen med två veckors intensiv kurs i entreprenörskap, affärsidéer, marknadsföring, försäljning, bokföring, skatteregler, tillstånd och

mycket annat som man som egen företagare måste känna till. Efter dessa veckor är ungdomarna redo att starta upp sina företag. Till sin hjälp, får de ett startbidrag om 2 000 kronor ifrån Staffanstorps kommun. Detta bidrag ska räcka till marknadsföring och eventuella inköp. Under sommarens gång arbetar ungdomarna med sina bolag och det som de tjänar behåller de själv. Man påverkar alltså helt och hållet sin egen lön och sin egen arbetstid. Sommaren kommer att innebära nya erfarenheter och nya kontakter. Staffanstorps företagare ställer upp som mentorer, besök görs på företag och på Rotaryklubbar där ungdomarna kommer i kontakt med andra företagare. Utbytet mellan ungdomar och företagare ger mycket åt båda parter. ”– Det var oerhört roligt att få vara en del av detta projekt som drevs med ett stort engagemang och glädje av alla involverade. Det var väldigt givande att få följa ungdomarnas resa och hjälpa till i medvindar och motgångar. Ett fantastiskt projekt som med all säkerhet ger värde och uppmuntrar våra framtida

Precis innan skolan startar är det en gemensam avslutning där ungdomarna förutom en hel sommar med nya upplevelser har möjlighet att ta hem priset som Årets Sommarlovsentreprenör, Bästa Entreprenörsinsats och Bästa Marknadsförare. Idag driver vinnaren av priset Årets Sommarlovsentreprenör 2015, Oliver Paulsson, sin dansagentur Blac Opal vidare. Så här sammanfattar Oliver sin sommar:

jag bara mina fantastiska mentorer att tacka för. Kort och gott - Det var en sommar som jag sent kommer att glömma!” Vinnarna av Årets Marknadsförare 2015, Saga Wetterberg Ranelid och Gustav Olsson, tillverkade en film om att vara sommarlovsentreprenör som kan ses på Business Ports hemsida. Sommaren 2016 kör vi en ny omgång med Sommarlovsentreprenörer – håll utkik efter dem, de är vår framtid!

”Sommarlovsentreprenören gav mig alla verktyg som jag behövde för att förverkliga något som länge bara hade varit en dröm för mig. Idag jagar jag den drömmen, och det har

www.pwc.se/lund

Helt digital ekonomi. För dig som småföretagare. Välkommen att kontakta oss i Lund på tel 010-212 93 00.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

15


LANTBRUK

Staffan Dromberg: Nöjd lantbrukare som vill bli bättre Staffan Dromberg

Att driva lantbruk är väl ungefär som att påta i den egna trädgården, fast i större skala och med hjälp av en fin maskinpark? Varför är då bönderna aldrig nöjda? Ärtskörd, Bild News Öresund

Idag finns runt 67 000 lantbruksföretag i Sverige. Ett av dem drivs av Staffan Dromberg. På 265 hektar åkermark odlar han sockerbetor, raps, vete, ärtor samt maltkorn till öl. Han skrattar gott åt jämförelsen med den egna villatäppan: – Det har aldrig varit enkelt att odla och med åren har det blivit svårare. Varje år kommer något nytt in i biologin, som en sjukdom eller ett skadedjur. Varje år förändras också grödorna och kräver då ändrade odlingssätt och nya doser av hjälpmedel, det vill säga gödning. Att vara lantbrukare är att hela tiden prova sig fram. Staffan Dromberg pausar och tar en klunk kaffe innan han fortsätter: – Maskinpark och tekniska hjälpmedel i all ära, utan dem hade det inte gått att odla, samtidigt är det kapitalkrävande. Jämfört med framställningsindustrin omsätter lantbruksbranschen tre gånger så mycket pengar per person. För mjölkbönder är siffran ännu mer talande. Med andra ord: Börjar man förlora pengar i vår bransch, kan det handla

16

om stora värden som förloras i mycket snabb takt. Det är svårt att ändra i produktionen, om man ser att de ekonomiska kalkylerna inte håller.

Kul att köra traktor Staffan Dromberg är något av en udda fågel bland lantbrukarkollegorna. Han är inte född in i branschen, utan har medvetet valt den. – Jag hade kanske en föreställning om hur kul det skulle vara att köra traktor, skojar han. Efter att ha hoppat av gymnasiet och arbetat ett tag hos en trädgårdsmästare, utbildade han sig till lantmästare i Alnarp och fick därefter anställning på en gård i Flackarp. Denna mark arrenderar han idag, tillsammans med mark tillhörande Hjärupsgården, mark i Fjelietrakten och mark kring den gård som också är familjens bostad, granne med Uppåkra kyrka och utgrävningarna i Uppåkra. – 267 hektar är stort nog för att inte behöva ha ett annat arbete vid sidan om, men yngre kollegor mäktar med mycket större arealer än så, kommenterar Staffan Dromberg.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Likt många kollegor i det moderna lantbruket, samarbetar han med granngården, främst kring maskiner. Samarbetet ger honom också möjlighet att låna in och avlöna arbetskraft, när det behövs fler händer i produktionen.

Lantbrukarens år Årets första två månader är lågsäsong i branschen. Då ägnas tid åt underhåll av maskinpark och fastigheter, eftersläntrande pappersarbete samt bokslut. Det är också då familjen unnar sig en skidvecka i Alperna. Resten av året är det marigt att knipa till sig mer än ett par, tre sammanhängande dagars ledighet. Redan i mars körs gödning, som startgivare till rapsen. I april är det dags att harva. När allt börjar gro och komma upp, väntar ett antal intensiva månader. Ogräsbekämpningen ska träffa rätt både vad gäller väder och vind. En icke oansenlig del måste göras för hand, precis som vi i våra trädgårdar. I juli är både raps och ärtor klara att skörda. I augusti är det dags för spannmålsgrödor. I oktober börjar betupptagningen.

På lika villkor Bland icke-lantbrukare är det allmänt känt att ”bönderna aldrig är nöjda”. Detta, säger Staffan Dromberg med ännu ett gott skratt, har han aldrig hört förr. – Skämt åsido; vill vi inte alla att det alltid ska bli lite bättre? Som spannmålsskörden i fjol, som var jättebra, tills det visade sig att proteinhalten i vetet inte dög som brödmjöl i Sverige och därför gick på export till lägre pris, för utomlands duger den. Eller om betorna som kan få vänta för länge under duk, kanske in i februari, och därmed riskerar att ruttna, innan Sveriges enda sockerbruk, Örtofta, kan ta emot dem. Eller politiker som vill att vi ska odla våra grödor och ta hand om våra djur enligt hårdare bestämmelser än i andra länder. När man sedan upphandlar livsmedel till skolor och äldreboenden, kan kycklingen komma från Thailand! Jag älskar mitt jobb. Jag vill också bedriva alltmer hållbar odling, men då borde spelreglerna, i varje fall inom EU, vara desamma för alla.


LANTBRUK

Söderberg & Haak: Ny affärsmodell för en föränderlig värld 2016 är året då Söderberg & Haak Maskin AB fyller 150 år, konsoliderar den nya affärsmodellen, välkomnar flera nya leverantörer samt byter VD. Avgående VD Thomas Svensson med en Deutz-traktor i miniatyr. Att det finns ett champagnemärke med samma namn, ser han som ett roligt sammanträffande

Thomas Svensson, VD sedan nitton år, bjuder på lunch i företagets matsal. Fläsk med löksås. När fläskets sälta möter lökens sötma känns tillvaron riktigt behaglig. – Jo, det känns bra, konstaterar Thomas Svensson, orderingången ökar och allt pekar åt rätt hål, men det har varit ett antal tuffa månader.

Omvälvande Fram till april i fjol, fortsätter Thomas Svensson, var det ”business as usual” för Sveriges ledande privata aktör inom lantbruksmaskinhandeln, men så kom beskedet: – Våra två största leverantörer bestämde sig för att etablera distribution i egen regi. Så gör man när volym och marknadsandelar har vuxit sig tillräckligt starka. Då vill man ha styrningen i egna händer. Det är inget unikt för Söderberg & Haak eller ens för vår bransch. Se på VW eller BMW, som har gjort likadant inom personbilsbranschen. Men det är inte desto mindre omvälvande för det. Ägaren, Mellby Gård med Rune Andersson i spetsen, kunde ha valt en

enklare väg; sälja, alternativt kraftigt banta ner verksamheten. – Något sådant resonemang förekom aldrig. Istället sade man till oss att på bästa och snabbaste sätt återhämta oss. Det är vi tacksamma för, säger Thomas Svensson.

Namn som väcker respekt Elva månader senare har Söderberg & Haak skrivit avtal med Deutz-Fahr, en genuin tysk tillverkare av traktorer, tröskor och teleskoplastare. Man har också gjort upp med två andra, nya leverantörer. Dels danska Dalbo, som tillverkar vältar, dels tyska Geringhoff, tillverkare av skärbord, det vill säga framdelen av skördetröskan. Under mars undertecknades också ett avtal med japanska Komatsu, världens näst största tillverkare av entreprenadmaskiner och den största när det gäller grävmaskiner. För Komatsu tar Söderberg & Haak över den tidigare importörens anställda, ungefär 25 medarbetare. Utbudet av såväl lantbruksmaskiner som entreprenadmaskiner är därmed återställt och de nya namnen väcker respekt. Thomas Svensson

avslöjar att fler levande diskussioner pågår, men att namnen ännu inte är offentliga:

som brinner för verksamheten. Utöver dessa finns ett 30-tal externa, kontrakterade återförsäljare.

– Jag överlåter åt min efterträdare Hasse Ripa att berätta om detta när det blir dags.

En ny röst

Hasse Ripa är ett välbekant namn inom Söderberg & Haak. År 2001 anställdes han som servicetekniker och tog sedan rollen som distriktschef. Efter några års sejour som dealer development manager hos John Deere, återvände han till Söderberg & Haak år 2010.

Mer ICA än Konsum För att ytterligare säkra framtiden, har Söderberg & Haak byggt en ny affärsmodell, i vilken man etablerar egna återförsäljningsställen. I nuläget finns ett femtontal sådana på plats, från Ystad i söder till Borlänge i norr, Mälardalen och Västra Götaland inkluderade.

Thomas Svensson kommer fortsatt att bistå såväl sin efterträdare som Mellby Gård och dess företag som senior advisor på extern basis. – Det ser jag fram emot. Det blev inte många semesterdagar i fjol, men vi har återhämtat oss och byggt upp med nya namn och en ny strategi, som våra ägare önskade. Nu är det tid att konsolidera och få allt att fungera i vardagen. Då skadar det säkert inte med en ny röst och någon annans energi. Det kommer att gå bra, säger Thomas Svensson.

– Vi tror inte på filialverksamhet utan på lokalt entreprenörskap, slår Thomas Svensson fast, mer åt ICA-hållet än Konsum-hållet, för att tala klarspråk. Vi finns med i bilden, men daglig drift sköts av lokala företagare

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

17


ENTREPRENÖR

En miljon gröna kryddor från Kabbarp Bengt-Åke Henningsson

Det var i början av 1990-talet, när vi började prata om Medelhavsdieten och olivoljan, som också de färska örterna i kruka dök upp. Plötsligt hade vi alla en planta basilika i köksfönstret. Idag räknar Sverige fem företag som har specialiserat sig på odling av färska örtkryddor. Det minsta och yngsta i skaran heter Kabbarps Trädgård. I år är målet en miljon krukor med välsmakande, aromatiska örter.

– Under många år var vi den största producenten i Sverige av krysantemum. Vi är också kända för Sörgårdens pelargoner. Men marknaden för prydnadsväxter viker. För fem år sedan började vi nosa så smått på

kryddväxter. Efter sommaren lägger vi helt ned segmentet prydnadsväxter och satsar allt på örterna, säger VD Bengt-Åke Henningsson.

Ekologiskt och närproducerat Bengt-Åke och Annette Henningsson köpte växthusodlingarna i Kabbarp som konkursföretag i mitten av 1980-talet. De kom båda från företagarfamiljer inom de gröna näringarna. Lantbrukarsonen Bengt-Åke var dock inte övertygad. Han visste att det handlade om mycket jobb och liten avkastning: – Men vi räknade på det och slog sedan till. Under de 30 år som har gått har vi rivit, byggt nytt och byggt ut. Idag ligger växthusytan på 8300 kvadratmeter.

Allt inom redovisning      

Löpande bokföring Lönehantering Bokslut & deklarationer Skatterådgivning Bolagsformalia Likvidationer

mail: info@sandek.se

tel: +46 40 23 20 02

www.sandek.se 18

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

I lågsäsong arbetar sex personer i växthusen och två på kontoret. Under högsäsong dubblas arbetskraften i odlingarna. Kabbarps Trädgård har EU:s EKO-märkning, vilken i princip motsvarar svensk Krav-märkning och gör att kryddörterna får bära det åtråvärda epitetet ”ekologiska”. Den ofta omtvistade uppvärmningsfrågan, när det gäller växthus, har man löst genom att elda med naturgas och på så sätt till 80 procent producera sin egen el..

Kom in bakvägen Att som liten och ny i branschen få ta plats i de stora livsmedelsjättarnas

leverantörsnät, är allt annat än enkelt, säger Bengt-Åke Henningsson: –Vi har istället kommit in bakvägen, genom att prata direkt med lokala handlare. Det var ett knep som gav utdelning. Idag finns närproducerade färska kryddor från Kabbarp hos 95 procent av alla ICA-handlare i södra Skåne samt på de närmaste City Gross-butikerna. Totalt levererar man till drygt 80-talet butiker. Leveranser sker i samarbete med Hällestadsvamp AB i Torna Hällestad och en grossist av snittblommor i Kristianstad. På så sätt undviks problemet med halvfulla bilar. – Det är både en kostnads- och en miljöfråga, kommenterar Bengt-Åke Henningsson.

Basilikan leder stort I början av 1990-talet tog vi svenskar basilikan till våra hjärtan. Än idag ligger den på en ohotad första plats och står för nära 35 procent av alla örtplantor på Kabbarps Trädgård. På andra plats kommer koriander, följt av timjan, persilja, rosmarin och mynta. På frågan vilken som är Bengt-Åke Henningssons personliga favorit i kryddträdgården blir svaret: – Rosmarin, dragon och hederlig persilja!


ENTREPRENÖR

Hon bygger sitt personliga varumärke Alla pratar om att bygga varumärken. Men hur går det till om man själv är hela varumärket? En som borde veta är artisten Linda Lundqvist!

Foto: Paulo de Oliveira

Som fjortonåring, med gitarren i högsta hugg, arbetade Linda Lundqvist extra som artist för barn, anlitad av ett studieförbund. Som sjuttonåring blev hon ett välbekant ansikte i Malmö som krog- och pubartist. I Staffanstorp känner vi henne som Allsångs-Linda. Hon är också flitigt anlitad som artist för barn samt på äldre- och demensboende. Country-Linda ska också nämnas i sammanhanget. I mars var Linda Lundqvist inbjuden att framträda på SXSW – South by South West världens största musikfestival som äger rum i Austin, Texas. Där tog hon också tillfället i akt att underhålla Svenska Handelskammaren i Dallas - ett steg i internationaliseringen av det egna varumärket.

Tänker du i termer som att ”bygga varumärket Linda Lundqvist”? – Absolut, annars hade jag irrat bort mig. Jag är en person med många bollar i luften. Det måste man som egen företagare, men man måste prioritera några av bollarna. Jag har prioriterat fyra: Allsångs-Linda, Country-Linda, Linda som underhåller

äldre och dementa och Linda som underhåller barn.

Fyra ”Lindor” låter ändå mycket. Blir det inte spretigt? – Alla fyra är jag, men lite olika delar av mig. Annars skulle jag inte vara trovärdig, och om inte jag själv tror på mitt varumärke, kommer ingen annan att göra det heller. Scennärvaron är dock densamma oavsett vilken ”Linda” jag är. Men jag har funderat mycket över vilka av mina egenskaper som är OK att packa ner i scenväskan.

Vilka är de allra viktigaste tegelstenarna i byggandet av ditt varumärke? – Att ha hjärtat med i vad jag gör, för att skapa en långsiktig trovärdighet hos uppdragsgivarna. Ingen är bekväm med att bli satt på fel uppdrag. När man jobbar med sitt uttryck som verktyg måste man lyssna inåt, för att förstå vad man uttrycker. Det är en stor makt att ha en mikrofon framför munnen. Ständig fokus på vad jag gör för kunden. Levererar jag inte det kunder söker, jobbar inte mitt varumärke för mig. Jag formulerar

vad mitt uppdrag är. Mitt uppdrag är att glädja och underhålla, helst på ett sätt som involverar publiken. Det är en balansgång, för samtidigt som jag koncentrerar mig på kundens behov, jobbar jag också för att skapa det som jag vill att mitt varumärke ska betyda för dem. Man kan kalla detta att ”ta kontroll över sitt varumärke”. Slutligen är det viktigt att möta och överträffa förväntningarna. En riktigt nöjd kund är den som känner att den fick ”det där lilla extra”.

Men det finns väl även ett varumärkesjobb bakom dina scenframträdanden? – Jobbet bakom är minst lika viktigt och består av flera delar. Som att kommunicera varumärket rätt, genom att se till att allt kunderna ser – artisten, annonserna, broschyren och bilen – ger samma meddelande. Att på olika sätt visa att jag har grejer på gång, till exempel via sociala medier, är ännu en sak. Omgivningen gillar att man tänker framåt. Knyta breda nätverk och att tala för sin bransch, stärker också varumärket. Fast det är inte alltid lätt att tala klarspråk i musikbranschen. Det är rena Vilda Västern!

När är ditt varumärke färdigt? – Inte så länge artisten Linda Lundqvist är aktiv. Varumärken får inte stå stilla. De behöver alltid rustas upp i takt med att det de står för förnyas och förbättras.

Har ditt varumärke varit ett enkelt och självklart byggande för dig? – Jag har själv fått hitta mina stigar. En stor hjälp har varit mina föräldrar som peppade oss barn till att ”go your dream”, dock med tillägget att ”gör det själv och gör det ordentligt”. Sedan tre år har jag Maria Human som ett bollplank. Hon är en mycket duktig organisatör och marknadsförare. Hon tittar på mig och mitt varumärke med mottagarens ögon och ger feedback. Jag känner att detta är ett lyft och jag är tacksam för insikten att jag inte behöver göra precis allt själv.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

19


ENTREPRENÖR

Bilen – en fullt utrustad, effektiv och behaglig arbetsplats Vi talar om vikten av tilltalande, ergonomiska och effektiva arbetsmiljöer, men hur ser det ut för dem som har kontor, verktygsförråd eller rentav verkstad i bilen? – Bilen kan vara en säker, effektiv, smidig och behaglig arbetsplats, säger Peter Nordqvist och Jerry Hansson på Accustor i Staffanstorp.

Jerry Hansson och Peter Nordqvist.

De har båda lång erfarenhet av fordonsinredning. Idén om att starta eget hade de burit på i flera år. När lokalerna på Önsvala Allé blev lediga, slog de till. Ett år senare hade de tre anställda. Idag, efter ännu ett år, arbetar nio personer på Accustor. Fler medarbetare är att vänta under året.

Svensktillverkat Accustor arbetar med fordonsinredningar från Worksystems, svensktillverkade produkter som, säger delägarna, inte bara är smartare än övriga fabrikat, de är dessutom billigare. – Det är lite som Ikea. Trots konkurrenskraftiga priser finns både funktionalitet och kvalitet där. En stor del i vår expansion ska tillskrivas just vår leverantör, säger Jerry Hansson. – Och vår duktiga och engagerade personal, tillägger Peter Nordqvist, och berättar att tvåårsjubileet, en fredagskväll i december, firades med tårta och två timmars övertid. Ingen hade något emot det. På verkstadsgolvet är alla ett och samma team.

Moduler Accustor är ett av Worksystems sju

20

Pro-centers i Sverige. Det betyder att man håller eget lager och därmed har efterfrågade produkter hemma. Samtidigt fungerar ett pro-center också som något av ett ”showroom” för Worksystem. Med färdiga moduler inreds snickarens, elektrikerns, rörmokarens, målarens eller trädgårdsmästarens bil. Fordonet blir en rullande, komplett verktygslåda. Varje sak på sin plats gör arbetet effektivt. – Det ser också proffsigt ut. Vilket intryck får kunden som råkar kika in i en bil där allt ligger huller om buller på golvet? frågar Peter Nordqvist retoriskt.

Mer än färdiga montage Accustor gör mer än monterar färdiga moduler, berättar Jerry Hansson: – Tack vare verkligt allsidiga medarbetare, kan vi erbjuda bredden; installation av backkamera, dieselvärmare, larm och stöldgaller, överdragsklädsel, alkolås, takräcke, belysning, till och med hundburar! – Vår affärsidé är att tillsammans med kunden identifiera just dennes behov och hitta individuella

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Accustor inreder fordon så att varje sak har sin plats...

lösningar som gör att kunden får ut maximalt av sitt fordon. Inte sällan får vi fordonet direkt från bilförsäljaren. När kunden hämtar fordonet hos oss är det komplett utrustat, inklusive dekaler. Kunden behöver bara en kontakt, fyller Peter Nordqvist i.

– Vi är trångbodda både inom- och utomhus, medger Peter Nordqvist, men vi vill gärna stanna i dessa lokaler och i Staffanstorp. Bättre läge är svårt att hitta.

Facebook – bästa arbetsförmedlingen

– Via Facebook ger det resultat, säger Jerry Hansson.

Ytorna som för två år sedan nästan tycktes för stora, utnyttjas idag till bristningsgränsen.

Om bättre läge är svårt att hitta, hur enkelt är det då att hitta rätt medarbetare?


BYGG

Karaten Bygg siktar mot större entreprenader Robin Klich, Karaten Bygg AB

Karaten Bygg har tioårsjubileum i år. Grundarna Robin Klich, Jonas Permbeck och Carsten Nilsson såg framför sig ett mindre, lokalt byggföretag med 20-talet anställda. Idag omfattar koncernen 170 anställda fördelade på fem filialer, från Malmö-Lund i söder till Trollhättan-Uddevalla i väster, samt en handfull dotterbolag i tangerande branscher. Det är en rejäl tillväxt. På frågan hur det är möjligt svarar Robin Klich att det till stor del handlar om att attrahera riktigt bra arbetskraft genom att vara en bra arbetsgivare:

– Vi försöker anställa drivna personer som är duktigare än vi själva är. Det skapar en miljö där vi triggar varandra, där alla utvecklas. Genom att vara en bra arbetsgivare, attraherar

vi sådana personer. Vi har en öppen dialog i företaget, snabba beslutsvägar och högt i tak. Våra anställda arbetar i frihet under ansvar. Medelåldern ligger runt 35 år, med många så unga som 25. Unga vill kunna påverka sin vardag. Hittills har nyrekryteringen flutit på bra. Jag tror man känner att det finns ett mervärde i att jobba för Karaten Bygg.

Konkurrens gör att vi står på tå På frågan om hur konkurrens från andra i branschen påverkar, svarar Robin Klich, att han välkomnar den: – Vi är glada för den. Att det finns andra i vår närhet som kan utföra samma jobb som vi, gör att vi blir mer lyhörda. När man är ensam om ett avtal är det lätt att slappna av och inte stå lika mycket på tå.

Återkommande kunder Sedan starten har Karaten Bygg varit inriktat på byggserviceuppdrag mot exempelvis försäkringsbolag och fastighetsägare. Men nu är det dags att ta nästa steg mot mer omfattande entreprenader i form av större om- och tillbyggnationer.

Han understryker att nyproduktion fortfarande inte står på önskelistan: – Vi vill bygga åt återkommande kunder – kommuner, fastighetsbolag, industrier – för att skapa långsiktiga relationer med kunderna.

Kontor på Hemmestorps gård Huvudkontoret finns numera i Ramlösa, kallat Helsingborgskontoret. Men av koncernens totalt 170 anställda utgår hundratalet dock från Staffanstorp och Hemmestorps gård, en av de äldsta gårdarna i Staffanstorp. När företaget sökte ledig industrimark, erbjöds de av Staffanstorps kommun att köpa fastigheten. Den gamla gården plockades ner och byggdes varsamt upp igen, för att utåt sett behålla gamla tiders charm, men interiört svara mot företagets behov. – Vi trivs utmärkt här och har inte för avsikt att flytta på oss, lovar Robin Klich, att huvudkontoret flyttade till Helsingborg var av organisatoriska skäl.

– Vi har nått dit vi ville och känner oss mogna att ta större entreprenader, säg i storleksordningen femton till tjugo miljoner, istället för allt från två tusen kronor och upp till ett par hundra tusen kronor, som det oftast har handlat om hittills, berättar Robin Klich.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

21


ENTREPRENÖRSKAP

NYFÖRETAGANDE Business Port arbetar för att underlätta processen att starta eget företag. Allt ifrån idé till färdigt bolag! Starta-eget seminarier Business Port bjuder in till seminarier om att starta eget några gånger per år på företagshotellet Kometen. Dessa seminarier riktar sig till de som funderar på att starta eget. Det finns många frågor på vägen, både mjuka frågor men även praktiska, och en del frågor besvaras under dessa tillfällen.

Rådgivning och mentorskap Till Business Port kan man vända sig till då man behöver rådgivning, dels

inför att starta eget men också för rådgivning under den första tiden av sitt företagande. Du kan få rådgivning dels genom Business Port men också genom Nyföretagarcenter Syd som håller rådgivning på Kometen tre gånger per termin.

Företagsskolor Staffanstorps kommun och Business Port samarbetar med Nyföretagarcenter Syd i Malmö. Genom dem har företagaren möjlighet till fortbildning

i att driva företag genom att gå i Företagsskolor. Dessa är gratis för företagen i Staffanstorps kommun och här kan man lära sig om marknadsföring, affärsplan, den globala marknaden, bokföring och mycket mer. Du har också möjlighet till att få rådgivning samt juridisk och ekonomisk hjälp.

Utbildningstillfällen Business Port arrangerar utbildningstillfällen under året i aktuella ämnen.

På dessa är man alltid välkommen att delta, ibland är utbildningarna gratis och ibland tas en avgift ut.

Lokaler och mark Business Port har en god kännedom om lediga lokaler i Staffanstorps kommun. Dessutom har vi ett nätverk för fastighetsägare i kommunen och vi kan snabbt hjälpa företag som vill etablera sig i kommunen med lokaler eller mark.

Företagarkommunen Staffanstorp! Bakom de nära 2 200 registrerade företagen i kommunen finns många företagare. Fler än var åttonde kommuninvånare är på något sätt delaktig i företag, antingen som styrelseledamot, VD eller registrerad för F-skatt. För att företagen ska utvecklas ytterligare krävs det ett bra företagsklimat. År efter år intar Staffanstorp topplaceringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Men vi ska inte slå oss till ro med det. Med bättre företagsklimat skapas mer utrymme för entreprenörer att utvecklas och stanna i kommunen och genom sin kreativitet och sitt arbete bidra till fler arbetsplatser. Min ambition är att kommunen fortsätter att utveckla sin serviceanda och att Staffanstorps kommun blir en ännu bättre plats för företag och företagare! Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande

22

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se


ENTREPRENÖR

Företagshotellet Kometen

Nya företag på Kometen

Företagshotellet Kometen är samlingsplatsen för företagarna i Staffanstorp.

Professionell säkerhet levererar larm och säkerhetssystem till både små och stora företag / organisationer. Med kontor i Staffanstorp och Helsingborg installerar, servar och supporterar Professionell Säkerhet kunder mellan Ystad och Halmstad. På kontoret i Staffanstorp utgår 5 medarbetare av bolagets 15 anställda.

I huset sitter små och medelstora företag blandat med kommunens aktiebolag. Det finns nystartade bolag samt etablerade bolag och det är det som ger dynamiken i huset. Huset är byggt i en öppen modern stil som bidrar till ett öppet klimat med stort utbyte mellan bolagen. Här samlas verksamheter som rör företagande på olika sätt. Det finns nätverk för småföretagare, nätverk för fastighetsägare, informationsträffar samt utbildningstillfällen inom olika aktuella ämnen. Som nyföretagare har man närhet till Business Port och tillgång till rådgivning den första tiden som företagare. Dessutom har man tillgång till Business Ports stora kontaktnät. I huset finns tillgång till olika storlekar på konferensrum. Som hyresgäst har

man fri tillgång men rummen hyrs även ut till andra. För mer information se www.komethuset.se

Nätverk för småföretagare Det är roligt och spännande att vara företagare men ibland kan man som småföretagare känna sig ensam i vissa frågor. Därför har vi på Business Port ett nätverk för småföretagare som träffas regelbundet. I nätverket hjälper man varandra med idéer, kontakter och delar med sig av sina erfarenheter. Deltagarna är inom olika sorters branscher. Vi träffas över en frukost och diskuterar varierande ämnen. Antalet deltagare är begränsat till tio. Genom att delta i nätverk utökar du dina chanser att skapa affärer och långsiktiga hållbara företag.

House of Deli

House of Deli erbjuder sina kunder ett välkomponerat sortiment av delikatesser från de bästa producenterna i Europa. Försäljningen sker dels via e-handel. Företaget flyttade till Staffanstorp under 2015 och har kontor på Kometen.

Professionell Säkerhet

För att vara med i nätverket anmäler man sig till Business Port.

Nätverk för fastighetsägare Vid ett antal tillfällen varje termin, träffas fastighetsägare i Staffanstorps kommun över ett lunchmöte. På dessa möten diskuterar vi etableringar mm och inte sällan bjuds kommunen in för att berätta om olika projekt. Ibland bjuder vi in föredragshållare inom ett aktuellt ämne.

Nya företag på Hjärupsgården Senioruthyrning

Om du vill bli inbjuden till detta nätverk, kontakta Business Port.

Nätverk för Business Ports partners Som partner till Business Port får man inbjudan till olika nätverksträffar.

Senioruthyrning finns i 17 städer i Sverige och i Staffanstorp har de kontor på Hjärupsgården. Ifrån det kontoret servar man hela Skåne. Här kan man hyra arbetskraft i form av erfarna, pålitliga och kompetenta seniorer. Uthyrningen sker både till företag som ett komplement till personalen och till privatpersoner vid behov.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

23


Partnerskap i Business Port Business Port arbetar för att ständigt förbättra villkoren och möjligheterna att driva företag i Staffanstorp. Bolaget ägs (49%) och finansieras till viss del ifrån kommunen. Resten ägs av Företagarna Öresund (17%), Företagsgruppen i Staffanstorp (17%) samt LRF (17%). Näringslivet ska vara medfinansiär av bolaget. Därför har vi skapat ett partnerskap till Business Port – en frivillig möjlighet att vara med och påverka arbetet för det bästa näringslivet. Det finns också en mängd fördelar för partners. Som partner till Business Port är du en viktig del av nätverket i Staffanstorp och bidrar till ett bättre näringsliv. Vi arbetar för ett vänligt näringslivsklimat som bygger på gemenskap, erfarenhetsutbyte, kunskap och utveckling – tillsammans skapar vi goda förutsättningar för företagen och näringslivet. Vi ordnar mötesplatser, både i större sammanhang men också i mindre små nätverk. Många av nätverken är gratis för stödföretag. Som partner har du även möjlighet att synas i många olika sammanhang samtidigt som du möjliggör ett större aktivitetsutbud och stärker näringslivet. Du har dessutom möjlighet att förstärka nyttan av nätverket genom att ge speciella erbjudanden just för partners. Vi erbjuder också våra partners att ge ideell hjälp till nyföretagare i form av konsulttimmar (t.ex. ekonomi / juridik/ marknadsföring mm. På det viset stärker partners sitt varumärke, får nya kontakter och erfarenheter. Du kan välja mellan två partnerskapspaket.

VIP-Partner Som VIP-partner (9 000 kronor per kalenderår) • syns du i sammanhang där Business Port är arrangör (till exempel Guldkvällen), på inbjudningar och marknadsföringsmaterial. • får du en länk till ditt företags hemsida på Partnersidan. • år du två biljetter till Guldkvällen samt möjlighet att sätta ut egna banderoller/flaggor/marknadsföringsmaterial under kvällen. • får du inbjudan till Partner-lunch en gång per halvår med aktuellt ämne samt möjlighet att ställa ut egen banderoll för att synas denna lunch. • får du nätverksmedverkan i VD-nätverk där du som Partner kan vara med och påverka diskussionsämne. • blir du omnämnd som VIP-partner i Business Ports tidning som utkommer en gång per år. • får du 20 procents rabatt på annons i Business Ports tidning. • får du möjlighet att skicka erbjudande två gånger per år till Business Ports företagsregister genom Business Ports mail.

Partner Som Partner (3 000 kronor per kalenderår) • • • • •

får du länk till ditt företags hemsida på Partnersidan. får du en biljett till Guldkvällen. får du inbjudan till Partner-lunch en gång per halvår med aktuellt ämne. blir du omnämnd i Business Ports tidning som ”Partner” 10 procents rabatt på annons i Business Ports tidning

Våra partners: VIP-partner Advokatfirman Glimstedt Advokatfirman VICI AB Blinkfyrar AB Cavotec Connectors AB EDP Consult AB Exitor AB Konsultbyrån för Marknadsplanering MIMS Invest AB PWC – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB SEB Sparbanken Skåne Staffanstorps Centrum AB

Partner Axion Revisionsbyrå AB Bilanpassning i Staffanstorp AB Danmarksresebyrån / JF Travel Gateway HR Handelsbanken Idus AB Professionell Säkerhet i Skåne AB Sandin Ekonomikonsult AB Solvito AB Staffanstorps Gästis Teres Minor Media-partner Lokaltidningen Spegeln

Profile for businessport

Bussiness Port Magasin 2016  

Fokus på näringslivet i Staffanstorp

Bussiness Port Magasin 2016  

Fokus på näringslivet i Staffanstorp

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded