Page 34

34

Kleinbahn og Skamlingsbanken

Jernbanen var en Kleinbahn

Et gammelt postkortt fra den tyske tid viser alle stationerne fra Christiansfeld til Haderslev. Jernbanegade er opkaldt efter den »Kleinbahn« som gik herfra til Haderslev fra 1899-1932. Indvielsen skete altså, mens Sønderjylland hørte under Tyskland, og regeringspræsident von

Köller og andre honoratiores var med på den første tur. Banens officielle navn blev »Kleinbahnen des Kreises Hadersleben«. I folkemunde blev det til »Æ Kleinbahn«. Skinnerne var smalsporet,

Skamlingsbanken Siden midten af 1800-tallet har Skamlingsbanken haft en særlig betydning for danskernes identitet, bl.a. med store folkefester til støtte for det danske sprog og den danske sag i Sønderjylland. De kommende år skal der investeres store beløb i at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken, men allerede i dag er det sagnomspundne område et populært besøgssted. Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havet Sønderjyllands højeste punkt. Det er et unikt og smukt naturområde med en storslået udsigt over Lillebælt, til Fyn og langt ind i Sønderjylland. Landskabet er markant med bakker og dale beklædt med høj-

stammede bøgeskove, overdrev, marker og levende hegn. Populært udflugtsmål Skamlingsbanken er et attraktivt udflugtsmål. Mange pakker madkurven og nyder frokosten i det fri eller spiser i restauranten på toppen af Skamlingsbanken. Det kuperede terræn indbyder til en god vandretur, hvad enten man tager de afmærkede ruter eller selv ønsker at udforske området. Botanisk regnes overdrevene på Skamlingsbanken blandt de fineste i Danmark. Bl.a. findes der store bestande af orkideerne plettet gøgeurt og skov-gøgelilje samt et par hundrede eksemplarer af den truede guldblomme.

kun 1 meter brede, og materiellet ikke så tungt, men til gengæld stoppede toget langs den 18,5 km lange strækning i en endeløs række af stoppesteder. På tysk forkyndte konduktøren: Hadersleben Staatsbahnhof, Hadersleben Kleinbahnhof, Westerriis, Nieder-Aastrup, Ober-Aastrup, Wonsbeck, Wildfang, Sillerupgaard, Sillerup, Fjeldstrup, Faustrup og Christiansfeld. Køretiden var 2 timer, mens bussen til Haderslev i dag kun tager et kvarters tid. Der kørte seks tog dagligt i hver retning. Landstationerne blev bestyret af den lokale krovært, som ordnede billetsalg, ekspederede gods og passede banetelefonen. Der var ingen signalanlæg, men de første tyske »trambahnlokomotiven« (sporvognslokomotiver) kørte heller ikke hurtigere end bedstemor kunne cykle. Ved genforeningen med Danmark i 1920 var banen i meget dårlig forfatning. Banen hed nu Haderslev Amts Jernbaner. Lokomotiverne blev i 1921 erstattet af motorvogne. I 1926 begyndte mergeltransporterne, som forbedrede banens økonomi, men i 1932

Her ses togpersonalet ved Kleinbahnen, som kørte fra 1899-1932. opgav Haderslev Amt at drive kleinbahnen, fordi de hurtigere rutebiler havde udkonkurreret toget. Jernbanestationen blev herefter til en slags værtshus, hvor der måtte udskænkes spiritus, fordi den lå udenfor bygrænsen. Den blev derfor et lidt berygtet sted, og byens lille postkontor i Lindegade 12 blev derfor flyttet hertil, så man kunne få lukket »bulen«. Posthuset fungerede nogle år efter år 2000, hvor den faldende

postekspedition af sparehensyn blev henlagt til et supermarked, og postbudene udgik fra Haderslev. Den monumentale postbygning stod tom nogle år, indtil den i 2013 blev købt af ugeavisen Udfordringen og Tyrstrup Herreds Tidende, som formentlig er den ældste lokale ugeavis i Danmark. På parkeringspladsen foran, er der nu opstillet en jernskulptur af det gamle lokomotiv.

græsklædt bakke knap 100 meter fra Restaurant Skamlingsbanken. Med besøgscentret bliver der mulighed for at styrke formidlingen. Skamlingsbanken skal kunne opleves med alle sanser og tale til både hjerne, krop og hjerte. Formidlingen kan f.eks. bestå af udstillinger, arrangementer, guidede ture, trykte materialer, hjemmeside, app, geocaching og infotavler. Dele af den nuværende bevoksning er allerede blevet ryddet for at genskabe det oprindelige lysåbne græsningslandskab og de storslåede udsigter. Mindestøtten og flere af de andre mindesmærker er blevet renoveret, og

der vil blive etableret nye stier og parkeringspladser. Frem til 2019 vil der ligeledes blive etableret en ny opera- og folkemødeplads, som bl.a. skal huse Opera på Skamlingen, hvor Det Kgl. Teater hver sensommer giver prøver på den kommende sæsons repertoire.

Historiens vingesus Under et besøg mærker man historiens vingesus. Skamlingsbankens kendetegn er den 16 meter høje stenstøtte lavet af 25 granitblokke rejst i 1863 til minde om den danske sags forkæmpere i Slesvig. Støtten blev sprængt i luften af preusserne i 1864, men genrejst i 1866 af lokale, - som det fortælles, havde samlet og gemt stenene rundt omkring på egnen. I nærheden af støtten på toppen af Højskamlingen er der rejst andre mindesmærker til minde om stærke personer, der kæmpede for den danske sag. I forbindelse med afslutningen af anden verdenskrig blev der nedenfor Højskamlingen etableret en mindelund for de faldne modstandsfolk fra den sønderjyske modstandsbevægelse med en centralt placeret Klokkestabel. Ambitiøse udviklingsplaner Kolding Kommune samarbejder med Skamlingebankeselskabet og Fonden til Bevarelse af Klokkestablen om at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken, så den også for fremtidige generationer vil være en attraktion. Det ambitiøse projekt, som bl.a. støttes økonomisk af A.P. Møller Fonden, er opdelt i faser. I den første fase frem til 2019 skal der bl.a. opføres et besøgscenter med udstillings- og undervisningslokaler, café, butik og toiletter. Efter en projektkonkurrence er der lagt op til et besøgscenter, som får en diskret placering i det kuperede terræn. Næsten som en hule vil det være skjult under en

Læs mere Du kan læse mere om Skamlingsbanken og udviklingsplanerne på www.kolding.dk/skamlingsbanken. Her har du også adgang til Kolding Kommunes besøgsfolder, som naturligvis også er tilgængelig fra den lille udstilling på toppen af Skamlingsbanken.

Profile for Business Kolding

Christiansfeld Turistavis 2017  

Christiansfeld er et unikt sted at besøge, hvor du kan opleve den stringente og retvinklede byplan. De tyske gule mursten og højtryggede rød...

Christiansfeld Turistavis 2017  

Christiansfeld er et unikt sted at besøge, hvor du kan opleve den stringente og retvinklede byplan. De tyske gule mursten og højtryggede rød...