Page 1


CEC Bank – TRADITIE SI EVOLUTIE PREZENT

• • • •

Cea mai larga acoperire teritoriala, 1.177 unitati

Din luna mai 2008, Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. a devenit CEC Bank, banca comerciala universala

Implicare activa in creditarea agriculturii si IMMurilor

OBIECTIVE Consolidarea pozitiei Bancii in topul bancilor din sistemul bancar-conform clasamentului la 31.12.2010, Banca se afla pe locul 4 cu 6,35% din activele bancare totale, fata de locul 9 in 2007 Cresterea gradului de absorbtie a instrumentelor structurale prin cofinantarea proiectelor cu finantare europeana, detinand o pozitie de top in acest domeniu Consolidarea pozitiei bancii pe segmentele de piata deja traditionale (agricultura, IMM, AAPL) Cresterea eficientei si competitivitatii pe piata bancara ca si banca comerciala universala CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 1


OFERTA CEC Bank – produse si servicii CONTURI

CREDITE

 Curent

 Colector

 Credite pentru investitii

 De distributie

 Linii de credit

 De tip escrow

 Credite pt. finantarea stocurilor

 De depozit la termen

 Credite din surse BERD  Credite pentru finantarea

CARDURI  MasterCard Business  Visa Business

beneficiarilor de fonduri europene  Scrisori de garantie Bancara  Alte produse de creditare

 Serviciul de plata salarii in contul de card CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 3


Programe BERD - CEC Bank – SME Finance Facility: • credite utilizate preponderent pentru servicii si productie • 319 clienti; valoare maxima a unui credit 125.000 euro – Rural Finance Facility: • Clienti care isi desfasoara activitatea in localitati cu pana la 50.000 locuitori • 136 clienti; valoare maxima a unui credit 125.000 euro – Energy Efficiency Finance Facility: • Finantarea proiectelor de investitii prin care se realizeaza o imbunatatire a performantei energetice a instalatiilor si utilajelor intreprinzatorilor din sectorul privat • 13 clienti; valoare maxima a unui credit 2,5 mil euro CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 4


Program BERD EEFF World Machinery Works • •

• • •

Obiect activitate: fabricare utilaje si masini unelte pentru prelucrarea metalului Destinatie credit: implementarea proiectului “Masuri de crestere a eficientei energetice la WMW SA Bacau” prin: • Relocarea sistemului de incalzire • Reabilitare hala industriala • Modernizare statie electrica Valoare credit: 400,000 EUR, din total proiect 425,000 EUR Durata creditare: 5 ani Perioada gratie: 6 luni CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 4


Program BERD EEFF World Machinery Works • • • • • • •

Calcul ISI: 31% Calcul RIR: 26,1% durata de recuperare a investitiei 8,15 ani Durata de viata a proiectului: 15 ani Reducerea consumului de energie: 841Mwh/an Reducerea consumului de energie totala: 12.615 Mwh Reducerea emisiilor poluante: 334 tCO2e/an Reducerea totala a emisiilor poluante: 5010 tCO2e

Grant estimat:

CEC Bank 2011

60.000 EUR

www.cec.ro

pagina 4


Program BERD EEFF Olanesti Riviera • •

• • •

Obiect activitate: turism Destinatie credit: implementarea proiectului “Modernizarea Hotelului Olanesti” prin: • Reabilitare termica • Montare panouri solare • Modificare arzatoare Valoare credit: 663,000 EUR Durata creditare: 3 ani Perioada gratie: 0 luni

CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 4


Program BERD EEFF Olanesti Riviera • • • • • • • •

Calcul ISI: 55% Calcul RIR: 87% durata de recuperare a investitiei 3 ani Durata de viata a proiectului: 20 ani Reducerea consumului de energie: 1.963 Mwh/an Reducerea consumului de energie totala: 39.260 Mwh Reducerea emisiilor poluante: 33 tCO2e/an Reducerea totala a emisiilor poluante: 660 tCO2e Grant estimat: 99.000 EUR

CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 4


FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTII IN ENERGIE •

Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice – Axa Prioritara 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

Programul Operational Regional

Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Fondul de Mediu CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 4


FINANTAREA PROIECTELOR DE ACCESARE FONDURI EUROPENE • Acordarea de consultanta financiara • Emiterea de scrisori de garantie bancara pentru avans • Emiterea de scrisori de confort • Pre-finantarea grantului • Co-finantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului • Deschiderea unui cont curent si a unui cont curent special CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 4


OFERTA CEC Bank – fonduri europene Sprijinirea beneficiarilor in acoperirea necesarului de finantare

Deschiderea a 42 Birouri Fonduri Europene Personal specializat in domeniul FE

CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 5


OFERTA CEC Bank– fonduri europene •

Linie de credit pentru investitii

• • •

Credit de investitii

Finantarea proiectelor simple, care se realizeaza intr-o singura transa:

Durata de creditare - maxim 10 ani;

Maxim 85% din valoarea totala a proiectului;

Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent proiectelor;

Durata de creditare – maxim 6 luni;

Maxim 100% din valoarea grantului;

Credit punte

Copyright © CEC Bank 2011

Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in mai multe transe; Durata de creditare - maxim 10 ani; Revolving primii 3 ani (soldul urmand sa fie rambursat in rate in max 7 ani); Maxim 85% din valoarea totala a proiectului;

www.cec.ro

pagina 6


OFERTA CEC Bank– fonduri europene Scrisoare de garantie bancara

Scrisoare de garantie Scrisoare de bancara confort

Copyright © CEC Bank 2011

Destinatie: • Garantarea restituirii de catre beneficiar a prefinantarii (avansului incasat);

Destinatie • Serveste ca document justificativ de atestare a capacitatii beneficiarului de co-finantare a proiectului eligibil.

www.cec.ro

pagina 10


Credite reabilitare termica  Reabilitarea termica a anvelopei cladirii si a instalatiilor aferente:  izolarea termica a anvelopei cladirii,  inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic  termo-hidro izolarea acoperisului tip terasa  termoizolarea planseului peste subsol  repararea/ inlocuirea instalatiei de distributie agent termic - incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte Repararea si/sau inchiderea balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinte  Repararea/achizitionarea cu montaj a centralei termice de

bloc/scara, precum si a instalatiilor aferente acesteia  Introducerea unor sisteme alternative pentru asigurarea

partiala/totala a energiei pentru apa calda de consum, iluminat si/sau incalzire Copyright © CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 14


Credite reabilitare termica Perioada de creditare

Maxim 60 de luni

Valoarea creditului

Maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general, dar nu mai mult decat echivalentul in lei, inclusiv TVA a 1.850 EUR/camera de locuit conform datelor inscrise in lista proprietarilor, pentru creditele solicitate de Asociatiile de Proprietari

Moneda creditului

LEI

Contributia proprie

Minim 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general

Perioada de tragere

Maxim 6 luni de la data efectuarii primei trageri din creditul garantat, perioada fiind corelata cu perioada de executie a lucrarilor conform Contractului de executie incheiat intre constructor si Asociatia de Proprietari

CEC Bank 2010 CEC Bank 2011

www.cec.ro www.cec.ro

pagina 8 pagina 15


Credite reabilitare termica Rambursarea creditului

Rambursarea ratelor de capital se face in rate lunare egale si consecutive

Garantii

Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentand 100% din valoarea creditului acordat

Dobanda

Comisioane

CEC Bank 2010 CEC Bank 2011

www.cec.ro www.cec.ro

Dobanda va fi incasata de CEC Bank de la MDRT, cf. OUG 69/2010 ROBOR la 3 luni + 1,9%, variabila trimestrial in functie de valoarea indicelui de referinta - Comision analiza dosar: 0%; - Comision de gestiune: 0%; - Comision rambursare anticipata: 0%; - Comision de neutilizare: 0%; - Comision de gestiune datorat FNGCIMM: 0,75% Comisionul se calculeaza pe an la soldul creditului garantat si se va plati de catre Banca, iar ulterior aceasta il va recupera de la beneficiarul garantiei guvernamentale (AP) pagina 8 pagina 16


Criterii de eligibilitate pentru AP  Fiecare membru al asociatiei de proprietari nu inregistreaza mai mult de 2 rate scadente si neachitate la plata cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii;  Decizia de reabilitare termica a blocului de locuinte si de contractare a unui imprumut bancar se ia de catre adunarea generala a proprietarilor, legal constituita, care hotaraste cu votul a minimum 90% din membrii acesteia;  Cladirile de locuit reabilitate prin credit sunt construite si receptionate pana la sfarsitul anului 2000;  Nu inregistreaza restante mai mari de 60 zile la plata facturilor catre serviciile publice de utilitati si alti furnizori;  Sa depuna fondul de rulment in contul deschis la CEC BANK si sa efectueze platile catre furnizori prin acest cont;  Cladirea sa nu figureze pe lista cladirilor cu grad seismic ridicat (bulina rosie); CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 18


Avantajele reabilitarii termice  Reducerea cheltuielilor cu combustibilii si a facturii de intretinere pe perioada iernii  Locuintele izolate asigura confortul termic fara cheltuieli suplimentare pentru aerul conditionat  Imbunatatirea aspectului urbanistic al cladirilor si implicit al localitatilor  AP detine controlul asupra calitatii materialelor, timpului de executie si costurilor  Crearea de noi locuri de munca in domeniul constructiilor  Creditele beneficiaza de garantie guvernamentala in proportie de 100%, prin intermediul FNGCIMM  Dobanda este subventionata integral de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului CEC Bank 2011

www.cec.ro

pagina 21


Avantajele colaborarii cu CEC Bank EXPERIENTA

CONSILIERE

FLEXIBILITATE

ECONOMIE

RETEA

RAPIDITATE

CEC Bank 2010

www.cec.ro

Copyright © CEC Bank 2011

pagina 12 www.cec.ro


Vă mulţumim

CEC Bank 2011

www.cec.ro

CEC Bank Presentation  

EID Bucharest 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you