Page 1


Главболгарстрой накратко •

Най-голямата строителна компания в България

42 годишна история, като главен изпълнител на обществени, жилищни, инфраструктурни проекти и еко обекти

През цялата си история компанията няма незавършен обект или такъв непредаден в срок

С богат опит в работата на международни пазари

Първата българска компания получила международния сертификат за качество ISO 9001

В момента притежава и сертификати ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001


Административна сграда на “Ръководство на въздушното движение”, София


Административна сграда Alpha Bank , София


Арена Армеец, София


Американско посолство, София


Нова летищна контролна кула, София


Sofia South Ring Mall


Съдебна палата- Прищина, Косово


АМ “Струма” Лот 1


Пречиствателна станция за отпадни води - Хисаря


Основни трудности при реализацията на проектите 1. Качество на разработване на проектна документация •

качество на изходните данни

качество на ПИП и идейни проекти

остарели и некачествени работни проекти по Техническа помощ и/или по ИСПА

финансови и институционални възможности на общините

бюджети, несъобразени напълно с проектите и реалността


Основни трудности при реализацията на проектите 2. Капацитет на УО и МЗ на ОПОС за оценка на подадените проектни предложения •

Голямо количество проекти за оценка и реализация през периода 2012-2014г.

Дълъг процес на одобрение на проектите по ОПОС

Кратък срок на изпълнение на проектите

Необходимост от уеднаквяване на критериите и практиките на оценка на проектите


Основни трудности при реализацията на проектите 3. Процес на провеждане на обществени поръчки •

липса на пълна координация между отделните министерства и агенции, отговорни за провеждане на процедурите (ОПОС, АОП, КЗК)

липса на съгласуваност на становищата на отделните институции– увеличен риск от финансови корекции

липса на административен капацитет на общините


Основни трудности при реализацията на проектите 4. Строителство на ВиК инфраструктура • Труден и бавен процес на одобрение на промени в проекта, продиктувани от грешки в проектирането •

Всички рискове се прехвърлят върху строителя

Съкратени срокове на изпълнение

Липса на механизми за реализиране на пълна гаранционна отговорност

Забава на плащанията


Възможни мерки • Хармонизиране на добрите практики • Комуникация • Добра воля • Правилно разпределение на рисковете и отговорностите

Presentation panerl water 1  

presentation

Presentation panerl water 1  

presentation