Page 1

BUILD UP SKILLS România

Analiza Status Quo Analiza sectorului clădirilor din România din punct de vedere al performanţelor energetice şi al utilizării resurselor de energie regenerabile Horia Petran Responsabil Activitate 2.1 Workshop Național – 6 aprilie 2012, Brașov


Conținut – Status Quo 1  Caracterizarea sectorului construcţiilor- scurtă descriere a sectorului construcţiilor în termeni calitativi  Satistici în sectorul energetic şi al construcţiilor  fondul de clădiri, pe categorii (rezidenţiale, comerciale, industriale, publice);  rata anuală a construcţiilor noi;  rata anuală a modernizărilor;  numărul de clădiri cu consum redus de energie;  rata anuală de construcţie a clădirilor eficiente energetic;  companii (de ex. IMM-uri) care operează în sectorul construcţiilor;  consumuri de energie actuale,  producție de energie din surse regenerabile in situ  Date indisponibile

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Sectorul construcții

2010 16,64 Mld. EUR 10% din PIB 53.000 companii active 319.000 angajați (8% din economie) 99% sector privat

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Sectorul construcții MACRO Indicator

UM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIB

mld. EURO

79,7

97,8

124,7

139,8

118,3

124,1

creştere reală PIB

%

+ 4,2%

+ 7,9%

+ 6,3%

+ 7,3%

- 6,6%

- 1,6%

Rata anuală a inflaţiei (medie)

%

9,0%

6,6%

4,8%

7,9%

5,6%

6,1%

Rata dobânzii de referinţă BNR (medie)

%

9,6%

8,4%

7,5%

9,5%

9,3%

6,7%

RON / EUR

3,62

3,52

3,34

3,68

4,24

4,21

UM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

6,53%

7,41%

9,12%

10,91%

10,54%

9,97%

mld. EURO

8,18

12,19

18,72

24,13

18,10

16,64

construcţii noi şi reparaţii capitale (RK)

%

75,0%

78,0%

80,1%

82,0%

80,3%

81,8%

reparaţii curente (RC)

%

25,0%

22,0%

19,9%

18,0%

19,7%

18,2%

mld. EURO

8,11

12,09

18,56

23,93

17,95

16,53

- clădiri rezidenţiale

%

20,1%

35,8%

39,8%

38,1%

34,3%

29,2%

- clădiri nerezidenţiale

%

40,9%

27,3%

25,1%

25,3%

25,1%

24,8%

- inginerie civilă

%

39,0%

36,9%

35,1%

36,6%

40,6%

46,0%

Creşterea anuală a preţurilor în construcţii

%

13,2%

10,5%

8,0%

13,6%

2,9%

3,4%

Curs de schimb (mediu) CONSTRUCŢII Indicator Ponderea construcţiilor în formarea PIB Piaţa construcţiilor, din care:

Pe tipuri de construcţii (în antrepriză)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Sectorul construcții LOCUINŢE Indicator

UM

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Stoc locuinţe

mil.

8,20

8,23

8,27

8,33

8,38

8,43

Suprafaţa locuibilă / locuinţă

m.p.

38,04

38,21

38,43

38,69

38,93

39,16

Suprafaţa locuibilă / locuitor

m.p.

14,43

14,57

14,76

14,98

15,20

15,40

Locuinţe finalizate

nr.

32.868

39.638

47.299

67.255

62.520

48.862

În construcţie, din care:

nr.

88.044

95.909

119.098

141.487

113.572

87.600

- stadiu de finisare

%

41,5%

40,3%

38,2%

38,9%

39,2%

42,0%

- lucrări de structură

%

34,0%

34,1%

31,5%

34,5%

36,2%

34,0%

- lucrări de fundaţii

%

24,4%

25,6%

30,3%

26,6%

24,6%

24,0%

Evoluţia lucrărilor de construcţii, după modul de execuţie (2005-2010) Tipuri de lucrări de construcţii [mil. EURO]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Construcţii noi şi reparaţii capitale, din care:

6.133

9.510

14.998

19.779

14.527

11.815

Construcţii noi

4.946

7.734

12.197

15.893

11.509

9.024

Reparaţii capitale

1.187

1.776

2.801

3.886

3.018

2.791

Întreţinere şi reparaţii curente

2.043

2.682

3.727

4.349

3.572

3.778

modificare anuală

+ 24%

+ 49%

+ 54%

+ 29%

- 25%

- 14%

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Sectorul construcții Evoluţia lucrărilor de construcţii, după modul de execuţie şi tipuri de construcţii (2007-2009) 2007

2008

2009

Tipuri de lucrări de construcţii [mil. EUR]

Total

Antepriză

Regie

Total

Antepriză

Regie

Total

Antepriză

Regie

Lucrări de construcţii noi

9.302

8.140

1.162

11.915

10.212

1.703

9.011

7.876

1.135

Clădiri rezidenţiale

26,5%

22,1%

57,2%

24,1%

22,7%

32,6%

22,1%

20,2%

35,1%

Clădiri nerezidenţiale

23,6%

24,6%

16,8%

25,5%

28,4%

8,5%

25,8%

28,3%

8,8%

Construcţii inginereşti

49,9%

53,4%

26,0%

50,3%

48,9%

58,9%

52,1%

51,5%

56,0%

Lucrări de reparaţii capitale

2.274

1.193

1.081

3.124

1.871

1.253

2.029

1.244

786

Clădiri rezidenţiale

11,1%

8,0%

14,5%

11,4%

7,1%

18,0%

15,2%

9,8%

23,9%

Clădiri nerezidenţiale

32,2%

29,1%

35,6%

31,8%

31,5%

32,3%

35,8%

35,7%

36,0%

Construcţii inginereşti

56,7%

62,8%

49,9%

56,7%

61,5%

49,7%

48,9%

54,5%

40,1%

Lucrări de întreţinere şi reparaâii curente

3.779

2.138

1.641

5.216

3.288

1.928

3.963

2.560

1.403

Clădiri rezidenţiale

12,5%

4,2%

23,3%

13,3%

10,1%

18,8%

12,6%

8,8%

19,7%

Clădiri nerezidenţiale

17,8%

20,0%

14,8%

19,3%

18,7%

20,4%

18,0%

17,0%

20,0%

Construcţii inginereşti

69,7%

75,8%

61,9%

67,4%

71,2%

60,8%

69,3%

74,2%

60,3%

TOTAL:

15.354

11.470

3.884

20.255

15.371

4.884

15.003

11.679

3.324

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011 :  Populaţia stabilă: 19.042.936 persoane,  Gospodării: 7.086.717,  Locuinţe : 8,5 milioane, din care:  8.450.607 locuinţe convenţionale,  8.149 alte unităţi de locuit,  Clădiri: 5.117.940, din care:  5.103.013 clădiri cu locuinţe,  14.927 clădiri cu spaţii colective de locuit Total Numărul locuinţelor convenţionale

Urban

Rural

8.450.607

4.582.717

3.867.890

22.739

11.417

11.322

Suprafaţa camerelor de locuit (mii m.p.)

398.037

220.454

177.583

Suprafaţa utilă (mii m.p.) - estimare

597.056

330.681

266.374

Numărul camerelor de locuit (mii)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Evolutia fondului de locuinte, pe macroregiuni de dezvoltare, 2005-2010 (mii locuinte) : Locuințe pe macroregiuni, medii de rezidenta și forme de proprietate (mii locuinte)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

8.202

8.231

8.271

8.329

8.385

8.428

Macroregiunea 1

1.995

2.003

2.013

2.033

2.051

2.064

Macroregiunea 2

2.358

2.369

2.381

2.397

2.415

2.428

Macroregiunea 3

2.159

2.167

2.177

2.192

2.206

2.217

Macroregiunea 4

1.689

1.692

1.699

1.706

1.714

1.719

Urban

54,4%

54,3%

54,3%

54,3%

54,2%

54,2%

Rural

45,6%

45,7%

45,7%

45,7%

45,8%

45,8%

Proprietate majoritar privata

97,6%

97,6%

97,7%

97,7%

97,7%

97,7%

Proprietate majoritar de stat

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Evoluţia fondului de locuinţe în perioada 2005 – 2010

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Fondul de locuinţe pe categorii si medii – 2010

Mediu RURAL Indiv. 96,4%

Colect. 3,6%

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Fondul de locuinte, dupa suprafata locuibila ocupata (2005– 2009)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Fondul de locuinte, dupa materialele de construcţie utilizate (2008)

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Stocul total de locuinte, dupa anul construirii

1990-1999 7% 1981-1989 14%

Dupa 2000 6%

Inainte de 1961 31%

> 10 ani 94% > 20 ani 87% > 30 ani 73% > 40 ani 50%

1971-1980 23% Build-Up Skills ROMANIA

1961-1970 19% Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012

> 50 ani 31%


Fondul de clădiri - România Număr de locuințe ocupate după modul de asigurare a încălzirii spațiilor

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România Clădiri din sectorul nerezidenţial Destinaţia clădirii Învăţământ

Categoria Şcoli și licee

5.982

Grădiniţe

1.498

Învăţământ superior Biblioteci publice Cultură

Sănătate

Număr unităţi

Teatre Cinematografe

624 158 68 687

Spitale

474

Policlinici, dispensare

940

Creşe

287

Cabinete medicale

36.502

Farmacii, laboratoare

13.049

Build-Up Skills ROMANIA

Comerţ

Turism

3.429

Muzee

Centre de îngrijire

Destinaţia clădirii

403

Clădiri pentru sport Poştă, bănci, IMMuri servicii

Categoria

Număr unităţi

Mici magazine comerciale (< 120 m²)

125.128

Magazine mari (supermarket, hypermarket, mall)

7.728

Hoteluri, moteluri

1.652

Cabane turistice, pensiuni

3.346

Săli de sport, bazine de înot

4.650

Oficii de poştă în oraşe Oficii de poştă în localităţi rurale

6.120

Unităţi bancare şi de asigurări

7.283

Prefecturi, consilii judeţene Administraţi e publică

931

Primării, consilii locale în oraşe Primării, consilii locale în comune Sedii ale administraţiei publice centrale Horia Petran

Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012

84 326 2.854 41


Fondul de clădiri - România Arii utile totale pentru principalele categorii de clădiri din sectorul nerezidenţial (2010) Categorie clădiri Birouri Învăţământ, cultură Sănătate, asistenţă socială

Arie utilă [mii m²] 4.600 17.430 9.250

Comerţ

17.300

Turism

5.170

Poştă, bănci, IMM

3.290

Administraţie publică

3.100

Industrie, logistică

1.375

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Fondul de clădiri - România E voluţia s paţiilor pentru birouri

S uprafa ța utilă [mil. m²]

5,0 4,4

4,5

4,6

4,1

4,0 3,5

din care 1,5 mil. m² în Bucureşti

3,2

şi

2,8

3,0

Total 2010 4,6 mil. m² util

2,5

1,36 mil. m² birouri clasa A

2,5 2,0 2005

Build-Up Skills ROMANIA

2006

2007

2008

2009

2010 Horia Petran

Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Clădiri noi - România Locuinte terminate în perioada 2005-2010, pe surse de finantare si medii Locuințe terminate, pe ani

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Medie

32.868

39.638

47.299

67.255

62.520

48.862

49.740

-

21%

19%

42%

-7%

-22%

10,6%

Urban

47%

47%

50%

48%

50%

47%

49%

Rural

53%

53%

50%

52%

50%

53%

51%

Din fonduri publice

16%

12%

9%

9%

9%

6%

10%

Din fonduri private

84%

88%

91%

91%

91%

94%

90%

Aria utilă (mii m²)

3.718

4.515

5.702

7.628

7.038

6.010

5.768

-

21%

26%

34%

-8%

-15%

11,8%

Urban

50%

49%

50%

49%

49%

45%

49%

Rural

50%

51%

50%

51%

51%

55%

51%

Aria utilă medie pe locuință (m²/loc.)

113

114

121

113

113

123

116

TOTAL Modificare fata de anul precedent Din care, pe medii de rezidenta:

Din care, pe surse de finantare:

Modificare fata de anul precedent

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Clădiri noi - România Clădiri din sectorul non-rezidential finalizate in perioada 2005-2009, pe tipuri

2005 Arie utilă totală cladiri finalizate (mii m²) Modificare fata de anul precedent Clădiri de birouri Alte clădiri (comerț, spitale, școli, industriale și logistică, mixte etc.)

Build-Up Skills ROMANIA

2006

2007

2008

2009

Medie

3.688

5.061

6.768

6.935

5.476

5.586

-

37%

34%

2%

-21%

13,1%

303

271

386

412

346

344

3.385

4.790

6.382

6.523

5.130

5.242

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Consum de energie în clădiri Clădiri de locuit Caracteristică termică Vertical

Orizontal

Consum de energie finală (kWh/m²an)

< 1910

1.40 – 2.00

0.90 – 1.80

150 – 400

1910 - 1929

1.40 – 2.00

0.90 – 1.80

150 – 400

1930 - 1944

1.40 – 2.00

0.90 – 1.80

150 – 400

1945 - 1960

1.40 – 2.00

0.90 – 1.80

150 – 400

1961 - 1970

1.35 – 1.90

0.90 – 1.80

150 – 400

1971 - 1980

1.35 – 1.90

0.90 – 1.80

150 – 400

1981 - 1989

1.25 – 1.60

0.90 – 1.80

1990 - 1994

1.10 – 1.50

1995 - 1999 > 2000

Anul construcţiei

U [W/(m²K)]

Caracteristici de performanţă termică ale fondului de clădiri

Clădiri nerezidenţiale Caracteristică termică Vertical

Orizontal

Consum de energie finală (kWh/m²an)

Birouri

0.70 – 1.50

0.35 – 1.30

120 – 250

150 – 400

Educaţie, cultură

0.70 – 1.50

0.35 – 1.30

200 – 350

0.90 – 1.80

150 – 350

Sănătate

0.70 – 1.50

0.35 – 1.30

200 – 400

0.80 – 1.10

0.90 – 1.80

140 – 280

Turism

0.70 – 1.50

0.35 – 1.30

150 – 300

0.70 – 1.10

0.90 – 1.80

120 – 230

Comerţ

0.70 – 1.50

0.35 – 1.30

150 – 300

Build-Up Skills ROMANIA

Categoria clădirii

U [W/(m²K)]

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Consum de energie în clădiri Consum de energie locuințe ocupate

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Consum de energie în clădiri cons um total de energie cladiri nerezidentiale 1.484 mii tep 15%

cons um total de energie locuinte (s obe combus tibil) 3.564 mii tep 37% Build-Up Skills ROMANIA

cons um total de energie electrica locuinte 894 mii tep 9%

cons um total de energie locuinte (gaz + termoficare) 3.652 mii tep 39%

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


Date lipsă  Date statistice actualizate (2011) detaliate conform RPL  Date privind clădirile nerezidenţiale (pe categorii):  Număr de clădiri;  Arie utilă / ADC – condiţionată / încălzită,  Consumuri de energie pe utilităţi;  Producție de energie din surse regenerabile in situ.

Build-Up Skills ROMANIA

Horia Petran Workshop Național, Brașov – 6 aprilie 2012


BUILD UP SKILLS România

Contact

Horia Petran Coordonator proiect București, Șos. Pantelimon 266 Tel. 021 2550835 hp@incerc2004.ro www.iee-robust.ro

www.buildupskills.eu

Status Quo Part 1, INCERC Report  

presentation Horia Petran

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you