Page 1

Community Aid Network este o rețea de suport pentru ONG-urile din județul Brașov, având ca instrument principal portalul canbv.ro, prin intermediul căruia publicul larg este informat cu privire la noutățile din sectorul nonprofit, facilitând schimbul de informaţii şi de experienţă între organizaţiile implicate în proiecte sociale.

Raport activitate

2015 Asociația Community Aid Network www.canbv.ro


2


C UPRINS 1. Despre noi ...................................................................................................................... 2. Membrii și partenerii Rețelei CAN Brașov ........................................................................ 3. Servicii foto .................................................................................................................... 4. Parteneriate locale ......................................................................................................... 5. Doi ani de "Multimedia - Pregătire pentru Viață" ............................................................ 6. 2015 în imagini ............................................................................................................... 7. Informații financiare ....................................................................................................... 8. Planuri pentru viitor ....................................................................................................... 9. Cum poți sprijini activitatea unui ONG ............................................................................ 10. Date de contact ............................................................................................................

3


1. R EȚEA DE SUPORT PENTRU ONG- URILE DIN JUDEȚUL B RAȘOV Community Aid Network (Rețeaua CAN) a fost înfiinţată în 2008 cu scopul de a dezvolta societatea civilă din România prin sprijinirea ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniile: asistenţă socială, educaţie, sănătate,dezvoltare comunitară. Rețeaua CAN s-a constituit la inițiativa mai multor fondatori și directori ai ONG-urilor din județul Brașov, printre care: Daniel Hristea (Fundația FAST), Maria Gavriliu (Fundația pentru Copii Abandonați), Dolores Bota (Asociația Centrul Vieții Noi). În prezent, membrii Consiliului Director sunt: Daniel Hristea (președinte),

Ruxandra Oprică (vicepreședinte din decembrie 2015), Maria Gavriliu (secretar). Rețeaua CAN este un intermediar între ONG-urile din Brașov, având ca instrument principal portalul canbv.ro, prin intermediul căruia publicul larg este informat cu privire la noutățile din sectorul nonprofit, facilitând de asemenea interacţiunea, schimbul de informaţii şi de experienţă între organizaţiile implicate în proiecte sociale. Pe lângă rolul de ambasador pentru ONG-urile membre și partenere, Rețeaua CAN este și un promotor al integrării

4


socio-economice a copiilor și tinerilor aflați în situatie de risc. În cadrul rețelei a fost demarat din decembrie 2013 un program de training multimedia, mentorat și pregătire profesională pentru tineri din Săcele. Mai multe informații despre programul "Multimedia Pregătire pentru Viață" aflați în capitolul aferent acestuia. Rețeaua CAN asigură pentru ONG-urile locale următoarele servicii: PENTRU MEMBRI (C O TI Z AN ȚI *) o Apartenența la rețeaua județeană a sectorului nonprofit o Prezența pe site-ul www.canbv.ro cu o pagina personalizată

o Creșterea vizibilității și promovarea activităților proprii (evenimente, proiecte, știri, publicare articole) o Newsletter bilunar cu informații despre activitatea ONG-urilor din rețea și alte informații utile o Asistență în cadrul proiectelor (planificare, organizare, servicii foto, promovare) o Participarea în mod gratuit la traininguri, ateliere cu teme de interes pentru ONG-uri organizate în cadrul rețelei o Posibilitatea de promovare pe site-ul CAN a activităților generatoare de venit, a produselor confecționate cu beneficiarii sau cu voluntarii.

5


o *50 lei/lună, 600 lei/an în urma încheierii unui contract de parteneriat. PENTRU PARTENERI (G R A T UI T ) o Apartenența la o rețea locală a sectorului nonprofit o Prezența pe site-ul www.canbv.ro cu sigla si link către site-ul organizatiei o Promovarea evenimentelor și diferitelor anunțuri de interes o Newsletter bilunar cu informații despre activitatea ONG-urilor din rețea

o Resurse despre promovare ONG, fundraising, antreprenoriat social, finanțări. Pot deveni membre active ale Rețelei CAN organizații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt înființate conform legii și desfășoară activități în județul Brașov; activează în domeniul social, cu beneficiu pentru persoane dezavantajate; sunt neafiliate politic; prezintă raport de activitate și certificat acreditare (unde este cazul), bilanț anual.

6


2. MEMBRII REȚELEI CAN ÎN 2015

Despre fiecare organizație puteți citi accesând paginile individuale de pe site-ul nostru, secțiunea ONG - MEMBRI (canbv.ro/ong/membri).

7


PARTENERII REȚELEI CAN ÎN 2015

Asociatia Atelier Sacelean

8


CATALOGUL ONG- URILOR MEMBRE ÎN R EȚEAUA CAN B RAȘOV Rețeaua CAN Brașov a publicat în luna iunie 2014 Catalogul ONG-urilor din județul Brașov, material ce oferă informațiile necesare pentru ca oamenii să afle, să cunoască și mai apoi să acționeze în sprijinul ONG-urilor locale. Catalogul ONG își propune să aducă în atenția publiculuiv larg activitatea și serviciile oferite de ONG-urile membre și partenere ale Rețelei CAN, respectiv 28 de asociații și fundații din județul Brașov active în domeniile social, educațional și tineret, ONG-uri cu programe pentru toate categoriile de vârstă, cu proiecte de succes și cu impact pentru comunitățile în

care lucrează. O dată cu alăturarea unor noi membri și cu actualizarea informațiilor, în luna decembrie 2015, catalogul a fost republicat în 600 de exemplare. Pentru a atrage un număr cât mai mare de utilizatori, publicația este disponibilă și în spațiul online, pe site-ul www.canbv.ro dar și pe platforma issuu.com/businesscharity/docs pentru un acces rapid și ușor, precum și pe site-urile de știri ale partenerilor media din județul Brașov.

9


Începând cu data de luna ianuarie 2016, publicația este disponibilă în următoarele locații: o

În Brașov: Consiliul Județean, Primăria, Instituția Prefectului, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă, Direcția de Servicii Sociale, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul Școlar Județean, Camera de Comerț și Industrie, Biblioteca Județeană, Centrul de Informare pentru Cetățeni.

o

Sediul organizațiilor membre ale Rețelei CAN.

Echipa Rețelei CAN încurajează încheierea de colaborări și parteneriate locale între ONG-uri, instituții publice și alte entități publice sau private. Nu în ultimul rând, catalogul reprezintă o resursă pentru toate persoanele interesate de activitatea din sectorul nonprofit, putând fi utilizat și ca instrument de atragere donații, sponsorizări sau voluntari.

10


3. SERVICII FOTO Începând din mai 2015, Rețeaua CAN a venit către ONG-urilor membre cu oportunitatea de a beneficia de servicii de fotografie, printre care și fotografia de produs. Scopul nostru este de a promova activitățile economice ale ONG-urilor și unitățile protejate din județul Brașov, astfel încât să se înregistreze un succes în vânzarea produselor și în valorificarea muncii beneficiarilor, a persoanelor din evidența serviciilor sociale.

11


Acest serviciu este destinat ONG-urilor membre care realizează în interiorul organizației diferite produse de tip handmade, ornamente sau decorațiuni. Fotografiile pot fi utilizate pentru website-uri, magazine on-line, reviste, broșuri, afișe, alte reclame. Am continuat să oferim servicii foto și la evenimentele ONG-urilor, în colaborare cu Erno Ungvary, fotograf liber-profesionist. Pentru publicul larg, serviciile foto sunt contra-cost, fiind însă luată în calcul o ofertă specială pentru sectorul nonprofit. În 2015, printre solicitanți au fost: Fundația Poplars, Fundația PECA, Asociația Copiii de Cristal, Asociația Amuradia, Asociația SCUT, Fundația Agapedia.

12


4. PARTENERIATE PROGAM

D E E D U C A ȚI E I P RI N A R TĂ P E N TR U CO PI I I RO M I D E CE M B RI E 2014- D E C E M B RI E 2015

- A S O CI A ȚI A C O L O RS ,

Copiii romi sunt copii ca oricare alții și ar trebui să aibă acces la activități de timp liber și vacanță. Aceasta a fost ideea de la care Asociația Colors și Rețeaua CAN Brașov au pornit proiectul „Program de educație prin artă pentru copiii romi", destinat comunității din Gârcini și implementat cu ajutorul a două echipe de voluntari.

Săcele, județul Brașov la programe educațional-culturale din aria artelor vizuale. Beneficiarii au fost 400 copii romi din Săcele – Gârcini, 16 tineri voluntari interesați de animație socio-culturală din județul Brașov și 16 profesioniști din domeniile educațional și cultural, care desfășoară activități profesionale în zona Săcele.

Obiectivul general al proiectului a fost de a crește accesul copiilor romi din zona

Conferința de presă de lansare a avut loc în data de 28 ianuarie 2015, la Hotel

13


Ambient Brașov, iar cursurile de formare pentru animatori și profesioniști au avut loc în luna martie 2015 . Din aprilie și până în august 2015 copiii au avut ocazia să interacționeze cu educația prin artă și cultură prin intermediul operelor din patrimoniul universal, în cadrul unor mini-tabere, ateliere de empowerment cultural desfășurate în Săcele, precum și a unor tabere rezidențiale desfășurate la Ocna Sibiului și să se exprime prin

intermediul unor metode precum pictatul sau desenatul. Care sunt metodele de arte vizuale care pot fi folosite în lucrul cu copiii romi, ce alte metode îi atrag pe copiii din grupuri vulnerabile, ce au învățat copiii și voluntarii din proiect? – toate acestea le puteți afla citind broșura proiectului de pe site-ul educatieprinarta.plinideidei.ro.

1416


"Program de educație prin artă pentru copiii romi" s-a derulat în cadrul Programului PA17/RO13 - "Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european" (www.fonduri-diversitate.ro), a fost finanțat cu suma de 50.934 Euro prin Granturile SEE, oferite de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României (www.eeagrants.org) și implementat de Asociația Colors în parteneriat cu Rețeaua CAN.

17


R U R A BI L I T Y Ș I W O RK A BI L I T Y - F U N D A ȚI A A G A PE D I A A P RI L I E 2014 - O C T O M B RI E 2015 “RurAbility - proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”  ”WorkAbility - inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Brașov” 

au fost cofinanțate din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniu major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" și implementate de Fundația Agapedia România în parteneriat cu Asociația Community Aid Network Brașov, în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.

18


Î N ACESTE PROIECTE R EȚEAUA CAN A FOST RESPONSABILĂ DE : o promovarea activităților proiectului o implicarea în organizarea celor două conferințe de presă o identificarea locurilor de muncă pentru beneficiarii proiectului o publicarea trimestrială a unui articol de promovare a proiectului în revista online, business-charity.ro o publicarea lunară a unui articol de promovare a proiectului pe website-ul propriu, canbv.ro


Proiectul Rurability a avut ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de creștere a ocupării persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din mediul rural din Județul Brașov. Grupul ţintă final al proiectului a fost format din 387 persoane, astfel: 200 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, 135 de persoane în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, 52 de şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată şi şomeri tineri din mediul rural. Principalele servicii oferite în cadrul proiectului au fost:

o Informare și promovarea serviciilor de consiliere informare, mediere a ocupării, calificare și a altor oportunități pentru comunitatea rurală, o Servicii de informare și consiliere în carieră, o Mediere a muncii și plasare pe piața muncii, o Calificarea profesională în domeniile: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie. Mai multe detalii, precum și raportul final pe: http://rurability.agapedia.ro/.

20


Proiectul “WorkAbility” a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor inactive şi şomerilor de lungă durată din Judeţul Braşov. Grupul țintă a inclus la finalul proiectului 376 de persoane, din care 329 persoane participante la activități, astfel: 263 șomeri de lungă durată, din care 90 șomeri tineri de lungă durată, 113 persoane inactive și 261 femei. Principalele servicii oferite în cadrul proiectului au fost: o Informare și promovare a serviciilor de consiliere, informare, mediere a ocupării, calificare și a altor

o o o o

oportunități pentru comunitatea locală; Servicii de informare, consiliere ocupațională individuală și de grup; Servicii de mediere a muncii; Programe de formare profesională: cameristă şi lucrător în comerţ; Servicii de consiliere, formare și asistență pentru începerea unei activități de antreprenoriat.

Mai multe detalii, precum și raportul final pe: http://workability.agapedia.ro/.

21


22


5. M ULTIMEDIA P REGĂTIRE P ENTRU V IAȚĂ ÎN 2015 Programul Multimedia – Pregătire pentru Viață oferă resurse și instrumente pentru tineri din spectrul etnic al municipiului Săcele (romi, maghiari și români), care prin training multimedia, mentorat și pregătire profesională au posibilitatea să își îmbunătățească abilitățile tehnice, practice, sociale și să devină modele pozitive pentru întreaga comunitate.

Rețeaua CAN, inițiator al proiectului, este un promotor al integrării socio-economice a tinerilor, care în municipiul Săcele lucrează pentru dezvoltarea tinerilor.

Rețeaua CAN crede cu tărie în rolul și potențialul tinerilor dintr-un mediu interetnic, având ca scop final dezvoltarea lor ca agenți de schimbare pozitivă și dezvoltare a comunităților locale din care fac parte.

23


Fundaţia ERSTE îşi desfăşoară activitatea în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est unde, împreună cu partenerii săi, implementează numeroase proiecte pentru binele public. Fundaţia ERSTE este succesorul legal al primei Bănci de Economii Austriece, “Erste oesterreichische Spar-Casse”, cu o tradiţie de peste 190 de ani, şi este acţionarul majoritar al Grupului Erste. Cele două misiuni ale sale provin din această veche tradiţie: Fundaţia ERSTE asigură viitorul Grupului Erste ca şi companie independentă, şi reinvesteşte profitul în activităţi pentru binele public.

Fundația ERSTE este susținătorul principal al proiectulului Multimedia – Pregătire pentru Viață (Multimedia for Livelihoods), începând din decembrie 2013 și până în prezent. ACTIVITĂȚI o Sesiuni săptămânale de training multimedia (Windows, Office, Foto, Video, Internet, Blogging, Film). Sesiunile de training se desfășoară în incinta Centrului de Zi pentru Copii și Tineri administrat de Fundația FAST din Săcele în parteneriat cu Primăria Săcele. o Întâlniri lunare de grup (activități socio-educative, jocuri de echipă,

24


o

o

o o

dezbateri tematice, prezentări, ieșiri în aer liber) Ateliere de teatru, comunicare în public, limbă engleză, creativitate, antreprenoriat Traininguri de dezvoltare personală și profesională: comunicare, leadership, relații, încredere și stimă de sine, rezolvare conflicte Orientare și consiliere profesională Voluntariat

Pe parcursul anului 2015 echipa programului a fost implicată în diverse activități, printre care: sesiuni de training IT, foto și video, expoziție itinerantă pe raza municipiului Săcele, piesă de teatru, acțiuni de voluntariat, cursuri de

comunicare, pregătire profesională, antreprenoriat, cursă cu obstacole pentru strângere de fonduri, tabără de educație prin experiență. Despre toate acestea puteți citi mai multe pe site-ul www.multimedia.canbv.ro , care include și o galerie foto actualizată săptămânal. PARTENERI În privința colaborărilor, lucrăm de un an de zile în parteneriat cu Fundația FAST, cu liceele locale, cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov, precum și cu alte organizații implicate în activități de tineret din Rețeaua CAN Brașov.

25


o Fundația FAST ne găzduiește sesiunile de training multimedia în cadrul clădirii Centrului de Zi pentru Copii și Tineri din Săcele, oferind și spațiul necesar pentru întâlniri și evenimente o Cadrele didactice din liceele săcelene ne sprijină la selecția eleviilor, fiind informate constant despre progresului elevilor, noutățile din proiect și evenimente pentru comunitate. o Parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov a fost reînnoit pentru a fi valabil și în anul școlar 2014-2015. o Asociația ADDIP a oferit anul acesta trainingurile de dezvoltare personală și profesională, prin implicarea lui Costi Filote, trainer și coach cu o vastă experiență în domeniu.

o Fundația Tineri pentru Tineri - filiala Brașov a susținut programul nostru prin implicarea voluntarilor în sesiunile de training IT și în organizarea jocurilor de echipă.

Proiectul “Multimedia – Pregătire pentru Viață” este susținut de Fundația ERSTE și implementat de Rețeaua CAN Brașov în parteneriat cu Fundația FAST prin Centrul de Zi din Săcele, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Liceul Tehnologic “Victor Jinga”, Liceul Teoretic "George Moroianu", Liceul Teoretic “Zajzoni Rab Istvan” și Krogan Inventiv SRL.

26


"Multimedia – Pregătire pentru Viață" a devenit în 2015 un program permanent al Centrului de Zi “Împreună” din Săcele, un parteneriat între Rețeaua CAN și Fundația FAST, fiind singurul program din orașul Săcele care prin intermediul educației nonformale îndrumă tinerii spre un traseu profesional de succes.

P REMIU NAȚIONAL În data de 15 iunie 2015, la festivitatea de premiere a proiectelor înscrise la Gala Societatii Civile, ediția a XIII-a, "Multimedia Pregătire pentru Viață" a câștigat PREMIUL III, la categoria Proiecte pentru Tineret, din 17 proiecte din toată țara! Scopul Galei Societății Civile este de a promova și premia activitatea din sectorul nonprofit din România. Detalii pe www.galasocietatiicivile.ro.

27


MULTIMEDIA P RE G Ă TI RE

PE N TR U

A NUL 2015

VIAȚĂ

ÎN IMAGINI

28


29


.

30


7. DATE FINANCIARE VENITURI TOTALE COTIZATII DONATII GRANT ERSTE

160.835.46 lei 8400 5465.98 110711.83

FONDURI POSDRU

36065.02

DIF CURS VALUTAR

192.63

31


CHELTUIELI TOTALE CARBURANT AUTO OB INVENTAR MATERIALE IT, CONSUMABILE PROTOCOL MATERIALE PROMOVARE TRANSPORT PERSOANE DETASARI, DEPLASARI TELEFON SERV BANCARE SERVICII TERTI IMPOZITE, TAXE SALARII 4 POSTURI ASIGURARI SOCIALE I DONATII CATRE ALTE ONG DONATII DIF CURS VALUTAR EXCEDENT LA 31.12.2015

144.754.46 lei 6631.78 4650.03 3702.32 283.45 1500.26 2735.5 130.5 1941.92 530.4 28050.55 200 72324 16658 1220 2882.6 1307.93 16081

32


8. PLANURI PENTRU 2016 D E P AR T A M E N TE D E L U CR U PE N T R U P RE G Ă TI RE PE N TR U V I A Ț Ă "

TI N E RI I D I N P RO G R AM UL

"M UL T I M E D I A -

o Training multimedia 2016: Noua generație de clasa a IX-a începe primele sesiuni de training în februarie 2016. Curricula a fost îmbunătățită în urma feedback-ului colectat la evaluarea finală, astfel schimbările s-au introdus pentru a ne adapta mai bine la nevoile participanților și pentru a face programul mai atractiv. o Studio foto: Acesta reprezintă o ramură de antreprenoriat social care a fost dezvoltată alături de consultanții de la IFUA Nonprofit Partner. Ne propunem să oferim un pachet de servicii foto către comunitatea locală, către mediul educațional, respectiv către grădinițe, școli, dar și licee și alte organizații sau grupuri informale. Studio-ul foto include aparatura necesară pentru realizarea de fotografii în interior, precum și echipamentele pentru procesare, editare și printare. o Servicii de promovare pentru Centrul de Formare Profesională al Fundației FAST din Săcele. Un grup de tineri din programului "Multimedia - Pregătire pentru Viață" va lucra

33


aproape de echipa FAST la realizarea de fotografii, videoclipuri, precum și materiale de informare și promovare a activității centrului, inclusiv colaborarea cu Liceul Tehnologic “Victor Jinga”. Această inițiativă ne dă oportunitatea să ne pregătim serviciile, să le punem în practică și să evoluăm prin îmbunătățiri permanente.  Multimedia Summer Camp: “Tabăra de vară Multimedia" reprezintă o oportunitate pentru tinerii din Săcele, care provin din medii socio-culturale diferite, de a se familiariza cu instrumente digitale şi programe IT şi de a folosi tehnologia pentru a deveni modele pozitive în comunitate, pentru a combate prejudecăţile şi pentru a transmite un puternic mesaj despre acceptare, egalitate şi integrare socială. Tabăra este dedicată unui număr de 20 tineri din Săcele, elevi ai liceelor din Săcele care sunt participanți sau absolvenți ai programului “Multimedia - Pregătire pentru Viață“. Această tabără va fi posibilă datorită finanțării prin evenimentul Brașov Heroes.Cursa cu obstacole a comunității, organizat de Fundația Comunitară Brașov. o Din Săcele, cu drag - Locuri, oameni, valori, fapte: Campania de implicare civică și promovare turistică a orașului Săcele aduce împreună tineri de etnii diferite care lucrează la îndeplinirea misiunii comune de a evidenția aspectele pozitive ale vieții orasului, de a valorifica diversitatea locală și potențialul turistic. Caracterul multicultural și intercultural al localității Săcele ne va permite să includem în campanie aspecte din

34


patrimoniul fiecarui grup etnic, să combatem stereotipurile, să promovam diversitatea și să încurajăm cunoașterea înaintea generării prejudecăților. P R O AC TI VI

PE N T RU

G Â RCI N I

o Proactivi pentru Gârcini aduce organizarea comunitară în Săcele, o metodă prin care oamenii acționează împreună în favoarea dezvoltării comunității lor. Prin această inițiativă ne-am propus să stimulăm, să încurajăm tinerii în implicarea activă în abordarea și soluționarea problemelor din cartierul Gârcini, municipiul Săcele. Vom lucra cu 10 tineri din cartier în ateliere de îmbunătățire a competențelor de leadership comunitar, tineri care vor forma ulterior primul grup de inițiativă civică al cartierului. *Prin îmbunătățirea competențelor de leadership comunitar înțelegem ridicarea statutului social al tinerilor din Gârcini, la un nivel la care să fie încrezători în forțele proprii, să mobilizeze și să influențeze pozitiv pe egalii lor, să fie modele pentru cei din jur și motivați să aplice soluțiile la problemele care îi privesc în mod direct.

35


CONEXIUNI - ABILITĂȚI ȘI COMUNITĂȚI (propus spre finanțare către Fondul tematic pentru participarea societatii civile)

Propunerea de proiect are ca scop sprijinirea ONG-urilor din județul Brașov pentru a-și întări capacitatea de lucru în domeniile lor de activitate, pentru a-și dezvolta baza de membri și voluntari, pentru a dobândi abilități si competențe noi. Principalele activități includ, dar nu sunt limitate la: o Identificarea a 30 de persoane din comunitățile locale din județul Brasov (în special Brașov, Codlea, Ghimbav, Săcele și Sânpetru), implicate în inițiative care produc efecte pozitive la nivel local; o Dezvoltarea și furnizarea de cursuri pentru personalul din ONG-uri (fundraising comunitar, comunicare on-line și off-line, antreprenoriat social, accesare finanțări, managementul voluntarilor, organizare de evenimente publice); o Cartografierea inițiativelor care produc efecte pozitive la nivelul comunităților locale (hartă interactivă on-line cu inițiativelor locale pozitive din județul Brașov); o Promovarea de exemple de bună practică pentru a genera efecte multiplicatoare; o Dezvoltarea unui grup de consultanți voluntari care să ofere asistență ONG-urilor;

36


9. CUM POȚI SPRIJINI ACTIVITATEA UNUI ONG A LEGE o o o o o

ȘI ACȚIONEAZĂ !

donaţii sau sponsorizări în bani, produse sau servicii către un ONG facilităţi fiscale: directionarea a 20% din impozitul pe profit (persoane juridice) sau 2% din impozitul pe venit (persoane fizice) către o organizaţie nonprofit promovarea proiectelor și evenimentelor din cadrul Rețelei CAN în rândul prietenilor prin Facebook, blog sau mass-media achiziţionarea de produse confecţionate de beneficiarii şi voluntarii unui ONG voluntariat, implicarea la organizarea şi derualarea activităților specifice ONG-ului

2% -

UŞOR ŞI BENEFIC PENTR U COMUNITATEA TA !

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze până la 2% din impozitul pe venitul net anual datorat statului către o entitate nonprofit (fundaţie sau asociaţie) care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu legea.

37


Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit este un mod rapid şi uşor prin care dumneavoastră vă puteţi asigura că o parte din taxele pe care le plătiţi statului sunt folosite pentru ajutorarea unor oameni aflaţi în dificultate.

C UM PU TE ŢI RE D I RE C ŢI O N A CE I 2%? o Completaţi Formularul 230 sau dacă obţineţi, pe lângă salariu şi alte venituri, veţi completa Formularul 200. Ambele formulare se găsesc la administraţia financiară de domiciliu sau pe site-ul organizaţiei de care sunteţi interesat. Le puteţi descărca şi de pe site-ul ANAF și de pe paginile ONG-urilor membre pe site-ul CAN Brașov. o Formularele pot fi depuse personal la administraţia financiară de domiciliu sau pot fi trimise prin poştă . De regulă, organizaţia pe care doriţi să o sprijiniţi se poate ocupa de colectarea tuturor formularelor şi de trimiterea lor a administraţia financiară. Termenul legal pentru depunerea declaraţiilor de venit este de obicei în cursul lunii mai, dar ONG-urile încep campaniile încă din primele luni ale anului calendaristic.

38


F IRMELE

ROMÂNEŞTI POT DIRECŢIONA

20%

DIN IMPOZITUL PE PRO FIT

Codul Fiscal permite ca firmele să directioneze 20% din impozitul pe profit datorat statului către o organizaţie nonprofit, fără nicio cheltuială suplimentară. Suma direcţionată trebuie să fie însă mai mică de 3 la mie din cifra de afaceri. Extras din Codul Fiscal (titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p): "(...) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (...) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 1. 3‰ (la mie) din cifra de afaceri 2. 20% (la sută) din impozitul pe profit datorat."

C UM PU TE ŢI D I RE C ŢI O N A CE I 20%? Potrivit procedurii din Codul Fiscal, directorul/administratorul trebuie doar:

39


o să aleagă un proiect din cadrul unei organizaţii nonprofit pe care îl consideră important o să semneze un contract de sponsorizare cu organizaţia nonprofit prin care declară că este de acord să direcţioneze 20% din impozitul pe profit la finalul anului. Discutaţi cu contabilul firmei pentru calcularea sumei. Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul susținut, cheltuielile fiind deductibile. Exemplu de calcul: Cifra de Afaceri (total venituri) = 100.000 lei Cheltuieli = 80.000 lei __________________________________________ Profit impozabil = 20.000 lei Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei Se poate redirecționa din impozit suma cea mai mică dintre: o 3‰ din CA = 300 lei o 20% din impozit = 3.200 lei Deci, în acest caz, se poate deduce din impozit o sponsorizare de până la 300 lei.

40


I MPLICAREA

ÎN ACTIVITĂŢ I CARITABILE ADUCE B ENEFICII FIRMEI DUMNEAVOASTRĂ ŞI COM UNITĂŢII LOCALE

P E N T RU CO M U N I T AT E : Î M B UN Ă T Ă ŢI RE A P RO BL E M E L O R S O CI AL E o Aveţi şansa de a ajuta comunitatea în care locuiţi şi lucraţi, de a contribui la îmbunătăţirea unor probleme sociale cu care vă puteţi confrunta dumneavoastră sau angajaţii firmei. o Sprijiniţi o cauză în care credeţi şi ajutaţi în mod direct beneficiarii unei fundaţii sau asociaţii, persoane aflate în dificultate (copii din familii defavorizate, copii abandonaţi, tineri proveniţi din centre de plasament, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, pacienți cu boli incurabile etc.) o Puteţi face o diferenţă în viaţa oamenilor aflaţi la nevoie şi obţineţi astfel satisfacţia personală de a fi putut ajuta. P E N T RU

F I RM Ă :

R E P U T A ŢI E

Ş I I M AGI N E PO Z I TI VĂ

o Când donaţi bani, produse sau servicii obţineţi recunoaştere publică pe site-ul şi pe materialele promoţionale ale organizaţiei pe care o susţineţi, ceea ce duce la o promovare a imaginii firmei.

41


o Acţiunile caritabile vă ajută să vă diferenţiaţi de concurenţă şi să obţineţi loialitate faţă de brand. Implicarea în astfel de acţiuni vă poate ajuta să creşteţi vânzările şi cota de piaţă a firmei dumneavoastră. o Succesul multor companii depinde în mod direct de încrederea pe care le-o acordă comunitatea în care activează, autorităţile, partenerii sau presa.

42


43


ASOCIATIA COMMUNITY AID NETWORK S E D I U L S O C I A L : S TR . G E O R G E M O R O I A N U , N R .17, S A C E L E , J U D . B R A S O V TE L E F O N :

0268 275011; M O B I L : 0733 939447 ( R U X A N D R A O P R I C Ă ) E-MAIL: CONTACT@CANBV.RO W W W . C A N B V . R O ; W W W . M U L TI M E D I A . C A N B V . R O F A C E B O O K . C O M / R E TE A U A C A N B R A S O V

44


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.