Business Amsterdam 5

Page 1

AMSTERDAM

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 18 | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

THEMA: JURIDISCHE DIENSTVERLENING BEDRIJFSAUTO TESTDAG

V

oor ondernemingsrecht LIEVER NAAR DE SPECIALIST


ALLEEN BIJ VAN MOSSEL

DIRECT RIJDEN UIT VOORRAAD

www.vanmossel.nl


VOORWOORD

Hoe koud gaan we het krijgen Hoe koud gaan we het krijgen in de aankomende winterperiode? Van wat ik heb begrepen, gaat het de komende winter allemaal wel lukken met de verwarming, want de gasvoorraden zijn tot de nok gevuld. Een compliment voor minister Jetten. Klein van stuk, maar groot in zijn daden. Maar wat hebben we ook een geluk gehad met de prachtige, warme zomer waarvan iedereen heeft kunnen genieten. Een voordeel: onze huizen zijn voor de winter goed voorverwarmd door de brandende zon. Een ander geluk: Dat scheelt in de herfst weer stookkosten. Nòg een geluk: De temperatuur blijft de komende tijd ook aangenaam. Wat boffen wij toch dat we in zo’n geweldig land wonen dat geografisch ook zeer goed is gelegen als het op het klimaat aankomt. En met een overheid die goed zorgt voor zijn burgers en elke crisis binnen no time oplost. Waar boeren weer als mensen worden gezien en behandeld, met dank aan de heer Remkes. Een land waar iedereen zou willen wonen. Dat blijkt maar weer: Ooit waren wij een land van 15 miljoen mensen, inmiddels van 18 miljoen, want wie zou hier niet willen wonen? We zorgen goed voor onze burgers, van arm tot rijk en daar is niks mee. Maar, wat gaan we doen aan de problemen van de ondernemers die zorgen voor de werkgelegenheid en die de staatskas vullen door het betalen van belasting. Ooit werd het MKB de witte motor van de economie genoemd. Inmiddels lijkt het MKB de witte uitgemolken motor van de economie te worden. Zover moet het toch niet komen? Geef de ondernemers het gevoel dat ze er serieus toe doen en erbij horen. Want als MKBbedrijven dadelijk het bijltje erbij neergooien, zijn wij dan nog steeds dat prachtige land waar het goed toeven is?


8

6

13 15 25 18


Inhoud 6 Werknemers in dienst? Het arbeidsrecht helpt

NOVEMBER 2022 14 Spanning op de arbeidsmarkt neemt toe

8 Je gaat scheiden. Wat verandert er voor jouw onderneming? 18 Bedrijfsautotestdag 11 Voor ondernemingsrecht, liever naar de specialist

20 Bedrijfswagen testen geschreven door ondernemers

13 Regeldruk onroerend goed loopt verder op

Zakenmagazine voor de regio Amsterdam Jaargang 18 - nummer 5 Een uitgave van: BUSINESS HAAGLANDEN UITGEVERIJ Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag T: 070 - 346 72 17 info@business-amsterdam.nl www.business-amsterdam.nl

UITGEVER: R.P. Truijens REDACTEUR: Lonneke Gillissen Derick Maarleveld Pieter de Leeuw TRAFFIC MANAGER: Chèr Bos

FOTOGRAFIE: Bas Kijzers Shutterstock VORMGEVING: Cher Bos Design

COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit nummer verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. OPLAGE: 8500


W

erknemers in dienst?

HET ARBEIDSRECHT HELPT!

Een bloeiend bedrijf kan niet zonder werknemers en als je het goed doet, andersom ook niet. Goed werkgeverschap ligt aan de basis van een gezonde arbeidsrelatie. Niet alleen het voorkomen van geschillen hoort hierbij, ook het oplossen ervan. Graag nemen wij je mee in hoe het arbeidsrecht je hierbij kan helpen. Vier actuele topics passeren de revue.


TEKST: EVELYNE LAMMERDING FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK

DOORBETALEN BIJ ZIEKTE, HOE ZAT HET OOK ALWEER?

ARBEIDSVOORWAARDEN WIJZIGEN, KAN DAT ZOMAAR?

Steeds meer mensen hebben last van long covid na de coronapandemie. Langdurig aanhoudende klachten zoals vermoeidheid, kortademig zijn, spierpijn hebben of vergeetachtigheid spelen mee. Personeel valt daarmee voor lange tijd uit en dat betekent dat je als werkgever in de bres moet springen om financieel je medewerker toch tegemoet te komen. Hoe zat het ook alweer met het doorbetalen bij ziekte? Is je werknemer lange tijd ziek, dan betaal je wettelijk de eerste twee jaar 70% van het laatstverdiende loon door. Dat is altijd bruto, net als dat je zou doen als je werknemer werkzaam is. Soms is er een andere CAO van toepassing. Dan is het raadzaam die te raadplegen. Het kan dan zijn dat je 100% van het loon moet doorbetalen. Werkgeverslasten lopen gewoon door. Duurt het herstel langer dan twee jaar, dan kan de werknemer arbeidsongeschikt worden verklaard. Het UWV neemt de loonuitkering dan over. Loopt het contract van de werknemer af tijdens de periode van langdurige ziekte? Dan kun je ervoor kiezen die niet te verlengen. De werknemer zal zich dan moeten wenden tot het UWV.

Situaties veranderen. Het kan zijn dat je daarom eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wilt aanpassen zoals wanneer en waar iemand werkt, hoeveel die verdient, welke bonus diegene krijgt enzovoorts. Let er wel op dat dit niet zomaar mag. Zelfs niet wanneer je een wijzigingsbeding opneemt in het contract wanneer iemand in dienst komt. Als de werknemer niet met de wijziging akkoord gaat, kan een kantonrechter jouw belang als ondernemer en het belang van de werknemer meenemen en het contract laten wijzigen of ongewijzigd laten.

RE-INTEGREREN. WAAR HEEFT JE PERSONEEL RECHT OP? Na long covid, maar ook na bijvoorbeeld een flink auto-ongeluk of medische ingreep kan iemand weer genoeg hersteld zijn om rustig te beginnen met werken. Jouw personeel heeft recht op een verantwoord re-integratieproces. Maar hoe pak je dat aan? De arbeidswetgeving kun je hierbij als handvat gebruiken. Eerst teken je samen de route naar volledig operabel zijn in de toekomst en dat leg je desgewenst vast. Een bedrijfsarts of arbo-arts assisteert hierin. Er wordt altijd gekeken naar wat de werknemer wél kan in plaats van wat er niet mogelijk is. In de route naar het volledige herstel, ben je verplicht eerst passend werk te zoeken voor je werknemer. Passend in de zin van diens expertise en capaciteiten, zoals de functie is geweest voordat diegene ziek werd. Kan de werknemer misschien de vorige functie deels oppakken voor één dag per week? Dan heeft dat de voorkeur. Is er geen passend werk binnen de organisatie om deels te doen (zoals een internationale vrachtwagenchauffeur helaas niet maar deels kan rijden), dan is de werknemer verplicht het werk wat je daarna aanbiedt te accepteren, mits het wel aansluit op wat diegene hiervoor deed. Of diegene het aankan overleg je met een arts. Het UWV kan met een zogeheten ‘voorziening’ hulpmiddelen beschikbaar stellen, als je als bedrijf daar de financiële middelen niet voor hebt. Denk aan een rolstoel, aangepaste auto of gebarentolk als iemand plots doof is geworden.

JE WERKNEMER PRESTEERT NIET. WAT KUN JE DOEN? Je weet het nog. Vijf jaar geleden toen je deze werknemer binnenhaalde, zat hij vol levenslust en benutte hij zijn talenten om elke dag bij jouw bedrijf te knallen op de werkvloer. Na vijf jaar is die levenslust er wel een beetje uit en presteert de werknemer onder de maat. En dat irriteert de andere collega’s natuurlijk. Wat kun je doen? Allereerst ga je vanzelfsprekend het gesprek aan. Waar zit de ontevredenheid? Soms komt de aap dan al de mouw en lost de situatie zich vanzelf op. Dat kan ook door een verveelde werknemer uit te dagen tot het bekleden van een nieuwe functie. Heeft de medewerker een vast contract en werpt het eerste gesprek geen vruchten af, dan kun je met verzameld ‘bewijsmateriaal’ de medewerker laten zien waar het fout gaat. Je stelt een ultimatum: óf de medewerker verbetert en vraagt hulp waar nodig, of diegene krijgt een verbetertraject. Zoals de naam al een beetje verraadt, is dat een wettelijk traject om de medewerker de kans te bieden te verbeteren. Je wijst een coach binnen de organisatie aan en laat de medewerker elke week rapporteren. Zo kun je diens gevoel en motivatie ook beter monitoren en spring je in op de pijnpunten. Helpt ook een verbetertraject niet, dan kun je ervoor kiezen de medewerker te ontslaan. Je bent dan wel verplicht een ontslagvergoeding aan te bieden naar rato van het aantal jaar dat diegene in dienst is geweest en hoeveel hij of zij per maand verdiende. Heeft de medewerker een tijdelijk contract, dan kun je zonder verbetertraject ervoor kiezen dat contract niet te verlengen wanneer de einddatum nadert. Je stelt de medewerker dan minimaal een maand van tevoren op de hoogte dat je het contract niet verlengt. Een arbeidsjurist kan altijd helpen de situatie te begeleiden. Zo maak je een wettelijk correcte beslissing voor beide partijen. ‹

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

7


J

e gaat scheiden WAT VERANDERT ER VOOR JOUW ONDERNEMING?

In ons leven maken we veel bijzondere en mooie momenten mee. Denk aan trouwen of misschien wel kinderen krijgen. Impactvolle gebeurtenissen die stuk voor stuk bepalen hoe we onze onderneming verder inrichten. Ook de bittere tegenhanger van trouwen, namelijk scheiden, is minstens zo impactvol voor de onderneming. Hoe zit het als DGA met het opgebouwde vermogen als je ex-partner ook een aanmerkelijk belang heeft maar bijvoorbeeld minder verdient? Hoe wordt de alimentatie geregeld? Hoe worden zaken zoals aandelen verdeeld na de scheiding? Dat zijn vragen waarvan de antwoorden als hoeksteen zorgen voor een vlekkeloze toekomst

8

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022


TEKST: TIM KOOIJMAN FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK

PARTNERALIMENTATIE ALS FINANCIËLE PLEISTER Na een scheiding betaalt de partner met het hoogste inkomen de alimentatie aan de ander om de kosten te dekken van verminderd inkomen tijdens de opvoeding. Gedurende die tijd werk je namelijk vaak minder dan als je geen kind zou hebben om op te voeden. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald op basis van de behoefte van diegene die er recht op heeft en het netto gezinsinkomen. Jouw onderneming hoeft niet met het huwelijk te eindigen. Soms is je partner bijvoorbeeld in vaste dienst en heb je zelf een onderneming die bijvoorbeeld een flink hoger bedrag aan inkomen binnenhaalt. Ben je ondernemer, dan kan het berekenen van een inkomen soms wat ingewikkeld zijn, omdat er niet elk jaar per definitie hetzelfde binnenkomt. Bovendien is het inkomen van de partner ook van invloed op de hoogte van de alimentatie. Hoe het werkt? Het is de winst uit jouw onderneming die, aangetoond door de jaarstukken, geldt als uitgangspunt van de zogeheten draagkrachtberekening, ofwel de vraag ‘hoeveel is het dat jouw onderneming aan partneralimentatie kan opvangen zonder dat het voortbestaan van onderneming in gevaar komt?’. Maar als ondernemer mag je bepaalde lasten in mindering brengen die de onderneming nou eenmaal moet afdragen zodat de continuïteit van de betaling hiervan niet verloren gaat. Wat er na aftrek van deze lasten overblijft is voor 60% beschikbaar voor partneralimentatie.

OPGEPOTTE WINSTEN Niet elke winst wordt uitgekeerd aan alle partijen die bij de onderneming betrokken zijn. De zogeheten opgepotte winsten kunnen aardig wat roet in het eten gooien bij een scheiding, huwelijkse voorwaarden of niet. Moeten er bedragen worden verdeeld onder elkaar, dan vallen deze winsten daar ook onder. In dat geval kan dat flink in de papieren lopen. De continuïteit van de onderneming wordt hierbij uiteraard wel in acht genomen.

TIPS VOOR EEN ZO VLOT MOGELIJK SCHEIDING Een scheiding is opzichzelfstaand al vervelend genoeg. Om deze periode zo snel mogelijk achter je te kunnen laten, geven we je graag wat tips mee. •

• •

AANDELEN VAN DE BV Als DGA bezit je minstens 5% van alle aandelen van het bedrijf. Hoe zit dat na een scheiding? Dat wordt als volgt bepaald. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan dien je de onderneming eerlijk en wel voor de helft te verdelen. Daar horen dus ook de aandelen bij. De onderneming blijft wel van diegene die de onderneming als het ware runt. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden, dan vind er zeer waarschijnlijk een verrekening plaats aan de hand van die voorwaarden. De waarde van de onderneming wordt verdeeld aan de hand van een zogeheten verrekenbeding.

Trouw onder huwelijkse voorwaarden in plaats van gemeenschap van goederen. Het beste is het dat je een eventueel verrekenbeding ook uitsluit. Heb je samen de onderneming opgericht, dan is dit minder van toepassing. Toch een verrekenbeding in de voorwaarden? Sluit dan de winst uit de onderneming uit van de verrekening. Een onderneming kopen? Doe dat zoveel mogelijk met eigen vermogen. Geld is niet zomaar geld. Gezamenlijke spaarpotten, eigen vermogen en zakelijk geld zijn allemaal verschillende dingen. Houdt dit gescheiden. Is er inkomen dat nog niet is verrekend? Betaal daar dan nog geen schulden of andere rekeningen mee.

Kleine tip tot slot: op zoek naar een adviseur? Zoek het niet te commercieel op en kies bijvoorbeeld een relatief klein bureau of een eenmanszaak zodat bijvoorbeeld scheiden geen ‘big business’ is, maar een fase in je leven die je snel en correct achter je wilt laten. ‹

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

9


Ga voor 100% Zakelijk Glasvezel van KPN Dat is First Class Internet kpn.com/zakelijkglasvezel

Bezoek onze winkel voor inspiratie en advies over connectiviteit, duurzaamheid en veiligheid. KPN XL Duivendrecht, van der Madeweg 21, Amsterdam

Vestiging Haaglanden - Turfschipper 7-9 - 2292 JC Wateringen - Tel. 070 390 39 04 - www.vastbouw.nl

Vestiging Amsterdam - Industrieweg 25 - 1115 AD Duivendrecht - Tel. 020 690 1733 - www.vastbouw.nl

logo huisstijl flyers Brochures magazines advertenties CB

DESIGN

CB

DESIGN

DESIGN

CB

www.cherbosdesign.nl

06 83 556414

CB

DESIGN


V

Kies een rechtsvorm voor je bedrijf, maak reclame en ga van start. Netwerk, profileer je verder, maak winst en breidt uit. Je bedrijf is je lust en je leven. Maar er komen ook veel juridische zaken bij kijken. Daarvoor bestaat het ondernemingsrecht.

oor ondernemingsrecht

LIEVER NAAR DE SPECIALIST

Of je nou een besloten vennootschap of een vennootschap onder firma hebt, het ondernemingsrecht komt gegarandeerd om de hoek kijken. Het begint al bij de oprichting, want welke bedrijfsvorm ga je kiezen? En welke regels gelden voor de verschillende rechtsvormen? Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met alle rechtspersonen met een winstoogmerk. Stichtingen en verenigingen vallen er veelal buiten.

deeld tot een celstraf, kan een rechtspersoon dat niet. Wel kan die een geldboete krijgen. En een rechtspersoon kan nooit overlijden. Maar eeuwig leven is geen verplichting. De rechtspersoon kan worden ontbonden. Bij al dit soort zaken regelt het ondernemingsrecht de totstandkoming van de nieuwe situatie.

RECHTEN EN PLICHTEN

Het ondernemingsrecht beslaat een zeer breed rechtsgebied. Onenigheid bij bijvoorbeeld fusies of overnames, of geschillen tussen aandeelhouders. Het opstellen van contracten, bij incasso’s of bij concurrentie en mededinging. Ook deze situaties vallen allemaal onder het ondernemingsrecht. Problemen worden vaak gesignaleerd bij arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden of huurovereenkomsten. Een ondernemer die de vaart erin wil houden en een gedegen oplossing wil voor zijn vraagstukken, gaat er zelf natuurlijk niet aan staan. Gespecialiseerde advocaten kennen het ondernemingsrecht van haver tot gort. Kan je als ondernemer beter daar je heil zoeken om je bedrijf te helpen terwijl je zelf gericht blijft op waar je zelf mee bezig bent. Namelijk ondernemen.

Net als een natuurlijke persoon heeft de rechtspersoon rechten en plichten. De rechtspersoonlijkheid vertegenwoordigt de rechtspersoon en verricht juridische handelingen zoals het tekenen van contracten. De rechtspersoon kan zo bezittingen en schulden hebben, overeenkomsten aangaan en civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Maar de rechtspersoon kan niet trouwen. Wel fuseren. Stel, je bent lekker bezig met je bedrijf, maar vanwege een crisis waar je zelf niets aan kunt doen, loopt de zaak niet meer zoals voorheen. Je kunt al je creatieve ondernemerskracht tentoonspreiden, de praktijk houd je tegen verder te groeien. Je kent wel een ondernemer van wie je weet dat je er een perfect team mee kunt vormen. De ondernemingen zullen elkaar aanvullen en versterken. Je weet dat een fusie tot verdere groei zal leiden. En wat blijkt? Die onderneming waar je een oogje op had, blijkt dezelfde mening te zijn toegedaan. Maar hoe ga je het regelen? Dat gebeurt via het ondernemingsrecht. Waar mensen scheiden, kan een rechtspersoon splitsen. Spelen meningsverschillen zo hoog op en blijven ze ondanks allerlei lijmpogingen voortduren, denk je dat je het alleen beter doet dan samen, dan is uit elkaar gaan de beste optie is. Waar een mens kan worden veroor-

TEKST: EVELYNE LAMMERDING FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK

GESCHILLEN

VERDEELD Het ondernemersrecht wordt vaak onderverdeeld in het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. Het rechtspersonenrecht is een breder begrip en gaat over het recht voor alle rechtspersonen terwijl het vennootschapsrecht alleen gaat over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Deskundigen weten van wanten als een ondernemer met een specifieke vraag zit over zijn bedrijf waar hij serieus hulp bij nodig heeft. ‹

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

11


Bewaakt & Bewoond BV is sinds 1997 actief en gespecialiseerd in het beheren en bewaken van leegstaand vastgoed, zowel op zakelijk als creatief gebied. Bent u een vastgoedeigenaar en op zoek naar bescherming en beheer van uw onroerend goed? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

✓TIJDELIJKE BEWONING

Een betrouwbare en complete manier om uw onroerend goed te laten beheren door Bewaakt & Bewoond is via tijdelijke bewoning. Door de zorgvuldige selectie van de potentiële bewoners en de regelmatige controle is uw pand verzekerd van toezicht en beheer. Dit minimaliseert leegstandsrisico’s zoals kraak, braak en/of vandalisme. Is de huidige functie van uw pand zakelijk? Geen probleem! Wij plaatsen kosteloos voorzieningen om een kantoorpand te transformeren tot een woonruimte.

KANTOOR OF ✓TIJDELIJKE ATELIERRUIMTE Wilt u dat uw bedrijvenpand de kantoorfunctie behoudt? Dat kan! Naast woningen verzorgt Bewaakt & Bewoond ook kantoor of atelierruimtes. Door het plaatsen van startende ondernemers en kunstenaars krijgt uw pand een maatschappelijke verantwoorde invulling, terwijl het wordt beschermd. Heeft u liever geen tijdelijke gebruikers in uw pand? Stalling van motorvoertuigen, caravans en boten is ook mogelijk.

✓BEVEILIGING EN BEWAKING

Bij dreiging van braak, vandalisme of kraak regelt Bewaakt & Bewoond direct bewaking voor u. Dit kan in de vorm van wonen/werken, maar ook middels bewakingsmogelijkheden op maat. Om uw pand

optimaal te beveiligen maakt Bewaakt & Bewoond gebruik van beveiliging middels stalen platen, surveillance en mobiele camerasystemen. Naast deze beveiligingsopties biedt Bewaakt & Bewoond ook eventuele ontruimingen en schoonmaakacties aan en is Bewaakt & Bewoond 24/7 bereikbaar waardoor meldingen direct worden aangepakt.

BEHEER EN ✓TECHNISCH ONDERHOUD Gedurende de periode dat uw onroerend goed leegstaat verzorgt Bewaakt & Bewoond ook het klein onderhoud, schoonmaak, groenvoorziening en het herstel van eventuele ruitschade. Hierdoor voorkomt u verwaarlozing en verval van het pand, zonder dat het u bezighoudt en tijd kost.

✓FILMLOCATIES

Wilt u meer rendement halen uit uw pand of kostendekkend werken met leegstaand vastgoed? Dan biedt Bewaakt & Bewoond ook alternatieve invullingen. De mogelijkheden kunt u bekijken op www.oogoplocatie.nl.

✓KEURMERK LEEGSTANDBEHEER

Bewaakt & Bewoond is in het bezit van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) en legt afspraken vast door middel van juridische waterdichte overeenkomsten.


R

egeldruk onroerend goed loopt verder op

Het vastgoedrecht omvat een breed scala aan regels die alles te maken hebben met onroerend goed. Ze zijn dynamisch en het pakket wordt steeds verder uitgebreid. Recent doorgevoerde wijzigingen zijn bijvoorbeeld de opkoopbescherming en beperkte huurverhoging. Daarnaast is flink gesleuteld aan de regelgeving rond verduurzaming. Voor 2023 wachten nieuwe veranderingen.

Wie zich bezighoudt met onroerend goed weet dat de diversiteit aan belangen gigantisch is. De omvang van de risico’s daarbij is gerust groot te noemen. Het bouwrecht valt onder het vastgoedrecht, maar ook de wettelijke regels rond koop en verkoop, huur en verhuur, verwerving, overdracht en beheer komen om de hoek kijken. Is financiering nog niet eens genoemd in het rijtje waarvan de inhoud altijd aan verandering onderhevig is. Denk je dat je de regels kent, dan zijn ze alweer gewijzigd. Of uitgebreid.

grote panden waar veel publiek komt, moet het label zelfs zichtbaar zijn voor iedereen. Uitzonderingen gelden voor bijvoorbeeld monumenten en kerken. Het label wordt sinds 1 januari vorig jaar via een nieuwe rekenmethode berekend. Het zijn een paar voorbeelden van recente aanpassingen in het vastgoedrecht die al zijn ingevoerd. Maar dynamiek betekent beweging. Dus staan er nog genoeg andere wijzigingen op stapel.

OPKOOPBESCHERMING

VERBOD

Opkoopbescherming is zo’n bekende nieuwe regel die gemeenten sinds 1 januari van dit jaar in staat stellen om gebieden aan te wijzen waar eigenaren verplicht zijn in de gekochte woning te wonen. Alleen bij uitzondering mag een woning worden verhuurd. Gemeenten die woningzoekenden meer kans willen bieden op een woning in een gebied waar schaarste aan betaalbare huizen groot is, kiezen voor opkoopbescherming. Verder is tot mei 2024 de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wettelijk beperkt tot inflatie en 1 procent punt. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt een maximum van 3,3 procent. In de gereguleerde sector waren de huren bevroren tot en met 30 juni van dit jaar.

In het kader van verduurzaming is in het veelomvattende Bouwbesluit onder meer opgenomen dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is een kantoorgebouw met een oppervlakte vanaf 100 vierkante meter zonder label C te gebruiken. Voor kantoorgebouwen geldt vanaf die datum ook een limiet aan het gebruik van fossiele energie. Het maximumverbruik is vastgesteld op 225 KwH per vierkante meter per jaar. Bedrijven en instellingen zijn vanaf 2023 verplicht naast energiebesparende maatregelen ook Co2-reducerende maatregelen te treffen. De regeldruk zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Dat heeft te maken met de verdergaande verduurzaming van de wereld. Het Klimaatakkoord bijvoorbeeld rept over Co2-arme utiliteitsbouw in 2050. Om dat te bereiken, zullen de regels verder worden uitgebreid. Een materialenpaspoort waarin moet staan welke materialen zijn gebruikt om een pand te bouwen, is nu bijvoorbeeld in de maak. Bereid u zich maar alvast voor. ‹ 25 jaar DGA Financieel Adviseurs, gewoon lekker jezelf blijven

ENERGIELABEL Naast de woningnood vormen de energietransitie en verduurzaming op dit moment belangrijke drijfkrachten achter de dynamiek in het vastgoedrecht. Verkopers en verhuurders van woningen moeten bij verkoop of verhuur het energielabel tonen en deze ook laten zien in advertenties. In

TEKST: EVELYNE LAMMERDING FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

13


SPANNING OP ARBEIDSMARKT NEEMT TOE

een COMBINATIE van SLIMME OPLOSSINGEN en WENDBAARHEID nodig 387 duizend vacatures waren er in het laatste kwartaal van 2021, meldt het CBS. Een record. Ook de werkloosheid is met 3,3% van de beroepsbevolking (maart 2022) historisch laag. Steeds meer bedrijven worden in hun ontwikkeling beperkt omdat ze te weinig medewerkers kunnen vinden. Dat het personeelstekort niet alleen een groot maar ook blijvend probleem is, wordt alsmaar duidelijker. Om de gevolgen te beperken, is een combinatie nodig van slimme oplossingen en nieuw beleid. Werkgevers, opleiders en overheden moeten samen innoveren en schaken op meerdere borden. Ook van werknemers wordt wendbaarheid gevraagd.

Het CBS verwacht dat de beroepsbevolking in ons land de komende tien jaar met 745.000 mensen toeneemt. Immigratie is verantwoordelijk voor twee derde van deze stijging. De mogelijke impact van vluchtelingen uit Oekraïne is vooralsnog onduidelijk. In de eerste weken na de Russische inval gingen bijna 900 Oekraïners hier aan de slag. Dat waren er meer dan de voorafgaande vijf jaar samen. ABN AMRO voorspelt dat tussen de 50.000 en 75.000 Oekraïners hun intrede zullen doen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

VERGRIJZING Na 2030 verwacht het CBS een daling van de beroepsbevolking. Die wordt onder meer veroorzaakt door een toename van het aandeel 65-plussers. In 2015 lag dat op 18%, in 2060 zal naar verwachting een kwart van onze inwoners de voormalige pensioengerechtigde leeftijd hebben. 11% van de mensen is dan 80 of ouder. De demografische ontwikkeling betekent niet alleen dat vanaf 2030 minder mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing is ook steeds

14

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

meer zorg nodig. Op dit moment is de zorg al een van de belangrijkste tekortsectoren, net als onderwijs, ICT, bouw en techniek.

MEER USUAL SUSPECTS Deze branches krijgen steeds meer gezelschap. Door de lockdowns gingen veel horecamedewerkers noodgedwongen op zoek naar een andere baan. Die bevalt vaak prima, bijvoorbeeld omdat ze niet ’s avonds of in het weekend hoeven te werken. Iedereen terug aan boord krijgen nu kroegen en restaurants weer volop draaien, lijkt een utopie. Met alle gevolgen van dien, zoals beperking van de openingstijden en -dagen.

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN Biedt de demografische groei tot 2030 nog enig soelaas, voldoende zal het niet zijn om aan de vraag naar arbeid te voldoen. Er zijn andere oplossingen nodig om de economie haar dynamiek te laten behouden. En om de grote maatschappelijke opgaven het hoofd te kunnen


FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK

bieden. Ter illustratie: terwijl het personeelstekort er al jaren groot is, moeten bouw- en installatiebedrijven door de klimaatambities hun productie verdubbelen.

tisch naar iemands individuele voorkeur in te stellen. Mensen kunnen onder optimale omstandigheden hun werk doen en dat komt de arbeidsproductiviteit ten goede.

MEER MET MINDER

EFFICIËNTER EN BETER

Hoe dan, is de vraag. Onder meer door bestaande processen te optimaliseren. Soms is het zelfs mogelijk met minder mensen meer output te realiseren. Bijvoorbeeld door de Lean-benadering, met het Japanse autoconcern Toyota als meest prominente adept. Grondslag bij Lean is dat alle overbodige handelingen uit het bedrijfsproces verdwijnen. Startpunt is een uitgebreide analyse van kerntaken en overige activiteiten. Door deze in beeld te brengen en te markeren, ontstaat inzicht in manieren om de efficiency te vergroten.

Niet alleen bij kantoren, ook in de zorg kunnen sensoren bijdragen aan de productiviteit. Bijvoorbeeld door ’s nachts beweging van een patiënt te detecteren. Of juist het ontbreken ervan, in het geval iemand onwel is geworden. Zorgmedewerkers kunnen op die manier gericht in actie komen. Vaste nachtrondes waarbij de rust van patiënten wordt verstoord, zijn niet meer nodig. Zo leidt de inzet van techniek tot meer efficiency én betere zorg. Uiteraard is privacy daarbij een belangrijk aandachtsveld.

GEEN TEKORT MEER

EI VAN COLUMBUS

Meer dan 90% niet-kerntaken blijkt eerder regel dan uitzondering. Het verbeterpotentieel van organisaties is dus fors. Bedenk dat als het lukt om deze activiteiten met 10% te beperken, de output verdubbelt. Bij veel bedrijven zou in dat geval van een personeelstekort geen sprake meer zijn. De Lean-benadering is zeker niet alleen kansrijk voor industriële en maakbedrijven. Ook dienstverleners kunnen hun voordeel doen met deze verbeterfilosofie.

Ook toepassing van meer componenten en halffabricaten kan helpen om de arbeidscapaciteit beter te benutten. Niet voor niets wordt prefabricage in de bouw gezien als het Ei van Columbus. Door zo groot mogelijke componenten fabrieksmatig te produceren en samen te voegen op de bouwplaats, is de kwaliteit beter beheersbaar. Er zijn minder handjes nodig en het bouwtempo gaat omhoog.

WERKPLEK OP MAAT

Niet alleen in de bouw, ook in andere sectoren kan prefabricage ervoor zorgen dat personeel efficiënter wordt ingezet. Wat te denken van Lucas Bols? Dit dranken likeurconcern lanceerde kant-en-klare cocktailtubes. Met deze innovatie besparen horecabedrijven tijd en kan minder goed getraind personeel toch een perfect drankje mixen. Ervaren bartenders zijn immers schaarse specialisten.

Naast het optimaliseren van processen kan ook techniek helpen om schaarse medewerkers efficiënter in te zetten. Zo zijn steeds meer kantoren voorzien van sensoren die beweging detecteren. Is een ruimte een dag niet gebruikt dan kan de schoonmaker deze overslaan. Verder kunnen medewerkers via een app naar een vrije werkplek worden geleid. Ook is het mogelijk verlichting en temperatuur automa-

KANT-EN-KLARE COCKTAILTUBES

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

15


MARVEL R Electric AL VANAF € 47.485

Refined Intelligent Connected

De nieuwe MG MARVEL R Electric is zijn tijd ver vooruit. Met alleen de meest geavanceerde EV-technologie en een WLTP-bereik tot 402 km is hij zonder meer een koploper in zijn klasse. Ervaar hem zelf tijdens een proefrit bij Van Mossel, te reserveren via www.vanmossel.nl/mg.


AUGMENTED REALITY

ONMISBARE UPSKILLING

Diezelfde drijfveer speelt bij de inzet van virtual en augmented reality (AR). Met behulp van een AR-bril kan een extra laag informatie toegevoegd worden aan de werkelijkheid. Dit helpt medewerkers om de juiste handelingen uit te voeren; ze zien gedetailleerd en levensecht voor zich wat er moet gebeuren. Dit zorgt ervoor dat personeel kan worden ingezet met een lager kennis- en ervaringsniveau. Doorgewinterde medewerkers kunnen zich richten op meer complexe taken. De productiviteit van een bedrijf als geheel neemt toe.

Vaak verloopt zo’n sectorswitch nu noodgedwongen via werkloosheid. Het is veel beter om te anticiperen en mensen tijdig van werk naar werk te begeleiden. Inclusief scholing voor de vereiste upskilling; het verwerven van aanvullende vaardigheden waardoor medewerkers wendbaarder worden. Veelal gaat het dan om digitale skills. Die zijn immers onmisbaar voor de banen van de toekomst. Maar ook ontwikkelingen als de energietransitie vereisen nieuwe vaardigheden.

COBOTS ARE COMING

Van werk-naar-werktrajecten zijn nu nog meestal initiatieven van twee werkgevers of specifieke sectoren. Om de alsmaar versnellende dynamiek van de arbeidsmarkt te kunnen bijbenen, is een grootschalige en gestructureerde beweging nodig van medewerkers met de juiste vaardigheden. Daarbij bemoeilijkt de bestaande sectorale benadering de financiering van opleidingen voor andere branches.

Robots zijn al decennialang een vertrouwd gezicht bij productie- en logistieke bedrijven. De Audi-fabriek in het Belgische Vorst telt drieduizend werknemers en vijfhonderd robots. Sinds kort worden die ondersteund door twee collaboratieve robots, ook wel cobots genoemd. Conventionele robots staan vaak op een afgeschermde locatie, op veilige afstand van menselijke medewerkers. Via sensoren en camera’s is een cobot zich bewust van zijn omgeving. Komt een collega van vlees en bloed te dichtbij dan worden de activiteiten vertraagd of gestopt.

MEER DAN EEN GIMMICK Audi doet ervaring op met de inzet van cobots die samen met een menselijke operator de kwaliteit van lijmverbindingen onderzoeken. De toepassing van deze samenwerkende robots staat in de kinderschoenen maar de potentie is groot. Overigens zijn robots zeker niet alleen voorbehouden aan industriële en logistieke bedrijven. Ook in de horeca duiken ze steeds vaker op. Nu nog vooral als gimmick, binnen afzienbare tijd wellicht een vaste waarde.

COMMUNICERENDE VATEN Optimalisatie van processen, sensoren, prefabricage, robots, augmented reality; allemaal manieren om de impact van het personeelstekort te beperken. Maar er is meer nodig. Waar in de ene sector medewerkers uitstromen, vaak als gevolg van digitalisering (denk aan de financiële sector) nemen in andere branches tekorten alsmaar toe. Verder ontstaan nieuwe functies, veelal samenhangend met diezelfde digitalisering. Ook ontwikkelingen als de energietransitie zorgen ervoor dat nieuwe diensten en dus banen ontstaan. Om de mismatch te beperken, zijn initiatieven nodig die de communicerende vaten met elkaar verbinden. Nieuwe structuren die overschotten toeleiden naar vragende sectoren en zo werknemers in de juiste richting laten stromen.

DYNAMIEK BIJBENEN

LEVEN LANG ONTWIKKELEN In steeds meer regio’s ontstaan samenwerkingsverbanden van overheden, opleiders en bedrijven die deze complexe opgave te lijf gaan. Het is van groot belang dat zij slagen in hun ambitie. Voor de economie, de maatschappelijke opgaven én voor individuele medewerkers. Een tijdige, soepele overstap naar een nieuwe functie met perspectief draagt immers substantieel bij aan iemands levensgeluk. Daarom moeten ook werkenden zich bewust zijn van hun positie op de arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. ‹

OPLOSSINGEN VOOR PROMINENT PROBLEEM Steeds meer sectoren hebben te maken met een tekort aan medewerkers. Dit beperkt bedrijven in hun ontwikkeling en zorgt ervoor dat cruciale voorzieningen onder druk komen te staan. Demografische ontwikkelingen, digitalisering en de grote maatschappelijke opgaven maken dat dit probleem de komende jaren alsmaar prominenter wordt. In een artikelenreeks gaat Business op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze uitdaging. We brengen manieren in kaart waarmee werk en processen beter, sneller, slimmer en met minder mensen uitgevoerd kunnen worden. Ook is aandacht voor onderliggende structuren die zowel de arbeidsmarkt als individuele werknemers wendbaar maken.

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

17BUSINESS AMSTERDAM

BEDRIJFSAUTO TESTDAG Op een zonnige donderdag 22 september, verzamelden autodealers, testrijders en Business Amsterdam zich bij KPN XL. Hen wacht een warm welkom met heerlijke koffie en koek. Door de verkeersdrukte is er bij sommigen sprake van enige vertraging waardoor het programma ietwat later op gang komt. Eenmaal compleet werpen de testrijders enkele blikken naar de geparkeerder bolides en beginnen de speculaties over wie welke wagen mag testen. Vervolgens werden de sleutels verdeeld voor de eerste testrit. Vanuit KNP XL zette het gezelschap zich in beweging naar Marina Lounge by Fletcher te Loosdrecht. Hier werden we hartelijk ontvangen door Femke Kater, accountmanager bij de Fletcher Hotels. Marina Lounge heeft een prachtig uitzicht over de Loosdrechtse plassen. Op een zonnige dag als deze is het heerlijk vertoeven op het terras van het restaurant. Na wat ervaringen uitgewisseld te hebben over de eerste testrit onder het genot van een kop koffie werden de sleutels verdeeld voor de tweede testrit. Op naar de lunch, richting Fletcher Hotel Amsterdam. Bij het futuristische Fletcher Hotel Amsterdam aangekomen werden we ontvangen door hotelmanager Joeri Nuijten. Hij nam ons mee voor een rondleiding door het hotel. Wat een uitzicht! Het Fletcher Hotel Amsterdam is centraal gelegen aan de A2 en A9 in een 60 meter hoge toren. Deze locatie leent zich dan ook uitstekend voor een zakelijke meeting of event. Na deze rondleiding vertrokken we naar het panorama SKY Restaurant Pi op de zeventiende verdieping voor een lunch. een mooie afsluiter van deze ochtend. Veel leesplezier met de verslagen van de gereden bedrijfswagens!


Bedrijf: Colorworks Rijder: Fred van Hoorn

FIAT E-DUCATO

Zonnetje en niet te warm. Prima weer voor de autotestdag. We werden ontvangen door het team van KPN-XL aan de Van der Madeweg in Duivendrecht met koffie en koek. Na een korte introductie kregen we sleutel voor de eerste bestelwagen. Aan mij de eer om van start te gaan met de Fiat e-Ducato, een best wel grote besteller. Starten was een uitdaging, eerst de veiligheidsgordel vast, anders lukt het echt niet. Doordat we met Colorworks al geruime tijd elektrisch bezorgen, was instructie nauwelijks nodig. Wat mij direct opviel was een extra display met alle elektrische informatie over de auto. Ik had wel verwacht dat dit geïntegreerd was in het normale dashboard, die gewoon aangaf dat het bereik van de brandstoftank nog 700 kilometer was. Echt een omgebouwde reguliere bus dus. Ondanks de grootte van deze Fiat - hij heeft best een flinke laadruimte - is de draaicirkel prima. Direct reed ik de snelweg op richting Fletcher Loosdrecht. Je merkt dat je lekker meekomt in het verkeer, zeker als je de ‘versnelling’ in Power zet. Inhalen en dan diep intrappen heeft grote gevolgen. Enkele dagen later ontving ik een mooie brief van het CJIB. Na de afrit Loenen werd het best spannend op de smalle weggetjes met verkeersdrempels en tegenliggers. Maar de wegliggings is heel fijn en dat zal beladen alleen nog maar beter worden. Doordat deze Fiat leverbaar is met verschillende accupakketten is het instapmodel met de kleinste variant een makkelijke concurrent voor de Volkswagen e-Crafter en de Mercedes-Benz eSprinter. Achteruit inparkeren ging soepel, mede dankzij de camera. Ik geef deze Fiat een 7.

OPEL VIVARO - E

Op het zonnige terras aan de Loosdrechtse plassen werden de sleutels gewisseld, met wederom koffie en wat lekkers. Ik mocht nu de Opel Vivaro onder handen nemen. Deze is een stukje kleiner en lichter en echt een elektrische bus. Alle belangrijke informatie over verbruik en bereik is op het display goed zichtbaar en met de Apple Carplay heb je je favoriete apps met laadpalen en navigatie binnen handbereik. Voorin veel opbergruimte in dashboard en deuren. Alleen ontbreekt een bekerhouder, wat eigenlijk wel vreemd is bij een bedrijfwagen. Dat de draaicirkel klein is merkte ik direct toen in het parkeervak uitreed. Ook hier veel laadruimte en opvallend veel laadvermogen, 1.000 kg, en dat is wel uitzonderlijk voor een EV die door het accupakket flink zwaarder is. Onderweg laden gaat prima met de snellaadaansluiting. Deze Opel krijgt van mij een 9. Na wat omzwervingen kwamen we aan bij ‘De Blauwe Toren’, het Fletcher hotel in Amsterdam Holendrecht. Na een korte rondleiding kregen we een uitgebreide lunch op de bovenste verdieping met uitzicht over Amsterdam, waarmee deze leuke ochtend ten einde kwam.

20

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022


Bedrijf: Fletcher Hotels Rijder: Siebe de Vries NISSAN DIESEL

De Nissan bedrijfsauto van van Mossel is een grote, witte bus, welke op diesel rijdt. De vormgeving van de bus vind ik wat sober. Hij is vrij basic in zijn uiterlijk en komt een beetje log over. Rijden kan deze diesel als geen ander. Er zit veel kracht in en hij trekt lekker op, vooral op de snelweg merk je dat hij goed doorpakt. De wegligging is prettig. Hij ligt degelijk op de weg en dat geeft een veilig gevoel. Je kan je stuur bij wijze van spreken loslaten en dan nog blijft deze auto kaarsrecht rijden. Het rijcomfort vind ik ok, niet super, maar ok. Je voelt wel echt dat het een diesel is. Het geluid is duidelijk hoorbaar in de cabine en hier en daar voel je een beetje de trilling van de motor. Het inparkeren gaat bijzonder soepel voor zo’n grote jongen. De draaicirkel is niet heel kort, maar voor zo’n grote jongen toch bijzonder makkelijk. Hij stuurt lekker in en pakt de bocht goed. De Nissan beschikt over lekker veel opslagruimte achterin. Dit is zeker een plus ten op zichten van zijn concurrenten. Het bedieningspaneel is erg basic. In mijn ogen te basic. Ik ben van mening dat je niet al teveel toeters en bellen nodig hebt en wat de veiligheid dan alleen maar ten goede komt, maar ik mis hier toch wel een heel belangrijk detail en dat is de navigatie. Dit is iets wat naar mijn mening niet mag missen in een auto in het jaar 2022. Al met al een prima bedrijfsauto, maar te basic gezien de tijd waarin we leven. Mijn cijfer voor de Nissan ligt dan ook op een 7.

FIAT E-SCUDO

Rijden met de E-Scudo is een fijn gevoel. Hij is lekker stil en heeft toch veel power. Hij heeft een mooie vormgeving, strak, een beetje sober maar met een indrukwekkend rooster aan de voorkant met het FIAT-logo. Binnen in de cabine is het heerlijk stil. Hij ligt lekker op de weg, wijkt niet snel uit en voelt erg comfortabel aan. Hij heeft lekker veel power , wat je goed merkt wanneer je het gaspedaal verder indrukt; binnen mum van tijd zit je op een hogere snelheid. Het comfort binnenin is prettig. De stoelen zitten comfortabel, je zit lekker hoog en je hebt een fijn zicht door de grote zijspiegels. Het inparkeren is kinderspel met deze FIAT. De draaicirkel is vrij kort, waardoor je makkelijk kan inparkeren. Dit samen met de achteruitrijcamera maakt het erg prettig om in te parkeren. Het bedieningsscherm vind ik overzichtelijk. Een beetje basic met weinig toeters en bellen, maar dit is iets wat ik als prettig ervaar en de rijveiligheid ten goede komt en alles wat men nodig heeft zit erin. In je scherm wordt duidelijk aangegeven hoever je nog kunt rijden, iets wat er belangrijk is met een elektrische bus. Wat ik heel fijn vind is de navigatie die in deze auto zit; duidelijk en overzichtelijk geïntegreerd in het bedieningspaneel. De opslagruimte achterin is prima; er gaat net zoveel in als bij zijn concurrenten. In het begin was ik een beetje huiverig over de elektrische variant als bedrijfswagen; heeft deze net zoveel power als de benzine/diesel, hoeveel kan de laadruimte hebben en wat is het trekvermogen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de Fiat E-Scudo niet onder doet aan zijn benzine en diesel broeders. In alle opzichten kan de E-Scudo prima mee en dan is hij ook nog eens lekker stil, heeft een strak design en is 100% electrisch. Het cijfer wat ik deze auto geef is dan ook hoog; een 9!

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

21


300+ (premium) occasions Onderhoud alle merken Private lease Zakelijke lease Autoverhuur Schadeherstel

Huizen

Aalsmeer

Naarden

Hilversum

Machineweg 1

Oosteinderweg 110

Amsterdamsestraatweg 17

Nieuwe Havenweg 23

1271 EG Huizen

1432 AN Aalsmeer

1411 AW Naarden

11216 BJ Hilversum

Amsterdam Zuidoost

Mijdrecht

Almere

Amsterdam west

Snijdersbergweg 99 - 101

Communicatieweg 26

De Huchtstraat 5

Baionen 10

1105 AN Amsterdam

3641 SE Mijdrecht

1327 EA Almere

1046 CK Amsterdam


Bedrijf: Bewaakt en Bewoond Rijder: Leon de Weerd NISSAN INTERSTAR

De eerste rit was met de Nissan Interstar.Een grote stoere volumebus met een hoop laadruimte. De draaicirkel is prima en voldoende overzicht vanaf de bestuurdersplaats. Geen stress met het parkeren. De parkeerassistent werkt met de Around View Monitor om u een beeld van 360 graden van uw voertuig te laten zien en bedient automatisch de besturing, terwijl u met het gas- en rempedaal een ruimte in manoeuvreert. Het rijcomfort is super, uiteraard niet een bus om hard mee te rijden zeker niet met lading achterin. Bediening is makkelijk en niet ingewikkeld. Echt een no nonsens bedrijfswagen die geschikt is om aan het werk te gaan. Boordevol technologieën die u waarschuwen, assisteren en naadloos verbinden. Accessoires zijn prima , niet overdreven maar kan natuurlijk uitgebreid worden wat weer kosten met zich mee brengt. De Blind Spot Warning kijkt altijd over uw schouder mee om u veilig te houden bij het wisselen van rijstrook en u te waarschuwen voor voertuigen in uw dode hoek. De achteruitrijcamera maakt manoeuvreren makkelijk door u een duidelijk beeld van de achterkant te geven. Via de navigatie vind je altijd de snelste route. Nissan heeft op dit moment een aanbieding mede omdat de prijzen omhoog gaan om het gelijk te gaan trekken met de elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s. Vanwege de levertijd werd er aanbevolen om de Nissan daarom z.s.m. te bestellen mocht je nog voordelig de weg op willen.De Lease prijs lijkt mij niet hoog p.m trouwens voor veel auto. Cijfer een 7,5, een ruime voldoende voor deze goede prijs kwaliteit verhouding

VOLKSWAGEN MULTIVAN HYBRID

Een prachtige vormgeving, waarin je nog steeds de VW bus blijft zien. Mooi gedaan. De wegligging voelt goed en stevig aan. Zeer degelijk op de weg en in de bochten en ook zeer gemakkelijk rijden met de automaat. Deze Multivan rijdt als een personenauto met goed zicht op de weg vanwege de hoge zit. Door de Hybride motor en geen windgeruis is het een zeer 'stille' bus om te rijden. Een prachtige bus vol luxe en comfort. Beenruimte of het verstellen van de stoelen achterin zou misschien iets beter kunnen net als het verstellen van de rug leuningen. Maar goed ik verwacht dat alles kan en daar zal dan waarschijnlijk een prijskaartje aanhangen. De prijs/ kwaliteit, vanaf ca. 60.000, lijkt mij niet gek als je ziet wat een luxe en comfort het met zich meebrengt. Zaken als de automatische versnellingsbak inschakelen tot aan de boord computer, radio etc. is even uitvinden maar daarna wijst het zich de weg. Ook de automatische signalering werkt feilloos. Deze plug-in busauto staat altijd standaard in de E-stand wanneer je hem start, om je gemiddelde verbruik omlaag te helpen. Maar wanneer je je acculading voor later wilt bewaren terwijl het zoemende benzinemotortje je over de snelweg voert, zul je dat toch zelf via het aanraakscherm moeten instellen. Een zeer complete VW vol met accessoires zoals een prachtig glazen dak wat veel ruimte geeft. Ik vond het een feestje om deze auto te rijden en te ervaren. Ook het hoge zitten met overzicht blijft fijn, comfort en luxe is super en geef deze VW daarom zeker een 8.5

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

23


B O E K G R AT I S U W E X C L U S I E V E P R O P R O E F R I T

Maak kennis met de Audi e-tron tijdens een exclusieve Pro Proefrit bij Audi Centrum Amsterdam. Onze Audi Pro vertelt alles over de ‘Elektrische auto van het Jaar 2022’. Daarna gaat u een dagdeel op pad met een rijk uitgeruste e-tron 55. Reserveer snel!


Bedrijf: Homan Groep BV Rijder: Michael Bruijn VOLKSWAGEN MULTIVAN HYBRID

De vormgeving van de VW Multivan Hybrid is herkenbaar als een echte volkswagen en het is een zeer mooi design. Een design van deze tijd. De draaicirkel is zeer goed, kort en zeer wendbaar, makkelijk om in te parkeren, wat zeer belangrijk kan zijn in de grote steden met weinig ruimte tot wendbaarheid. De wegligging heeft mij verrast, was zeer goed en ligt goed in de bochten en strak op de grote weg. Het rijcomfort is van een zeer hoog niveau voor een bedrijfsauto, de VW Multivan Hybrid rijdt als een personenauto en je hebt een goede zicht op de weg wegens de hoge zit. De prijs-kwaliteitsverhouding is wel in verhouding. Een hoop luxe en de kwaliteit is van een zeer hoog niveau en daar wil de klant best voor betalen. De opslag ruimte achterin is beperkt. Je moet alle banken neerklappen en dan is de opslag ruimte achterin hetzelfde als een echte bedrijfsauto. Het bedieningspaneel was zeer overzichtelijk en van de nieuwste gadets voorzien, van mobiele lader, navigatie, handsfree bellen tot verlichte opmaak spiegels, de VW Multivan Hybrid is van alle technologische hoogstandjes voorzien. Autoaccessoires, wat zit er niet op, kunnen je beter afvragen? Zelfs automatisch afstand houden op je voorganger, tussen de lijnen blijven, alle luxe die je kan wensen en dat voor een VW Multivan Hybrid. Je gaat je toch achter je oren krabben en met meer respect naar deze VW Multivan Hybrid kijken en bewonderen. Een zeer prettige, luxe en goed rijdende bedrijfsauto. Ik geef de VW Multivan Hybrid een 8, wegens zijn luxe, goede wegligging etc, maar geen 10 omdat zijn prijs aan de hoge kant is. Mocht je prijs lager zijn, dan had de VW zeker een 10 van mij ontvangen.

NISSAN INTERSTAR

Als tweede auto heb ik een Nissan Interstar gereden van Fletcher Hotel Loosdrecht naar Fletcher Hotel Amsterdam. De vormgeving van de Nissan Interstar is niet verrassend, zoals een hoop bedrijfsauto’s, wel van deze tijd, maar niet in het oog springend. De draaicirkel is kort voor een grote bedrijfsauto en draait soepel. De wegligging is soepel en strak, over een hobbel blijft hij strak op de weg, waar anderen blijven stuiteren. Het rijcomfort is OK, wat je van een bedrijfsauto verwacht van deze grote, hij schakelt soepel (helaas een handbak, automaat is wel van deze tijd) en trekt snel op en je hebt een zeer goed overzicht op de weg, omdat je zeer hoog zit. De prijskwaliteitsverhouding is zeker goed, je krijgt een hoop laadruimte en bepaalde luxe en goede afwerking in de cockpit, zoals je van Japanse auto’s gewend bent. De opslag achterin is zeer ruim en je kunt een hoop spullen kwijt, wat je van een bedrijfsauto van de grote verwacht, is voor alle doeleinde inzetbaar, bv. De bouw, bezorgbus etc. Het bedieningspaneel is standard en overzichtelijk, weinig luxe, maar wel van alle gemakken voorzien. Autoaccessoires, tja het is en blijft een bedrijfsauto, wel voorzien van de standard autoaccessoires, wat je in deze tijd wel verwacht, carplay etc. Ik geef de Nissan Interstar een 6,5, hij rijdt goed, maar ik wil ook een beetje luxe om mij heen, ondanks dat het een bedrijfsauto is. Ik wil Business Amsterdam voor de leuke en mooie dag hartelijk bedanken en hopelijk tot snel.

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

25


Bedrijf: Fletcher Hotels Rijder: Femke Kater CITROËN JUMPER

Uit handen van Rob Truijens ontving ik de sleutel van de Citroën Jumper, een bedrijfsauto waarin je met vijf personen kunt plaatsnemen. De uitvoering ziet er stoer uit en daarnaast zit je lekker hoog! De vormgeving van de auto is goed en het inparkeren gaat gemakkelijk. De bus is voorzien van grote spiegels, ook handig voor de dode hoek! De draaicirkel is groot maar dat kan bijna niet anders met deze grote wagen, maar zeker niet vervelend. De laadruimte is bijzonder groot en rechthoekig zodat er veel ingaat. Bedieningspaneel is erg makkelijk te bedienen. Deze bus was voorzien van een paar mooie velgen en de radio zat een mega geluid in dus daar hoef je geen extra boxen voor aan te schaffen. Alles wat deze Citroën betreft, veiligheid zoals airbags, ABS en lekker hoog zitten, zijn de zaken die deze auto bijzonder veilig maken. Ik geef de auto een dikke 8 (echt een fijne auto) jammer dat ik deze alweer moest inleveren. Daarnaast wil ik Business Haaglanden bedanken voor de leuke ochtend met een koffie tussenstop bij ons in Loosdrecht en aan het eind van de ochtend een heerlijke lunch bij Fletcher Hotel Amsterdam.

Bedrijf: Business Amsterdam Rijder: Rob Truijens PEUGEOT EXPERT

Het interieur van de Peugeot Expert valt meteen op als je de auto binnenstapt. Ook in deze auto kon ik de bestuurdersstoel goed instellen en royaal zitten. Het dashboard is overzichtelijk, ik kon alle functies die ik nodig had snel vinden. De auto heeft geen navigatie of dergelijke extra’s, dat is wel een gemis in deze tijd.

De Peugeot Expert waar ik mee heb gereden was een diesel uitvoering. Hij heeft een flink vermogen en trekt snel op. Dat rijdt prettig. Het is een goed rijdende bedrijfsauto, die goed inzetbaar is om zware dingen te vervoeren. Ik had weinig ervaring met Peugeots. Op een of andere manier is het er nooit van gekomen om een Peugeot te rijden of te testen. Toch viel de Expert niet tegen. Hij is niet enorm luxe, maar rijdt lekker en is erg functioneel. Ik was aangenaam verrast. Al met al geef ik de Peugeot Expert een 7,5

26

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022


Bedrijf: Courtyard by Marriott Amsterdam Airport Rijder: Sebastiaan Muller

FIAT E-SCUDO

De Fiat E-Scudo is een indrukwekkende elektrische bestelwagen die net zo capabel is op de snelweg als in de stad. Hij is comfortabel, efficiënt en biedt voldoende laadruimte. Ik heb het grootste deel van de tijd op de snelweg gereden, waar de gesloten bestelwagen verfijnd en comfortabel aanvoelde. De auto-achtige rijpositie hielp zeker bij dat laatste, net als de verstelbare bestuurdersstoel en het stuur. Het zicht in de E-Scudo is ook geweldig en de besturing is licht genoeg om gemakkelijk te manoeuvreren in krappe ruimtes en parkeerplaatsen. Achter het stuur zitten analoge wijzerplaten, met een energiemeter in plaats van een toerenteller, gecombineerd met een centraal infotainment-touchscreen. Deze was zeer gemakkelijk te bedienen. Wel een beetje basic zonder al teveel toeters en bellen. Maar in principe zit alles erop wat je nodig hebt. Al met al geef ikdeze Scudo een 7,5

FIAT DUCATO

Wanneer je naar een Fiat E-Ducato loopt om deze te gaan testrijden, is het eerste wat in mij opkwam in ieder geval niet dat het erg op een elektrisch voertuig lijkt. De wagen oogt vooral zoals je gewend bent van de Fiat Ducato. Je ziet hem vaak voorbij rijden, en zo zag deze er ook uit. Zeker niet negatief! Wat voor mij stond had nu een iets meer futuristische look gekregen, om toch een hint te geven dat deze geen verbrandingsmotor meer heeft. Het interieur was strak en netjes, maar niet heel uitdagend. Na het zoeken van de handrem, die links van de stoel bleek te zitten in plaats van rechts, kon ik eindelijk op pad. Het is een grote wagen, voor mij alleszins niets nieuws, en deze gedraagt zich er ook naar. Dat merk je niet zozeer tijdens het rijden, behalve bij korte bochten en langzaam verkeer. Misschien dat het met een zware lading een iets strakkere wegligging heeft. Waarbij de lege ruimte nu wel hielp, was het reactievermogen. Schakelen is verleden tijd met elektrische wagens, en dat was hier ook te merken. Traploos en vlot accelereert de bus naar enige snelheid en alles wat je hoort is de radio en wat windgeruis. Geen gebrom van de motor, dus gewoon rust. Heerlijk. De achteruitrijcamera was geen overbodige luxe want achteruit inparkeren zou zonder die camera een stuk minder vlotjes gaan. Met niet meer dan één keer steken ging dat nu gelukkig best aardig, en daarmee zat de tweede rit erop. Ik geef deze wagen wel een 7,5.

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

27


Dé oplossing voor uw leegstand Vrij recent zijn er nog een aantal kraakacties geweest in o.a. Amsterdam. Door de inzet van Ad Hoc wordt dit risico geminimaliseerd. Ad Hoc zorgt voor een passende oplossing en creëert hiermee een maatschappelijke meerwaarde door het tijdelijk huisvesten van woningzoekenden en kunstenaars/startups. Of u nu kiest voor Tijdelijk Verhuur, Tijdelijk Beheer of Toezicht en Security, Ad Hoc realiseert uw project succesvol en met aandacht voor uw financiële en maatschappelijke rendement. Ontdek de mogelijkheden en ervaar onze deskundigheid.

Meer informatie? Bel ons op 020 - 676 96 81 of stuur een mail naar amsterdam@adhocbeheer.nl

WWW.ADHOCBEHEER.NL Den Haag | Amsterdam | Breda | Arnhem | Rotterdam | Zwolle | Utrecht | Maastricht | Groningen | Den Bosch


Bedrijf: Fletcher Hotels Rijder: Femke Kater PEUGEOT EXPERT

Voor de tweede rit kreeg ik de sleutel van de Peugeot Expert overhandigd. Helaas geen elektrische, maar een diesel. Het model van deze auto is niet veel anders dan die van zijn concurrenten in deze klasse, behalve dan dat zijn meer ronde vormen een positieve plus zijn en mij in ieder geval direct de link met een Franse auto doen leggen. Een prettige eerste ervaring is dat de spiegels automatisch in- en dus ook uitklappen wanneer ik de auto open. Het dashboard oogt in eerste instantie wat sober; vrij recht naar de bestuurder gekanteld, hetgeen de auto een duidelijk bestelauto imago geeft. Geen overbodige rondingen of vakjes maar natuurlijk wel voorzien van de moderne uitrusting waar een auto van deze tijd niet zonder kan. Een multifunctioneel stuur, navigatie, airco en cruisecontrol. Alles duidelijk en overzichtelijk opgesteld. Prettig is dat er ruimte is voor een derde persoon in de cabine. Het koppelen en schakelen gaat soepel en de bus ligt lekker op de weg. Hij heeft comfortabele stoelen die hobbels goed opvangen. De auto heeft genoeg power en rijdt gewoonweg prima. De laadruimte is wat je van een bestelwagen mag verwachten. Ik geef deze Peugeot een 7,5

Bedrijf: Business Amsterdam Rijder: Rob Truijens CITROËN JUMPER

Na een heerlijke rit richting Marina Lounge by Fletcher Loosdrecht, was het nu tijd voor de terugreis richting lunch bij Fletcher Hotel Amsterdam in een Citroën Jumper, een mega (diesel)bus. Deze Jumper heeft een stoer uiterlijk en voelt bij het instappen gelijk comfortabel. Het is een echte bestel auto. Ideaal voor bezorgdiensten en logistieke bedrijven. De draaicirkel was behoorlijk groot, dit is logisch aangezien het ook een extreem grote bus is. Dankzij de verbeterde geluidsisolatie heerst er in het interieur een aangename rust. De vering absorbeert moeiteloos alle oneffenheden in het wegdek. En de stoelen hebben een zitcomfort van een ongekend hoog niveau. Deze Jumper is niet voor niets uitgeroepen tot bestelauto van het jaar 2020! Al met al een degelijke functionele bus. Ik geef deze bus een 8.

AMSTERDAM BUSINESS | NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

29


Bedrijf: KPN XL Rijder: Theo Oosterhoff

OPEL VIVARO-E

Vanaf de Winkel KPN XL in Duivendrecht naar Het Fletcher Hotel Loosdrecht mocht ik de Opel Vivaro E besturen en beoordelen. De Opel Vivaro E is een middel grote bestelbus met een redelijke laad ruimte. De cabine is strak afgewerkt en overzichtelijk. Deze uitvoering is uitgerust met een infotainment systeem inclusief airco welke eenvoudig te bedienen is. Doordat de laadbak gesloten is kan de bestuurders stoel niet vergenoeg naar achteren dus lange mensen zitten iets minder comfortabel achter het stuur. Dit is bij bestellen van de uitvoering aan te passen door de achterwand 10 cm te laten verplaatsen. De zit achter het stuur is verder comfortabel met een goed overzicht rond de auto ook het dashboard en navigatie zijn goed zichtbaar. Het interieur is prima, wel met veel plastic. Maar goed, het blijft een bedrijfswagen. In het midden zit een touchscreen met smartphone-intergratie via Apple CarPlay en Android Auto. Er is een extra menu toegevoegd waarin je alle zaken die met elektrische rijden kunt bekijken, zoals de status van de accu, het stroomverbruik en laadmogelijkheden. De Opel Vivaro E is volledig elektrisch en komt soepel van zijn plaats. Deze uitvoering heeft een bereik van ongeveer 400 km. Dit is afhankelijk of deze in de stad gebruikt wordt of meer op de snelweg. Tijdens het rijden is het behoorlijk stil in de cabine. Een vreemde ervaring, want we zijn meestal een ronkende diesel gewend in een bedrijfswagen. Ik geef deze Vivaro een 8.

NISSAN PRIMASTAR

Vanaf Fletcher Hotel Loosdrecht naar Fletcher Hotel Amsterdam, heb ik de Nissan Primastar mogen rijden en beoordelen. De Nissan Primastar is een van de grootste bedrijfsauto’s die deze dag mee doen. In tegenstelling tot de meeste andere auto’s is deze niet elektrisch of hybride maar diesel. De eerste indruk is een ruime laadvloer en een hoogte waar je goed in kunt staan. De instap van de cabine is lekker hoog en ruim. Het dashboard is karig en alleen het noodzakelijke zit er in. Geen airco of infomatica systeem dus navigeren op telefoon. Het rijden met de Nissan Primaster gaat goed. Door de hogere zit positie en de ruime spiegels is ook het rijden over de wat smallere wegen geen probleem. Doordat de wagen niet beladen was en toch wat hoger is dan de rest walst hij een beetje door de bochten. Hierdoor is het sturen wat onzeker. Het rij geluid is door de diesel wat hinderlijk in de cabine bij het voeren van een conversatie maar ook weer niet echt storend. Al met al een ideale bestel bus voor bijvoorbeeld pakket dienst of als service bus. Ik geef de ze Nissan een 7,5


ELEMENT AMSTERDAM HOTEL

stay in your element

PERFECT VOOR EEN LANG VERBLIJF IN AMSTERDAM Gelegen op loopafstand van de Zuidas en dichtbij beurs & evenementen centrum RAI Amsterdam. Element Amsterdam is bereikbaar vanuit luchthaven Schiphol en Amsterdam centrum in slechts 15 minuten. Geniet, ontspan en rust uit in de bekende Heavenly® Bedden en in de spa-geïnspireerde badkamers voorzien van een regendouche.

Element Amsterdam Gelderlandplein Shopping Mall | Amsterdam-Zuid Tel: 020 517 5300 E-mail: Reception@elementamsterdamhotel.nl


Townstar EV

Primastar

Interstar

ONTDEK DE NISSAN ALL-STAR BEDRIJFSWAGENS Omdat wij als geen ander weten dat ondernemen met snelheid en passie gaat, leveren wij Nissan bedrijfswagens uit voorraad tegen scherpe tarieven. In onze showroom vindt u een uitgebreide range van de Nissan bedrijfswagens waar onze specialist u als de beste in kan adviseren. Komt u bij één van onze vestigingen kijken?

www.vanmossel.nl/nissan

Amsterdam Dordrecht Gorinchem Rotterdam Tiel Vlaardingen

Schepenbergweg 43 Mijlweg 71 Edisonweg 7a Koperstraat 18 Stephensonstraat 1 Hoogstad 101

Scan en ontdek!

Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.

020 – 691 02 01 078 – 655 26 50 0183 – 64 33 10 010 – 456 33 33 0344 – 62 18 18 010 – 2488 988