Page 1

As publicacións científicas: a súa localización e impacto. Formación avanzada para usuarios de 4º Grao de Matemáticas. Ana Portugués del Rio e Mar Rego López Biblioteca da Facultade de Matemáticas. 31 de outubro de 2013


Índice 1. WOK = Web of Knowledge 

Bases de datos del Web of Science (SSCI, SCI, AHCI)

SESGOS nas BBDD do ISI

Journal Citation Report (FI)

2. SCImago Journal & Country Rank 

SJR

Ranking de revistas

3. As revistas electrónicas na BUSC (SFX) 6. Repositorios institucionais e temáticos (Minerva, ArXiv) 7. Buscadores científicos (Scirus, Google Académico) 8. Redes sociais: Research Gate 9. Como evitar o plaxio. As citas bibliográficas Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


1.WOK: WEB OF SCIENCE • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900present • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


SESGOS nas BBDD do ISI •

Marcado carácter anglosaxón.

Sesgo de artigos publicados en lingua inglesa.

Sesgo notable a favor das revistas xeneralistas. As revistas especializadas, sobre todo si son en temas moi novidosos, teñen pouca probabilidade de aparecer, independentemente da calidade das revistas.

Pouca representación na área de CC Humanas e Sociais.

Maior representación das CC Básicas, xa que comprende disciplinas máis citadas, mentres que as CC Aplicadas soen ter un índice menor de citas.

No JCR só se recollen aquelas revistas cun grande índice de citación. Este informe renóvase anualmente e del obtense o Factor de Impacto. [O uso dun espazo de tempo extremadamente corto para o cálculo deste indicador (citas aos artigos publicados nos dous anos anteriores) introduce un sesgo temporal forte. O FI a 5 anos estaría máis indicado para a área de Matemáticas e áreas cunha vixencia temporal máis ampla].

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


WOS>Pantalla de busca

Estratexia de busca.

Limitación temporal

BBDD nas que vai a realizar a busca

REXISTRARSE • Crear alertas • Gardar buscas • Exportar referencias en EndNote


WOS>BUSCAS> Resultados

Crea unha alerta con esta estratexia de busca. (Usuario rexistrado).

Campos para delimitar os resultados

Informe de citaci贸n do autor

Sin谩lase subraiado en amarelo o termo coincidente coa busca


WOS>BUSCAS> Resultados

Revisión de resultados • Comprobar as áreas de investigación • Comprobar os autores e as distintas formas dos nomes. Nas BBDD do ISI indizase • Comprobar os países dos documentos. todo o contido das revistas recollidas no JCR (artigos, revisións, actas de congresos, etc., así coma tódalas citas dos artigos). Filtrar os resultados segundo nos interese.

Os estudos de avaliación da ciencia sempre se realizan en base aos artigos científicos porque son éstes os documentos susceptibles de ser citados e indizados nas bbdd. Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


PRINCIPAIS CAMPOS PARA REFINAAR OS RESULTADOS DA BUSCA

Categorías temáticas das revistas indizadas no WoS

WOS>BUSCAS> Resultados > Refinar

Institución nos documentos

Tipoloxía documental Axencias financiadoras da investigación

Vemos as formas dos nomes dos autores

Países nos contactos dos documentos

Anos dos documentos

Informe sobre os resultados atopados


Anรกlise dos resultados

WOS>RESULTADOS > Informes

Informe por Autor


Análise dos resultados

WOS>RESULTADOS > Informes

Informe por Categorías ISI (Revistas)


Informe de citas

WOS>RESULTADOS > Informes

Sentencia de busca

Indice h. Índice h=14, significa que alomenos 14 artigos deste autor teñen 14 citas. Isto sácase ordeando os artigos de maior a menor polo número de citas.

Evolución por ano das citas e media de citas por ano

Pretendese así medir simultáneamente Índice H do a calidade e a cantidade de produción autor científica. Límites: resta énfasis á importancia de traballos singulares dando valor á productividade, co cal un investigador novel vai ter menos probabilidade de ter un índice h máis alto que un investigador cunha larga traxectoria investigadora.

http://indice-h.webcindario.com/


WOK> JCR

Journal Citation Report (JCR)

Factor de impacto do 2011 = Citas no año 2011 de artículos publicados en 2009 e 2010 / Total de artígos publicados no 2009 e 2010


JCR > Pantalla de busca

Journal Citation Report (JCR)

Revistas Ciencias e Tecnoloxía (8.471) Revistas Ciencias Sociales (3.047)

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.

Revistas Clasificadas por Categorías ISI Buscar un título de revista concreto


JCR > Buscar un título de revista

Para qué consultar o JCR? 1. 2. 3.

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.

Coñecer cales son as revistas con máis impacto (visibilidade) da miña área de investigación. Poder elixir unha revista para enviar o meu artigo tendo en conta certos indicadores. Estar á última do que se publica nas revistas con maior impacto.


JCR > Informe da revista Vida media das citas incluidas

Vida media das citas recibidas Índice de Inmediatez=Número citas (año de estudio)/ Número de artículos (año de estudio)

FI a 2 años

FI a 5 años


SJR : http://www.scimagojr.com/

2.Scimago Journal Rank

Indicador de impacto SJR  

Alternativo ao FI (ISI-JCR) Fórmula de calcular distinta ao FI. (Google PageRank)  Fonte de información: Base de datos SCOPUS  SCOPUS: non accesible na USC. Contén un 40% de revistas máis que o WOS


SJR >Journal Rankings por AREA

Poderiamos restrinxir máis a busca delimitando por algunha das categorías temáticas que comprende esta área.

SJR – indicador alternativo ao FI elaborado coas revistas indizadas na base de datos SCOPUS


SJR > Buscar un título de revista.

Categorías e Quartiles onde se sitúa a revista

No SJR pódese obter o Indice H das revistas


Revistas: Indicadores de impacto.

Base de datos WOS (Thomson) Indicadores de impacto

Base de datos SCOPUS (Elsevier) Indicadores de impacto

FI – Factor de impacto JCR : 12.528 revistas (Science ; Social Science)

Scimago Journal Rank (SJR) Scopus: 20.544 revistas

Consulta baixo suscripción.

Consulta gratuita: www.scimagojr.com

Indicador consolidado

Indicador emergente, Pódese consultar tamén o indice h das revistas.

Cálculo: núm. citas e número de artigos

Cálculo: ten en conta o Page Rank de Google.


3.As revistas-e na BUSC

As revistas-e na BUSC > SFX

Introducir o título da revista ou unha palabra clave.

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


As revistas-e na BUSC > SFX

Biblioteca de Matemรกticas. Formaciรณn de usuarios. 4ยบ Grao de Matemรกticas.


4.Repositorios

Repositorios> Definición e obxectivo.

Pode definirse como un arquivo onde se depositan os traballos derivados da produción científica o académica dunha institución ou área temática. Obxectivo esencial: aumentar a visibilidade da produción científica dunha institución ou área temática. Tamén contribúen á preservación dos documentos dixitais alí depositados.

Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  Impulsa o densenvolvemento de repositorios propios ou compartidos das institucións.  Cando a actividade investigadora este financiada maioritariamente con fondos dos Presupuestos Generales del Estado fará pública unha versión dixital da versión final dos contidos que foron aceptados para publicar en revistas de investigación, tan pronto como lles resulte posible, pero non mais tarde de doce meses despois da data oficial de publicación.

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


Repositorios>Tipoloxía • Tipoloxía • Institucionais: recollen a produción científica e académica da institución. Exemplos: Minerva (versión Beta): repositorio USC: http://dspace.usc.es/. Investigo (en desenvolvemento): repositorio UVIGO RUC: repositorio UDC – en funcionamento. [http://ruc.udc.es/dspace/] Dialnet: recolle todas as teses de matemáticas. http://dialnet.unirioja.es/institucion/usc

• Temáticos: recollen a produción científica dunha ou varias áreas temáticas afíns.

Exemplos: ArXiv, Recolecta (todos os repositorios universitarios).

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


Repositorios>ArXiv (1)

ArXiv. http://arxiv.org/ ▫ Comezou en 1991 como arquivo electrónico altamente automatizado para artigos de investigación. Primeiro para borradores de física e posteriormente para astronomía, matemáticas, informática, ciencia no lineal, bioloxía cuantitativa e mais recentemente estatística. ▫ Esta aloxado e administrado pola Universidad de Cornell. ▫ Conta con dous comités que o apoian na súa labor de selección e clasificación: ▫ ArXiv Scientific Advisory Board ▫ ArXiv Sustainnability Advisory Board ▫ Non está revisado por pares. ▫ Os docs. enviados son revisados por expertos que verifican a súa contribución científica, non son moi exixentes. Pódense subir outras versións corrixidas por ti aínda cas anteriores non poden retirarse. ▫ ArXiv resérvase o dereito de rexeitar o reclasificar os artigos entregados.

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


Repositorios>ArXiv (2)

ArXiv. http://arxiv.org/ ▫ A maioría dos autores envía ademais os e-prints a revistas científicas para que sexan publicados. ▫ ArXiv comprométese a proporcionar acceso permanente aos ocumentos nel publicados. ▫ Conséguese co control do tipo de arquivos cargados ▫ Formatos: LaTex, Postscrit, Pdf e HTML. ▫ Hai control do tamaño do arquivo enviado. Os límites de tamaño son bastante pequenos.

▫ Enviar artigos require estar rexisrado como usuario, aínda que non é necesario como browser. Tardan 12 h en publicalos. ▫ ArXiv contén preto de 885.000 documentos a texto completo e cada semana miles de usuarios distintos realizan cerca dun millón de descargas (50 millóns de descargas anuais).

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


ArXiv. http://arxiv.org/

Repositorios>Arxiv (3)

Publicacións científicas da área de Matemáticas

Busca por Autor

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


5. Buscadores científicos • Google Académico: http://scholar.google.es/ • Techxtra: http://www.techxtra.ac.uk/

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


Google Académico

Buscad. científicos>Google Scholar

Buscador específico de documentación técnica, dirixido á comunidade científica, aos investigadores e académicos. Inclúe libros, teses, resúmes de artigos, traballos de investigación, 'papers' e informes técnicos en formato impreso (pdf) ou na web.

Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


Google Scholar > Citas de artigos.

Google Scholar. Citas de artigos

Biblioteca de Matemรกticas. Formaciรณn de usuarios. 4ยบ Grao de Matemรกticas.


Google Scholar > Perfil de usuario

Google Scholar Engadir Perfil de usuario

Pasos para rexistrarse en Google Scholar-citas http://eciencia.urjc.es/help/citations.html Rexistro: Enlace dende “Mis citas� http://scholar.google.es/citations? view_op=new_profile&hl=es


5. Redes sociais: Research Gate A maior rede social para científicos e investigadores. En ResearchGate os usuarios poden: • • • • •

crear perfís formar grupos subir documentos buscar traballo obter información sobre acontecementos e eventos do mundo da ciencia • arquivar as súas publicacións. Neste último aspecto, ResearchGate entra na escea do acceso libre á información e desenvolve unha ferramenta de axuda a os investigadores á hora de cargar publicacións, respetando os dereitos de autor. Os usuarios poden ler e descargar publicacións gratuitas. Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.

Bill Gates invierte en la red ResearchGate para promover la ciencia abierta: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bill-Gates-invierte-en-la-redResearchGate-para-promover-la-ciencia-abierta

La comunidad española de la red tiene en actualidad 65.000 miembros procedentes de varias universidades, centros e institutos de investigación.


32

5. Como evitar o plaxio. As citas bibliográficas  Existe PLAXIO cando se empregan palabras ou ideas doutra persoa sen mencionala. O plaxio consiste en : • Presentar como propio un documento elaborado por outro. • Copiar o parafrasear ideas ou textos doutras fontes e incluílas nun traballo propio sen indicar quen é o autor do traballo.

 En España os dereitos de autor están protexidos pola Lei de Propiedade Intelectual.  Para evitar o plaxio cada vez que se utilice o que alguén dixo ou cando se resuma ou parafrasee información atopada en libros, artigos, páxinas web, cadros con datos, esquemas, figuras, imaxes … debe indicarse sempre a fonte mediante as CITAS OU REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.

32


33

As citas bibliográficas

Como evitar o plaxio> Citas

Citar é un proceso polo que un autor recoñece os documentos que consultou para a elaboración do seu traballo sexa cal fora o seu formato ou soporte.

 Debe citarse sempre:  A fonte orixinal de frases copiadas literalmente.  A fonte orixinal de ideas ou textos doutros autores que se parafraseen (ou se reproduzan con outras palabras).  As fontes de datos estatísticos, fontes orais, imaxes, figuras, cadros con texto...

 Non é necesario citar os feitos e datos xeralmente coñecidos e que poden atoparse en calquera enciclopedia.  Para evitar o plaxio cada vez que se utilice o que alguén dixo ou cando se resuma ou parafrasee información atopada en libros, artigos, páxinas web, cadros con datos, esquemas, figuras … deben utilizarse as CITAS OU REFRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33 Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.


34 Como evitar o plaxio> Citas

Como citar dentro do texto. Estilo APA  Existen moitos estilos de cita, e ademais cada publicación esixe a súa. Aquí vamos a presentar a da APA (American Psicologycal Associattion): Este estilo é un dos máis empregados e ademais é compatible coas que se usan na área de matemáticas. O máis importante e seguir sempre un mesmo estilo tanto nas citas bibliográficas como na elaboración da bibliografía final. http://www.ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas

 Existe una opción desde WORD para incluír citas e ir facendo a bibliografía ao final documento. Biblioteca de Matemáticas. Formación de usuarios. 4º Grao de Matemáticas.

34


GRAZAS POLA ATENCIÓN

Esperamos que este curso vos resultase de axuda e saibades aplicalo en calquera momento da vosa formación académica.

As publicacións científicas: a súa localización e impacto  

Formacion avanzada para 4º Grao Matemáticas (USC).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you