Page 1

Nova  versión    RefWorks  2.0   Está    xa  dispoñible  a  versión    definitiva  de  RefWorks  2.0.    A nova versión convivirá co acceso a RefWorks Classic (versión actualmente en uso) ata finais de ano, data na que está previsto a súa desaparición

Ao entrar  na    páxina  de  inicio  da  sesión,  encontrará  no  menú  superior  un  enlace  que  permitirá   cambiar  a  RefWorks  2.0.  O  sistema    recordará    que    interfaz    utilizou  o  usuario  a    última  vez  e   abrirá  esa  mesma  a  seguinte    vez  que  se  conecte  a  RefWorks,    aínda  que  por  defecto  RefWorks     abre  a  versión  clásica.            

A información   contida   nas   contas   de     RefWorks   estará   dispoñible   nas   dúas   versións   mentras   estas   convivan.   Os   usuarios   poderán   utilizar   indistintamente   calquera   delas,   e   cambiar  dunha  versión  a  outra    en  cualquera  momento.   As   utilidades   Write-­‐N-­‐Cite   e   Ref-­‐Grab-­‐it   remiten   a   RefWorks   Classic     xa   que   todavía   non   están   dispoñibles   en   RefWorks   2.0.     Ambas   funcionalidades   se   están   revisando   para   incluílas    optimizadas  na    versión  2.0.     Nos  próximos  meses  as  bibliotecas    ofrecerán    formación  na    nova  versión  e  publicaranse   na    páxina  web    titoriais  que  faciliten  o  uso.  Polo    momento  se  o  desexa,    pode  inscribirse   nalgunha   das   sesións   de   formación   online   do   editor.   http://www.refworks-­‐ cos.com/training/  ,   ou   consultar   os   titoriais   en   Inglés   http://www.refworks-­‐ cos.com/refworks/tutorials/    

RefWorks 2.0  

Nova versión de RefWorks