Page 1

1 460

2 110

646

1 125

1 470

646

1 125

1 185

1 200

1 464

A

A

"ФЛАЙ" ООД - Русе ПРОЕКТ:РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА 10 ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА - № 15 -гр.Русе ,ул."Околчица "4 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

ФАЗА: ИТП

ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТАНТ

АРХ.КР.КРАЙЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛИ:

АРХИТЕКТУРА

КОНСТР. В.К.ИНСТ. ЕЛ. ИНСТ. МТ КИП ГЕОДЕЗИЯ

2 110

У-Л ФИРМА

ПОКРИВНИ ЛИНИИ

М 1: 50

ИНЖ.М.ЯКОВЛЕВА

ЧЕРТ. No:5

ДАТА: 02.200 9 г.


46

290

1 125 290

70

ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

60 70

290

69

ТЕРАСА 1

09 0 2 41

496

02 0 2 41

07 032

536

20

110

A: 12,38 m2 P: 24,70 m

09 0 2 41

622

СПАЛНЯ 1 A: 53,99 m2 P: 31,79 m

1 085

20

200 210

20

20

20

УМИВАЛНЯ 1 A: 6,80 200 m2 P: 10,80 m

20

12

288

14

WC 1

220 140

A: 9,79 m2 P: 12,56 m

340

200

200 140

90 80

70 200

310

14

176

14

ОФИС 1

ЗАНИМАЛНЯ 1

A: 6,09 m2 P: 10,44 m

1 060

346

200

200 140

ТЕРАСА 2

90 200

КОРИДОР 1 A: 10,73 m2 P: 13,12 m

2 000

2 110

14

159

90 200

70 230

20

A: 16,10 m2 P: 31,48 m

A: 55,23 m2 P: 31,62 m

290 140

14

270

80

270

94 1 470

270

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

4

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОЛИЧКИ

3.60

8.76

5

ПРЕДВЕРИЕ

1.69

5.20

6

КОРИДОР

15.99

27.20

7

ПРИЕМАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ХРАНА

16.95

16.72

8

ДОМАКИН

8.25

11.68

ТЕРАКОТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

9

ГЛАДАЧНО

8.25

11.68

10

СКЛАД 1

2.40

6.40

11

СКЛАД 2

3.15

7.46

12

СКЛАД 3

5.88

9.70

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

13

ПЕРАЛНО 1

2.40

6.40

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

14

ПЕРАЛНО 2

2.48

6.46

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

15

WC 1

9.79

12.56

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

16

WC 2

1.20

4.60

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

17

WC 3

1.20

4.60

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

18

WC 4

9.79

12.56

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

19

WC 5

1.91

5.88

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

20

УМИВАЛНЯ 1

6.80

10.80

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

21

УМИВАЛНЯ 2

1.59

5.12

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

22

УМИВАЛНЯ 3

1.59

5.12

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

23

УМИВАЛНЯ 4

6.80

10.80

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

24

ОФИС 1

10.73

13.12

ТЕРАКОТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

25

ОФИС 2

10.73

13.12

ТЕРАКОТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

26

КОРИДОР 1

6.09

10.44

27

КОРИДОР 2

4.12

8.58

28

КОРИДОР 3

4.17

8.68

29

КОРИДОР 4

6.09

10.44

30

ИЗОЛАЦИОННА 1

8.03

11.65

31

ИЗОЛАЦИОННА 2

8.01

11.64

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

32

ГАРДЕРОБНА 1

17.43

17.00

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

33

ГАРДЕРОБНА 2

17.30

16.92

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

34

ЗАНИМАЛНЯ 1

55.23

31.62

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

35

ЗАНИМАЛНЯ 2

55.49

31.64

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

36

СПАЛНЯ 1

53.99

31.79

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

37

СПАЛНЯ 2

53.99

31.79

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

38

КОРИДОР-ТОПЛА ВРЪЗКА

55.01

46.64

39

ТЕРАСА 1

12..38

24.70

40

ТЕРАСА 2

16.10

31.48

41

ТЕРАСА 3

16.10

31.48

42

ТЕРАСА 4

12..38

24.70

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ФАЯНС

ЛАТЕКС

ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС

ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС

ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС

60

110

90 200 A: 4,17 m2 P: 8,65 m 145

69

20

290

25

284

14

70

150

20

521

14

14

313

ТЕРАСА 4

14

90 80

90 200

90 200

90 200

A: 53,99 m2 P: 31,79 m

290 140

14

14

14

14

СПАЛНЯ 2

1 125

1 085

120

A: 12,38 m2 P: 24,70 m

70 200

290

20

496

290 140

КОРИДОР 3

КОРИДОР 4

0 0 0 3 5 1

58 05 3 1

20

359

25

346

14

90 200

18

346

340 4 WC A: 9,79 m2 P: 12,56 m

14

ГАРДЕРОБНА 2

20 70

0 0 0 3 5 1

A: 6,09 m2 P: 10,44 m

288

0 0 0 1 3 5

90 200

90 200

160 200

0 0 0 3 5 1

ЗП=721.70 кв.м РЗП=1688.27 кв.м

0 0 2 2 4 1

200 210 20

17

A: 18,75 m2 P: 17,85 m

90 200

20

25.41

A: 17,30 m2 P: 16,92 m

70 230

15

49

167

1 882 2 050

20

42

00 04 2 1

00 04 2 1

КОНСТР.

ЕЛ. ИНСТ.

200

163

200

159 2 000

200

200

622

110

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 1

ИНЖ.О.БОЗОВ

МТ КИП

У-Л ФИРМА

51

ИНЖ.М.ЯКОВЛЕВА

В.К.ИНСТ.

ГЕОДЕЗИЯ

42

АРХ.КР.КРАЙЧЕВ

АРХИТЕКТУРА

0 0 0 3 5 4 300

ФАЗА: ИТП

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТАНТ

46

00 04 2 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

20

720 40 1

20

244

20

115

20

20

A: 6,80 m2 P: 10,80 m

ПРОЕКТ:РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА 10 ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА - № 15 -гр.Русе ,ул."Околчица "4

220 140

УМИВАЛНЯ 4

10

"ФЛАЙ" ООД - Русе

СЪГЛАСУВАЛИ:

11

290

A: 10,73 m2 P: 13,12 m

12

ОФИС 2

12

70 200

13

310

20

14

9бр.x15/33

202

270

30.87

A: 55,49 m2 P: 31,64 m

20

20

98

ЗАЛА

A

20 68

536

14

16

130

116

0 0 7 3 2

1 060

±0,00

4бр.x18/30

239

720 40 1

20

20 223

5бр.x17/33

417

359

70 200 20

280

КОРИДОР-ТОПЛА ВРЪЗКА

9бр.x15/33

14

3

500

12

20

0 0 0 3 5 1

32

2 045

14

130

106

A: 2,40 200 m2 P: 6,40 m

20

340

20

УМИВАЛНЯ 3 70 200 A: 1,59 m2 P: 5,12 m

СКЛАД 1 492

10

20

20

20

20

720 410

0 0 9 2 5 1

1 035

260

90 200

9бр.x16/32

13

7бр.x16/32

14

A: 3,15 m2 P: 7,46 m

14

490

243

14

90 200

80 200

14

126

15

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

Таван

ЗАНИМАЛНЯ 2

90 200

16

СКЛАД 2

20

0 0 6 1 0 2

±0,00

20

20

A: 8,25 m2 P: 11,68 m

0 0 7 2 4 1

20

A: 1,20 m2 P: 4,60 m 80 14

11

239

239

ДОМАКИН

223

25

520

97

14

237

237

14 80 200

490

506

A: 2,48 m2 P: 6,46 m

A: 8,25 m2 345 P: 11,68 m

14

WC 3 70 200

14

290

0 0 9 2 4 1

8

345

A: 8,03 m2 P: 11,65 m

90 200

00 05 1 1

359

A: 55,01 m2 P: 46,64 m

ГЛАДАЧНО 14

ИЗОЛАЦИОННА 1

WC 2

150

88

A: 8,01 m2 P: 11,64 m

20

9

A: 16,95 m2 P: 16,72 m

70 200

80 200

ПРИЕМАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ХРАНА

346 80 200

14

290 140

1

80 200

A: 1,91 m2 P: 5,88 m

ПЕРАЛНО 2

A: 3,13 m2 P: 7,38 m

A: 5,88 m2 P: 9,70 m

20

WC 5

70 200

СКЛАД 3

20 89

90 200

20

20

20 80 200

197

7

20

A

14

16.80

Стени

ИЗОЛАЦИОННА 2

8

90 200

134

120

A: 1,20 m2 P: 4,60 m

290

4

14

5

248

6

14

4

83

A: 1,59 m2 P: 5,12 m

200 14

20

40 20

130

90 200

17.00

Под

20

42

520

223

0 0 9 2 4 1

0 0 9 2 4 1

104

90

110 20

20

20 130

03 0 2 51

24

80 200

80 200

80 200 20 130

06 00 1 2

2

14

65

9

401

A: 2,40 m2 P: 6,40 m

9бр.x15/33

3

346

295

2

1 200

18

17

16

15

14

13

±0,00

518

20

65

A: 16,10 m2 P: 31,48 m

14

14 300

359

УМИВАЛНЯ 2

20

±0,00

A: 15,99 m2 P: 27,20 m

ЗАВЕЖДАЩ ЯСЛА

ТЕРАСА 3

90 200

A: 4,12 m2 P: 8,58 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3бр.x15/38

A: 18,79 m2 P: 17,85 m

12

A: 1,69 m2 P: 5,20 m

90 200

20

90 200

14

КОРИДОР 2

ПЕРАЛНО 1

328

КОРИДОР

ПРЕДВЕРИЕ

284 90 200

20

8бр.x16/33

300 450

11

90 200

290

25

25 14 9бр.x15/33

10

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА A: 3,60 m2 КОЛИЧКИ P: 8,76 m 20

50

90 200 25

42 410

430

370

310 200

500

500

500

8%

51

292

A: 30,87 m2 P: 25,41 m

A: 17,00 m2 P: 16,80 m

A: 17,00 m2 P: 16,80 m

182

20

ЗАЛА

ЗАВЕЖДАЩ ЯСЛА

МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ

2

ТЕРАКОТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

536

14

200 5бр.x16/33

20

328

90 200

106

20

289

290 140

14

362

A: 17,43 m2 P: 17,00 m

80

20

200 140

1 464

20

340

720 40 1

ГАРДЕРОБНА 1

15

70 14 200

20

130

106

340

720 410

15

70 14 200

20

720 410

20

0 0 7 2 4 1

20

20

5

5

МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ

Обик., м 16.80

2 000 327

176

150

14

48

110

270

145

89

346

270

20

7

124

521

6

270

14

5

80

500

3

270

150

8%

49

20

492

-0.36

1

150

1 470

163

160

1 464

90 200

90 200

1 349

1

Площ, кв.м 17.00

Наименование,вид помещение

М 1: 50

ИНЖ.Р.ГЕОРГИЕВА ИНЖ.М.ЯКОВЛЕВА

ЧЕРТ. No:3

ДАТА: 02.200 9 г.


110

290

20

20

46

A: 12,37 m2 P: 24,70 m

70

1 085

20

290

70

70

09 04 2 1

09 04 2 1

220

69

02 04 2 1

07 032

496

20

536 496 536

1 085

496

20

622

СПАЛНЯ 1

32

200 210

20

20

20

20

A: 53,99 m2 P: 31,79 m

УМИВАЛНЯ 1

90 80

1 596

70 200 200

12

288

14

70 20 230

521

176

СКЛАД

2.40

6.40

същ. ЛАТЕКС ЛАТЕКС мозайка

2

ПЕРАЛНО

2.40

6.40

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

3

WC 1

9.79

12.56

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

4

WC 2

1.20

4.60

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

5

WC 3

1.20

4.60

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

6

WC 4

9.79

12.56

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

7

УМИВАЛНЯ 1

6.80

10.80

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

8

УМИВАЛНЯ 2

1.59

5.12

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

9

УМИВАЛНЯ 3

1.59

5.12

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

10

УМИВАЛНЯ 4

6.80

10.80

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

11

ОФИС 1

10.73

13.12

ТЕРАКОТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

12

ОФИС 2

10.73

13.12

ТЕРАКОТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

13

КОРИДОР 1

6.09

10.44

14

КОРИДОР 2

3.81

8.36

15

КОРИДОР 3

4.12

8.58

16

КОРИДОР 4

6.13

10.49

17

ИЗОЛАЦИОННА 1

8.01

11.64

18

ИЗОЛАЦИОННА 2

8.01

11.64

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

19

ГАРДЕРОБНА 1

17.30

16.92

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

20

ГАРДЕРОБНА 2

17.30

16.92

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

21

ЗАНИМАЛНЯ 1

55.04

31.59

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

22

ЗАНИМАЛНЯ 2

55.23

31.62

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

23

СПАЛНЯ 1

53.99

31.79

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

24

СПАЛНЯ 2

53.99

31.79

ЛАМИНАТ ЛАТЕКС ЛАТЕКС

25

ТЕРАСА 1

12.37

24.70

26

ТЕРАСА 2

16.10

31.48

27

ТЕРАСА 3

16.10

31.48

28

ТЕРАСА 4

12.37

24.70

Стени

Таван

ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

ЗП=721.70 кв.м РЗП=1688.27 кв.м

14

90 200

ЗАНИМАЛНЯ 1

A: 6,09 m2 P: 10,44 m

ОФИС 1 A: 10,73 m2 P: 13,12 m

1 060

346

1

Под

2 000

14

КОРИДОР 1 346 200

Обик., м

A: 55,04 m2 P: 31,59 m

290 1 060

310

2 000

20

290 140

ТЕРАСА 2

90 200

A: 16,10 m2 P: 31,48 m

1 464

65

14

14 163

90 200

200 140

Площ, кв.м

88

14

14 159

90 200

20

220

220 140

70

200 140

WC 1 A: 9,79 m2 P: 12,56 m

340

340 200

A: 6,80 m2 P: 10,80 m

Наименование,вид помещение

20

ТЕРАСА 1

20 20 20

ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

1 145 1 125

20

20

500

14 361

2 000 1 464

492

20 49

200 140

A: 17,30 m2 P: 16,92 m

346

346 200

ГАРДЕРОБНА 1 290 140

90 200

359 290

25 70

290

1 060 290

65

20 88

70

220

32

536 496 536

20

496

20

290

1 470

359

70 25

+2,65

90 200

346

14 346

90 200

A: 6,13 m2 P: 10,49 m

290 1 085 1 125 1 145

A: 53,99 m2 P: 31,79 m

290 140

A

КОРИДОР 4

14

СПАЛНЯ 2

A: 12,37 m2 P: 24,70 m

14

90 80

1 085

70 200

A 20

290

521

14

ТЕРАСА 4

14

14

340

20

90 200

176

A: 2,40 m2 P: 6,40 m

A: 4,12 m2 P: 8,58 m

90 200

ГАРДЕРОБНА 2

70

1

A: 9,79 m2 P: 12,56 m

288

WC 4 18 2

42 25

51

200 346

200 346

159 14

384

200 340 1 596

2 000

ФАЗА: ИТП

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА АРХ.КР.КРАЙЧЕВ

АРХИТЕКТУРА

СЪГЛАСУВАЛИ:

20 163 14

00 04 2 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

20 46 20 20 20

20

0 0 0 5 3 4 300 339

00 04 2 1

ПРОЕКТ:РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА 10 ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА - № 15 -гр.Русе ,ул."Околчица "4

ПРОЕКТАНТ

20

9

A: 6,80 m2 P: 10,80 m

00 04 2 1

20 20 20

12

УМИВАЛНЯ 4

115

10

20 42 20 20 20

220 140 200

8

128

"ФЛАЙ" ООД - Русе 220

A: 10,73 m2 P: 13,12 m

11

115

70

90 200

ОФИС 2

20

7 12

70 200

6 13

310

14

70 230

500

520

15 5

9бр.x15/33

4

500

A: 17,30 m2 P: 16,92 m

9бр.x15/33

A: 18,75 m2 P: 17,85 m

3

16

14

17

20

20 30 20 50

20

14

223

1 060

90 200

14

145 КОРИДОР 3 25

90 200

СКЛАД

106

14

150

200

A: 55,23 m2 P: 31,62 m

A: 1,59 m2 P: 5,12 m 14 70 200

290 140

ЗАНИМАЛНЯ 2

90 200 20

14

20

49 20

WC 2

14 14

20 69

20

284

14

20

120 120 1 075 1 145

0 0 2 2 4 1

0 0 7 3 2

200 210

14

223

120

A: 1,20 m2 P: 4,6014 m

150

14 70 200 A: 1,20 m2 P: 4,60 m

14

14

20

20 223

223 14

80

150

70 200

WC 3

1 145 1 075

321

500

0 4 1

1 060

A: 8,01 m2 P: 11,64 m

290 359

359

70 200 106 14

150

ИЗОЛАЦИОННА 1 A: 8,01 m2 P: 11,64 m

20

14

20

20

20 20 20 20 42

120

A: 1,59 m2 P: 5,12 m

80

200

A: 2,40 m2 P: 6,40 m

290 140

1 200

20 20 20

0 9 2

ИЗОЛАЦИОННА 2

УМИВАЛНЯ 3

18

17

16

15

14

13

12

11

10

ПЕРАЛНО

14

0 0 9 2 4 1

25

20

90 200

УМИВАЛНЯ 2

9бр.x15/33 520

223

359

25

25 70 200

359

A: 18,75 m2 P: 17,85 m

0 0 9 2 4 1

20

A: 3,81 m2 P: 8,36 m

1

2

КОРИДОР 2

+2,65

20

14

20

50 20 30 20 284 90 200

3

4

5

6

7

8

9

9бр.x15/33

300 450

A: 16,10 m2 P: 31,48 m

25 70

14

134

520

134

20

384 364 300

25

25

25

42

25

90 200

51

ТЕРАСА 3

ЕЛ. ИНСТ.

КИП

У-Л ФИРМА

496

20

ИНЖ.О.БОЗОВ

МТ

ГЕОДЕЗИЯ

622 20

КОНСТР. В.К.ИНСТ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 2

М 1: 50

ИНЖ.М.ЯКОВЛЕВА

ЧЕРТ. No:4

ДАТА: 02.200 9 г.


1 125

20

ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

1 085

СКЛАД1

120 200

120 200

20

20

496

A: 54,30 m2 P: 32,42 m

СКЛАД2 A: 17,24 m2 P: 17,20 m

340 20

Наименование,вид помещение

Площ, кв.м

1

СКЛАД1

2

Под

Стени

54.30

Обик., м 32.42

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

СКЛАД2

17.24

17.20

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

3

СКЛАД3

60.19

33.00

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

4

СКЛАД4

17.24

17.20

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

5

СКЛАД5

17.30

17.30

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

6

СКЛАД6

18.19

17.58

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

7

СКЛАД7

20.52

18.88

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

8

СКЛАД8

3.18

7.47

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

9

СКЛАД9

17.04

16.98

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

10

СКЛАД10

13.04

14.86

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

11

СКЛАД11

17.09

17.00

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

12

СКЛАД12

17.00

16.80

БЕТОН

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

13

КОРИДОР 1

18.59

31.20

ЛАТЕКС ЛАТЕКС

14

КОРИДОР 2

55.23

46.05

15

РАБОТИЛНИЦА 1

8.53

11.76

16

РАБОТИЛНИЦА 2

4.90

8.86

17

ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ

2.24

6.50

18

ГЛАДАЧНО

17.00

16.80

19

ПЕРАЛНО

18.10

17.24

същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка същ. мозайка

20

WC

3.66

9.02

500

20

565

Таван

ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ЛАТЕКС ФАЯНС

ЛАТЕКС

ТЕРАКОТ ФАЯНС

ЛАТЕКС

20

2 000

120 200

20

ЗП=721.70кв.м РЗП=1688.27кв.м

СКЛАД3 1 060

340

СКЛАД4

A: 60,19 m2 P: 33,00 m

120 200

20

A: 17,24 m2 P: 17,20 m

1 470

0 6 0 6

0 6 0 6

340

A: 17,30 m2 P: 17,30 m

20

20

20

20

СКЛАД5 0 6 0 6

06 0 6

328

340

20

362

20

99

14

120 200

A: 18,19 m2 P: 17,58 m

20

90 200 20

120 200

20

2 029

90 200

КОРИДОР2

20

3бр.x15/35

A: 3,06 m2 P: 8,99 m

A: 55,23 m2 P: 46,05 m

286

80 200

A

90 200

14

100 200

89

100 200

A

-2.65

20

20

20

A: 18,59 m2 P: 31,20 m

120 200

1 430

130

КОРИДОР1

130

130

130

20

20

20

80 200

80 200

РАБОТИЛНИЦА 2

14

345

14

345

20

130

80 200

346

1

20

14

202

20

2 3

370

0 6 0 6

60 14

2 032

14

7бр.x16/32

243

9бр.x16/32

490

12 8

СКЛАД10

A: 3,15 m2 P: 7,47 m

A: 17,04 m2 P: 16,98 m

14

13 7

СКЛАД8

СКЛАД9

6

490

15

A: 13,04 m2 P: 14,86 m

СКЛАД11

0 6 0 6

4

A: 17,09 m2 P: 17,00 m

0 6 0 6

0 6 0 6

16

5 11 9

325

10

130

14

202

20

14

14

20

WC

14

345

20

346

130

345

80 200

14

106

346

"ФЛАЙ" ООД - Русе A: 3,66 m2 P: 9,02 m

ПРОЕКТ:РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА 10 ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА - № 15 -гр.Русе ,ул."Околчица "4 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

ФАЗА: ИТП

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТАНТ

АРХ.КР.КРАЙЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛИ:

20

20

20

АРХИТЕКТУРА

20

1 200

20

A: 20,52 m2 P: 18,88 m

A: 4,90 m2 P: 8,86 m

A: 2,24 m2 P: 6,50 m

90 200 90 200

359

ВХОДНО 90 ПРЕДВЕРИЕ 200

20

25

25 215

СКЛАД7

20

20

СКЛАД6

359

500

90 200 500

120 200

A: 18,10 m2 P: 17,24 m

500

500

340

A: 8,53 m2 P: 11,76 m

ПЕРАЛНО

A: 17,00 m2 P: 16,80 m

A: 17,00 m2 P: 16,80 m

20

РАБОТИЛНИЦА 1

ГЛАДАЧНО

СКЛАД12

КОНСТР. В.К.ИНСТ. ЕЛ. ИНСТ.

ИНЖ.О.БОЗОВ

МТ КИП ГЕОДЕЗИЯ

У-Л ФИРМА

СУТЕРЕН

М 1: 50

ИНЖ.М.ЯКОВЛЕВА

ЧЕРТ. No:2

ДАТА: 02.200 9 г.

Детски ясли  

Проекти

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you