Page 74

72

CIRQUE

Judita Vaičiūnaitė

November

(translated by Svaja Worthington)

A memorial plaque for those who were shot by the big corner building- at the streets’ crossing. Serenity Kalani Woodlock Melted red candles. And a wreath of frozen dusty asters. I hasten my steps. But somehow want to return and stand there and lick from my lips the sunny and sharp wind. Here lie the shadows of the shot like a huge high barricade. The crumbling town a spectre through the fog like an x-ray photo, rustlings of dried vines, snatches of Chopin waltzes... And a feverish silence distances the arrests and interrogations. Throngs of numbed passersby... The cemeteries are on the maps. Paminklinė lenta sušaudytiems glances brood-- . prie didelio kampinio pastato-...And here of a different flavor taste the clouds, water and food. ant gatvių kryžiaus. Aptirpusios raudnonos žvakės. Ir vainikas iš sušalusių dulkėtų astrų. Paspartinu žingsnius. Bet noris pastovėti atsigrįžus ir nulaižyt nuo lūpų vėją, saulėtą ir aštrų. Čia sugula sušaudytu šešėliai lyg didžiulės aukštos barikados. Sugriautas miestas pro rūkus vaidenasi rentgeno nuotraukom, sausų vijoklių šnaresių, Šopeno valsų nuotrupom… Ir karštligiška tyluma nutolsta tardymai ir kratos. Sustingusių praeivių minios… Kapinės žemėlapiuose. Žvilgsniuos--maištas. …Ir kitą skonį čia įgyja debesys, vanduo ir maistas.

Lapkritis

Frozen Leaf #16

Robert Bharda

Leslie Fried’s poem and the two Judita Vaičiūnaitė translations by Svaja Worthington were presented at the University of Alaska Anchorage Campus Bookstore event “Cultural Roots of Lithuanian and Jewish History” on February 3, 2015.

Profile for Michael Burwell

Cirque, Vol. 6 No. 2  

A Journal for the North Pacific Rim

Cirque, Vol. 6 No. 2  

A Journal for the North Pacific Rim

Profile for burwellm
Advertisement