Page 73

71

Vo l . 6 N o . 2

Judita Vaičiūnaitė

Museum Street

translated by Svaja Worthington

On the table- white plates, bread and yellow apples. And summer--beyond the fifth floor open window. The thunder and rain have quieted. And the sun scrawled round again... And the woman approaches the square--light-haired and tall. Cascading gables wink at her. The holiday photos are ready-by warm palms immured in the spaces of noisy, breathing streets-and the window, calling pigeons and sparrows from towers, with bread crumbs, rising like a high note through ghetto fires, requiem and ashes...

Muziejaus Gatvė Ant stalo- baltos lėkštės, duona ir geltoni obuoliai. Ir vasara--už pradaryto lango penktame aukšte. Nutilo griausmas ir lietus. Ir saulė brėžias apvaliai... Ir moteris artėja aikšte--šviesiaplaukė ir aukšta. Jai blyksteli stogu kaskados. Šventės nuotraukos jau gatavos-šiltais delnais įmūrytos erdvėj triukšmingo, alsios gatvės-ir langas, šaukantis iš bokštų balandzius ir žvirblius, duona penimus, iškilęs kaip aukšta gaida pro geto ugnį, rekviem ir pelenus...

Joe Kashi

Profile for Michael Burwell

Cirque, Vol. 6 No. 2  

A Journal for the North Pacific Rim

Cirque, Vol. 6 No. 2  

A Journal for the North Pacific Rim

Profile for burwellm
Advertisement