Page 1

BURSA KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ


BURSA KENT KONSEYİ NEDİR? Bursa Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkelerinin ışığında, hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendirmeyi, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.

BURSA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ Gençlerin kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kent sorunlarının çözümünde rol almaları, kendi sorunlarına sahip çıkmaları ve gençlik alanında politikalar üretmeleri amacıyla; gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.


gençlik meclisi’nin amacı nedir? “Girisimci – Düşünen – Üreten – Gelişen” gençlik olarak; Kent gençliğinin, kent yönetimine aktif olarak katılarak kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve gençlerin yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak, bursa kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar sürdürmek, bursa gençliğinin, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek, gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,gençlerin bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, gençlerin çağdaş yasamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişmeye ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olarak desteklemek ve cesaretlendirmek,gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almasını sağlamak, gençliği, dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, gençlerin dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda gençleri de içine alan eylem planları düzenlemek ve insana, insan haklarına, çevreye duyarlı ve öncelik veren yaklaşımı ve bilinci kent gençliğine aşılamaktır.

gençlik meclisi’ne nasıl katılabilirim?

Bursa Kent Konseyi’ndeki ofisinde çalışmalarına devam eden Gençlik Meclisi’ne istediğiniz zaman gelip bilgi alabilirsiniz. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarına katılarak gözlemleriniz sonucunda üye formu doldurarak üye olabilirsiniz.


gençlik meclisi çalışma grupları nelerdir? ULUSLARARASI İLIŞKILER ÇALIŞMA GRUBU Gençlerin yurtdışı fırsatlarından haberdar edilmesi ve bu fırsatlardan yararlandırmalarında destek olmayı ve uluslar arası projeler üretmeyi veya bu projelere katılım sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlik Meclisi’nin uluslar arası iletişimi sağlamakta ve uluslar arası projelerin koordinatörlüğünü üstlenmektedir. Bunların yanında çağın değişen koşulları içinde gençleri ilgilendiren uluslar arası oluşumları, uluslar arası fonları araştırmakta ve üyelerini bu konuda bilgilendirmektedir.

SIYASET BILIMI ÇALIŞMA GRUBU Katılımcılarının Güncel uluslararası ve ulusal siyasetle bağlantılı olarak yorumlama kabiliyetlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda siyasetin ne olduğu, nasıl kurumsallaştığı, işlevleri ve siyasal partiler, siyasal rejimler, uluslararası siyaset gibi modern siyaset bilimindeki temel konular ele alınarak akademik bir eğitim kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci ile aktarmayı amaçlamaktadır.

ÇEVRE VE SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU Bursa Gençlik Meclisi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu, gençlerin sağlık konusunda bilgilendirilmeleri ve gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üretmektedir. Bununla birlikte gençlerin çevreye olan duyarlılıklarını arttırmayı ve daha temiz bir Bursa’ya yönelik projeleri ortaya koymayı hedeflemektedir. Spor alanında da çeşitli aktivitelerde bulunarak gençlerin bu konudaki ilgi ve becerilerinin ortaya çıkmasına destek olmaktadır.


İSTIHDAM VE KARIYER ÇALIŞMA GRUBU Gençlerin iş hayatına atılma sürecinde ve iş hayatı içerisinde gerekli olabilecek bilgilendirmelerin yapılacağı çalışmalar gerçekleştirmeyi, gençler ve işverenler arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Bursa’daki gençlerin iş hayatıyla ilgili sorunlarını ve endişelerini tespit edip ilgili kurumlar ortaklığında bu sorunlara çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. Gençlerin iş hayatına olumlu etkiler yaratabilecek kariyer projeleri planlamaktadır.

BILIM VE TEKNOLOJI ÇALIŞMA GRUBU Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu Gençleri bilgisayar okuryazarlık seviyesinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple yeni ve gelişen teknolojiler hakkında üyelerini bilgilendirmekte ve bu bilgiler ile projeler üretmektedir. Yerel ve Ulusal düzeyde uygulanan bilişim projelerine destek olmaktadır. Ayrıca www. bursagenclikmeclisi.org adresinin güncelleme çalışmalarını ve tüm teknik işleri yapmaktadır. KÜLTÜR-TURIZM ÇALIŞMA GRUBU Bursa’da ki gençlerin; Kültür ve Turizm alanında kentle ilgili sorunların çözümünde sanatsal, sosyal, kültürel ve turistik etkinliklerle rol almalarını, Bursa da yapılacak kültür ve turizm ile ilgili çalışmaları takip etmek ve projeler hazırlayarak dezavantajlı gençlerin bu etkinliklere katılmalarını ve çözümün parçası olmalarını amaçlamaktadır.

Sen Yoksan Biz Bir Eksiğiz,

Tüm Gençleri Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’mize davet ediyoruz...


BURSA KENT KONSEYİ Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA Tel: 0224 270 82 11 - 70 - 71 Faks: 0224 270 82 12 - 270 82 78 www.bursakentkonseyi.org.tr bursa@bursakentkonseyi.org.tr

Gençlik Meclisi Broşür  

Gençlik Meclisi Broşür

Gençlik Meclisi Broşür  

Gençlik Meclisi Broşür

Advertisement