Page 1

ÇOCUK MECLİSİ NELER YAPAR? Çocuk Meclisi başkanı ve yürütme kurulu üyeleri seçimle görev başına gelmekte, Bursa’da yaşayan Çocukların kendi toplumlarının sorunlarına çözüm üreten ve bulundukları ortamlardaki yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Çocuk Meclisi, kendi bünyesinde oluşturduğu çalışma grupları aracılığıyla, kenti ve kentte yaşayan ocukları ilgilendiren çocukla ve aileleri ile etkileşimli her alanda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Çocukların çağdaş yasamda yenilikçi, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal ve toplumsal gelişmeye açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, reten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek, sosyal hayat içerisinde daha fazla yer alması için çaba göstermektedir. Bursa Kent Konseyi’nin güçlü desteğini arkasına alan Çocuk Meclisi, yıllardır sürdürdüğü çalışmaların doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çocuklar ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda aranan, davet edilen bir meclis konumundadır.

çocuk meclisi’ne nasıl katılabilirim? Bursa Kent Konseyi’ndeki ofisinde çalışmalarına devam eden Çocuk Meclisi’ne istediğiniz zaman gelip bilgi alabilirsiniz. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarına katılarak gözlemleriniz sonucunda üye formu doldurarak üye olabilirsiniz. BURSA KENT KONSEYİ Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA Tel: 0224 270 82 70 - 71 Faks: 0224 270 82 78 www.bursakentkonseyi.org.tr bursa@bursakentkonseyi.org.tr

Tüm Çocukları Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’mize Davet ediyoruz.

BURSA KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ


BURSA KENT KONSEYİ NEDİR? Bursa Kent Konseyi, herkese ve her kesime açıktır. Bursa Kent Konseyi’nin kapıları katılımcılık ve demokrasi isteyen her kuruma açıktır. Toplantılar ve etkinlikler halka açık olarak yapılmakta ve herkese konuşma hakkı verilmektedir. Yerel demokrasi isteyenlerin buluşma noktası haline gelen Bursa Kent Konseyi’nde kent sorunları, medeni bir ortamda ele alınmaktadır. Bir demokrasi platformu haline gelen Bursa Kent Konseyi, toplumsal denge çizgisini devam ettirmektedir. Bursa Kent Konseyi; başkanıyla, genel sekreteriyle, yürütme kuruluyla, kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleriyle, 30 adet çalışma grubuyla, 6 adet çalışma ofisiyle, kentlilerin “Yerel Demokratik Buluşma Noktası” ve kentin tüm dinamiklerini kapsayan bir “Çatı Kuruluşu” olarak çalışmaktadır.

ÇOCUK MECLİSİ’NİN ÇALIŞMALARI NELERDİR? SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Çocukların, boş zamanlarını yararlı uğraşlarla değerlendirmek, özel ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, arkadaşlık, dostluk, dayanışma duyarlığını ve bilincini yaygınlaştırmak, sorumluluk duygusu kazandırmak, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. HUZUREVI ZIYARETI

EĞITIM ÇALIŞMALARI Çocuklara ihtiyaçlar doğrultusunda temel yaşam becerileri kazandıracak eğitim ve gelişim olanakları sağlamaktadır. Sivil toplum ve akademi işbirliği ile çocuklar ve doğrudan etkileşimli ailelerin ihtiyaçlarına yönelik seminer, konferans ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmekte çeşitli eğitim uygulama programları ile eşit eğitim hakkının desteklenmesi sağlanmaktadır. SATRANÇ EGITIMI

‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR’ MESAJI

RESIM EGITIMI

BURSA KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ Çocuk Meclisi; Bursa Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma konularında eğitilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve kent yönetimine aktif katılımda bulunmaları için çalışmaların gerçekleştirildiği bir platformdur. Çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır.

1. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ

SAĞLIK KENTLER BİRLİĞİ’NİN ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLLERİ TÖRENİ

23 NISAN KONULU RESIM SERGISI

BİR UMUT OL BENİM İÇİN’ PROJESİ

ULUSLARARASI ÇANAKKALE ÇOCUK BIENALI’NE KATILIM

“KARIYER YOLCULUĞUMA BAŞLIYORUM” SEMINERI

DIKSIYON EGITIMI

DIKKAT EGITIMI

Çocuk Meclisi Broşürü 2013