Page 1

1


BURSA, TÜRKİYE’ye ÖRNEK OLUYOR… Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkıları ile kurumsal yapısını hızla tamamlayan Bursa Kent Konseyi, “Yeni bir Bursa Markası” olarak Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor. Bursa’da yerele ve genele yönelik teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda, Bursa Kent Konseyi’nin katılımcıları olan kurumsal yapıdaki toplumsal örgütler, farklı konulardaki Çalışma Grupları, Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelliler Meclisleri, fikir ve çözüm üreten, topluma katkı koyan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bursa, binlerce yıllık geçmişiyle tarihin derinliklerinden günümüze gelen büyük bir Tarih Kenti. Bursa, havasıyla, suyuyla, toprağıyla, deniziyle, dağıyla büyük bir Doğa Kenti. Bursa, üretim gücüyle, fabrikalarıyla büyük bir Sanayi Kenti. Bursa, tarihi eserleriyle, çarşılarıyla, kongre ve konaklama tesisleriyle büyük bir Turizm Kenti. Bursa Tarım Kenti olmanın yanında Sanayi Kenti olmayı başarmıştır. Ancak Bursa yeni bir hedef olarak, hizmet sektörü öncelikli bir Turizm Kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye’ye örnek bir davranış sergileyerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde verilen bir önergeyi değerlendirilmesi için Bursa Kent Konseyi’ne havale etmiştir. Bursa kentinin anayasası olarak tanımlanabilen yüzbin ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarının yapım sürecinde uyulması gereken ilke kararlarının belirlenebilmesi amacıyla, Bursa Kent Konseyi toplumsal kurum ve kuruluşların katkılarıyla bir çalışma başlatmıştır. Aylarca süren çalışmalar ve toplantılar sonucunda ortaya çıkan planlama ilkeleri, Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu’nda yediyüzü aşkın Bursa’nın temsilcilerinin olduğu ortamda oybirliği ile kabul edilmiştir. Valilik, Belediyeler, Resmi Kurumlar, Üniversite, Akademik Meslek Odaları, İş Hayatı Meslek Odaları, Partiler, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler ve Bireysel Katılımcıların katkılarıyla ortaya çıkan belge, Bursa’nın yeni İmar Anayasası olarak toplumun bilgisine sunuluyor. Bundan sonra artık, bu ilkelere uyulması için çalışılacak...

Mehmet Semih PALA

İnşaat Mühendisi Bursa Kent Konseyi Başkanı


BURSA 1/100.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞTAY SÜRECİ Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2010 tarihli toplantısında verilen önerge sonucunda Bursa Kent Konseyi tarafından, “Bursa Geleceğini Konuşuyor” başlıklı bir çalıştay yapılması ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca Bursa Kent Konseyi’ne havale edilen Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı hazırlıklarının Bursa Kent Konseyi Başkanlığı tarafından başlatılmasına Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca karar verildi. Bursa Kent Konseyi tarafından çalışmalara, 28 Nisan 2010 tarihinde Çalıştay Hazırlık Komitesinin oluşturulmasıyla başlandı.

Çalıştay Hazırlık Komitesi Toplantıları

2


BURSA 1/100.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞTAYI HAZIRLIK KOMİTESİ ADI - SOYADI 1 Enes Battal KESKİN 2 Tahsin BULUT

KURUM Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Sosyal Politikalar Merkezi Derneği Başkanı

MESLEK Kamu Yöneticisi Diş Hekimi

Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

İnşaat Yüksek Mühendisi

4

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Öğretim Üyesi

5

Doç. Dr. Feza KARAER

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi

6

Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR

7

Servet BÜYÜKPOYRAZ

3 Erdem SAKER

8 Celil ÇOLAK 9 Hakan BEBEK

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

Harita ve Kadastro Mühendisi Harita ve Kadastro Mühendisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

Şehir Plancısı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Şehir Plancısı

Neslişah H. ERBEY KUŞKU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

Çevre Yüksek Mühendisi

13 Yasemin TATLI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

Gıda Yüksek Mühendisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

Çevre Yüksek Mühendisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

İşletmen

10

Uluay KOÇAK GÜVENER

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Öğretim Üyesi Bölümü Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Osmangazi İnşaat Yüksek Mühendisi Belediyesi Başkan Yardımcısı

11 Murat İLKME 12

14

Yıldız ODAMAN CİNDORUK

15 Murat BAŞLAR

3


Hazırlık Komitesi tarafından Konut, Turizm, Ulaşım, Sanayi ve Tarım başlıklarında çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulmuştur. Çalıştay Çalışma Grupları, 28 Eylül 2010 tarihinde 150 kurumdan 280 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile çalışmalarına başlamıştır.

Çevre Düzeni Planı Çalıştayı Bi ̇lgilendirme Toplantısı Fotoğrafları 4


8 Ekim ve 15 Ekim 2010 tarihlerinde her çalışma grubu ayrı ayrı, tam gün süren çalışmalar gerçekleştirmiş ve hazırlanan raporlar sonucunda Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu’na sunulacak ilkeler belirlenmiştir.

Çalışma Grupları Toplantıları ve İlkelerin Sunumu

5


Çevre Düzeni Planı Çalıştay Raporu, 22 Ekim 2010 tarihli “Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı” gündemli 59. Bursa Kent Konseyi Toplantısı’nda katılımcılara sunulmuştur. Toplantıda, Çevre Düzeni Planı Çalıştayı Hazırlık Komitesi adına Komite üyesi Hakan BEBEK tarafından, çalışma gruplarında oluşturulan 53 ilkenin sunumu gerçekleştirilmiştir. Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda sunumu yapılan 53 ilke oybirliği ile kabul edilmiş ve yeniden düzenlenmek üzere Hazırlık komitesine gönderilmiştir. Hazırlık Komitesi genel kuruldaki görüş ve öneriler doğrultusunda yaptığı çalışmalar sonucunda 55 maddelik ilke kararlarını kesinleştirmiştir.

Çevre Düzeni Planı Çalıştayı Gündemli Kent Konseyi Toplantısı

6


22 Ekim 2010 Tarihli Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu'na Yapılan Çalıştay Sonucunda Hazırlık Komitesince Düzenlenerek Sunulan ve Yapılan Öneriler Uyarınca Hazırlık Komitesince Yeniden Düzenlenmesine Oy Birliği İle Karar Verilen 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Çalıştayı'nda Belirlenen Genel İlkelerin Hazırlık Komitesince Düzenlenmiş Olarak Kesinleşen 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Genel İlkeleri 1. Marmara Bölgesi ve çevresindeki illerde yapılan Çevre Düzeni Planlarının Bursa’ya dönük olumsuz etkilerini minimize edebilmek için, Bursa’da tüm kent dinamiklerinin katılımı ile belirlenecek vizyon çerçevesinde, İl Çevre Düzeni Planı hazırlanmalıdır. 2. Yerel ve bölgesel kalkınma planları vb. çalışmalarda, strateji geliştirilmesi sürecinde merkezi yönetim, yerel yönetimlerle yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde işbirliği oluşturmalıdır. 3. Merkezi idare tarafından ulusal ve bölgesel planlar hazırlanırken, kentimize göçün önlenmesine yönelik politikalar geliştirilmelidir. 4. TOKİ (Toplu Konut İdaresi) projeleri ve MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) izinleri, hazırlanacak 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kararlarına aykırı olmamalıdır. 5. İl bazında yapılacak tüm üst ölçekli plan çalışmalarında bütüncül, çok merkezli ve dengeli bir planlama yaklaşımı ile katılımcı modeller geliştirilerek sektörel ilkeler belirlenmelidir. 6. Planlama çalışmalarında katılımcılığın arttırılması, hazırlanacak planın tüm kesimler tarafından benimsenebilmesi için planlama süreci boyunca mevcut 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planında plan değişikliği yapılmamalıdır. 7. Hazırlanacak 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Plan kararlarının uygulanması sürecinde plan bütünlüğünün bozulmaması için kamu kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmalı, Bursa Kent Konseyi aracılığı ile oluşturulacak katılımcı mekanizmalar ile izleme ve denetim yapılmalıdır. 8. Kent hizmetlerinin kent bütününde dengeli dağıtıldığı, kentin sunduğu imkânlara erişimde fırsat eşitliğinin sağlandığı ve Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği’nin belirlediği sağlıklı kent parametreleri doğrultusunda kentsel yaşam kalitesinin arttırıldığı bir planlama yaklaşımı ortaya konulmalıdır. 9. Kentsel ulaşım hizmetlerinin, kentteki her türlü açık alanın ve yapının ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda engellilerin ulaşılabilirliği için plan kararları üretilmelidir. 10. 1. sınıf deprem bölgesi olan ilimizde, “Deprem ve Doğal Afet Ana Planı” yapılmalı, planlama kararları bu plan ilkelerine göre oluşturulmalı, İl Çevre Düzeni Planı çalışmalarında fay hatları, heyelan bölgeleri, taşkın sahaları, sıvılaşma potansiyeli yüksek alanlar planlara işlenmelidir. 11. Tüm sektörler için gerekli bilgi teknolojilerinin ve Ar-Ge faaliyetlerinin Uludağ Üniversitesi (USİGEM, ULUTEK, KETAM vb.) ile işbirliği içerisinde geliştirilmesi sağlanmalıdır. 12. Planlama çalışmasında öngörülen nüfus projeksiyonu doğrultusunda kentin gelişim yönü tanımlanmalı, kent makroformu göz önüne alınmalıdır. 7


13. Planlama sürecinde mekansal gelişimin ve kamu/özel sektöre ait yerel ve bölgesel yeni yatırımların, kentin tarihi kültürel ve doğal değerlerine (Uludağ, flora-fauna, su havzaları, tarım ve orman alanları, mera, sit alanları vb.) zarar vermeyecek şekilde, Kent Konseyi gibi katılımcı platformlarda tartışılarak yer seçiminin yapılması sağlanmalıdır. 14. Planlama süreçlerinde (araştırma, analiz, sentez, karar üretme) “Coğrafi Bilgi Sistemi” teknolojilerinden faydalanmalı, bu noktada ilimizde yapılmış çalışmalar (Kent Bilgi Sistemi) yeniden ele alınarak güçlendirilmelidir. 15. Doğal çevre, tarihi ve kültürel mirasın korunması alanları başta olmak üzere, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin (RAMSAR ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi vb) bir gereği olarak, bu sözleşme hükümlerine aykırı plan kararları oluşturulmamalıdır. 16. Planlama sürecinde, kentin topografik yapısı dikkate alınarak kent siluetini (Uludağ, tarihi yapılar vb.) bozmayacak, kentin tarihi ve kültürel alanlarını görünür kılacak, doğal bitki örtüsünü koruyacak nitelikte plan kararları oluşturulmalıdır. 17. Planlama sürecinde mevcut yapı stokunun kapsamlı analizi yapılmalı, iyileştirme yapılması gereken çarpık ve kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde kısa, orta ve uzun vadede sosyolojik boyut da göz önüne alınarak, etaplar halinde uygulanacak kentsel dönüşüm planlaması yapılmalıdır. 18. Kentte “Yavaş Şehir” kavramı çerçevesinde alanlar belirlenmeli ve bu alanlarda yavaş şehir kriterlerinin gerçekleştirilmesi için plan kararları üretilmelidir. 19. Kent içerisinde, özellikle tarihi kent bölgelerinde karma fonksiyonlar içeren 7/24 yaşayan alanlar oluşturulmalıdır. 20. Konut alanlarının planlanmasında fiziksel ve sosyo-kültürel taşıma kapasiteleri belirlenerek, optimum yoğunluk öngörüleri yapılmalı, konut alanlarında yeterli sosyal donatı alanları oluşturulmalı, yerleşim alanlarının sınırlarını belirleyen tampon alanlar (yeşil alanlar, spor alanları vb.) oluşturulmasını sağlayan planlama anlayışı benimsenmelidir. 21. Konut üretiminde “Stratejik Mekânsal Gelişim Yaklaşımı” benimsenmeli, sürdürülebilir konut üretim teknolojileri uygulanmalı, konut ısınmasında temiz enerjinin kullanılması (jeotermal kaynaklar, güneş enerjisi vb…) sağlanmalıdır. 22. Yerleşme alanlarında ve yakın çevresinde çocukların ve gençlerin beden ve ruh yapısını geliştirip zenginleştirmek için gidebilecekleri yeni spor alanlarına planlarda yer verilmelidir. 23. Kırsal yerleşim alanları, sahip olduğu doğal ve tarihi değerler göz önüne alınarak planlanmalı ve merkezle ilişkilendirilmesi için ulaşım başta olmak üzere tüm imkânlar açısından desteklenmelidir. 24. İlimizin doğal kaynaklarının korunmasına yönelik ölçme ve izleme çalışmalarının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla “Çevresel Bilgi Sistemi” oluşturularak Uludağ Üniversitesi desteği ile İl Çevre Düzeni Planının hazırlanması ve izlenmesi için veriler üretilmelidir. 25. Başta Nilüfer ve Mustafakemalpaşa Çayı Havzaları olmak üzere diğer yerüstü ve yeraltı su kaynakları, tarım alanlarının korunması amacıyla evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri alanlarına İl Çevre Düzeni Planında yer verilmelidir. 26. Kentimizin mevcut içme ve kullanma suyu kaynaklarının (Doğancı ve Nilüfer Barajları ile Uludağ kaynakları ve gelecekte potansiyel içme suyu rezervleri olan Çınarcık ve Gölbaşı Barajları, Uluabat ve İznik gölleri) korunması için, “Entegre Havza Yönetim Planı” katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmalı ve İl Çevre Düzeni Plan kararlarının oluşturulmasında dikkate alınmalıdır. 8


27. İznik ve Uluabat Gölü’nün korunması amacıyla İzmir-İstanbul Otoyolu Projesi’nin çevresine yaratacağı etkilerin minimize edilmesine yönelik planlama ilkeleri belirlenmelidir. 28. Katı ve tehlikeli atıkların insan ve çevre sağlığını tehdit etmemeleri amacıyla “Atık Yönetim Planı” oluşturulmalıdır. 29. Bursa merkez, Yenişehir, Karacabey, İnegöl, Mustafakemalpaşa ovalarının 5403 sayılı yasa kapsamında, tarımsal potansiyeli yüksek “Büyük Ova Koruma Alanı” statüsüne kavuşturularak korunması için plan kararları üretilmeli, “Ova Koruma Protokolleri” hazırlanarak ilgili taraflarca imzalanmalı ve bu protokollere uyulmalıdır. 30. Tarım arazileri üzerinde, sadece bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi için gerekli işletmelerin (mandıra, ahır, kümes vb.) kurulmasına imkân veren plan kararları oluşturulmalıdır. 31. Ekonomik değeri ve ihracat imkânı yüksek, marka olmuş ürünlerin (zeytin, armut, incir, şeftali, kiraz, kestane, ahududu vb) üretim alanlarının korunacağı plan kararları üretilmelidir. 32. Toplulaştırma alanları korunmalı ve köylerdeki toplulaştırmalar tamamlanmalı, tarım arazilerinin tarımsal üretimde kullanılıp kullanılmadığının tespiti yapılarak tarımsal üretime yönlendirilmelidir. 33. Planda yer alan korunacak tarım alanlarının tarımsal verimliliklerin artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları üretilmelidir. 34. Çiftçi kayıt sistemi, tarımsal arazi envanteri, toprak kabiliyeti, ürün deseni, tarımsal işgücü, üretim planlaması üzerinden yapılacak analizler kullanılarak Uludağ Üniversitesi desteği ile tarım sektörüne vizyon belirlenmeli, 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve planlama kararları bu vizyon doğrultusunda belirlenmelidir. 35. 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine (parsel büyüklüğü, tarımsal yapılar, tarım dışı kullanım) uygun olarak yapılmalı, 1985 yılında hazırlanan toprak haritası il bütününde bu kanuna göre yeniden hazırlanmalı, Toprak Koruma Kurulu onayına sunulmalıdır. 36. İyi tarım uygulamalarını, organik tarımı, su ürünleri üretimini ve balıkçılığı teşvik edecek şekilde plan kararları oluşturulmalıdır. 37. Tarım sanayisinin ve teknolojisinin geliştirilmesi sayesinde, tarımsal üretimin artırılıp pazarlanma imkânlarının geliştirilmesiyle, Bursa’nın bölge, ülke ve dünya ölçeğinde tarımsal üretim üssü olması için gerekli plan kararları üretilmelidir. 38. Maden ocaklarının, tarım arazileri ve doğal kaynaklar üzerinde yarattığı olumsuz etkinin giderilmesi için, bu tür tesislerin yer seçimi, işletimi ve işletme ömürlerinin tamamlanmasının ardından peyzaj onarım projelerinin hazırlanması süreçlerini düzenleyen ve denetleyen, plan kararları üretilmeli, madencilik faaliyetine ilişkin tüm izinler yerel yönetimler tarafından verilmelidir. 39. Dünya ve ülke ölçeğinde yürütülen kalkınma stratejileri ve bunun paralelinde uygulanan hatalı destekleme politikaları nedeniyle, tarımsal üretimde meydana gelen azalmayı önlemek için, tarım toprakları korunmalı, tarımsal üretimin geliştirilmesi için gerekli analizler yapılmalı ve fiziki planda bu sorunların çözümü için gerekli kararlar üretilmelidir. 40. Bursa’nın sahip olduğu kıyı alanlarının “Kamu yararı” ilkesi uyarınca kentin ve kentlinin kullanımına yönelik planlanabilmesi için kararlar üretilmelidir. 41. Mekânsal gelişim, başta deprem olmak üzere afet riski en az olan bölgelere yönlendirilmeli, afet riski bulunan alanlardaki yapılar tasfiye edilmelidir. 9


42. Kentsel yerleşim alanları içinde kalan dereler ıslah edilmeli, mevcut konut alanları tasfiye edilmeli, dere çevrelerinde rekreasyon alanları oluşturulmalıdır. 43. Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda katılımcı bir perspektifle hazırlanan “Bursa Marka Kent Eylem Planı” stratejilerinin uygulanmasına dönük çalışmalar, planlama sürecinde dikkate alınmalıdır. 44. Bursa turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kentin dokusuna uygun konaklama tesisleri ve AB standartlarında, ulaşım bağlantıları düşünülmüş, tam donanımlı festival ve fuar alanları planlanmalıdır. Kırsal kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde ekoturizmi geliştirmek amacıyla pansiyonculuğun, apart otel, vb.. tesislerin teşvik edilmesini sağlayacak plan kararları üretilmelidir. 45. Uludağ sahip olduğu Milli Park Statüsü çerçevesinde, 12 ay turizm yapılabilmesine elverişli, kış turizminden dağ turizmine geçecek şekilde planlama kararları oluşturulmalıdır. 46. Turizm sektörünün geliştirilmesi için jeotermal kaynakların envanter çalışması yapılarak, bu kaynakların termal turizmde kullanılmasına dönük plan kararları üretilmelidir. 47. Bursa’nın bölgesel ulaşım ağı (kara, deniz, hava ve demiryolu) bağlantısı sağlanarak, yük ve yolcu taşımacılığını kolaylaştıran, etkin ulaşım türlerini kapsayan (deniz, hava ve raylı sistem), “Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı” ile ilişkili, “İl Ulaşım Ana Planı” hazırlanmalıdır. 48. Kentin belli başlı merkezlerinin yayalaştırıldığı, bisikletli ulaşımın yaygınlaştırıldığı, toplu taşımada Raylı Sistem yatırımlarına öncelik verilen ulaşım stratejileri geliştirilerek plan kararlarına yansıtılmalıdır. 49. Artan teknolojik imkânlardan faydalanarak temiz ve yenilenebilir enerji tesislerinin yaygınlaştırılmasına dönük planlama kararları üretilmelidir. 50. Sahip olduğumuz Ar-Ge ve Ür-Ge kapasitesini kullanarak, emek yoğun sanayiden teknoloji üreten sanayiye geçişi destekleyecek plan kararları oluşturulmalıdır. 51. Yeni yapılacak il çevre düzeni planında sınırları belirlenmiş mevcut tarım arazileri üzerinde ilave yeni sanayi bölgeleri kurulmamalı, kontrolsüz sanayileşmenin tarım arazileri ve tarımsal üretime etkisi incelenerek planlama kararları üretilmelidir. 52. İznik başta olmak üzere tüm ilçelerin tarihi ve turistik değerleri ön planda olan bölgelerinde; Turizm ve hizmet sektörünü ön plana çıkartan, hiçbir türde ve ölçekte sanayinin oluşmasına izin vermeyen planlama kararları oluşturulmalıdır. 53. Korunacak tarım alanları içinde oluşmuş mevcut sanayi alanları dondurularak, ilave yeni sanayi alanları önerilmemelidir. Mevcut çevre düzeni planına aykırı bir şekilde oluşmuş sanayi bölgeleri (Barakfaki, Kayapa, Gürsu, Çalı) ıslah edilmeli, kent içinde dağınık sanayi tesisleri, kapasitesi dolmamış organize sanayi bölgelerine taşınarak tasfiye edilmelidir. 54. ULUTEK benzeri bilgi üreten teknoparkların geliştirilmesini ve yeni teknopark alanları oluşturulmasını sağlayacak plan kararları alınmalıdır. 55. Sanayi ürünlerinin sunulduğu, halka açık ticaret alanları için planlarda yer ayrılmalıdır.

10


Bursa 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nın, sürdürülebilir kentsel gelişmenin fiziksel ve sosyokültürel gerekliliklerinin sağlanmasını mümkün kılacak şekilde hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, Bursa Kent Konseyi tarafından yürütülen “Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı” kapsamında hazırlanıp 22 Ekim 2010 tarihli 59. Bursa Kent Konseyi toplantısında son şekli verilen bu genel ilkelerin, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek planlama çalışmasına yön vermesini diliyoruz. Ayrıca Bursa Kent Konseyi’nin, planlama sürecinin araştırma, analiz, sentez, plan kararlarının üretilmesi aşamalarında halkın ve sektör temsilcilerinin katılımını ve görüşlerinin plana yansıtılmasını sağlayacak mekanizma olarak belirlenmesinin yanı sıra; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Özel İdaresi tarafından yenilenecek İl Çevre Düzeni Planı’nın, Bursa Kent Konseyi’nde görüşüldükten sonra ilgili İdarelerin Meclisleri tarafından onaylanması gerektiği görüşündeyiz. Bu düşüncelerle, yapılan çalışma ve ardından hazırlanan bu genel ilkeler ışığında; • Tarihi, kültürel, doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirildiği, • Kentsel hizmetlerin dengeli dağıtıldığı ve hakça paylaşımın sağlandığı, • Mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilir turizm ilkeleri çerçevesinde geliştirilerek hedef sektör olarak belirlendiği, • Teknoloji üreten ve ileri teknoloji kullanan sanayi, vizyon sahibi ve öncü tarım sektörünün yanı sıra bilişim ve hizmet sektörünün de desteklenmesi ile ekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseldiği, • Karar alma süreçlerinde katılımcı mekanizmaların etkin olarak kullanıldığı, • Kent içi ve kente ulaşım konusunda insan odaklı etkin ulaşım alt yapısının oluşturulduğu, • Kişi başına düşen yeşil alan miktarının gelişmiş çağdaş ülkeler standartlarına ulaştığı, • Kamu hizmetleri ve kamuya açık alanlarda engellilere yönelik fırsat eşitliğinin sağlandığı, • Sürdürülebilir kentsel gelişme için çevresel, ekonomik ve toplumsal unsurların göz önünde bulundurulduğu planlama yaklaşımı ile kentsel yaşam kalitesinin arttırıldığı, • Ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücüne sahip,

Bir BURSA hedefliyoruz.

11


BURSA 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ 1. Adaleti Savunanlar Derneği Bursa Şubesi (ASDER) 2. AK Parti 3. Aksel İnşaat A.Ş. 4. AKUT Bursa Şubesi 5. Alemdar Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 6. ANASİAD (Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği) 7. Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği 8. Bahar Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 9. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı – Ankara 10. Batı (Hasanağa) Organize Sanayi Bölgesi 11. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) 12. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 13. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 14. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 15. Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 16. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü 17. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 18. Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği 19. BEKAYDES (Bursa Esnaf Kadınlar Derneği) 20. BESOB (Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği) 21. BİGDER (Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği) 22. BİNTED Ltd. Şti. 23. Boyalıca Belediyesi – İznik 24. BTDSB (Bursa Tüketiciler Derneği Nilüfer Şubesi) 25. BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) 26. BTSO Organize Sanayi Bölgesi 27. BUDAK (Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü) 28. BUKED (Bursa Uludağ Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) 29. BUMİAD (Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği) 12


30. BURBAK AŞ (Bursa Bakım Onarım, Ulaşım, Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 31. BURKENT AŞ (Bursa Kent Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.) 32. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 33. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi 34. Bursa Demir Ve Maden İşletme Sanatkârları Odası 35. Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi 36. Bursa Eczacılar Odası 37. Bursa Emniyet Müdürlüğü 38. Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) 39. Bursa Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı Bakım Onarım-Koruma Derneği 40. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 41. Bursa Fırıncılar Odası 42. Bursa Fotoğrafçılar Odası 43. Bursa Gençlik Evi Derneği 44. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 45. Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği 46. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BUHİD) 47. Bursa Hurdacılar Ve Geri Dönüşümcüler Odası 48. Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 49. Bursa İl Jandarma Komutanlığı 50. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 51. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 52. Bursa İl Özel İdaresi 53. Bursa İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı 54. Bursa İl Özel İdaresi Kültür Turizm Daire Başkanlığı 55. Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı 56. Bursa Kent Konseyi Arazi Ve Su Kaynakları Çalışma Grubu 57. Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu 58. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi 59. Bursa Kent Konseyi Felsefe Çalışma Grubu 60. Bursa Kent Konseyi Folklor Çalışma Grubu 61. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi 62. Bursa Kent Konseyi İklim Değişikliği Çalışma Grubu 13


63. Bursa Kent Konseyi İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Grubu 64. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi 65. Bursa Kent Konseyi Kişisel Başarıyı Arttırma Çalışma Grubu 66. Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu 67. Bursa Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu 68. Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu 69. Bursa Kent Konseyi Uludağ Çalışma Grubu 70. Bursa Kültür AŞ 71. Bursa Kültür Vakfı (BKV) 72. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 73. Bursa Minibüsçüler Odası 74. Bursa Muhallebiciler Pastacılar Ve Benzerleri Odası 75. Bursa Muşlular Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MUŞ-DER) 76. Bursa Nevşehirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 77. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 78. Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası 79. Bursa Platformu Derneği 80. Bursa Rotary Kulübü 81. Bursa Sağlık Müdürlüğü 82. Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ 83. Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) 84. Bursa Servis Aracı İşletmeleri ve Halk Otobüsçüleri Odası 85. Bursa Siirtliler Derneği 86. Bursa Simitçiler Odası 87. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası 88. Bursa Tabip Odası 89. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği 90. Bursa Tasavvuf Musikisi Derneği 91. Bursa Terziler Odası 92. Bursa Trafik Vakfı 93. Bursa Turizm ve Tanıtma Derneği 94. Bursa Valiliği Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği 95. Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) 14


96. Bursa Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapma ve Koruma Derneği (SOYAD) 97. Bursa Ziraat Odası 98. Kestel Ziraat Odası 99. BURTOM (Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezleri) 100. BURULAŞ Genel Müdürlüğü 101. BUSİAD (Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği) 102. BUSKİ Genel Müdürlüğü 103. Büyükorhan Belediyesi 104. Çakırlı Belediyesi – Orhangazi 105. Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 106. ÇEDFEM (Mühendislik Hizmetleri Çevre Analizleri Laboratuarı) 107. Çekirge Termal Sularını Koruma ve Yaşatma Derneği 108. Çeltikçi Belediyesi – Mustafakemalpaşa 109. CENOA Sigortacı 110. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 111. Çinir Tic. A.Ş. 112. Demokrat Parti (DP) 113. Demokratik Sol Parti 114. Dikkaldırım Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 115. Doğancı Mahalle Muhtarlığı 116. Doğayı ve Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği (DOĞADER) 117. DOSAB (Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi) 118. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 119. Duran Kültür Eğitim Sağlık Çevre ile Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Vakfı 120. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-SEN) 121. Elbeyli Belediyesi – İznik 122. Emir-Koop Yapı Kooperatif Birliği 123. Emniyetspor Kulübü 124. Fatih Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 125. Gemlik Belediyesi 126. Gemlik Kent Konseyi 127. Gemlik Ticaret Borsası 128. Gıda Araştırma Enstitüsü 15


129. Göynükbelen Belediyesi – Orhaneli 130. Güllük Mahalle Muhtarlığı (Yıldırım) 131. GÜMTOB (Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği) 132. Gürsu Kent Konseyi 133. Gürsu Ziraat Odası 134. GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) 135. Hamzabey Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 136. Hanımlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (HAKÜDAD) 137. Hidayet Eğitim Vakfı 138. İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ) 139. İl Genel Meclisi 140. İller Bankası 141. İnegöl Belediyesi 142. İnegöl Kent Konseyi 143. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Bursa Şubesi 144. İznik Belediyesi 145. Kaplangazi Vakfı 146. Karaağaç Mahalle Muhtarlığı (Yıldırım) 147. Karacabey Ticaret Borsası 148. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 149. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü - Bursa 150. Kare İnşaat 151. Kayapa Mahalle Muhtarlığı (Nilüfer) 152. Kayhan Çarşı Derneği 153. Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Vakfı Koordinatörü 154. KESİAD (Kestel Sanayici ve İşadamları Derneği) 155. Kestel Organize Sanayi Bölgesi 156. KOTİYAK (Bursa 75. Yıl Kobi Toplu İşyerleri Yapı Kooperatifi) 157. KÖY-KOOP (S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği) 158. Kozahan İpekçiler Derneği 159. Küçük Sanayi Sitesi 160. Küçükbalıklı Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 161. Medya - Park 16


162. Medya Platform - Basın 163. Mimar Mühendisler Grubu Derneği Bursa Şubesi (MMG) 164. Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı (Yıldırım) 165. Mudanya Belediyesi 166. Mudanya Kent Konseyi 167. Mudanya Yelken ve Amatör Denizcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 168. Mudanya Ziraat Odası 169. Mühendisler Birliği 170. MÜSAİD İnegöl Şubesi 171. Mustafakemalpaşa Belediyesi 172. Mustafakemalpaşa Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi 173. Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 174. Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası 175. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası 176. Mustafakemalpaşa Yerel Gündem 21 177. Mustafakemalpaşa Ziraat Odası 178. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi (MÜSİAD) 179. Mutasavvuflar Derneği 180. Nilüfer Belediyesi 181. Nilüfer Kent Konseyi 182. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi 183. Nilüfer Ziraat Odası 184. NOSAB (Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi) Atık Su Arıtma Tesisi 185. Orhaneli – Keles – Büyükorhan – Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) 186. Orhaneli Belediyesi 187. ORKOOP (S.S. Bursa Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği) 188. Osmangazi Belediyesi 189. Osmangazi Belediyesi Meclisi 190. Osmangazi Dağcılık Arama Kurtarma Derneği (ODAK) 191. Osmangazi Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 192. Otoklinik Renault Servisi 193. OTSO (Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası) 194. Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF) 17


195. Sakarya Bayındırlık ve İskan Müdürü 196. Sakarya Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 197. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 198. Şanlıurfa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 199. Seferiışıklar Mahalle Muhtarlığı 200. Selimzade Mahalle Muhtarı 201. Soğanlı Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 202. Sölöz Belediyesi – Orhangazi 203. Tahtaköprü Belediyesi – İnegöl 204. Tarihi Okçular Çarşısı Koruma Derneği 205. Tarım İl Müdürlüğü 206. Tatkavaklı Belediyesi – Mustafakemalpaşa 207. TC Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 208. TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 209. TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı) 210. Tepecik Belediyesi – Mustafakemalpaşa 211. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 212. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 213. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 214. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 215. TMMOB Makine Mühendisleri Odas 216. TMMOB Mimarlar Odası 217. TMMOB Orman Mühendisleri Odası 218. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 219. TMMOB Şehir Plancıları Odası 220. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 221. TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı, Bursa Destekleme Derneği) 222. TÜBİTAK 223. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü 224. TÜKDER (Tüketicileri Koruma Derneği) 225. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi (TÜMSİAD) 226. Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi (TEV) 227. Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi 18


228. Türk Kızılayı Bursa Şubesi 229. Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği (AIESEC) 230. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 8. Bölge Temsilciliği (TÜRK-İŞ) 231. Türkiye Muhtarlar Derneği Bursa Şubesi (TMD) 232. TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) 233. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Müh. Bölümü 234. UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ) 235. Uludağ Arıcılık Derneği 236. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 237. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü 238. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 239. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 240. Vakıflar Bölge Müdürlüğü 241. Yalıntaş Belediyesi – Mustafakemalpaşa 242. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 243. Yediselviler Mahalle Muhtarlığı (Yıldırım) 244. Yenice Belediyesi 245. Yeniköy Belediyesi 246. Yenişehir Belediyesi 247. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi 248. Yenişehir Ticaret Borsası 249. YENİSİAD (Yeni Sanayici ve İşadamları Derneği) 250. Yenisölöz Belediyesi 251. Yeşil Bursam Derneği 252. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi 253. Yeşil Kur’an Kursu Koruma Yaptırma Derneği 254. Yeşil Mahalle Muhtarı 255. Yiğitali Mahalle Muhtarlığı (Osmangazi) 256. Yıldırım Kent Konseyi 257. Yunusemre Mahalle Muhtarı

19


BURSA KENT KONSEYİ TOPLANTI SALONLARI VE ÇALIŞMA OFİSLERİ

20

Kadın Meclisi Ofisi

Yürütme Kurulu Odası

Gençlik Meclisi Ofisi

Konferans Salonu

Engelliler Meclisi Ofisi

Erguvan Camlı Salon

Çocuk Meclisi Ofisi

Çınar Camlı Salon


Bursa 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı  

Bursa 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı

Bursa 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı  

Bursa 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı

Advertisement