Page 1“BURSA’ya Hesap Veriyoruz”
Bursa Büyükşehir Belediyesi Katkılarıyla...

5393 SAYILI “BELEDİYE KANUNU” (TC Resmi Gazete tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı: 25874)

Kent konseyi; MADDE 76 - Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (TC Resmi Gazete tarih: 6 Haziran 2009, Sayı: 27250)

Kent konseyinin mali yapısı; MADDE 16/A (1) - Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

Bursa Kent Konseyi Merinos - Atatürk Kongre Kültür Merkezi - Osmangazi / Bursa Tel: 0224 270 82 70-71 - Fax: 0224 270 82 78 Web: www.bursakentkonseyi.org.tr E-Posta: bursa@bursakentkonseyi.org.tr - bursakentkonseyi@bursa.bel.tr
Yeni bir Bursa markası: “BURSA KENT KONSEYİ” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca; “Kent Konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayat geçirmeye çalışır.”

Mehmet Semih PALA İnşaat Mühendisi Bursa Kent Konseyi Başkanı

Yerelleşme ve demokratikleşme sürecinde iktidarın kent konseyleri oluşumuna çok önemli katkı koyduğunu görüyoruz. Belediye olan her yerde kent konseyleri, halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, düşüncelerini yöneticilere aktardığı önemli kurumlar haline geliyor. Bursa, teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel değerleriyle dünya çapında bir kent olma yolunda hızla ilerliyor. Bursa, ülke ekonomisine yaptığı katkılarla, sanayisi, turizmi, tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile gelişerek büyüyor. Bursa Kent Konseyi’nde Bursa için güzel çalışmalara imzalar atılmaktadır. Bu oluşuma seçilerek gelen ve Bursa hassasiyeti taşıyan insanlar olarak tüm katılımcılarımız, gönüllülerimiz, meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla araştırarak, düşünerek, tartışarak çözümler üretmeye gayret sarf ediyoruz. Bursa Kent Konseyi, herkese ve her kesime açıktır. Bursa Kent Konseyinin kapıları katılımcılık ve demokrasi isteyen her kuruma açıktır. Toplantılar ve etkinlikler halka açık olarak yapılmakta ve herkese konuşma hakkı verilmektedir. Yerel demokrasi isteyenlerin buluşma noktası haline gelen Bursa Kent Konseyi’nde kent sorunları, medeni bir ortamda ele alınmaktadır. Bir demokrasi platformu haline gelen Bursa Kent Konseyi, toplumsal denge çizgisini devam ettirecektir. Bursa Kent Konseyi; başkanıyla, genel sekreteriyle, yürütme kuruluyla, engeliler, çocuklar, gençlik ve kadın meclisleriyle, 25 adet çalışma grubuyla, 6 adet çalışma ofisiyle kurumsal yapısını tamamlamıştır. Bursa Kent Konseyinin kuruluşundan itibaren tüm çalışmalarında katkı ve destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe’ye teşekkürü bir borç biliyoruz. Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye’ye örnek bir kurumsal yapı olmakta ve yeni bir “Bursa Markası” olma yolunda hızla ilerlemektedir. Saygılarımla...
Bursa Kent Konseyi’nin Başkanı Mehmet Semih Pala

Y

erel Gündem 21 Genel Sekreteri ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Rıfat Bakan’ın Divan Başkanlığı’nı yaptığı konseyin dönem başkanlığı için Mehmet Semih Pala ile Prof. Dr. Ulviye Özer yarıştı. 213 konsey üyesinin katıldığı açık

yapılan oylamada Mehmet Semih Pala açık farkla konsey başkanlığına seçildi. Seçimle Kent Konseyi Başkanı seçilen Pala, siyasetin içinde gelen biri olarak demokratik bir anlayışla Bursa için mücadeleye devam edeceğini kaydetti. Doğru

bildiğini söylemekten hiçbir zaman kaçınmadığını ifade eden Pala, “Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir dönem başladı. Bu dönem kent ile ilgili ortaya konulacak her proje Kent Konseyi’nde tartışmaya açılacak ve demokratik bir platformda alınacak görüşlerin ardından hizmete sunulacaktır. Kent Konseyi de yeni konseptiyle Bursa’nın yararına yapılacak çalışmalarda yönetime katkı sağlayacak kararlar almalıdır. Biz bunun için çalışacağız” dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulu yedek ve asil üyeleri de belirlendi. 73 adayın katıldığı seçimler sonucu 9 kişilik yürütme kuruluna şu isimler seçildi: 1- Ceyhun İrgil, 2- Cemil Tekin, 3- Celil Çolak, 4- Arif Çelenk, 5İbrahim Güney, 6- Ümit Duran, 7- Yasin Doğru, 8- Şuayip Toprak, 9- Suat Gülçimen

Bursa Kent Konseyi’nin Genel Sekreteri Tahsin Bulut

B

üyükşehir Belediyesi Tarihi Bina Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne Diş Hekimi Tahsin Bulut’un oy birliğiyle seçildiğini açıkladı. Geçen dönem Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem

21 Genel Sekreteri olarak görev yapan Tahsin Bulut’un Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine oy birliği seçildiğini anlatan Pala, “Bursa’nın sosyal ve cemiyet hayatında çalışmalarıyla bilinen, kent insanı, düşünen, çözüm üreten bir arkadaşımız olan Tahsin Bulut, çalışmalarını Kent Konseyi’nde

sürdürecek” diye konuştu. Kent Konseyi Genel Sekreteri Tahsin Bulut da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirttiği açıklamasında, Kent Konseyi konusunda Bursa’nın ciddi bir deneyime sahip olduğunu söyledi. Bulut, “Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana Bursa’da aksamadan çalışmalarını sürdürdü. Bütün üyelerin, muhtarların katılım sağladığı Kent Konseyi, referans alınan bir nokta haline gelerek başka bir kimliğe büründü.Önümüzdeki süreçte Kent Konseyi, katılımcı ve gönüllülük ilkeleriyle çalışmaya devam edecektir” dedi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 ve Kültür AŞ Genel Müdürü Rıfat Bakan ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Ceyhun İrgil, Cemil Tekin, Celil Çolak, Arif Çelenk, İbrahim Güney, Ümit Duran, Yasin Doğru, Şuayip Toprak, Suat Gülçimen, Kent Konseyi Doğal üyeleri Kadriye Sarıbıyık, Başak Saygı, İbrahim Sönmez ve Batuhan Yılmaz da katıldı.
Başkan Altepe’den Bursa Kent Konseyi’ne Ziyaret

B

ursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kolektif yönetim anlayışının en önemli örneklerinden biri olan Kent Konseyi’nin şehrin menfaatlerine yönelik kararları ile yönetim kademelerine destek vereceğini söyledi. Bursa Kent Konseyi Başkanlığı’nın Merinos’taki merkezini ziyaret eden Başkan Altepe, Kent Konseyi’nin yeni konseptiyle yeniden Bursalılara kapılarını açtığını hatırlattı. Kent Konseyi’nin, Bursa’yı birlikte yönetme hedefi ile yola çıkıldığının en belirgin göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Altepe, “Ortak değerimiz Bursa. Kentlilik bilincini geliştirerek

İşadamlarından Bursa Kent Konseyi’ne Ziyaret

M

üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı ve aynı zamanda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cemil Tekin ile MÜSİAD’ın Genel Merkez yöneticileri Bursa Kent Konseyi Başkanı

Mehmet Semih Pala’yı ziyaret etti. Tarihi Belediye Binası’ndaki ziyarette Şube Başkanı Cemil Tekin ve MÜSİAD yöneticilerinin yanı sıra Esenköy Belediye Başkanı Özen Kaptan, Türkiye Gazetesi Genel

Bursa’yı geleceğe taşımak ve Bursa’yı kültür, tarih başkenti yapmak için çalışmalıyız. Biz Kent Konseyi’nin çalışmalarının uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Kent Konseyi kararlı ve görüşleri uygulamacı olmalıdır. Kentin menfaatlerini öne çıkardığımızda hepimiz rahat ederiz” şeklinde konuştu. Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala ise yeni formatı ile Bursa’ya katkılar sağlayacak olan Kent Konseyi’nin, yasadan aldığı güçle bağımsız olarak çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Bursa’nın sorunlarının Kent Konseyi’nde medeni bir atmosferde tartışılacağının altını çizen Pala, Kent Konseyi’ne her türlü imkanı sağlayan ve yasanın verdiği Kent Konseyi’nin kuruluşu ile ilgili görevi hemen yerine getirerek Kent Konseyi’nin kurulmasını sağlayan Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile Vakit Gazetesi İletişim Koordinatörü Sami Özey de bulundu. Ülke sanayinin lokomotifi, tekstil ile otomotivin merkezi olarak kabul edilen Bursa’nın iş dünyası açısından öneminin ele alındığı ziyarette, Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin kent geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye çalıştığını belirten Pala, Kent Konseyi’nin şehre yapılacak her türlü çalışmanın halkın da katıldığı tartışma platformlarında masaya yatırılarak değerlendirilmesine olanak verdiğini söyledi. Bursa’nın problemlerine çözüm önerilerinin de yine Kent Konseyi’nde sunulduğunu ifade eden Pala, tüm kent dinamiklerinin bir araya geldiği Kent Konseyi’nde yapılan fikir alışverişleriyle şehre katma değer sağlandığını sözlerine ekledi.
Bursa Kent Konseyi’nde Büyük Buluşma BURSA İLE İLGİLİ HER KONUNUN MEDENİ BİR ORTAMDA TARTIŞILMASINA FIRSAT SAĞLAYACAK OLAN BURSA KENT KONSEYİ’NİN İLK BULUŞMASI MERİNOS PARKI’NDA YAPILDI.

B

ursa Kent Konseyi’nin yürütme kurulunun ve yenilenen yapısı ile hedeflerinin tanıtıldığı toplantı, valilik, Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti, üniversite, kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumları, sendika, vakıf, dernek, basın mensupları ve kente gönül verenleri bir araya getirdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı buluşmada Bursa üzerine sohbetler yapılırken, kentin problemleri de farklı ele alındı. Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin konukları kapıda karşıladığı toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Tahsin Bulut, Erdem Saker’in çabala-

rıyla ilk kez faaliyetine başlayan Bursa Kent Konseyi’nin, Türkiye’de 2. kent konseyi olarak kurulduğunu hatırlattı. Bulut, “İşleyişi ve içeriği ile Türkiye’deki konseylere örnek olacak bir projenin içindeyiz. Yönetim yerine yönetişimin ikame edildiği, gizli ajandaların olmadığı, şeffaf tam bir demokrasi değeridir, Bursa Kent Konseyi. Kentsel gelişime akılcı bir şekilde katkı sağlayacak olan konsey, kentleşme sürecinde katılımcı mekanizmaların gücüyle Bursa’da kentin önceliklerinin doğru belirlenmesi, kent rantının belirli kesimlere değil yerel halkın tümüne eşit dağılması ve yerel yönetimin daha iyi olmasına destek sağlama gibi hedeflere sahiptir. Kent Konseyi, kente ve kent-

liye sahip çıkma ideali ile çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu. Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, yaptığı konuşmada, kent için önemli bir adım olan konseyin Bursa’nın kültürel yaşamına da yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Başkan Pala, “Bursa Kent Konseyi’nin Türkiye’ye örnek olarak geliştirilmesinden yanayız. Yeni formatı ile Bursa’ya katkılar sağlayacak olan Bursa Kent Konseyi, yasadan aldığı güçle bağımsız olarak çalışmalarını sürdürecek önemli bir kurumdur. Bursa’nın sorunlarının medeni bir atmosferde tartışılacağı kurumumuza desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu. Pala, Kent Konseyi’ne her türlü imkanı sağlayan Başkan Altepe’ye teşekkür ederken, yasanın verdiği Kent Konseyi’nin kuruluşu ile ilgili görevi hemen yerine getirerek Kent Konseyi’nin kurulmasını sağladığı için de Başkan Altepe’yi kutladı. Kent Konseyi 1. Bursa Buluşması’na katılan AK Parti Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, yaptığı konuşmada, “Hiçbirimizin aklı hepimiz aklından üstün değildir. 14 yıl önce kurulan ve bu yıl yenilenerek faaliyete başlayan Kent Konseyi ile demokrasi kültürünü olgunlaştırırsak geleceğimize katkı
sağlayacağına inanıyorum. Bu sayede Bursa kazanacak, demokrasi kazanacak” şeklinde konuştu. Milletvekili Ali Kul, Bursa’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, Bursa ile ilgili her konuyu Kent Konseyi’nde paylaşarak, gelecek nesillere övünülecek bir Bursa bırakmak için güzel çalışmalara imza atılacağına inandığını söyledi. Milletvekili Mehmet Emin Tutan, Kent Konseyi ile lafta değil icraatlarla yerelden genele katkı koyulacağını kaydederek, “Bursa’yı hoyratça kullandık. Son yıllarda kentimizi kendi ellerimizle katlettik. Ancak konsey sayesinde bu zararın telafi edileceğine inanıyorum. Başka Bursa yok” dedi. Milletvekili Canan Candemir Çelik de Bursa’nın ilklere imza attığını belirterek, katılımcı demokrasi örneğinin şehre hayırlı olacağını ifade etti. Milletvekili Mehmet Ocakden ise konuşmasında, “Bursa’yı hep birlikte kendi kültürel değerlerimize uymayacak şekilde absürt bir görünüme büründürdük. Kent Konseyi’nde paylaşılacak yeni düşünceler, Bursa’nın önünü açacaktır” ifadesine yer verdi. Kent Konseyi Bursa Buluşması’nda Milletvekili Hayrettin Çakmak ile

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Gürsu Belediye Başkanı Orhan Özcü, Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da hazır bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yurt dışındaki temasları nedeniyle katılamadığı toplantıda Büyükşehir eski Belediye Başkanı Erdem Saker, Bursa Kent Konseyi’nin hayata

geçirildiği ilk dönemi anlattı. Saker, “Bursa Kent Konseyi, Türkiye’de Urla’dan sonra 2. olarak oluşturuldu ve daha sonra bunu İzmir ve Antalya takip etti. Konseyin önemli bir maddesi var. Bu maddeye göre, Kent Konseyi’ndeki bir konunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nce tartışılması kararı alınırsa, Büyükşehir Belediye Başkanı da konuyu dikkate almak durumundadır” dedi. Saker, Bursa Kent Konseyi’ni bugünkü duruma getirenleri de tebrik etti.
Bursa Konuşuyor Bursa Kent Konseyinin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği Bursa Konuşuyor toplantılarının ilki çok büyük bir katılımla Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşti.

B

Bursa Kent Konseyi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği ‘Bursa Konuşuyor’ toplantılarının ilki çok büyük bir katılımla Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, ‘Yaşanabilir bir Bursa’ konulu Bursa Konuşuyor toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Kent Konseyi’nin yeni konsepti ile ilkelerinden ödün vermeden Bursa’ya ve Bursalılara hizmet edeceğini söyledi. Pala, Bursa

Kent Konseyinin yasada belirlendiği gibi kent yaşamında, kent vizyonunu ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek üzere çalışma hedefiyle yola çıktığını söyledi. Konuşma ve tartışma platformu özelliği ile Bursa Kent Konseyinin kentin sorunlarının medeni bir or-

tamda ele alınacağını yerel demokrasi isteyenlerin buluşma noktası olacağını belirtti. Pala, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepenin de destekleriyle çalışmalarına katkı sağladığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepenin katılımcı yönetim anlayışından aldığımız güçle Bursanın sorunları Bursa Kent Konseyinde tartışılacak. İşte başkanımız stadyum ve Uludağ konularında herkesin fikrini söylemesini istiyor. Bu anlayıştan kazanan Bursa olacak diye konuştu.
fikrini dinliyoruz. Bu şehrin kıt imkanları ile en güzel projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz dedi. Uludağ ve stadyum başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili Bursa Kent Konseyi’nin görüşlerini beklediklerini dile getiren Başkan Altepe, İstiyoruz ki, kentin sorunları için kafa yorulsun. Arkamızda böyle bir güçlü grubu görelim. Burada yapılan çalışmalar bize güç katacak. Bursa Kent Konseyi’ne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu. Saker’den Altepe’ye teşekkür

Bursa konusunda siyaset olmaz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de yerelde yeni dönemin Bursa için güzel açılımlara sebep olmasını diledi. Medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa’nın yerelde farklı bir yönetim anlayışı ile Türkiyeye örnek olacağını söyleyen Başkan Altepe, Hoyratça tahrip ettiğimiz bu şehrin daha yaşanabilir olması, tarihi mirası gün yüzüne çıkması ve yeşiline yeniden kavuşması için çalışıyoruz. Bursanın bize verdiği güzelliklerine hizmet ederek karışılık vermek istiyoruz. Bundan dolayı katılımcılığa önem veriyoruz. Ben yaptım oldu anlayışı içinde olmayacağız. Bursa konusunda siyaset olmaz. Bursa ve kentlilik bilincinin gelişmesi konusunda hepimize çok iş düşüyor. Bugüne kadar hizmet eden başta eski belediye başkanlarımız olmak üzere herkesin

Bursa Kent Konseyi’nin kuruluşunda büyük emeği olan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdem Saker ise Başkan Altepe’ye katılımcı yönetim anlayışından dolayı teşekkür etti. Bursa Kent Konseyi’nin yasadan önce Türkiye’de kurulan 2.

Kent Konseyi olduşuna dikkati çeken Saker, Yaşanabilir bir Bursa’da yaşayıp, yaşamak istemediğimizi kendimize sormamız lazım. Kenti yönetenler de kentin menfaati doğrultusundaki konularda kararlı olmalı. Halk da bu konuda cesaretli olup yöneticileri desteklemeli. Ben bu noktada Bursa Kent Konseyi’nin yararlı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Önemli olan kararlı olmak, doğruları doğru yerde kullanmak” şeklinde konuştu. Bursa Kent Konseyi üyelerinin yanı sıra toplantıya üniversite, dernekler, siyasi partilerin temsilcileri, akademik odalar ve muhtarların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı. Toplantıda, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de Bursa ile ilgili konularda görüşlerini dile getirdi.


10

Hızlı Trende Bursa Nerede Bursa Kent Konseyi, Bursa için önemli bir konuyu kamuoyunun tartışmasına açarak bir ilke daha imza attı. Hızlı Tren ve İstanbul – İzmir Otoyolu Körfez Geçişi’nde Bursa’nın yeri Bursa Kent Konseyi’nin “Bursa Konuşuyor” toplantılarında enine boyuna tartışıldı.

B

ursa Kent Konseyi’nin Merinos Kültür Merkezi Başkanlık Binası’nda yapılan toplantısında, Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara – İstanbul hızlı tren hattı ve Bursa’nın bu hattaki yeri ile ilgili bilgiler verdi. Hızlı trenin gelişmiş ülkelerin en büyük ve prestijli taşıma proje olduğuna işaret eden Karaman, bu trenin Bursa’ya gelmesini isteyen herkese teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunda Bursa’da demiryolları bulunduğunu belirten Karaman, ilerleyen zamanlarda çeşitli sebeplerden ötürü bu hattın kaldırıldığını ifade etti. Türkiye’nin ilk kurulduğunda 4 bin 136 kilometre hat varken Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950’li yıllara kadar her yıl 134 kilometre hat döşendiğini hatırlatan Karaman, 1950’lerden 2004 yıllına kadar ise yılda 14 kilometre hat yapılabildiğini vurguladı. 2003’ten bugüne kadar ise demiryollarına siyasi iktidar ve

kamuoyunun destek vermeye başladığına işaret eden Karaman, “Bu gelişme herkesin tren istemesiyle ilgilidir. Demiryolları tren istemekle demiryolları gelişiyor” dedi.

ruz. Ancak bunun ne zaman ve nasıl yapılacağı projeler netleştikten sonra belli olacak. Bursa demiryollarının gündeminde her zaman vardır” dedi.

“Türkiye Avrupa ile Asya arasında iki ucu kesik köprü”

“Bursa, Ankara–İstanbul demiryollu ağına mutlaka dahil edilecek”

Devlet Demiryolları’nın 6 yılda yaptığı yenilenme çalışmalarından da söz eden Karaman, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında 75 milyar dolarlık bir taşımacılık hacmi olduğunu ancak Türkiye’nin taşımcılıktaki eksiklikleri sebebiyle bunun yüzde 5’ni dahi alamadığına dikkati çekti. Bu yüzden Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında adeta iki ucu kesik bir köprü olduğunu söyleyen Karaman, bu köprünün tamamlanması için demiryolu ve raylı sistem hatlarını hayata geçirilmeye çalışıldığını belirtti. Tüm demiryolları haritalarında Bursa’nın yer aldığına işaret eden Karaman, “Hepimiz demiryolunun bir ucunun Bursa’da olmasını istiyo-

Ankara – İstanbul hızlı tren projesine üniversitelerden de demiryolu işletmelerinin içinden de tepkilerin olduğuna işaret eden Karaman, “Bursa’nın körfez geçişi ile İstanbul’a bağlanması şarttı. Ancak ya otoban ihalesi yap – işlet – devret modeliyle gerçekleştirilecekti ya da demiryolları aynı sistemle yapılacaktı. İkisi birden yap – işlet – devre modeli ile hayata geçirilemiyordu. Bursa sadece demiryolu açısından değil otoban olarak da önemli bir geçiş noktasıydı. Türkiye’de otobanın gelişimi de riske atılmak istenmediği için körfez geçişindeki demiryolu köprüsü iptal edildi. Ancak bu her şey bitti anlamına gelmez. 2023 yılına kadar


11

yalnızca Bursa adına değil Türkiye ulaşımı adına çok önemliydi. Ama sonra ne olduysa oldu ve Ağustos 2008’deki bir açıklama ile körfez geçişinden demiryolu hatlarının kaldırıldığı söylendi. Bunun üzerine biz de farklı projeler üzerinde konuştuk. Ankara – İstanbul hızlı tren projesinde Bursa’ya bağlantı yapılmasını değerlendirdik. Hızlı trenin Bursa’ya bağlanmasıyla İstanbul ile Bursa’nın arası 1 saatin altına düşüyor. Bursa ile İzmir arası 2 saatin altına düşüyor. Böylece İstanbul’dan Ankara’ya da 3 saatten az bir zamanda ulaşılmış oluyor. Çünkü Bursa İstanbul’a Osmaneli’den daha yakındır.

11 bin 599 kilometre demiryolunu 22 bin 504 kilometreye ulaştırmaya çalışıyoruz ve Bursa bu hattın bir ucunda mutlaka olacak. Körfez geçişine demiryolu yapılması bizim için de çok faydalı bir yatırımdır. Bu zor bir iş değil daha sonra da yapılabilecek bir çalışma. Ancak sonuç itibarıyla Bursa belki körfez köprüsüyle değil ama bir şekilde Ankara – İstanbul demiryolu hattına dahil edilecektir” dedi. “Hızlı tren 21. yüzyılın en önemli ulaştırma türüdür” İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Ulaşım Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güngör Evren ise hızlı trenin önemi ve Bursa’nın bu hatta dahil edilmesiyle sağlanacak faydalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. İlk yüksek hızlı demiryolunun Tokyo olimpiyatları sebebiyle Osaka’da yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Evren, 21. yüzyılın en önemli ulaştırma türünün hızlı tren olduğuna işaret ederek, hızlı trenin ileride yolcu taşımacılığının eksenine oturacağını vurguladı. Havayoluna ve karayoluna rakip olacak hızlı trenin onların eksik kaldığı yerleri tamamlayacağını anlatan Prof. Dr. Evren, “AB Bakanlar Konseyi 2015 yılına kadar 30 bin kilometre hızlı demiryolu projesini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Ankara – İstanbul yüksek hızlı demiryolu iyi bir girişimdir. Ancak mevcut hatta paralel olarak gitmesi uzun olduğu için uygun değildir. İstanbul – Ankara arası demiryolu ile 533 kilometre, karayolu ise 440 kilometre civarındadır. Hızla zamandan kazanmaya çalışılırken, yol mesafesinden kaybediyoruz” dedi.

Şu andaki projeye alternatif bir proje ile Ankara – İstanbul bağlantısına Bursa eklenirken, Ankara ile İstanbul arası da kısalmış oluyor” diye konuştu. “Finansman demiryolu iptali için sebep olamaz” Hızlı tren körfez geçişinin finansman nedeniyle iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Evren, “Başlangıcında körfezden demiryolu geçişi maliyetli gelebilir. Ancak bunlar ileride daha büyük faydalar sağlayacaktır. Körfez geçişinin iptali yalnızca 1 milyar 200 bin lira dolayında bir tasarruf sağlar. Ancak Bursa’nın eklenmesiyle hatta 150 kilometrelik güzergah kısaldığı için daha büyük faydalar sağlanacak. Körfez köprüsü geçişi yapıldığında Osmaneli – Bursa bağlantısına da gerek kalmayacaktır” şeklinde konuştu. “Demiryolunu, rant engelliyor”

“Türkiye’nin kavşağı Bursa” Bursa’nın, İstanbul, Ankara ve İzmir arasında bir kavşak konumunda olduğuna işaret eden Prof. Dr. Evren, “Biz bu kavşak konumunu bugüne

kadar göremedik. İstanbul – İzmir Otoyolu Körfez Geçişi yapılacağını ve köprünün üzerinde de demiryolu hatlarının olduğunu duyduk. Bu

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin ise, Bursalıların demiryoluna hasretinin büyük olduğunu söyledi. Türkiye’de demiryolu ağının yüzde 43’ünün Osmanlı döneminden kalma olduğuna dikkati çeken Şahin, “2003 yılından bu yana yılda 113 kilometre demiryolu inşa


12

edilmiştir. Bugün ise otoyoldan de- geçişi zaruridir” şeklinde konuştu. miryolu hattının çıkarılması, demir“Bugüne kadar demiryolunun yollarının yapılmasını istemeyen, Bursa’dan geçmemesi Devlet otoyola rakip olmasını istemeyen Demiryolları’nın ulaşım politikaişletmeciler, lastikçiler, akücülerin sının ayıbıdır” yani rantı alanların 1950 yılından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) beri yürüttüYönetim Kurulu Başğü bir plandır” Bursa’nın Türkiye dedi. Bugün ekonomisinin yüzde kanvekili Ali Hazır da Konya hızlı tren 70’nin ve nüfusunun dünyada yatırımcıların ve turistlerin gitmek ishattının bitmek yüzde 30’dan faztedikleri bölgenin önce üzere olduğulasının yaşadığı bir ulaşım noktalarına nu hatırlatan kent olduğuna işaret baktığına dikkati çekti. Şahin, “Konya eden Vali Harput, Bir bölgenin ve ülkenin Bursa’dan önce“Bursa’ya yapılacak gelişebilmesi için ulaşılikli midir? Önce ve Bursa’dan gerçekmın gelişmesinin şart Tü r k i y e ’ n i n leşecek her şey yalolduğunu belirten Hadoğusu ile banızca bu kente değil zır, şunları söyledi: tısı ve büyük

kentler birbiri- tüm Türkiye’ye fayda “Bursa ihracat yönüysağlayacaktır. Bursa le İstanbul’dan sonra ne bağlanmalıdır. Edirne’den Türkiye’nin lokomo- Türkiye’nin ikinci bütifidir` dedi. Türkiye’nin bir yük kenti. Nüfus yapısı ucuna bağlanmaitibarıyla Türkiye’nin 4 sı gerekiyor. Bu yüzden körfez de- büyük kentidir. İstanbul – Ankara miryolu hattı mutlaka yapılmalıdır. arasındaki trenin Bursa’dan geçmeÇünkü Bursa’nın İstanbul, Ankara, sini tartışıyoruz. İstanbul ile Ankara İzmir ve hatta Antalya ile dahi bağ- Türkiye’nin birinci ve ikinci büyük lantısında ileride sıkıntılar olacak- kentidir ve mutlaka bağlanması latır. Körfez köprüsünden demiryolu

zım. Bunlardan sonra ise gelen ekonomik açıdan Türkiye’nin ikinci büyük kenti olan Bursa’nın da Ankara ve İstanbul’la bağlanması şarttır. Bırakın hızlı treni normal demiryolunun Bursa’dan geçmiyor olmasını devlet demiryollarının ulaşım politikasının bir ayıbı olarak görüyorum. BTSO Bursa’nın bu talebinin arkasında ve takipçisi olacaktır. Bakanımız, valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışmaya hazırız.” “Kilometrelerce yürümeye hazırım” Bursa’ya demiryolu gelmesiyle ilgili mücadelede en önde gelen isimlerden biri olarak tanınan CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, bu kampanya çerçevesinde 200 kilometrenin üzerinde yol yürüdüğünü ve daha da yürümeye hazır olduğunu söyledi. En başından beri demiryolunun Bursa’ya getirilmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Demirel, “Bu projeye sahip çıkan tüm Bursalılara ve kent dinamiklerine teşekkür ediyorum. Her doğru bir ilke olarak ortaya çıkmalıdır. Demiryolu


13

için tüm Bursa’yı ve tüm sivil toplum kuruluşlarını Heykel merkezden Ankara Yolu’na kadar yürümeye davet ediyorum” dedi. “Bursa Türkiye’nin lokomotifidir” Vali Şahabettin Harput ise Bursa için en önemli konulardan birinin kent gündemine alınmasının ve bu meseleye sahiplenilmesi açısından bu toplantıyı düzenleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala’ya teşekkür etti. Bursa’nın Türkiye ekonomisinin yüzde 70’nin ve nüfusunun yüzde 30’dan fazlasının yaşadığı bir kent olduğuna işaret eden Vali Harput, “Bursa’ya yapılacak ve Bursa’dan gerçekleşecek her şey yalnızca bu kente değil tüm Türkiye’ye fayda sağlayacaktır. Bursa Türkiye’nin lokomotifidir. Bursa’nın kaynaklarının değerlendirilmesi ve bu kentteki imkanların milli ekonomiye kazandırılması Türkiye için büyük önem taşıyor. Bursa 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de en

hızlı gelişen ildir. Sonra Ankara, lı tren fırsatının henüz kaçmadığını İstanbul ve İzmir geliyor. Böyle bir belirterek, tüm kent dinamikleriyle ilin hala havaalanı ve demiryolu birlikte çalışıp hızlı trenin Bursa ile ulaşımında istenilen yerde olmama- buluşturulacağına inancının sonsı bizi üzüyor” dedi. suz olduğunu ifade Hızlı trenin Ankara Bursa Kent Konse- etti. Pala, Ankara’daki – İstanbul etabının yi Başkanı Mehmet toplantısı nedeniyle Bursa’dan geçmesinin Semih Pala, Hızlı konseye katılamafaydasının apaçık or- tren fırsatının he- yan Büyükşehir Betada olduğuna dikkati nüz kaçmadığını lediye Başkanı Recep çeken Harput, bunbelirten Pala, tüm Altepe’nin bu konuyu dan sonra nasıl bir destekleyen mesajını kent dinamikleriygüzergahla körfez geda katılımcılara akçişine demiryolunun le birlikte çalışarak tardı. Kent Konseyi aktarabileceği ilgili hızlı trenin Bursa Bursa Buluşması’na çalışmaların yapılacaile buluşturula- TCDD Genel Müdürü ğı ve tüm Bursa’nın cağına inancının Karaman, Vali Harput, bu çalışmaya destek sonsuz olduğunu Bursa Milletvekilli vereceğine inandığını Demirel ile Abdullah ifade etti. sözlerine ekledi. BurÖzer ve çok sayıda sa Kent Konseyi BaşBursalı katıldı. Topkanı Mehmet Semih Pala ise samimi lantıya, Devlet Bakanı Faruk Çelik açıklamaları ve Bursa’ya desteği için ile AK Parti Bursa milletvekillerinin TCDD Genel Müdürü Karama’a ve Kızılcahamam’daki toplantılarından tüm katılımcılara teşekkür etti. Hız- dolayı katılamadığı bildirildi.


14

Nevzat Tarhan

‘KADIN PSİKOLOJİSİ VE KADININ AİLE İÇİNDEKİ YERİ’Nİ BURSALILARLA PAYLAŞTI

B

ursa Kent Konseyi, sosyal so- sıyla gerçekleyebileceğini söyledi. rumluluk projeleri kapsamın- Türk toplumunun aile yapısı üzerida konusunda uzman kişileri ne kurulduğunu dile getiren Başkan Bursalılarla buluşturuyor. Bu kap- Altepe, “Bizi geleceğe taşıyacak olan samda, onursal başkanlığını Bursa aile yapımızdır. Türk toplumunu diBüyükşehir Belediye Başkanı Recep ğer toplumlardan ayıran ön önemli Altepe’nin eşi Hüsniye Altepe’nin özellik aile yapısına verdiği önem ve yaptığı Bursa Kent Konseyi Gönül bunun sağladığı birlik ve beraberlikDostları Kadın Çalışma Grubu tara- tir. Bundan dolayı Türk toplumunu fından düzenlene n ayakta tutan güçler‘Aile ve Kadın Psikoden geleneksel aile Recep Altepe; lojisi’ konulu konfeyapısını özenle koru“Bizi geleceğe rans Tayyare Kültür malıyız” dedi. Merkezi’nde (TKM) taşıyacak olan aile katılımdan yapımızdır. Bun- Yoğun yoğun bir katılımla dolayı onlarca kişigerçekleşti. dan dolayı Türk nin ayakta izlediği toplumunu ayakta “Geleneksel aile yakonferansta konuşan tutan güçlerden pımızı özenle koruİnsani Değerler ve malıyız” Ruh Sağlığı Vakfı Başgeleneksel aile kanı Prof. Dr. Nevzat yapısını özenle Bursa Büyükşehir BeTarhan, başarılı bir korumalıyız” lediye Başkanı Recep evlilikten iyi çocuk Altepe de, konferansın yetiştirmeye, hayatta açılışında yaptığı konuşmada, Türk mutluluğu yakalayabilmekten başaaile yapısının önemini vurguladı. rılı olmaya kadar birçok konu hakBaşkan Altepe, sağlıklı kentlerin ankında önemli ipuçları verdi. Kadın cak sağlıklı bireylerle oluşabileceğini, erkek ilişkilerinde 1990’lardan sonra bunun da aile yapısının güçlü olma-

önemli bazı değişimler yaşandığını belirten Prof. Dr. Tarhan, “1960’lı yıllarda başlayan feminizm akımı adeta kadın- erkek savaşlarına dönüşmüştü. ‘Erkek sana vuruyorsa sen de ona vur’ anlayışı aile yapısını kurban ediyordu. Ancak bu akımın önceleri bugün, ‘kadının konforu nerededir?’ sorusuna, “Evinin hanımı, sadakate dayalı bir evlilik’ yanıtını vermektedir” dedi. Konuşmasında kadın erkek ilişkilerinde yaşanan olumsuzluklara da değinen Prof. Dr. Tarhan, kadın beyni ile erkek beyni arasındaki farlılıklara değindi. Kadın beyninin daha çok duygu aktarımında erkek beyninin ise bilgi aktarımında olduğunu ifade eden Tarhan, “Genellikle alışverişlerde yaşanan tartışmalar bunun en güzel göstergesidir. Kadın daha çok güzel ve hoş olanı arar, erkekse daha matematiksel olarak düşünüp hesaplı olanı ister. Erkekler bir sorun yaşıyorsa, bunu susarak ve düşünerek çözmeye çalışır. Kadın ise duygusal baktığı için konuşarak, paylaşarak rahatlamaya çalışır” diye konuştu. Günümüzde evliliklerin kısa sürmesine de değinen Prof. Dr. Tarhan, evliliğin, romantizm, güç çatışması ve bağlılık olarak 3 dönemden geçtiğini kaydetti. Birbirlerine aşık olduklarını söyleyen iki insanın kısa sürede boşanmaya giderken, birbirlerini tanımadan evlenenlerin ömür boyu birliktelikler kurduklarının da toplumda yaşandığını hatırlatan Tarhan, “Önemli olan romantizm evresinden sonraki güç çatışmasını sağlıklı bir şekilde atlatmaktır. Bu da ancak iyi bir işbirliği ve karşılıklı anlayışla sağlanır. Bu sürenin sonunda da bağlılık dönemi başlar ve mutlu bir evlilik oluşur. Evlilik ateş gibidir, eğer ilgilenirseniz onu sürekli beslerseniz hep yanar. Ancak ilgilenmezseniz, o zaman o ateş sönüp gider” dedi. “İnternet, madde bağımlılığı gibi” Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konferansın son bölümünde dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Tarhan, bir dinleyicinin “Oğlum bütün gün bilgisayar başında, ne yapmalıyım?”


15

şeklindeki sorusuna, “Günümüzde internet bir bağımlılık haline geldi. Amerika’da, Çin’de internet bağımlılığıyla ilgili özel klinikler açılıyor. Aynı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Oralarda 4-6 hafta tedavi görüp, bu bağımlılıktan kurtulabiliyorsunuz. Sanal ortamda mutluluk hormonları salgılanıyor. Bilgisayarı kapadı diye annesine bıçak çekenler, babası modemi söktü diye intihara kalkışanlar var. İnternette kontrolsüz bir serbestlik var. Orada rahatlıkla yalanlar söylenip, yanlış arkadaşlıklar kurulabiliyor. Bu tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Ancak direkt yasaklama mantığıyla gitmek daha tehlikelidir. Belki internete çocuğunuzla birlikte girmek çözüm olabilir. En önemlisi de çocuğunuzla daha fazla zaman geçirmeniz gerek. Bundan 50 yıl önce çocukla yarım saat zaman geçirmek yeterliydi, ancak günümüzde 1 saat bile yetmeyebilir” şeklinde cevap verdi. Tarhan bir soru üzerine, ekonomik krizlerin doğal olarak aileyi ve aile bireylerini de etkilediğini, bu süreçte evliliğin bir paylaşım müessesesi olduğunu karşılıklı olarak unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Ailenin temelini sarsan iki şey vardır. Bunlardan ilki bencillik, diğeri lükse düşkünlüktür. Aile bireyleri aynı çatı altında hayatın her halini paylaşmaları gerektiğini unutmamalıdır. Evliliğe karar veren taraflar oksijenle hidrojen gibidirler. Bu iki madde havada serbest olarak bulunur ve özgürdürler. Ama belli şartlar altında ve belli oranlarda bir araya geldiklerinde yaşamın en büyük nimeti suyu oluştururlar. Evlilikte böyledir. Evliliği kabul eden insanların ben hem evleneyim hem de özgür olayım deme lüksü yoktur. Evlilik bir sorumluluktur ve bir disiplin içinde yürütülmelidir. Evliliğin temelinde yaşamın her türlü halini; acıyı da, yokluğu da mutluluğu da paylaşmak vardır”

BURSA KENT KONSEYİ’NDEN

Vefa Örneği

Bursa Kent Konseyi Aşıklar Şairler Yazarlar Çalışma Grubu tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, vefat eden aşık, şair ve yazarlar eserleriyle anıldı. Bursalılara 3,5 saat süren program boyunca duygusal anlar yaşatan Kent Konseyi Aşıklar Şairler Yazarlar Çalışma Grubu üyeleri, vefat eden Aşık Reyhani, Aşık Şenlik, Murat Çobanoğlu, Aşık Ünvanoğlu ve

Kul Osman gibi üstatların eserlerini seslendirdi. Sanatseverlerin ilgiyle izlediği gecede şiirler okundu ve atışmalar yapıldı. Bursa Kent Konseyi Aşıklar Şairler Yazarlar Çalışma Grubu temsilcisi İlhan Yardımcı, gecede vefat eden ustalar için vefa örneği sergilendiğini söyledi. Yardımcı, programın organize edilmesine destek veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala’ya teşekkür etti.


16

Bursa Kent Konseyi’nden Sosyal Sorumluluk Atağı

B

ursa Kent Konseyi, çalışma grupları tarafından haftasonu düzenlenen halkı bilinçlendirmeye yönelik sosyal içerikli panel ve toplantılar büyük ilgi gördü. Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, ulaşımdan, kentsel dönüşüme ve vizyon projelere Bursa’nın geleceğine etki edecek her konuyu demokratik bir platformda tartışmaya açan ve kent dinamikleriyle problemlere çözüm üretilmesine katkı sağlayan Bursa Kent Konseyi’nin, sosyal sorumluluk çalışmalarını aksatmadığını söyledi. Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Gönül Dostları Kadın Çalışma Grubu ile Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen olan toplantıların ilki 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi. Özel Hayat Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Grip ve Sağlık’ konulu seminerde, Hayat Hastanesi Başhekimi Ahmet Özkul, vatandaşları domuz gribinden korunmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi.

ifade eden Özkul, “Toplumumuzda çok yaygın olan kucaklaşma ve öpüşme alışkanlığımız var. Bunu artık mümkün olduğunca yapmamaya dikkat etmeli, hatta tokalaşmayı bile ortadan kaldırmalıyız” dedi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere konsey üyesi çocuklar ve kadınlarla çok sayıda vatandaş katıldı. Bursa Kent Konseyi’nin vatandaşları sağlıkla ilgili bilgilendirmesinin önemli olduğunu söyleyen Özkul, ateşli ve bulaşıcı bir hastalık olan gripten korunma konusunda kent içindeki otobüsler ve kalabalık mekanlar gibi toplu kullanım alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Gribin ‘damlacık’ ve ’damlacık çekirdekleri’ denilen hapşırma ve öksürme ile çok çabuk yayıldığını

Hapşırma ve öksürme sırasında ağzın mendille veya dirsekle kapatılması gerektiğini sözlerine ekleyen Özkul, “Gripten korunmak için vücut direncini düşürmemeye ve üşütmemeye dikkat edilmelidir. Vücut direncini düşürdüğünden stres ve sıkıntıya da engel olunmalıdır. Aynı zamanda beslenmeye de özen gösterilmeli, C vitamini içeren sebze ve meyveler tüketilmelidir. Özellikle nar ve Trabzon hurması gibi C vitamini zengin gıdalara ağırlık verilmelidir” diye konuştu. Etkinliğe katılarak Özkul’a merak ettikleri konularla ilgili sorular da soran vatandaşlar, grip hakkında bilinmeyenlerin anlatıldığı semineri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür ettiler.


17

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN SIRRI

Diyalog B

ursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile AÇEV tarafından düzenlenen “Aile İçi İletişim” konulu seminerde aile olmada kadının önemine değinilirken, aile içi iletişimin ana unsurunun da bireyler arasındaki diyalogun gücü olduğu belirtildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen seminerde Kişisel İletişim Uzmanı Saadet Şen, aile içinde iletişim kurmanın öncelikli noktasının anne, baba ve çocuklar arasında gerçekleştirilen diyalogların olduğunu söyledi. Bu diyalogun oluşmasındaki en önemli etkenin ise aile içindeki mutluluk olduğuna işaret eden Şen, “Ailedeki kadınlar, aile içi diyalogun ve iletişimin temelini oluştururlar. Kadının, eşiyle ve çocuklarıyla oluşturacağı diyalog iletişime, paylaşıma ve mutluluğa dönüşecektir. Bunun için ailenin kadınları çekingenliği, sessiz kalmayı bir kenara bırakarak aile içinde diyalog kurulmasına katkı sağlamalılar” diye konuştu. Kadın Meclisi ve AÇEV üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Kişisel İletişim Uzmanı Şen, farklı şehirlerdeki yaşam biçimleri ve aile içi iletişimlerden de örnekler vererek, olması gereken iletişim şekilleri hakkında kadınları bilgilendirdi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala ise, Kent Konseyi’nin şehrin gelişimiyle olduğu kadar sosyal ya-

şamla da yakında ilgilendiğini belirtti. Bu çerçevede Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, aile içi iletişimin önemine değinen bir seminerle, bu konuda hanımları bilinçlendirmeye yöneldiğine dikkati çeken Pala, gerek Kadın Meclisi’nin gerekse Kent Konseyi’nin diğer oluşumlarının, sosyal hayata yön veren çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bursa Kent Konseyi kadın meclisi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) ortaklaşa düzenlediği seminerde, aile içi iletişimin püf noktaları ve diyaloğun aile içindeki mutluluğa etkileri ele alındı.


18

“Bursa Konuşuyor” Toplantıları

Bursa, ‘Stadyum’u Konuştu Kentin tüm sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği Bursa Kent Konseyi “Bursa Konuşuyor” toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Stadı Projesi masaya yatırıldı.

B

ursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, Merinos Kültür Merkezi Başkanlık Binası Büyük Salondaki “Bursa Konuşuyor” toplantısının açılşında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin, Kent Konseyi’nin Bursa’nın meseleleri hakkındaki görüşlerine önem verdiğinin altını çizdi. Kent Konseyi üyelerinin kentin problemlerini ve çözüm önerilerini demokratça ve şehrin faydasını gözeterek dile getirdiğine işaret eden Pala, bu çerçevede “Bursa Konuşuyor” toplantıları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu Projesi’nin de ele alındığın söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin kent hayatında büyük önemi olan bu projeyi hazırlık aşamasında Bursa Kent Konseyi’nin gündemine getirmesinin önemini vurgulayan Pala, “Bursa Kent Konseyi üyeleri arasındaki bilgilendirme ölçeğinde stat projesi konusunda teknik anlamda fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Başkanımız Recep Altepe’nin katılımcı yönetim anlayışını her uygulamada görüyoruz. Stat konusunda kentin tüm dinamiklerinin görüşleri alındı. Aktarılan her görüş

başkanımıza aktarılıyor. Önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek projenin her aşamasını tartışacağız” diye konuştu. “Bursaspor Bursa’nın sembolü” Bursaspor’un Bursa’nın sembolü olduğuna işaret eden Pala, bir marka haline gelen Bursaspor’un daha ileri noktalara gidebilmesi ve kent hayatına ekonomik katkılar sağlayabilmesi için Bursaspor desteklenmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti. Atatürk Stadyumu’nun yıllar önce yapılmış bir tesis olduğunu dile getiren Pala, “Zaman içerisinde deformasyona uğ-

Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, Merinos Kültür Merkezi Başkanlık Binası Büyük Salondaki “Bursa Konuşuyor” toplantısında, Büyükşehir Belediyesi’nin, Kent Konseyi’nin Bursa’nın meseleleri hakkındaki görüşlerine önem verdiğinin altını çizdi.


19

Bursaspor’un Timsah modeli stadın projesini çizen Sözüneri Mimarlık adına Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, stat projesinin hazırlıklarında 2016 olimpiyatlarını düşünerek ve stadın uluslararası boyuttaki organizasyonları kaldıracak kapasitede olması fikriyle hareket ettiklerini ifade etti.

rayan ve kullanışlş olmayan, ihtiyaçları karşılamayan bir yapı haline gelen stadın revize edilmesi söz konusu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor ve futbol konusunda takipçi, yakasından Bursaspor rozetini çıkarmayan bir belediye başkanıdır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koyarak stadyumun yenilenmesinde öncü olmuştur” dedi. “Stadın standardı uluslararası boyutta olacak” Pala’nın konuşmasının ardından Bursaspor’un Timsah modeli stadın

projesini çizen Sözüneri Mimarlık adına Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, yaptıkları çalışma hakkında Bursa Kent Konseyi üyelerine bilgi verdi. Sözüneri, stat projesinin hazırlıklarında 2016 olimpiyatlarını düşünerek ve stadın uluslararası boyuttaki organizasyonları kaldıracak kapasitede olması fikriyle hareket ettiklerini ifade etti. Stadın 30 bin kişiden az olmaması gerektiğini dile getiren Sözüneri, Bursaspor’un şu anda ligde başarılı bir yerde olduğunu belirtti. İlk çalışmayı yaptıklarında mevcut durumu muhafaza ederek etrafında nasıl taraftar toplanma alanlarının bulunabileceğini tespit ettiklerini belirten Sözüneri, alt bölümdeki spor salonu bölümünü de içine alacak şekilde büyütülecek olan stadın en alt katında otopark alanı bulunabileceğini bildirdi. Statta 28 giriş kapısı olduğunu anlatan Sözüeri, her kapıdan bin kişinin giriş yapabileceğini belirterek, UEFA standartlarına uygun olan mevcut projenin olası afetlerde stattaki herkesin 8 dakikada dışarı çıkarılmasına uygun planlandığını söyledi. Sunum sonrasında yapılan görüşlerini aktaran konsey üyeleri, projenin heyecan verici olduğunu dile getirdiler.


20

GençlerdenSağlık Atağı BURSA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ, ‘1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ’ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA STANT AÇARAK VATANDAŞLARI HIV VİRÜSÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ.

B

ursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, ‘1 Aralık Dünya AIDS Günü’ nedeniyle stant açarak, vatandaşların konuyla ilgili bilinçlenmelerini sağladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde stant açan gençler, 1 Aralık’ın ‘Dünya AIDS Günü’ olduğunu hatırlatarak, bir hafta boyunca hastalığı vatandaşlara tanıtmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Başak Saygı, dünyada giderek daha da ciddi bir tehlikeye dönüşen aids konusunda insanların yeterince bilgi sahibi olmadığını anlatarak, “Genç yaşlı herkesin yaşamını tehdit eden aids önlenmezse 22. yüzyılla birlikte Afrika başta olmak üzere geri kalmış ülkelerde ortalama yaşam süresini otuzun altına düşürme tehlikesine sahiptir. Bu nedenle bu konu ülkemizde de ciddiyetle ele alınmaktadır. Biz de gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları aidsle ilgili bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bursa önyargılarından kurtuluyor” dedi. Saygı, gençlerin bilinçlenmesi halinde hastalığın yayılma oranının azalacağına inandığını belirterek, açtıkları stant-

ta HIV / AIDS virüsünden korunma yollarını içeren broşürler dağıttıklarını sözlerine ekledi. Bursalıların konuyla ilgili çalışmalarından dolayı gençlik meclisi üyelerini tebrik ettiğini de sözlerine ekleyen Saygı, çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala’ya teşekkür etti.


21

B

ursalılık bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Bursa Kent Konseyi’nin Gençlik Meclisi üyeleri, başlattıkları kan bağışı kampanyası ile örnek bir projeye imza attı. Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala da Kızılay Heykel şubesinde gerçekleştirilen kampanyaya, kan bağışı ile destek verdi. Kent Konseyi’nin sağlıklı bir toplum oluşumuna hassasiyetle yaklaştığını belirten Pala, Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Pala, “Gençlerimizin başlattığı kampanya, hem sağlık hem de toplumsal sorumluluk açısından faydalı bir girişim olma özelliği taşıyor. Bizler kan bağışında bulunarak, sağlık ve sosyal gelişimlerin içerisinde olmaktan çok mutluyuz” dedi. Kampanyaya büyük bir istek ve katılım olduğunu gözlemleyen, bu durumun da sevindirici olduğunu söyleyen Pala, “Gençlerin bu davranışı, takdir edilmeli. Bilindiği gibi, kan bağışı hem kişilerin kendi sağlığı, hem de ihtiyaç sahibi hastalar için hayati önem taşıyor. Bursa Kent Konseyi olarak bu uygulamayı destekliyoruz. Bu anlamlı kampanya, her yıl artarak devam edecek ve geniş kitlelere ulaşılacak” diye konuştu. Kan bağışına katılan Murat Başlar, kampanyanın gençler tarafından bu

GENÇLİK MECLİSİ’NDEN

Örnek Kampanya Bursalılık bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Bursa Kent Konseyi’nin Gençlik Meclisi üyeleri, başlattıkları kan bağışı kampanyası ile örnek bir projeye imza attı.

yıl 4. kez gerçekleştirildiğini belirterek, “Kan vererek toplumsal görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bu arada sağlıklı yaşama da katkıda bulunuyoruz. Topluma fayda sağlayacak bu tür çalışmaların her zaman içerisinde olduk, bundan sonra da diğer gençlik topluluklarını da yanımızda görmek istiyoruz. Bu örnek davranışın giderek artmasını ve bü-

yümesini diliyorum” dedi. Anlamlı kampanyaya kan vererek destek olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Serpil Temel ise sosyal yaşama katkı koyan davranışların artmasından yana olduğunu dile getirdi. Temel, bu tür projelerin uygulanmasına imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.


22

Çocuklar Bursa İçin Buluştu

B

ursa Kent Konseyi çatısı altında bir araya gelen çocuk meclisi üyeleri, yaşadıkları kentle ilgili söz sahibi olabilmek adına yaptıkları çalışmaları eğlenceli aktivitelerle renklendiriyorlar. Çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma konularında eğitilmeleri ve yaşadıkları kentle ilgili bilinçlenerek kent yönetiminde aktif katılımda bulunmalarını sağlamak adına oluşturulan çocuk meclisi toplantıları yoğun katılımıyla dikkat çekiyor. Yeni dönemin ilk toplantısını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde y a -

pan çocuk meclisi üyeleri, Neslişah Hanzade Erbey Kuşku tarafından gerçekleştirilen sunumda, Bursa Kent Konseyi hakkında bilgi sahibi oldu. Çocukların merak ettikleri sorulara cevap buldukları toplantıda, çocukların aktif katılımını arttırmak için organize edilen “Hep Birlikte İngilizce, Satranç ve Tiyatro öğrenelim” çalışmalarının her Cumartesi günü saat 13.00’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılmasına karar verildi.

Çocukların da Bursa ile ilgili konularda söz sahibi olmaları gerektiğinin altını çizen Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, “Halk odaklı ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen Bursa Kent Konseyi’nde gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclislerinde binlerce Bursa gönüllüsü bu kent için çalışıyor ve fikir üretiyor. Bu noktada büyükler kadar geleceğimizin başkanları, müdürleri olan çocuklarımız da kent hakkında konuşmalı, düşüncelerini paylaşmalıdır. Gelecek, çocuklarımızın elinde. Çocuklarımızın yaşadıkları şehirde daha etkin rol almaları gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızı her konuda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Çocuklar da kendilerine, yaşıtlarıyla bir araya gelerek özgürce düşüncelerini paylaşabilecekleri ve aynı zamanda eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken kendilerini geliştirebilecekleri bir platform sunan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür ettiler.


23

Nasıl dericileri kent dışına taşıdıysak, boyahaneler başta olmak üzere deşarj yönetimimize uymayan firmalara da taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Riske girerek, bu konuda herhangi bir maliyetten kaçınmadan çalışılacağını belirten Başkan Altepe, “Bursa’nın dereleri temiz ve kente yakışır şekilde akmalı. Bursa’nın güçlü iradesini ortaya koymaya hazırız” dedi.

B

ursa Kent Konseyi Katılımcı üyesi Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği (BUMİAD) tarafından gerçekleştirilen ‘Temiz Nilüfer, Yeşil Bursa’ panelinde akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çevreye duyarlı vatandaşlar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın geleceği açısından panelin önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, “Ortak değerimiz Bursa’nın eskiden olduğu gibi ‘Yeşil Bursa’ olarak anılması önemli. Bursa, çok güzel değerleri olan bir kent. Bu değerleri en güzel şekilde koruyarak, gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız” dedi. Verimli toprakları ile ticaret, tarım, sanayi, turizm ve kaplıca kenti olan Bursa’nın bu özellikleriyle cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan Altepe, çevre temizliği konusunda gereken adımların seri olarak atılacağını dile getirdi. “Başta Uludağ olmak üzere bu kentin marka değerleri var” diyen Başkan Altepe, sağlıklı kentlerdeki dere yataklarının da sağlıklaştırılması gerektiğini

söyledi. İstanbul’da yaşanan sel felaketini de hatırlatan Başkan Altepe, “Nilüfer Çayı, Bursa’mızın gerdanlığı. Nilüfer’in balık tutup yüzebildiğimiz eski hali, artık anı olarak fotoğraflarımızda kaldı. Bursa’nın yeşil kimliği Nilüfer’di. Bugün ise Nilüfer Çayı, temizlik bakımından kalite kriterlerinin çok altında. Nilüfer’in temizlenmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Bursa’daki ve merkez ilçelerdeki derelerde temizlik çalışmalarının yapıldığını da dile getiren Başkan Altepe, aynı zamanda çevreyi kirleten firmalarla ilgili yeni düzenlemelerin de yapıldığını belirterek, “Bu kenti koruyacağız. Çevreyi kirleten firmalarla ilgili sıkıntıları çözme noktasında mücadelemizde aman vermeyeceğiz.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Özaslan da Başkan Altepe’ye çevre konusunda gösterilen özene teşekkür ederek, panel ile Nilüfer Çayı’nın kirliliği ve alınması gereken önlemlerin incelendiğini ifade etti. Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mühendis Kamil Salihoğlu, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Hilal Yıldız Akbulut, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Şenay Kara, BUSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Cevdet Kaya, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İlhan Demiröz ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş da panele konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, Nilüfer Çayı’nın debisi, tarımsal sulama havzaları, tarımsal ve ekolojik önemi, Nilüfer ve beslendiği derelerdeki su kalitesi, kirlenme süreci ve kirletici unsurlar, çayın kirlettiği yer altı suları, delta ve denizde oluşturduğu olumsuzluklar, çayın tarımsal ve hayvansal besin zinciri ile insan sağlığına olumsuz etkileri, kirlenmeyi önleyici tedbirler ve Nilüfer Çayı’nın yeniden yaşam alanı haline gelmesi için alınması gereken tedbirler gibi konularda bilgi ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.


24

Dostluk İçin Zar Attılar

BURSA KENT KONSEYİ, ‘DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TAVLA TURNUVASI DÜZENLEDİ.

B

ursa Kent Konseyi tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen tavla turnuvası, üyeler arasındaki dostluğu pekiştirirken, engelli vatandaşların yaşama sevincinin engel tanımadığını da gözler önüne serdi. Kültürpark’taki Ender Çay Bahçesi’nde gerçekleştirilen turnuva, konsey üyelerinden büyük ilgi gördü. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, tavla turnuvası gibi pek çok sosyal etkinliğin engelli vatandaşlara hayat verdiğini ifade ederek, “Engelli dostlarımızın da hayatın içinde var oldu-

ğunu göstererek engelsiz bir yaşam alanının oluşmasını sağlamak için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bu faaliyetler, bir yandan sosyalleşmeyi sağlarken aynı zamanda engelli vatandaşların da herkes gibi yeteneklerini göstermesine olanak tanıyor” diye konuştu. Sönmez, kendilerine her konuda destek veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala’ya teşekkür etti. Turnuvadan keyif alan ve zarlarını dostluk için atan yarışmacılar da turnuvanın amacının yenmek veya yenilmek değil, engelli vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlamasını amaçladığını belirttiler.

Yerel Gündem 21’den Bursa Kent Konseyi’ne Geçiş

BURSA YEREL GÜNDEM 21 GENEL SEKRETERLIĞI BÜNYESINDEKI FAALIYETLER, BURSA KENT KONSEYI ÇATISI ALTINDA DEVAM EDİYOR.

Ş

u ana kadar faaliyetler, (UCLGMEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı koordinatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin desteğiyle yürütülen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı kapsamında 24/04/2007 tarih ve 26502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetiğim ğı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi Projesi” ile yürütülmüştür. 1992 yılı Haziran

ayında Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda ülkemizce de imzalanan Gündem 21 adlı uluslararası antlaşma ile T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün

19.03.1998 tarih ve B050MAH.750000/50042 sayılı genelgesi ile Türkiye’de başlatılan Yerel Gündem 21 programı tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki Kent Konseyi’nin uygulamaya geçirilmesi ile Kent Konseyi bünyesine alınmıştır. Bursa Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği’nin bünyesindeki faaliyetler, bundan sonra Bursa Kent Konseyi çatısı altında devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.


25

Bursa Kent Konseyi’nde Dil Seferberliği BURSA KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ, İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR.

B

ursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, okullarındaki dil eğitimlerine takviye olması hedefiyle haftasonları gerçekleştirilen İngilizce derslerinde bilgilerini tazeliyor.

eğitimler, gönüllü eğitmenler Duygu Yargı, Tuğba Dilmaç, Eser Akgüç ve Mine Güllüler tarafından veriliyor. İngilizce eğitiminden, 4, 5, 6, 7 ve 8 sınıfta okuyan toplam 175 öğrenci yararlanıyor.

Kent Konseyi’nin Çocuk Meclisi üyelerine yönelik olarak 5 grupta gerçekleştirilen eğitimlerle, çocuklar İngilizce bilgilerini geliştiriyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde her hafta cumartesi günleri yapılan dersler, çocukları hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. İlköğretim okuluna devam eden öğrencilerin ücretsiz olarak katıldığı

Bursa Kent Konseyi çatısı altında İngilizce öğrenen çocuklar, okullarda gördükleri dersleri haftasonları pekiştirmenin keyfini çıkarıyor. Derslerinin çok keyifli geçtiğini anlatan öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala’ya da teşekkür ettiler.

Engelliler Meclisi Piknikte Doyasıya Eğlendi BURSA KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ’NİN KOCAYAYLA’DA DÜZENLEDİĞİ PİKNİĞE KATILANLAR DOYASIYA EĞLENDİ.

B

ursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin Yerel Gündem 21 etkinlikleri kapsamında Kocayayla’da düzenlediği pikniğe katılanlar doyasıya eğlendi. Kocayayla’daki pikniğe Engelliler Meclisi’nin üyeleri ile ailelerinin yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala ve Yürütme Kurulu Üyesi Cemil Tekin’de katıldı. Engelliler Meclisi’nin engellilerin sesini en iyi şekilde duyurduğu, haklarını savunduğunu ifade eden Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, bu tür sosyal faaliyetlerin birlikteliği daha

da artırdığını söyledi. Pikniğe katılanların sofralarına konuk olan Pala, bu dönem kent dinamiklerinin kentin yönetiminde daha aktif rol alacağını belirterek, “Kent Konseyi’nde Bursa ve Bursa’da yaşayanlar için güzel çalışmalara imza atacağız. Etkinliklerimizle gençlerin ufkunu, engellilerin önündeki engelleri birlikte aşacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’nin de desteği bizi cesaretlendiriyor. Dayanışma içinde birlik ve beraberlikle bugün dünden, yarın bugünden daha güzel olacak” dedi.


26

Hedef Yılda 1 Milyon Turist TARİH BAŞKENTİ BURSA’DA DÜZENLENEN ‘TURİZM ÇALIŞTAYI’NDA BURSA’NIN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ YERİ MASAYA YATIRILDI.

B

“Bursa yarım günlük kent değildir” Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına çalıştaya katılan Başkan Danışmanı ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, Bursa’da görülen pek çok değerin yanı sıra açığa çıkarılmayı bekleyen değerler olduğunu belirtti. Bursa’nın turizm konusunda hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çok ciddi çalışmaların yapıldığını dile getiren Pala, “Bursa, yarım günlük ziyaret edilecek bir kent değildir. Osmangazi Belediye Başkanlığı döneminde çalışmalarıyla kendisini ortaya koymuş olan şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de kente verdiği önem hizmetleriyle görülmektedir. Bursa için böyle bir yapılanma büyük bir şanstır” diye konuştu.

ursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Turizm Çalıştayı’nda kentin turizm potansiyelinin açığa çıkarılması için yapılması gerekenler konuşuldu. ‘Turizm Çalıştayı’nın Almira Otel’de yapılan açılışında konuşan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Bursa’nın 1 milyon turist çekmeyi hedeflemesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl yaşanan global krizde turist sayısı azalmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Hacıoğlu, “Türkiye, Avrupa’da aranan bir ülke. Cazibe merkezi olan Bursa, İstanbul ile İzmir arasında bir mola yeri değil, bir turistin geldiğinde en az 3 gün kalacağı bir mekan olmalıdır” dedi. Bursa’da Turizm Fakültesi açılacak Hacıoğlu, Bursa’da 4 yıllık lisans düzeyinde turizm fakültesi kurulması için çalışmaların başlatıldığını da belirterek, bu sayede birikimli turizm personeli yetiştiri-

lebileceğine dikkat çekti. Yenişehir Havaalanı’nın da Bursa için kazanç olduğunu kaydeden ve “Bursa, 1 milyon turisti ağırlamayı hedeflemelidir. Bursa’nın dışa açılma zamanı gelmiştir. Yenişehir Havaalanı, 2010 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışına seferlere başlamalıdır” şeklinde konuşan Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin de Bursa’ya kongre turizminde önemli mesafe katettireceğini söyledi.

“Bursa’nın değerlerini değerlendiremez noktadayız” Bursa’nın ve dolaylı olarak Türkiye’nin ekonomisinin canlanmasında herkese önemli görevler düştüğünü kaydeden Pala, “Şu anda Bursa’nın değerlerini değerlendiremez noktadayız. Büyükşehir Belediyesi olarak Valilik ile birlikte 2050 yılına yönelik ‘İl Çevre Düzeni Planı’ çalışılmaya başlandı. Bursa’yı geleceğe daha iyi taşımak önemli” şeklinde düşüncelerini


27

ifade etti. Pala, ‘Birlikte Yönetim’ anlayışını benimseyen Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın modern kent, çağdaş şehir imajını açığa çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdığını sözlerine ekleyerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin 250 trilyon gibi bir kaynak aktardığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi kısa süre sonra hizmete açılacak. Bursa’yı bu proje ile dünya turizmine açmayı hedefliyoruz” dedi. “Bursa sanayiye doydu” Vali Şahabettin Harput ise konuşmasında, “Tüm zamanların en güzel şehri olan Bursa, 2,5 milyona yaklaşan nüfusu, doğal ve kültürel güzellikleriyle Türkiye’nin en hızlı gelişen illerindendir. Osmanlı’ya 130 yıl başkentlik yapmış olan Bursa, artık sanayiye doymuştur. Turizm Bakanlığı’nın stratejisi hedef alınarak, 2023 yılına turizm master planı ve eylem planı hazırlanacaktır. Yılda maalesef 150 bin turist ağırlayan Bursa’yı dünyanın önemli turizm merkezlerinden bir haline getirmek istiyoruz” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs-

teşar Yardımcısı Özgür Özarslan, “Bursa, zaten marka bir kent. Bursa, potansiyeli olmasına rağmen turizm pastasından hak ettiği payı alamıyor” diyerek, şehirlerin yaşanabilirliğinin sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. Özarslan, bu noktada merkezi yönetimin yerel yönetimleri destekleyebileceğini de ifade etti. “Kongre merkezi dünyaya hizmet etmeli” TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise artık anılarda kalan ‘Yeşil Bursa’ adının geleceğe taşınması gerektiğini söyledi. 21. yüzyılda çevre odaklı sıkıntılar yaşandığını anla-

tan Ulusoy, “Siz doğaya sahip çıkmıyorsanız, doğa sizden intikamını alır. Bizler, Bursa’ya ne yapabilirizi düşünüyoruz. Bursa’nın güzellikleri bizim için de bir avantaj. Kongre turizminde de değerler korunmalıdır. Bursa’da yapılan Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi önemli bir yapıdır. Bursa’da sadece kente ve ülkeye değil dünyaya hizmet edecek bir kongre merkezi oluşturulmalıdır” diye konuştu. Panelin, ‘Bursa Turizminin Geleceği’ konulu ilk oturumunda, TÜROFED Başkanı Ahmet Barut, TÜREB Başkanı Şerif Yenen, TYD Başkanı Turgut Gür ve Öger Tur sahibi Vural Öger de görüşlerini dile getirdiler.


28

Gençlik Meclisi’nde Seçim Heyecanı GELECEĞİN YÖNETİCİ ADAYLARINI BİR ARAYA GETİREN GENEL KURULDA, GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANLIĞINI YÜRÜTEN BAŞAK SAYGI YAPILAN OYLAMADA GÜVEN TAZELEDİ.

B

ursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi 7. Genel Kurulu’nda yapılan seçimde mevcut başkan Başakn Saygı, meclisin oylarını alarak güven tazeledi.

Tahsin Bulut ise, toplum içinde yaşanan bilgi kirliliğinden en çok gençlerin ve çocukların zarar gördüğünü ve bunun önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurula, Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, Genel Sekreter Tahsin Bulut ve geleceğin yöneticisi olmaya aday çok sayıda gen katıldı.

Konuşmaların ardından geçen dönem ki Gençlik Meclisi faaliyetlerinin anlatıldığı genel kurulda seçimlere geçildi. Bir önceki dönemde başkanlık yapan Başak Saygı gençlerden aldığı 86 oyla güven tazeledi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi 7. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, gençlerin bu ülkenin en önemli değeri olduğunu belirtti. Gençlerin sağlıklı yetişmesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini ifade eden Pala, “Gençler bir şeyler almak için değil fikirlerini göstermek için buradalar. Onları gelecek nesillere örnek bir biçimde taşımak için her şeyi yapmayı hazırız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Tekrar seçildiği için mutlu olduğunu söyleyen Saygı, geçmiş dönemde yapılan çalışmalara yenilerini ekleyerek gençlerle kente ve ülkeye fayda sağlamaya gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Gençlerle sosyal, siyasi ve iş alanındaki tecrübelerinden söz ederek öğütlerde bulunan Pala, “Yaptığınız işlerde her şeyden önemlisi sabırlı olmanız gere-

kir. Önünüze olumsuz şeyler daima çıkacaktır. Fakat siz sabırlı olup kötülüklere iyilikle cevap verdiğiniz takdirde başarıyı elde edersiniz” dedi. Bursa Kent Konseyi’nin kapılarının herkese açık olduğunu belirten Pala, Bursa Kent Konseyi’ni bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini anlatan Pala, bugünkü yapılanmasıyla Kent Konseyi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri

Genel Kurul sonunda Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan: Başak Saygı Yürütme Kurulu Listesi 1. Serpil TEMEL, 2. Murat BAŞLAR, 3. İpek Özge DOYURAN, 4. Hande ERDEM, 5. Furkan ÖKSÜZ, 6. Meriç KARANCI, 7. Levent YILMAZ, 8. Hakan DARILMAZLAR 9.Bilal YILDIZ, 10.Ayşe Feyza ÖZKÖYLÜ


29

ADI – SOYADI Mehmet Semih PALA Tahsin BULUT Ceyhun İRGİL Cemil TEKİN

BURSA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ASİL ÜYELERİ GÖREVİ Bursa Kent Konseyi Başkanı Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi

Celil ÇOLAK Arif ÇELENK İbrahim GÜNEY A.Ümit DURAN Şuayip TOPRAK Yasin DOĞRU Suat GÜLÇİMEN Kadriye SARIBIYIK Başak SAYGI

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Kadın Meclisi Başkanı Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Gençlik Meclisi Başkanı

İbrahim SÖNMEZ Batuhan YILMAZ

Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Engelliler Meclisi Başkanı Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Çocuk Meclisi Başkanı


30

Belediyeler ve Kent Konseyleri Kent Konseyi, ‘kentine sahip çıkma’, ‘aktif katılım’, ‘çözümde ortaklık’ gibi ilkeler çerçevesinde, tüm kenti kucaklayan bir ‘ortak akıl’ oluşturulmasını sağlayan, yerel demokratik yönetişimin en önemli mekanizmalarından biridir. Çağımız, yönetim yerine yönetişimin ikame edildiği, örgütlü ve örgütsüz tüm kesimlerin süreçlere ortak olduğu, gizli ajandaların olmadığı, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir bir yönetim konseptinin egemen olduğu ‘tam demokrasi’ çağıdır. Tahsin Bulut Diş Hekimi Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri

Böyle bir çağda, katılımcı mekanizmaların işletilmediği bir sistemle kentsel gelişmeyi akılcı bir biçimde yönetmemiz ve yönlendirmemiz mümkün değildir. Bu bilinçle yeniden yapılanan Bursa Kent Konseyi geçmişte, karar süreçlerine olan katkıları ile hem Türkiye’deki diğer kent konseylerine referans olmuş hem de kent konseylerinin belediye yasasına girmesinde önemli rol oynamıştır. Öte yandan belediye yasası gereği, konsey kararlarının, belediye meclisinde gündeme alınmasının zorunlu olması, kent konseyinin işlevini bir hayli önemli ve etkin hale getirmiştir. Gerçekleştireceğimiz etkin bir kent konseyi uygulaması ile hem kentin önceliklerinin daha doğru belirlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, kent rantının yerel halkın tümüne eşit dağılmasını, gelecek planlamasının daha rasyonel bir biçimde yapılmasını başarabiliriz. Bu çerçevede Bursa Kent Konseyi’nin, kentin tüm örgütlü ve örgütsüz kesimlerini temsil eden bir kapasiteye ulaşmasını sağlamak ve ‘yerel yönetişimin’ en başarılı örneklerinden birini ortaya koymak, yeni dönemdeki temel hedefimiz olacaktır.


31

Bursa Kent Konseyi Merinos - Atat端rk Kongre K端lt端r Merkezi - Osmangazi / Bursa Tel: 0224 270 82 70-71 - Fax: 0224 270 82 78 Web: www.bursakentkonseyi.org.tr E-Posta: bursa@bursakentkonseyi.org.tr - bursakentkonseyi@bursa.bel.tr


32

Bursa Kent Konseyi Çalışma Raporu  

Bursa Kent Konseyi Çalışma Raporu

Bursa Kent Konseyi Çalışma Raporu  

Bursa Kent Konseyi Çalışma Raporu

Advertisement