Page 25

Aziz ELBAS BBB Kültür ve Turizm Daire Başkanı

STEPLERİNDEN ORHUN VADİSİNE Türksoy ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir projesi olarak ortaya çıkan ‘Türk Dünyası Müzeler Birliği’nin kuruluşu ve ilk toplantısı 2012 yılında Bursa’da yapılmış idi. Kuruluşundan itibaren Türk dünyasında bulunan birçok müzeyle sıkı işbirliği içerisinde ortak projeler yapma konusunda oldukça mesafe kat edildi. Her yıl farklı bir ülke ve farklı bir kentin ev sahipliliğinde gerçekleşen her bir toplantı sonuçları itibariyle oldukça verimli geçmekte. Gelecek adına umut verici gelişmeleri de beraberinde getirmekte. Bu kapsamda yapılan 2015 yılı toplantısına Moğolistan’ın Ulanbatur şehri ev sahipliği yaptı. Moğolistan 1,5 milyon kilometrekareyi aşan yüz ölçümüne rağmen 3 milyon civarında bir nüfusa sahip. Nüfusunun yarısına yakını kentlerde ve önemli bir bölümü başkent Ulanbatur’da, diğer kalan kısmı ise göçebe hayatı devam ettirmekte. Ülkenin yalnızca yüzde 10’u ormanlık, diğer alanların yüzde 10’u çöl, kalan kısımları ise uçsuz bucaksız steplerden oluşmakta. İçerisinden büyüklü küçüklü akarsuların geçtiği alabildiğine geniş yaylalar. Kışın tüm akarsuların donduğu ve her bir tarafı karlarla kaplanan bir bölge, yazın ise gözün yeşilin her bir tonuna doyduğu yaylalar, stepler ülkesi. Toplantılara ev sahipliği yapan Moğolistan Ulanbatur şehri başkent olmasının yanında

ülke nüfusun önemli bir kısmını bünyesinde barındırmakta. Her bir tarafının şantiyelerle çevrilmiş olması, inşai faaliyetlerin oldukça hızlı olduğu gözlemlenmekte. Şantiyelerde farklı ülkelerin bayraklarının görülmesi yabancı sermayenin ilgisini göstermekte. Bizim için yani Türk tarihi açısından Moğolistan’ın farklı bir önemi var. Özellikle Orhun Bölgesi çok daha değer arz etmekte. Orhun Yazıtları olarak bildiğimiz 8.yy’dan kalma Bilge Kağan, Kül Tigin Yazıtı burada yer almakta. İlk Uygur Kağanlığı’nın başkenti Ordu-Balık şehri buradadır. 3.yy’dan 13.yy’a değin buralara hakimiyet kuran Uygur İmparatorluğu, Hun İmparatorluğu ve Göktürk İmparatorluğuna dair arkeolojik ve anıtsal eserlerin yer aldığı bölge aynı uzamanda bir dönem tüm dünyaya korku salan Moğol İmparatorluğu’nun kurulduğu Cengiz Han’ın imparatorluğunu yeşerttiği topraklar. İlkokul sıralarından beri duymaya alıştığımız bu isimler ve bölgeler hep merak uyandırmıştır. Özellikle Orhun anıtları denilince hakkında eksik fazla birkaç kelime söylemeyenimiz çok azdır. Türk tarihi açısından önemi hep vurgulanagelmiştir. Böyle bir bölgede toplantılar vesilesiyle de olsa bulunuyor olmak oldukça heyecan verici. Orhun bölgesi bulunduğumuz kentten yani Ulanbatur’dan yaklaşık 400 km mesafede. Konsolosluğumuzun yardımıyla bulduğumuz bir araçla koyulduk yollara. Şehrin dışına çıkar çıkmaz adeta başka bir dünyada buluveriyor-

Fotoğraflar: Saffet YILMAZ | Ocak 2016 | Sayı 17

23

Bursa'da Zaman Sayı 17  
Bursa'da Zaman Sayı 17  
Advertisement