Kerstkaarten - Cartes De Vœux 2019-2020 BE

Page 1

KERSTKAARTEN | CARTES DE VŒUX VOOR BEDRIJVEN SPÉCIAL ENTREPRISES

MET KAARTEN VOOR: AVEC DES CARTES AU PROFIT DE :

Alle illustraties, tekeningen en beelden in deze collectie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle ontwerpen in deze collectie zijn gedeponeerd door Buromac NV. Geen van deze ontwerpen mogen worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Buromac NV. Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Boetes tot € 5000. Tous les dessins, illustrations et images dans cette collection sont protégés par le droit de propriété intellectuelle. Toutes les créations sont déposées par Buromac SA. Tout procédé de reproduction, partielle ou intégrale (impression, copie, …) de nos modèles, sans autorisation préalable par écrit de Buromac SA, est passible de sanctions à hauteur de 5000 €.


© AZG/MSF

HELP MENSEN IN NOOD:

AIDEZ LES POPULATIONS EN DÉTRESSE :

Kies kerstkaarten voor Artsen Zonder Grenzen

Choisissez des cartes de vœux en soutien à

In deze collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn een aantal

Médecins Sans Frontières.

kaarten ten voordele van Artsen Zonder Grenzen (AZG) opgenomen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 overgemaakt aan AZG. Namens Artsen Zonder Grenzen:

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID!

Cette collection de cartes de vœux contient un certain nombre de cartes au profit de Médecins Sans Frontières (MSF). Par carte vendue, 0,20 € seront reversés à MSF. Au nom de Médecins Sans Frontières :

UN GRAND MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !

Dankzij de steun van talrijke bedrijven heeft Buromac over de jaren heen al meer dan € 1.000.000 aan Artsen Zonder Grenzen geschonken.

Artsen Zonder Grenzen

Médecins Sans Frontières

Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan volkeren in nood,

Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux

aan slachtoffers van menselijke of natuurrampen, en van

populations en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine

oorlogsgeweld, en doet dit zonder enig onderscheid van ras,

naturelle ou humaine, de situations de belligérance, sans

religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.

aucune discrimination de race, de religion, philosophique ou

(Uittreksel uit het Handvest van Artsen Zonder Grenzen).

encore politique… (Extrait de la Charte de Médecins Sans Frontières).

Grâce au soutien de nombreuses sociétés, Buromac a pu reverser plus de 1.000.000 € à Médecins Sans Frontières au fil des années.

Kerstkaarten ten voordele van Artsen Zonder Grenzen: Les cartes au profit de Médecins Sans Frontières :

849.028 (p. 4)

849.039 (p. 5)

849.027 (p. 10)

849.065 (p. 11)

849.048 (p. 18)

849.071 (p. 19)

849.014 (p. 28)

849.036 (p. 29)


90.137

849.042 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

3


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.028

4

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.039

5


849.026

6


849.020

7


849.055

8


849.034

9


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.027

10


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.065

11


849.023 849.024

12

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


849.059 849.060

13


90.117

848.038 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

14


849.003

15


849.040

16


849.046

Deze kaart wordt opgemaakt geleverd. Cette carte est livrée déjà montée.

17


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.048

18


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.071

19


849.049

20


849.041

21


849.067

22


98.037

849.009 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

23


849.037

24


849.072

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

25


848.089

26


848.017

27


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.014

28


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.036

29


849.010

30


849.006

31


849.021

32

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


849.002

33


96.037

849.029 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

34


849.056

35


869.077 849.078

36


BUREAUKALENDERS CALENDRIERS BUREAU DE

KENMERKEN

BUREAUKALENDER MET

CARACTÉRISTIQUES :

CALENDRIERS AVEC

• Tweetalig met metaalringbinding

UW EIGEN FOTO’S

• Bilingue, reliure à anneaux métalliques

VOS PROPRES PHOTOS

• Kwaliteitskarton: steun (350 g) & kalenderpagina’s (220 g)

• Volledig in de stijl van uw bedrijf

• Papier haute qualité : socle (350 g) & pages de calendrier (220 g)

• Complètement à votre image

• 13 foto’s per kalender

• Formaat kalender: 14,8 x 21 cm

• Format calendrier : 14,8 x 21 cm

• Formaat publiciteitsruimte: 3,5 x 19 cm

• Format espace publicitaire : 3,5 x 19 cm

• 6 kalenderbladen recto verso bedrukt + voorblad

• 6 pages calendrier imprimées recto-verso + page de garde

• 13 photos par calendrierKERSTKAARTEN | CARTES DE VŒUX VOOR BEDRIJVEN SPÉCIAL ENTREPRISES

MET KAARTEN VOOR: AVEC DES CARTES AU PROFIT DE :

Alle illustraties, tekeningen en beelden in deze collectie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle ontwerpen in deze collectie zijn gedeponeerd door Buromac NV. Geen van deze ontwerpen mogen worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Buromac NV. Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Boetes tot € 5000. Tous les dessins, illustrations et images dans cette collection sont protégés par le droit de propriété intellectuelle. Toutes les créations sont déposées par Buromac SA. Tout procédé de reproduction, partielle ou intégrale (impression, copie, …) de nos modèles, sans autorisation préalable par écrit de Buromac SA, est passible de sanctions à hauteur de 5000 €.


Š Make-A-Wish Ž

Dankzij de steun van talrijke bedrijven heeft Buromac in 2019 â‚Ź 4.778,66 kunnen schenken aan Make-A-Wish ÂŽ. Grâce au soutien de nombreuses sociĂŠtĂŠs, Buromac a pu reverser 4.778,66 â‚Ź Ă Make-A-Wish ÂŽ en 2019.

LAAT KINDEROGEN FONKELEN!

METTEZ DES ÉTOILES DANS LES YEUX

Kies kerstkaarten voor Make-A-WishÂŽ

DES ENFANTS !

In deze collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn twee kaarten

Cette collection de Cartes de VĹ“ux contient deux cartes au

voor Make-A-Wish ÂŽ Belgium opgenomen. Per verkochte kaart

profit de Make-A-Wish ÂŽ Belgium. Par carte vendue, Buromac

schenkt Buromac â‚Ź 0,20 aan deze organisatie.

reverse 0,20 â‚Ź Ă cette association.

In naam van alle zieke kinderen die door uw steun hun droom

Au nom de tous les enfants malades qui voient leur vœu

werkelijkheid zien worden: HARTELIJK DANK!

devenir rĂŠalitĂŠ : UN GRAND MERCI !

Beleven at even s, ven ergeten dat k ziek en, dat s ijn ens!

Éprouver ce qu’est a ie, oublier Â?n nstant que  e ­uis alade, tel st on ېve !

Make-A-Wish ÂŽ vervult de hartenwens van kinderen met

Make-A-Wish Ž Belgium rÊalise le vœu le plus ardent

een levensbedreigende ziekte.

d’enfants qui combattent une maladie menaçant leur vie.

sen. bben hartenwen . Alle kinderen he ze naar uitkijken dromen, waar n va ze r aa w ; Iets ekomst hebben een onzekere to e di en er nd ki Ook gende ziekte. n levensbedrei ee et m en er kind

“Ik zou zo g raag...“ Even kunnen

en. blij zijn, ... Iets heel speciaals

Tous les enfants ont un rêve. Une chose qu’ils souhaitent ardemment.

Une chose Ă laquelle ils aspirent avidement.

De même, les enfants dont l’avenir est incer

ont un rêve; tous ces enfants atteints d’une

mettant leur vie en danger.

.� “Je oudrais tant..

ze alles verget

Onbezorgd en

Marleen Verschuere en Myriam Taillaert, Make-A-WishÂŽ en Lies Jonckheere, Buromac.

“Je oudrais tant...�

raag...“ “Ik zou zo g

beleven.

maladie

ils peuvent tout oublier. Pour un court moment, ureux‌ Être insouciants et he xceptionnel. Vivre quelque chose d’e

Kerstkaarten ten voordele van Make-A-WishÂŽ: Les cartes au profit de Make-A-WishÂŽ :

Marleen Verschuere et Myriam Taillaert, BĂŠnĂŠvoles Make-A-WishÂŽ, et Lies Jonckheere, Buromac.

849.038 (p. 46)

tain

849.019 (p. 47)


849.032

41


849.064

42


849.011

43


849.054

44


847.064

45


Bij aankoop van deze kaart steunt u Make-A-Wish. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Make-A-Wish. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.038

46


Bij aankoop van deze kaart steunt u Make-A-Wish. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Make-A-Wish. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.019

47


848.094

48


849.052

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

49


849.075

50


849.050

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

51


849.047 849.077

52


849.013

53


849.015

54


849.001

55


849.066

56


849.004

57


849.051

58


849.058

59


848.018

60


849.031

61


849.016

62


849.008

63


849.005

64


849.043

65


849.012

66


867.006

67


849.045

68


848.040

69


849.057

70


849.022

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

71


849.062

72


868.078

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

73