Kerstkaarten voor het goede doel 2022-2023

Page 1

KERSTKAARTEN C A R T E S D E V OE U X KALENDERS | CALENDRIERS | E-CARDS

2023

© AZG

A Z G K A A R T E N . B E | C A R T E S M S F. B E


© AZG

UW WENSEN ZONDER GRENZEN! VOS VŒUX SANS FRONTIÈRES ! Beste klant,

Cher Client,

Graag presenteren wij u onze nieuwe kerstcollectie ten voordele

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle

van Artsen Zonder Grenzen (AZG).

collection vœux vendue au profit de Médecins Sans Frontières (MSF).

Ontdek snel ons nieuw aanbod:

Découvrez vite notre gamme :

• originele kerstkaarten met een luxe afwerking

• des cartes de vœux tendances avec des finitions raffinées

• handige bureaukalenders met uw bedrijfsgegevens

• des calendriers de bureau pratiques, imprimés de vos

• unieke kerstkaarten/kalenders met uw eigen foto’s of eigen ontwerp NIEUW GAMMA • e-cards met animatie en statische e-cards

coordonnées et/ou logo d’entreprise • des cartes et calendriers uniques avec vos propres photos ou votre propre design NOUVELLE GAMME • des e-cards animées et statiques

2

Per verkochte kerstkaart of kalender wordt 0,20 € en per

Par carte de vœux ou calendrier acheté(e), 0,20 € sont

e-card wordt 50 € aan AZG overgemaakt. Dankzij de steun van

reversés à MSF et par e-card 50 €. Grâce au soutien de

talrijke bedrijven kon Buromac, als trouwe partner van AZG sinds

nombreuses entreprises, Buromac, partenaire fidèle de MSF,

2000, al meer dan 1 miljoen euro aan Artsen Zonder Grenzen

a pu reverser plus d’un million d’euros à Médecins Sans

schenken. Kunnen de patiënten en teams van AZG dit jaar ook

Frontières au fil des années. Peuvent-ils également compter

op uw steun rekenen?

sur votre soutien en 2022 ?

Bestel vandaag nog op www.azgkaarten.be

Commandez dès aujourd’hui sur www.cartesmsf.be

en maak het verschil!

et aidez MSF à réaliser leurs projets !

PS: Bestel voor 31|10|22 en ontvang 10% KORTING met de

PS : Bénéficiez de 10% DE REMISE pour toute commande

promocode EARLYBIRD22.

passée avant le 31|10|22 avec le code promo EARLYBIRD22.


Zelfklevende enveloppen bij alle kaarten

842.024 ≥ 250 ex. € 1,68 < 250 ex. € 1,85

842.025 21 x 10,5 cm blauw papier | zilverfolie en goudfolie | uitkap | enkel inlegvel papier bleu | argent et dorure à chaud | découpe | intercalaire simple

842.032 ≥ 250 ex. € 1,49 < 250 ex. € 1,64

≥ 250 ex. € 1,98 < 250 ex. € 2,18

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | zelfklevend boompje in vilt | dubbel inlegvel papier blanc | dorure à chaud | sapin en tissu adhésif | intercalaire double

842.019 @ 21 x 10 cm wit papier | goudfolie papier blanc | dorure à chaud

≥ 250 ex. € 1,60 < 250 ex. € 1,76

Te l . + 3 2 (0) 5 0 4 0 4 8 3 0 | a z g @ b u r o m a c . b e | w w w. a z g k a a r t e n . b e

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | vernis papier blanc | dorure à chaud | vernis

3


“De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen kiezen uit vrije wil om de risico’s en gevaren van hun werk te aanvaarden en eisen voor zichzelf of andere rechthebbenden geen andere vergoeding dan wat de organisatie hen kan bieden.” (Uittreksel uit het Handvest van AZG)

842.042

842.022 ≥ 250 ex. € 1,98 < 250 ex. € 2,18

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | gelaserd houten motiefje | dubbel inlegvel papier blanc | dorure à chaud | motif en bois | intercalaire double

842.012 ≥ 250 ex. € 1,60 < 250 ex. € 1,76 4

Zelfklevende enveloppen bij alle kaarten

≥ 250 ex. € 2,03 < 250 ex. € 2,23

21 x 10 cm zwart soft-touch papier | zwarte folie en goudfolie | dubbel inlegvel papier noir sensoriel | dorure et noir à chaud | intercalaire double

842.020 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | vernis papier blanc | dorure à chaud | vernis

≥ 250 ex. € 1,48 < 250 ex. € 1,63

@ E - C A R D M E T A N I M AT I E B E S C H I K B A A R

21 x 10 cm wit papier | goudfolie papier blanc | dorure à chaud


Bestel voor 31/10/22 en ontvang

10% KORTING met de code EARLYBIRD22 !

842.014 @ ≥ 250 ex. € 1,62 < 250 ex. € 1,78

842.045 21 x 10 cm wit papier | rode folie | spotvernis papier blanc | rouge à chaud | vernis sélectif

842.018 @ ≥ 250 ex. € 1,60 < 250 ex. € 1,76

≥ 250 ex. € 1,65 < 250 ex. € 1,82

21 x 10,5 cm blauw papier | goudfolie | uitkap | enkel inlegvel papier bleu | dorure à chaud | découpe | intercalaire simple

841.046 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | vernis papier blanc | dorure à chaud | vernis

≥ 250 ex. € 1,44 < 250 ex. € 1,59

Té l . + 3 2 (0) 5 0 4 0 4 8 3 0 | m s f @ b u r o m a c . b e | w w w.c a r t e s m s f. b e

21 x 10 cm wit papier | goudfolie papier blanc | dorure à chaud

5


“ Volontaires, les équipes de Médecins Sans Frontières mesurent les risques et périls des missions qu’elles accomplissent et ne réclameront aucune compensation autre que celles que l’association sera en mesure de leur fournir.” (Extrait de la Charte MSF)

842.002 ≥ 250 ex. € 2,10 < 250 ex. € 2,31 6

Enveloppes autocollantes comprises

21 x 10,5 cm zwart soft-touch papier | goudfolie met structuur en zilverfolie | uitkap | enkel inlegvel papier noir sensoriel | dorure micro-texturée et argent à chaud | découpe | intercalaire simple


Commandez avant le 31/10/22 et bénéficiez de

10% DE REMISE avec le code EARLYBIRD22 !

842.029 @

842.021 @

≥ 250 ex. € 1,93 < 250 ex. € 2,12

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | gelaserd houten motiefje | dubbel inlegvel papier blanc | dorure à chaud | motif en bois | intercalaire double

841.006

≥ 250 ex. € 1,85 < 250 ex. € 2,03

21 x 10,5 cm zwart papier | goudfolie | uitkap | enkel inlegvel papier noir | dorure à chaud | découpe | intercalaire simple

842.041

≥ 250 ex. € 1,61 < 250 ex. € 1,77

21 x 10 cm zwart papier | goudfolie | dubbel inlegvel papier noir | dorure à chaud | intercalaire double

≥ 250 ex. € 1,50 < 250 ex. € 1,65

21 x 10 cm wit papier | spotvernis papier blanc | vernis sélectif

D E M A N D E Z U N É C H A N T I L LO N G R AT U I T E T D É C O U V R E Z L A F I N I T I O N R A F F I N É E D E N O S C A R T E S .

7


“Met 40 € kunnen de teams van AZG een moeilijke bevalling begeleiden. Dat komt overeen met de aankoop van 200 kerstkaarten.”

842.016 ≥ 250 ex. € 1,67 < 250 ex. € 1,84

842.008 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

842.031 ≥ 250 ex. € 1,60 < 250 ex. € 1,76 8

Zelfklevende enveloppen bij alle kaarten

≥ 250 ex. € 1,48 < 250 ex. € 1,63

21 x 10 cm wit papier | goudfolie papier blanc | dorure à chaud

842.017 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | vernis papier blanc | dorure à chaud | vernis

≥ 250 ex. € 1,62 < 250 ex. € 1,78

@ E - C A R D M E T A N I M AT I E B E S C H I K B A A R

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif


Een kerstkaart op maat met foto’s van uw bedrijf of met uw ontwerp? Ontdek ons aanbod op p. 18-19.

842.033 21 x 10 cm

≥ 250 ex. € 1,77 < 250 ex. € 1,94

wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

842.073 ≥ 250 ex. € 1,60 < 250 ex. € 1,76

841.043 @ 21 x 10,5 cm blauw papier | goudfolie | uitkap | enkel inlegvel papier bleu | dorure à chaud | découpe | intercalaire simple

≥ 250 ex. € 1,62 < 250 ex. € 1,78

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

V R A AG E E N G R AT I S S TA A L A A N E N L A AT U OV E R T U I G E N D O O R D E L U X E A F W E R K I N G

9


“Avec 40 € les équipes de Médecins Sans Frontières peuvent faire le suivi d’un accouchement difficile. Cela correspond à l'achat de 200 cartes de vœux.”

10

Enveloppes autocollantes comprises


Une carte de vœux sur mesure avec vos photos d’entreprise ou avec votre propre design ? Découvrez notre gamme p. 18-19.

841.062 ≥ 250 ex. € 2,10 < 250 ex. € 2,31

11,5 x 17 cm wit papier | goudfolie | zelfklevend rendier in vilt | dubbel inlegvel papier blanc | dorure à chaud | cerf en tissu adhésif | intercalaire double

842.001 @ ≥ 250 ex. € 1,65 < 250 ex. € 1,82

841.045 ≥ 250 ex. € 1,93 < 250 ex. € 2,12

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | gelaserd houten motiefje | dubbel inlegvel papier blanc | dorure à chaud | motif en bois | intercalaire double

842.034 21 x 10 cm wit papier | goudfolie met structuur | spotvernis papier blanc | dorure micro-texturée | vernis sélectif

≥ 250 ex. € 1,85 < 250 ex. € 2,04

21 x 10 cm wit papier | kalkpapier met goudfolie papier blanc | papier calque finition dorure à chaud

TARIF IMPRES SION POUR VOTRE TE X TE E T/OU LOGO VOIR P.20 OU CALCULE Z VOTRE PRIX EN QUELQUES CLIC S S UR W W W.CARTESMSF.BE

11


“Een ernstig ondervoed kind kan een mentale en gedragsachterstand oplopen. Met 50 € kunnen de teams van Artsen Zonder Grenzen een kind er terug bovenop krijgen via therapeutische voeding, medische opvolging gedurende 6 weken en de nodige geneesmiddelen.”

842.043 ≥ 250 ex. € 1,57 < 250 ex. € 1,73

842.049 @ 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

841.003 ≥ 250 ex. € 1,57 < 250 ex. € 1,73 12

Zelfklevende enveloppen bij alle kaarten

≥ 250 ex. € 2,06 < 250 ex. € 2,27

21 x 10 cm blauw soft-touch papier | goudfolie | spotvernis | dubbel inlegvel papier bleu sensoriel | dorure à chaud | vernis sélectif | intercalaire double

842.023 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

≥ 250 ex. € 1,77 < 250 ex. € 1,95

@ E - C A R D M E T A N I M AT I E B E S C H I K B A A R

21 x 10,5 cm kraftpapier | bruine folie en goudfolie | uitkap | enkel inlegvel papier kraft | dorure et marron à chaud | découpe | intercalaire simple


In deze prospectus vindt u een selectie van onze kaartencollectie. Bekijk het volledig aanbod op www.azgkaarten.be

842.005 ≥ 250 ex. € 1,61 < 250 ex. € 1,77

842.080 21 x 10 cm blauw papier | goudfolie met structuur | dubbel inlegvel papier bleu | dorure micro-texturée | intercalaire double

842.038 ≥ 250 ex. € 1,50 < 250 ex. € 1,65

≥ 250 ex. € 1,50 < 250 ex. € 1,65

21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

842.007 21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

≥ 250 ex. € 1,63 < 250 ex. € 1,79

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

PRIJZEN VOOR OPDRUK VAN UW TEKST EN/OF LOGO VINDT U OP P.20 OF BEREK EN UW PRIJS ONLINE OP W W W. A ZGK A ARTEN.BE

13


“Un enfant sévèrement malnutri peut vite développer un retard mental et comportemental.Avec 50 € les équipes de Médecins Sans Frontières peuvent stabiliser l’enfant avec de la nourriture thérapeutique, un suivi médical pendant 6 semaines ainsi que les médicaments nécessaires.”

842.013 ≥ 250 ex. € 1,62 < 250 ex. € 1,78

842.026 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

842.044 ≥ 250 ex. € 1,50 < 250 ex. € 1,65 14

Enveloppes autocollantes comprises

≥ 250 ex. € 1,50 < 250 ex. € 1,65

21 x 10 cm wit papier | reliëfdruk | goudfolie papier blanc | gaufrage | dorure à chaud |

842.046 21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

≥ 250 ex. € 1,65 < 250 ex. € 1,82

@ EXISTE EN E-CARD ANIMÉE

21 x 10,5 cm blauw papier | goudfolie | uitkap | enkel inlegvel papier bleu | dorure à chaud | découpe | intercalaire simple


Dans ce prospectus vous trouverez une sélection de notre collection vœux. Découvrez la gamme complète sur www.cartesmsf.be

842.039 @ ≥ 250 ex. € 1,50 < 250 ex. € 1,65

842.003 21 x 10 cm wit papier | spotvernis papier blanc | vernis sélectif

842.010 ≥ 250 ex. € 1,62 < 250 ex. € 1,78

≥ 250 ex. € 1,98 < 250 ex. € 2,18

21 x 10,5 cm blauw soft-touch papier | goudfolie | spotvernis | uitkap | enkel inlegvel papier bleu sensoriel | dorure à chaud | vernis sélectif | découpe | intercalaire simple

842.030 21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

≥ 250 ex. € 1,62 < 250 ex. € 1,78

Té l . + 3 2 (0) 5 0 4 0 4 8 3 0 | m s f @ b u r o m a c . b e | w w w.c a r t e s m s f. b e

21 x 10 cm wit papier | goudfolie | spotvernis papier blanc | dorure à chaud | vernis sélectif

15


BUREAUKALENDERS CALENDRIERS DE BUREAU

Zet uw bedrijf het hele jaar door in de kijker met een bureaukalender en steun Artsen Zonder Grenzen. Restez visible toute l'année chez vos partenaires avec un calendrier de bureau et soutenez Médecins Sans Frontières. Overzicht foto’s per maand | Aperçu des photos par mois :

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRE PUBLICITÉ

UW PUBLICITEIT / VO

voor uw klanten het hele jaar zichtbaar vos clients visible toute l’année pour

14,8 x 21 cm bureaukalender met huidige maand en memo calendrier de bureau avec mois en cours et mémo

84.101 € 1,95

Overzicht foto’s per maand | Aperçu des photos par mois :

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRE PUBLICITÉ

UW PUBLICITEIT / VO

voor uw klanten het hele jaar zichtbaar vos clients visible toute l’année pour

14,8 x 21 cm bureaukalender met overzicht 3 maanden calendrier de bureau avec aperçu sur 3 mois

84.102 € 1,95

Overzicht foto’s per maand | Aperçu des photos par mois :

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRE PUBLICITÉ

UW PUBLICITEIT / VO

voor uw klanten het hele jaar zichtbaar vos clients visible toute l’année pour

14,8 x 21 cm

84.103 € 1,95

16

bureaukalender met overzicht 3 maanden calendrier de bureau avec aperçu sur 3 mois

De prijzen zijn excl. opdruk van uw bedrijfsgegevens en/of logo op de steun. (Prijzen opdruk zie p. 20) Repiquage de vos coordonnées d'entreprise et/ou logo sur le socle pas compris dans les prix. (Tarif impression voir p. 20)


Verras uw klanten met een unieke bureaukalender op maat.

Surprenez vos clients avec un calendrier de bureau original.

Envoyez-nous 13 photos de votre entreprise et/ou salariés (1 photo par mois + 1 photo pour la page de garde), en plus de votre texte et logo, nous créons votre calendrier unique sur la base du modèle ci-dessous. Votre logo et vos coordonnées imprimés sur le socle restent visibles pendant toute l’année. Les autres calendriers standards peuvent également être commandés avec vos propres photos. Plus d’infos sur www.cartesmsf.be ou contactez notre service clientèle.

uw eigen foto votre propre photo

TRE PUBLICITÉ

UW PUBLICITEIT / VO

voor uw klanten het hele jaar zichtbaar r vos clients pou née l’an visible toute RE PUBLICITÉ

UW PUBLICITEIT / VOT

voor uw klanten het hele jaar zichtbaar vos clients visible toute l’année pour

84.301 € 2,95

Prijs excl. opdruk van uw bedrijfsgegevens en/of logo op de steun. (Prijzen opdruk zie p. 20) Repiquage de vos coordonnées d'entreprise et/ou logo sur le socle pas compris dans le prix. (Tarif impression voir p. 20)

Voorbeeld | Exemple

BUREAUKALENDERS MET UW EIGEN FOTO’S

Meer info op www.azgkaarten.be of contacteer onze klantendienst.

DES CALENDRIERS AVEC VOS PROPRES PHOTOS

Bezorg ons 13 foto’s van uw bedrijf en/of personeel (1 foto per maand + 1 foto voor het voorblad met wensen), alsook uw tekst en logo, wij ontwerpen uw unieke kalender op basis van onderstaand design. Uw logo en bedrijfsgegevens die op de steun opgedrukt worden blijven het hele jaar door zichtbaar. Ook de andere standaardkalenders kunnen met eigen foto’s besteld worden.

17


UNE CARTE DE VŒUX AVEC VOS PHOTOS D'ENTREPRISE

EIGEN FOTO'S OP UW KERSTKAART 18

UW KERSTKAART OP MAAT | UNE CARTE DE VŒUX À VOTRE IMAGE Kies 1 van onze ontwerpen met eigen foto’s,

Choisissez une de nos créations avec vos propres photos,

stuur ons uw beelden, uw logo en uw tekst.

envoyez-nous vos visuels, votre logo et votre texte.

Wij maken uw unieke originele kerstkaart.

Nous créons votre carte de vœux unique.

Kies uit de volgende 5 ontwerpen | Choisissez parmi les 5 créations suivantes :

uw eigen foto votre propre photo

Uitkap / Découpe

afwerking in finition 821.303 ≥ 250 ex. € 1,80 < 250 ex. € 1,90 21 x 10 cm

wit papier | papier blanc goudfolie | dorure uitkap | découpe

U wilt liever een ontwerp volledig op maat,

Vous souhaitez une création sur mesure, un papier

een ander papier of een speciale afwerking?

différent ou une finition spéciale ?

Contacteer gerust onze klantendienst voor een offerte.

Contactez notre service clientèle et demandez un devis.

E-mail: azg@buromac.be

E-mail : msf@buromac.be

Prijzen voor opdruk van uw tekst en/of logo op de binnenkant zie p. 20 Tarif impression pour votre texte et/ou logo à l'intérieur de la carte voir p. 20


821.302 ≥ 250 ex. € 1,65 < 250 ex. € 1,80

821.307 21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

821.312 ≥ 250 ex. € 1,65 < 250 ex. € 1,80

≥ 250 ex. € 1,65 < 250 ex. € 1,80

21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

821.314 21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

≥ 250 ex. € 1,80 < 250 ex. € 1,90

21 x 10 cm wit papier | vernis papier blanc | vernis

19


INFORMATIE BEDRUKKINGEN IMPRESSION

PRIJS DRUKWERK | TARIF IMPRESSION Aantal

Zwart / 1 kleur

Meerdere kleuren

Nombre

Noir / 1 couleur

Plusieurs couleurs

50 – 249 ex.

85 €

160 €

250 – 499 ex.

125 €

190 €

> 500 ex.

155 €

220 €

- Vooraleer de kaarten en kalenders bedrukt worden, ontvangt u een drukproef. Het valideren van deze drukproef impliceert uw volledige verantwoordelijkheid voor het drukwerk. - Avant l’impression des cartes et calendriers personnalisés, vous recevrez un “Bon-à-tirer”, la validation de ce B.A.T. engage votre entière responsabilité.

TEKSTKEUZE | CHOIX DU TEXTE (Kleine afwijkingen voorbehouden | Tolérance des variations de couleur.) U kunt uw tekst eenvoudig opladen op onze site www.azgkaarten.be of kies uit onze voorbeeldteksten en voeg uw bedrijfsgegevens toe.

A

D

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Vous pouvez importer votre texte sur notre site internet cartesmsf.be. Ou choisissez parmi nos textes exemples en ajoutant vos coordonnées.

B

C

Joyeux Noël et Bonne Année

E

De firma … dankt u voor het vertrouwen en wenst u een gelukkig en succesvol Nieuwjaar toe.

La société … vous remercie de votre confiance et vous présente ses Meilleurs Vœux de bonheur et de réussite à l’occasion de cette Nouvelle Année.

F Beste Wensen Meilleurs Vœux Season’s Greetings Frohe Festtage Felices Fiestas Alles Guddes

Gelukkig Nieuwjaar Bonne Année Gutes Neues Jahr Happy New Year Felice Anno Nuovo Próspero Año Nuevo

KEUZE LETTERTYPE | CHOIX DE LA TYPOGRAPHIE U kunt kiezen uit de volgende lettertypes of een ander lettertype doorgeven:

1

Best Wishes

2

Best Wishes

3

Vous pouvez choisir parmi les polices suivantes ou nous communiquer la police de votre choix :

Best Wishes

4

Best Wishes

5

Best Wishes

6

Best Wishes

GEKLEURDE ENVELOPPEN | DES ENVELOPPES DE COULEUR 90.137 Goud / Or

20

96.037 Zilver / Argent

0,35 € meerprijs / coût supplémentaire

90.117 Zwart / Noir

98.037 Rood / Rouge

0,20 € meerprijs / coût supplémentaire


Surprenez vos clients avec une carte de vœux virtuelle.

U hebt de keuze uit e-cards met een leuke video en geluid of statische e-cards. Al onze e-cards worden verkocht ten voordele van Artsen Zonder Grenzen.

Vous avez le choix parmi une e-card animée avec vidéo et son et une e-card statique. Toutes nos e-cards sont vendues au profit de Médecins Sans Frontières.

E-CARDS MET ANIMATIE | E-CARDS ANIMÉES (compatibel met tablet en smartphone | compatible tablette et smartphone)

Prijs / Prix : 450 € Kies een e-card uit onze selectie. Wij voegen uw gegevens en logo aan het eindbeeld van de video toe. De kaarten die beschikbaar zijn als e-card met animatie zijn aangeduid met @ in deze prospectus. U stuurt zelf de e-card door naar uw eigen contacten.

E-CARDS

Verras uw klanten met een moderne virtuele kerstkaart.

Choisissez votre e-card parmi une sélection. Nous personnaliserons la vidéo avec votre texte et logo. Les cartes papier disponibles en e-cards animées sont marquées du symbole @ dans ce prospectus. Vous envoyez l'e-card à vos contacts.

STATISCHE E-CARDS | E-CARDS STATIQUES Prijs / Prix : 190 € Kies uit onze collectie kerstkaarten, wij personaliseren de e-card met uw gegevens en uw logo. Van elke papieren kerstkaart is een statische e-card beschikbaar. U stuurt zelf de e-card door naar uw eigen contacten. Choisissez une carte dans notre collection, nous personnaliserons l’e-card avec votre texte et logo. Toutes nos cartes de vœux papier sont déclinées en e-cards statiques. Vous envoyez l’e-card à vos contacts.

Meer info op www.azgkaarten.be/e-cards

Plus d’infos sur www.cartesmsf.be/e-cards

21


ALGEMENE VOORWAARDEN CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

KAARTEN - De prijzen van de kaarten in deze brochure zijn excl. BTW, excl. bedrukking (behalve kaarten met uw eigen foto's). - Minimale bestelhoeveelheid : 50 stuks / artikelnr. - Vanaf 250 stuks betaalt u een goedkopere prijs voor onze kaarten. - Een zelfklevende standaardenvelop is inbegrepen in de prijs. Gekleurde enveloppen beschikbaar tegen meerprijs. KALENDERS - Minimale bestelhoeveelheid : 100 stuks / artikelnr. - Standaardkalenders: - Standaard voorblad en infoblad AZG inbegrepen - Gepersonaliseerd voorblad + € 0,35 - 6 kalenderbladen recto / verso bedrukt - Ruimte voor opdruk kalendersteun: 3,5 x 19 cm (prijzen opdruk zie p. 20) - Kalenders met uw eigen foto’s (13 foto's per kalender): - Ruimte voor opdruk kalendersteun: 3,5 x19 cm (prijzen opdruk zie p. 20) E-CARDS - Verzending aan max. 1000 contacten (meer op aanvraag) - Annuleringskost na opmaak e-card: € 25. VERZENDING - Portkosten: € 7,00. Franco vanaf € 150 nettowaarde - Leveringstermijn: - Kerstkaarten zonder bedrukking: max. 3 werkdagen - Kerstkaarten met bedrukking: max. 10 werkdagen na goedkeuring drukproef - Bureaukalenders: max. 15 werkdagen na goedkeuring drukproef BETALINGSWIJZE - Voorafbetaling via overschrijving - 30 dagen na factuurdatum - Betaal veilig online met KLACHTEN EN RETOURS - Gelieve eventuele klachten binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons door te geven. - Bedrukte kaarten of kalenders kunnen niet worden teruggenomen of gecrediteerd. - Retours ouder dan 15 dagen worden niet meer gecrediteerd. - Uiterste retourdatum: 16/12/2022. KORTINGEN - Bestel voor 31/10/22 en ontvang 10 % vroegbestelkorting met de promocode EARLYBIRD22. De korting geldt op de prijs van de kaarten of kalenders, excl. drukwerk, portkosten en e-cards. - Vraag uw speciale korting voor grote oplages (vanaf 1000 stuks). Raadpleeg ook onze uitgebreide voorwaarden online.

CARTES - Les prix unitaires hors T.V.A. des cartes indiqués dans la brochure n’incluent pas l’impression (sauf cartes avec vos photos d'entreprise) . - Unité de vente : min. 50 ex. / réf. - À partir de 250 ex., vous aurez un tarif dégressif pour vos cartes de vœux. - Une enveloppe blanche autocollante est comprise dans le prix. Des enveloppes de couleur sont disponibles moyennant supplément. CALENDRIERS - Unité de vente : min. 100 ex. / réf. - Calendriers de bureau standards : - Page de garde standard + fiche MSF comprise - Page de garde personnalisée : + 0,35 € - 6 pages calendrier imprimées recto / verso - Format espace publicitaire : 3,5 x 19 cm (tarif impression voir p. 20) - Calendriers avec vos propres photos (13 photos par calendrier) - Format espace publicitaire : 3,5 x 19 cm (tarif impression voir p. 20) E-CARDS - Envoi à max. 1000 contacts (plus sur demande) - Frais d’annulation après personnalisation de votre e-card : 25 € LIVRAISON - Frais de port : 7,00 €. Franco de port à partir de 150 € valeur nette - Délais de livraison : - Cartes de vœux sans impression : max. 3 jours ouvrables - Cartes de vœux avec impression : max. 10 jours ouvrables après signature du B.A.T. - Calendriers de bureau : max. 15 jours ouvrables après signature du B.A.T. MODALITÉS DE PAIEMENT - Paiement anticipé par virement - 30 jours après date de facture - Paiement sécurisé en ligne RÉCLAMATIONS ET RETOURS - Les réclamations doivent être faites par écrit dans les 8 jours après réception de votre marchandise. - Les cartes et calendriers personnalisés ne peuvent être ni repris, ni remboursés. - Les retours de marchandise doivent nous parvenir dans les 15 jours après réception de votre colis. - Date limite pour les retours dans nos locaux : le 16/12/2022. KORTINGEN - Commandez avant le 31/10/22 et bénéficiez de 10 % de remise avec le code promo EARLYBIRD22. La remise est valable sur le montant H.T. des cartes et des calendriers, hors impression, frais de port et e-cards. - Demandez votre prix spécial pour de grandes quantités (à partir de 1000 ex.) Consultez également nos conditions générales de vente en ligne.

22


Sinds haar oprichting hanteert Artsen Zonder Grenzen een basisprincipe: iedereen die een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp meemaakt, heeft recht op professionele medische hulp, zo snel en efficiënt mogelijk. 50 jaar later leveren de AZG-teams nog altijd dagelijks strijd om te helpen waar de nood het hoogst is. En het is alleen dankzij uw steun dat ze daarin slagen!

AZG, AAN DE ZIJDE VAN WIE VERGETEN WORDT De AZG-teams zijn meer dan ooit vastbesloten om hun strijd voort te zetten: iedereen die met een ramp geconfronteerd wordt, professionele medische hulp bieden. Ze zijn trots op dit engagement dat hen in 1999 de Nobelprijs voor de Vrede opleverde.

ARTSEN ZONDER GRENZEN MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

ARTSEN ZONDER GRENZEN: ELKE DAG STRIJD LEVEREN OM TE HELPEN WAAR DE NOOD HET HOOGST IS!

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES : SE BATTRE TOUS LES JOURS POUR ALLER LÀ OÙ ON A LE PLUS BESOIN D’EUX ! Depuis sa création, MSF revendique un principe de base : tout être humain confronté à une catastrophe d'origine naturelle ou créée par l'homme, a droit à une aide médicale professionnelle aussi efficace et rapide que possible. 50 ans plus tard, les équipes MSF continuent de se battre tous les jours pour aller là où on a le plus besoin d'elles. Et c'est grâce à votre seul soutien qu'elles y arrivent !

MSF, D'ABORD AUX CÔTÉS DES OUBLIÉS Plus que jamais les équipes MSF sont décidées à poursuivre leur combat : continuer à offrir à tout être humain confronté à une catastrophe une aide médicale professionnelle aussi efficace et rapide que possible. Ils sont fiers de cet engagement qui leur a valu d'être honorés d'un prix Nobel de la Paix en 1999.

23


UW WENSEN ZONDER GRENZEN! VOS VŒUX SANS FRONTIÈRES !

© AZG

T E L +3 2 (0)5 0 4 0 4 8 3 0 FA X +3 2 (0)5 0 3 9 05 2 2 M a - D o ( L u - J e u) 8 h 3 0 - 12 h | 13 h - 17 h Vr ( Ve n)

8 h 3 0 - 12 h | 13 h - 16 h

A ZG @ B U R O M AC. B E M S F@ B U R O M AC. B E A ZG K A A R T E N . B E | CA R T E S M S F. B E

Gr. P. de Brieylaan 17 | B - 8200 Brugge. Alle kosten verbonden aan deze wenskaartenactie worden gedragen door Buromac NV. Tous les frais liés à cette action ‘cartes de vœux’ sont pris en charge par la société Buromac SA