Page 1

2021

KERS TKAARTEN CARTES DE VŒUX VOOR BEDRIJVEN / SPÉCIAL ENTREPRISES

TEN VOORDELE VAN: AU PROFIT DE :


© AZG/MSF

Dankzij de steun van talrijke bedrijven heeft Buromac over de jaren heen

HELP MENSEN IN NOOD:

AIDEZ LES POPULATIONS EN DÉTRESSE :

Kies kerstkaarten voor Artsen Zonder Grenzen

Choisissez des cartes de vœux en soutien à Médecins Sans Frontières.

In deze collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn een aantal

Cette collection de cartes de vœux contient un certain nombre

kaarten ten voordele van Artsen Zonder Grenzen (AZG)

de cartes au profit de Médecins Sans Frontières (MSF).

opgenomen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 overgemaakt

Par carte vendue, 0,20 € seront reversés à MSF.

aan AZG. Namens Artsen Zonder Grenzen:

Au nom de Médecins Sans Frontières :

HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID!

UN GRAND MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !

Artsen Zonder Grenzen

Médecins Sans Frontières

Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan volkeren in nood,

Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux

aan slachtoffers van menselijke of natuurrampen, en van

populations en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine

oorlogsgeweld, en doet dit zonder enig onderscheid van ras,

naturelle ou humaine, de situations de belligérance,

religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.

sans aucune discrimination de race, de religion, philosophique

(Uittreksel uit het Handvest van Artsen Zonder Grenzen).

ou encore politique… (Extrait de la Charte de Médecins Sans Frontières).

al meer dan € 1.030.000 aan Artsen Zonder Grenzen geschonken. Grâce au soutien de nombreuses sociétés, Buromac a pu reverser plus de 1.030.000 € à Médecins Sans Frontières au fil des années.

Kerstkaarten ten voordele van Artsen Zonder Grenzen: Les cartes au profit de Médecins Sans Frontières :

840.040 (p. 4)

840.001 (p. 5)

840.073 (p. 8)

840.032 (p. 9)

840.043 (p. 16)

840.025 (p. 17)

849.037 (p. 28)

840.015 (p. 29)


840.021

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

3


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.040

4


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.001

5


840.038

6


840.050

7


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.073

8

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.032

9


840.003

10


840.037

11


840.047

12


90.137

840.051 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

13


840.034

14


90.117

840.007 Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.

15


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.043

16


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.025

17


840.035

18


840.036

19


840.008 BEST WISHES from all of us

20

840.068 MEILLEURS

vœux


840.052

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

21


840.018

22


840.004

23


840.029

24


840.048 WISHING YOU A 840.058 UNE ANNÉE

2021

25


840.005

26


840.072

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

27


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

849.037

28


Bij aankoop van deze kaart steunt u Artsen Zonder Grenzen. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Médecins Sans Frontières. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.015

29


840.016

30


840.002

31


840.027

32


849.065

33


840.026

34


BUREAUKALENDERS CALENDRIERS DE BUREAU VOOR BEDRIJVEN / SPÉCIAL ENTREPRISES

KENMERKEN

BUREAUKALENDERS MET UW EIGEN FOTO’S

CARACTÉRISTIQUES :

CALENDRIERS AVEC VOS PROPRES PHOTOS

• Tweetalig met metaalringbinding

• Volledig in de stijl van uw bedrijf

• Bilingue, reliure à anneaux métalliques

• Complètement à votre image

• Kwaliteitskarton: steun (350 g) & kalenderpagina’s (220 g)

• 13 foto’s per kalender

• Papier haute qualité : socle (350 g) & pages de calendrier (220 g)

• 13 photos par calendrier

• Formaat kalender: 14,8 x 21 cm

• Format calendrier : 14,8 x 21 cm

• Formaat publiciteitsruimte: 3,5 x 19 cm

• Format espace publicitaire : 3,5 x 19 cm

• 6 kalenderbladen recto verso bedrukt + voorblad

• 6 pages calendrier imprimées recto-verso + page de garde


2021

KERS TKAARTEN CARTES DE VŒUX VOOR BEDRIJVEN / SPÉCIAL ENTREPRISES

TEN VOORDELE VAN: AU PROFIT DE :


© Make-A-Wish ®

Dankzij de steun van talrijke bedrijven heeft Buromac in 2020 € 3.876,98 kunnen schenken aan Make-A-Wish ®.

LAAT KINDEROGEN FONKELEN!

METTEZ DES ÉTOILES DANS LES YEUX DES ENFANTS !

In deze collectie Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn twee kaarten

Cette collection de Cartes de Vœux contient deux cartes au profit

voor Make-A-Wish ® Belgium opgenomen. Per verkochte kaart

de Make-A-Wish ® Belgium. Par carte vendue, Buromac reverse

schenkt Buromac € 0,20 aan deze organisatie.

0,20 € à cette association.

In naam van alle zieke kinderen die door uw steun hun droom

Au nom de tous les enfants malades qui voient leur vœu devenir

werkelijkheid zien worden: HARTELIJK DANK!

réalité : UN GRAND MERCI !

Beleven wat leven is, even vergeten dat ik ziek ben, dat is mijn wens!

Éprouver ce qu’est la vie, oublier un instant que je suis malade, tel est mon rêve !

Make-A-Wish ® vervult de hartenwens van kinderen met

Make-A-Wish ® Belgium réalise le vœu le plus ardent

een levensbedreigende ziekte.

d’enfants qui combattent une maladie menaçant leur vie.

“Je voudrais tant...”

“Ik zou zo graag...“

sen. bben hartenwen Alle kinderen he uitkijken. , waar ze naar en om dr n va Iets waar ze st hebben; zekere toekom on n ee e di en Ook kinder gende ziekte. n levensbedrei kinderen met ee

Grâce au soutien de nombreuses sociétés, Buromac a pu reverser 3.876,98 € à Make-A-Wish ® en 2020.

“Ik zou zo graag...“ Even kunnen

Marleen Verschuere en Myriam Taillaert, Make-A-Wish en Lies Jonckheere, Buromac.

®

en. blij zijn, ... Iets heel speciaals

Une chose qu’ils souhaitent ardemment.

Une chose à laquelle ils aspirent avidement.

De même, les enfants dont l’avenir est incer

ont un rêve; tous ces enfants atteints d’une

mettant leur vie en danger.

“Ik zou zo graag...“

ze alles verget

Onbezorgd en

Tous les enfants ont un rêve.

beleven.

maladie

ils peuvent tout oublier. Pour un court moment, ureux… Être insouciants et he xceptionnel. Vivre quelque chose d’e

Kerstkaarten ten voordele van Make-A-Wish®: Les cartes au profit de Make-A-Wish® :

Marleen Verschuere et Myriam Taillaert, Bénévoles Make-A-Wish®, et Lies Jonckheere, Buromac.

840.049 (p. 42)

tain

840.011 (p. 43)


840.044

39


849.027

40


840.022

41


Bij aankoop van deze kaart steunt u Make-A-Wish. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Make-A-Wish. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.049

42


Bij aankoop van deze kaart steunt u Make-A-Wish. Per verkochte kaart wordt € 0,20 aan deze organisatie overgemaakt. En achetant cette carte vous soutenez Make-A-Wish. Par carte vendue, € 0,20 seront reversés à cette association.

840.011

43


849.059

44

849.060


840.010

45


840.045

46


840.042

47


840.055

48


840.013

49


840.033

50


840.053

Het te bedrukken inlegvel wordt standaard per 2 geleverd. L’intercalaire imprimable est livré d’office en planche de 2 ex.

51


840.019

52


849.043

53


840.041

54


840.039

55


840.046

56

Deze kaart wordt opgemaakt geleverd. Cette carte est livrée déjà montée.


840.020

57


840.012

58


849.038

59


840.030

60


840.067

61


96.037

840.009

62

Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.


840.006

63


98.033 840.023

64

Deze kaart wordt standaard geleverd met een witte envelop. De gekleurde envelop is verkrijgbaar mits meerprijs. Cette carte est livrée d’office avec une enveloppe blanche autocollante. Une enveloppe de couleur est disponible moyennant supplément.


840.031

65


840.024

66


848.040

67


840.014

68


2021

KERS TKAARTEN CARTES DE VŒUX VOOR BEDRIJVEN / SPÉCIAL ENTREPRISES

Profile for Buromac

Kerstkaarten - Cartes de Voeux 2020-2021  

Kerstkaarten - Cartes de Voeux 2020-2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded