Page 1

Marketing Toerisme Twente campagneplan 2013


Marketing Toerisme Twente campagneplan 2013 Huidige situatie Twente behoort tot de belangrijkste bestemmingen voor het binnenlands toerisme. Twente is een ijzersterk merk, dat door het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en VVV’s sinds 2008 samen met de ondernemers campagnematig in Nederland, Duitsland en België op de (vakantie)markt wordt gezet. ‘Twente. Landgoed van Nederland’ is een begrip geworden. Hoewel ook de vakantiemarkt door de economische crisis een moeilijke periode doormaakt, heeft Twente zich weten te herstellen van de dip in 2011. De gerealiseerde groei in het aantal vakanties en overnachtingen zorgde er in 2012 voor dat de totale bestedingen op peil bleven. Het betekent wel dat de bestedingen per persoon per dag onder druk staan. Eenzelfde beeld geeft de trendmatige ontwikkeling te zien voor de periode 2008-2012. In totaal gaat het in Twente om circa 700.000 vakanties, die een kleine vier miljoen overnachtingen vertegenwoordigen en zo’n 120 miljoen euro aan vakantiebestedingen. Inmiddels behoort Twente ook tot de meest bekende toeristische regio’s in Nederland. Stond Twente in 2008 nog op plaats negen, in 2010 was dat plaats zeven. En sinds kort staat Twente in de top vijf. Samen met de Veluwe, Zeeland, (Zuid-)Limburg en de Achterhoek.

Verwachtingen 2013 Voor 2013 wordt door NBTC-NIPO Research een stabiele binnenlandse vakantiemarkt verwacht. Wel zal de consument proberen te bezuinigen door minder vaak op vakantie te gaan, minder uit te geven en dichter bij huis te blijven. Zo’n 2,2 miljoen Nederlanders overweegt dan ook Twente te bezoeken voor een vakantie of dagtocht in 2013. Kansen zijn er ook op de buitenlandse markten waar het TBT actief is. België (Vlaanderen) en Duitsland (Nieder­ sachsen en Nordrhein-Westfalen) vertonen een groei die naar verwachting van NBTC ook in 2013 door zal zetten. Doelstellingen Het TBT speelt een actieve rol om primair het meerdaags verblijf te stimuleren, onder meer vanuit het meerjarenprogramma Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO; 2012 - 2015). Voor de periode tot en met 2015 zijn vanuit MITO de volgende doelstellingen geformuleerd: • Vergroten naamsbekendheid Twente van 17% naar 20% • Toeristisch marktaandeel voor Overijssel verhogen van 8% naar 10% • Groei bestedingen met 2% • Groei werkgelegenheid van 6% naar 7% Provincie Overijssel, Regio Twente, ondernemers en gemeenten onderschrijven de aanpak en leveren komende jaren hun bijdragen aan het versterken van de regionale economie.


Doelgroepen Voor de binnenlandse vakantiemarkt (o.b.v. Smartagent/zie: recron.nl/ric): • Koppels 30+ / accent op ingetogen aqua; • Gezinnen met kinderen / accent op uitbundig geel; Voor de Duitse en Belgische vakantiemarkt (o.b.v. Motivaction-model/zie: nbtc.nl ) • Upper class quality seekers en traditionele empty nesters (40+ en 50+); • Mainstreamers / gezellige gezinnen.

Uitbundig Geel 18,2%

Ingetogen Aqua 16,7%

Aanpak Om de doelstellingen te realiseren werkt het TBT de komende jaren vanuit programmalijnen aan het ‘Twents Gastheerschap’. Het ‘Twents Gastheerschap’ omvat de ontvangst, informatievoorziening, productontwikkeling, promotie op lokaal en regionaal niveau voor de toeristische en zakelijke gast. Focus ligt op het uitvoeren van een jaarlijkse, multimediale promotiecampagne voor de Nederlandse, Duitse en Belgische markt (zie Promotie NL, B en D in het overzicht). Vijf programmalijnen zijn gericht op het ontwikkelen van promotieconcepten met kansrijke producten, die bijdragen aan het verder laden van ‘Twente. Landgoed van Nederland’ (zie Productontwikkeling in het overzicht). Daarnaast werkt het TBT samen met zijn partners aan het versterken van de fysieke en digitale ontvangst. Fysiek wil zeggen de brede beschikbaarheid van toeristische informatie over Twente op veel plaatsen in Twente. Digitaal betekent informatie, inspiratie en actiemarketing vanuit één toeristische portal voor heel Twente. Samenwerking Het ‘Twents Gastheerschap’ staat model voor de ketensamenwerking tussen VVV’s/Twente Tourist Info, TBT én ondernemers. De Twente-campagne wordt ontwikkeld samen met de primaire partners van het TBT, te weten het Hotel Overleg Twente (HOT), het Campings & Bungalowparken Overleg Twente (CBOT), Twentelogies (B&B’s), de International Topsport Events Twente en VVV’s/Twente Tourist Info. Uitgangspunten voor de samenwerking in het ‘Twents Gastheerschap’ zijn: • De markt (consument én bedrijfsleven) vraagt om een eenduidige en consistente communicatie bij het aantrekken, ontvangen, begeleiden, uitzwaaien en terughalen van de gast; • Voor de (potentiële) bezoeker is Twente het relevante schaalniveau. Het regiomerk is leidend. ‘Twente. Landgoed van NL’ de centrale propositie. Strategie De strategie is er op gericht binnen de huidige doelgroepen meer gasten en bestedingen te genereren en daar op afgestemde productontwikkeling te stimuleren (doorladen van het toeristisch merk ‘Twente. Landgoed van Nederland’).


Campagne 2013 Verhaal halen in Twente Nadrukkelijker dan voorheen staat in de campagne van 2013 voor Twente de beleving van de seizoenen centraal. Ieder jaargetijde heeft in Twente zijn eigen sfeer, vertelt een eigen verhaal. Niet één verhaal, maar vele. Culturele verhalen, verhalen over landschap en de landgoederen, maar ook verhalen over de historie en het Twentse karakter van de steden. Die verhalen maken van ieder bezoek aan Twente een bijzondere gebeurtenis. Storytelling in combinatie met actief genieten, waarbij in de lente en zomer het accent ligt op fietsplezier. En in herfst en winter op wandelen & wellness. In alle gevallen gekoppeld aan meerdaags verblijf/ arrangementen.

Fiets- en wandelcampagne 2013

De afwisseling van stad en land, de kwaliteit van de route-infrastructuur en het productaanbod, de vraag van de consument en het bedrijfsleven, de landelijke waardering (‘beste fietsprovincie’, 2x ‘beste wandelgemeente’) en de mogelijkheid tot aansluiting bij (inter)nationale acties maken fietsen en wandelen in combinatie met storytelling (‘een verhaal van Twente’) kansrijke campagnethema’s. Niet alleen voor de Nederlandse gast, want ook 38% van de Duitse vakantiegangers en 27% van de Belgen pakt de fiets tijdens hun vakantie.

Zichtbaarheid in en buiten Twente

Activiteiten Om optimale exposure te creëren wordt een crossmediale mix van online- en offline-activiteiten ingezet. Met de komst van de nieuwe toeristische portal voor heel Twente wordt de online-marketing binnen de Twente-campagne de komende jaren belangrijker. De ontwikkeling van een boekingsplatform en een campagne­website gekoppeld aan de portal dragen daar aan bij. Een nieuwe toeristische huisstijl zorgt er met ingang van dit jaar voor dat de herkenbaarheid van Twente in allerlei promotie-uitingen buiten de streek ook in Twente terug te zien is. VVV’s, Tourist Info’s én onder­ nemers kunnen hun lokaal gastheerschap nadrukkelijker dan voorheen verbinden met de promotiekracht van het toeristisch merk ‘Twente. Landgoed van Nederland’. Aan de eigen ‘couleur locale’ kan op passende wijze de visuele identiteit van het toeristisch merk Twente worden toegevoegd. Hiervoor komt een speciale toolkit beschikbaar. Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van alle activiteiten die het TBT met zijn partners voor de toeristische marketing van Twente onderneemt.


PROMOTIE NEDERLAND Beurzen + events + publieksmanifestaties Activiteit

Omschrijving

Periode

Bezoekers

Aanbod

Vakantiebeurs Utrecht

Twente-stand Hollandpaviljoen; nationale beurs

januari

100.000

Twente: regio-, plaats-, bedrijfsinformatie

Caravana Leeuwarden

Kampeerbeurs Noord-Nederland

januari

45.000

info Twente + ind. CBOTleden

Fiets- en Wandelbeurs

Twente-stand; nationale beurs

februari

20.000

Fiets- & wandelaanbod i.c.m. verblijf

ANWB-Kampeerdagen

Kampeerbeurs Nederland

21 en 22 april

20.000

Info Twente + ind. CBOTleden

Samenwerking met de Int. Topsport Events Twente

(inter)nationale publieks­ evenementen

april t/m oktober

200.000

Toeristische en Topsport Twente info gericht op meerdaags verblijf

Enschede Marathon, FBKGames, Triathlon Holten, CSI Twente, Military Boekelo

Zichtbaarheid bij bezoekers in en buiten Twente

Twente Events

Optimale benutting in promotie van events die bijdragen aan naams- en/of toer. merkbekendheid van Twente (Landgoed van NL)

hele jaar

diverse

Nog nader in te vullen

Activiteit

Omschrijving

Periode

Oplage

Verspreiding

Twente brochure

Inspiratie & informatie

hele jaar

35.000

Via beurzen, op aanvraag en bij de Twentse VVV’s/ Tourist Info’s

Magazine Landgoed

Seizoensmagazine: actie & inspiratie

4x per jaar

50.000

Randstad selectief, postcodesegmentatie

TwenteLife

Lifestylemagazine met toer. katern

4 x per jaar

30.000

In Twente

Uit in Twente nieuw in 2013

Evenementen- en activiteitmagazine

6x per jaar

20.000

In Twente

Verblijfsbrochures

Hotel, camping, bungalow, b&b

tweejaarlijks

10.000

Buiten Twente, multimediaal

Themabrochures

o.a. musea, fietsmeer­ daagsen, evenementen

jaarlijks of tweejaarlijks

3x 10.000

Buiten Twente, multimediaal

Thematische beursflyers

Arrangementenflyers, acties HOT, CBOT en Twente­logies

4x per jaar

10.000

Actiematig buiten Twente i.c.m. online

Drukwerk


Offline Activiteit

Omschrijving

Periode

Oplage

Verspreiding

ANWB-Fietsen

Fietsspecial ANWB

voorjaar

120.000

Landelijk, fietsliefhebber

ANWB-kampeerkrant

Kampeerspecial Twente/ CBOT

april/mei

300.000

Kampeerliefhebber NL

Fiets Actief

1 red./1 adv. pag. met fietsacties Twentelogies, HOT en CBOT

april

25.000

Landelijk, fietsliefhebber

Buitenleven

Redactie/advertentie: - voorjaar: fietsen, bungalowvakanties; - zomer: fietsen, hotelvakanties; - winters genieten, bungalow/hotel

3x: voorjaar, zomer en winter, totaal 7 pagina’s

3x 80.000, buitenmensen, wandelen, fietsen

Landelijk, lifestyle; actief genieten i.c.m. verblijf

Magazine Route.nl

4 red./4 adv. pag. samen met toer. regio’s Overijssel

april

100.000

Landelijk, fietsliefhebber

Telegraaf Twente Topsport special

16 pag. redactioneel katern over de Big5 en toeristisch Twente, incl. verblijfsarrangementen

16 april voorjaar/zomer

800.000

Landelijk en regio

Erfgoedlogies gids voor NL en B

2 pag. advertorial Twente­ logies (B&B), incl. 3x online nieuwsbrief en banner www.twentelogies.nl

voorjaar

40.000

NL en B

Wellness magazine

Deelname in reis-én ‘passie’-special; 2 redactie, 1 adv.pagina

1x voorjaar, 1x najaar

2x 22.000

Landelijk

AD-Fietsspecial i.c.m. online

1 pagina print / 1 pagina online

11 mei

1.700.000

Landelijk

TV: RTL4 + online

Go Cycling: 2x = 1x recreatief maart en april fietsen 1x atb

2x 800.000

Landelijk

Magazine Beeld + online

Cultuuraanbod/-arrangementen toer. regio’s Ov.

voorjaar

100.000

Landelijk

Ontdek kampeermagazine (Best Deal)

4 pag. redactie en 2 pag. campingoverzicht, incl. online op ontdek.nl

16 juni

90.000

Landelijk

Toeractief ANWB Fiets- en wandelmagazine

1x herfst-, 1x winter- wandelingen

oktober en december

2x 50.000

Landelijk met focus op genieten, wandelen, weekendje weg

ANWB-Fietsen, spread Daarom Twente


Online Activiteit

Omschrijving

Periode

Doel/bereik

Oplevering Twente Portal beleeftwente.nl

Informatie over activiteiten, evenementen, verblijf etc. voor invulling van een dag- of meerdaags bezoek aan Twente

maart/april

totaal: 500.000 bezoekers (per jaar)

Oplevering campagnewebsite twentelandgoed.nl

Thema- en actiewebsite met koppeling Twente Portal. Website met veel inspirerende beelden, die de parels van Twente actiematig uitlicht

medio mei

totaal: 120.000 bezoekers (per jaar)

Twente-App voor smartphone en tablet

Applicatie voor Android en iOS met diversiteit aan toeristische informatie voor dagje uit of oriëntatie meerdaags verblijf

Oplevering: Smartphone app: begin april Tablet applicatie: medio mei

Doel: 10.000 gebruikers

Koppeling portal met bestaande boekingssystemen

Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande boekings­ systemen uit de markt om de effectiviteit en efficiency van diverse campagnes te optimaliseren.

april/mei

n.n.b.

Oplevering Routeportal

Digitale ontsluiting van Twentse routes, routenetwerken, routeplanner en route-app i.s.m. Regio Twente

2013

n.n.b

Zoekmachine-optimalisatie

Om betere rankings en dus meer verkeer uit de zoek­ machines te krijgen zal er n.a.v. de uitkomsten van de zoekwoordenanalyse een websiteoptimalisatie plaats­vinden

april - juli

150.000 bezoekers

Google Adwords

Google Adwords-campagne o.b.v. belangrijke zoektermen. Hierbij wordt ingezet op advertenties bij de zoekmachine en tekst- en beeldadvertenties op andere websites.

mei - oktober

50.000 bezoekers

Youtube campagne

Aansprekende presentatie van de streek door in verschillende campagnebeelden interesse voor Twente te wekken

mei - oktober

15.000 bezoekers

Facebook Ads

Facebook-campagne o.b.v. interesses van de doelgroep. Twente-promotie door in te spelen op thema’s als wandelen, fietsen, onthaasten.

april - oktober

10.000 bezoekers

Contentmarketing / contentcreatie

Gericht genereren van publiciteit door online verspreiding van specifieke op actie gerichte content (inhouse of met partners)

mei - september

7.500 bezoekers

Nieuwsbrief

Speciale nieuwsbrieven afgestemd op ‘high potential’ periodes zoals schoolvakanties, feestdagen en specifieke thema’s.

april - december

10.000 adressen

Social media

Facebook, pinterest, twitter, instagram

hele jaar

doel: 3000 volgers

Twente-App voor smartphone en tablet

Profilering & positionering De profilering en positionering van Twente als sterk toeristisch merk vindt zijn oorsprong in de zorgvuldig gedefinieerde kernwaarden van het product:

• Weelderig Het toeristisch product Twente heeft een rijkdom aan aantrekkelijke kenmerken en eigenschappen • Sprankelend Twente als toeristische bestemming heeft een fris elan, ieder bezoek is weer anders

• Fier Als ware ambassadeurs zijn de inwoners trots op alles wat Twente speciaal maakt • Genereus In Twente hebben we de eigenschap dat we al het moois graag willen delen • Gerijpt De kracht van Twente is de authenticiteit; Twente is niet vluchtig, maar blijvend bijzonder Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan al onze activiteiten om het toerisme in Twente door te ontwikkelen (productontwikkeling) én in de markt te zetten (promotie).


PRODUCTONTWIKKELING Om de doelstellingen te realiseren werkt het TBT de komende jaren vanuit programmalijnen. Vijf programma­­ lijnen zijn gericht op het ontwikkelen van promotieconcepten met kansrijke producten, die bijdragen aan het verder laden van ‘Twente. Landgoed van Nederland’ (als de relevante schaal).

Programmalijn

Omschrijving

Periode

Partners

Doel

Countrylife / Twents Landleven

Actief genieten van het pure landleven, natuur en wellness (op z’n Twents)

t/m 2015

Samenwerkingsverb. van plattelandstoer. initiatieven en natuurorganisaties

Ontsluiting lokale en subregionale aanbod; ook in verbinding met stedelijk gebied

Citylife / Citypark stedelijk toerisme

Stedelijk concept binnen ‘Twente. Landgoed van NL’

t/m 2015

Citymarketeers grote steden

Stedelijk aanbod ontsluiten en verbinden met landelijk gebied

Twente voor Groepen

- Business: ontwikkeling zakelijke markt;

t/m 2015

Aanbieders van groeps­ activiteiten en -verblijf

Verbinden en ontsluiten van dag- en verblijfsaanbod voor groepen

- Leisure: ontwik. markt van groepsdagtochten en groepsaccommodaties Twente on Tour / Twente en Route

versterking en verbetering toer. bereikbaarheid en beleving (o.a. van de routenetwerken)

t/m 2015

OV-aanbieders, busbedrijven en toer. ondernemers verbinden

Toeristische mobiliteit stad en land verbeteren, incl. beleving ervan

Twente Events

Grootschalige evenementen verbinden met ‘Twente. Landgoed van NL’

t/m 2015

Evenementenorg. en HOT, CBOT, TL

Ontsluiten van evenementen voor meerdaags verblijf

COMMUNICATIE Activiteit

Omschrijving

Periode

Doelgroep

Doel

Pers & PR

Genereren van free publicity: persberichten, persinfo en persontvangsten

hele jaar

Journalisten informeren en uitnodigen

Kennismaking met aanbod in Twente

TBT website

Zakelijke website t.b.v. TBT-relaties

hele jaar

Stakeholders e.a. zakelijke relaties

Informeren & participeren

Campagneplan Twente Toerisme Marketing

Jaarlijks overzicht van activiteiten en projecten met TBT-betrokkenheid

1x per jaar

Stakeholders e.a. zakelijke relaties

Informeren & participeren

Toolkit – Ambassadeur ‘Twente. Landgoed van NL’

Toepassing toer. huisstijl Twente in eigen promotie

voorjaar

Toer. bedrijven, organisaties en VVV’s /Tourist Info’s

Participeren

Digitale nieuwsbrief

Zakelijke nieuwsbrief over activiteiten TBT en toer. ontwikkeling in Twente

maandelijks

Stakeholders e.a. zakelijke relaties

Informeren & participeren

Presentaties

Organisaties van diverse zakelijke bijeenkomsten

hele jaar

Stakeholders e.a. zakelijke relaties

Informeren & participeren

Social media

Twitter, linkedin

hele jaar

Stakeholders e.a. zakelijke relaties

Informeren & participeren


PROMOTIE BELGIE (Vlaanderen) Nederland is bij Belgen, met name Vlamingen, populair als vakantiebestemming. Vooral korte vakanties van maximaal een dag of vier in een vakantiebungalow of een hotel brengen ze graag in ons land door. Vorig jaar boekten ze 1,76 miljoen overnachtingen in Nederland, dat is +10% meer dan een jaar eerder. Naast de kust, Friesland, Veluwe is ook Twente een geliefde bestemming voor de Belg. Leer ons de Belgen kennen! • Ontevreden Belg zegt niets op moment zelf, maar het thuisfront krijgt het wel te horen. • Belg wil het op reis minstens even goed hebben als thuis. Is minder bereid om comfort in te leveren. • Belg koopt ook overnachtingen met aanbieding, maar zal ter plaatse zeker bereid zijn om de knip te trekken. • Goed eten en drinken zijn een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het leven. • Genieten is zeer belangrijk. Geen 40 km fietsen, liever 4 km fietsen en stoppen bij een leuk terras. Tips • Mik op lange weekends of midweken, afstand is te groot voor één nacht. • Kijk wanneer de schoolvakanties zijn, zowel in B als in NL. • Persoonlijke aanpak en aandacht wordt erg gewaardeerd. • Aanbiedingen blijven een grote troef als trekker, bestedingen ter plaatse volgen zeker. • Ken uw product in vergelijking met rest van aanbod (buiten Nederland). • Wees realistisch over de inspanningen (zowel in € als in de tijd). • Bundel de krachten, gedurende langere periode.

Spread Libelle België

TV exposure - Vlaanderen Vakantieland

Activiteit

Omschrijving

Periode

Bezoekers/ oplage

Vakantiesalon Vlaanderen (Antwerpen)

Twente-stand in Holland-paviljoen

januari

75.000

Digitale consumenten nieuwsbrief NBTC

Aandacht voor Twente

2x per jaar

30.000

Het Laatste Nieuws

Grootste dagblad in Vlaanderen advertorial

januari

370.000

Zenith (Brussel) 50Plus-beurs

Twente-stand in Holland-paviljoen

november

35.000

Nieuwsblad Magazine

1 advertorial

november

300.000

TV-exposure

Reportage in toeristisch programma ‘Vlaanderen Vakantieland’ of 11 regionale tv–zenders

nov./dec. (afhankelijk van beschikbaarheid)

500.000 – 1.000.000

Content coöperatie op holland.com en natuur.holland.com

Persberichten / nieuwtjes Twente

voor- en najaar

15.000

Digitale consumenten nieuwsbrief TBT (Twente)

voor- en najaarsacties

voor- en najaar

10.000 adressen


PROMOTIE DUITSLAND (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) In 2012 bracht een recordaantal Duitsers een toeristisch of zakelijk bezoek aan ons land. De grens van drie miljoen gasten werd voor het eerst doorbroken. Ook voor dit jaar verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) dat deze groei doorzet. Op provinciaal niveau, waaronder Twente, laten de bezoekcijfers van onze oosterburen over 2012 eveneens een positief beeld zien. Overijssel loopt qua dag- en verblijfsbezoek vanuit Duitsland voor op de vergelijkbare periodes in de jaren 2007 – 2011. Voor de toeristische promotie op de Duitse markt werkt het TBT sinds een aantal jaren samen met de andere regionale marketingorganisaties in Oost-Nederland, NBTC Köln en Euregio. Dat gebeurt onder de vlag van ‘Das andere Holland’. De focus in de Duitse marktbewerking ligt op koppels 40+ en gezinnen in Nord­rheinWestfalen en Niedersachsen.

Voor 2013 is gezamenlijk een multimediaal promotieprogramma samengesteld met participatiemogelijk­ heden voor het toeristisch bedrijfsleven (op aanvraag bij het TBT beschikbaar). Een mix van online- en offline-activiteiten wordt ingezet om genoemde doelgroepen te bereiken. Online wordt (via seo, sea, nieuwsbrieven, social media) getracht zoveel mogelijk traffic naar de nieuwe website buchen-holland.de te genereren. De offline-activiteiten bestaan uit een glossy infobrochure, journalistenontvangsten, advertentiecampagne, beursbezoek (waaronder de beurs ‘Reise & Camping’ in Essen) en aanwezigheid op publieksmanifestaties. Het TBT sluit hier actief op aan met Duitstalige informatie- en verblijfsbrochures (presentatie leden HOT, CBOT en Twentelogies), een geheel vernieuwde website (i.o.) binnen de Twente-portal en voor de gast ter plekke een gloednieuwe bundel met veertien Duitstalige fietsroutes verspreid over Twente.


Offline Activiteit

Omschrijving

Periode

Doel/bereik

Mediacoöperaties

Redactionele aandacht i.c.m. advertorials in special interest magazines en dagbladen

voor- en najaar

n.n.b.

Pers & PR

Persberichten, groepspersreis en ind. journalisten

voorjaar, zomer, najaar

1700 perscontacten

Guerilla actie

Ludieke publieksactie

voorjaar

250.000 zichtcontacten naams bekendheid ‘Urlaub in der Grenz­ region’

Glossy magazine Das andere Holland

Themamagazine over Ost-Holland

voor 2013 / 2014

75.000; multimediale verspreiding in NRW en NS

Beurzen en publieksmanifestaties

o.a. Reise & Camping Essen

hele jaar

Diverse; verspreiding info ‘Das andere Holland’ en Twente

Verblijfsbrochures Twente

Bedrijfspresentaties hotels, campings, bungalowparken en B&B’s

hele jaar

Actieve verspreiding, offline (o.a. beurzen etc.) en online (interactieve pdf op twente.de)

Fietsroutebundel Twente nieuw in 2013

Ringband met 14 Duitstalige fietsroutes verspreid over heel Twente

t/m 2015

Verspreiding via VVV’s en bedrijven in Twente en de Duitse grensregio

Activiteit

Omschrijving

Periode

Doel/bereik

buchen-holland.de en twente.de

Boekingsopties via affiliates of eigen presentatie en arrangement

hele jaar

seo, sea en landingspagina’s

hollandcampings.de

Speciale boekingssite van samenwerkende campings

hele jaar

seo en sea

urlaubfuerkinder.de

Speciale site met aanbod voor kids

hele jaar

seo en sea

Bannercampagne buchen-holland.de

Special interest + regiosites

Online

4,5 mio pv’s + 45.000 clicks + 1,25% ctr 70.000 clicks op buchen-holland.de

Adwords-campagne Content coöperatie

Portals/web.de, dagbladen holland.com

Nieuwsbrief

hele jaar

- 24.000 pv`s op redactionele content & 9.500 clicks (via portalen) - 1.5 mio pv’s & 180.000 pv`s op redactionele content & 6.500 clicks (via dagbladen) - 18.000 clicks op Holland.com

voor- en najaar

600.000 adressen, 300.000 contacten

Social media acties

Pinterest, facebook, twitter, blogger

voor- en najaar

8 mio pv’s

Das andere Holland für Gruppen op buchenholland.de

Presentatie van select aantal Twentse VVV-groepsdag­ tochten

hele jaar

300 busreisorganisaties, 200 verenigingen en 500 mkb-bedrijven (personeelsverenigingen)

pv’s = pageviews

ctr = click through rate

seo en sea = zoekmachine optimalisatie en advertising


Voor en advies op maat of uitgebreide informatie over specifieke activiteiten kunt u contact opnemen met het TBT. Wij werken vanuit het Ondernemingshuis Twente en zijn als volgt te bereiken: Twents Bureau voor Toerisme Hengelosestraat 585 7521 AG Enschede T: 053 30 30 800 E: info@twentsbureauvoortoerisme.nl I: twentsbureauvoortoerisme.nl (zakelijke website) Uitgebreide consumenteninformatie over Twente is te vinden op beleeftwente.nl

Dit campagneplan is tot stand gekomen i.s.m. ondernemers (HOT, CBOT, Twentelogies, International Topsport Events Twente) en VVV’s/Twente Tourist Info. En mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Regio Twente, Provincie Overijssel en Euregio.

samenwerken aan toerisme

TBT Campagneplan 2013  

Marketing Toerisme Twente Campagnepaln 2013

Advertisement