Page 1

Sanatta Marka Kent CANiK

1


2 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Lider Kent

CANiK BELEDiYESi

“Cumhuriyetin temeli kültürdür... Sanattan mahrum kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” M. Kemal Atatürk Sanatta Marka Kent CANiK

3


4 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Değerli Hemşehrilerim; Canik Belediyesi olarak bugüne kadar eğitimden kültüre, spordan sanata, kentsel dönüşüme kadar pek çok yatırıma imza attık. Yollar, binalar yaptık. Ancak şimdi ayrı bir onur yaşıyoruz. Çünkü Tiyatro Okulu’nu şehrimize kazandırdık. Bir ilçe belediyesi olarak Samsun ve Karadeniz’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Yeni medeniyet tasavvuru çerçevesinde yeni neslin inşası noktasında tiyatroyu çok önemsiyoruz. Tiyatro, sadece gösteri ve vakit geçirme aracı değildir. Tiyatro, eğitici bir sanat dalıdır. İnsanların eğitilmesinde, düşüncelerin yayılmasında önemli rol oynar. İnsanları düşünmeye yöneltir. Kültür, bilgi, görgü alışverişine neden olur. Toplumda dinlemeyi, anlamayı, ince davranmayı, toplumsal kurallara uymayı öğretir. İnsan sevgisi aşılar. Toplumun geleneklerini, adetlerini yaşatır. Çocukları, gençleri iyiye, güzele, doğruya, sevgiye yöneltir. Tiyatro sevgisi çocuklara küçük yaşlarda kazandırılmalıdır. Çocukları çağdaş, kültürlü, bilinçli, yurtsever birer kişi olarak yetiştirmek için onlara tiyatro sevgisi verilmelidir. Tiyatro Okulu’nu açmamızdaki ana gaye budur. Bu manada çocuklarımızın değerleriyle birlikte yetişmesi, milli ve manevi değerlerimizin geleceğe aktarılması bakımından, kurduğumuz Tiyatro Okulu’nun önemi büyüktür.

Değerli Dostlar; Bugün Tiyatro Okulumuzda her yaştan insanımız sahnenin tozunu yutmaktadır. Bu bize heyecan vermektedir. İnşallah şehrimize 3 bin kişilik bir tiyatro salonu kazandırmak ve Samsunlu gençlerimizin yer aldığı Şehir Tiyatrosu’nu oluşturmak istiyoruz. Tiyatro Okulu bunun alt yapısını oluşturmaktadır. Bunun bir ötesi de ilçemize bir konservatuvar kurmaktır. Bu bakımdan Tiyatro Okulu, son 11 yılda ilçemize kazandırdığımız ve geleceğimize dair yaptığımız projeler arasında en büyük yatırımlarımızdan birisidir. Bu vesileyle Tiyatro Okulu’nun şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Sanatta Marka Kent CANiK 5


Vizyonumuz Tiyatroyu seyreden, dinleyen, okuyan, anlayan, duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunan, dünyanın en iyi tiyatro merkezi olmak.

Misyonumuz Değerlerimiz ışığında toplumsal kültüre katkı sağlamak, Türk dilini geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

6 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Kurumsal Değerlerimiz Profesyonellik: Sanat üretiminde yüksek standardı yakalamak için disiplin ve hizmetin gereklerine uygun şekilde davranarız.

Ekip çalışması: Tiyatro sanatının doğasına uygun, karşılıklı empati içinde birbirimizi tamamlayarak, ortak amaçlar doğrultunusunda tek vücut gibi çalışırız.

Yaratıcılık: Tüm sanat dallarından yararlanarak bireysel-toplumsal değerleri temel alan özgün eserler üretiriz.

Estetik: Doğruyu kaybetmemek koşuluyla “güzel”i ve “iyi”yi ararız.

Kalite: Bireysel-toplumsal değereleri yansıtan ve tartışmaya açan eserlerle, insanların duygusal arınmalarını sağlar, eğlendirirken düşündürürüz.

Gelişme: Çevremizdeki değişimleri göz önüne alarak, eğitsel, kültürel ve sanatsal anlamda ileriyi hedefleriz.

Sanatta Marka Kent CANiK

7


Canik Tiyatro Okulu 8 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent Canik Sanatta Marka Kent CANiK 9


10 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 11


Tiyatro Okulumuzdan Görüntüler

12 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Tiyatro Okulumuzdan Görüntüler

Sanatta Marka Kent CANiK 13


Canik Belediyesi Tiyatro Okulunun Kurulması Canik Belediyesi Tiyatro Okulu 26 Mart 2015 tarihinde Canik Belediyesi tarafından kurulmuş ve Canik Kültür Merkezinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Tiyatro Okulu ilköğretimden yetişkin bireylere kadar geniş bir kesime hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Karadeniz bölgesinde Samsun ilinde tek başına Tiyatro Okulu olma özelliği taşımaktadır. Samsun’da tiyatro adına yapılan çalışmalar eksik ve yetersizdir. Tiyatro Okulumuz kendini hızla geliştirip büyüyerek düzenli perde açan bir merkeze dönüşmeyi hedeflemektedir. Tiyatro Okulumuz kurulmasının hemen ardından yoğun bir talep görmüştür. Samsun halkımızın bu ilgisi tiyatro konusunda bir boşluğun net göstergesidir.

14 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 15


16 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 17


Canik Tiyatro Okulu

2014 - 2015 Dönemi Canik Belediyesi Tiyatro Okulu bünyesinde gölge tiyatrosuda bulunmaktadır. Canik Belediyesi Tiyatro Okulu açtığı perde ile sezona Cihat Faruk SEVİNDİK’in yazıp yönettiği Karagöz’ün İş Bulması adlı oyun ile başlamıştır. Bu temsillerde şu ana kadar 1000 çocuğu tiyatro ve gölge tiyatrosu ile tanıştırmıştır. Canik Belediyesi Tiyatro Okulu yaşları 7 ile 14 arasında değişen 100 civarında devamlı öğrencisi bulunmaktadır. Yetişkin bölümü ise 25 devamlı öğrencisi ile toplamda 125 kişiye haftanın 5 günü ders veren bir okuldur. Tiyatro Okulunda diksiyon - hitabet - beden dili - sahne - mimik - rol - dekor ve aksesuar tanıma - metin çözümleme - dans - hareket - tiyatro tarihi - tiyatro ahlakı ve okuma dersleri verilmektedir. Çocuk bölümümüzde farklı olarak ağırlıklı yaratıcı drama işlenmektedir.

18 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 19


2015 - 2016 Sezonu

Canik Belediyesi Tiyatro Okulu her yıl Canik’te düzenlenen ramazan etkinliklerinde de düzenli olarak sahne almış. Samsun ve Canik halkını Geleneksel Türk Tiyatrosu ile tanıştırmıştır. 2015 yılında Canik Belediyesi ve Tika organizasyonu ile Azerbaycan’ın Bakü kentinde Azerbaycanlı çocuklara vermiş olduğu temsil ile beğeni toplamıştır.

Yapılması amaçlananlar Canik Belediyesi Tiyatro Okulu Samsun ilinde düzenli olarak yetişkin ve çocuk oyunları ile perde açan bir tiyatro olmayı amaçlamaktadır. Samsun’da şehir tiyatrosunun eksikliği hissedilmektedir. Canik Belediyesi tarafından kurulan Tiyatro Okulumuz kendi sanatçılarını yetiştirmeyi ve gelecekte kent tiyatrosu haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe doğru önemli adımlar atan profesyonel bir kurumdur. Canik Belediyesi Tiyatro Okulu akademik çalışmalar ile sanat alanında söz sahibidir. 20 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Canik Tiyatro Okulu Sanat estetik duygusunu geliştirmek amacıyla 26/04/2015 tarihinde kurulmuştur

Türk Sahne Sanatlarının yurtiçinde ve yurtdışında gelişmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamak Yerli ve yabancı istiyoruz eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü yükseltmeyi amaçlıyoruz

Türk dilini yerleştirmeyi istiyoruz

Temel değerler üzerinde doğru yargılara varılarak değerlerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz

Sanatta Marka Kent CANiK 21


22 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 23


Tiyatro Eğitiminin Amacı “Günümüzde meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların yeniliğe açık, yapıcı ve yaratıcı olmasını gerektirmektedir. Bu durumda, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce çok önemli bir hale gelmektedir… Yaratıcılık sürecinde önceden kazanılmış bilgiler kullanılsa da, eski deneyimlerle yenilerinin birleşmesi söz konusudur. Yaratıcılık süreci bir “yapma” ve “oluş” sürecidir. Oluş bir değişmedir, şimdiye dek olmayan bir şeyin biçimlenmesi demektir… Eric Fromm’a göre iki tür yaratıcılık vardır. Birincisi resim yapma, müzik besteleme, roman, şiir yazma gibi yeteneğe bağlı, öğrenebilen ve alıştırmalarla geliştirilebilen ve ürün veren yaratıcı etkinliklerdir. Bunlar birinci tür yeti ve yeteneklerdir. İkincisi ise, her türlü yaratıcılığın temelinde bulunan, yaratıcı tutum ve davranış biçimidir. İkinci tür yaratıcılık bir ürünle görünür duruma gelmeyebilir. Bir karakter özelliğidir. Görme, algılama ve tepki verme yetilerinin işlenmesi ile geliştirilebilir. Yaratıcılık, sanat ürünleri için ne kadar geçerliyse birtakım yaşam durumları ya da insani ilişkiler için de geçerli olmaktadır. Yaratıcılığın insanlara özgü bir yetenek olduğu, her insanda az ya da çok bulunduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Her çocukta yaratıcı olma yeteneği vardır, bu yeteneği geliştirmek için öncelikle çocukların duyularını eğitmek gerekir. Yaratıcı düşünce bir güçtür ve sosyal hayata uyum sağlamada da çok etkilidir. Her alanda çok önemli olan yaratıcı düşünce becerisinin çocuklara kazandırılması gerekir; bu sayede insanlık, ampul, radyo, televizyon, bilgisayar, uzay gemisi vs. kazanmış, edebiyat, sanat, müzik ve mimaride harikalar yaratmıştır.” (“Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler”. Prof. M. GÖNEN, Dr. S. ŞAHİN, Dr. A. İ. YÜKSELEN, Dr. E. TANJU. Epsilon. 2006. İstanbul) Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edebileceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.

24 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Tiyatro Okulumuzdan Görüntüler

Sanatta Marka Kent CANiK 25


Tiyatro eğitimi sayesinde birey; • İfade güçleri ve beraberinde kendilerine güvenlerini artırır. • Eleştirel tahlil yeteneği kazanır, hem kendilerinin hem de diğerlerinin çalışmalardaki katkılarını gözlemler. • Dramatik konseptte yapılan soyut çalışmaların içeriğini yaşamın özelinde somutlaştırırlar. • Bedenlerini ve dillerini daha iyi kullanmaya başlarlar. • Hem çalışmaların içinde yer alarak rolleri gözlemleyecek, hem de grubu dışarıdan izleyerek yaşama dış gözle bakmayı öğrenecektir. • Tiyatro ve drama çalışmalarına ait temel özellikleri öğrenecek, bu alandaki becerilerini geliştireceklerdir. • Tiyatro ve diğer benzeri sanatlara ait teknik bilgiler edineceklerdir. • Tiyatro yolu ile toplumdaki sosyo-ekonomik farklılıkları gözlemleyecek, toplumsal değerler, nesil farklılaşması, gelecek ve geçmiş gibi kavramlar hakkında fikir sahibi olacaklardır. • Sanatın diğer dallarına ilgileri artabilecek, fark ettikleri yetenekleri mesleki seçimlerini ve eğitim hayatlarını etkileyebilecektir.

Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edebileceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.

26 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Tiyatro Okulumuzdan Görüntüler

Sanatta Marka Kent CANiK 27


Tiyatro Okulumuzdan Görüntüler

28 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Tiyatro Okulumuzdan Görüntüler

Sanatta Marka Kent CANiK 29


Tiyatro nedir? Bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların temsil etmesi maksadıyla yazılmış edebi eser. Yunanca theatrondan doğmuştur. Eskiden temsil verilen yer manasına gelirken, daha sonra temsil edilen eser olarak da kullanılmıştır. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat ögesidir. Bu edebiyat ögesi yanında tiyatro kavramı içine oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik, dans gibi unsurları da katmak gerekir. Türkçede tiyatro yerine temaşa eseri, seyirlik oyun terimleri de kullanılmıştır Tiyatronun diğer edebi eserlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, bunun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. roman ve hikaye mücerrettir. Değer ölçülerini, okuyanın sübjektif kanaat ve anlayışlarından alır. Onların yanında tiyatro müşahhastır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitab eder. Kendisi de seyircinin kollektif vicdanından güç alır. Bir tiyatro eserinde eseri yazan kişi veya kişilere müellif, yazılı bir metin veya dile getirilmesi oyunculara bırakılmış tasarıya eser, oyunu sahnede canlandıran kişilere oyuncu denilir ve bu üç varlık muhakkak bulunur. Ayrıca eserin sahnelenmesinde vazife alan yönetici, dekoratör, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır. Bir tiyatro eserinde; konu, kişiler, çevre, zaman, üslup, amaç gibi altı unsur vardır. Tiyatroda sosyal hayatın ve insan karakterlerinin tahlil ve tenkitleri yapılır. Tiyatroda en önemli hususlardan biri dildir. Fazla ağır olmaması, konuşma diline benzemesi istenir. Böylece ince fikirlerin ve esprilerin seyirci tarafından kolayca kavranması sağlanmış olur.

30 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 31


Tragedya: Kişilere korku, heyecan ve acındırma telkinleriyle ibret vermek maksadı güden en eski tiyatro çeşitidir. nazım halinde yazılması ve değişmez kaidelere bağlı olması sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır. Trajediler genelde beş perdelik oyunlardır. Eski Yunan’da, çok oynanan bu eserler 3 veya 6 perdelik de olabilirdi. O zamanki tiyatrolarda dekor bulunmaz, ancak sahnenin bir köşesinde olayların sebep ve sonuçlarını anlatan bir koro yer alırdı. Konusu çok defa eski Grek’te aristokrat sınıfın yaşayışı ve Yunan mitolojisinden seçilmiştir. Bazı Fransız şairleri bunların yanısıra Latin, İspanyol ve Osmanlı tarihlerinden konular alarak, bunları kendi düşünce ve anlayışlarına göre işlemişlerdir. Kahramanlar; kral, kraliçe, prenses, eski Yunan’ın tanrı ve yarı tanrıları gibi en üst tabaka kişilerden seçilmiştir. Orta tabaka ve basit halk adamlarına rastlanmaz. Kahramanları arasında geçen olaylar insanların ruhi zayıflıklarını, ihtiraslarını, iradeye bağlı yüce davranışlarla çarpıştırır. Trajedilerde; olay, zaman ve çevrede birlik demek olan “üç birlik kuralı” benimsenmiştir. Trajedilerde iç içe girmiş karışık vak’alar bulunmaz. Ayrıntıya girmeden tek bir olay gösterilir. Olayın ön ve son tarafları, sebepleri ve sonuçları gerektikçe koronun ağzından halka duyurulur. Buna “olay birliği” denir. Trajedi olayının bir günde (24 saatte) olup bitmiş gibi gösterilmesine “zaman birliği”, tek bir şehrin belli bir köşesinde başlayan olayın yine orada bitmesine de “çevre (mekan) birliği” denir. Trajedilerde parlak nutukları andıran yüksek ve asil bir üslup kullanılır. Kaba, çirkin, bayağı ve hatta alelade sözler bulunmaz. Trajedi şairleri mısralarının derin manalı ve hikmet dolu olmasına önem vermişlerdir. Trajedilerde kadere, ahlak, töre ve geleneklere üstün bir değer verilmiştir. Fakat bunlar eski Yunan felsefe ve kültürünün benimsediği şekilde anlatılmıştır. Trajedi eserleri yaşadıkları çağın ve toplumun ahlak ve törelerine zıt gidenlerle alın yazılarına meydan okumak cür’etini gösterenlerin çektikleri büyük acıları ve başkalarına çektirdikleri sıkıntıları konu almıştır. Bu bakımdan sonu mutlaka bir ölümle biter. Bu özellikleri dolayısıyla trajedinin maksadının “insani ıstırapların ifade edilerek seyircilerin ruhunda korku ve merhamet uyandırılması” olduğu kabul edilmektedir.

32 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 33


Komedi: Kişilerin, olay ve adetlerin gülünç, eğlendirici, yönlerini göstermek suretiyle ibret vermeyi ve hoşça vakit geçirtmeyi gaye edinen tiyatro çeşitidir. Dalkavukluk, korkaklık, cimrilik, dalgınlık, kibirlilik, ukalalık gibi insanlar için birer kusur olan huy ve alışkanlıklar dev aynasında büyütülerek ve abartılarak seyirciyi güldürecek tarzda sahneye konulur. Bu kusurlar derece derece pekçok insanda bulunduğundan bir bakıma seyirciyi kendi kendine güldürmüş olur. Böylece seyirciye ince bir ders vermek istenir. Komedilerde de konu-çevre-zaman birliği (üç birlik kuralı) benimsenmiştir. Konuları günlük hayattan alınan komedilerde kahramanlar rastgele kişilerdir. Çevre belli bir yerdir. Bilhassa Yunan komedyalarında kaba, bayağı ve çirkin ifadeler kullanılmıştır. Trajedilerin aksine kaba şakalar, kelime oyunları, bayağılaştırıcı imalar önemli yer tutmuştur. Molier’in komedileri üslup bakımından daha derli topludur. Her zaman ve her yerde rastlanan insan kusurlarını belli tiplerde göstererek gülünç eden komedilere “karakter komedisi” belli bir toplumu veya bütün insanlığı alarak bozuk ve aksak yanlarını hicveden komedilere “töre komedisi”, edebi hicvin sahneye uygulanmış şekline “yergi komedisi”, bir derinliği olmayan, sırf güldürmek için yazılan komedilere de “entrika komedisi” denir.

34 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 35


Dram: Trajediyle komediyi biraraya getiren tiyatro çeşitidir. Modern tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayışının veya sadece hayatın gülünç taraflarının sahneye konmasını yeterli bulmayarak hayatı birçok tarafıyla temsil etme arzusundan doğmuştur. Dram, nesir ve nazım halinde yazılabildiği gibi, üç perdeden beş perdeye kadar olabilir. Üç birlik kuralını tamamen reddeder. Beşeri temalardan çok toplumcu ve milli konuları işler. En kanlı ve çirkin vak’aları seyirciye göstermekten çekinmez. Konularını hayatın acıklı veya gülünç, çirkin veya güzel hemen her olayından alabilen dramda kader, ümit, neş’e, şüphe, tasa, facia ve komik davranışlar birarada bulunabilir. Kahramanları arasında her tabakadan halkın yanısıra üst tabaka kişileri de bulunur. Her türlü mizaca yer verilir. Dram eserleri hakikatı göstermek iddiasında olmuşlardır.

36 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 37


Opera: Bütün sözler, hareketler ve jestleri musikiyle bestelenmiş ve orkestra şefinin idaresine verilmiş dram ve trajedilerdir. Trajedilerde bir tek kelime müziksiz söylenmez. Opera, musiki, kilise ve paganizm (Eski Yunan putperestliği)den çıkmıştır. Ağır bir hüzün havası hakimdir. Olaylar acıklı ve hislidir. Olağanüstü vak’alar sıksık görülebilir. Çok gösterişli dekor ve kıyafetler içinde sunulur. Operet: Sözlerinin müziksiz kısımları müziklerden çok olan tiyatro eserleridir. Halka hitabetmek için yazılır. Operetlerde renk, ışık, kıyafetler ve dans en göze çarpıcı şekilde kullanılır.

Bale: Birçok yönüyle operaya benzeyen, fakat sahnedeki bütün hareketleri ahenkli ve zengin dans figürleri halinde gösterilen baştan sona besteli bir tiyatro çeşitidir. Revü: Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, tenkit dolu çeşitidir.

Skeç: Beş-altı dakikaya sığdırılan tablolar halinde kısa, musikili oyunlardır. Bir çeşiti de radyo skeçleridir.

38 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 39


Yaratıcı drama ile tiyatro arasında ki fark Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı Drama Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

40 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları: • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme • İletişim becerileri geliştirme • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma • Problem çözme becerilerini geliştirme • Dil becerilerini geliştirme • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak • Hayal gücünü geliştirme • Dinleme becerilerini geliştirme • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir. Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitmegörme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaratıcı Drama ne değildir? • YD oyun oynamak değildir. • YD tiyatro değildir. • YD dramatizasyon değildir.

Sanatta Marka Kent CANiK 41


42 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu


Sanatta Marka Kent CANiK 43


44 Canik Belediyesi Tiyatro Okulu

Profile for Burhan Özakça

tiyatro kitabı  

tiyatro kitabı  

Advertisement