Page 1

Uitnodiging


Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Deze mutatie heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel het schoolbestuur als de gemeente.

Schoolbesturen

Schoolbesturen krijgen meer autonomie en hebben straks alle onderhoudstaken (in- en exterieur) in één hand. Dit kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis aanwezig is om de kansen tactisch en verantwoord te benutten. Hoe haalt u deze kennis in huis? En dan zijn er vragen als: onze school krimpt, in hoeverre moeten we wel of niet onderhouden? Of: wie betaalt het onderhoud van het gymlokaal en/of de accommodatie voor de kinderopvang?

Gemeenten

Gemeenten krijgen minder administratieve lasten en er ontstaat meer duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de conditie van de schoolgebouwen. Het paradoxale is echter dat de gemeente niet meer het budget beheert, maar wel de zorgplicht houdt. Waar ligt de grens? Nu elk schoolbestuur baas is over haar eigen budget, wordt het voor de gemeente moeilijker om een goed integraal accommodatiebeleid op stellen c.q. uit te voeren. Hoe nu verder?

Wat kunt u van deze middag verwachten?

Het symposium ‘Buitenonderhoud op het schoolrapport’ geeft u een goed beeld van de praktische gevolgen van de wetswijziging voor alle direct betrokkenen. Zo is bijvoorbeeld de overdrachtsregeling een belangrijk thema: welk budget krijgt de school mee van de gemeente? Ook komt deze middag onder meer voorbij hoe schoolbesturen en gemeenten op een heldere en beheersbare manier grip kunnen krijgen op de nieuwe situatie. De middag heeft een interactief karakter, met onder andere als sluitstuk een forumdiscussie.


De onderwijshuisvesting in ontwikkeling Jos Wortelboer is ruim 10 jaar adviseur bij de BMC Groep. Daarvoor was hij gedurende 20 jaar werkzaam bij 5 verschillende gemeenten. In deze periode heeft Jos expertise opgebouwd in diverse onderwijsvraagstukken, variërend van besturenfusies, nieuwe vormen van onderwijsbestuur, gevolgen van krimp en vooral vraagstukken op het terrein van de onderwijshuisvesting. Jos neemt ons mee vanuit de ontstaansgeschiedenis van de huisvestingsregelingen en kijkt met ons naar de toekomst. Hij lardeert het verhaal met voorbeelden en ervaringen uit zijn dagelijkse praktijk.

Het is tijd voor Resultaatgericht Samenwerken Dick Keus is senior business consultant van TNO. Hij bespreekt de gewenste ontwik-

Aanmelden Meld u aan voor het symposium ‘Buitenonderhoud op het schoolrapport’ via de bijgevoegde antwoordkaart of door een mail te sturen naar k.schepers@burgersvanderwal.nl

kelingen en de huidige resultaten op het gebied van duurzaamheid in de vastgoedwereld. Deze ontwikkelingen en ervaringen vragen van alle ketenpartijen een radicaal andere aanpak bij het bouwen, renoveren en onderhouden van vastgoed. Resultaat-

Geef ook aan met hoeveel personen u komt en of u deelneemt aan de Drink & Bite na afloop.

gericht samenwerken (RGS) stelt opdrachtgevers en opdrachtnemers in staat om duurzame resultaten te behalen. Dick Keus licht de filosofie, de methodiek en de opgedane ervaringen met deze nieuwe manier van werken toe.

Bent u verhinderd, maar wilt u wel graag geïnformeerd worden over de uitkomsten van deze middag? Laat ons dat dan even

Klaar voor de start, het doel en de reis Ludwig Smits is directeur/eigenaar van Burgers van der Wal. Hij gaat in op het verbinden van de bestaande en de nieuwe onderhoudssituatie. Met als eerste stap het inventariseren van de huidige conditie van het schoolgebouw, en als tweede een technische en financiële doorkijk naar de toekomst. Uitgangspunt is dat zowel de inventarisatie als de doorkijk als realistisch en reëel worden (h)erkend door zowel de gemeente als het schoolbestuur. Dit kan de basis zijn voor een evenwichtige samenwerking, waarin de onderhoudstoestand van de scholen permanent wordt bewaakt en via verslaglegging in beeld wordt gebracht.

Presentatie: Harry Heijblok Harry Heijblok treedt naast zijn rol als dagvoorzitter veelvuldig op als acteur, trainer en gespreksleider voor studiebijeenkomsten binnen het onderwijs. Hij drijft op interactie en de juiste sfeer. Zijn toon is luchtig, hij luistert met een scherp oor en hij reageert snel en direct. Harry ziet het als zijn persoonlijke missie om het beste uit een bijeenkomst te halen. Voor het symposium op 29 mei neemt hij als extra sfeermaker zijn eigen pianist mee.

weten via de mail of antwoordkaart. We verzoeken u vriendelijk om u vóór 18 mei a.s. aan te melden!


Programma 13.30 uur

Ontvangst

14.00 uur

De onderwijshuisvesting in ontwikkeling

Jos Wortelboer, adviseur bij de BMC Groep

14.30 uur

Het is tijd voor Resultaatgericht Samenwerken

Dick Keus, senior business consultant van TNO 15. 00 uur

Pauze

15.30 uur

Klaar voor de start, het doel en de reis

Burgers van der Wal

16.00 uur

Ruimte voor vragen - discussie

onder leiding van Harry Heijblok

16.30 uur

Afsluiting met Drink & Bite

(optioneel, na aanmelding)

Ludwig Smits, directeur/eigenaar

17.00 uur Einde

Locatie: Van der Valk Hotel Duiven Impuls 2, 6921 RK Duiven. Telefoon: 026 - 318 8888. www.hotelduiven-arnhem.nl Auto: Van der Valk Hotel Duiven ligt vlak aan de A12 tussen Duiven en Arnhem. U volgt de A12 tot afrit 28, afslag Duiven/Zevenaar-west. Aan het einde van deze afrit gaat u bij de stoplichten rechtsaf. Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u nogmaals rechtsaf, vervolgens neemt u de eerste afslag rechts en bent u gearriveerd bij het hotel. Komt u vanuit de richting Oberhausen, neem dan afrit 28, afslag Duiven/Zevenaar-West. Ga rechtdoor bij de stoplichten.

Fabriekstraat 17b, 7005 AP Doetinchem. Tel.: 0314 - 369 280 www.burgersvanderwal.nl

Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u rechtsaf. Na Âą 100 meter kunt u rechtsaf en komt u bij het hotel. Openbaar Vervoer: u gaat met de trein naar Station Duiven en van daar is het raadzaam een taxi te nemen naar het hotel.

symposium doordecentralisatie  

op 29 mei houden wij bij van der valk in duiven een symposium

symposium doordecentralisatie  

op 29 mei houden wij bij van der valk in duiven een symposium

Advertisement