Page 1

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) bij renoveren en onderhouden.

TNO Buildings ing. Dick Keus Senior Business Consultant


1

Programma 1. Ontwikkelingen in de vastgoedsector 2. Duurzame ontwikkeling 3. ResultaatGericht Samenwerken bij renoveren en onderhouden 4. Ketensamenwerking en consortiumvorming 5. Ervaringen


2

Ontwikkelingen in de vastgoedsector 1998: Bouwvisie 2015 (ARTB): Vermindering energieverbruik Gebruik duurzame energiebronnen Verhogen kwaliteit en zekerstellen van kwaliteit Levensduur Verbeteren van arbeidsomstandigheden Sneller bouwen Verschuiving naar industrieel bouwen Scheidbaar & vervangbaar bouwen Comfortverbetering woningen / gebouwen


3

Ontwikkelingen in de vastgoedsector 2005: Regieraad Bouw Verhoudingen normaliseren Veranderingen op gang brengen in contractvorming Vizier gericht op eindgebruiker en levensduurkosten Duurzaam bouwen Kwaliteit / prijs verhouding Transparantie Innovatie en procesveranderingen Cultuuromslag en vertrouwen herstellen


4

Ontwikkelingen in de vastgoedsector 2010: Vernieuwing Bouw Vernieuwend leiderschap Lef en ambitie Duidelijke visie en organisatieontwikkeling Ketensamenwerking EfficiĂŤnter (lean) bouwen, minder faalkosten Transparantie en vertrouwen (100%) Kwaliteit en duurzaam Levensduur denken Denken vanuit de gebruiker Ontwerpvisie, levenscycli, inpassing in ruimtelijke omgeving Duurzame energie en materialen


5

Wat is Duurzame Ontwikkeling? Duurzame ontwikkeling is in 1987 door de commissie Brundtland gedefinieerd als: De ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken.


6

Duurzame Ontwikkeling Een duurzame aanpak beperkt zich niet alleen tot een betere omgang met de aarde (Planet), maar gaat ook over een goede (werk/woon)omgeving voor mensen (People), en kan ook gewoon een materiĂŤle winst opleveren (Profit).


7

Duurzame Ontwikkeling Een duurzame aanpak beperkt zich niet alleen tot een betere omgang met de aarde (Planet), maar gaat ook over een goede (werk/woon)omgeving voor mensen (People), en kan ook gewoon een materiĂŤle winst opleveren (Profit).

Planet

People

Profit


8

Duurzame Ontwikkeling Een duurzame aanpak beperkt zich niet alleen tot een betere omgang met de aarde (Planet), maar gaat ook over een goede (werk/woon)omgeving voor mensen (People), en kan ook gewoon een materiĂŤle winst opleveren (Profit).

Planet

People

Profit


9

Nederland in top 10 “natuur verslindende” landen Hectares per persoon 1 1

Qatar

2

Kuweit

3

VEA

4

Denemarken

5

VS

6

België

7

Australië

8

Canada

9

Nederland

10

Ierland

145

Eritrea

146

Haiti

147

Afganistan

148

Timor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Als alle bewoners op aarde evenveel zouden gebruiken als Nederlanders dan zijn er 3,5 aardbollen nodig! De aarde is geschikt voor 1,8 hectare per persoon Living Planet Report van WNF


10

Binnenmilieu in scholen Slechte ventilatie: Planet +

80% scholen bedompt (CO2–concentraties tot 3× gezondheidskundige grenswaarde) 50% scholen is in zomer te warm in de winter tocht

People Verminderde leerprestaties: + Profit

rekentaken cijfer:

6,2 i.p.v. 8,0

taaltaken cijfer:

7,5 i.p.v. 8,0


11

Faalkosten in de Bouw (% van de omzet)

Planet

Discipline

2001

2005

2008

Architecten

8,8 %

9,0 %

11,2 %

Aannemers

6,2 %

5,4 %

8,5 %

Installateurs

7,7 %

9,4 %

11,7 %

Afbouwers

8,5 %

12,9 %

11,3 %

Gemiddeld

7,8 %

9,2 %

10,7 %

+ People + Profit

Bron: USP Marketing Consultancy


12

Productiviteit in de Bouw

Planet + People + Profit

Land

Productiviteit (â‚Ź/uur)

Verenigde Staten

18

Frankrijk

18

Finland

17

Duitsland

17

Denemarken

16

Nederland

15

Verenigd Koninkrijk

15

Zweden

13

MinEZ (2007) Versnellen Arbeidsproductiviteit in NL


13

Traditioneel Vastgoedonderhoud Methodiek, structuur en verantwoordelijkheid

Opdrachtgever

Initiatief

Globale beoordeling

Opstellen bestek

Aanbesteding

Beoordeling resultaat

Nazorg

Contract fase

Inspanningsovereenkomst

Opdrachtnemers

Project resultaat

Inspectie

Calculatie

Oplevering en acceptatie

Uitvoering

Nazorg


14

Inspanningsgericht (traditioneel)

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Risico


15


16

ResultaatGericht Samenwerken bij renoveren en onderhouden is: Het geheel van technische, organisatorische en daarmee samenhangende administratieve activiteiten om vastgoed functioneel, esthetisch, en technisch op het overeengekomen niveau op te leveren en op peil te houden gedurende de exploitatieperiode passend binnen de doelstellingen en strategie van de opdrachtgever en de randvoorwaarden van de samenleving tegen de laagste kosten (TCO)


17

ResultaatGericht Samenwerken bij renoveren en onderhouden is: Het geheel van technische, organisatorische en daarmee samenhangende administratieve activiteiten om vastgoed functioneel, esthetisch, en technisch op het overeengekomen niveau op te leveren en op peil te houden gedurende de exploitatieperiode passend binnen de doelstellingen en strategie van de opdrachtgever en de randvoorwaarden van de samenleving tegen de laagste kosten (TCO)

Planet

People

Profit


18

Resultaten voor de verschillende partijen Planet

+

People

+

Profit

Overheid: 20% CO2 reductie in 2020 energiezuinig of energieleverend goed voor het milieu (cradle to cradle) niet schadelijk voor mens en dier veiligheid en leefbaarheid (prachtwijken) Bewoners / gebruikers: woon, werk- of leercomfort, diverse functies goede gezonde luchtkwaliteit aangename temperatuur en relatieve vochtigheid geen tocht bedieningsgemak veiligheid uitstraling lage woonlasten en lage energiekosten Opdrachtgever: voldoen aan overheidsbeleid tevredenheid bewoners / gebruikers rendement op ge誰nvesteerd vermogen geen leegstand lage onderhoudskosten Opdrachtnemer: continu誰teit rendement innovatie


19

Resultaatgericht Vastgoedonderhoud Methodiek, structuur en verantwoordelijkheid

Opdrachtgever

Initiatief

Definitie

Globale beoordeling

Keuze scenario

Beoordeling resultaat

Contract fase

Pre-contractuele fase

Overeenkomst

Opdrachtnemer (samen met leveranciers)

Project resultaat

Inspectie

Nazorg

Onderhouds Uitvoering scenario

Oplevering en acceptatie

Nazorg


20

Resultaatgericht renoveren en onderhouden Methodiek, structuur en verantwoordelijkheid Opdrachtgever Initiatief

Definitie

Globale Beoordeling beoordeling ontwerp

Contract fase voor ontwerp

Keuze scenario

Beoordeling resultaat

Contract fase Contract fase

Project resultaat

Inspectie

Ontwerp

Beoordeling Nazorg resultaat

Onderhouds Renoveren scenario’s

Contractfase

Onderhouden

Consortium Samenwerkingsovereenkomst voor ontwerpen, renoveren, onderhouden en nazorg

Nazorg


21

Resultaatgericht renoveren en onderhouden Methodiek, structuur en verantwoordelijkheid Opdrachtgever Initiatief

Definitie

Globale Beoordeling beoordeling ontwerp

Contract fase voor ontwerp

Rol TNO

Keuze scenario

Beoordeling resultaat

Contract fase Contract fase

Project resultaat

Inspectie

Ontwerp

Beoordeling Nazorg resultaat

Onderhouds Renoveren scenario’s

Contractfase

Onderhouden

Consortium Samenwerkingsovereenkomst voor ontwerpen, renoveren, onderhouden en nazorg

Nazorg


22

Resultaatverplicht? maar een inspanningsgerichte bedrijfsvoering?

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Risico


23

Resultaatverplicht? Werk resultaatgericht in het hele bedrijf / keten!

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Risico


24

Activiteiten voor bedrijven bij: Procesfasen

Traditioneel

Bouwteam

RgRe en RgVo

Initiatieffase Planontwikkeling / definitie Ontwerp Opdrachtverstrekking Projectuitvoering Oplevering Beheerfase / exploitatie


25

Resultaatgericht Renoveren en Onderhouden

Focusgebied voor optimalisatie


Onbewuste invloed van beslissingen

Totale levenscycluskosten

Oplevering

Bewuste invloed van beslissingen

26

Resultaatgericht Renoveren en Onderhouden

Invloed op onderhoudskosten


Totale levenscycluskosten

Oplevering

Bewuste invloed van beslissingen

27

Resultaatgericht Renoveren en Onderhouden


28

Prestatie

Resultaatgerichte concept

minimaal gewenst kwaliteitsniveau huidige kwaliteitsniveau Tijd


29

Resultaatgerichte concept

Prestatie

Maximaal haalbare kwaliteitsniveau

minimaal gewenst kwaliteitsniveau huidige kwaliteitsniveau Tijd

Basis onderhoud


30

Resultaatgerichte concept

Prestatie

Maximaal haalbare kwaliteitsniveau

minimaal gewenst kwaliteitsniveau huidige kwaliteitsniveau Tijd

Basis onderhoud

Vervolgonderhoud


31

Resultaatgerichte concept periodieke prestatiemetingen en degradatieverloop

Prestatie

Maximaal haalbare kwaliteitsniveau

minimaal gewenst kwaliteitsniveau

Resultaatovereenkomst

huidige kwaliteitsniveau Samenwerkingsovereenkomst

Tijd Basis onderhoud

Vervolgonderhoud

Vervolgonderhoud

Activiteitenplan a

Activiteitenplan b

Activiteitenplan c


32

Periodieke prestatiemeting Inzicht in:

Maximale prestatie

Prestatieverloop Afwijkingen / symptomen

Prestatie

Geleverde prestatie

Minimale prestatie

Invloedsfactoren

Tijd

Oplossingen

= Meetpunt


33

Verbetermogelijkheden voor renovatie en onderhoud

bestaand nieuw

Bouwproduct

Bouwproces bestaand

nieuw

beter ontwerp

procesontwikkeling

Ontwikkelaar, Architect

Bouwbedrijven

productontwikkeling

gecombineerde producten proces ontwikkeling

Toeleverende industrie

Grensoverschrijdende samenwerking


34

Resultaten door ketengericht samenwerken

Bewoners

Opdrachtgever

Bouw- en onderhoudspartijen

Leveranciers

Grondstoffen industrie


35

Resultaten door ketengericht samenwerken

Verwachtingen, wensen en eisen Bewoners

Opdrachtgever

Bouw- en onderhoudspartijen

Leveranciers

Grondstoffen industrie


36

Resultaten door ketengericht samenwerken

Verwachtingen, wensen en eisen Bewoners

Opdrachtgever

Bouw- en onderhoudspartijen

Leveranciers

Productkwaliteit

Grondstoffen industrie


37

Resultaten door ketengericht samenwerken

Verwachtingen, wensen en eisen Bewoners

Opdrachtgever

Bouw- en onderhoudspartijen

Leveranciers

Productkwaliteit

Geldstroom

Grondstoffen industrie


38

Resultaten door ketengericht samenwerken RANDVOORWAARDEN VAN DE SAMENLEVING Verwachtingen, wensen en eisen Bewoners

Opdrachtgever

Bouw- en onderhoudspartijen

Leveranciers

Grondstoffen industrie

Productkwaliteit

Geldstroom

ARBO, MILIEU, VEILIGHEID EN ENERGIE, ETC.


39

Resultaten door ketengericht samenwerken RANDVOORWAARDEN VAN DE SAMENLEVING Verwachtingen, wensen en eisen Bewoners

Opdrachtgever

Bouw- en onderhoudspartijen

Keten

Leveranciers

Grondstoffen industrie

Productkwaliteit

Geldstroom

ARBO, MILIEU, VEILIGHEID EN ENERGIE, ETC.


40

Resultaten door ketengericht samenwerken Adviseur Inst. RANDVOORWAARDEN VAN DE SAMENLEVING

Verwachtingen, wensen en eisen Adviseur Con

Opdrachtgever

Onderhoudsbedrijven

Architect

Leveranciers

Productkwaliteit

CONSORTIUM

Bouwbedrijf Installatiebedrijf

Geldstroom

Productkwaliteit

Verwachtingen, wensen en eisen

Bewoners

Adviseur Bf.

Grondstoffen industrie

Onderhoudsbedrijf Gesp. verwerkers

ARBO, MILIEU, VEILIGHEID EN ENERGIE, ETC. Design Build Maintenance


41

Resultaten door ketengericht samenwerken Adviseur Inst. RANDVOORWAARDEN VAN DE SAMENLEVING

Opdrachtgever

Consortium

Verwachtingen, wensen en eisen Adviseur Con

Onderhoudsbedrijven

Architect

Leveranciers

Productkwaliteit

CONSORTIUM

Bouwbedrijf Installatiebedrijf

Geldstroom

Productkwaliteit

Verwachtingen, wensen en eisen

Bewoners

Adviseur Bf.

Grondstoffen industrie

Onderhoudsbedrijf Gesp. verwerkers

ARBO, MILIEU, VEILIGHEID EN ENERGIE, ETC. Design Build Maintenance


42

Resultaten door ketengericht samenwerken Adviseur Inst. RANDVOORWAARDEN VAN DE SAMENLEVING

Opdrachtgever

Consortium

Verwachtingen, wensen en eisen Adviseur Con

Keten

Onderhoudsbedrijven

Architect

Leveranciers

Productkwaliteit

CONSORTIUM

Bouwbedrijf Installatiebedrijf

Geldstroom

Productkwaliteit

Verwachtingen, wensen en eisen

Bewoners

Adviseur Bf.

Grondstoffen industrie

Onderhoudsbedrijf Gesp. verwerkers

ARBO, MILIEU, VEILIGHEID EN ENERGIE, ETC. Design Build Maintenance


43

Definitie Ketensamenwerking: “Management activiteiten die zijn gericht op de coördinatie van verschillende eenheden in de keten (supply chain) met als doel om de gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van elke eenheid afzonderlijk te Optimaliseren.” Minimaal vier “niveaus”: 1. Eenheden zijn: Zelfstandige Organisaties, geheel is een Keten of Consortium 2. Eenheden zijn: Business Units, geheel is een Organisatie 3. Eenheden zijn: Afdelingen, geheel is een Business Unit 4. Eenheden zijn: Personen, geheel is een Afdeling / Team


Voordelen van RGS voor de opdrachtgever Ontzorgen Kostenverlaging (indirecte kosten) Kostenbeheersing en risicobeperking Budgetzekerheid Kwaliteitsborging Rendementsverbetering Continu誰teit 44


Voordelen van RGS voor de opdrachtnemer Verbetering van het imago Continu誰teit Rendementsverbetering Impuls voor innovatief denken

45


Gemiddelde totale projectgebonden kosten, alle projecten Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0%

46

20%

Aanneemsom

40%

60%

80%

100%

Indirecte kosten opdrachtgever

120%


Verdeling indirecte kosten opdrachtgever, alle projecten Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0%

47

20%

InitiĂŤle fase

40%

60%

80%

Vervolgfasen

100%

120%


Gemiddelde indirecte kosten opdrachtgever, initiĂŤle fase en vervolgfasen, alle projecten Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0%

48

20%

Specificeren

40%

Selecteren

60%

Contracteren

80%

Uitvoeren

100%

Nazorg

120%


Verdeling gemiddelde directe- en indirecte kosten, alle projecten opdrachtnemer

Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0

49

200.000

Directe kosten

400.000

600.000

800.000

Indirecte kosten

1000.000 1.200.000


Gemiddelde indirecte kosten opdrachtnemer, initiĂŤle fase en vervolgfasen, alle projecten Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0%

50

20%

Specificeren

40%

Selecteren

60%

Contracteren

80%

Uitvoeren

100%

Nazorg

120%


Gemiddelde indirecte kosten opdrachtnemer, initiĂŤle fase, alle projecten Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0%

51

20%

Specificeren

40%

Selecteren

60%

Contracteren

80%

Uitvoeren

100%

Nazorg

120%


Gemiddelde indirecte kosten opdrachtnemer, vervolgfasen, alle projecten Resultaatgericht onderhoud

Traditioneel onderhoud

0%

52

20%

Specificeren

40%

Selecteren

60%

Contracteren

80%

Uitvoeren

100%

Nazorg

120%


53

Dank voor uw aandacht en heel veel succes

Ing. Dick Keus

dick.keus@tno.nl

088-866 3241

Dickkeus  

doordecentralisatie bekostiging basisonderwijs burgers van der wal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you