__MAIN_TEXT__

Page 1

Beknopte tijdslijn 1e t/m 6e eeuw

ca. 630

Het ontstaan en de ontwikkeling van een kleine handelsnederzetting ten oosten van de samenvloeing van de Leie en de Schelde, later het Sint-Baafsdorp genoemd. Stichting Gandaklooster door Amandus.

811

Karel de Grote bezoekt de Sint-Baafsabdij.

851

Eerste inval Noormannen.

879

Tweede inval Noormannen. De monniken vluchten naar het buitenland.

ca. 930 946 985-ca. 1200

Terugkeer van de Monniken naar Gent. Begin bittere rivaliteit tussen Sint-Baafsabdij en Sint-Pietersabdij. Begin bouw romaanse abdijkerk, deze zou pas rond 1200 af zijn. Bouw lavatorium, refter en kapittelzaal.

1117

Hervorming in de geest van Cluny.

1252

Verzoening en betere relatie met de Sint-Pietersabdij.

ca. 1495

Bouw Laatgotische pandgang, Mercatelzaal en verhoging refter.

1537

De abdij wordt een kapittel van Kanuniken.

1540

Op bevel van Keizer Karel wordt de Kerk en een deel van de abdij en Sint-Baafsdorp afgebroken. Begin bouw Spaans kasteel.

1781

Begin ontmanteling Spanjaardenkasteel in opdracht van Jozef II.

1827-ca. 1850 1835 e.v. 1854

Laatste delen van het citadel worden gesloopt. Vrijmaking, conservatie en rehabilitatie van de abdijruïnes na aandringen van oudheidkundigen en notabelen, waaronder August van Lokeren. Begin bouw slachthuis dat in 1857 in gebruik wordt genomen.

1882-1889

Inrichting van het Museum voor Stenen Voorwerpen in de voormalige abdij nadat de stad Gent de ruïnes heeft verworven.

1905

August van Lokeren krijgt een bronzen gedenkplaat in de abdijruïne.

1936

De abdijruïne wordt wettelijk beschermd.

1989

Sluiting slachthuis.

1999

Restauratie van de Abdijrefter en het lavatorium.

2007

Oprichting “Buren van de Abdij”.

2008

Aanleg groenzone, de “Groene Kerk”, geeft de romaanse abdijkerk weer.

Profile for Buren van de Abdij

Beknopte tijdslijn  

1e t.e.m. 6e eeuw: Het ontstaan en de ontwikkeling van een kleine handelsnederzetting ten oosten van de samenvloeing van de Leie en de Schel...

Beknopte tijdslijn  

1e t.e.m. 6e eeuw: Het ontstaan en de ontwikkeling van een kleine handelsnederzetting ten oosten van de samenvloeing van de Leie en de Schel...

Advertisement