Page 27

QINSIDE

HOE ZIEN DIE TWAALF WEKEN BIJ HARTELUST ERUIT VOOR EEN AAP?

WAT VOOR KLANTEN KOPEN DE APEN? Roberto: “Grote farmaceuten. Vrijwel alle grote Europese

Roberto: “De eerste twee weken is het enkel eten, drinken,

spelers bestellen hun apen bij ons.”

spelen en genieten van het welzijn. Zodat de apen volledig

hier nog tien weken in een groep. Dierproeven worden bij

OP INTERNET WORDT GESUGGEREERD DAT JULLIE APEN UIT CHINA IMPORTEREN, OM ZE VERVOLGENS TERUG TE VERKOPEN AAN AZIATISCHE PARTIJEN.

Hartelust niet gedaan, wij zijn enkel een rust- en trainings-

Roberto: “Dat is onzin. De apen worden enkel aan Europese

plaats voor de dieren.”

klanten verkocht.”

kunnen ontstressen van het transport. Daarna controleren we de chip en volgt er een bloedafname, om te controleren of het dier gezond is. Indien dat het geval is, verblijft de aap

Judith: “Trainen houdt in dat we de apen laten wennen menten en dan is het belangrijk dat ze niet angstig zijn voor

HOEVEEL APEN TEGELIJK BESTELT ZO’N FARMACEUT BIJ JULLIE?

de onderzoekers. Want hoe meer stress de apen hebben,

Roberto: “Meestal spreken we over honderden apen tegelijk,

hoe onbetrouwbaarder de testresultaten zijn.”

die in transporten van zo’n zestig dieren die kant opgaan.”

aan mensen. Uiteindelijk worden ze gebruikt voor experi-

Judith: “Het is belangrijk om te vermelden dat er alleen

STERVEN ER APEN TIJDENS HET TRANSPORT NAAR TILBURG?

gezonde dieren op transport gaan. We proberen de apen

Roberto: “Dat is nog nooit voorgekomen. Het aantal apen dat

een bodembedekking van stro en zaagsel en er is ruim

bij Hartelust sterft, is minder dan één procent. Onze voor-

voldoende eten en drinken voorhanden.”

zo rustig mogelijk te houden. De transportboxen hebben

naamste doelstelling is om de dieren een zo goed mogelijk landse overheid. In de Wet op de dierproeven (Wod) zijn veel

DROGEREN JULLIE DE APEN VOOR TRANSPORT?

eisen gesteld aan het houden en transporteren van proef-

Roberto: “Nee, dat mag ook niet. De apen moeten allemaal

dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

helder zijn.”

controleert iedere import- en exportzending en ieder jaar

Judith: “Het is daarnaast voor het welzijn van de dieren het

worden al onze gebouwen en faciliteiten gecontroleerd. Deze

best om ze zo min mogelijk medicijnen toe te dienen, dus

controles gebeuren door een inspecteur van de NVWA, die

proberen we verdoven zoveel mogelijk te voorkomen.”

leven te geven. Dit wordt ook gecontroleerd door de Neder-

gemiddeld driemaal per jaar aangekondigd en zo’n driemaal faciliteiten te controleren. Dit is om te beoordelen of wij

HOEVEEL APEN VERBLIJVEN ER GEMIDDELD BIJ HARTELUST?

voldoen aan alle strenge Nederlandse en Europese wetgeving

Roberto: “Ongeveer duizend. En die komen en gaan, het hele

die in het leven is geroepen om proefdieren te beschermen.”

jaar door.”

per jaar onaangekondigd langskomt, om onze gebouwen en

25

Profile for ZUID Creatives

Quats editie11 April 2015  

Tilburg is een jungle. Iedere dag is hier een nieuw avontuur, vol spannende plekken en verhalen. Nergens is het zo leuk verdwalen als in onz...

Quats editie11 April 2015  

Tilburg is een jungle. Iedere dag is hier een nieuw avontuur, vol spannende plekken en verhalen. Nergens is het zo leuk verdwalen als in onz...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded