Page 1

Accelerera din karriär Kurser och utbildningar 2017 inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet

Foto: ABB


Kursöversikt 2017

Kurser Nya ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Nya standarder - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 – NYHET Nya standarder - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 – NYHET Intressent- och riskanalys enligt nya standarder – NYHET Grundorsaksanalys enligt nya standarder – NYHET Kvalitet och Miljöledning samt revision Lead Auditor Quality Management Systems Kvalitets- och miljöledning - ISO 9001:2015 & 14001:2015 – NYHET Kvalitets- och miljöledning - ISO 9001:2015 & 14001:2015 – NYHET Intern revision - ISO 9001:2015 & 14001:2015 – NYHET Intern revision - ISO 9001:2015 & 14001:2015 – NYHET Lead Auditor Environmental Management Systems Kvalitet inom fordonsindustrin - IATF 16949 – NYHET Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules – NYHET Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules – NYHET Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules – NYHET Internrevisionsutbildning IATF 16949 och ISO/TS 16949 – NYHET IATF 16949 Krav och verktyg – NYHET IATF 16949 Krav och verktyg – NYHET IRIS & FSC Quality Management in the Railway Industry (IRIS) FSC & PEFC Inspirationsseminarium – NYHET Arbetsmiljö - OHSAS 18001 Arbetsmiljöledning – enligt OHSAS 18001 Intern arbetsmiljörevision – OHSAS 18001 Corporate Social Responsibility (CSR) Systematisk hållbarhets- och CSR arbete

Pris Datum - Vår Datum - Höst (SEK) Sida Registrering

Dagar

Stad

1 1 1 1

Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg

16 Jan 7 April 15 Maj 16 Maj

28 Augusti 17 Nov 16 Nov 29 Sep

4 900 4 900 4 900 5 400

5 5 6 7

5 2 2 2 2 5

Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg

24-28 April 20-21 Feb 9-10 Maj 22-23 Feb 11-12 Maj -

25-29 Sep 11-12 Sep 27-28 Nov 13-14 Sep 29-30 Nov 9-13 Okt

24 900 10 300 10 300 10 300 10 300 24 900

8 11 11 12 12 13

1 1 1 3 2 2

Örebro Värnamo Göteborg Göteborg Jönköping Göteborg

27 Jan 30 Jan 6 Feb 29-31 Mars 20-21 Feb 27-28 Mars

4 900 4 900 4 900 17 900 12 000 12 000

17 17 17 18 19 19

1 1

Göteborg Göteborg

18 April 14 Mars

10 Okt

6 200 5 400

20 21

2 2

Göteborg Göteborg

27-28 Mars 24-25 April

23-24 Okt 4-5 Dec

1

Göteborg

29 Maj

13 Okt

10 300 22 10 300 23 5 400

24

2


Företagsanpassade kurser Vill du skapa ett utbildningsprogram som är anpassat helt efter ditt företags specifika behov? Ett upplägg som säkrar upp att dina medarbetares kompetens stärks på just de områden som du önskar? Då kan en företagsanpassad kurs vara precis vad ni söker. Alla kurser i katalogen kan skräddarsys och genomföras för just dig och ditt företag, helt anpassat efter era behov och önskemål. Möjligheterna slutar inte här. Faktum är att vi och våra kollegor genomför flera hundra olika kurser i kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet - både i Sverige och utomlands. Behöver du en kurs utomlands? Inga problem! Bureau Veritas har fler än 1300 kontor i ca 140 länder, och vi kan hjälpa dig att hitta den rätta globala lösningen för just era behov. För mer information, kontakta oss. +46 (0)31 60 65 00 - info@se.bureauveritas.com Foto: Trelleborg AB

3


Företagsanpassade kurser - Inspiration Exempel på företagsanpassade kurser:          

Nya standarderna för högsta ledningen Energiledning enligt ISO 50001 Intern kvalitets- & miljörevision (ISO 9001 & ISO 14001) Integrerad internrevision (ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001) Processutveckling och kvalitetsledning FSC Due Diligence (DDS) BRC Global Standard Food Issue 7 FSSC 22000 Inspirationsseminarium Alla kurser i kurskatalogen kan implementeras som företagsanpassade kurser. In-house training courses can also be in English

För mer information, kontakta oss. +46 (0)31 60 65 00 - info@se.bureauveritas.com Foto: Trelleborg AB

4


Foto: ABB

Nya standarder - ISO 9001, ISO 14001 Få tolkning av förändringarna! Nu har ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 publicerats. Senast hösten 2018 måste alla certifierade företag uppdatera sina verksamheter för att möta de nya kraven.

Ni får en genomgång och tolkning av de viktigaste nyheterna, och vad de innebär i praktiken. Lär Er likheter och skillnader mellan standarderna och lägg därmed grunden för ett integrerat arbetssätt. Innehåll • Nya versioner - var, när och hur? • Innehåll och större förändringar • Krav på omvärldsanalys, ledarskap, risker och möjligheter med mera • Övningar och praktiska exempel.

Seminariet vänder sig till: Alla som arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Plats: Göteborg Datum: 16 Jan, 7 April, 28 Aug, 17 Nov Pris: 4 900 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart. 5


Intressent- och riskanalys enligt nya standarder Vet Ni vilka krav och förväntningar som ställs på Er organisation? Nu och i framtiden?

Intressentanalysen med tillhörande risker och möjligheter är en central del i de nya ISO 9001 och ISO 14001. Ni lär Er omvärlds- och intressentanalys och hur detta ligger till grund för att hantera risker och möjligheter och därmed arbeta enligt de nya standardkraven. Kursen innehåller teoretiska genomgångar, men framförallt praktiska övningar där Ni lär Er se kopplingen mellan intressenters krav och vardagens processer. Minska riskerna och öka möjligheterna och säkerställ fortsatt kundnytta, minskad ,miljöbelastning och förbättrad arbetsmiljö. Bli en hållbar organisation!

Innehåll • Vad menas med intressenter? • Varför de viktiga för min organisation? • Hur kan jag skapa en bra intressentdialog? • Vilka frågor ska jag prioritera? • Vad måste vi vara bra på? • Vad menas med risker och möjligheter? • Risker och möjligheter enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 • Metodiken – steg för steg! • Praktikfall och praktiska exempel Utbildningen vänder sig till: • Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer • Processledare och – ägare • Verksamhetschefer och – utvecklare Plats: Göteborg Datum: 15 Maj och 16 Nov Pris: 4 900 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart. 6

Foto: Haldor Topsoe


Grundorsaksanalys krav i nya standarder – Lär dig professionell problemlösning Hittar du den verkliga orsaken till problemen i verksamheten eller åtgärdar du symptomen? Återkommer problem som du trodde var lösta? Nu skärps kraven i de nya standarderna! Denna kurs utmanar Ditt tänkande och organisationens förändringsbenägenhet. Lär Dig metodik, verktyg och mod för att effektivt hitta grundorsaken till problem och avvikelser. Innehåll • Vad är egentligen en grundorsak? • Vad är korrigering, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder? • Vad kräver de nya standarderna? • Metoder för att hitta grundorsaken • Fråga varför? • Fiskbensdiagram • Händelseanalys • Att förankra förändringar • Skapa en lärande organisation

Utbildningen vänder sig till: • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchefer • Interna revisorer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö • Produktionsledare • Chefer på olika nivåer Grundläggande kunskaper i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 är en fördel men inte ett krav Plats: Göteborg Datum: 16 Maj och 29 Sep Pris: 5 400 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart.

7 Foto: ABB


Lead Auditor Quality Management Systems (IRCA-accredited) - Become an absolute ISO 9001:2015 Specialist – 5 days training course in English When you participate on the IRCA-accredited Lead Auditor Quality Management Systems (QMS) training course, you will experience the absolute top training program making you an ISO 9001 specialist. It is a five days intense training course with a final written examination, and after successful participation you will receive a Lead Auditor certificate approved by The International Register of Certificated Auditors (IRCA). It is recognized in more than 100 countries, and holders of the certificate are authorized to lead a team of auditors. Continues‌

Foto: Bang & Olufsen

IRCA-registred course 9153/ A17929

8


Objectives

Expected Outcomes

By successful completion of the course, participants are able to efficiently plan, execute and report an audits of Quality Management Systems in accordance with the ISO 9001:2015-standard. The course focuses on effective auditing of quality management systems, planning and preparation of audits, audit techniques, and audit reporting. The delegates will be provided with a detailed understanding of how a system is audited within an organization.

On successfully completing the course, delegates will be able to: • Audit as per the requirements of ISO 9001:2015 standard • Understand key elements of ISO 19011 and ISO/IEC 17021 standard • Understand key quality issues • Plan an audit against a set of audit criteria • Successfully execute a quality management systems audit • Create clear, concise and relevant audit reports • Communicate the audit findings to a client

Lead Auditor Quality Management Systems (continued)

Foto: Dellner Content On the training course you will learn more about • Advantages of implementing ISO 9001 • Overview of preventive measures, caused by deviances • Clarification of questions regarding audits, objectives, planning, execution and reporting • Auditor – responsibility, personality and selection • Accreditation and certification – lectures on quality management systems, certification and accreditations • The course is adapted to the requirements of ISO 9001:2015 as well as the common requirements for the management system standard form and content of Annex SL • Final two-hour written examination (you will get an additional 30 minutes if 9 English is not your native language)


Target Group

Experienced Tutor

The course provides considerable improvements of competences for all staff members working with quality issues like Quality Managers, Quality Consultants & Coordinators etc. Prior knowledge to ISO 9001 and experience with writing reports are crucial qualifications to ensure the best outcome of the course. It is recommended to participate on an ISO 9001 Quality Management Seminar prior to attending the Lead Auditor Training Course. For preparation the delegates will receive material about auditing and Quality Management which must be reviewed and understood before the start of the course. In addition, the participant must answer a quiz before the course.

The course will be conducted by Lead Auditor Susanne Lykkeberg, Bureau Veritas Denmark, who is a very experienced tutor in Quality Management Systems. She has a background from the automotive industry, and she is excellent in explaining the theory with relevant real life examples. She has been auditing in several countries after ISO 9001 as well as the automotive standard ISO/TS 16949. The course will be held in English.

Foto: Bureau Veritas

Lead Auditor Quality Management Systems (continued)

Place: Gothenburg (TBD) Time: 24-28 April and 25-29 Sep - Monday at 8.45 to Friday at 15.30 Price: SEK 24 900 excluding VAT. The price includes materials but not accommodation. It is recommended to stay at the hotel as preparation during the evening must be expected. Questions and Registration If you have questions please feel free to contact Bureau Veritas Sweden; +46 (0)31 606500 or e-mail info@se.bureauveritas.com. Please register no later than 4 weeks before the first day of the course. 10


Kvalitets- och miljöledning - enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Innehåll Är kunderna nöjda? Minskar verkligen miljöbelastningarna? Arbetar ni på ett effektivt sätt? Ett välfungerande integrerat ledningssystem är lösningen på de utmaningar som ligger framöver oss.

Innehåll • Vad och varför kvalitet och miljö? • Standarder vs ledningssystem • Genomgång och tolkning av de nya kraven • Konkreta exempel och praktiska tips • Vi sneglar också på kommande ISO 45001 • Praktikfall som bygger på verkliga situationer

Utbildningen ger teoretisk kunskap och praktisk övning i hur du inför och arbetar med ett integrerat ledningssystem som uppfyller ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi tolkar kraven och ger konkreta exempel hämtade från verkligheten.

Utbildningen vänder sig till: • Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer • Interna revisorer inom ovan områden • Processledare och – ägare • Verksamhetschefer och – utvecklare

Utbildningen kan med fördel kombineras med nästa modul: ”Intern revision – ISO 9001:2015/ISO 14001:2015” som genomförs i direkt anslutning till denna utbildning.

Plats: Göteborg Datum: VT: 20-21 Feb & 9-10 Maj. HT: 11-12 Sep & 27-28 Nov. Pris: 10 300 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart

11 Foto: ABB


Intern revision - ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 - Metodik, verktyg och övningar som tar ditt företag till nästa nivå Rätt använt är revisioner kanske det viktigaste verktyget för att nå förbättringar i verksamheten och klara kraven i de nya standardversionerna. Den moderna interna revisorn letar inte bara avvikelser utan går också på förbättringarna direkt. Utbildningen ger de praktiska råd och verktyg som krävs för att lyckas som intern revisor. Vi går systematiskt igenom stegen planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. Praktikfallen handlar om att med handledning öva på de viktigaste stegen, däribland effektiva intervjuer. Utbildningen avslutas med en sto, praktisk revisionsövning. Utbildningen kan med fördel kombineras med föregående modul: ”Kvalitets- och miljöledning – enligt ISO 9001:2015/ISO 14001:2015” som genomförs i direkt anslutning till denna utbildning.

Innehåll • Vad menas med revision? • Olika typer av revisioner • Vad krävs av en revisor? • Revisionsmetodik - enligt ISO 19011 • Planera, genomföra, dokumentera och följa upp! • Fördjupning: intervjuteknik • Hitta avvikelser, glöm inte förbättringar! • Avslutande praktisk revisionsövning Vem vänder det sig till? • Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer • Interna revisorer inom ovan områden • Processledare och – ägare • Verksamhetschefer och – utvecklare Plats: Göteborg Datum: VT: 22-23 Feb & 11-12 Maj HT: 13-14 Sep & 29-30 Nov Pris: 10 300 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart 12

Foto: Trelleborg AB


Lead Auditor Environmental Management Systems (IRCA-accredited) Become an absolute ISO 14001:2015 Specialist – 5 days training course in English When you participate on the IRCA-accredited Lead Auditor Environmental Management Systems (QMS) training course, you will experience the absolute top training program making you an ISO 14001 specialist. It is a five days intense training course with a final written examination, and after successful participation you will receive a Lead Auditor certificate approved by The International Register of Certificated Auditors (IRCA). It is recognized in more than 100 countries, and holders of the certificate are authorized to lead a team of auditors. Continues‌

Foto: Bureau Veritas

IRCA-registred course no. 14153/ A17912

13


Objectives

Expected Outcomes

By successful completion of the course, participants are able to efficiently plan, execute and report an audits of Environmental Management Systems in accordance with the ISO 14001:2015standard. The course focuses on effective auditing of Environmental management systems, planning and preparation of audits, audit techniques, and audit reporting. The delegates will be provided with a detailed understanding of how a system is audited within an organization.

On successfully completing the course, delegates will be able to: • Understand the ISO 14001:2015 standard • Understand key environmental issues • Plan an audit against a set of audit criteria • Successfully execute and environmental management systems audit • Understand the differences between QMS and EMS audits • Create clear, concise and relevant audit reports • Communicate the report to a stakeholder

Foto: Trelleborg AB

Lead Auditor Environmental Management Systems (continued)

Content On the training course you will learn more about • Environmental Issues • Environmental Management Systems overview • Audit Techniques • What to look for in Implementation and Operation • What to look for in Checking and Corrective Action • Risk and opportunities associated with significant environmental aspects • Practical Exercises and Feedback • Final two-hour written examination (you will get an additional 30 minutes if English is not your native language)

14


Target Group

Experienced Tutor

The course provides considerable improvements of competences for all staff members working with environmental issues like Environmental Managers, Environmental Consultants & Coordinators etc. Prior knowledge to ISO 14001 and experience with writing reports are crucial qualifications to ensure the best outcome of the course. It is recommended to participate on an ISO 14001 Environmental Management Seminar prior to attending the Lead Auditor Training Course, and some preparation including a quiz is required.

The course will be conducted by Lead Auditor Klaus Behrndt, Bureau Veritas Denmark, who is a very experienced tutor in Environmental Management Systems. He is a very experienced tutor, and he is excellent in explaining the theory with relevant real life examples. He has been living in several countries and has been auditing Environmental Management Systems on many continents. He is famous for his live role plays and bringing the theory alive. The course will be held in English.

Foto: Bureau Veritas

Lead Auditor Environmental Management Systems (continued)

Place: Gothenburg (TBD) Time: 9-13 Okt - Monday at 8.45 to Friday at 15.30 as a residential course. Price: SEK 24 900 excluding VAT. The price includes materials but not accommodation. It is recommended to stay at the hotel as preparation during the evening must be expected. Questions and Registration If you have questions please feel free to contact Bureau Veritas Sweden; +46 (0)31 606500 or e-mail info@se.bureauveritas.com. Please register no later than 4 weeks before the first day of the course. 15


Kvalitet inom fordonsindustrin - 0 fel, 100% leverans, små toleranser och hög precision. Lär av fordonsindustrin och bekanta dig med FMEA, PPAP, APQP m.fl. Under årtionden har aktörerna i fordonsindustrin utvecklat en rad gemensamma verktyg som har skapat väsentliga kvalitetsförbättringar - genom hela leveranskedjan. Men det är inte bara här som en trimmad kvalitetsstyrning visar sitt värde. De flesta företag kan dra nytta av förbättrad planering, stärkta processer och minimering av fel och kostnader. Detta kan läras från fordonsindustrin.

Kvalitet inom fordonsindustrin – nya IATF 16949 Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules Internrevisior utbildning IATF 16949 och ISO/TS 16949 IATF 16949 Krav och verktyg – NYHET IATF 16949 Krav och verktyg – NYHET Foto: Volvo Cars

Stad Datum Örebro 27 Jan Värnamo 30 Jan Göteborg 6 Feb Göteborg 29-31 Mars Jönköping 20-21 Feb Göteborg 27-28 Mars


Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules IATF 16949:2016 representerar den nya, reviderade fordonskvalitetsledningssystem standard som utvecklats av International Automotive Task Force (IATF). Den omarbetade standarden upphäver och ersätter ISO/TS 16949:2009 och certifikat enligt ISO/TS 16949 kommer inte längre att gälla efter 14 september, 2018. Efter 1 oktober 2017 kan företag enbart certifieras sig mot den nya versionen, IATF 16949. IATF 16949:2016 kommer att anpassas med och hänvisar till den senaste versionen av ISO kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015. Vid ett av våra nyhetsseminarium får du den första introduktionen till standarden, där likheter och skillnader till ISO 9001 granskas. Du introduceras till hela övergångsprocessen och du kommer i framkant av de nya kraven.

Innehåll Avsikten med seminariet är att sätta fokus på: • De viktiga datumen för övergång till IATF 16949 • Hur IATFs regelverksändring påverkar de certifierade företagen • IATFs tilläggskrav utöver ISO 9001:2015 och den potentiella betydelsen för kvalitetsledningssystemet • Riktlinjer inför övergången

Vem vänder det sig till? • Kvalitetschefer och internrevisorer • Utveckling och konstruktionsmedarbetare • Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa ledningssystem i fordonsindustrin Plats & Datum: Örebro 27 Jan, Värnamo 30 Jan & Göteborg 6 Feb. Pris: 4 900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan 17 kursstart

Foto: Volvo Cars


Internrevisionsutbildning IATF 16949 och ISO/TS 16949 – 3 dagar Kursen kommer att ge dig: • En grundlig förståelse av IATF 16949 och ISO/TS 16949 och dess syfte • En solid förståelse av Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA och SPC) • Följa ett revisionsspår från början till slut • Att använda riskbedömningsverktyg för att prioritera revisionsspår • Fokus på kritiska källor till variation med Six Sigma koncept • Fokus på att minska svinn med lean • Principer och verktyg som PDCA, fiskbensdiagram och ”5 Whys analysis” analys • Förmågan att planera, genomföra och rapportera om processbaserad revisionsverksamhet • Att "sälja" revisionen till högsta ledningen genom att länka korrigerande åtgärder till dett finansiella resultat Kursen är bra för aktörer inom fordonsindustrin och inspirerande för alla som vill ha nya verktyg till kvalitetsledning.

Innehåll • En detaljerad genomgång av IATF 16949 och ISO/TS 16949, APQP och PPAP krav • Riskhantering, inklusive grundorsaksanalys och FMEA • Demings Cycle (PDCA) och 8 ledningsprinciper i ISO 9001 • En fallstudie där deltagarna får lära sig hur man på ett effektivt sätt utvärdera tillämpningen av kärnverktyg • Hantering av kundspecifika krav • Planering, genomförande och rapportering av intern kvalitetsrevision Vem vänder det sig till? • Kvalitetschefer och internrevisorer • Utveckling och konstruktionsmedarbetare • Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem Plats: Göteborg Datum: 29-31 Mars Pris:17 900 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika. Anmälning: 2 veckor innan kursstart 18

Foto: Volvo Cars


IATF 16949 Krav och verktyg IATF 16949:2016 representerar den nya, reviderade fordonskvalitetsledningssystem standard som utvecklats av International Automotive Task Force (IATF). Den omarbetade standarden upphäver och ersätter ISO/TS 16949:2009 och certifikat enligt ISO/TS 16949 kommer inte längre att gälla efter 14 september, 2018. Efter 1 oktober 2017 kan företag enbart certifieras sig mot den nya versionen, IATF 16949. IATF 16949:2016 kommer att anpassas med, och hänvisar till, den senaste versionen av ISO kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015. Vid ett av våra nyhetsseminarium får du den första introduktion till standarden, där likheter och skillnader till ISO 9001 granskas. Du kommer att introduceras till hela övergångsprocessen och du kommer i framkant av de nya kraven.

Innehåll • Syfte och bakgrunden till IATF 16949:2016 • Kraven och verktyg i standarden • Jämförelse med ISO 9001 • Förståelse och tolkning av standarden • Nästa steg för att stärka kvalitetsledning • En smidig övergångprocess där ledningssystemet utvecklas i enlighet med de nya kraven Vem vänder det sig till? • Kvalitetschefer och internrevisorer • Utveckling och konstruktionsmedarbetare • Revisionskoordinatorer • Ansvariga för kvalitetsledningssystem • Dig som arbetar med att införa ledningssystem i fordonsindustrin Plats & Datum: Jönköping 20-21 Feb & Göteborg 27-28 Mars Pris:12 000 SEK ex moms/pp ink. lunch Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart 19

Foto: Trelleborg AB


IRIS – Quality Managment in the Railway Industry IRIS (International Railway Industry Standard) is a global system for the evaluation of companies supplying to the railway industry with uniform language, uniform assessment guidelines and mutual acceptance of audits, which will create a high level of transparency throughout the supply chain. IRIS complements the internationally recognized ISO 9001 quality standard introducing rail specific requirements, and it is modelled on similar quality standards already in place in the aerospace (AS9100), and automotive industries (ISO/TS 16949) and it aims at the avoidance of multiple business management system auditing and therefore increased cost efficiency. The advantages for the whole supply chain are obvious: the same basic principle for all, common language and audit execution as well as high levels of transparency. Objectivity and transparency are guaranteed by only using approved and independent certification bodies like Bureau Veritas Certification. Foto: Bombardier

Content • Background and purpose of the four founders (Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation Systems and Bombardier Transportation) • Content, procedures and guiding principles • IRIS, ISO 9001 and railway specific requirements • Mandatory and Optional requirements • Internal audit, certification and the IRIS web database • The training is held in English language Target group • Quality Managers, coordinators and other involved in Quality Management in the railway supply chain Place: Gothenburg Date: April 18th Cost: SEK 6 200 ex VAT but including lunch. Registration No later than two weeks before the course.

20


FSC© & PEFC © Inspirationsseminarium - FSC©-certifiering ger tillgång till produkter från skogsbruk som skapar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar – och kan också ge tillgång till nya marknader. FSC© verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar och målet är att få till stånd ett hållbart och lagligt bruk. Genom att certifiera dig kan du se till så att virke som producerats på ett ansvarsfullt sätt når marknaden. Med denna nya utbildning kommer du att få grundläggande information om FSC© Chain of Custody. CoC-certifiering gör dig redo för driften av ett certifieringssystem.

Foto: Kinnarps

Mål • Förstå syfte med FSC© och FSC©:s värderingar • Förstå hur ett spårbarhetssystem är uppbyggt • Förstå grundläggande FSC© CoC termer • Kunna grundläggande krav I FSC CoC standarder kopplade till vanligt förekommande arbetsuppgifter och förstå syftet med dessa krav

Innehåll FSC© CoC Introdution • Vad är FSC©? • FSC©:s värderingar • Vad gör FSC© för skillnad i skogen? • Nytta för företaget Spårbarhet i praktiken Övningar i praktisk tillämpning av spårbarhetssystem inklusive hur är det uppbyggt, risker och kritiska kontrollpunkter Genomgång av grundläggande krav • Marknadsföring och märkning • Inköp och mottagningskontroll, • Produktion och hantering av FSC anspråk • Försäljning och utleverans • Systemadministration Vem vänder det sig till? • Personer med arbetsuppgifter kopplade till FSC© spårbarhetssystem (CoC) som behöver kunskap om grundläggande krav • Skogsbruk, tillverkare och leverantör Plats: Göteborg Datum: 14 Mars & 10 Oktober Pris: 5 400 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart 21


Arbetsmiljöledning enligt OHSAS 18001 – Systematisera arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö Nu har du chansen att fördjupa dig i den internationella standarden för arbetsmiljöledning – OHSAS 18001! Vi lägger också örat mot rälsen och uppdaterar Dig om det senaste om den kommande nya standarden ISO 45001 som beräknas publiceras under 2017. Genom att aktivt och seriöst arbeta med arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö genereras en mängd fördelar: trivsel, engagemang, trygghet och arbetsglädje samt bättre produktivitet och ekonomi. En certifiering ser dessutom till att arbetsmiljöfrågorna behandlas på ledningsnivå och att förbättringsarbetet drivs framåt. Utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen och skapa ett integrerat verksamhetssystem. Utbildningen kan med fördel kombineras med nästa modul: ”Intern arbetsmiljörevision – OHSAS 18001”

Foto: Stora Enso

Innehåll • Vad menas med arbetsmiljö? • Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö • Standarder vs ledningssystem • Genomgång och tolkning av OHSAS 18001 • Jämförelse med nya ISO 9001/ISO 14001 • Vi sneglar på kommande ISO 45001 • Jämförelse med Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 • Så här skapar du engagemang för arbetsmiljö • Konkreta exempel och praktiska tips Utbildningen vänder sig till? • Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer • Interna revisorer inom ovan områden • Processledare och – ägare • Verksamhetschefer och – utvecklare • Skyddsombud Plats: Göteborg Datum: 27-28 Mars & 23-24 Oktober Pris: 10 300 SEK ex moms/pp ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart 22


Intern arbetsmiljörevision - OHSAS 18001 – Metodik och praktiska övningar som tar ditt företag till nästa nivå Rätt använt är arbetsmiljörevisioner ett av de viktigaste verktygen för att nå förbättringar i verksamheten. Det är också krav i OHSAS 18001 och kommande ISO 45001. Den moderna interna revisorn letar inte bara avvikelser utan går också på förbättringarna direkt. Utbildningen ger de praktiska råd och verktyg som krävs för att lyckas som intern revisor. Vi går systematiskt igenom stegen planering, genomförande, dokumentation och uppföljning. Praktikfallen handlar om att med handledning öva på de viktigaste stegen, däribland effektiva intervjuer. Utbildningen avslutas med en praktisk revisionsövning. Utbildningen kan med fördel kombineras med föregående modul: ”Arbetsmiljöledning – enligt OHSAS 18001”.

Innehåll • Vad menas med arbetsmiljörevision? • Olika typer av revisioner • Vad krävs av en revisor? • Revisionsmetodik - enligt ISO 19011 • Planera, genomföra, dokumentera och följa upp! • Fördjupning: intervjuteknik • Hitta avvikelser, glöm inte förbättringar! • Avslutande praktisk revisionsövning Utbildningen vänder sig till: • Kvalitets-, miljö – och arbetsmiljöchefer • Interna revisorer inom ovan områden • Processledare och – ägare • Verksamhetschefer och – utvecklare • Skyddsombud Plats: Göteborg Datum: 24-25 April & 4-5 Maj Pris: 10 300 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart 23

Foto: Stora Enso


Systematiskt CSR-/ hållbarhetsarbete CSR och hållbarhet är begrepp som växer i betydelse för allt fler organisationer. Det blir nödvändigt att konkretisera vad det kan innebära för Din organisation- Det gäller att skapa en organisation som håller – ur olika perspektiv. Innehåll • Vad menas med CSR/hållbarhet? • Drivkrafter och utmaningar • Systematiskt CSR/hållbarhetsarbete • ISO 26000, SA 8000 och andra kravdokument • Omvärlds- och intressentanalys • Intressentdialog och väsentlighetsanalys • Jobba in CSR/hållbarhet i processerna • Kommunicera CSR/hållbarhet • Hur tar man första steget? • Praktiska exempel och övningar

Vem vänder det sig till? • CSR-/hållbarhetschefer och –samordnare • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare • Ledningsgruppsmedlemmar och chefer • Inköpare • HR-ansvariga Plats: Göteborg Datum: 29 Maj Pris: 5 400 SEK ex moms ink. lunch och fika. Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart

24 Foto: Enics


Kursledare med erfarenhet Alla kursledare har erfarenhet från industrin vilket ger en nära relation till verkligheten. De är medvetna om de utmaningar som genomförandet av ett modernt ledningssystem innebär. Möt några av dem här!

Martin Freed, Civilingenjör Martin är en passionerad lärare som alltid uppnår utmärkta utvärderingar från deltagarna. Han undervisar i kvalitet, miljö, arbetsmiljö och CSR, och han är invald som expert i Swedacs tekniska kommitté för arbetsmiljö. Fredrik Cederquist, Jägmästare Fredrik Cederquist har 20 års erfarenhet med ledningssystem och är Lead Auditor inom ISO 9001, ISO 14001 och FSC. Han undervisar i FSC & PEFC Inspirationsseminarium.

Foto: Bureau Veritas

Ali Kazemi, Automotive Product Manager Ali är Lead Auditor inom ISO/TS 16949 och Automotive Product Manager. Han undervisar i Nyhetsseminarium nya IATF 16949 – transition rules och IATF 16949 tilläggskrav.

Mikael Lindström, Technical Manager Nordics Mikael är Lead Auditor inom ISO/TS 16949 och IRIS, och har erfarenhet av både fordons- och järnvägsindustrin. Han undervisar i IRIS. Gunilla Winroth, Civilingenjör Gunilla har jobbat inom industrin som produktionstekniker, arbetsledare och verkstadschef i 15 år. Hon undervisar i Internrevisior utbildning IATF 16949

25


Praktisk information Information och anmälan Bureau Veritas Certification Sweden Fabriksgatan 13 S-41250 Göteborg • t: +46 (0)31 60 65 00 • e: info@se.bureauveritas.com • w: www.bureauveritas.se

Carin Rodolphe Karolina Olesen Komorowski Svensson

Bureau Veritas tillhandahåller elektroniska kursmaterial och möjligheten till att låna kopior av standarder för användning under kursen finns. De kopior som finns till låns får dock aldrig lämna kurslokalen. Deltagare uppmanas att ta med kursens berörda standard då denna med fördel kan inläsas inför kursstart. Likaså, uppmanas deltagare att ta med egen dator.

Anmälan är bindande, men det är möjligt att överlåta sin registrering till en kollega.

Bureau Veritas förbehåller sig rätten till att ändra tid, plats, pris, innehåll, och för att avbryta på grund av lågt medverkarantal.

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan kursstart på info@se.bureauveritas.com

Med förbehåll för tryckfel.

Kursplats Kurserna hålls på Atwork Johan på Gårdas gata 5A 412 50 Göteborg www.atwork.nu om inget annat anges. Se mer om Göteborg här: www.goteborg.com Foto: Göteborg Stad

Peter Nilsson

Pris och kursmaterial Priset är exklusive mervärdesskatt och övernattning men inklusive elektroniska utbildningsmaterial.

Tack för utlåning av bilder till ABB, Bombardier, Dellner, Enics, Kinnarps, Stora Enso, Trelleborg, Vattenfall & Volvo Cars.

26


Bureau veritas kurs katalog 2017 161201 final  

Är du redo för nästa steg? Att bli utmanad? Få ny kunskap? Låta dig inspireras? Kolla in den helt nya kurskatalogen packad med kurser i kval...