Page 1

13:30 Ontvangst gasten 14:00 Welkom en opening door gespreksleider Tracy Metz 14:10 Het station, een manifest van verbinding en ontmoeting

Rotterdam Centraal

De Nieuwe Sleutelprojecten Op weg naar 2030

Arnhem

Programma

11 oktober 2016 Spoorbeeld Symposium

Bert Dirrix Spoorbouwmeester

14:30 De betekenis van een station voor de omgeving 14:50 Tracy Metz in gesprek met beide bouwmeesters en met deelnemers in de zaal 15:15 Pauze 15:45 Op weg naar 2030

Breda

Floris Alkemade Rijksbouwmeester

Tracy Metz in gesprek met sleutelfiguren en met deelnemers in de zaal Jan Benthem Partner Benthem Crouwel Architects Ben van Berkel Architect UNStudio Jo Coenen Curator IBA Parkstad en voormalig Rijksbouwmeester

NSP’s: Monumenten van de toekomst Ronald Nomes Directeur Stations ProRail

Bestuurlijke tafel

Den Haag Centraal

Ontwerptafel

Sybilla Dekker Voormalig minister van VROM Paul de Rook Wethouder Groningen Cees de Vries Regiodirecteur ProRail Randstad Noord Donné Slangen Directeur Ruimte en Water Ministerie van IenM Wijnand Veeneman Wetenschappelijk directeur Next Generation Infrastructures en universitair hoofddocent Organisatie en Management TU Delft Sebastiaan de Wilde Directeur Ontwikkeling NS Stations

17:10 De Nieuwe Sleutelprojecten, op weg naar 2030

Utrecht Centraal

Toekomsttafel

Aanbieding essay door Bert Dirrix en Floris Alkemade aan

17:30 Borrel

Amsterdam Zuid

Roger van Boxtel en Pier Eringa President-directeur NS respectievelijk ProRail


Rotterdam Centraal

De Nieuwe Sleutelprojecten Op weg naar 2030

Vrij parkeren op eigen terrein en in de directe omgeving

Arnhem

Kantien Ravellaan 96, 3533 JR Utrecht

Den Haag Centraal Utrecht Centraal

buslijn 4 richting Terwijde (spoor C3) uitstaphalte: 24 Oktoberplein of buslijn 5 richting Oog in Al (spoor C3) uitstaphalte: 24 Oktoberplein of buslijn 7 richting Kanaleneiland (spoor C3) uitstaphalte: Ravellaan of sneltram lijn 60 richting Nieuwegein Zuid (spoor H) uitstaphalte: 24 Oktoberplein of sneltram lijn 61 richting IJsselstein (spoor H) uitstaphalte: 24 Oktoberplein

Breda

Per openbaar vervoer vanaf Utrecht Centraal:

Amsterdam Zuid

Locatie

11 oktober 2016 Spoorbeeld Symposium

De Nieuwe Sleutelprojecten, Op weg naar 2030  

Programma Symposium 11 oktober 2016

De Nieuwe Sleutelprojecten, Op weg naar 2030  

Programma Symposium 11 oktober 2016