Page 1

©

leefbaarheidscan - omgevingsdomein BEOORDELING EN CONCLUSIES

DE SCAN

BEOORDELING

Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid voor alle gebruikers.

De leefbaarheidscan© gaat uit van de filosofie dat een plek pas een prettige plek is als deze zowel functioneel als op gebied van beleving goed is georganiseerd. Om grip te krijgen op de situatie van het Omgevingsdomein in Nederland zijn een 6-tal locaties onderzocht. Het Omgevingsdomein van deze stationslocaties is geanalyseerd op de aspecten zoals hiernaast omschreven bij beleving- en gebruikerswaarde: identiteit, sociale veiligheid, comfort, veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

10 punten

AMSTERDAM CS- CENTRUM

Oriëntatie Gebruikers vinden makkelijk hun weg, overzichtelijk.

0%

Klimaat invloeden Bescherming/beschutting tegen regen, wind en zon. Landschap Aanwezigheid en kwaliteit van het groen.

50%

50%

100%

voorbeeld grafiek totaalscore

APELDOORN CENTRUM

T

IT

100%

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

50%

0%

100%

Straatmeubilair Aanwezigheid en kwaliteit straatmeubilair, bijdrage aan imago.

SOCIAAL VEILIG

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

GEBRUIKWAARDE

A

100%

IDENTITEIT

Toegankelijkheid Toegankelijkheid voor gebruikers, aanwezigheid van obstakels.

B

AMSTERDAM CS- IJZIJDE

100%

ARDE

comfort

Menselijke maat Menselijke schaal/verhoudingen in bebouwing en omgeving.

Goed

BEREIKBAAR

De plint Een open relatie tussen bebouwing en omgeving.

Inbedding in de omgeving Relatie met de omgeving, inbedding in stedelijk netwerk.

Zichtbaarheid entree De zichtbaarheid en vindbaarheid van de entree vanaf het stationsplein.

toegankelijkheid

Overzichtelijk Overzichtelijk gebied, voldoende mogelijkheden voor zichtrelaties.

5 punten

VEILIIG

Sociale ogen aanwezigheid van sociale controle dmv reizigers, beheerders, bewoners.

0 punten

Middelmatig

BELEVINGSWAARDE

24-uursbeleving Gebruik door de dag heen. Diversiteit aan functies en gebruikers. Aanwezigheid sociale ogen.

Mobiliteit De rol van de locatie in het verkeerssysteem; bereikbaarheid.

GEBRUIKWAARDE

Diversiteit voorzieningen Aantal verschillende voorzieningen in gebied

bereikbaarheid

sociale veiligheid

Slecht

BEREIKBAAR

Verlichting Aanwezigheid en kwaliteit van de verlichting.

IDENTITEIT

Materialisatie Kwaliteit, kleur, attractiviteit, bijdrage aan imago.

De beoordeling van de verschillende aspecten zijn weergegeven op de fotopagina’s. Hierbij is gebruik gemaakt van 3 categoriën: goed, middelmatig en slecht. De totaalscores voor ieder omgevingsdomein zijn in % weergegeven in de grafiek.

VEILIIG

Onderhoud Onderhoudsstatus van het gebied en de aanwezige elementen. Aanwezigheid van afval.

BELEVINGSWAARDE

Cultuurhisctorische waarde Uiting van culturele betekenis van de plek.

VEILIG

cultuur historische waarde

GEBRUIKERSWAARDE

TOEGANKELIJK

Ontwerpstijl & kwaliteit Architectuur, stedenbouw, landschappelijke elementen.

veiligheid

Identiteit

BELEVINGSWAARDE


AMSTERDAM CENTRAAL Overzichtskaart

FACTS Type 1 station In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 166.165 (#1) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 168.248 (#2) In-/Uitstappers 1999-2007 In-/Uitstappers 2007-2015

10% groei 10% groei

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar) Lopend Fiets Auto (b) Auto (p) BTM (deel)taxi

Voor- 12% 36% 0% 1% 50% 0%

Natransport 37% 9% 0% 5% 48% 1%

N =

4.918

8.182

r=200m K+R

Omgevingsdomein IJ zijde

r=100m

Omgevingsdomein Centrumzijde TAXI

K+R

SPOOR

ri.

st ad

TAXI

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


AMSTERDAM Centraal - centrumzijde Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Het gebied is niet verkeersveilig ingericht. Veel conflicten tussen voetgangers en trams en bussen. Voetganger heeft weinig ruimte en geen voorrang. Dominantie snelverkeer is groot. Onderhoud Openbare ruimte is slecht onderhouden, rommelig en oogt onverzorgd. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig. De potentie van verlichting als bijdrage aan sfeer en intimiteit is onderbenut.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Goed bereikbaar voor alle modaliteiten in een hoge frequentie. Hierdoor veel gebruikers deze hele dag door. Inbedding in omgeving Het plein is centraal gelegen in de hoofdassen van de binnenstad. Hierdoor is het station goed vindbaar vanuit de stad. De doorlaatbaarheid van de omgeving is groot. Vindbaarheid stationsentree Door bouwwerkzaamheden en zichtobstakels is de entree slecht vindbaar bij betreden van het stationseiland. Meerdere entrees, gelegen aan zijkanten van gebouw.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Slecht toegankelijk voor alle gebruikers. Tramrails en zwerffietsen vormen obstakel voor voetgangers.

B

A

OriĂŤntatie Bewegwijzering is aanwezig, maar slecht zichtbaar en incompleet.

B

A

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


AMSTERDAM Centraal - CENTRUMZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + krachtig stationsgebouw + karakteristieke architectuur omgeving (monumentaal) + water rondom het gebied - IBIS/kantoren westzijde - uitstraling losse elementen op plein slecht

cultuur historische waarde

Materialisatie Materialisatie is rommelig en sober (veel soorten, veel asfalt). Draagt niet bij aan sfeer en kwaliteit openbare ruimte.

cultuur historische waarde

Cultuurhistorische betekenis + water rondom gebied + stationsgebouw en monumentale omgeving

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen + enkele winkels bij de tram + enkele kantoren en hotel - weinig diversiteit op eiland

Overzichtelijkheid Situatie door werkzaamheden en spreiding functies onoverzichtelijk. Trams blokkeren zicht

24uurs-beleving Voorzieningen grenzen aan gebied, zijn gelegen buiten het eiland. Woningen op grote afstand.

Interactie met plint - west: fietsenstallingen geven blinde plint (flat+inpandig) - oost: kantoren erg gesloten

Sociale ogen Grote hoeveelheid aanwezige reizigers en toezicht op taxistandplaats.

Menselijke maat + schaal omgeving is groots, maar stationsgebouw is goede drager met veel detail. Geeft prettige maat aan ruimte. + veel mensen aanwezig.

COMFORT Klimaat bescherming Wachtruimtes bij tram en bus aanwezig, maar weinig en klein.

Landschap Water is potentiĂŤle drager in gebied. Nog niet goed zichtbaar. Rommelig gebruik. Enkele bomen aan de flanken.

Meubilair Zitmogelijkheden minimaal aanwezig. Rand aan westzijde gebouw en enkele banken.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


AMSTERDAM Centraal - ijzijde Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is niet verkeersveilig ingericht. Met name veel conflicten tussen voetgangers en fietsers. VRI aanwezig, maar smalle oversteek naar ingang, Conflict met fietsers.

Onderhoud Openbare ruimte is slecht onderhouden, rommelig en onverzorgd. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig. De potentie van verlichting als bijdrage aan sfeer en intimiteit is onbenut.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Goed bereikbaar voor alle modaliteiten in een hoge frequentie. Hierdoor veel gebruikers deze hele dag door. Inbedding in omgeving Een centrale route loopt langs het station.

Vindbaarheid stationsentree De entrees liggen onder het busstation en presenteren zich niet naar de aankomstroute.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid De fietsers en voetgangers komende van en wachtend op de pont zijn een obstakel, net als het hondenhok (kunstwerk).

B

A

OriĂŤntatie Doordat de ruimte langgerekt is heb je niet direct overzicht. Er is geen bewegwijzering aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


AMSTERDAM Centraal - IJZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + Monumentale stationskappen + Vormgeving bushalte + Het IJ - Entree erg sober - Omgeving kaal cultuur historische waarde

Materialisatie Materialisatie is donker en sober en draagt niet bij aan sfeer en kwaliteit openbare ruimte.

Cultuurhistorische betekenis + Het IJ + Monumentale stationskappen

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen - geen diversiteit - 1 horecagelegenheid

Overzichtelijkheid Door langgerekte situatie weinig overzicht. Weg is barrière.

24uurs-beleving - geen verblijfsfunctie, alleen verkeersfuntie

Interactie met plint - diep gelegen ingang - plint gericht op verkeersfuntie

Sociale ogen Redelijk; door aanwezige reizigers, met name van de pont Entree ‘s avonds gesloten

Menselijke maat + entree ruimte onder het busstation heeft een prettige maat met vides.

Klimaat bescherming -Wachtruimtes bij tram en bus aanwezig, maar minimaal. -Weersomstandigheden zijn sterk vanwege het IJ.

Meubilair Zitmogelijkheden aanwezig. Centrale bank en randen langs het water. Weinig mogelijkheden bij Kiss en Ride.

COMFORT

Landschap Potentie van het IJ is onbenut. Het IJ is goed zichtbaar en aanwezig, maar er is geen directe (verblijfs)relatie. Geen groene elementen aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


AMSTERDAM Centraal - CONCLUSIES

100%

COMFORT

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein 0%

E

SOCIAAL VEILIG

50%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

0%

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

GEBRUIKWAARDE

IDENTITEIT

SOCIAAL VEILIG

COMFORT

VEILIIG

BEREIKBAAR

TOEGANKELIJK

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

TOEGANKELIJK

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

100%

100%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

100%

E

50%

ZWOLLE - LUBECKZIJDE

ZWOLLE - CENTRUMZIJDE

50%

0%

BEREIKBAAR

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

TAXI

50%

SOCIAAL VEILIG

0%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

100%

50%

SOCIAAL VEILIG

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

0%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

0%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

K+R

SPOOR 50%

100%

100%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

100%

50%

UTRECHT LUNETTEN - STATIONSPLEIN

APELDOORN - ROCZIJDE

IDENTITEIT

APELDOORN CENTRUM

BEREIKBAAR

100%

100%

Aanbevelingen: • Heldere indeling van de ruimte; • Zichtblokkades opheffen (verrommeling fietsen, tramhaltes); 50% • Ontwerpen vanuit de voetganger, meer ruimte voor voetganger; • Relatie met water verbeteren; 100% • Eenheid in bestrating; • Inzetten op verblijf (zitelementen, groen, CULEMBORG - CENTRUM hoge kwaliteit detaillering); • Bundeling ketenvoorzieningen (bus bij bus, 100% tram bij tram); • Meer fietsenstallingen en goed knipbeleid. BELEVINGSWAARDE

100%

50%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

100% Amsterdam heeft twee omgevingsdomeinen: 1. Omgevingsdomein Centrumzijde Chaos, onoverzichtelijk, versnipperd, voetganger = ondergeschikt, 50% water definieert stationsgebied 2. Omgevingsdomein IJzijde Rommelig, donker, onoverzichtelijk, alleen verkeersdomein (één straat)

0%

0%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

0%

50%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

50%

0%

GEBRUIKWAARDE

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

50%

100%

100%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

100%

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN AMSTERDAM BIJLMER - BUSPLEIN

AMSTERDAM BIJLMER - STATIONSPLEIN

COMFORT

AMSTERDAM CS- IJZIJDE

VEILIIG

AMSTERDAM CS- CENTRUM

50%

100%


APeldoorn

Overzichtskaart

FACTS Type 2 station In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 16.549 (#30) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 17.131 (#31) In-/Uitstappers 1999-2007 In-/Uitstappers 2007-2015

30% groei 40% groei

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar) Natransport 41% 15% 0% 15% 28% 1%

N =

504

486

d

Voor- 14% 41% 5% 9% 31% 1%

ri. sta

Lopend Fiets Auto (b) Auto (p) BTM (deel)taxi

Omgevingsdomein Centrumzijde

â‚Ź

TAXI

K+R

r=200m r=100m

P+R

TAXI

Omgevingsdomein ROC zijde

K+R

SPOOR

ROC P+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

Omgevingsdomein P+R


apeldoorn Centraal - centrumzijde Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig ingericht. Ruimte en voorrang voor de voetgangers Onderhoud Openbare ruimte is goed onderhouden, erg verzorgd, geen zwerfafval. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig. Wand fietsenstalling heeft kunstverlichting.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Goed bereikbaar voor bus en fietser.

Inbedding in omgeving Een centrale route vanuit de stad loopt via een loper naar het station. Kunstwerk dient als landmark. Vindbaarheid stationsentree Stationsgebouw functioneert niet als hoofdentree.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Zeer toegankelijk voor alle gebruikers.

B

A

Oriëntatie + Oriëntatie op verschillende functies. + Meerdere niveau’s, onderling goed zichtbaar - zicht op fietsenstalling verborgen.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


apeldoorn - CENTRUMZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + krachtig stationsgebouw + lokale bomen toegepast + mooie vormgeving + aanwezigheid kunst + bomen op busstation cultuur historische waarde

Materialisatie + goed gedetailleerd + mooie materialen + specifiek ontwerp + eenheid gehele stationsplein cultuur historische waarde

Cultuurhistorische betekenis + lokale bomen + stationsgebouw

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen + enkele winkels bij ingang en grenzend aan laaggelegen plein - mogelijkheden nog onbenut, ruimtes staan leeg.

Overzichtelijkheid zeer overzichtelijk door heldere indeling en doorkijken naar diverse niveau’s.

24uurs-beleving Voelt beetje verlaten, met name laaggelegen plein

Interactie met plint + aantal functies aanwezig in de plint, gescheiden door weg. - weinig interactie - blinde gevel met kunst bij entree stalling

Sociale ogen Woningen gesitueerd aan laaggelegen plein

Menselijke maat + prettige ruimte, goede schaalverhouding. Met name bepaald door woonblokken en de bomen.

COMFORT Klimaat bescherming Wachtruimtes bij bus aanwezig.

Landschap Bomen sterk aanwezig op plein en busplein.

Meubilair Zitgelegenheid op laaggelegen plein en bij de bussen. Gebruik van trap bij kiosk. Meubilair niet geheel aan de grootste stromen geplaatst.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


apeldoorn Centraal - roczijde Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig ingericht.

Onderhoud Openbare ruimte is goed onderhouden, erg verzorgd, geen zwerfafval. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Nationaal station, fietsenstallingen en parkeergelegenheid in nabijheid plein. Inbedding in omgeving Route wordt gevangen in een centraal plein dat afloopt naar de entree. Vindbaarheid stationsentree + goed zichtbaar - alleen NS logo, geen locatieaanduiding.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Toegankelijk voor alle gebruikers, geen obstakels.

B

A

OriĂŤntatie Grote centrale ruimte met overzicht op P&R, ROC en fietsenstallingen

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


apeldoorn - rocZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + gebruik van groen + mooie vormgeving

cultuur historische waarde

Materialisatie + goed gedetailleerd + mooie materialen + specifiek ontwerp + eenheid gehele stationsplein

Cultuurhistorische betekenis

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen een ROC

Overzichtelijkheid zeer overzichtelijk plein

24uurs-beleving Voelt beetje verlaten

Interactie met plint - blinde gevel langs de helling, geintegreerd met bank - blinde gevel langs fietsroute

Sociale ogen ROC in nabije omgeving

Menselijke maat + prettige ruimte, goede schaalverhouding.

COMFORT Klimaat bescherming Niet van toepassing

Landschap Bomen en hagen aanwezig rondom stalling en bij ROC

Meubilair Zitgelegenheid aan de randen van het plein

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


100%

IDENTITEIT

SOCIAAL VEILIG

COMFORT

BEREIKBAAR

TOEGANKELIJK

0%

50%

VEILIIG

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

SPOOR

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

50%

GEBRUIKWAARDE

0%

K+R

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIKWAARD

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

SOCIAAL VEILIG

COMFORT

BEREIKBAAR

TOEGANKELIJK

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

GEBRUIKWAARDE

SOCIAAL VEILIG

COMFORT

P+R

100%

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

50%

VEILIIG

TOEGANKELIJK

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

BEREIKBAAR

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT TOEGANKELIJK

100%

Aanbevelingen: • Het meest noordelijke voetgangersdomein aan de Centrumzijde kan een prettige plek voor de stad worden > Hoogwaardig 100% programma in de plint toevoegen; • ROCzijde: voorzieningen toevoegen.

100%

IDENTITEIT

100%

BELEVINGSWAARDE

50%

Apeldoorn heeft drie omgevingsdomeinen: 1. Omgevingsdomein Centrumzijde Eenheid, zowel functioneel als 50% beleving = goed, hoge kwaliteit ontwerp, niveauverschil creëert twee voetgangersdomeinen 2. Omgevingsdomein ROCzijde Eenheid, stil, hoge kwaliteit 0% ontwerp 3. Zij-omgevingsdomein P+Rzijde Functioneel, verzorgd

ZWOLLE - LUBECKZIJDE

ZWOLLE - CENTRUMZIJDE

GEBRUIKWAARDE

BEREIKBAAR

50%

100%

100%

50%

0%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

100%

TAXI

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG BEREIKBAAR

50%

50%

0%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

0%

100%

100%

100%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

50%

CULEMBORG - CENTRUM CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

UTRECHT LUNETTEN - STATIONSPLEIN

APELDOORN - ROCZIJDE

100%

50%

100%

100%

100%

APELDOORN CENTRUM

50%

VEILIIG

GEBRUIKWAARD

TOEGANKELIJK

50%

VEILIIG

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

50%

BEREIKBAAR

GEBRUIKWAARD

GEBRUIKWAARD

apeldoorn Centraal - CONCLUSIES


ZWOLLE

Overzichtskaart

FACTS Type 2 station

In-/Uitstappers 1999-2007 In-/Uitstappers 2007-2015

ri. sta d

In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 32.922 (#16) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 35.591 (#15) 25% groei 30% groei

Omgevingsdomein Centrumzijde

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar) Lopend Fiets Auto (b) Auto (p) BTM (deel)taxi

Voor- 17% 50% 2% 6% 24% 0%

Natransport 43% 22% 0% 11% 23% 1%

N =

2.290

2.342

r=200m

TAXI

K+R

r=100m

SPOOR

K+R

Stadskantoor

TAXI

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

Omgevingsdomein Lübeckzijde


zwolle - centrumzijde Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is niet echt verkeersveilig ingericht. Busroutes en loopstromen kruisen elkaar. Onderhoud Openbare ruimte is verzorgd, geen zwerfafval.

Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Goed, 2e knoop van NL

Inbedding in omgeving Binnenstad is op afstand gelegen en niet voelbaar in stationsomgeving. De entree ligt a-symmetrisch t.o.v. route naar stad. Vindbaarheid stationsentree Stationsgebouw is niet meer in gebruik als entree. Hoofdentree is verplaatst naar de oostzijde.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Redelijk toegankelijk, wel veel zichtobstakels, fietsen en geparkeerde auto’s.

B

A

OriĂŤntatie Bewegwijzeringen aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


zwolle - CENTRUMZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + krachtig stationsgebouw - weinig zicht op gebouw door de bussen. - omgeving meerdere stijlen cultuur historische waarde

Materialisatie donker, sober, veel asfalt

Cultuurhistorische betekenis + stationsgebouw, maar wordt niet gebruikt. - de groene omgeving van zwolle komt hier niet tot uiting

cultuur historische waarde

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen + enkele winkels aan centraal plein bij ingang. + Horeca, kapper etc. niet erg grote diversiteit

Overzichtelijkheid Slechte zichtrelaties tussen modaliteiten en plein door voorzieningen die plein omsluiten.

24uurs-beleving omgeving 9.00-17.00 stationsretail in de avonduren.

Interactie met plint Voorzieningen zijn naar binnen gericht en geven blinde gevel naar de straatzijde. In omgeving, weinig interactie met de plint

Sociale ogen Woningen gesitueerd aan station, maar weinig zichtrelatie tussen woningen en stationsplein.

Menselijke maat + prettige ruimte, goede schaalverhouding. Met name bepaald door woonblokken (3 a 4 lagen) en de bomen.

COMFORT Klimaat bescherming Wachtruimtes bij bus aanwezig. centrale plein is overdekt.

Landschap weinig bomen aanwezig alleen aan westzijde groene elementen Meubilair bij streekbusstation

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


zwolle - lubeckzijde Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig ingericht.

Onderhoud Openbare ruimte is erg verzorgd, geen zwerfafval.

Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Goed, 2e knoop van NL

Inbedding in omgeving Route via winkelstraat loopt tot een binnenplein.

Vindbaarheid stationsentree Hoog gebouw, centraal op het plein met centrale klok als herkenningspunt.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Toegankelijk voor alle gebruikers, obstakelvrij.

B

A

OriĂŤntatie Grote centrale ruimte

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


zwolle - lubeckZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit +/- eenheid in kleurgebruik, beetje eentonig. -vormgeving architectuur sober. +aandacht voor water en groen. cultuur historische waarde

Materialisatie eenduidig, prettige kleur, geeft sfeer.

Cultuurhistorische betekenis Gebied is geheel nieuw ingericht Relatie met water en riet duidt op locatiespecifieke kenmerken.

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen Enkele winkels aan centraal plein, horeca en stadskantoor

Overzichtelijkheid Goede onderlinge zichtrelaties

24uurs-beleving Voorzieningen en kantoren

Interactie met plint Er is interactie tussen plint en plein. Aantal terrassen op plein gesitueerd.

Sociale ogen Woningen gesitueerd aan stationplein.

Menselijke maat + prettige ruimte, goede schaalverhouding. Met name bepaald door woonblokken (3 a 4 lagen) en de bomen.

COMFORT Klimaat bescherming Geen overdekte wachtruimtes noodzakelijk; wel arcades aanwezig Landschap Riet en water

Meubilair Zitgelegenheid op plein

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


100%

100%

TAXI

K+R

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG 100%

GEBRUIKWAARDE

0%

50%

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIK

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIK COMFORT

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT

0%

50%

50%

100%

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

100%

50%

50%

100%

ZWOLLE - LUBECKZIJDE

100%

BELEVINGSWAARDE

TOEGANKELIJK

100%

ZWOLLE - CENTRUMZIJDE

GEBRUIKWAARDE

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

zwollE- CONCLUSIES

GEBRUIK

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIK

50%

Zwolle heeft drie omgevingsdomeinen: 1. Omgevingsdomein Centrumzijde Verkeersplein, onoverzichtelijk, druk, diffuus, lange loopafstanden 2. Omgevingsdomein Lübeckzijde Verblijfsplein, overzichtelijk, rustig, intiem, besloten, mist röhring 3. Zij-omgevingsdomein Fietszijde Functioneel Aanbevelingen Centrumzijde: • Ontvangstdomein openen naar omgeving; • Nieuw leven stationsgebouw; • Ontwerpen vanuit de voetganger (voorrang, directe route, detaillering); • Zichtrelaties herstellen/creëren; tussen stad & ingang en tussen voorzieningen onderling; • Compactere, heldere organisatie, met name fietsplekken clusteren + nabij entree; • Keuze voor centraal domein met verblijfswaarde (eindheid in ontwerp). Aanbevelingen Lübeckzijde: • Reizigers beter spreiden: zwaartepunt keten ligt aan de centrumzijde. Van de ketenvoorzieningen aan de Lübeckzijde gebruikt de grootste groep (de fietsers) de zij-ingang. Plein mist daardoor röhring; • Keuze voor centraal domein met ketenvoorzieningen en één entree.

SPOOR

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


CULEMBORG

Overzichtskaart FACTS Type 4 station In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 8.054 (#59) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 8.574 (#58) 10% groei 30% groei

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar) Voor- 17% 54% 17% 10% 2% 1%

Natransport 47% 27% 0% 23% 3% 1%

N =

640

247

r=200m

P+R

sta d

Lopend Fiets Auto (b) Auto (p) BTM (deel)taxi

ri.

In-/Uitstappers 1999-2007 In-/Uitstappers 2007-2015

r=100m

TAXI

K+R â‚Ź

Omgevingsdomein Centrumzijde

Omgevingsdomein Uittenbogertzijde P+R P+R

TAXI

K+R

P+R

SPOOR P+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

P+R


culemborg - centrumZIJDE Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig door overzicht en weinig dynamiek.

Onderhoud Openbare ruimte is verzorgd, geen zwerfafval. Echter wel veel zwerffietsen rondom de stalling. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Met name P&R en fietsers

Inbedding in omgeving Het is niet geheel duidelijk waar het centrum ligt. Het ligt wel duidelijk aan een hoofdroute. Vindbaarheid stationsentree Stationsgebouw heeft een duidelijke entree met klok.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Plein is ok. Toegangen tot de perrons zijn hoofdzakelijk met trappen.

B

A

OriĂŤntatie Centraal plein biedt overzicht. Bewegwijzeringen aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


culemborg - centrumZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + herkenbaar gebouw - bewaakte fietsenstalling

cultuur historische waarde

Materialisatie Sober en doelmatig.

Cultuurhistorische betekenis + groene omgeving + herkenbaar gebouw/bouwstijl

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen + er staan woningen tegenover het stationsplein + een aantal winkels in omgeving. 24uurs-beleving woningen aanwezig relatief goed, gaat samen met stationsritme

Sociale ogen Woningen gesitueerd aan stationplein.

Overzichtelijkheid Het is een open ruimte met voldoende zichtrelaties. De openbare fietsenrekken staan beetje verscholen achter bosschages. Parkeren ligt verscholen achter fietsgebouw. Interactie met plint De zijde van de bewaakte fietsenstalling is gesloten. Geen interactie tussen straat en de fietsenwinkel. Menselijke maat Prettige ruimte, goede schaalverhouding. woningen en bomen geven maat en schaal.

COMFORT Klimaat bescherming Geen mogelijkheden voor beschut wachten op het plein Wel onder luifel stationsgebouw Landschap Groene omgeving.

Meubilair Zitgelegenheid voor het stationsgebouw. Trappartij aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


culemborg - uittenbogertZIJDE

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit niet aanwezig

cultuur historische waarde

Materialisatie Sober en doelmatig.

Cultuurhistorische betekenis niet aanwezig

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen industrie

Overzichtelijkheid Het is een open ruimte met voldoende zichtrelaties.

24uurs-beleving monotoon

Interactie met plint blinde gevel

Sociale ogen niet aanwewzig

Menselijke maat redelijk door bebouwing

COMFORT Klimaat bescherming Geen mogelijkheden voor beschutting.

Landschap Groene omgeving.

Meubilair niet aanwezig

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIKW

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

culemborg - CONCLUSIES 100%

NSPLEIN

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

CULEMBORG - CENTRUM

Culemborg heeft twee omgevingsdomeinen: 1. Omgevingsdomein Centrumzijde Verkeersplein, kleinschalig, dorps, overzichtelijk, somber 2. Omgevingsdomein Uittenbogert zijde anoniem, gericht op parkeren

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

100%

Aanbevelingen Centrumzijde: • transparantere plint fietsenstalling, relatie tussen fietswinkel en plein verbeteren ; • extra functies toevoegen voor levendigheid in gebied; • vindbaarheid route naar centrum; • ruimte voor de voetganger; • openen plint stationsgebouw, zichtrelaties tussen functies station en omgeving; • minder asfaltbestrating, aandacht voor kleur in het gebied.

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

0%

100%

Aanbevelingen Uittenbogertzijde: • is puur functioneel, als eerste stap: aandacht voor sociale veiligheid en verlichting.

P+R

TAXI

K+R

P+R

SPOOR P+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


UTRECHT LUNETTEN Overzichtskaart

FACTS Type 5 station In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 2.341 (#157) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 2.891 (#135) In-/Uitstappers 1999-2007 In-/Uitstappers 2007-2015

0% groei 70% groei

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar) Lopend Fiets Auto (b) Auto (p) BTM (deel)taxi

Voor- 80% 14% 4% 1% 1% 0%

Natransport 77% 11% 0% 7% 5% 0%

N =

216

286

r=200m

r=100m

K+R

P+R

Omgevingsdomein Utrecht Lunetten

SPOOR K+R

P+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


utrecht lunetten - stationsplein Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig door overzicht en weinig dynamiek.

Onderhoud Openbare ruimte is onverzorgd, veel zwerfafval in de tunnel en op het plein. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Autogericht, bussen

Inbedding in omgeving Het station ligt in de as van de hoofdroute naar het centrum. Het centrum is niet voelbaar. Vindbaarheid stationsentree Er is geen duidelijk zichtbare ingang, 4 verschillende entrees naar de perrons.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Toegangen tot de perrons via trappen en hellingbanen. Door onlogische ordening van de hellingbanen is overstap via een omloop.

B

A

OriĂŤntatie Centraal plein biedt overzicht. Bewegwijzeringen aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


utrecht lunetten - stationsplein

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit niet aanwezig

cultuur historische waarde

Materialisatie Rommelig, sober en doelmatig.

Cultuurhistorische betekenis geen zichtbare waarde

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen geen

24uurs-beleving geen

Overzichtelijkheid Het overzicht wordt belemmerd door bosschages, het is een rommelige ruimte met onduidelijke en dichte ondoorgangen. Interactie met plint Hoofdzakelijk dichte plinten, geen interactie tussen plint en omgeving.

Sociale ogen verlaten gebied, alleen bestemd voor treinreizigers.

Menselijke maat geen prettige ruimte, loopt weg.

Klimaat bescherming Geen mogelijkheden voor beschut wachten op het plein

Meubilair geen zitgelegenheid

COMFORT

Landschap ligt in groene omgeving, maar kwalitatief slecht groen. Veel dichte bosschages en vervuild stilstaand water. Potentie is onbenut. Geen bomen aanwezig op het plein.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


100%

100%

UTRECHT LUNETTEN - STATIONSPLEIN

CULEMBORG - CENTRUM

100%

COMFORT

TOEGANKELIJK

50%

SOCIAAL VEILIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

100%

0%

Utrecht Lunetten heeft één omgevingsdomein: 1. Omgevingsdomein Utrecht Lunetten Anoniem, verlaten, troosteloos..

BEREIKBAAR

0%

0%

50%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT 50%

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

100%

100%

100%

VEILIIG

JDE

VEILIIG

TOEGANKELIJK

utrecht lunetten - conclusies

100%

50%

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

GEBRUIKW

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

GEBRUIKW

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIK

50%

Aanbevelingen: • Menselijke maat creëren door inkaderen stationsplein (bijv. door toevoegen bebouwingsmassa); • Opschonen van de plek + ordenen ketenvoorzieningen; • Bundeling reizigers door het maken van twee entrees in plaats van één entree; • Creëren relatie met de omgeving (kans = verblijfsplek voor kantoren).

100%

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

IDENTITEIT

100%

0%

TOEGANKELIJK

50%

BEREIKBAAR

SPOOR VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

BELEVINGSWAARDE

CKZIJDE

K+R

100%

P+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


Amsterdam BIJLMER ARENA Overzichtskaart

FACTS Type 3 station In-/Uitstappers (gem. werkdag 2007) 11.200 (#46) In-/Uitstappers (gem. werkdag 2009) 18.074 (#29) In-/Uitstappers 1999-2007 In-/Uitstappers 2007-2015

120% groei 60% groei

Voor-/Natransport (o.b.v. 2 jaar) Lopend Fiets Auto (b) Auto (p) BTM (deel)taxi

Voor- 40% 8% 2% 4% 46% 0%

Natransport 75% 3% 0% 2% 19% 0%

N =

156

1.574

r=200m

P+R

nA

Are

r=100m

SPOOR

ri.

Heineken P+R

Music Hall

d sta

- Pathé Are

nA

M K+R

Omgevingsdomein Amsterdam Bijlmer ArenA

K+R

M K+R

K+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


bijlmer arena - stationsplein Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig. Veel ruimte voor de voetgangers. Geen conflicten met andere modaliteiten. Deze liggen aan de flanken. Onderhoud Openbare ruimte is verzorgd. wel staan er zwerffietsen en zijn sommige banken kapot. Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig. Aanlichting gebouw en roltrappen

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Zeer bereikbaar station. Sterk gericht op metro, bus, trein en auto. Inbedding in omgeving Het station ligt in de as van de hoofdroute naar het centrum + Arena. Vindbaarheid stationsentree Er is een duidelijk zichtbare ingang, gemarkeerd met grote letters.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Het hele gebied is toegankelijk voor alle gebruikers.

B

A

OriĂŤntatie Centraal plein biedt overzicht. Bewegwijzeringen aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


bijlmer arena - stationsplein

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + nieuw stationsgebouw is drager in gebied

cultuur historische waarde

Materialisatie Mooie vormgeving en eenheid in materialen.

Cultuurhistorische betekenis + herkenbare plek door aanwezigheid stadion en voorzieningen. + stadion -landschappelijk geen uitingen de plek is nieuw.

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen Grote diversiteit in omgeving: kantoren, horeca, entertainment, sport, winkels etc.

Overzichtelijkheid Zeer overzichtelijk door hooggelegen spoor en heldere indeling van de ruimtes.

24uurs-beleving + groot door aanwezigheid entertainment - geen woningen aanwezig - grotendeels binnen

Interactie met plint + open plint rondom plein en doorlopend onder station - niet alle plinten hebben een invullling, wel potentie op interactie - aan oostplein niet erg groot

Sociale ogen + veel treinreizigers, veel bezoekers - geen woningen

Menselijke maat Door hoge maat tussen spoor en maaiveld onstaat een prettige ruimte, doorlopend in plein. Met name de ruimte aan de oostzijde wordt op een prettige manier begrensd door bebouwing.

COMFORT Klimaat bescherming Ruimte onder de sporen/station biedt ruimte voor beschutting.

Meubilair Grote lange banken onder stationsgebouw en meerdere mogelijkheden op de pleinen.

Landschap niet veel groene elementen aanwezig, kan sterker.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


bijlmer arena -busplein Gebruikerswaarde

VEILIG Verkeersveiligheid Gebied is verkeersveilig. Veel ruimte voor de voetgangers.

Onderhoud Openbare ruimte is verzorgd.

Verlichting Er zijn verlichtingsmasten aanwezig. Vides zorgen voor extra daglicht.

BEREIKBAAR Bereikbaarheid Zeer bereikbaar station. Sterk gericht op metro, bus, trein en auto. Inbedding in omgeving Het station ligt in de as van de hoofdroute naar het centrum. Het busstation ligt wat meer verscholen. Vindbaarheid stationsentree De ingang is meer een zijingang.

TOEGANKELIJK Toegankelijkheid Het hele gebied is toegankelijk voor alle gebruikers.

B

A

B

A

OriĂŤntatie Centrale voetgangerszone biedt overzicht. Bewegwijzeringen aanwezig.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

B

A


bijlmer arena -busplein

Belevingswaarde IDENTITEIT

Ontwerpstijl en kwaliteit + nieuw stationsgebouw is drager in gebied

cultuur historische waarde

Materialisatie Mooie vormgeving en eenheid in materialen.

Cultuurhistorische betekenis + herkenbare plek door aanwezigheid stadion en voorzieningen. -landschappelijk geen uitingen

SOCIALE VEILIGHEID Diversiteit voorzieningen Grote diversiteit in omgeving: kantoren, horeca, winkels etc.

24uurs-beleving + groot door aanwezigheid entertainment - geen woningen aanwezig - grotendeels binnen en op afstand van busstation

Overzichtelijkheid Zeer overzichtelijk door hooggelegen spoor en heldere indeling van de ruimtes.

Interactie met plint + open plint rondom busplein - gedeelte van de plint is dicht.

Sociale ogen + veel reizigers + retail - geen woningen - weinig zichtrelatie met plein

Menselijke maat Door hoge maat tussen spoor en maaiveld onstaat een prettige ruimte. Aanwezigheid vides.

Klimaat bescherming Ruimte onder de sporen/station biedt ruimte voor beschutting.

Meubilair meedere houten banken in de wachtzone.

COMFORT

Landschap Niet veel groene elementen aanwezig, niet haalbaar.

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein


bijlmer arena - CONCLUSIES AMSTERDAM BIJLMER - BUSPLEIN

AMSTERDAM BIJLMER - STATIONSPLEIN

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR IDENTITEIT

SOCIAAL VEILIG

COMFORT

BEREIKBAAR

TOEGANKELIJK

50%

GEBRUIKWAARDE

0%

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

50%

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

0%

100%

VEILIIG

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT TOEGANKELIJK

SPOOR

SOCIAAL VEILIG

Aanbevelingen: • Relatie met plint verbeteren rondom geheel voetgangersdomein; • Woningen toevoegen?

CULEMBORG - CENTRUM

100%

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

VEILIIG

GEBRUIKWAARDE

TOEGANKELIJK

BEREIKBAAR

UTRECHT LUNETTEN - STATIONSPLEIN

P+R

50%

100%

100%

50%

Amsterdam Bijlmer ArenA heeft één omgevingsdomein: 1. Omgevingsdomein Amsterdam Bijlmer ArenA Één domein met meerdere ruimtes, zoals het arenaplein (westzijde), het busplein en het Hoekenrodeplein (oostzijde), deze lopen in elkaar over. Typerend voor deze ruimtes: eenheid, heldere inrichting & organisatie, verblijfswaarde, westelijke plein is wat diffuser.

0%

0%

50%

50%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

50%

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

100%

IDENTITEIT

BELEVINGSWAARDE

COMFORT

SOCIAAL VEILIG

100%

100%

50%

100%

M

COMFORT

K+R

GANKELIJK

EIKBAAR

SOCIAAL VEILIG

K+R

Oktober 2010 - Quick Scan Aankomstdomein

NS visie op aankomstdomein, casestudieonderzoek  

Quickscan van het aankomstdomein

NS visie op aankomstdomein, casestudieonderzoek  

Quickscan van het aankomstdomein