__MAIN_TEXT__

Page 1

burda auction aukční dům

Aukční víkend 19. a 20. října 2019 Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 www.burda-auction.com burdaLIVEBidding

Aukční journal Auction 61| journal Vážení sběratelé a investoři, v rukou držíte náš nový žurnál k připravované podzimní dvoudenní Aukci 61, která zakončí letošní úspěšnou aukční sezónu. Naleznete v něm výběr nejzajímavějších losů; unikátní položky domácí i světové filatelie, které budou ozdobou každé velké sbírky či exponátu nebo se mohou stát součástí investičních portfolií. Těšíme se na setkání s vámi Richard Burda a tým


Exkluzivní položky podzimní Aukce 61 1933, vydání Nitra, hodnota 1 Kč červená, unikátní svislé dvouznámkové stejnosměrné meziarší s deskovým číslem 1A, katalog Pofis č. 274; luxusní a jediný známý exemplář, atesty Vrba a Beneš; jedna z nejvzácnějších známek celé československé filatelie, teprve potřetí veřejně nabízeno, ex L. Pytlíček a P. Dobrovský, zcela ojedinělá možnost akvizice, mimořádná položka s dosud nevyčerpaným cenovým potenciálem! Odhadní cena: 1.500.000 – 2.000.000 Kč 1918, vydání H r a d č a n y, hodnota 30 h světle fialová s mimořádně vzácným řádkovým zoubkováním 11 ½, katalog Pofis č. 13 D; atest Vrba, hledaná známka ve velmi pěkné kvalitě, která chybí ve většině sbírek! Odhadní cena: 80.000 – 120.000 Kč

Vzácné protisměrné meziarší Hradčany 30 h 1918, vydání Hradčany, hodnota 30 h žlutá, svislé dvouznámkové protisměrné meziarší, přeložené, katalog Pofis č. 12 Mp; atest Vrba, luxusní exemplář, ojedinělý výskyt, chybí ve většině sbírek. Odhadní cena: 70.000 – 90.000 Kč

1919, vydání Pošta československá 1919, Novinová známka 2f červenoranžová, katalog Pofis č. 125y, vodorovná dvoupáska se vzácným typem průsvitky Py (VI) - kříž doleva, spojené typy přetisků; luxusní kvalita, atest Vrba, mimořádná nabídka, minimální výskyt! Odhadní cena: 50.000 – 70.000 Kč

výskyt tohoto odstínu! Odhadní cena: 30.000 – 50.000 Kč

1937, vydání Novinové, Holubice 10h, kříž z meziarší novinových aršíků Bratislava 1937, katalog Pofis č. ANV18M; atest Vrba, zcela ojedinělý výskyt tohoto kříže z meziarší, mimořádná nabídka! Odhadní cena: 30.000 – 50.000 Kč

Švabinského motýli ve vzácném meziarší bez perforace, hodnota 30 h

Stříbřitě šedá 1918, vydání H r a d č a n y, hodnota 120 h ve vzácném stříbřitě šedém odstínu, katalog Pofis č. 21b; atest M. Vrba, zcela ojedinělý

1919, vydání Pošta československá 1919, výplatní Znak 3 K tmavě červená v hledaném širokém formátu, katalog Pofis č. 49 aII., I. typ přetisku; atest Vrba, mimořádně vzácná známka, chybí ve většině sbírek Odhadní cena: 100.000 – 150.000 Kč

1918, vydání Hradčany, hodnota 500 h hnědá, dolní krajový dvanáctiblok s okrajem archu s počítadly se vzácným spojeným rámečkovým typem, katalog Pofis č. 25 STr; atest Vrba, luxusní a dekorativní celek Odhadní cena: 20.000 – 40.000 Kč

1961, vydání Motýli, zkusmý tisk hodnoty 30h, katalog Pofis číslo 1219, svislé dvouznámkové nezoubkované meziarší, definitivní úprava dle návrhu Maxe Švabinského, na známkovém papíru s mřížkovaným lepem; pouze ojedinělý výskyt, vzácný a dekorativní kus Odhadní cena: 20.000 – 40.000 Kč


Luxusní Heydrichův aršík s obálkou a jeho unikátní zkusmý tisk

1911, Německé kolonie – Kamerun, vydání Císařská jachta, dopis vyfrankovaný půlenou známkou hodnoty 20 Pfg, tzv. Provizorium Longji, katalog Michel č. 10H, otisk denního razítka LONGJI / KAMERUN 19/5 11; atest The Philatelic Foundation New York, významná rarita německých kolonií, je známo jen několik exemplářů! Odhadní cena: 80.000 – 100.000 Kč

Legendární klasická rarita

1861, Mys Dobré naděje, vydání Alegorie tzv. “Woodblock“, chybotisk 4 P v karmínové namísto modré barvě, katalog Stanley Gibbons č. 14ea; legendární klasická rarita světového významu, atest The Royal Philatelic Society London, velmi pěkný exemplář s katalogovým záznamem 95.000 liber, tento kus pochází ze slavné sbírky D. A. Stevensona (1891-1971), majitele zřejmě největší kolekce Mysu Dobré naděje všech dob, exkluzivní nabídka! Odhadní cena: 800.000 – 1.000.000 Kč

1850, Rakousko, vydání Znak, hodnota 1 Kr, oboustranný tisk, katalog Ferchenbauer č. 1HIb, šestiblok, typ Ib, ruční papír; unikátní a největší známý celek s oboustranným tiskem, exkluzivní nabídka rakouské speciality! Odhadní cena: 60.000 – 80.000 Kč

1943, Heydrichův aršík, katalog Pofis č. A111, katalog Michel Block 1, luxusní stav, perforační rámec A, číslo aršíku „395“; aršík vyšel v nákladu pouhých 1.000 kusů, tento exemplář je navíc s původní obálkou se shodným číslem; garanční certifikát pravosti Beneš 2019, zcela mimořádná nabídka, v této kvalitě pouze ojedinělý výskyt, nejvzácnější aršík celé světové filatelie, chybí v naprosté většině sbírek! Odhadní cena: 450.000 – 600.000 Kč

1943, unikátní zkusmý tisk Heydrichova aršíku, katalog Pofis č. A111, katalog Michel Block 1, nečíslovaný aršík s původním lepem v odlišné hlubotiskové šedohnědé barvě, perforace 12 ½; atesty Mahr a Beneš, dosud známy pouze dva exempláře, nabízený aršík prodán v naší první aukci v roce 1999 za 530.000 Kč, neopakovatelná příležitost k akvizici nejvzácnější položky Protektorátu,mimořádný cenový potenciál! Odhadní cena: 800.000 – 1.200.000 Kč

Dobrá nálada trvá…

Konjunktura na našem filatelistickém trhu pokračuje i v roce 2019. Dostatek kupní síly v době příliš drahých nemovitostí či akcií přeje sběratelství a nyní obzvlášť filatelii, která na rozdíl od ostatních sběratelských oborů navíc nabývá na společenském významu a povědomí. Růst poptávky a tedy i cen je evidentní v každém segmentu trhu, co do materiálu či formy prodeje. Trvá zejména lokální patriotická vlna zájmu o československé známky I. a II. republiky spojená s relativním úbytkem lepších známek na volném trhu. Vývoj v zahraničí s vyhlídkou na slabší dolary a libry, např. s indikátorem nižšího zájmu o dluhopisy, bude opět impulzem i pro poptávku po známkách jako bezpečném přístavu investorů a znamená, že zahraniční klasické rarity udrží své zisky z trendů posledních let. Vedle rekordních cen ČSR vidíme také nárůst poptávky např. po známkách rakouských, zejména použitých na našem území (včetně dopisů) s velkou možností specializace a s autentickými raritami z „klasického období“ i z konce monarchie. Silný zájem je stále o „první“ známky všech zemí do roku 1900, byť jsme zde na konci 10letého růstu a ceny pomalu stagnují. V trendu zůstávají populární vysoké koloniální nominály, některé speciality britských kolonií, známky Indie, SSSR a Austrálie, mauritiové Post Paid a některé dosud levné známky z Číny a jihovýchodní Asie. V investorském oboru se zvýšila poptávka po malých portfoliích od 100.000 do 500.000 Kč složených ve výše uvedeném spektru. Objevují se noví sběratelé, nová jména. Zavedení filatelisté a investoři jakoby nalezli novou energii a celá branže, ať už ve sběratelském či v obchodním aspektu, vykazuje velké sebevědomí. Významné události, jako úspěšná výstava PRAGA 2018 nebo založení Prestige Philately Club Prague, (unikátní projekt s cílem cestou PR, reklamy, marketingu a mediální prezentace pozvednout povědomí o filatelii u veřejnosti, který již dosáhl i mezinárodního uznání), dodaly české filatelii světový rozměr, zpřítomnily filatelistická témata v mediálním prostoru a posílily celkový význam naší filatelie, její tradiční kulturní a společenskou funkci. To vše vytváří jasně pozitivní obraz současné české filatelie a umožňuje optimistickou predikci sběratelsko-tržního trendu, jehož konec je dle mého zatím v nedohlednu! Mgr. David Kopřiva soudní znalec, znalec SČF pro obor Rakousko, člen VPEX, EUREX, AIJP


Nejlepší zhodnocení Vaší sbírky a investic ve speciálních aukcích Dlouhodobou vysokou úrovní našich aukcí a především dosahovanými výsledky jsme získali důvěru špičkových domácích i zahraničních sběratelů. V rámci samostatných aukcí jsme zrealizovali exponáty a sbírky G. Hanaceka, R. Alexy, T. Öreho, G. Wilhelmse, B. Poura, L. Pytlíčka, V. Dražana, F. Hanzla či H. Kobelbauera. Prezentace materiálu v rámci samostatných aukčních katalogů je trvalým a prestižním zakončením sběratelského úsilí s nejvyšším zhodnocením. Jako jediný tuzemský filatelistický aukční dům nabízíme unikátní propojení sálové aukce s online dražbou přes naši aplikaci burdaLIVEBidding, která maximalizuje dosahované ceny. Do jarní Aukce 62 přijímáme materiál do konce prosince 2019.

speciální katalog

Břetislav Československo 1918-1939 - II. část

The Collection of Czechoslovakian Stamps - Part II. Neděle 18. září 2016 Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 burda|LIVE BIDDING

Jubilejní 50. aukce potvrdila vysoce pozitivní situaci na našem filatelistickém trhu a zároveň výjimečnou úroveň sbírky Československa 1918-1939 význam-

číslice 2h; Turul 1h a 70h, Parlament 10K, Černé číslice 1f až 50f apod. Z knihtiskových vydání bude nabídnuta např. známka TGM 1920, nezoubkovaná 125h ultramarínová s DV „krátká příčka 2“; dále vzácná nezoubkovaná OR 50h červená s „vajíčkem v pase“, zkusmé tisky atd. Dalším emisím bude nepochybně vévodit jedna z nejvzácnějších položek ČSR I. vůbec, dvouznámkové meziarší Nitra 1Kč červená; zmínit lze např. i dobře obsazenou I. leteckou emisi s příčkovými či spirálovými typy a mnoho dalších zajímavých losů. Sběratelé ČSR I. budou mít ojedinělou příležitost k doplnění a vylepšení svých sbírek či exponátů před blížící se Světovou výstavou PRAGA 2018.

Exkluzivní položky / Highlights

#2020 / 60.000 Kč

#2100 / 16.000 Kč

#1926 / 50.000 Kč

POUR 51| Sálová aukce

#1841 / 50.000 Kč

#1938 / 9.000 Kč #2069 / 20.000 Kč

#1998 / 38.000 Kč #2047 / 40.000 Kč #2071 / 350.000 Kč

Vážení klienti,

#1891 / 38.000 Kč

držíte v rukou speciální katalog věnovaný II. části sbírky Československa 1918-1939 Ing. Břetislava Poura, CSc. Po zcela mimořádném úspěchu s rozprodejem I. části v rámci jubilejní 50. aukce, máte nyní další vhodnou příležitost doplnit své sbírky o řadu unikátních a velmi vzácných položek ČSR I.

#2007 / 45.000 Kč #1797 / 30.000 Kč

#2197 / 25.000 Kč 16 Rakouské Rakouské Letecké Letecké 1918 1918 Austrian Austrian Airmail Airmail 1918 1918 1987 1987 (A5) (A5)

(A5) (A5) 1994 1994

2005 (A5)

TIP TIP

TIP

TIP TIP

Uherské Výplatní (Ženci) Hungarian Reaper

#2084 / 28.000 Kč

Pof.58Ab, Pof.58Ab, Obdélník Obdélník 5h zelená, 5h zelená, ŘZ 12½, ŘZ 12½, modrýmodrý přetisk přetisk II. typu; II. typu; lehkálehká stopastopa po nálepce, po nálepce, zk. Le, zk. Gi, Le,Mr, Gi, Be, Mr, Be, Kar +Kar atest + atest Karásek, Karásek, kat. Pofis kat. Pofis 3.500Kč 3.500Kč kurzivou, kurzivou, kat. kat. Pof.70, Pof.70, VelkéVelké číslicečíslice 30h, 30h, II. typ; II. atest typ; atest Karásek Karásek a a Merkur Merkur 8.500Kč 8.500Kč Kč (187 €) Pittermann, 5000 5000 Kč (187 €) Pittermann, zk. Mikulski, Gi, velmi kvalita, zk. Mikulski, Gi, velmi pěknápěkná kvalita, kat. kat. 15.000Kč 15.000Kč Pof.52-54II., Pof.52-54II., Letecké Letecké s přetiskem s přetiskem FLUGPOST, FLUGPOST, typy II. typy II. 1100011000 Kč (412 €) Kč (412 €) + I.; svěží, zk.Kar, Le, Be, Kar,Pi, Be,Tri, Pi,Hirsh; Tri, Hirsh; hodnota + I. ++I.;I. svěží, zk. Le, hodnota 1995 1995 (A5) (A5) 4K atest Karásek a Pittermann, kat. 28.000Kč TIP TIP 4K atest Karásek a Pittermann, kat. 28.000Kč Kč (712 €) 1900019000 Kč (712 €) (A5) (A5) TIP TIP 2001 2001

Rakouské Rakouské Spěšné Spěšné 1916-1917 1916-1917 Austrian Austrian Express Express 1916-1917 1916-1917

1988 1988 (DR) (DR)

2006 (A5)

#2183 / 33.000 Kč

1990 1990 (A5) (A5)

TIP TIP

1833 1833 (A5) (A5)

TIP TIP

(A5) (A5) 2002 2002

TIP TIP

2011 (A5)

TIP

2016 (A5)

Hungarian Turul

2007 (DR)

TIP

#1988 / 28.000 Kč

#2028 / 35.000 Kč

Uherské Doplatní Hungarian Postage Due

Rakouské Rakouské Novinové Novinové | Austrian | Austrian Newspaper Newspaper 1998 1998 (DR) (DR) 1838 1838 (A5) (A5)

8

TIP TIP TIP TIP

Pof.57BK, Pof.57BK, Obdélník Obdélník 2h hnědočervená 2h hnědočervená s přetištěným s přetištěným kupónem, ŘZ 11½; DV přetisku, zk. Kar kupónem, ŘZ 11½; navícnavíc s DV spřetisku, zk. Kar Kč (112 €) 3000 3000 Kč (112 €) 1991 1991 (A5) (A5)

2003 2003 (A5) (A5)

TIP TIP

1845 1845 (A5) (A5) Pof.11Pof.11 STp, STp, 25h 25h fialová, sestava dvou dvou 4-bloků s fialová, sestava 4-bloků s dolním okrajem s počítadly, světlejší a tmavší odstín, dolním okrajem s počítadly, světlejší a tmavší odstín, ZP 83-84 a 93-94/1, na ZPna83ZPII. 83 typII.příčky; zk. Kar ZP 83-84 a 93-94/1, typ příčky; zk.aKar a Ška Ška 1000 1000 Kč (37 Kč€)(37 €) (A3v–) (A3v–) 1846 1846

2017 (A5) Pof.103X, 5f zelená, svislá 2-páska, spojené typy přetisků D + F; zk. Kar 1000 Kč (37 €) Pof.89, 1f šedá, III. typ, průsvitka "z", dobře centrovaná zn. i přetisk; svěží, atest Vrba a Mikulski, 9 kat. 55.000Kč, Merkur 60.000Kč, vzácná známka 2013 (A5) TIP 1851 (A5) TIP 45000 Kč (1685 €) 1858 (A5) 2008 (DR)

2018 (A5)

TIP TIP

Pof.11, 25h 25h fialová, TD 1, 100ks100ks arch, arch, Pof.11, fialová, TDkompletní 1, kompletní obsahuje 3x I. 3x typI. spirály, 13x II. resp. resp. obsahuje typ spirály, 13xtypII. příčky typ příčky podtyp IIa; kat. typy 9.500Kč, pouzepouze svislesvisle podtyp IIa;jen kat.spojené jen spojené typy 9.500Kč,

přeloženo, velmi velmi dobrýdobrý stav stav přeloženo, Pof.7b, 15h(A5) červená červenohnědá), ZP 47/1; Pof.7b, 15h červená červenohnědá), ZP 47/1; 1993 (A5) 1993 TIP(dříve TIP(dříve Škaloud, označeno "červenohnědá", luxusní atest atest Škaloud, označeno "červenohnědá", luxusní kus kus Pof.9N IIp, 20h podtyp příčkypříčky IIa, ZP Pof.9N IIp, karmínová, 20h karmínová, podtyp IIa,96/1; ZP 96/1; (A5) (A5) 1847 1847 TIP TIP 4000 4000 Kč (150 €) Kč (150 €) atest atest a zk. aKar, Kovář,Kovář, kat. 9.000Kč, Merkur zk. značka Kar, značka kat. 9.000Kč, Merkur 1841 1841 (DR) (DR)

7000 7000 Kč (262 €) Kč (262 €)

1000010000 Kč (375 €) Kč (375 €)

18.000Kč 18.000Kč

TIP TIP

TIP

Pof.2Ms(2), 3h fialová, svislé stejnosměrné meziarší, Pof.13N, 30h světle fialová s DV, ZP 17/2; zk. Mr, Gi, Pof.23a, 300h tmavě zelená; luxusní kus, zk. Kar lehce přeloženo; svěží, zk. Gi, Kar, velmi pěkný kus, atest a zk. Karásek, kat. 4.500Kč 3000 Kč (112 €) 13000 Kč (487 €) 700 Kč (26 €) kat. 18.000Kč NEVYDANÁ 5f zelená s přetiskem KÖZTARSASÁG, přetisk PČ 1919 II. typ; stopa po nálepce, atest 1864 (A5) 7.000Kč Pof.95z, 70f hnědá TIP / černá, I. typ; pěkný exemplář s Karásek, 5000 Kč (187 €) 1852 (A5) 1859 (A5)zk. Gi, kat.TIP původním lepem bez stopy po nálepce, atest Karásek a Pittermann, zk. Lý, Mahr BPP; vzácná známka, kat. 58.000Kč, Merkur 65.000Kč 45000 Kč (1685 €) Uherské Parlament Pof.127, Černé číslice 2f zelená / černá, I. typ Hungarian Parliament přetisku (dv), průsvitka Pz; drobná oprava lepu, atest 2009 (A5) TIP Karásek a Pittermann, kat. 15.000Kč 10000 Kč (375 €) 2014 (A5)

Pof.13Na, 30h tmavě fialová s levým okrajem archu a s DV, ZP 51/1; atest Kar, zk. Pit, kat. 5.500Kč+ 3800 Kč (142 €) 1853 (A5)

TIP

TIP TIP

Pof.65, Pof.65, VelkáVelká číslicečíslice 2h, I.2h,typ,I. dobře typ, dobře centrovaná centrovaná Přetisk Přetisk PORTO PORTO 1h - 1h 50/42h; - 50/42h; kompletní kompletní známka známka i přetisk; i přetisk; opravený opravený lep, lep, atest atest Karásek Karásek a Pof.83-88, a Pof.83-88, série,série, hodnota hodnota 20/5420/54 svěží,svěží, lepší lepší hodnoty hodnoty zkoušeny zkoušeny Pittermann, Pittermann, vzácná vzácná známka!, známka!, kat. kat. pro *pro90.000Kč, * 90.000Kč, Pof.58Aa, Pof.58Aa, Obdélník Obdélník 5h zelená, 5h zelená, zelenočerný zelenočerný přetisk, přetisk, 3800 3800 Kč (142 €) Kč (142 €) 120.000Kč Kč€)(90Merkur €) Merkur Kč (2247 €) ŘZ 12½; Karásek, ŘZ 12½; atest atest Karásek, zk. Gizk. Gi 2400 2400 Kč (90 6000060000 Kč (2247 €) 120.000Kč

TIP

Pof.126, Černé číslice 1f zelená / černá, IV. typ, průsvitka Py; drobná oprava lepu, velmi lehký ohyb, atest Šablatura a Pittermann, kat. 20.000Kč 15000 Kč (562 €)

TIP TIP

1992 1992 (A5) (A5) (DR) (DR) Pof.57KN-58KN, Pof.57KN-58KN, Obdélník Obdélník 2h a2h5h,a sestava 5h, sestava 4ks s4ks1999 s 1999 nepřetištěnými nepřetištěnými kupóny, ŘZ 12½, obě hodnoty ** kupóny, 2ks s2ks ŘZ s12½, obě hodnoty ** ŘZ 11½, obě hodnoty a označeno + 2ks+s2ks ŘZ s11½, obě hodnoty *; zk. *;a zk. označeno Kar Kar 1200 1200 Kč (45 Kč€)(45 €)

TIP

1863 (A5)

TIP

TIP TIP

Pof.7Nd, 15h 15h rumělková, vodorovná 2-páska, ZP Pof.79, Pof.7Nd, rumělková, vodorovná 2-páska, ZP Pof.79, Malé Malé číslicečíslice 50h, II. 50h, typ;II.dobře typ; dobře centrovaný centrovaný kus, kus, Pof.7bPof.7b Is, 15h Is, 15h červená červenohnědá), červená (dříve(dříve červenohnědá), 33-34/IV; atest Vrba, zk. Kar, Ška 33-34/IV; atest Vrba, zk. Kar, Ška 6000 Kč (225 €) atest 6000 Kč (225 €) atest Karásek Karásek a Vrba, a Vrba, kat. 15.000Kč kat. 15.000Kč Pof.59, Pof.59, Merkur Merkur vpravo vpravo 10h, III. 10h, typIII.přetisku; typ přetisku; standardní standardní spirálový typZPna83/1; ZP 83/1; Karásek, vzácný spirálový typ na atest atest Karásek, velmi velmi vzácný Kč (412 €) 1100011000 Kč (412 €) střih, střih, dobředobře centrovaný centrovaný přetisk, přetisk, atest atest Karásek Karásek a Vrba, a Vrba, v krásném a plném odstínu červené kus vkus krásném a plném odstínu červené barvy!barvy! navícnavíc zk. Mahr zk. Mahr BPP, BPP, Pit, kat. Pit,55.000Kč kat. 55.000Kč (A3v–) (A3v–) 1800018000 Kč (674 €) 1839 Kč (674 €) 1839 Kč (1423 €) 3800038000 Kč (1423 €) Pof.8,Pof.8, 20h modrozelená, TD 3;TD kompletní 100ks100ks arch, arch, 20h modrozelená, 3; kompletní přeloženo přeloženo 800 Kč 800(30 Kč€)(30 €) 2004 2004 (A5) (A5) TIP TIP 1834 1834 (A5) (A5) TIP TIP (A5) (A5) Rakouské 1840 1840 TIPRakouské TIP Doplatní Doplatní Pof.57D, Pof.57D, Obdélník Obdélník 2h hnědočervená, 2h hnědočervená, ŘZ 12½ ŘZ 12½ : 11½, : 11½, Austrian Austrian Postage Postage Due Due typ; atest Karásek, Gi,10.000Kč kat. 10.000Kč I. typ;I.atest Karásek, zk. Gi,zk.kat. Kč (262 €) 7000 7000 Kč (262 €)

(A5) (A5) 1835 1835

#1985 / 50.000 Kč

Pof.100, Bílé číslice 15f fialová, III. typ; stopa po NEVYDANÁ Zita 40h olivová s přetiskem nálepce, atest Karásek 2000 Kč (75 €) KÖZTÄRSASÁG a s přetiskem PČ 1919, druh F, I. typ; svěží, atest Vrba a Karásek, kat. 10.000Kč, Merkur 12.000Kč 8000 Kč (300 €) 2012 (A5)

Pof.58D, Pof.58D, Obdélník Obdélník 5h zelená, 5h zelená, ŘZ 12½ ŘZ 12½ : 11½, : 11½, I. typ;I. typ; atest atest Karásek, Karásek, zk. Mr, zk.GiMr, Gi Kč (112 €) NEVYDANÁ 3000 3000 Kč (112 €) NEVYDANÁ VelkéVelké číslicečíslice 10h červená, 10h červená, přetisk přetisk D, III.D, III. typ; stopa typ; stopa po nálepce, po nálepce, atest atest Karásek Karásek Kč (120 €) 3200 3200 Kč (120 €)

TIP

Pof.5Mp(2) 10h červená, svislé protisměrné 2019 (DR) DV, TIP meziarší s DV "hodiny ve věži", ZP 91/2; lehce přeloženo; stopa po nálepce, zk. Gi 1000 Kč (37 €)

Pof.25 IIr, 500h hnědá s dolním okrajem s počítadlem, 1865 (A5) II. typ rámečku, ZP 93/1; bezvadný kus s rámečkovým typem, vodorovný přehyb nad počítadlem, kat. 5.000Kč 4000 Kč (150 €)

TIP

NEVYDANÁ hodnota 35+2f s přetiskem Hadi segély a Pof.118, Parlament 10K, II. typ, nahodilá DV přetisku - Pof.128, Černé číslice 5f zelená / černá, I. typ 1860 (A5) s přetiskem PČ 1919, druh přetisku F, III. typ; stopa mezi číslicemi 9 a 1; svěží, atest Karásek a přetisku, průsvitka Pz; částečně opravený lep, atest po nálepce, atest Vrba a Karásek, kat. 10.000Kč Pittermann, zk. Oertel BPP, Tri, Hirsch, Kar, kat. Karásek a Pittermann, kat. 35.000Kč, vzácná známka 7000 Kč (262 €) 33.000Kč 20000 Kč (749 €) 28000 Kč (1049 €)

Pof.11a IIp, 25h podtyp příčky, ZP 1/2; Pof.11a IIp, černofialová, 25h černofialová, podtyp příčky, ZP 1/2; zk. a zk. atest Kar Kar a atest 4000 4000 Kč (150 €) Kč (150 €) Pof.7b, 15h červená (dříve(dříve hnědočervená), ZP 43/1, Pof.7b, 15h červená hnědočervená), ZP 43/1, (A5) (A5) 1848 1848 Pof.9N Pof.9N Is, 20h Is, 20h karmínová, karmínová, spirálový spirálový typ, ZP typ, 34/1; ZP 34/1; krásný Pittermann, zk. Kar, Gi, Kar, krásný střih; střih; atest atest Pittermann, zk. Gi, kat. kat. Karásek Karásek a Vrba, a Vrba, kat. kat. Pof. Pof. 30.000Kč, 30.000Kč, kat. kat. 6.000Kč 6.000Kč 4000 4000 Kč (150 €) atesty Kč (150 €) atesty Merkur Merkur 95.000Kč 95.000Kč 5000050000 Kč (1873 €) Kč (1873 €) 1836 1836 (A5) (A5)

TIP TIP

TIP TIP

(A5) (A5) 1842 1842

Pof.13Na, 30h tmavě fialová s pravým okrajem archu + TV "velká barevná skvrna nad střechou chrámu sv. Víta"; velmi pěkný kus, zk. Gi, atest a zk. Karásek, 4000 Kč (150 €) kat. 5.500Kč 1854 (A5)

TIP

Pof.11a IIp, 25h příčkový typ, ZP Pof.11a IIp, černofialová, 25h černofialová, příčkový typ, 7/2; ZP 7/2; velmi velmi pěknýpěkný kus, zk. kus,Kar, zk. Ška, Kar, kat. Ška,6.000Kč kat. 6.000Kč 4400 4400 Kč (165 €) Kč (165 €) (A5) (A5) 1849 1849 Pof.9N, Pof.9N, 20h karmínová 20h karmínová s DV s- DV poškozený - poškozený rám na rámZPna ZP 10/1; 10/1; zk. Gi,zk.Kar Gi, Kar 2800 2800 Kč (105 €) Kč (105 €) 1843 1843 (A5) (A5)

Pof.5Ms(2) DV, 10h červená, krajové svislé stejnosměrné meziarší s DV "hodiny ve věži" ZP 91/3, přeloženo; zk. Kar, kat. 4.500Kč 3000 Kč (112 €) Pof.25, 500h hnědá s dolním okrajem bez počítadla, I. typ spirály; zk. Kar, stopa po nálepce 900 Kč (34 €)

(A3v–) (A3v–) 1844 1844

TIP TIP

Pof.18 IIp, 75h šedozelená, ZP 29/2 - II. typ příčky; zk. 2400 Kč (90 €) Kar

1856 (A5)

TIP

Pof.7 VV, 15h cihlově červená, svislá šikmá 3-páska s dvojitým obráceným tiskem, navíc na lepové straně zdánlivé zrcadlově obrácené svislé meziarší, TD 5; zk. Gi, Ška, zajímavé 1500 Kč (56 €) 1867 (A5)

Pof.18 IIs, 75h šedozelená, ZP 82/2 - I. typ spirály; zk. Kar, kat. 8.000Kč 6000 Kč (225 €)

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST A PŘÍJEM MATERIÁLU DO AUKCÍ Pondělí 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. Středa 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. (Návštěvu si sjednejte předem) ADRESA Dejvická 9, 160 00 Praha 6 TEL. +420 233 313 654 E-MAIL info@burda-auction.com WEB www.burda-auction.com

TIP

Pof.8Ms(2), 20h modrozelená, svislé protisměrné 2-zn. meziarší, přeložené; zk. Kar, kat. 8.000Kč 5500 Kč (206 €)

1857 (A5)

- filatelistický materiál na světové sběratelské a tržní úrovni, s důrazem na vzácnost a kvalitu - prvotřídní klientské služby - maximální odbornost - expertní a informační podpora

Pof.25, 500h hnědá s dolním okrajem bez počítadla, II. typ spirály; zk. Kar 1000 Kč (37 €) 1862 (A5)

(A3v–) 1850 1850 (A3v–)

Pof.7Nd, 15h rumělková, 4-blok, ZP 17-18 a 27-28/III, Pof.7Nd, 15h rumělková, 4-blok, ZP 17-18 a 27-28/III, Pof.12, 30h 30h žlutá, žlutá, kompletní 100ks100ks arch, arch, TD 2; Pof.12, kompletní TD 2; na dolních 2 známkách zk. Pof.10, na dolních 2 známkách dvojitýdvojitý tisk; tisk; atest atest Vrba,Vrba, zk. Pof.10, 25h 25h modrá, modrá, TD 2; TDkompletní 2; kompletní 100ks100ks arch, arch, 1000 1000 Kč (37 Kč€)(37 €) Kar, Ška Kar, Ška 7000 7000 Kč (262 €) přeloženo, 1000 1000 Kč (37 dv dv Kč (262 €) přeloženo, Kč€)(37přeloženo €) přeloženo

TIP

1861 (A5)

1855 (A5) Pof.18 IIr, 75h šedozelená, rámečkový typ, ZP 2/1; zk. Kar, široký střih 600 Kč (22 €) Pof.7Nd, 15h rumělková, 4-blok4-blok (!) s (!) obtiskem, vše I.vše I. Pof.7Nd, 15h rumělková, s obtiskem, typ spirály, TD vzadu 6; vzadu dobově označeno typ spirály, TD 6; dobově označeno jako jako

"cihlově červená", zk. a KarKraus, a Kraus, na obrazové "cihlově červená", zk. Kar na obrazové po nálepce, přehyb, straněstraně stopastopa po nálepce, svislýsvislý přehyb, přestopřesto mimořádně zajímavý a málo vídaný mimořádně zajímavý a málo vídaný blok blok 4000 4000 Kč (150 €) Kč (150 €) Pof.9N, 20h světle červená (růžová) s obtiskem na Pof.11a, Pof.9N, 20h světle červená (růžová) s obtiskem na Pof.11a, 25h 25h černofialová s dolním okrajem s černofialová s dolním okrajem s lepu; lepu; hledaný odstín, velmi velmi lehkálehká stopa,stopa, atest atest hledaný odstín, počítadlem; neznatelná stopa,stopa, zk. Gi,zk.Kar počítadlem; neznatelná Gi, Kar Karásek, kat. 3.600Kč Karásek, kat. 3.600Kč (A5) (A5) 2800 2800 Kč (105 €) 1837 1837 Kč (105 €) TIP TIP 900 Kč 900(34 Kč€)(34 €)

1866 (A5)

BURDA AUCTION - PŘEDNÍ AUKČNÍ DŮM V ČR, VÁŠ PARTNER VE FILATELII

TIP

NEVYDANÁ Doplatní 1h šedá bez přetisku PORTO, přetisk PČ 1919, druh B, skupina c, II. typ; atest Karásek a Vrba, zk. Möbs, kat. 12.000Kč, Merkur 9000 Kč (337 €) 20.000Kč

Uherské (Turul)/ 60.000 Kč #1787 / 20.000 Kč Výplatní#1999

TIP TIP

TIP

Karel 25f modrá s přetiskem Pof.99, Bílé číslice 10f červená, II. typ; svěží, atest NEVYDANÁ Vrba a Karásek, kat. 11.000Kč 7000 Kč (262 €) KÖZTARSASÁG a s přetiskem PČ 1919, druh F, IV. #1792 / 40.000 Kčtyp; svěží, atest Vrba, kat. Pofis 13.000Kč, Merkur 15.000Kč 9000 Kč (337 €)

#2097 / 18.000 Kč

2200 2200 Kč (82 Kč€)(82 €)

Uherské Výplatní (Karel, Zita) Hungarian Charles, Zita 2015 (A5)

TIP

TIP

Pof.58Ba, Pof.58Ba, Obdélník Obdélník 5h zelená, 5h zelená, ŘZ 11½, ŘZ 11½, zelenočerný zelenočerný přetisk přetisk I. typu; I. typu; atest atest Karásek, Karásek, zk. Mr, zk.kat. Mr,9.000Kč kat. 9.000Kč Kč (150 €) 4000 4000 Kč (150 €) Pof.71, Pof.71, VelkéVelké číslicečíslice 50h, 50h, III. typ; III. atest typ; atest Karásek Karásek a a (A5) (A5) 1996 1996 Pittermann, Pittermann, nahoře nahoře částečně částečně opravený opravený lep, lep, kat. kat. Pof.58BK, Pof.58BK, Obdélník Obdélník 5h zelená 5h zelená s přetištěným s přetištěným kupónem, kupónem, 18.000Kč 18.000Kč 1300013000 Kč (487 €) Kč (487 €) ŘZ 11½; ŘZ 11½; navícnavíc s DV spřetisku, DV přetisku, zk. Kar zk. Kar

2010 (A5)

Pof.83b, Přetisk PORTO 1h šedá / červená, úzké "O"; lehká stopa po nálepce, zk. Mr 2000 Kč (75 €)

TIP TIP

Pof.56, Pof.56, Trojúhelník Trojúhelník 5h zelená, 5h zelená, III. typ, III. typ, dobředobře (A5) (A5) 1997 1997 centrovaná i přetisk; a Karásek, centrovaná zn. i zn. přetisk; atest atest Vrba Vrba a Karásek, kat. kat. 37.000Kč Kč (1049 €) 37.000Kč 2800028000 Kč (1049 €) 1989 1989 (A5) (A5) Pof.57AK-58AK, Pof.57AK-58AK, Obdélník Obdélník 2h ** 2h a 5h ** a* 5h s přetištěnými * s přetištěnými kupóny, ŘZ 12½; 2h navíc DV přetisku, zk. Pit Kar, Pit kupóny, ŘZ 12½; 2h navíc s DV spřetisku, zk. Kar, 1000 1000 Kč (37 Kč€)(37 €)

#1946 / 30.000 Kč

17 (A5) (A5) 2000 2000

TIP TIP

Richard Burda a tým

POŠTOVNÍ ADRESA | Mail address Burda Auction, s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 E-MAIL: info@burda-auction.com TEL.: +420 233 313 654 TEL.: +420 777 466 790 WEB: www.burda-auction.com

#2092 / 40.000 Kč

1868 (A5)

TIP

TIP

Pof.25, 500h hnědá, pravý horní rohový 4-blok s okraji archu, ZP 9-10 a 19-20/1; původní nepatrný Pof.10Mp(2), 25h modrá, svislé krajové protisměrné Pof.22a, 200h fialově modrá; atest Karásek, kat. šikmý archový ohyb, dekorativní 4-blok 2.zn. meziarší, přeloženo; zk. Mr, Gi., kat. 6.000Kč+ 5.000Kč 4000 Kč (150 €) 1000 Kč (37 €) 4000 Kč (150 €)

AUKČNÍ KALENDÁŘ 2020: Aukce 62 - březen / Aukce 63 - květen

NEJVZÁCNĚJŠÍ ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA

2018

Československo 1918-1939 II. část

ného českého sběratele Ing. Břetislava Poura, CSc. V rámci rozprodeje její I. části bylo dosaženo řady rekordních cen a mimořádných cenových nárůstů. Také její II. část obsahuje celou řadu velmi vzácných a jen zcela ojediněle nabízených položek; z více jak 400 aukčních losů zahrnutých ve speciálním katalogu podzimní aukce 51, můžeme namátkou jmenovat např. předběžnou známku Znak 3K světle červená, úzký formát; unikátních předběžné celistvosti; opět silně zastoupenou emisi Hradčany, např. nezoubkovanou známkou 20h karmínová se spirálovým typem; 2-páskou 15h cihlově červená se zoubkováním B a spojenými spirálovými typy; 30h tmavě fialovou s perforací D, nebo dopisem I. dne vydání Hradčanských známek. Z emise PČ 1919 uveďme mj. Spěšnou trojúhelník 5h; Merkur vpravo 10h; Velké

Unikátní čtyřkoruna na žilkovaném papíru s převráceným přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919. Prodána v naší aukci v pražském Obecním domě za rekordní cenu 9.300.000 Kč.

burda auction aukční dům

Aukční rekordy | Rarities Selection

aukční dům

Břetislav Pour

PUBLIKACE AUKČNÍ REKORDY Exkluzivní publikaci aukčních rekordů československých známek z období I. republiky, které byly nabídnuty a prodány naším aukčním domem, lze

POŠTOVNÍ ADRESA | Mail address Burda Auction, s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 E-MAIL: info@burda-auction.com TEL.: +420 233 313 654 TEL.: +420 777 466 790 WEB: www.burda-auction.com

objednat na našich internetových stránkách www.burda-auction.com.

Československé známky 1918 -1939 The Czechoslovak Postage Stamps 1918 - 1939

Aukční rekordy

| Rarities Selection

Jubilejní rok 2018 zastihl českou filatelii v té nejlepší formě. Právě letos na aukční scéně zazářily ty největší rarity první republiky, aby obohatily prestižní sbírky a výstavní exponáty. Na dlouhá léta se opět stanou nedostupnými, zanechávajíce na trhu stopy v podobě svých rekordních cen. Byli jsme svědky něčeho zcela mimořádného, co stojí za uchování a zaznamenání. Tak se zrodila myšlenka vydat tuto publikaci aukčních rekordů československých známek z let 1918-1939. K základnímu poselství následujících téměř dvou set stran patří optimizmus, inspirace a také radost z filatelie.

Burda Auction - aukční dům

burda auction

Profile for Burda Auction s.r.o.

Auction Journal 61  

Brand new Auction journal 61 contents the highlights of upcoming Public Auction 61, which will be held in Prague, October 19-20.

Auction Journal 61  

Brand new Auction journal 61 contents the highlights of upcoming Public Auction 61, which will be held in Prague, October 19-20.

Advertisement