Page 1

burda auction aukční dům

9. až 11. března 2018 Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 www.burda-auction.com burdaLIVEBidding

Aukční journal Auction 56| journal Vážení sběratelé a investoři, v rukou držíte náš nový žurnál k připravované jarní Aukci 56, která zahájí aukční sezónu jubilejního roku 2018. Jak je na první pohled patrné, bude se jednat o zcela výjimečnou událost. V rámci třídenního aukčního maratonu vyvrcholí mimořádně úspěšný rozprodej největší sbírky československých známek 1918-1939 Ludvíka Pytlíčka. V prostorách Obecního domu v Praze bude v neděli 11. března nabídnuta závěrečná část jeho Zlaté sbírky včetně nejvzácnější československé známky žilkované čtyřkoruny s převráceným přetiskem Pošta Československá 1919. Tato eluzivní a legendární známka s investičním potenciálem bude po dlouhých 90 letech nabídnuta ve veřejné aukci! Richard Burda a tým

Nejvzácnější československá známka. Odhadní cena : 4.000.000 – 5.000.000 Kč


Zlatá sbírka

Ludvíka Pytlíčka

Parlament 10K, dolní rohový 4-blok s pravým okrajem s počítadly, na ZP 100 mimořádně vzácný podtyp přetisku Ia - „KULATÁ 9“; atest Vrba, unikátní spojené podtypy, literatura dosud zná „kulatou devítku“ pouze na hodnotách 80f, 1K a 3K a 5K, dle nákladu této hodnoty možný výskyt pouze 2ks, jeden z nejvzácnějších bloků celé emise prezentovaný na řadě světových výstav! Odhadní cena : 400.000 – 500.000 Kč

prodej vyvrcholí v Obecním domě

Merkur vpravo 10h červená, 4-blok s levým okrajem archu (!), vše přetisk III. typu; svěží dekorativní kus, atest Vrba a Karásek, unikátní blok červených Merkurů! Odhadní cena : 350.000 – 400.000 Kč Hradčany 20h karmínová, nezoubkovaný 4-blok se spojeným spirálovým typem, atest Vrba a Karásek; jeden z nejvzácnějších hradčanských spojených typů, dosud známy pouze 3ks 4-bloků! Odhadní cena : 300.000 – 350.000 Kč Vejprtské falzum, menší část balíkové průvodky (!) vyfrankovaná všemi třemi hodnotami vejprtských padělků hradčanských známek 300h zelená, 200h modrá a 100h hnědá, úplné otisky denního razítka VEJPRTY 22.X.20; atest Vrba, zcela unikátní tříbarevná frankatura všech tří použitých hodnot proslulých vejprtských padělků! Odhadní cena : 200.000 – 250.000 Kč

Hradčany 500h hnědá, levý svislý krajový nezoubkovaný pás dvaceti známek s okraji archu bez počítadel, tisková deska 2, tento zcela unikátní blok obsahuje vzácný spirálový a zároveň příčkový spojený typ (!), na známkovém poli 32 otevřená spirála, na známkovém poli 2 dlouhá příčka; původní svěží lep, atest Vrba a Karásek, katalog Merkur oceňuje pouze samostatné spojené typy 800.000 Kč; unikátní kombinace spojených typů v jednom celku, dosud není znám žádný obdobný blok! Ozdoba všech špičkových sbírek a exponátů. Odhadní cena : 600.000 – 800.000 Kč

Křivoklát 3,50 Kč fialová, velmi vzácné nevydané svislé dvouznámkové meziarší s levým okrajem archu; atest Vrba a Karásek, unikátní krajové meziarší, není nám znám žádný další krajový kus, pochází z ministerských darů, ozdoba největších exponátů a sbírek ČSR I. Odhadní cena : 600.000 – 700.000 Kč

Osvobozená republika 50h červená, levý dolní rohový 4-blok s tiskovou vadou „postava bez hlavy“; luxusní dekorativní celek, atest Vrba a Karásek, populární a velmi ceněná vada na známce OR! Odhadní cena : 100.000 – 150.000 Kč

Osvobozená republika 50h červená bez perforace, nevydané 2-známkové vodorovné meziarší na známkovém papíru s lepem; atest Vrba, vzácně se vyskytující meziarší pocházející z nerozřezaných tiskových archů! Odhadní cena 100.000 – 150.000 Kč

Nitra 1Kč červená, tři spojená 2-známková svislá meziarší s pravým okrajem archu; atest Vrba, největší známý a unikátní celek (!), existuje maximálně 20ks těchto meziarší, jeden z nejvzácnějších bloků československých známek vůbec! Odhadní cena : 1.500.000 – 1.800.000 Kč


samostatný portrét, ve fialové barvě na známkovém papíru bez lepu, rozměr 246x83mm; unikátní zkusmý tisk, poprvé v aukčním prodeji, ozdoba každé velké sbírky či exponátu Slovenska, neopakovatelná nabídka! Odhadní cena : 100.000 Kč – 150.000 Kč

Hradčany 20h karmínová s přetiskem SO 1920, nezoubkovaný 4-blok s dolním okrajem s počítadly se spojeným podtypem příček IIp; atest Vrba a Karásek, unikátní blok se spojenými typy, vhodný do největších sbírek a exponátů! Odhadní cena : 300.000 – 400.000 Kč

Exkluzivní položky jarní aukce

Keňa a Uganda, SG.103, Jiří V. £50;bezvadný neupotřebený exemplář s původním lepem, krásná a svěží barva, signováno Bolaffi a Diena, mimořádně vzácná známka, nepoužité vysoké nominály tohoto ikonického vydání se na trhu prakticky nevyskytují a chybí i v největších sbírkách, kat. Gibbons £50.000, exkluzivní a neopakovatelná nabídka! Odhadní cena : 1.000.000 – 1.200.000 Kč Britská Guayana, SG.4, 8C zelená s kruhovým střihem na výstřižku, signatura poštmistra E.D.W., lehké DR DEMERARA; bezvadná kvalita, zk. E. Diena, atest Friedl Expert Committiee Herbert Bloch, kat. Gibbons pro „round cut“ £16.000 (+ cca 50% za výstřižek), „Cotton Reels“ patří k nejslavnějším známkám světa, unikátní nabídka velké rarity! Odhadní cena : 300.000 – 400.000 Kč

Mauritius, SG.11, 2-páska Červených Mauritiů POST PAID „dull vermilion intermadiate impressions“; bezvadný pár ex. hrabě Phillip von Ferrary s jeho majetnickou značkou „trefoil“, kat. jako jednotlivé známky £6.000; prestižní exemplář - vystaven na jubilejní výstavě MONACOPHIL 2017 - „Ferrary 1917-2017“ a publikován ve výstavním katalogu; neopakovatelná nabídka! Odhadní cena : 120.000 – 200.000 Kč

Nejvzácnější československá známka

žilkovaná čtyřkoruna s převráceným přetiskem

Rakousko, Ferch. 3HI, 4HI; výstřižek se Znak 3Kr+6Kr I. typy ruční papír, s NĚMÝM RAZÍTKEM KRAKAU; bezvadná kvalita, zk. E. Müller, atest Dr. Ferchenbauer - „Prachtstück“, Mü.2100P; jedno z nejvzácnějších razítek vůbec, v této kvalitě a na 2-barevné frankatuře zcela mimořádné! Odhadní cena : 40.000 – 80.000 Kč Polsko, Michel .49b, rakouská Znak 10K tmavě fialová, přetisk POCZTA POLSKA, na výstřižku, denní razítko KRAKOW 1 / 16.II.19; bezvadná kvalita, zk. Otto Friedl cca 1930, Marbach cca 1940, atest Mikulski 1980, kat. 25.000 €++; ikonická „krakovská desetikorunovka“, jedna z nejvýznamnějších známek celé Evropy! Odhadní cena : 300.000 – 350.000 Kč

Slovensko 1939-1945, nezoubkovaný zkusmý tisk zn. Smuteční Štefánik 2Ks - soutisk dvou známek „malá kometa“ (odlišná kresba od definitivního vydání) + 1x bez portrétu Štefánika +

Znak 4K světle zelená na ŽILKOVANÉM PAPÍRU S PŘEVRÁCENÝM PŘETISKEM (!), široký formát, krásně centrovaný přetisk II. typu; bezvadný exemplář s původním lepem, odhadní katalogová cena 8.000.000 Kč, atest Vrba 2017, Gilbert, Karásek, Pittermann a kopie přípisu a atestu Beneš 1992, zk. Šula, Mrňák, Tribuna a Lešetický; NEJVZÁCNĚJŠÍ československá známka - UNIKÁT, znám pouze jediný kus, prvním majitelem se stal Jaroslav Šula, v roce 1928 byla známka prodána v Brně na aukci Přehnálek za 32.000 Kč, dalšími doloženými majiteli byli mj. vídeňský obchodník E. Kraus nebo jeden z největších pražských sběratelů Z. Kratina, po roce 1945 uložena v Poštovním muzeu a vystavena na výstavách PRAGA 1968, 1978 a 1988; po roce 1989 vrácena původnímu majiteli v restituci a poté zakoupena L. Pytlíčkem jako nejvýznamnější akvizice celé jeho sbírky; po 90 letech bude tato eluzivní a legendární známka s investičním potenciálem nabízena ve veřejné aukci! Odhadní cena : 4.000.000 – 5.000.000 Kč


Zhodnocení rekordního aukčního roku 2017 Vladimírem Dražanem Letošní rok úspěšně navázal na rok 2016 a má prognóza, že filatelistický „boom“ bude v roce 2017 pokračovat, se v plném rozsahu potvrdila. Celá řada realizovaných cen, zejména u výjimečně nabízených položek československé provenience, většinou výrazným způsobem překonala současné katalogové záznamy, v mnoha případech se dokonce jedná o ceny historicky rekordní. Jarní a podzimní Aukce 53 a 55 se tak staly vůbec nejúspěšnějšími aukcemi v celé více jak 20 leté historii firmy! Aukční dům Burda Auction uspořádal v roce 2017 celkem tři významné mezinárodní sálové aukce, na kterých bylo nabídnuto více jak 8.100 položek. Celková prodejnost v každé aukci atakovala nebo dokonce přesáhla hranici 80 %, v oboru „Československo 1918-1939“ dokonce 90 %, což jsou zcela ojedinělé výsledky nejen u nás, ale i na současném evropském filatelistickém trhu. Během uplynulého aukčního roku se firmě Richarda Burdy podařilo zrealizovat celkem 62 položek za více než 100.000 Kč, z toho 2x přesáhla cena 500.000 Kč, 2x 1 milion a 1x dokonce 2 miliony korun; to vše při celkovém obratu 65 milionu korun. Na tomto úspěchu se zejména v segmentu ČSR I. významně podílel realizovaný rozprodej největší sbírky československých známek na světě Ludvíka Pytlíčka, které byly věnovány 3 samostatné aukční katalogy. Díky těmto výsledkům je firma Burda Auction již tři roky po sobě nespornou jedničkou na našem filatelistickém trhu! Velkou zásluhu na celkovém výsledku má též průběžně zdokonalovaná a bezchybně fungující aplikace burdaLIVEBidding, díky které klienti doslova z celého světa mohou dražit v reálném čase prostřednictvím internetu a firma Burda Auction tak zejména v zahraničí získává další nové zákazníky. Očekávám, že také díky již připravované Světové výstavě PRAGA 2018 bude pozitivní nálada na filatelistickém trhu v příštím roce dále gradovat. Firma Burda Auction proto, vůbec poprvé u nás, připravuje na březen 2018 třídenní sálovou aukci, na které bude naší i zahraniční sběratelské veřejnosti nabídnuta mj. závěrečná část sbírky Ludvíka Pytlíčka, včetně nejvzácnější českosloslovenské známky – žilkované čtyřkoruny s převráceným přetiskem Pošta Československa 1919!

Investice ve filatelii pozvánka na přednášku Davida Kopřivy

Náš aukční dům klade dlouhodobý důraz na sběratelsko-investiční aspekt ve filatelii, který je na světovém trhu v posledních letech čím dál silnější. V souladu s tím se vyvíjí i nabídka našich aukcí a úsilí o co nejširší informovanost filatelistické a i ostatní veřejnosti o posledních trendech v našem oboru. Proto si Vás dovolujeme pozvat na přednášku našeho spolupracovníka Mgr. David Kopřivy na téma: Investice ve filatelii. Soudní znalec David Kopřiva ji uvedl na konferenci v rámci veletrhu Investor Prague Show v září loňského roku a pro velký zájem bude opakována. Přednáška pojednává o společných znacích alternativních investičních oborů, světovém filatelistickém trhu, zásadách racionálního investování ve filatelii. Budou ukázána konkrétní výnosná známková portfolia a dojde také na informace o nejdražších známkách a dopisech světa, jakož i poodhalení okolností nákupu Modrého Mauritia a Bombay Cover do českých rukou. Přednáška proběhne ve středu 28. února 2018 od 17 hodin v prostorách aukčního domu Burda Auction.

AUKČNÍ KALENDÁŘ 2018 Aukce 56 - 9. - 11. března Aukce 57 - květen BURDA AUCTION - PŘEDNÍ AUKČNÍ DŮM V ČR, VÁŠ PARTNER VE FILATELII - filatelistický materiál na světové sběratelské a tržní úrovni, s důrazem na vzácnost a kvalitu - prvotřídní klientské služby - maximální odbornost - expertní a informační podpora PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST A PŘÍJEM MATERIÁLU DO AUKCÍ Pondělí 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. Středa 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. (Návštěvu si sjednejte předem) ADRESA Burda Auction, s.r.o., Dejvická 9, 160 00 Praha 6 TEL. +420 233 313 654 E-MAIL info@burda-auction.com WEB www.burda-auction.com

Auction Journal 56  

HIGHLIGHTS OF MARCH PUBLIC AUCTION 56

Auction Journal 56  

HIGHLIGHTS OF MARCH PUBLIC AUCTION 56

Advertisement